Hoe kan Europa Vrij zijn wanneer de Geest van de Mensen wordt gevangengehouden in Illusies?

ONDERWERPEN: Vrijheid hangt niet af van materiële omstandigheden – Is jullie land echt vrij? – De grote samenzwering van antivrijheid – Vele vormen van anti-vrijheid – Er was een alternatief geweest voor de Tweede Wereldoorlog – Een waarheid waar velen weerstand aan zullen bieden – De manier om oorlogen te laten ophouden – Ik vermenigvuldig jullie werk – De leugen dat er een ultiem systeem bestaat – Je vindt geen vrijheid als je gescheiden van mij bent – Veel mensen zijn bang voor vrijheid – Vrijheid door in bewustzijn te ascenderen – Vrijheid zit in je hoofd – Eeuwenlang werk – Jij kunt vrij zijn precies nu op dit moment – Jouw ego bestaat niet – De materie bestaat niet – Het toneel staat klaar voor een doorbraak

Geascendeerde Meester Saint Germain, 1 november 2008

Wie wil vrij zin? Dan zal ik je de sleutel tot vrijheid geven. En die is: Wordt Eén met mij. Want IK BEN Saint Germain en ik bewaar de Godvlam van Vrijheid voor de aarde. En jullie zijn vaak geconditioneerd, je zou misschien kunnen zeggen geprogrammeerd – je zou zelfs misschien kunnen zeggen gebrainwasht als je die term liever gebruikt, hoewel het brein niet altijd goed reageert op water en zeep – zou je misschien kunnen zeggen dat je geconditioneerd bent om iedere goddelijke eigenschap gescheiden van jou te zien, op afstand geplaatst.

De verkeerde leraren – de leraren van antivrijheid – op deze planeet proberen al duizenden jaren de mensheid als slaaf in te lijven door het beeld van de externe God te projecteren, het ver verwijderde Wezen in de lucht. Zij hebben geprobeerd om de mensen te laten verdwalen, zodat ze rond het gouden kalf zouden dansen en een of ander beeld aanbidden dat door de illusie van gescheidenheid werd geschapen.

Vrijheid hangt niet af van materiële omstandigheden
Er zijn mensen die geloven dat vrijheid een concept is dat je in dualistische termen kunt begrijpen. Als een afstandelijk concept dat ergens ‘ver weg’ is en dat daarom bepaald wordt, en geconditioneerd, door bepaalde materiële omstandigheden. Begrijpen jullie dat als vrijheid echter door materialistische beelden en concepten wordt bepaald, die dan eeuwig afhankelijk van materiële omstandigheden is?

En aangezien niets in het materiële universum oneindig is, welnu, dan kan vrijheid ook niet oneindig zijn – zoals in dit mentale kader wordt gedefinieerd. En als vrijheid niet oneindig is, hoe kan ze dan vrij zijn? Want hoe kun je echt vrij zijn als er nog grenzen en voorwaarden bestaan? En zie je dan dat het onmogelijk is om vrij te zijn als je denkt dat jouw vrijheid afhangt van materiële omstandigheden? We kunnen spreken over een vrij land en een vrije samenleving op aarde, maar er in werkelijkheid bestaat zoiets niet, want vrijheid bestaat alleen als jij je naar binnen keert en die labels en gesneden beelden in de buitenwereld transcendeert. Hoe kan iemand een bepaald systeem en regeringsvorm definiëren en dan zeggen dat die regeringsvorm de vrijheid van de mensen garandeert? Mijn geliefden, dat kan niet.

Als je aan mij twijfelt, kijk dan eens aan de andere kant van de vijver naar de Verenigde Staten van Amerika, geconcipieerd met een vrij democratisch systeem, waarvan het de bedoeling was dat het de mensen bij de regering zou betrekken. Kijk eens naar de visie van de stichters en hoe ze hadden begrepen dat zij verder moesten kijken dan de beperkende maatschappij die je hier in die tijd in Europa zag. Kijk eens naar hoe wij hen hebben geïnspireerd om bepaalde basisprincipes en rechten in de Amerikaanse grondwet te zetten. Kijk niettemin ook eens naar tegenwoordig, hoe in een paar eeuwen tijd – in een oogwenk op de tijdschaal – de Amerikaanse regeringsvorm, systematisch ondermijnd is en zo gedegradeerd dat iemand niet oprecht kan zeggen dat Amerika een vrije maatschappij is die aan haar hoogste potentieel voldoet.

Is jullie land echt vrij?
Wees eerlijk en kijk ook eens hier in Europa naar de landen die beweren dat zij een vrije samenleving zijn – en overweeg dan eens of ze echt kunnen voldoen aan dat hoge label. Zijn ze echt vrij in het westerse deel van Europa? Je mag dan een democratie hebben, je kunt wel mensenrechten hebben, je kunt dan wel de vrijheid hebben om je te bewegen, maar ben jij echt vrij in die zin dat je opgevoed bent in een cultuur die zo doordrongen is van de dualiteit dat die je niet eens een helder, beknopt beeld kan geven van wie jij bent en waarom jij hier bent?

Hoe kan er vrijheid bestaan wanneer een samenleving gevangenzit in de dualistische strijd tussen de traditionele, orthodoxe, hoofdreligies die al eeuwen – nee, millennia – lang gebruikt zijn om het denken van het volk te bespelen en ze te laten geloven dat zij geen zonen of dochters van God zijn, dat zij slechts zondaren zijn, dat zij geen Christuspotentieel hebben? En aan de andere kant van het strijdveld staan de materialisten – de opkomende machtselite – die probeert de gevestigde machtselite in de religie omver te werpen – hun afgodsbeeld aan te prijzen dat jij slechts een intellectueel dier bent en dat buiten het materiële rijk om geen leven bestaat.

Ach, hoe kan dit vrijheid zijn? Hoe kunnen mensen echt vrij zijn, wanneer zij niet eens weten wie zij zijn en de vragen niet kunnen beantwoorden: “Waarom ben ik hier? Waar ben ik vandaan gekomen? Waar ga ik naar toe? Is er een God? Is er nog iets meer dan het mentale kader dat mijn ego heeft gevormd?” Maar zij kunnen zelfs de laatste vraag niet eens stellen, omdat ze opgevoed zijn zonder zich bewust te zijn van hun ego, het dualiteitsbewustzijn, de illusie van gescheidenheid. Ze zijn opgevoed met het geloof dat op de wereld zien echt – de allerhoogste werkelijkheid – is. En omdat het deze ultieme werkelijkheid, objectieve werkelijkheid is, bestaat het onafhankelijk van hun eigen bewustzijn – wat betekent dat ze geen macht hebben over materiële omstandigheden.

De grote samenzwering van antivrijheid
Juist nu worden jullie opgevoed om onvrij te zijn, omdat jullie opgevoed worden om niet de volledige verantwoording voor je leven te nemen, altijd maar denken dat je leven, je gemoedstoestand, je gevoelens, je levenservaring wordt bepaald door omstandigheden in de buitenwereld. En dat je maar een slaaf bent, die wanneer je blootgesteld wordt aan bepaalde uiterlijke omstandigheden, er slechts op een bepaalde manier op kan reageren – want je hebt de vrijheid niet om je eigen reactie te kiezen. Je hebt de vrijheid niet om te kiezen dat je niet aan iets gehecht wilt zijn, om je niet door iets te laten beïnvloeden dat iemand je aandoet, in plaats daarvan de vrede bewarend, wat er ook om je heen gebeurt.

Er zijn zo veel subtiele illusies waar je mee bent opgegroeid en die jij als vanzelfsprekend beschouwt en die jouw zelfbeeld inperken. En wat jouw zelfbeeld inperkt, zal ook jouw zelfexpressie beperken. En dit vormt natuurlijk een onderdeel van de samenzwering van de verkeerde leraren, die de blinden zijn die de blinden leiden. Let goed op wat ik nu zeg. Er zijn mensen die denken dat er een grote samenzwering is, die bewust iets aan het beramen is om de wereld over te nemen. Maar je moet begrijpen dat iemand die betrokken is bij de machtselite om de mensen onder de duim te houden – degenen zijn die het meest gevangenzitten van alle mensen.

Want hoewel het misschien kan lijken of ze enige macht en controle over de mensen hebben die blind zijn, zij zelf nog meer verblind worden door hun eigen ego, door de dualistische illusies, door hun gevoel van gescheidenheid, en denken dat ze privileges kunnen krijgen en dat dit niet hun grotere zelf beïnvloedt. Ze kunnen doen met de mensen wat ze willen zonder op den duur zichzelf te beperken. Ze geloven echt dat ze hiermee weg kunnen komen. Ze geloven dat ze superieur zijn, omdat ze gescheiden van ‘het volk’ en beter dan het volk zijn. Want het volk kan zichzelf niet regeren, en daarom heeft dat de elite nodig om hen te besturen.

Vele vormen van antivrijheid
Dus je ziet dat er vele soorten gevangenissen, er zijn veel vormen van antivrijheid. En wanneer je niet herkent dat jij een spiritueel wezen bent – die boven de religies van deze wereld staat en de politieke ideologieën van die wereld en boven de wetenschappelijke filosofieën van die wereld – wanneer je deze waarheid niet erkent, dan word je ertoe gebracht om één van die gedachtesystemen te volgen die beweert dat hij de allerhoogste waarheid bezit, de ultieme waarheid, en je naar elk willekeurig beloofd land kan brengen dat hij bedenkt. Of je komt gevangen te zitten in de tegenovergestelde polariteit, waarin je niet iets beters wordt beloofd, maar door angst toe gedreven wordt en probeert te ontsnappen aan iets ergers.

Zoals dit slim is gedaan op dit werelddeel in het verleden, waarbij er diverse dictators en totalitaire machines zijn geweest die de grootste beloftes doen om een betere wereld te brengen wanneer zij aan de macht zijn. Of de mensen bang te maken zodat zij proberen een grotere ramp te vermijden door hen blindelings te volgen zonder vragen te stellen, zonder de leiding te nemen, zonder te begrijpen wat er aan de hand is in de economie of andere onderdelen van het leven. Dit patroon is steeds maar weer opnieuw in dit werelddeel herhaald.

Er was een alternatief voor de Tweede Wereldoorlog geweest
Kijk eens naar Europa in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en hoe mensen in dit werelddeel geleidelijk aan verblind raakten door die oorlogsdreiging die ervoor heeft gezorgd dat zij geloofden dat er geen alternatief was voor de huidige situatie dan een oorlog in al haar hevigheid. Zowel het volk in Duitsland als in andere landen werd erop voorbereid om deze illusie te geloven – ze hadden geen andere opties dan met de omstandigheden om te gaan. Maar er is altijd nog een optie. En laat mij jullie dan prikkelen om verder te denken dan de traditionele interpretaties van de geschiedenis. Laat mij een gedachte-experiment met je doen.

Laten wij ons voorstellen dat de rest van Europa geen weerstand had geboden aan de expansieplannen van de Nazi’s en daadwerkelijk de Nazitroepen hun landen had laten binnentrekken en overheersen. Je kunt je gemakkelijk voorstellen dat Europa al gauw heel onder de vlag van de Nazi’s zit, met Hitler als de opperste Führer die aan de top staat van deze valse piramide. Niettemin, hoe lang denk je dat Hitler in deze positie had kunnen blijven? Hoe lang denk je dat er voor nodig was voordat de strijd in zijn eigen innerlijke cirkel het Naziregime had vernietigd?

Want zie je, het was een extreem dualistisch regime. En de dualiteit vormt altijd een tegengestelde polariteit aan zichzelf. Op actie komt reactie. Voor iedere actie is er een tegengestelde even sterke reactie.

De extreme actie van de Nazi’s vormde haar eigen tegenreactie. Nu, in dit geval hebben de andere landen in Europa en de Verenigde Staten ervoor gekozen om de rol op zich te nemen om de tegengestelde kracht van de actie van de Nazi’s vergroot uit te beelden. Zij werden de reactie. Maar begrijp je dat als die landen – waarvan de meesten beweerden dat ze christelijk waren – acht hadden geslagen op de oproep van Jezus, hadden geweigerd om weerstand aan het kwaad te bieden; hen de andere wang hadden toegekeerd? En wat zou er dan gebeurd zijn?

Wat er dan was gebeurd, omdat er geen externe reactie op de actie van de Nazi’s kwam, was dat wanneer die reactie – die men niet had kunnen tegengehouden, want dat is de universele wet – niet van buitenaf komt, hij wel van binnenuit moest komen. Net zo zeker als wanneer je een steen in de lucht gooit, hij terugvalt op aarde. Begrijpen jullie dit, mijn geliefden? Er was een alternatief voor de oorlog geweest. Er is altijd een alternatief voor oorlog.

Een waarheid waar velen weerstand aan zullen bieden
Dit is een waarheid die velen niet geloven. Zij zullen zeggen: “Maar we hadden geen alternatief. We moesten wel tegenstand bieden anders zou het hele werelddeel, de hele wereld, aan die totalitaire krachten onderworpen worden.” Maar zie je, ze zeggen dat om hun eigen dualistische illusies te beschermen, die hen lieten geloven dat zij met meer geweld op geweld moesten reageren. Dit is natuurlijk een onpopulaire waarheid, maar het is wel de waarheid die je kan bevrijden – die je ZAL bevrijden, als je die accepteert.

Want hoewel er wel wat lijden zou zijn geweest als de Nazi’s was toegestaan om Europa in te nemen, zouden er globaal minder mensen gestorven zijn dan in de Tweede Wereldoorlog. En zou er in het algemeen minder lijden zijn geweest, omdat de wereld het oude patroon heeft herhaald van een totale oorlog, door te weigeren de andere wang toe te keren, en in plaats daarvan op dezelfde manier te reageren.

Nu weet je misschien wel dat ik, Saint Germain, in een eerdere dispensatie speciale decreten gaf om de verspreiding van het communisme tegen te gaan. Ik moedigde het bouwen aan van bepaalde verdedigingsmaatregelen aan om zich te beschermen tegen de communistische agressie. Maar zie je, ik heb het hier over twee enigszins andere dingen. Want ik zeg niet dat de naties in Europa met geweldloosheid op de agressie van de Nazi’s hadden kunnen reageren. Ze hadden niet met geweldloosheid kunnen reageren, gezien de bewustzijnsstaat waarin zij in die tijd verkeerden en het feit dat ze niet bereid waren om die bewustzijnsstaat te transcenderen.

En op dezelfde manier bestond er in de koude oorlog van de jaren (19)70 en ’80 het potentieel van een nucleaire confrontatie tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. En aan de ene kant was er altijd het alternatief dat het westen ervoor had kunnen kiezen om de andere wang toe te keren aan de communistische expansie. Maar vanwege de bewustzijnsstaat van het westen was dit niet een realistisch alternatief. En daarom was het beste dat je in die tijd kon doen, was dat het westen genoeg kreeg van een verdediging om een afschrikwekkend voorbeeld te leveren voor een totale Sovjetaanval. Dus aan de ene kant spreek ik over het hoogste potentieel, maar ik ontken het feit niet dat wij, de geascendeerde meesters, praktische realisten moeten zijn die werken met de mensen op de wereld in welke bewustzijnsstaat die ook verkeren.

De manier om oorlogen te laten ophouden
Maar mijn hoop is dat je kunt inzien dat er altijd een alternatief is voor oorlog en dat er in feite altijd nieuwe oorlogen aankomen tot een kritieke massa mensen er wel voor kiest om de andere wang toe te keren in plaats van op dezelfde manier te reageren. Want hoe kunnen oorlogen dan ophouden, zolang de mensen in die bewustzijnsstaat zijn waarin zij zich bedreigd, of bang, voelen en klaar staan om terug te slaan bij de minste provocatie, hoe kun je dan bevrijd worden van die oorlogsdreiging die over deze planeet hangt als het zwaard van Damocles dat elk moment kan vallen?

Dus hoe bevrijden jullie je dan van dat oorlogsbewustzijn? Welnu, het gaat terug naar waar ik over begon te praten – dat je moet weten wie je bent. Je moet weten dat jij een spiritueel wezen bent, dat je meer bent dan omstandigheden op aarde. En daarom moet jij de macht hebben over hoe jij reageert op omstandigheden die jij in het materiële universum tegenkomt. Dus wanneer je een dreiging ziet, heb je de macht om te kiezen of jij, in plaats van je te concentreren op de splinter in het oog van je broeder, naar de balk in je eigen oog kunt kijken en zeggen: “Waarom heb ik deze situatie aangetrokken, waarom word ik bedreigd door een kracht buiten mij? Welke actie heb ik in gang gezegd, misschien in lang vergeten vorige levens die deze reactie van de kosmische spiegel heeft opgeroepen? Wat moet ik leren om mij te bevrijden van dit dualistische spelletje pingpong met de universele spiegel die altijd naar mij terugschiet wat ik uitzend?”

Je kunt de bal wel misslaan in een pingpongspel, maar het universum niet. Dat stuurt altijd naar jou terug wat jij uitzendt. Het is niet mogelijk om aan de reactie op jouw actie te ontsnappen. Het is niet mogelijk om je van die reactie te bevrijden. Alles wat je kunt doen, is een ander type reactie creëren door je bewustzijn te veranderen en wanneer jij je bewustzijn verandert en die andere actie naar het universum stuurt, dan zal het universum met absolute zekerheid een andere reactie terugzenden. Dat kan niet anders.

De leugen dat er een ultiem systeem bestaat
En de leugen dat het op een andere manier kan en dat er een manier is om de wetten van de natuur om de tuin te leiden, dat is de leugen waarmee jij bent opgegroeid om te accepteren in het leven. En die leugen weerhoudt je ervan om vrij te zijn, omdat hij je laat geloven dat er één ultiem systeem is, één of ander ultiem systeem in de religie, één of ander ultiem systeem in de wetenschap, één of ander ultiem systeem dat gebaseerd is op een politieke ideologie of een specifiek economisch systeem. En wanneer dat systeem aan de macht is op de wereld, komt het paradijs op aarde.

Dit is de leugen die de verkeerde leraren, de blinde leiders, de mensheid eonen lang hebben opgedrongen, want zij geloven die leugen. En waarom mogen zij die de mensheid blijven opdringen? Zoals sommige mensen zeggen: “Waarom laat God het kwaad nog steeds bestaan?” Maar God staat dit niet toe, de mensheid staat dit collectief toe. Want heeft God niet gezegd: “Laat ons de man en de vrouw naar ons eigen beeld en gelijkenis maken. En laat hen de heerschappij over de aarde hebben.”

Welnu, jullie hebben de heerschappij. Wat jij kiest om te accepteren – welk beeld van de wereld, van de werkelijkheid, jij kiest te accepteren – wordt jouw werkelijkheid, omdat die door de kosmische spiegel wordt uitvergroot. En dat zal steeds uitvergroot blijven tot je volledig de verantwoording neemt en zegt: “WIJ hebben dit gecreëerd en we moeten het ont-creëren! Wij moeten het transcenderen. Wij moeten die bewustzijnsstaat overwinnen.”

Ik vermenigvuldig jullie werk
Ik weet dat jullie dit eerder hebben gehoord. Maar zie je, ik ben op het Europese continent, en ik moet dit in het massabewustzijn uitspreken, voortbouwend op de magnifieke fundering die jullie gelegd hebben met jullie rozenkransen, door jullie visualisaties en door jullie aanwezigheid. Want zie je, ik, Saint Germain, vermenigvuldig wat jullie op het altaar van deze conferentie hebben gelegd.

Terwijl ik spreek, gebruik ik jullie wezen en jullie chakra’s om de Vlam van Vrijheid uit te stralen met jullie visualisatie als basis. Want als de bomen op de wereld de goddelijke eigenschappen van genade en vergeving aan het zuurstofatoom zelf kunnen binden, kunnen ze dan ook niet vrijheid aan dat zuurstof vastmaken zodat de mensen in dit werelddeel vrijheid, de eigenschap vrijheid, kunnen beginnen in te ademen? En op een dag wordt iemand ineens wakker en zegt: “Waarom ademen wij gemakkelijker? Waarom lijkt het alsof alles lichter is?” Nu, dat komt dan omdat zij zich vrijer beginnen te voelen.

Je vindt geen vrijheid als je gescheiden van mij bent
Zoals ik helemaal aan het begin heb gezegd, kun je echt vrij zijn door Eén te worden met de Vlam van Vrijheid en het Wezen dat dit voor de aarde belichaamt. Denk je dat ik een of ander ver Wezen ben dat je kunt aanbidden als een god en ik dan op een of andere manier, als bij toverslag, jullie van een afstandje vrijheid schenk? Of jullie voor mijn grote troon roep, zoals sommigen van jullie denken – want sommigen onder jullie denken dat ik de ambitie heb om net als de koningen van Europa te worden, maar dat is niet zo. Maar niettemin zijn er mensen die denken dat ik ze voor mijn grote troon zal roepen en hen zal ridderen met het zwaard van vrijheid en dat ze op een of andere magische manier in vrije wezens getransformeerd zullen worden.

Maar zoals Jezus 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.” En zolang je er nog buiten jou naar op zoek gaat – of zolang je op zoek bent naar Saint Germain – buiten jou, zul jij me nooit vinden. Want je kunt niet één worden met iets wat jij als van jou gescheiden ziet, als iets anders dan jij. Je kunt enkel vrij zijn door Eén te worden met die vlam.

Veel mensen zijn bang voor vrijheid
Maar om Eén te worden met die Vlam van Vrijheid moet je bereid zijn om de elementen van antivrijheid los te laten, juist het bewustzijn van antivrijheid waaraan jij in je leven onderdak hebt verschaft – en dat je bent gaan aanbidden of je zo op je gemak bij voelen dat je denkt dat je er niet zonder kunt. Er zijn veel mensen op aarde die bang zijn voor vrijheid. Want wat zouden ze met zichzelf moeten doen als zij helemaal vrij waren en echt erkenden dat zij alles konden doen wat zij wilden? Er zijn zoveel mensen die eigenlijk vanaf de wieg willen worden ingekaderd, zodat alles voor hen wordt bepaald. En dus vinden ze hun eigen kleine hoekje in de samenleving – dat door hun ouders, door hun samenleving, door hun ideologie of geloofssysteem werd bepaald – en zij passen erin.

Weet je dat de kloosters in Europa, de kamers waar de monniken en nonnen verbleven, ‘cellen’ werden genoemd, net als een gevangeniscel? En zie je niet in dat dit kwam, omdat zij binnen een systeem wilden leven waarin alles voor hen werd bepaald? Ze namen geen verantwoording voor zichzelf om beslissingen te nemen over het leven dat zij wilden leiden.

Het was zo gemakkelijk om dat op te geven en er werd dan fysiek voor hen gezorgd en je hoefde je alleen maar aan de regels te houden. En je kon in principe je vrije wil op de parkeerplaats zetten, terwijl jij je koopwoede in de supermarkt van het leven ging uitleven – zoals heel veel andere mensen in de moderne wereld, omdat hun systeem het nastreven van materiële pleziertjes en bezittingen is geworden.

Vrijheid door in bewustzijn te ascenderen
Opnieuw, zie je dat je echt vrij bent om te kiezen wat voor leven jij wilt leiden? Je bent echt vrij om te kiezen welke bewustzijnsstaat je wilt manifesteren, daardoor te kiezen welk beeld – welk mentaal beeld van jouzelf en de wereld – jij op de kosmische spiegel projecteert.

Wanneer je dit herkent, moet jij jezelf een vraag stellen: “Wanneer ik de verantwoording voor mezelf heb genomen en bevestigd dat ik mijn eigen werkelijkheid creëer, welke werkelijkheid wil ik dan ervaren? Wil ik de soort werkelijkheid houden die de mensheid hier collectief op aarde heeft opgebouwd?” En als jij in je hart wel weet dat je niet in die soort omgeving wilt blijven, verhoog dan je bewustzijn. Ascendeer naar een hoger rijk.

Maar als jij diep in je hart weet dat jij hier met een reden bent, hoofdzakelijk om het collectieve bewustzijn te verhogen, accepteer dat dan. Accepteer dat je hier blijft tot een bepaalde verhoging van het collectieve bewustzijn heeft plaatsgevonden waaraan jij hebt beloofd mee te helpen.

Maar sluit er dan vrede mee. Accepteer het. Accepteer dat jij bepaalde beperkingen tegenkomt, maar zij definiëren niet wie jij bent. Je bent bevrijd omdat je weet dat jij méér bent, maar dat jij hier vrijwillig in deze beperkingen zit om anderen te helpen. Want wanneer jij dat doet, kun je ophouden je te vereenzelvigen met je beperkingen. En dat betekent, dat jij schijnbaar in zeer beperkende omstandigheden kunt zijn en toch vrijer bent dan de mensen die alles op aarde bezitten.

Vrijheid zit in je hoofd
Zie je dat vrijheid in je hoofd zit en zelfs als je tot een bewustzijnsniveau bent gestegen waardoor je niet in de beperkende omstandigheden op aarde hoeft te blijven, jij vrijwillig kunt blijven voor een hogere bedoeling? Maar ik vraag je dan te erkennen dat jij, wanneer je vrijwilliger bent, vrij bent om te zijn wie jij bent, dat zelfbeeld accepteert van wie jij bent, zelfs al zit je in enigszins beperkende omstandigheden. En hier hebben de andere meesters over gesproken. We willen vanzelfsprekend niet dat jullie nu meteen ascenderen – zelfs al zouden jullie dat allemaal kunnen – omdat wij degenen met een hoger bewustzijn nodig hebben, die op de aarde kunnen blijven. Maar we willen wel dat jullie de ware vrijheid kennen, hoewel jullie vrijwillig aanbieden om in beperkte omstandigheden in het materiële octaaf te blijven.

Begrijpen jullie het? Mijn grootste wens is dat jullie die vrijheid krijgen. En zodoende vraag ik jullie, opnieuw, om het concept te overdenken van de speerpunt. Dat jullie, die weten dat jullie vrijwillig hebben aangeboden om hier op dit moment in de tijd te zijn, de speerpunt vormen om de muren rondom het collectieve bewustzijn te doorboren die de mensen gevangen houden, waardoor zij denken dat er geen uitweg is. En door dat te doen, moet jij misschien wel wat hard werken, wat zwaar tillen, om door dat bolster heen te dringen. Maar niettemin kun jij je nog steeds vrij voelen om dat te doen, mee te doen met die onderneming. En dat wil ik je laten voelen.

En ik wil graag dat je erkent dat die lasten niet beslist van jou zijn. Ze zijn iets wat je op je genomen hebt voor het massabewustzijn. Jij kunt dus nog steeds vrij zijn, hoewel jij ermee om moet gaan, zelfs in je psyche, want jij bent méér dan jouw psychische problemen, méér bent dan jouw fysieke lichaam. En zien jullie niet in dat jij, wanneer jij je eigen bewustzijn verhoogt en een bepaalde illusie overwint die je gevangenhoudt en je vrijheid afneemt, dan het hele collectieve bewustzijn mee omhoog trekt?

Eeuwenlang werk
En dit is natuurlijk eeuwenlang werk. Het werk dat wij allemaal hebben gedaan, want wij hebben allemaal aangeboden om te incarneren, soms vaak. En wij moesten met precies dezelfde beperkende omstandigheden omgaan als jullie – in sommige gevallen hebben wij, door in het verleden geïncarneerd te zijn, met nog beperkender omstandigheden om moeten gaan.

Ik kan je ervan verzekeren dat toen ik de Wonderman van Europa was, hoewel ik diamanten van gebreken kon zuiveren; ik toen ook nog steeds gewoon naar de wc buiten de deur moest gaan – die koud en vochtig en tochtig was in die tijd. Dus je vergeet soms dat wij, die geïncarneerd waren, geen supermensen waren. Of zouden wij misschien moeten zeggen, omdat jullie beseffen dat wij een supermens waren, maar dan vergeet dat jullie ook een supermens zijn – als jullie dat accepteren.

Jullie zijn supra-menselijke wezens. Jullie staan boven menselijke wezens. Als de Wonderman van Europa stond ik natuurlijk enigszins boven veel van die lichamelijke beperkingen. Maar dat kwam omdat ik mij in mijn laatste gewone incarnatie had bevrijd van de illusie dat materiële omstandigheden echt zijn en daarom macht over mij kunnen bezitten. Want ik had mij gerealiseerd dat ik echt was als spiritueel wezen.

Jij kunt vrij zijn precies nu op dit moment
Jij kunt die vrijheid bereiken nu op dit moment. Jij kunt het bereiken door Eén met mij te worden. En je kunt Eén met mij worden door de omstandigheden van antivrijheid in jouw eigen wezen op te geven, door die los te laten. Dit is mijn aanbod voor jullie – opnieuw, net als de andere meesters hebben gedaan – dat jullie, terwijl ik doorga met spreken, alle omstandigheden van antivrijheid loslaten in mijn hart waar jullie je van bewust zijn opdat die in mijn Vlam van Vrijheid die IK BEN, verteerd kunnen worden. Een vlam waarvan ik jullie kan verzekeren dat die ogenblikkelijk alle onvolmaaktheden op aarde kan verteren. Maar wat zouden de levensstromen daar dan natuurlijk van leren op aarde? Om ineens de vrijheid te krijgen, zonder die vrijheid te behalen, zouden zij ogenblikkelijk die bewustzijnsstaat opnieuw beginnen te creëren.

Wij hebben dan met twee dingen te maken. Het feit dat menselijke wezens hun medescheppende vaardigheden hebben gebruikt om bepaalde beelden aan het Ma-terlicht op te leggen, die ervoor hebben gezorgd dat een bepaalde hoeveelheid Ma-terlicht een lagere vibratie heeft gekregen. Mijn Vlam van Vrijheid kan – ogenblikkelijk – die energie wegbranden. Alle verkeerd gekwalificeerde energie die op deze planeet werd gevormd sinds het begin der tijden, zou mijn vlam kunnen wegbranden – in een oogwenk. Maar wat mijn vlam niet kan – vanwege de Wet van Vrije Wil – is de beelden weghalen die de mensen hebben gekozen te accepteren.

Jouw ego bestaat niet
Ik zou misschien mogen zeggen dat een paar van jullie, door jullie begrip van je ego, een enigszins onrealistisch beeld hebben gekregen, waardoor jullie denken dat het ego wel wat substantie heeft, wat feitelijk bestaan, bij wijze van spreken. Omdat jullie denken dat de fysieke materie die je lichaam omgeeft of vormt, min of meer feitelijk bestaat.

Maar dat is niet zo. Die is niet werkelijker dan wat jullie er met je geest aan geven. Jullie verwarren het ego niettemin met de substantie die door jullie ego een verkeerde kwaliteit heeft gekregen. Die substantie vormt gedeeltelijk je ziel, je vier lagere lichamen, vooral je fysieke, emotionele en mentale lichaam. Maar dat is niet jouw ego. Jullie ego heeft geen substantie, omdat je ego een conglomeraat is van overtuigingen, van illusies.

Wanneer je naar de bioscoop gaat en je een film ziet ontvouwen op het scherm, zie jij beelden. Maar die beelden zijn als ideeën in de geest van een schrijver, of producer, of regisseur begonnen. En daarna werden die beelden in iets veranderd wat substantie heeft en op een scherm kan worden vertoond. Maar wat je niet ziet, zijn de beelden in de geest van de schepper van de film. Die beelden blijven daar slechts als ideeën hangen. Ze hebben substantie gekregen, maar die substantie is niet hetzelfde als het idee.

Loop dus niet in de val door te denken dat je ego echt bestaat. Je ego bestaat uit niets anders dan ideeën, overtuigingen, illusies – gebaseerd op de grotere illusie van gescheidenheid. Want wanneer je ten prooi valt aan de illusie dat je ego echt bestaat, val je ook ten prooi aan de illusie dat het kwaad, de kwade machten, echt bestaan. En dan denk je dat die macht over jou bezitten.

De materie bestaat niet
Je valt ook ten prooi aan de illusie dat de materie echt bestaat. En dan val je ten prooi aan de grotere illusie dat de materie de macht heeft om jouw geest in te perken. En dat is natuurlijk juist de essentie van antivrijheid in het materiële octaaf, waardoor je denkt dat de materie zo echt is. Maar in werkelijkheid bestaat die niet echt, want die kan alleen maar bestaan als er een beeld op het filmscherm van het Ma-terlicht wordt geprojecteerd door een bewuste geest. En dat kan alleen blijven bestaan zolang er maar licht door dat projectiemechanisme stroomt dat de geest is.

Maar op het moment dat je het beeld in je geest verandert – het echt verandert – dan zal het Ma-terlicht veranderen wat het uitvergroot. Hoe denk je dat ik, als de Wonderman van Europa een diamant, de hardste substantie die de aarde kent – een diamant met een fout aan de binnenkant, die fout kon verwijderen zonder de diamant open te snijden die dan vernield zou zijn? Nu, dat kon alleen maar, omdat ik niet accepteerde dat materie uiteindelijk echt was.

En dat was de boodschap die ik probeerde over te brengen op de koppige, domme koningen van Europa die dachten dat zij het beter dan iemand anders, zelfs beter dan God, wisten. En zij wisten het natuurlijk beter dan dit excentrieke persoontje dat beweerde dat hij speciaal was met specifieke inzichten over hoe ze hun koninkrijken moesten regeren.

Het toneel staat klaar voor een doorbraak
Er is waarschijnlijk geen ondankbaarder beroep dan te proberen een koning of keizer zover te krijgen om de manier waarop hij zijn koninkrijk regeert, te veranderen. Het is geen carrière die ik één van jullie zou kunnen aanbevelen. Maar ik beveel jullie wel de carrière aan om te erkennen dat jullie, hoewel jullie niet in staat zijn om koningen van gedachten te laten veranderen, de blinde leiders van de blinden, wel de gedachten kunnen veranderen van een groot deel van de mensen. Want in dit tijdperk, staat het toneel klaar voor een belangrijke doorbraak, waardoor de mensen ineens gewekt kunnen worden en een hogere visie op vrijheid krijgen en bevatten dan zij ooit tevoren.

En dus opnieuw, zoals Quan Yin gezegd heeft voor jullie kelken overliepen, heb ik hetzelfde gedaan. Ik ben de cirkel rondgegaan. Ik ben de trap van jullie chakra’s opgelopen, maar ik ben de cirkel van de Europese naties rondgegaan. En ik heb natuurlijk de zuurstofatomen zelf met mijn Vlam van Vrijheid doordrenkt. Dus hiermee bedank ik jullie en wens jullie goedenavond.