Ik eis Denemarken op voor de Eeuw van Transcendentie

ONDERWERPEN: Het niet herkende spirituele potentieel van Denemarken – De noodzaak inzien dat je hogerop moet – Durf jullie verhaal eerlijk te vertellen – Laat je niet door de verkeerde leraren vernederen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 oktober 2011 Rijdend in een auto door Zuid-Denemarken tegen de grens met Duitsland

Laat er licht zijn in het land van de Denen. Laat er licht zijn in de geest van de Denen. Laat er licht zijn in het hart van de Denen. Laat er licht zijn in de chakra’s van deze natie. Want ik, Saint Germain, kom Denemarken opeisen voor de Gouden Eeuw.

Hoe zal ik de mensen wekken? Hoe zal ik hen wekken, niet vanwege de vergissingen die ze hebben gemaakt, maar vanwege de kansen die ze niet hebben aangegrepen, vanwege het feit dat ze niet op de voorgrond treden en hun talenten verkondigen? Hoe kunnen jullie je talenten vermenigvuldigen, als je die onder de korenschoof probeert te zetten? Natuurlijk kan dit niet.

Wat wel de reden is dat deze natie niet de invloed op de EU of op het wereldtoneel had, die ze had kunnen hebben als het volk meer bereid was te erkennen dat ze van oudsher bepaalde matrices en gedachtevormen met zich meedragen die hen de unieke kans biedt om die stuwkracht te geven, om nieuwe ideeën uit te brengen, die de waarneming van andere naties, zelfs de wereld, kan veranderen.

Dit wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat Denemarken op zich de wereld kan redden, zoals de Denen zelf als eerste, met hun zichzelf verontschuldigende humor, zouden zeggen. Toch moet men inzien dat Denemarken een rol moet spelen, net als andere naties natuurlijk. Want Denemarken heeft een unieke rol vanwege de oude matrices die door het Deense volk worden meegedragen die in feite de gedachtevormen waren die hen op de geografische locatie heeft gebracht die kan worden beschouwd als het kruispunt van het cijfer 8 tussen Scandinavië en Europa, maar ook het kruispunt van het cijfer 8 tussen de Oostzee en de grotere oceanen.

Het niet herkende spirituele potentieel van Denemarken
En dan zie je dat Denemarken op het kruispunt zit van zowel het horizontale als verticale cijfer 8. En hoewel de Denen goed gebruik hebben gemaakt van hun vaardigheid om te communiceren en te handelen met andere naties, zodat ze in zekere zin aan hun positie op het kruispunt van het horizontale cijfer 8 zijn tegemoetgekomen, zijn ze helemaal nog niet gaan inzien of geven zij toe dat zij ook een rol te spelen hebben bij het verticale cijfer 8 tussen Geest en materie.

Want je ziet dat de Denen duizend jaar geleden natuurlijk de oude Noord-Europese religies aanhingen. Toch was Denemarken het eerste land dat zich tot het christendom bekeerde en daardoor de sleutel werd om Scandinavië te openen voor wat in geen geval een volmaakte religie was, maar zeker een hele stap omhoog vergeleken bij de Noord-Europese religies.

En tegenwoordig zie je opnieuw dat Denemarken tot een staat van non-religiositeit is vervallen. En natuurlijk ben ik er niet op uit om de Denen een of andere formele religie te laten accepteren. Maar ze hebben wel het potentieel om een universele vorm van religie te omarmen die de komende eeuw de hoofdvorm van de religie of spiritualiteit wordt.

Want het Aquariustijdperk, de Gouden Eeuw van Saint Germain, zal niet door één religie worden gedomineerd, zelfs niet door een organisatie of leer die gesponsord wordt door geascendeerde meesters. Want er zal een veelheid aan leringen komen. En dit is juist nodig, want hoe kan er een Gouden Eeuw komen als de mensen geen echt innerlijk contact met hun hogere wezen hebben gemaakt, zodat zij het ware innerlijke onderscheidingsvermogen krijgen, die wordt gebaseerd op vibratie en niet op een bewering dat zij het gezag in de buitenwereld voeren, omdat iemand zichzelf neerzet als de goeroe die de waarheid of zelfs de enige waarheid in pacht heeft.

Degenen die geloven dat de waarheid in woorden kan worden uitgedrukt en in een dogma of doctrine gecodeerd, zelfs een leer, hebben geen succes in het komende tijdperk. Wie wel succes hebben, zijn degenen die de leringen uitgeven en dan de mensen ermee laten doen wat ze willen, zonder beperkingen of voorwaarden, behalve dan wat redelijk is vanwege copyright en dergelijke dingen.

Toch zullen veel mensen in het komende tijdperk van vele tafels eten, en nog maar een paar mensen zullen bereid zijn zich te beperken tot één tafel. En dat zie je natuurlijk uitvergroot bij het Deense volk en hun onwil om een formele religie te omarmen en hun onwil om de net zo formele religie het materialisme te omarmen.

Maar wat je dan ook ziet, is het dilemma dat, als je beide uitersten afwijst, er bijna niets over blijft. Wordt dat het benevelde gebied in het midden dat bedekt is met dikke mist, zodat je er niet doorheen kunt kijken? Of ben je bereid om door die dikke mist heen te gaan, boven die mist uit, en iets hogers vinden, een hoger onderscheid, dat je dan een visie geeft die je verder brengt dan de mist tussen de twee uitersten.

Want wanneer je de heuvels die de twee uitersten symboliseren, beklimt, klim je misschien wel boven de mist uit, maar omdat jij jouw visie tot één systeem beperkt, is de mist van bovenaf alles wat je eigenlijk ziet in plaats van het leven vanuit de mist beneden te zien. En dat is natuurlijk geen beter uitzicht, want je moet zelfs het niveau bereiken dat boven de mist en de heuvels die beweren dat zij boven de mist uitkomen, maar wat in werkelijkheid niet zo is, ligt.

De noodzaak inzien dat je hogerop moet
En dus zien wij dan dat mensen moeten gaan beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan waar jullie filosofie maar van kan dromen, zoals ik heel veel jaren geleden het karakter in Hamlet, zogenaamd op zijn grondgebied, liet zeggen. Maar de Denen zijn tot dusver terughoudend geweest om toe te geven dat er meer is tussen hemel en aarde dan de comfortabele levensstijl die zij voor zichzelf hebben proberen op te bouwen.

Ze wilden niet onderzoeken wat er na de welfare maatschappij komt, na die o zo comfortabele levensstijl, omdat ze denken dat wij allemaal zo aardig zijn en wij zorgen voor elkaar. En als er een probleem in de maatschappij is, kunnen we er geld of sociale zorg tegenaan gooien – en daarna kunnen we het negeren, terwijl we ons goed voelen in onze gezellige huisjes rondom het haardvuur.

Dit is niet het hoogste potentieel voor deze natie. En daardoor geef ik een stoot licht die misschien het vuur wat opstookt, bij wijze van spreken, en die gemakzuchtigheid dat wat we bereikt hebben goed genoeg is, vernietigt. Wanneer je naar de naties op de wereld kijkt, zie je vele naties waarin men duidelijk herkent dat er iets mist.

Je ziet dit zelfs rondom de Oostzee, waar een paar naties die onder het communistische regime vielen, weten dat ze nog wat hebben in te halen. Die weten dat ze niet zijn waar ze moeten zijn, dus zijn ze bereid ernaar te streven. Want een paar oudere naties die aan het communistische juk zijn ontsnapt, zijn zich zo op hun gemak zijn gaan voelen in hun welfare maatschappij dat ze de noodzaak om te transcenderen niet inzien.

Want wanneer jij je er duidelijk van bewust bent dat er iets ontbreekt, is het gemakkelijk om de noodzaak in te zien dat je moet transcenderen. Maar wanneer het o zo comfortabel en gezellig is, is het veel moeilijker om toe te geven dat je moet transcenderen. Dit is echter ook het potentieel dat het Deense volk van oudsher met zich meedraagt. En zodoende spreek ik hier in geen geval over iets wat degenen die daartoe bereid zijn, niet kunnen bereiken. Want er bestaat natuurlijk een groeiend bewustzijn in de Deense maatschappij dat wat ze bereikt hebben goed is, maar dat er meer is en dat het tijd wordt om naar dat meer te reiken.

Want hoewel het jammer kan zijn dat jullie fouten hebben gemaakt, kan ik zeggen dat er, wanneer mensen van het levensscherm verdwijnen en terugkijken op hun leven, niet veel fouten te betreuren zijn; meer de gemiste kansen; het potentieel waar niet aan voldaan werd, omdat mensen op een bepaald niveau gemakzuchtig werden, omdat zij dachten dat dit alles was wat zij in dat leven moesten bereiken.

Zie je dit ook niet, als je eerlijk bent, bij spirituele mensen en spirituele bewegingen? Omdat er duidelijk de neiging bestaat dat mensen de lering gebruiken om een of ander fantasiebeeld op te bouwen. En ze denken dat ze dan, als ze maar naar de lering blijven luisteren en de oefeningen uitvoeren, gegarandeerd ascenderen of verlichting bereiken, of elk ander doel dat ze maar hebben vastgesteld.

Maar toch zeg ik tegen jullie, zolang jullie fysiek geïncarneerd zijn, zou het verstandiger zijn om nooit te denken dat jullie niet je huidige staat hoeven te transcenderen. En dit is waar, of je nu gelooft dat je student of leraar bent.

Durf jullie verhaal eerlijk te vertellen
Wees daarom bereid om te leren van degenen die hebben ingezien dat je altijd moet transcenderen, niet stoppen als jij op je gemak bent, zoals deze boodschapper in zijn laatste boek beschrijft, met zoveel eerlijkheid dat zelfs wij, die geascendeerd zijn, dat in hem bewonderen. Want toen wij geïncarneerd waren, waren sommigen van ons er niet zo heel erg op gebrand om onze eigen fouten en gedachten bloot te leggen. Want we leefden toen in een tijdperk waarin wij dachten dat het imago belangrijk was. Dus hoewel we niet logen, waren er wel dingen die we niet zeiden.

En dat was natuurlijk de dispensatie van Vissen, omdat er in spirituele bewegingen, te beginnen met Jezus en daarna, veel dingen niet gezegd werden, veel dingen die niet uitgelegd werden. Maar in de komende eeuw van transcendentie gaat die vlieger niet meer op.

Want dit is het tijdperk van de Heilige Geest en de Heilige Geest houdt er niet van om zich in die mentale kaders te laten vastzetten, omdat de mensen niet willen dat iemand ziet wat erin zit. En daardoor zullen enkel degenen die eerlijk, recht door zee willen zijn en zich blootstellen aan de bespotting en boosheid van de wereld, de ware leraren zijn, of liever de echte voorbeelden. Want is er wel behoefte aan leraren in de eeuw van transcendentie, leraren die niet doen wat ze zeggen? Nee, er is behoefte aan mensen die doen wat ze zeggen en daarom reflecteert hun spreken wat zij hebben ervaren, wat ze in zichzelf wilden zien.

Niemand kan natuurlijk alles zien zolang hij of zij nog geïncarneerd is. En één van de dingen van Vissen die overwonnen moet worden is ook de afgoderij van de perfecte goeroe. Want men moet inzien dat niemand boven een ander staat, want dezelfde God bestaat in iedereen. En hoe meer je God in jou begint te erkennen, hoe minder behoefte jij hebt om je boven anderen te plaatsen.

Want je begint God in anderen te herkennen en je ziet dat dezelfde God zich door vele verschillende facetten van de diamant van het leven tot uitdrukking wil brengen en zich niet laten beperken tot maar één uitdrukkingsvorm. Met andere woorden, waarom zou God, hoewel God misschien in staat zou zijn om een volledige lering door één persoon te geven, dat doen wanneer dat in feite bemoeilijkt dat andere mensen inzien dat zij ook de open deur voor iets kunnen zijn wat boven de mist ligt, of achter de uitersten van zwart en wit?

Hier is dus behoefte aan: dat velen in het komende tijdperk beginnen hun verhaal te vertellen van hoe zij de gewone levensstijl in het westen, of waar ze ook maar wonen, zijn ontstegen, omdat ze zagen dat er iets meer was, in welke vorm ook, en zij hun reis beschrijven, zodat anderen geïnspireerd kunnen raken, niet alleen om aan hun eigen reis te beginnen, maar ook om hun verhaal te vertellen. Want gebeurt het niet altijd dat, wanneer een nieuw idee vaste grond aan wal begint te krijgen in de samenleving, dit niet komt omdat er maar één of een paar over het idee spreken, maar omdat veel mensen over het idee beginnen te praten. Dan vindt de omslag in het collectieve bewustzijn plaats. En daarom is het natuurlijk nodig dat veel mensen hun verhaal durven te vertellen, eerlijk, en open, in plaats van te denken dat ze volmaakt moeten zijn voor zij ook maar iets mogen zeggen.

Laat je niet door de verkeerde leraren vernederen
Zie je niet dat de uitdaging voor de mensheid in het Vissentijdperk natuurlijk was dat zij niet zich door te verkeerde leraren lieten vernederen, degenen die zo van macht hielden dat ze dachten dat ze verstandiger waren en andere mensen konden zeggen hoe ze moesten leven, wat ze moesten geloven, hoe ze hun pad moesten bewandelen. Nee, dit is niet meer de cyclus. Het is de cyclus waarin ieder de leraar binnen in zichzelf vindt en de leraar in de buitenwereld het voorbeeld geeft hoe je de leraar binnenin jou vindt.

En wat de mensen aan de macht, de gevallen wezens, de machtselite, heeft gedaan in het Vissentijdperk, was mensen intimideren met de maatstaf van perfectie – zoals deze boodschapper heel duidelijk in zijn nieuwe boek beschrijft – zodat mensen dachten dat zij, tenzij ze perfect waren, niets hadden bij te dragen aan de maatschappij, en vooral hun mening niet mochten geven over de elite.

En daardoor hebben veel mensen hun kans gemist om hun eigen verhaal te vertellen, omdat ze zich lieten intimideren door het feit dat zij, omdat ze een of andere fout hadden gemaakt, of op een bepaalde manier onvolmaakt waren, zich stil moesten houden. Want ze wisten dat ze uitgelachen en vernederd zouden worden door degenen die zo’n gewonde psyche hadden dat ze niet het vermogen hadden om met andere mensen mee te voelen. En daardoor kunnen ze alleen maar kritiek leveren op iets wat ze niet begrijpen, of wel begrijpen maar dat niet willen. En daardoor moeten ze iemand kleineren, wanneer ze iemand zien transcenderen wat zij niet willen transcenderen.

Dit is een mentaliteit die wijdverbreid is in veel landen, en het is zeker een mentaliteit die je in dit land Denemarken ziet, waar men de neiging heeft om iemand op het matje te roepen die op de voorgrond treedt en zijn of haar talenten verkondigt. En dit is wat het licht dat ik uitbreng, aanvecht, zodat het Deense volk misschien beseft dat de Deense natie en het Deense volk niet perfect hoeft te zijn om een bijdrage aan de wereld te leveren. Ze moeten allen durven op te staan en te zeggen: “Misschien zouden we het zo kunnen doen, want wij hebben ontdekt dat dit voor ons werkt.”

En dus tot slot, als jij je als een spiritueel persoon beschouwt, wees dan bereid jouw verhaal te vertellen. Het verhaal te vertellen niet in een ingewikkelde vorm, zoals ik in de toneelstukken van Shakespeare heb gedaan. Maar het recht door zee te doen, op de directe manier die de belangrijkste manier van uitdrukken is in de eeuw van transcendentie. Het verhaal vertellen van jullie transcendentie opdat anderen kunnen zien dat het mogelijk is om te transcenderen en dat het de moeite waard is om te transcenderen. Want wanneer je bereid bent om door te werken wat je tegenhoudt, hetzij angst of om uitgelachen te worden, of nog iets anders, krijg je nieuwe vrijheid.

Want per slot van rekening besef je pas wanneer jullie aan de aanvallen van de gevallen wezens zijn en dat overleefd hebben, dat wat onecht was, geen macht heeft over iets wat wel echt is.

En IK, Saint Germain, BEN echt, en mijn Gouden Eeuw is echt. Daarom eis ik deze natie Denemarken als de voorloper van de Gouden Eeuw op. Het is af.