De Oude van Dagen deelt een Geschenk van Planeet Venus met Polen en de Wereld

ONDERWERPEN: Diep in het geheugen van de mensheid ligt, als referentiekader, de herinnering aan het Licht dat Sanat Kumara vertegenwoordigde – Een geschenk van planeet Venus in Warschau verankeren – Sanat Kumara is gekomen om de aloude herkenning van het Licht als referentiekader te wekken – De nederigheid van de wens om het Al te dienen – De echte hoofdstad/het echte kapitaal van een land is het vermenigvuldigen van de talenten van het volk – De Robijnrode Straal als de straal van grote Liefde en Dienstbaarheid – Het gebrek aan overvloed in Polen – Het stadsvierkant opbouwen – Het licht dat je opbouwt met jouw dienstbaarheid, is het LICHT dat herinnerd zal worden

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 29 oktober 2011, Helen –  rijdend in een auto richting Warschau, Polen

De Oude van Dagen is een oude naam voor Sanat Kumara; de Vlam van Vuur, de Vlam van Licht, het immense Licht, het onvoorwaardelijke Licht dat in de materie door de Vlam van Moeder wordt uitgedrukt. Onze Aanwezigheid vanaf Venus delen, dat is het geschenk dat ik jullie vandaag kom brengen, samen met Lady Venus.

Diep in het geheugen van de mensheid ligt, als referentiekader, de herinnering aan het Licht dat Sanat Kumara vertegenwoordigde
Oh geliefden, ik, de Oude van Dagen – waarom kent men deze oude naam van mij nog steeds? Ik heb deze naam, omdat de mensen mij al in heel oude tijden kenden. En waarom kennen ze me en hoe herinneren ze zich mij? Herinneren zij zich mijn verschijning in de buitenwereld toen ik als één van de eerste Boeddha’s geïncarneerd was? Of herinneren ze zich het licht dat ik meedroeg en dat de menselijke wezens een referentiekader bood?

Ze herinneren zich INDERDAAD het licht dat ik droeg en mijn AANWEZIGHEID, mijn gedeelde Aanwezigheid. Zij herinneren zich inderdaad dit immense licht dat door mijn wezen in de materie werd uitgedrukt. Daarom herinneren ze zich dat INDERDAAD! Dat kunnen ze niet vergeten. Ze kunnen niet dit echte referentiekader vergeten, het gevoel dat ze kregen wanneer ze mijn Aanwezigheid tegenkwamen. Mijn licht was de Vlam van Referentie, die door mijn Aanwezigheid heen straalde en in de materie werd uitgedrukt als het licht van de ware Goddelijke Moeder. Ik belichaamde de vormloze Geest in vorm door de Vlam van de Vader te verenigen met de Vlam van de Moeder.

Een geschenk van planeet Venus in Warschau verankeren
Ik, Sanat Kumara, ben gekomen om de herinnering aan dit licht als mijn geschenk te brengen, in één van de middelpunten van Europa die de Poolse hoofdstad Warschau is. We naderen deze hoofdstad door onze open deuren en ik wil graag samen met de andere geascendeerde meesters mijn portie immens licht hier te verankeren, een geschenk van planeet Venus.

Dit geschenk is het licht dat zowel ik als Lady Venus vertegenwoordigen. Het licht is zo sterk dat de mensen, als ze het met hun blote oog zouden zien, nauwelijks nog iets anders zouden kunnen zien, nadat ze dit licht gezien hadden. Ze zouden trouwens blind achtergelaten worden, omdat dit licht een te hoge vibratie voor hun fysieke ogen heeft.

Begrijpen jullie dat mijn licht moet omvat, geabsorbeerd en geïnternaliseerd worden met de interne ogen in plaats van de fysieke ogen? Die interne ogen zijn in staat om het referentiekader te begrijpen en door de aanwezigheid van licht worden gewekt. En met die ogen ben je in staat om het koninkrijk van God dat in elk van jullie belichaamd wordt, te zien.

Sanat Kumara is gekomen om de aloude herkenning van het Licht als referentiekader te wekken
Ik, Sanat Kumara, kom om een oude herinnering aan het licht in jullie wekken. Jullie zijn allemaal uit dit licht geboren en dat blijft altijd een referentiekader voor jullie. Ik kom jullie het bericht brengen dat het licht altijd in de herinnering BLIJFT. Zelfs al zijn de details van de oude beschavingen enigszins uit het geheugen van de mensheid gewist, zij herinneren zich nog steeds wel de Aanwezigheid van Licht.

Het licht IS eeuwig, het Licht IS en blijft eeuwig – niet omdat het licht niet van uitdrukkingsvorm verandert, maar omdat de Aanwezigheid van Licht iets is wat de mensheid niet kan vergeten in haar diepste herinnering. Niemand die dit immense licht is tegengekomen, kan vergeten hoe het gevoeld heeft om de Aanwezigheid van dit immense Licht dat ik, Sanat Kumara, eens op aarde vertegenwoordigd heb, tegen te komen, te voelen, te ruiken, te absorberen en dat ik nog steeds, maar in veel grotere mate, vertegenwoordig.

Mijn geliefden, IK BEN de Oude van Dagen. Ik draag het licht dat de aarde eens in staat heeft gesteld om te verrijzen, samen met de 144.000 die met mij mee naar planeet aarde zijn gekomen om de dienst te bewijzen die Venus eens vrijwillig heeft aangeboden opdat de aarde hogerop kon komen. En inderdaad BEN IK, zoals ik heb uitgelegd, de ENE die deze kans kreeg om andere levensstromen te dienen die destijds in een veel lagere bewustzijnsstaat waren.

Toen ik mijn missie op aarde bekeek, dacht ik nooit of had ik nooit het gevoel dat de wezens die planeet aarde bewoonden destijds in zo’ lage bewustzijnsstaat waren dat het vernederend voor mij was om hen te dienen met mijn hoge staat van dienst. Ook bedacht ik niet dat het geen waardige klus voor mij was. Vergelijkingen als deze vormen geen onderdeel van het denkproces van een geascendeerde meester. Vergelijkingen kunnen het enkel in het rijk van de dualiteit overleven, waardoor de studenten van de geascendeerde meester beelden op mij projecteren en zich daarna verbeelden dat die beelden echt zijn.

Mijn geliefden, laat de persoon die het meeste licht en talent heeft, de dienaar van allen zijn. Dat is de wet! En zo werkt het licht natuurlijk. De nederigheid die in dit immense licht zit, maakt dat God in staat is zichzelf voortdurend te transcenderen. Die nederigheid – die je niet met iets kunt vergelijken of de wens om erkenning voor jouw diensten te krijgen – stelt God in staat om Allen te dienen.

De nederigheid van de wens om het Al te dienen
En de nederigheid van de wens om het Al te dienen, als kern van onze leringen tijdens het Jaar van de Moeder, stelt jullie in staat om te transcenderen. Omdat de Moeder jullie bewustzijn dagelijks uitvergroot, soms bijna ieder uur. En de Moeder toont je in de spiegel welke soort lessen jij moet leren.

Wat zijn de obstakels en hordes die je moet transcenderen voor de nieuwe feniks van het Goddelijke Zelf uit de as van de oude opnieuw kan herrijzen? Dat is de Stroom van de Geest naar de materie en dat is de stroom van het transcenderende licht van God dat in de materie tot uitdrukking gebracht wordt. Dat is de aard van het Licht dat ik, Sanat Kumara samen met Lady Venus, hier in de hoofdstad van Polen, in de stad Warschau, kom verankeren.

Warschau is in vele opzichten een geweldige hoofdstad, een middelpunt dat de hartslag van Polen symboliseert. Dit symbool herinnert ons eraan wat de grootste hoofdstad/het grootste kapitaal, op planeet aarde voor de mensheid is. Het grootste kapitaal kan enkel het licht en de staat van dienst zijn die je bereikt door het pad van Christusschap naar steeds grotere hoogten in bewustzijn te bewandelen. Dat is de echte schat, de echte hoofdstad/het echte kapitaal van elke geïndividualiseerde levensstroom.

De echte hoofdstad/het echte kapitaal van een land is het vermenigvuldigen van de talenten van het volk
Een referentiekader voor wat echt Kapitaal is, dat wilde ik het volk van Polen schenken. Dus het is niet mijn bedoeling om een enorme hoeveelheid licht te verankeren, maar het herinnert hen er ook aan dat het grootste bezit, het grootste kapitaal in de materie, enkel het licht behouden is en je licht te vermenigvuldigen door jouw Aanwezigheid te delen. Vermenigvuldig jouw licht en talenten door jezelf met anderen te delen.

Hoe doe je dat, mijn geliefden? Jouw Aanwezigheid delen begint altijd met de diepe wens om het Al te dienen. Alleen door al het leven te dienen, door anderen te dienen, deel jij je Aanwezigheid. Je kristalheldere Christusgeest is op de Vlam van de Vader afgestemd en probeert alleen maar de Vadergeest in de wereld van vorm tot uitdrukking te brengen. En wat is het een vreugde voor de Robijnrode Straal van Liefde om eindelijk te ontdekken dat het vormloze in vorm tot uitdrukking gebracht kan worden.

De Robijnrode Straal als de straal van grote Liefde en Dienstbaarheid
Dit is de Vlam van de Robijnrode Straal van Sanat Kumara die uit dit eenzijn kan worden geboren. De Vlam van de allergrootste dienstbaarheid, de Vlam van de allerhoogste Aanwezigheid, kan geboren worden, wanneer een levensstroom besluit om de aandacht op meer te richten dan de dualiteit en wanneer een levensstroom besluit dat hij genoeg ervaringen in de materie heft gehad en anderen wil dienen door de talenten die IK BEN te vermenigvuldigen.

Dat is de beslissing die in vele gevallen de echte Vlam van de Robijnrode STRAAL het hart van de echt toegewijde mensen natuurlijk verlicht. En ik, Sanat Kumara, kan mij alleen maar verheugen wanneer zo’n beslissing wordt genomen. Want wat zou mijn hart het meest blij maken? Het vermenigvuldigen van de talenten, geboren uit eenzijn en tot uitdrukking gebracht  in de materie.

Wat voor zin heeft het wanneer al mijn toegewijde mensen en studenten hun devotie in de rozenkrans en boeken met decreten leggen zonder eigenlijk hun individualiteit met anderen te delen? Dat is hetzelfde als tegen de Vlam van de Vader zeggen dat ik nu niet wil dat jij nu in de materie stroomt, omdat ik met mijn dagelijkse denkgeest wil beslissen hoe ik in de materie dien.

Ik, Sanat Kumara, heb net zoals vele andere meesters al tot uitdrukking hebben gebracht, volledig respect voor de vrije wil. Dat volledige respect voor de vrije wil en mijn wens om het Al te dienen, zijn de redenen waarom ik, de Oude van Dagen, zo’n portie van de Vlam kan dragen, de Vlam van de vurige onvoorwaardelijke Liefde van God die de Robijnrode Vlam van echte dienstbaarheid is. Die onbaatzuchtige Aanwezigheid laat de echte liefde van God doorschemeren en wekt daadwerkelijk het gevoel van een referentiekader in elke levensstroom op – wanneer ze die Aanwezigheid in de materie uitgedrukt zien. Dat is de reden dat ik hier gekomen ben om mijn onbaatzuchtige Aanwezigheid met heel Polen te delen.

Tegelijkertijd deel ik mijn vurige Aanwezigheid met Europa, terwijl ik mijn Aanwezigheid boven de Oostzee veranker om me te verbinden met de Ring van Vuur tussen alle landen die aan de Oostzee grenzen. En ik stel hier een grote impuls in, rondom de Oostzee en rondom Europa, omdat het mijn wens is om meer stuwkracht aan de Stroom van de Robijnrode Straal tussen Oost en West te geven.

Mijn vurige Liefde van de Robijnrode Straal is een reactie op de gebeden van heel veel mensen die de Goddelijke Moeder zijn toegewijd, die zich eraan wijden om de Geest in vorm tot uitdrukking te brengen en die bereid zijn zichzelf als onderdeel van de veranderingen op de wereld te beschouwen. Door de Aanwezigheid van die toegewijde mensen kunnen wij inderdaad een veel grotere impuls uitbrengen, de stroom in de vorm van een 8 tussen oost en west.

In het Vuur van de Robijnrode Straal van onvoorwaardelijke Liefde en Dienstbaarheid worden alle gesneden beelden die op de Geest worden geprojecteerd, verteerd. De voorwaarden die in de geest van mensen zijn opgebouwd, stoppen de stroom van de Geest niet, maar maken alleen de illusie van gescheidenheid groter.

Het gebrek aan overvloed in Polen
Deze illusie is natuurlijk in grote mate hier op het grondgebied van Polen aanwezig. Er zijn veel mensen in Polen die het land willen verlaten, omdat ze het gevoel hebben dat zij hun Aanwezigheid niet in hun eigen land tot uitdrukking kunnen brengen, omdat er heel veel vervormingen van de Moeder worden uitvergroot. En die vervormingen voelen als iets blijvends en echt voor het gescheiden zelf. Veel mensen weten niet hoe zij hun materiële omstandigheden moeten veranderen, ze zien niet hoe de Geest in de materie tot uitdrukking kan worden gebracht door hun Aanwezigheid te delen. De gesneden beelden van de Geest en de sluier van illusies die door de katholieke kerk in hun maatschappij worden geplaatst, voelen heel erg echt aan.

Hoe kunnen ze dan de stroom, de stroom in de vorm van het cijfer 8 van eenzijn, opwekken? En hoe zouden ze het contact met hun echte kapitaal, het Vaderlicht dat met de vurige Robijnrode Vlam in hun hart brandt, kunnen herstellen? Veel mensen in Polen kunnen deze oproep in hun hart niet beantwoorden en daarom vinden ze redenen om hun huis te verlaten, naar het buitenland te verhuizen in de hoop een betere plaats te vinden waar zij echt de oproep van de Moedervlam in hun hart kunnen beantwoorden. Dat is de tendens die ik, Sanat Kumara, momenteel zie wanneer ik naar de territoria van Polen en haar volk met de grootste liefde kijk.

De Liefde van God kijkt neer op zijn kinderen en zegt: “Hier, mijn geliefde kinderen, is de Vlam van Overvloed, het is de Vlam van de Vader, wanneer die vrijelijk tot uitdrukking wordt gebracht, vergroot die de overvloed in de materie.” In het hart van de bereidwillige toegewijde mensen liggen de antwoorden op de oproep van de Moedervlam klaar. Degenen die bereid zijn de vervormde maatstaven en patronen in hun gezin en de samenleving te onderzoeken, zoals Moeder Maria zo mooi heeft uitgelegd, zijn in staat om vooruitgang in de Poolse samenleving brengen. Door de vastberadenheid van de Goddelijke Moeder zal het Poolse volk haar interne horden overwinnen en elkaar inspireren om een betere samenleving te ontwikkelen.

In de richting gaan van een echte maatschappij in de Gouden Eeuw, die gelijkheid tussen de seksen omvat en elkaar respecteren als deel van hetzelfde heel-zijn, zorgt ogenblikkelijk voor een grotere stroom overvloed. De vervormingen van de Moedervlam die aan het Poolse volk zijn opgelegd – zowel door het sovjet- als het katholieke verleden – zijn de netten die achtergelaten dienen te worden. Laat ze achter en volg het ware licht – de ware oproep van de Moedervlam in jullie hart! Volg die oproep en druk die in de materie uit! Schep opnieuw de stroom van de Moeder in de materie!

Waarom is er zo’n gebrek aan geld in Polen, waarom is er zo veel corruptie in Polen? Omdat er allerlei vervormingen in de materie zullen volgen wanneer de Stroom van de Vader vervormd is, waaronder vervormingen die met geld te maken hebben.

Als het gescheiden zelf eenmaal de illusie van gebrek creëert – dat de Vader niet ruimschoots of niet genoeg geeft – dan zullen andere vervormingen, gedwongen in beslagname of een verkeerd gevoel van eigenaarschap, volgen. Al die vervormingen zullen net als de ochtendnevel vervluchtigen wanneer de stroom van de Geest hersteld is en in de vorm tot uitdrukking gebracht.

Het is de bedoeling dat de stroom van de Geest door een zuivere geest, een zuiver hart en de zuiverheid van de chakra’s door zowel de geïndividualiseerde levensstromen als de natie tot uitdrukking worden gebracht. Als de Geest niet ruimschoots geeft, volgt er geen vermenigvuldiging van de talenten door de Geest. Dan kan er geen vrije stroom van de Geest naar de materie en geen overvloed in de materie zijn.

Zien jullie, mijn geliefde mensen in Polen en andere landen erom heen, ik kom jullie herinneren aan de Vlam die IK BEN: Ik Ben de Robijnrode Straal Liefde door mijn Aanwezigheid te delen. Door die immense radiatie die ik, Sanat Kumara samen met Lady Master Venus vertegenwoordig, delen we met jullie het ware Referentiekader.

Ieder van jullie die bereid is om jezelf en je natie te verheffen boven de dualistische strijd in de maatschappij en het gezin, kan zich afstemmen op deze vlam. Zo groot is de Liefde van de hiërarchie van planeet Venus dat we nu op dit moment allemaal staan en onze handen openhouden en een extra portie licht van de hiërarchieën van Venus uitgieten om de mensen die ervoor gevoelig en intuïtief zijn, te wekken om jullie talenten te vermenigvuldigen.

Zo hebben wij onze ascensie verdiend en zo zullen jullie, mijn geliefden, jullie ascensie krijgen. Door te delen en te vermenigvuldigen wat jij bent. Stem je af op jouw individualiteit en vermenigvuldig jouw van God gekregen talenten, het unieke patroon dat niemand anders heeft. Want op die manier kunnen jullie allemaal iets toevoegen aan de impulsen in het collectieve bewustzijn.

Mijn geliefden, zo zal elk land haar ware kapitaal vormen – een collectief vermenigvuldigen van de talenten. Denk over deze gedachtevorm na in plaats van te denken dat de hoofdstad (capital) van een land een stip op de kaart is.

Het Stadsvierkant opbouwen
Nu ik, Sanat Kumara, zal je zeggen dat het Stadsvierkant niet fysiek bestaat, maar ook geen stip op de kaart is. Het stadsvierkant, het nieuwe Jeruzalem, is het koninkrijk van God binnenin jou. Die stad kan pas gewekt worden wanneer je bereid bent jezelf tot uitdrukking te brengen, om creatieve manieren te vinden voor hoe je anderen kunt dienen door jouw talenten te vermenigvuldigen.

Wanneer er geen bereidheid is om anderen te dienen in de materiesfeer, kan er geen overvloedige stroom zijn, omdat de vlam van de Moeder, juist door haar aard, wil voeden, koesteren en voor haar schepping zorgen. De Moedervlam laat alleen Goddelijke gedachtevormen geboren worden wanneer haar schepping het Al dient in plaats van het ego of het menselijke denken.

De vibratie die we in het geascendeerde rijk graag willen veranderen in Polen, is het gevoel van laagte, dat momenteel aanwezig is in dit land. We zouden echt graag willen zien dat dit gevoel wordt getranscendeerd, zodat de echte eenheid en het eenzijn van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder tot uitdrukking gebracht kunnen worden door het Poolse volk. Dat is de gedachtevorm waar ik je mee achterlaat om over na te denken in de komende tijd.

Het licht dat je opbouwt met jouw dienstbaarheid is het LICHT dat herinnerd zal worden
Mijn geliefden, herinner je mij, mijn oude naam! Herinner je waarom mensen door hun oude herinneringen mij herkennen, de Oude van Dagen! En daardoor zeg ik tegen geliefd Polen en andere landen: Het licht dat je vermeerdert en opbouwt met jouw dienstbaarheid, dat is het LICHT dat mensen zich zullen herinneren! Dat is het licht dat anderen zal inspireren en dat licht kan collectief het Al verhogen!

Dit is mij geschenk aan jullie overal op aarde, omdat de Liefde van de hiërarchie van Venus zo groot is dat wij die met aarde delen, onze geliefde zusterplaneet, die wij allemaal willen dienen en helpen om zich te verheffen.

Zie je hoe de Aanwezigheid van de Goddelijke Vader in de materie kan worden uitgedrukt en door dienstbaarheid de Vlam van het intens Robijnrode Vuur– het Vuur om de Moeder te dienen – kan wekken? Dat is mijn uitgave en die wordt hier in Polen verankerd.