Het wordt Tijd om de onvoorwaardelijke Vergeving van Christus te accepteren

ONDERWERPEN: “Ik heb jou niet nodig, Jezus” – Waar het Duitse volk zich vrijwillig voor aangeboden heeft om Europa te tonen – De ware vergeving van Christus – Natiestaten hebben hun bedoeling overleefd – Het wordt tijd dat de Duitsers vergeving vragen

Geascendeerde Meester Jezus, 29 oktober 2011 – Rijdend in een auto door Noord Duitsland

‘Deutschland über alles!’ zoals het gezegde was tijdens die jaren waarin het collectieve bewustzijn door één individu was gekaapt en een groep mensen rondom hem, die erin geslaagd was zo’n mist van bedrog te creëren dat die er letterlijk in geslaagd was een maalstroom van energie te creëren dat die de focus van het collectieve bewustzijn van bijna de hele natie had gevangengezet.

Wanneer dit gebeurt, zoals natuurlijk in vele naties ervoor en erna is gebeurd, zijn er maar heel weinig mensen die genoeg individualiteit hebben om tegen de stroom in te gaan, de maalstroom in het collectieve bewustzijn. En dan zie je hoe ze worden meegezogen en je ziet hen bij de militaire parades en de toespraken staan, ze steken hun rechterhand op en met stompzinnige gezichten en lege ogen schreeuwen ze: “Heil Hitler!”

“Ik heb jou niet nodig, Jezus”
Als je buiten Duitsland bent opgegroeid, zou je kunnen denken dat dit veroorzaakt werd door een fout in het karakter van het Duitse volk. Je kunt het zelfs denken als jij wel in Duitsland bent opgegroeid. Maar toch zeg ik wat ik 2000 jaar geleden heb gezegd toen ik op aarde rondliep als Jezus: “Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt!” Want het is gemakkelijk om een dualistische maatstaf te vormen en die toe te passen om andere mensen te oordelen, terwijl je weigert naar de balk in jouw eigen oog te kijken. Dit is natuurlijk het oudste spel op aarde, het oudste egospel, want het werd door de gevallen wezens in diverse sferen voor deze gestart.

En dus zal ik, Jezus, je vrije wil respecteren, als jij die bewustzijnsstaat wilt ingaan om te oordelen. Want ik weet dat als je die bewustzijnsstaat ingaat – door te oordelen, veroordelen en een ander mens af te kraken op basis van jouw eigen gemaakte maatstaf of de standaard die door jouw religie gezet is – nu dan heb je feitelijk tegen mij gezegd: “Jezus, ik heb jou nu niet nodig, ik heb jouw Christusonderscheid niet nodig, ik heb geen Christusonderscheid nodig dat mij in staat stelt te zien dat al het leven één is. En dan zijn alle mensen evenveel waard en hebben gelijke kansen op te transcenderen. En dan hoef ik niet te zien dat ik, als ik mezelf echt wil verheffen, alleen probeer anderen te verheffen. Want ik heb beslist dat ik wil ervaren hoe het is om boven anderen te staan door hen naar beneden te halen.”

Want zie je het niet duidelijk uitvergroot in het hele tijdperk van de Nazi’s, dat de Nazi’s de illusie hadden geschapen dat het Duitse volk tot een superras behoorde? Maar ze konden dit alleen maar doen als zij een ander ras tot sub-mensen uitriepen, als niet-menselijk. En is dat dan niet een extreme illusie van wat er in het dualiteitsbewustzijn gebeurt? En als je hetzelfde dualistische oordeel wilt toepassen – het waardeoordeel dat de Nazi’s en hun supergeesten, bij wijze van spreken, hadden – nu, dan zal ik jou je gang laten gaan.

Waar het Duitse volk zich vrijwillig voor aangeboden heeft om Europa te tonen
Maar als je wilt, zal ik jou een hogere visie van de Christusgeest geven waardoor je misschien gaat inzien dat wanneer mensen iets uitvergroten, dat niet beslist door een fout komt. Maar het komt ook omdat die mensen hebben aangeboden om een bepaalde bewustzijnsstaat aan te nemen en die uit te vergroten, zodat anderen die misschien kunnen zien. En ze zouden dan misschien een voorbeeld kunnen stellen dat de wereld maar moeilijk kan negeren.

Want als je eerlijk naar de geschiedenis van het Europese werelddeel kijkt – niet dat het Europese werelddeel in dit opzicht uniek was, maar laten we ons concentreren op Europa vanwege de bedoeling van deze discussie – dan zie je dat Europa een geschiedenis heeft die verscheidene eeuwen teruggaat, van bepaalde naties die een gevoel van superioriteit en tot iets voorbestemd zijn ontwikkelen en het gevoel hebben dat ze het recht hebben om anderen te dwingen zich aan hen te onderwerpen en zich als de meesters in een bepaald territorium te vestigen.

En zodoende zie je dat het extreme scenario dat in Duitsland werd uitvergroot, ook in mildere vorm in verscheidene andere Europese naties werd uitvergroot. Zie je niet duidelijk dat het Britse Imperium ook geloofde dat het superieur was, waardoor het volkomen legaal was om de koloniën te onderwerpen? Begrijpen jullie niet dat veel mensen in Groot-Brittannië in die tijd het gevoel hadden dat één Brit beter was dan tien buitenlanders, of hoeveel men ook maar individueel in gedachten had?

En diezelfde tendens bestond in Frankrijk, in het Oostenrijks-Hongaarse Imperium en zoals Saint Germain noemde, in Zweden. Je zag het in Spanje, in Italië en je hebt het in Griekenland gezien. En kun je dan ook niet begrijpen dat als er ooit een verenigd Europa zou moeten komen eerst die bewustzijnsstaat aan het licht moest worden gebracht? Maar kun je dan niet inzien waarom door de Karmische Raad besloot dat het nodig was om de klappen van de Harde Leerschool zo hard te laten aankomen dat het in principe onmogelijk werd die te negeren, gezien de lange geschiedenis waarin diverse naties dit bewustzijn hadden uitvergroot zonder het serieus te onderzoeken,?

De ware vergeving van Christus
En kunnen jullie dan niet een nieuw gevoel van waardering beginnen te krijgen voor het offer van het Duitse volk door bereid te zijn het middelpunt te worden om dit bewustzijn bloot te leggen? En jullie dan misschien kunnen beginnen met vergeven, zoals het Duitse volk is begonnen met vergeven, maar nog niet helemaal echt vergeven heeft. Want ze zijn juist ten prooi gevallen aan, wat Saint Germain aan de andere kant van de grens heeft gezegd, het complot van de gevallen wezens, dat jij, als je eenmaal een bepaalde fout hebt gemaakt, dan natuurlijk nooit meer verlost kunt worden.

Maar wat was de belangrijkste boodschap van Christus, toen ik 2000 jaar geleden op aarde kwam? Dat er, natuurlijk, niets is waar jij niet van verlost kunt worden, door het licht en de liefde van Christus. En daardoor ben ik Jezus, natuurlijk hier, en ik heb mijn vrouwelijke en mannelijke boodschapper hier op dit moment naar toegezonden om een grote stoot licht uit te geven, zodat de Duitse natie misschien gewekt wordt en echt de vergeving begint te accepteren die mogelijk is door Christus. En die ik, Jezus, en Maria Magdalena met mij, de Duitse natie aanbieden.

Niet dat ik dit nog niet eerder heb aangeboden, maar ik bied het vanaf vandaag in een sterkere manifestatie aan dan ooit tevoren in de hoop dat er zich onder het Duitse volk mensen beginnen af te stemmen en serieus naar het verleden te kijken op een manier waarop ze er nog nooit eerder naar gekeken hebben. Want als je niet naar het verleden kijkt en erkent dat je vergeving nodig hebt, hoe kun je dan vergeving vragen? En als je geen vergeving vraagt, kun je geen vergeving ontvangen.

Want het is niet zo dat een of ander wezen in de hemel, hetzij Jezus of God, jullie vergeving onthoudt. Want de Geest van Vergeving regent constant op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zoals de zon schijnt op iedereen die haar stralen wil ontvangen. En daardoor wordt iedereen vergeving aangeboden, maar velen wijzen die af, omdat hun geest ten prooi gevallen is aan de gevallen wezens en de hele denkwijze dat je om de vergeving van Christus te ontvangen, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Welnu, ik zeg je dat dit de leugen is van de gevallen wezens is die ik, Jezus, vandaag vernietig, vernietig, vernietig, vernietig voor de vier winden. En ik vernietig hem ook in het etherische en spirituele rijk. Ik vernietig dit bewustzijn opdat iedereen kan zien dat Christus vergeving is, totale en onvoorwaardelijke vergeving. Je kunt geen fout maken, je kunt geen daad verrichten, die niet vergeven kan worden, wanneer je Christus accepteert, wanneer je de waarheid van Christus accepteert over de onechtheid van de antichrist.

En daarom zeg ik: “Sta op, Duitsers. Want jullie moeten grote stappen doen om het bewustzijn van superioriteit te overwinnen. Jullie zijn bereid geweest je nederig te maken, jullie zijn bereid geweest een teamplayer te zijn, jullie zijn bereid geweest om grote stappen te doen om te herenigen na de val van het IJzeren Gordijn. En jullie zijn bereid geweest om je hand uit te steken en grote inspanningen te verrichten om de Europese Unie bij elkaar te houden.”

Niet dat dit altijd om onbaatzuchtige redenen werd gedaan, maar toch werd het gedaan. En er is een grote mate van onbaatzuchtigheid geweest. En daarom zeg ik nu: “Sta op, niet voor superioriteit, maar voor het feit dat al het leven één is, voor de grotere herkenning dat je echt alleen jezelf maar kunt verheffen door anderen te verheffen.” Want als je probeert jezelf te verheffen door anderen te vernederen, zal er een punt komen dat iedereen vernederd wordt, waaronder jullie.

En dit is het bewustzijn dat ik vernietig, deze leugen van de gevallen wezens dat jij superieur kunt zijn, zolang je denkt dat iemand anders inferieur is. Want laat degene die de grootste onder jullie is waarachtig de dienaar van iedereen zijn – vanuit de erkenning dat alles één is. En dan verhef jij je door te proberen het Al te verheffen.

Natiestaten hebben hun bedoeling overleefd
Word dus wakker, steek je hand uit en erken dat er een groot potentieel bestaat om een regionaal gewaarzijn te vestigen rondom de Oostzee en dat de Duitsers hierin een rol moeten spelen door je hand uit te steken naar die naties in het oosten en de Baltische naties die door Duitsland bezet waren. Steek je hand uit met de nieuwe Geest van Samenwerking en het gevoel van eenzijn. Zodat er een streek kan worden gevormd die verder gaat dan de delingen die als nationale grenzen zijn uitvergroot, de nationale grenzen die in de eerste plaats natuurlijk kunstmatig werden getrokken en daarom allang hun bedoeling hebben overleefd.

Want wat Europa en de wereld niet zagen, is dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog, de natiestaat haar bedoeling overleefd had. Dit werd uitvergroot door de deling van Europa in een Oostblok en een Westblok, waardoor naties verder moesten kijken dan zichzelf, want geen enkele natie kon tegen de dreiging van het andere blok op.

Kunnen jullie niet inzien dat de Harde Leerschool zichzelf, opnieuw, uitvergrootte? Maar het wordt tijd om te beseffen dat zelfs de Harde Leerschool je een waardevolle les leert, wanneer je bereid bent om te transcenderen en naar de denkwijze kijkt die ervoor gezorgd heeft dat jullie de harde klappen kregen, en (dan) te zeggen: “Waarom zouden wij nog van harde klappen willen leren? Laten we in plaats daarvan bereid zijn om verder dan de klappen te kijken en naar ons eigen bewustzijn te kijken en wat de harde klappen proberen bloot te leggen doordat ze het uiterste van je vergen.”

En dus breng ik een grote hoeveelheid licht uit van de ware vergeving van Christus, de onvoorwaardelijke vergeving die zich zelfs door mensen laat vervolgen, door er allerlei valse dingen over te zeggen vanwege mij, om deel uit te maken van het drama, waardoor de mensen hun bewustzijnsstaat zo extreem uitvergroten dat velen het beginnen te zien. En dus, zoals ik al eerder heb gezegd, is vergeving de sleutel om te slagen voor de initiaties van het Jaar van de Moeder. Want ik zeg dat wat je nog niet vergeven hebt, iets is waar je nog aan vasthoudt.

En als je naar het Jaar van de Heilige Geest wilt gaan en met de Geest meegaan, zelfs na dit komende jaar, dan kun jij je niet aan wat ook maar uit het verleden vasthouden. Want het zal een loden last zijn die je vertraagt. En dan zullen de voortsnellende wateren van de Geest om je heen beginnen te stromen. En het zal steeds moeilijker worden om weerstand te bieden aan hun trekkracht tot je het gevoel krijgt dat je in een wervelwind zit, een maalstroom en dat dee wateren van de Geest jouw vijand zijn in plaats van je grootste kans tot zelftranscendentie.

Het wordt tijd dat de Duitsers vergeving vragen
En daardoor zeg ik ook tot het Duitse volk: “Het is tijd dat jullie teruggaan en naar de oude waanideeën uit de Tweede Wereldoorlog en daarvoor kijken. Het wordt tijd dat jullie eerlijk in de spiegel van het verleden kijken en dat jullie er openlijk en eerlijk over beginnen te praten, zodat jullie er snel, binnen een paar jaar, doorheen kunnen.”

Want ik zeg jullie dat er, in het komende decennium, veel werk verricht moet worden in Europa en dat jullie, het Duitse volk, een grote kans zullen krijgen om deel uit te maken van die transcendentie die op het Europese werelddeel wordt uitvergroot. Wees dus bereid om jezelf te vergeven en wees bereid om vergeving te vragen aan anderen, zodat je hen de kans geeft om die vergeving, óf te geven en verder te gaan, óf af te wijzen en achtergelaten te worden.”

Je vernedert jezelf niet door vergeving te vragen, want vragen is natuurlijk ook een kans voor degenen die je het vraagt. En wees zodoende bereid om onderdeel te vormen van dit spel door er om te vragen. Want de tijd is gekomen, dat Europa de Tweede Wereldoorlog misschien eindelijk transcendeert. Zodoende heb ik gezegd wat ik wilde zeggen door deze boodschapper en is het klaar.