De Vlam van Integratie verankeren op het Kruispunt tussen Scandinavië en Europa

ONDERWERPEN: De dispensatie van de Vlam van Integratie – Het beantwoorden van de vraag van Hamlet wordt jouw initiatie
– De Moeder verenigt zich met de Vader in de achtste chakra – De oude met ego bedekte kelken dragen de lichtstroom niet naar de materie – Zonder integratie van de Vader met de Moeder is transcendentie niet mogelijk – Integratie is zowel verticaal als horizontaal nodig om de oude relatiepatronen te transcenderen – Eisen vervormen de Vlam van de Vader – Maria Magdalena draagt de Vlam van Integratie – De dispensatie voor Denemarken – De generaties integreren – Het juiste antwoord op de vraag van Hamlet

Maria Magdalena (Geascendeerde Meester Magda), 22 oktober 2011, door Helen. Rijdend in een auto door Oost-Denemarken nadat de Sont overgestoken was bij de stad Helsingør (Elsinore)

IK BEN Maria Magdalena en ik kom het Goddelijke Vrouwelijke deel van de Vlam van Integratie verankeren. Dezelfde Vlam van Integratie waarvan het Alpha-aspect, of de Vader, verankerd is door Saint Germain, voor we de zeestraat tussen Zweden en Denemarken zijn overgestoken naar Kasteel Kronborg – wat altijd het symbool van de grote vraag voor de mensheid is: “te zijn, of niet te zijn?”

En de vraag voor de mensheid is natuurlijk om de Christus in de materie te zijn, of niet de Christus in de materie te zijn. Omdat het gemakkelijk is om de Christus in de hemel te zijn, toch? In het geascendeerde rijk is er niets wat dat verhindert of de Christusgeest uitdaagt, omdat alles één is.

De dispensatie van de Vlam van Integratie
Mijn geliefden, het is mij een eer om nog een portie van het licht voor deze dispensatie uit te geven, die we van plan zijn deze week uit te brengen. En de plaats waar deze twee boodschappers aangekomen zijn, bij Kronborg, symboliseert het punt van integratie van Denemarken en Zweden.

Het is de integratie van de Scandinavische landen, gesymboliseerd door dezelfde eeuwenoude vraag: óf te zijn, óf niet te zijn. En dat heeft te maken met de belangrijkste initiatie van het Jaar van de Moeder voor alle studenten die op het punt staan om een groter gevoel van bevrijding en vrijheid in de materie te voelen dan ooit. Meer integratie met hun hogere Zelf resulteert in een groter gevoel van bevrijding uit hun eigen materie opgebouwde egokastelen, omdat de open deur voor de Vader geboren wordt, wanneer het egokasteel verdwenen is. De Geest van de Vader zal vrij door de kelk van Christus stromen en hier in de materie verankerd en in de materie uitgedrukt worden.

Het beantwoorden van de vraag van Hamlet wordt jouw initiatie
Dat is de vraag voor elke kelk of ieder voertuig dat in de materie geïncarneerd is: óf je het licht van de Vader in de materie laat zijn óf niet in de materie laat zijn? Het persoonlijke antwoord op deze vraag wordt jouw initiatie van de Vlam van Integratie met de Moeder.

De Moeder kan met de Vader integreren door haar zuiverheid, door de zuiverheid van de geest, de intenties en het hart, omdat niets de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder tegenhoudt die de Moeder voor haar scheppingen in de materie heeft. De echte betekenis van integratie is dat de Moeder zichzelf verheft in de materie door de Vlam van Zuiverheid.

Alle zeven chakra’s komen met elkaar op één lijn te liggen door de Vlam van Zuiverheid. Dan worden de Vlam van Vrijheid van de Vader en de Vlam van Zuiverheid van de Moeder door niets meer gebonden aan wat de natuurlijke acceleratie van de Vlam van Zuiverheid kan tegenhouden, die dan ook in de materie tot uitdrukking kan worden gebracht.

De Moeder verenigt zich met de Vader in de achtste chakra
Wanneer de Moeder niets heeft wat de natuurlijke kosmische acceleratie in haar chakra’s vertraagt, verenigt de Moeder zich volledig met de Vader door de Vlam van Integratie in haar achtste chakra, wat het punt van enkelvoudigheid (eenpuntigheid) is. In het punt van enkelvoudigheid ontmoet de piramide van de Vadergeest de gebieden van de materie. Op dit punt van integratie ontmoet het hemelse licht van de Geest – de Vader – de Moeder en laadt de piramide van het leven in de materie op.

Het integreren van de Geest met de materie is iets waar elk van jullie over heeft nagedacht in het Jaar van de Moeder. En voor het Jaar van de Moeder ten einde loopt, zul je er een heel andere kijk op hebben gekregen dan ooit daarvoor. Iedereen die over de initiatie van het Jaar van de Moeder heeft nagedacht, heeft al gevoeld dat je in spiritueel opzicht meer met het leven in de materie moet integreren dan daarvoor.

En mensen die zijn afgestemd op de Moedervlam – het bewustzijn van de Goddelijke Moeder – hebben voor dit dictaat die noodzaak al gevoeld en intuïtief afgestemd op de Vlam van Integratie door de piramide van de hemelse Vader in conjunctie te laten staan met de piramide van het ware Zelf in de materie. Met andere woorden, de echte integratie vindt plaats wanneer de bio-fysieke piramide de hemelse piramide van de Geest ontmoet door de eenpuntigheid en de geïndividualiseerde Godvlam in alle sferen van de materie tot uitdrukking brengt.

Daardoor betekent echte integratie dat niets de stroom van het spirituele rijk naar het materiële rijk hindert, waardoor het licht van de Vader het punt in de materie ontmoet – en dan bestaat de vraag niet meer om te zijn of niet te zijn in de materie. De vraag wordt irrelevant voor de Christusgeest, omdat de Christusgeest ziet dat het ego, natuurlijk, niet oneindig is, maar God IS.

De oude met ego bedekte kelken dragen de lichtstroom niet naar de materie
Dat is de gedachte, mijn geliefden, om de rest van het Jaar van de Moeder over na te denken, omdat die zal helpen om alle horden te nemen die jou tegenhouden. Zijn of niet zijn, dat is de vraag die de Christusgeest moet overdenken tijdens het Jaar van de Moeder.

Wat zou er gebeuren als de kelk in de materie lauw is of half klaar om het licht van de Vader te ontvangen? Aan de ene kant wil hij het licht van de Vader ontvangen, maar aan de andere kant durft hij dat niet volledig in de materie tot uitdrukking te brengen en wordt nog steeds gekweld door de vraag of hij wel of niet de Christus in de materie wil zijn – óf de Christus in de materie te zijn, óf het ego in de materie te zijn?

Wat er gebeurt, wanneer deze lauwe kelk overstroomt met de energie van de Geest, het licht van de Vader? Het licht van de Vader is zo sterk dat hoe groot het kasteel (van het gescheiden zelf) ook is of hoe groot een met jouw ego bedekte kelk is die je zou vormen, het licht van de Vader zal alle kunstmatigheid van lauwwarm-zijn afbreken, zolang de vraag van te zijn of niet te zijn nog bestaat.

Daarom zijn er tijdens het Jaar van de Moeder heel veel gebeurtenissen uitvergroot en hebben die de ene werkelijkheid bevestigd, namelijk dat wanneer het licht van de Vader de mate van acceleratie voor de aarde heeft verhoogd – en meer dan ooit schijnt – dragen die oude met ego bedekte kelken de lichtstroom niet naar de materie. Dus dan moeten die oude kelken verdwijnen, verteerd worden door het licht van de Vader en dan heb je nieuwe transparante kelken nodig die volledig uit de kristalheldere Christusgeest zijn gevormd om de Vlam van Integratie te belichamen.

Zodoende moet het punt van enkelvoudigheid in jouw achtste chakra, het punt van eenzijn in elk van jullie, de initiaties van integratie tijdens het Jaar van de Moeder ondergaan. Natuurlijk hangen die initiaties af van het bewustzijnsniveau van de Christusgeest. Dat is de intelligentie van de Goddelijke Vader: de Vader weet wanneer en hoe die initiatie wordt gegeven. Daarom zullen die initiaties pas plaatsvinden wanneer de Christus volledig in je geboren is en de bovenste piramide van de Geest de piramide van het echte Zelf ontmoet door dat punt van eenzijn.

De zuivere Vadervlam ontmoet de zuivere Moeder op het punt van enkelvoudigheid en ze ervaren het gevoel van eenzijn – de stroom van de Rivier van Leven van de Vader naar de Moeder – zodat de Vlam van Integratie door het punt van enkelvoudigheid de materie totaal kan vernieuwen: een nieuwe hemelse bouwstijl in de vier sferen van de materie kan opbouwen, naar het identiteitslichaam, van daar naar het mentale rijk, dan naar het emotionele en uiteindelijk naar het fysieke rijk.

Alle oude matrices in de materie zullen dan de komende jaren in overeenstemming daarmee veranderen in de pasgeboren goddelijke geometrie door vuur, lucht, water, en aarde. En daarom is het belangrijk dat mensen en de mensheid de initiatie van integratie doen in het Jaar van de Moeder, zodat de mensen in staat zijn om de totaliteit te begrijpen van de Vlam van Transcendentie – de Heilige Geest – die de mensheid nieuwe initiaties in 2012 zal brengen.

Zonder integratie van de Vader met de Moeder is transcendentie niet mogelijk
Zonder integratie van de Vader met de Moeder is transcendentie eenvoudig niet mogelijk, wel? Hoe denk je dat de Vlam van de Vader naar de materie stroomt om de materie te vernieuwen en nieuwe zaden in de materie geboren te laten worden? De nieuwe zaden zijn de nieuwe ideeën, nieuwe patronen, die dan een nieuwe samenleving, nieuwe zakenmodellen en nieuwe manieren van denken vormen.

Dat zijn de nieuwe zaden van de Geest die de mensheid de komende tijd staan te wachten en die zaden kunnen enkel in hun volle zuiverheid in de materie geboren worden wanneer niets hun vooruitgang en groei in de materie verhindert. Begrijpen jullie dus hoe belangrijk het is om al die op het ego gebaseerde kelken los te laten, de zorgvuldig afgemaakte en gepolijste spirituele persona’s.

Die persona’s verheerlijken kan zelfs gebeuren nadat mensen de leringen bestudeerd hebben en diverse vormen van spirituele oefeningen, zoals decreten en rozenkransen, hebben gedaan. Maar toch hebben de mensen nog steeds niet bij zichzelf de belangrijkste vraag van Christus onderzocht, of liever beantwoordt, of ze de Christus in de materie zijn of niet zijn. Of ze de Christus wel of niet in de materie willen uitdrukken.

Ik moet zeggen dat zonder een eerlijk antwoord op die vraag de geboorte van de Christus in de materie eenvoudig niet mogelijk is. Omdat je, voor je Christus echt geboren kunt laten worden in de materie, in staat moet zijn om al jouw door het ego opgebouwde wensen, verlangens, aantrekkelijkheden, verslavingen en ook de dingen die het ego liever niet tegenkomt, te zien. Die vragen moeten beantwoord worden. Het ego en de op het ego gebaseerde verlangens moeten sterven voor de Christus of de Christusgeest volledig geboren kunnen worden en in de materie worden uitgedrukt. Wat voor zin heeft het om de Christusgeest alleen op het mentale of het identiteitsniveau geboren te laten worden? Omdat het mentale of het identiteitsniveau nog steeds twee of meer niveaus hoger zit dan het fysieke, waar zaden geplant en verzorgd moeten worden tot ze groeien en klaar zijn om in de materie geoogst te worden.

De kelk van de Christusgeest is het punt van integratie van de Vader met de Moeder. En daarom is het belangrijk dat je hierover nadenkt, zodat je jouw kelk – jouw Christusgeest – zo vrij van het ego kunt houden dat de Vader zijn zuivere vlam in jouw kelk kan uitgieten en de zuiverheid van de Moeder die vlam onvoorwaardelijk kan ontmoeten, zodat die twee integreren tot één en de meest magnifieke nieuwe ideeën, de meest magnifieke hemelse bouwstijl in de materie, geboren kunnen laten worden, zodat de mensheid op planeet aarde de komende jaren collectief een kwantumsprong kan maken.

Integratie is zowel verticaal als horizontaal nodig om de oude relatiepatronen te transcenderen
Om die kwantumsprong te maken is natuurlijk integratie op beide manieren nodig. Eerst door met de Vlam van de Vader verticaal te integreren, zodat iedereen zelf in het centrum van zijn eigen echte Zelf kan zijn en de piramide van het echte Zelf begint op te bouwen in alle vier vlakken in de materie. En ten tweede, pas nadat iemand de echte integratie van de Vader met Moeder heeft opgebouwd, is men in staat om een echte relatie met andere mensen in de materie op te bouwen – om een relatie met andere mensen te hebben, die is dat je de heelheid en het eenzijn ook op horizontaal niveau ziet, zoals Moeder Maria op Hawaï heeft gezegd.

Echte en eerlijke relaties opbouwen is slechts mogelijk wanneer mensen in hun eigen centrum zijn met een ware goddelijke identiteit. Omdat anders de relaties die aangegaan zijn en opgebouwd met de identiteit van het gescheiden zelf altijd vervulling zoekt voor hun ego. En zolang relaties worden aangegaan om te voldoen aan de oneindige zoektocht van het ego naar aandacht en aanvulling door andere mensen, is het niet mogelijk dat de mensheid de oude patronen zowel in de gezinnen als in de samenleving transcendeert.

Waarom eindigen zo veel relaties met grote ruzies – en een relatie is hier elke relatie die mensen met elkaar aangaan – hetzij persoonlijk of zakelijk? Wanneer twee mensen zich met elkaar verenigen door middel van hun gescheiden geest, proberen ze vervulling te zoeken of zich compleet te voelen door andere mensen. Wat, met andere woorden, betekent dat ze iets in andere mensen proberen te vinden wat ze niet helemaal zien als iets van zichzelf.

Wanneer mensen nog niet de vaardigheid hebben ontwikkeld om zich eerst met hun goddelijke zelf te verenigen – en daardoor hier beneden vervulling zoeken – zijn ze niet in staat in te zien dat iemand anders nooit aan de eindeloze verlangens van hun ego kan voldoen. De rol van iedere relatie is niet andere mensen te laten voldoen aan de onvervulde verlangens van hun ego of het op hun ego gebaseerde gevoel van niet compleet zijn, aan te vullen. Wanneer je beter kijkt, zie je dat enkel het ego iets van andere mensen eist, hetzij in een bewust tot uitdrukking gebrachte vorm of op onderbewuste manier tot uitdrukking gebracht. Als je aan een relatie begint op basis van dit gevoel van leegte, omdat jij wilt dat de ander de leegte moet vullen die veroorzaakt wordt door jouw gescheiden zelf, dan kan die relatie alleen maar een rotsachtige weg worden.

Eisen vervormen de Vlam van de Vader
Wat gebeurt er met de Vlam van de Vader wanneer een menselijk wezen aan zo’n relatie begint en er geen natuurlijke stroom van de Geest is, die altijd geven is en anderen wil dienen? De Vlam van de Vader verandert in zijn vervorming: in plaats van te geven, wordt het licht gebruikt om iets van andere mensen te eisen. De natuurlijke naar buiten gaande stroom wordt omgekeerd. Omdat de Vlam van de Vader altijd probeert te geven en te dienen, door dat te doen drukt hij zijn liefde in de materie uit.

Als de Vader de andere kant opgaat door de op het ego gebaseerde wens om compleetheid te zoeken bij andere mensen, wordt de Vadervlam in zijn vervorming veranderd. In plaats van zijn aanwezigheid te delen, kan de Vader niet in de vorm, in de materie, tot uitdrukking gebracht worden, maar de vervorming van de Vader drukt zich dan in de materie uit in de vorm van boosheid of wraak op andere mensen die niet die op het ego gebaseerde verlangens en eisen hebben vervuld waar jij bij andere mensen naar op zoek was voor jouw eigen gevoel van compleet zijn.

Zien jullie hoe belangrijk het is dat de mensheid in feite alle vervormingen in relaties overwint, vooral het vervormen van de Vader? Hoe belangrijk het is om, voor je ook maar een relatie aangaat, eerst de belangrijkste relatie, jouw relatie tot je goddelijke zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid, aan te gaan. Ga deze relatie aan door de zuivere Christusgeest! Ga deze relatie aan door de zuivere Vlam van Integratie.

Maria Magdalena draagt de Vlam van Integratie
Integratie als Vlam is onderdeel van mijn taak. Toen ik samen met Jezus geïncarneerd was, belichaamde ik, Maria Magdalena deze vlam ook tijdens de dispensatie van Jezus. En zoals Jezus heeft verteld, heb ik hem geholpen om het evenwicht te bewaren tijdens zijn incarnatie.

Deze vlam heeft niet alleen hem geholpen, maar ook andere mensen die waren afgestemd op de Geest en de innerlijke lessen en leringen wilden integreren die Jezus aan zijn meest geavanceerde discipelen had gegeven. De Vlam van Integratie is een vlam waar de Boeddha over heeft gesproken toen hij de eigenschappen van de achtste straal heeft uitgelegd. Het ego vindt het moeilijk om na te denken over de Vlam van Integratie. De komende decennia zul je de mensheid steeds meer over Vlam van Integratie horen en zien spreken.

Natuurlijk zullen mensen niet over deze Vlam spreken en daarbij de goddelijke concepten gebruiken, maar ze spreken erover in hun eigen woorden. Je zult zien dat in de samenleving in het algemeen steeds meer mensen openstaan voor meer integratie. Integratie met hun goddelijke Zelf, integratie met andere mensen, zelfs integratie tussen landen en werelddelen, zoals Saint Germain heeft uitgelegd.

Wat is die Vlam van Integratie mooi, die je in staat stelt om niet alleen de vlam van je eigen goddelijke individualiteit te begrijpen of de vlam van de Geest die door jou heen stroomt, maar die jou ook in staat stelt – wanneer je die beheerst – om meer te harmoniëren met andere mensen in de samenleving. Zodat samenlevingen beter voor hun leden beginnen te zorgen, zodat de samenleving zich meer openstelt voor de werkelijke menselijke behoeften, niet zo zeer de wetten en de modellen rigide opvolgt die in eerdere eeuwen zijn ontwikkeld, maar in staat is om nieuwe modellen te vinden voor moderne samenlevingen die de samenlevingen in het Aquariustijdperk vertegenwoordigen.

De dispensatie voor Denemarken
Daarom is de Vlam van Integratie mijn aandeel in deze dispensatie die nu door Saint Germain geopend is. En ik, Maria Magdalena veranker de Vlam van Integratie hier in Denemarken en ik heb dat gedaan tijdens deze reis van kasteel Kronborg naar Kopenhagen, zodat het licht hier echt verankerd wordt, omdat hier het grootste potentieel bestaat om deze vlam in de materie uit te vergroten.

Zoals je ziet, mijn geliefden, heeft Kopenhagen, als de hoofdstad van Denemarken haar grote potentieel getoond door veel handelsactiviteiten die al stammen uit vorige eeuwen. Kopenhagen is al heel lang een stad die Europa en Scandinavië integreert. Het is één van de belangrijkste naven voor Europa en Scandinavië. Kopenhagen drukt veel van de natuurlijke openheid en het verlangen uit om met andere naties te integreren die onderdeel vormen van de Deense denkwijze. Zodoende kan iedereen die hier naar het gebied van Kopenhagen komt, de openheid van het Deense volk voelen en hun verlangen om op de best mogelijke manier te dienen door met andere naties te integreren.

De Vlam van Integratie vormt een heel groot onderdeel van de Deense denkwijze. In vorige eeuwen waren de Denen slim genoeg om uit te vinden dat zij, door met andere landen te handelen, door een goede relatie met hun buren op te bouwen, in staat waren hun eigen natie veilig te stellen, wat destijds een belangrijke vaardigheid was om te overleven. Ze beseften dat zij door goede relaties en door te integreren met andere naties en culturen, de ervaringen opdeden die ze niet in hun eigen samenleving kregen en dat is de Vlam van Integratie die iets in staat stelt om meer in de materie te groeien.

Die stelt in staat tot groeien, zodat één en één niet twee, maar meer is. Meer worden is de ware betekenis van de Vlam van Integratie. Je integreert delen met elkaar, door eenzijn, door het punt van enkelvoudigheid door eerst te integreren met de Vlam van de Vader boven, en daarna met de individuele Godvlammen in de materie.

Mijn geliefden, dit was mijn geschenk aan jullie op het grondgebied, op de grond, van Denemarken, tijdens de reis van Kronborg naar Kopenhagen en verder. Het was mijn Vlam die ik hier geïntegreerd heb. Dit was de Vlam van Integratie die niet alleen door mij vertegenwoordigd wordt maar ook door Saint Germain, de Boeddha en vele andere geascendeerde meesters die allemaal deel uitmaken van die zelfde vlam en het zelfde bewustzijn en een bijdrage hebben geleverd om meer van deze vlam te maken.

De echte betekenis van het Aquariustijdperk is dat iedereen eraan wil bijdragen om het leven beter te maken, dat iedereen nu uitgerust wordt met nieuwe, hogere ideeën om die in de materie geboren te laten worden, zodat zij niet alleen zelf groeien, maar dat de hele samenleving kan groeien door die ideeën.

Daardoor zie je een uitbarsting van liefdadige activiteiten onder zelfs heel jonge mensen, vooral de jongere generatie die op het punt staat naar school te gaan. Je ziet hoe die mensen, die jonge mensen, al de ideeën hebben die de oude generatie vaak zo buitengewoon vindt dat ze die zelfs niet eens kunnen bevatten.

De generaties integreren
Nog een aspect van de Vlam van Integratie in het Aquariustijdperk zal zijn dat de jongere generatie en de oudere generatie hun ervaringen delen, hun Aanwezigheid delen. Soms zijn woorden niet genoeg of beperkt. Hun Aanwezigheid delen is een activiteit die niet mogelijk is op het niveau van mentale concepten, maar enkel door de vrije stroom van de Geest naar het voertuig in de materie.

Alleen al door je Aanwezigheid te delen, help je de Vlam van Integratie te vergroten. Om in de eerste plaats met je hogere geest te integreren, met jouw goddelijke Zelf, en daarna met jouw goddelijke individualiteit te integreren met de materie is de ware kunst van de Goddelijke Moeder.

Dus verwelkom ik jullie, mijn geliefden, in het laatste kwadrant van het Jaar van de Moeder, en ik bedank al die mensen die pogingen hebben gedaan om tijdens het Jaar van de Moeder eerlijk naar zichzelf te kijken, om hun op het ego gebaseerde kelk te zien die het geaccelereerde licht niet meer kan bevatten. Ik bedank iedereen die bereid is om af te komen van alles van dit valse zelf dat zo zorgvuldig door het ego neergezet en verheerlijkt wordt.

Het ego heeft zelfs gedacht dat als hij maar een bepaalde hoeveelheid decreten en rozenkransen doet, dit wel een veilige weg naar de hemel moet zijn of in ieder geval een soepele weg door het Jaar van de Moeder. Maar zoals velen van jullie hebben gezien, breekt het Jaar van de Moeder echt alle façades af, die soms zeer zorgvuldige geschilderde maskers zijn. Die maskers verwijderen, is natuurlijk een gezonde verandering. Wanneer een valse façade wordt afgebroken, kan de echte kelk van de Christus door echte integratie geboren worden.

Dat is de rol van de Christusgeest: het loslaten van alle façades, en ik ben heel erg gelukkig te zien dat steeds meer mensen in staat zijn om met hun ego te werken. Ze zijn in staat de op het ego gebaseerde façades te zien, ze zijn ook in staat de valse identiteiten te zien die hun ego in veel incarnaties heeft opgebouwd. Dus tijdens het Jaar van de Moeder, wanneer de acceleratiesnelheid van de Geest zo ver is toegenomen, brokkelen alle façades af en de echte vonk van de goddelijke individualiteit kan dan in de materie geboren worden. En wat zelfs nog belangrijker is, niet alleen in de materie geboren worden, maar in de materie tot uitdrukking gebracht worden als je ware Christuszelf, die niet bang is voor iets dat de kromme filosofie erover heen probeert te leggen.

Het juiste antwoord op de vraag van Hamlet
Het is een prachtig geboortemoment wanneer het ware Zelf – de Christusgeest – naar de slang kijkt en de kromme logica en zijn Christusschap opeist door te zeggen: “Ik ben de Christus, ik heb het recht de Christus te zijn, ik ben wie ik ben, en ik zal zijn wie ik zal zijn, ondanks de kromme of de gevallen logica.”

Dus mijn geliefden, mijn uitgave is klaar en om de vraag te beantwoorden die Shakespeare zo lang geleden door Hamlet heeft laten stellen, het juiste antwoord in de uitspraak is: “Ik zal zijn die ik zal zijn.”