Duitslands potentieel om de Universele Christus te belichamen

ONDERWERPEN: De obstakels in het Christusschap van Duitsland vernietigen – Het gevoel van eigenaarschap overwinnen – De piramide van het zelf – De rol van Duitsland in Europa – Een crisis is een kans om te leren – De uitweg uit de dualiteit

Geascendeerde Meester Jezus, 29 oktober 2011, door Helen – Rijdend door Noord-Duitsland vlakbij de grens met Polen

Dus vervolg ik, Jezus, mijn boodschap nu door een andere boodschapper en deze keer kom ik het standpunt van de Universele Christus geven. Zoals ik eerder al gezegd heb, is de Duitse natie daadwerkelijk bereid geweest om de vervorming van het echte Christusschap zo te belichamen dat de rest van de wereld dit kon zien en de les leren van die harde klappen van de Tweede Wereldoorlog. Dus wat betekent het dat een heel land de Universele, Kosmische, Christus belichaamt?

Zoals we natuurlijk hebben uitgelegd, kan het Christusschap zich volledig beginnen te ontwikkelen wanneer een mens of een natie bereid is in te zien dat al het leven één is en dan dat Eenzijn van de Geest in de materie belichaamt. De piramide van het Zelf kan niet in één dag, en ook niet in één leven, worden opgebouwd.

Toen ik, Jezus, 2000 jaar geleden op aarde rondliep, in Nazareth, het Palestijnse en Israëlische grondgebied, heb ik gezegd dat het huis van mijn Vader vele woningen heeft. En een deel van de betekenis van dit gezegde is dat je Christusschap in stappen bereikt. Daarom wordt het Christusschap, omdat het Christusschap voor een mens in stappen bereikt wordt, in nog meer stappen door een heel land bereikt.

De obstakels in het Christusschap van Duitsland vernietigen
De piramide van het ware Zelf, die wordt bereikt door het pad van Christusschap te bewandelen, heeft 144 bewustzijnsniveaus. Vanaf het 96e bewustzijnsniveau wordt de dualiteit achtergelaten. Dit betekent dat zowel menselijke wezens, als individualisaties van God, en een hele natie in staat moeten zijn om de dualiteit en het dualistische bewustzijn op te geven om naar Christusschap te kunnen groeien.

Zoals ik net in het vorige dictaat heb uitgelegd, is de eerste stap om de dualiteit achter te laten, totale, onvoorwaardelijke vergeving die de individualisaties van God – gepersonifieerd in menselijke wezens en een natie – in staat stelt om boven de dualistische strijd te staan en het immense licht te benutten dat zij kunnen ontvangen met het bewustzijn van Christusschap.

Daarom ben ik, Jezus, gekomen om nog een portie van het immense Christuslicht uit te geven om de groei naar persoonlijk Christusschap en ook het Universele Christusschap voor Duitsland als natie, te accelereren. Omdat acceleratie altijd betekent het oude achterlaten, kom, ik Jezus, hier om vandaag al die obstakels te vernietigen die zowel het individuele Christusschap als het Universele Kosmische Christusschap voor Duitsland als natie in de weg staan.

En wat is er, daadwerkelijk, voor nodig om als geïndividualiseerde levensstroom en als natie boven het 96e bewustzijnsniveau uit te komen, dat hen in staat stelt om niet alleen een grotere mate van Christusschap te bereiken, maar volledig voorbij de dualiteit te reiken en het bewustzijn van de non-dualiteit te benutten? Zoals Maria Magdalena, die bekend staat als de geascendeerde meester Magda, een paar dagen geleden in haar uitgave heeft gezegd, moet er ook een bepaald gevoel van Integratie zijn, er moet een bepaalde beheersing van de vlam van Integratie zijn, waardoor zowel een geïndividualiseerde levensstroom als een hele natie in staat is om het licht van de Geest in al haar chakra’s in de materie te belichamen.

De chakra’s, die de openingen voor de Geest in de materie vormen, vertegenwoordigen elk een ander aspect van de Geest van deze geïndividualiseerde levensstroom of natie. Daardoor kan de Geest de ware vormen van God in de materie belichamen, geïnspireerd door ware hemelse gedachtevormen, wanneer de chakra’s schoon en zuiver zijn en die het licht van de Geest, het licht van de Vader erdoorheen laten stromen zoals het moet stromen. En wat is hiervoor nodig, mijn geliefden?

Zoals geliefde Maria Magdalena heeft uitgelegd, vereist het zuiverheid om boven het 96e bewustzijnsniveau uit te komen. Omdat een levensstroom of een natie zolang zij in hun geest nog onzuiverheden hebben – zich nog steeds met de dualiteit bezighouden, met de op het ego gebaseerde denkwijze en de egospelletjes, als de spelletjes van het gescheiden zelf – zolang dat er nog is, kunnen zij niet de dualiteit en het dualiteitsbewustzijn ontstijgen. Omdat de egospelletjes voortdurend de chakra’s vervuilen – dus hoeveel licht de geascendeerde meesters en het spirituele rijk ook uitgeven – of hoeveel licht de individuele levensstromen ook in staat zijn op te roepen – kan dit licht niet volledig gebruikt worden in de materie, omdat het constant vervuild wordt door de blokkades in de chakra’s, die natuurlijk de onzuiverheden zijn die daar als gevolg van de egospelletjes, de spelletjes waar de levensstroom niet naar heeft willen kijken, liggen opgeslagen.

Het gevoel van eigenaarschap overwinnen
Want begrijp je hoe belangrijk het is dat zowel een geïndividualiseerde levensstroom als een natie de dualiteit ontstijgt? Hoe belangrijk het is om de op het ego gebaseerde spelletjes op te geven – het gevoel op te geven dat je een gescheiden zelf bent, een mens met een beperkte levensspanne? En tijdens deze beperkte levensspanne, bestaan de enige bezittingen die je hebt uit een materiële vorm die je kunt beschermen, hebben of eigenaar van zijn.

Die mentaliteit van eigenaarschap draagt zeker bij aan het gevoel dat je bezittingen tegen anderen moet beschermen. Het gevoel van eigenaarschap draagt ook bij aan het feit dat veel mensen het gevoel hebben dat ze met een soort dualistische strijd met anderen bezig moeten zijn om hun bezittingen of materieel bezit, te beschermen. Sommigen zouden misschien zelfs het gevoel kunnen krijgen dat ze anderen moeten aanvallen om alle bezittingen die bedreigd worden, te beschermen.

Zie je dat het standpunt van de Kosmische Christus de onbaatzuchtige wens is om het Al te verhogen in plaats van materiële bezittingen of beelden te beschermen? Hoe kun je dat doen, terwijl je nog steeds geïncarneerd bent en alle uitdagingen van het materiële leven tegenkomt?

Enkel door het bewustzijn en de chakra’s van de geïndividualiseerde levensstroom te reinigen en te zuiveren in alle vier sferen van de materie. Zodat het identiteitslichaam, het mentale lichaam en het emotionele lichaam alle zuiver genoeg zullen zijn om de hogere niveaus van het Christusbewustzijn te belichamen, om het bewustzijn boven het 96e niveau te belichamen. Omdat boven het 96e niveau de individuele levensstroom zich niet meer met het materiële lichaam identificeert, maar beseft dat hij in de allereerste plaats een spiritueel wezen is met een bepaalde mate van Christusschap.

De piramide van het zelf
Zoals wij hebben uitgelegd, in het boek ‘Healing Mother Earth’ zijn er 144 bewustzijnsniveaus in de materie. En zoals je ziet, hebben wij, de geascendeerde meesters, in vorige dispensaties het beeld van de piramide gebruikt om het pad naar een grotere mate van Christusschap in de materie te illustreren – totdat het hele gevoel van een gescheiden zelf achtergelaten is.

Het beeld van de piramide is dat het begint in de vier lagen van de materie en van daar groeit naar de top en daardoor opstijgt van een dualistisch wereldbeeld naar een hoger wereldbeeld dat belichaamd wordt in de materie, tot de top van de piramide het Alziende Oog van God is. Het Alziende Oog van God is het punt van eenzijn, het punt van enkelvoudigheid, waar niets uit de materiële wereld kan binnenkomen om het zuivere Christusgewaarzijn te vervuilen.

Het 96e niveau, dat het twee-derde niveau van de piramide vormt, symboliseert dat de levensstroom op dat niveau meer van zijn eigen contact met het koninkrijk binnenin door het Christusbewustzijn uitvergroot. De enige manier om dat ware koninkrijk binnenin jou te vinden – als ‘de Koningskamer’ – is door de dualistische egoïstische wensen op te geven die de chakra’s in de materie vervuilen en die de stroom van de Geest blokkeren die ongehinderd wil stromen. Anders kan de piramide van het ware Goddelijke Zelf niet in de materie worden opgebouwd.

De rol van Duitsland in Europa
Begrijpen jullie het verband met een natie? Jullie hebben gezien hoe Duitsland een sleutelrol heeft gespeeld bij het zoeken naar oplossingen bij de laatste schuldencrisis in Europa door als de keelchakra van Europa te handelen en de meningen en potentiële oplossingen te geven om de schuldencrisis te beëindigen. Maar ondanks het feit dat Duitsland een sterke visionaire leider in Angela Merkel heeft, wil het zich nog steeds, een beetje, terughoudend opstellen om de radicalere oplossingen die nodig zijn, te implementeren.

Zelfs als Duitsland al meer dan enig ander land de bereidheid om Europa te integreren belichaamt, probeert die nog steeds in zekere mate, die integratie op haar eigen voorwaarden te bereiken en niet vanuit het perspectief van wat het beste voor iedereen is. De Duitsers zijn nog steeds niet eraan toe om radicalere oplossingen te accepteren, zelfs al zien ze duidelijk dat die nodig zijn om Europa uit haar huidige schuldencrisis te helpen.

Door dit te zeggen, ben ik, Jezus, natuurlijk niet van mening dat Europa maar geld kan blijven uitgeven, zoals veel landen al decennia lang doen, zonder de consequenties te dragen. Ik denk ook niet dat een land meer geld moet uitgeven dan het verdient en daardoor op kosten van de rijkere naties leeft. En zo de rijkere naties te dwingen om moeilijke maatregelen te overwegen waardoor het lijkt alsof er geen andere ontsnapping aan de schuld mogelijk is dan door nog meer schuld aan die schuld toe te voegen, zodat landen in moeilijkheden op dezelfde oude manier kunnen doorgaan.

Zodoende is dit niet de benadering van Christus dat anderen moeten oogsten wat jij hebt gezaaid. Het is trouwens de verantwoordelijkheid van elk land om adequaat de bereidheid te hebben hun economie en de economische consequenties van hun keuzes te begrijpen. En de landen die hun keuzes gemaakt hebben zonder naar de consequenties te willen kijken, moeten natuurlijk uiteindelijk oogsten wat ze gezaaid hebben. Duitsland, als één van de naties die zorgvuldig haar economie heeft opgebouwd, kan een geweldige leraar zijn om andere landen te helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de crisis.

Een crisis is een kans om te leren
Zodoende zie ik, Jezus – met grote waardering – dat deze crisis al die problemen heeft blootgelegd die wij in het geascendeerde rijk al lang voorzien, en ons mee bezig gehouden, hadden. Namelijk dat de economieën, om stabiel te zijn, niet alleen kunnen leven door de voordelen die ze hebben gekregen door bij de EU te gaan op te eisen en ervan te leven. De crisis heeft dus de illusie blootgelegd dat men door tot de Europese monetaire unie te behoren, maar kan doen wat hun regering heeft besloten te doen vanwege hun beperkte perspectief en wereldbeeld.

Daarom zeg ik dat de laatste paar maanden van het Jaar van de Moeder veel discussies zullen gaan over hoe dit onverantwoordelijke gedrag van de banken en de regeringen in Europa hebben geleid tot de consequenties die voor veel naties in Europa maar moeilijk slikken zijn. Het Jaar van de Moeder helpt de waarheid te onthullen en zelfs de regeringen in naties als Griekenland, Italië, Spanje en andere zullen gaan beseffen dat zij spelers zijn op een groter speelveld. En ze kunnen zich niet blijven gedragen als onwetende kinderen die van de EU alle voordelen opeisen zonder enige verantwoordelijkheid, maar dat zij ook hun aandeel moeten leveren aan het geheel en alle talenten die ze maar hebben, moeten vermenigvuldigen. De Geest geeft zichzelf vrijelijk en dat is de houding die de overhand moet hebben tijdens de Gouden Eeuw.

Het vermenigvuldigen van de talenten is de ware vorm van integratie; Je belichaamt waarachtig de Vlam van Integratie in de materie, wanneer je royaal geeft wat je hebt en het natuurlijk op redelijke voorwaarden doet als natie. De Duitsers hebben in ruime mate hun bereidheid getoond om met Europa, met andere Europese landen, te integreren, omdat zij de voordelen van meer integratie zien die het iedereen oplevert en hun talenten te delen.

Als Duitsland niet achter heel Europa stond, dan zou de unie niet eens in staat zijn uit de huidige crisis te komen. Daarom veranker ik een extra portie licht in Duitsland, zodat de Duitse natie beter ziet wat ze, ook in zichzelf, moet veranderen om haar eigen economie beter te ondersteunen en daardoor andere naties beter te steunen.

Gisteren was er op het nieuws dat Duitsland 55 miljard Euro rijker was, omdat er een rekenfout in de boeken van een nationale bank werd ontdekt. Dus lijkt het alsof 55 miljard Euro opduikt als een late paddenstoel in het bos. Maar kan het waar zijn dat er dankzij een rekenfout nu meer geld op de bank staat?

Zie je mijn geliefden, de gewone logica zegt dat het niet mogelijk is. Omdat die 55 miljard, of al bestond, of niet bestond, als echt geld op een bankrekening voor die fout werd ontdekt. Of was het weer een truc om het manipuleren van de boekhouding te illustreren?

Dit soort voorbeelden illustreren de deling tussen de bewuste en onbewuste blokkades in de Duitse nationale psyche. Aan de ene kant wil Duitsland Europa uit de crisis helpen, maar om de nieuwe oplossingen totaal te benutten, is het nodig dat Duitsland over haar weerstand heenstapt om naar zichzelf te kijken en toe te geven dat hun eigen banken in de spiegel moeten kijken en aan eerlijke observatie en zelfonderzoek doen voor ze de komende decennia ingaan. Dit is ook een les die de Duitsers moeten halen uit de laatste crisis, namelijk dat hun eigen boeken soms niet zo accuraat zijn als de Duitse accuraatheid van andere naties verwacht.

De uitweg uit de dualiteit
En dat is natuurlijk het standpunt van het ware Universele Kosmische Christusschap dat de Geest met de materie wil integreren. De Universele Christus wil het Al verheffen en daarom mag men om de Universele Christus te belichamen niet bang zijn om naar de balk in het eigen oog te kijken – als een stap die vereist is voor je anderen kunt helpen.

Mijn geliefden, dat is de les die Duitsland nog steeds moet leren. En een les als deze is de les die veel van onze studenten nog moeten leren, zelfs die studenten die zich niet bewust gewaar zijn van leringen van geascendeerde meesters, maar die ondanks dat tot de groep van onze studenten behoren. Zelfs zij moeten dat leren voor je de fout in iemand anders oog aanwijst, je moet kijken of jij in feite dezelfde fout in veel grotere mate belichaamt zonder te herkennen dat jouw ego zich erachter probeert te verschuilen.

Mijn geliefden, boven de dualiteit gaan staan, verder dan het 96e bewustzijnsniveau gaan, vereist meesterschap op alle zeven stralen en gedeeltelijk ook de achtste straal. Dit is ook een waardevolle overweging voor het Duitse nationale bewustzijn. Als Duitsland een sleutelrol in Europa wil spelen, dan moet dit land een hoger bewustzijn hebben dan anderen die hulp nodig hebben.

Zodat de natie met het hogere bewustzijn de weg uit de dualiteit zou kunnen wijzen door te tonen dat niet het oneens zijn met elkaar en de ruzies hen uit de oude manier van doen haalt. Het zijn nieuwe ideeën en samenwerking, in de allereerste plaats met de Geest in de materie en daarna door de horizontale stroom in de vorm van een 8. Duitsland moet anderen demonstreren dat samenwerking de sleutel is, waardoor ieder land wint – wanneer zij er aan toe zijn en hun oude zelfbeeld willen opgeven, wanneer ze eraan toe zijn om hun eigen fouten en de fouten van anderen te vergeven, en wanneer ze eraan toe en bereid zijn om het oude bewustzijn te transcenderen en verder dan het 96e niveau te gaan.

Het potentieel om de non-dualiteit te belichamen is veel groter hier in Duitsland dan in veel van de omliggende landen in Europa die nog steeds strijden en machtsspelletjes hebben en plannen beramen als het centrale thema in hun politiek. Ik zeg niet dat Duitsland hier vrij van is, maar de Duitsers hebben een bepaalde openheid om met andere naties te integreren. En ze hebben een grote stap gedaan in hun nationale bewustzijn door de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te verwerken.

Dat meesterschap stelt Duitsland in staat om een sleutelrol binnen de EU te spelen en in de onderhandelingen die moeilijk zouden kunnen worden afgehandeld zonder Duitslands steun. Daarom veranker ik, Jezus, hier in het noordelijke deel van Duitsland een grote portie van de Christusvlam.

Het pad naar Christusschap houdt in dat je de weg wijst om méér in de materie te worden en hoe je de Geest in de materie tot uitdrukking kunt brengen. Dat is ware integratie! Dat is echt Christusschap! Zodoende is deze uitgave klaar. Ik zeg vaarwel en IK BEN, Jezus Christus, om alle individuele levensstromen en naties hier welkom te heten om mee te doen met mij: “Wat geeft het, jij moet mij volgen.” Dat is de boodschap en dat is de weg die je moet afleggen om voorbij het 96e bewustzijnsniveau te komen.