Vergeving en Genade zijn noodzakelijke Ingrediënten om Vrijheid in de Materie te ervaren

ONDERWERPEN: Het Woord ‘vergeven’ betekent actief geven – Om de Geest in de materie te manifesteren, moet je de dualistische strijd opgeven – Om de dualistische strijd te rechtvaardigen, moet je eerst een vijand definiëren – Het belangrijkste doel van de Revolutie van 1917 was vernietigen – De kosmische spiegel aan het eind van het Jaar van de Moeder – Herinner je de kosmische sloopkogel – De Vlam van Genade belichamen is een geweldige bevrijding

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 24 september 2011 – Helen Michaels – Archangelsk, Rusland

IK BEN Kuan Yin en ik kom uit het stil zijn, uit het pure gewaarzijn. Ik kom hier om de Vlam van Genade naar het materiële vlak te dragen, omdat genade en vergeving echt de noodzakelijke ingrediënten zijn om materie helemaal vrij te laten zijn – vrij van alle onzuiverheden, alle beelden die het menselijke denken zich ooit zou kunnen indenken of aan de materie zou willen opleggen.

Het woord ‘vergeven’ betekent actief geven
Denk na over het woord ‘vergeven’. Er zit het woord ‘GEVEN’ in, wat inhoudt dat vergeven actief geven is. Actief geven door jou als de open deur – actief geven door de Geest door jou heen te delen. Royaal te geven, en het geeft de Geest de vrijheid om zich in de materie tot uitdrukking te brengen en alles te verteren wat ooit de vrije stroom van de Geest naar de materie zou kunnen hinderen. Waarom zijn vergeving en genade dan zulke noodzakelijke ingrediënten om vrijheid in de materie te ervaren?

Hier in het centrum van Archangelsk – de stad der Engelen – zie je de verheerlijking van de oorlogstijd, de verheerlijking van de verkeerde helden zoals Lenin en de soldaten die voor de Sovjet-Unie hebben gestreden tegen nazi-Duitsland of iemand anders en dan met de totale overwinning terugkeren, het bloed te vieren dat er gevloeid is. Iemand is gedood en zij keerden levend uit de strijd terug. Of ze vieren dat zij niet door hun eigen konvooien in WWII gebombardeerd werden en erin geslaagd zijn de laatste bestemming Archangelsk te bereiken.

Denk er eens over na, wat is een leger echt? Is het niet zo dat het op de allerergste manier de dualistische strijd die de mensheid al heel lang bezig houdt, uitvergroot als gevolg van dat ze voor de kromme logica, voor de kromme filosofie dat er altijd wel ergens een vijand bestaat, zijn gevallen?

Om de Geest in de materie te manifesteren, moet je de dualistische strijd opgeven
Daarom heeft het leger zo geweldig veel macht in het land Rusland verworven, omdat de Russen, door het communisme en de geschiedenis van de sovjets, er altijd in geslaagd is om hun mensen wijs te maken dat er altijd wel een of andere vijand buiten is die tegen hen is en klaar staat om hen te vernietigen, hetzij nazi-Duitsland of de Verenigde Staten of wat ook maar.

Zelfs tegenwoordig kun je zien dat Rusland een dualistische strijd in het leven probeert te roepen over het territorium in de Arctische Zee waar men nieuw natuurlijk gas en oliereserves heeft gevonden. Daarom lijkt het de Russen volstrekt gerechtvaardigd om hun militaire aanwezigheid in het gebied van de Arctische Zee uit te breiden, om hun belang bij het Arctische gebied te beschermen.

Om de dualistische strijd te rechtvaardigen, moet je eerst een vijand definiëren
Is het niet zo dat je om zelfs maar een leger op te bouwen, eerst moet vaststellen dat er een macht tegen jou is op het materiële vlak, een macht die als de vijand gedefinieerd wordt. Houdt dit niet dat jij totaal bereid bent om de dualistische strijd aan te gaan? Als je eenmaal hebt vastgesteld dat er een echte vijand is, dan heb je ook de rechtvaardiging om een echte strijd aan te gaan. En je zou dan kunnen terugkeren – als je erin slaagt om te blijven leven – van een schijnbaar gewonnen oorlog en het gescheiden zelf verheerlijken. Was de sovjetmaatschappij eigenlijk wel vrij, na die zogenaamd gewonnen WWII?

Daarom is vergeving zo’n noodzakelijk ingrediënt voor vrijheid. Vergeving houdt in dat jij, om jou de manifestatie van de Geest in de materie te beheersen, geen dualistische gevechten meer accepteert. De Vlam van Vergeving betekent dat je de dualistische gevechten transcendeert, en je ziet jezelf niet, of je bouwt geen identiteit voor jezelf op dat je tegen iemand of iets bent – en daardoor jouw ego en de verheerlijking van jouw ego vergroot, wanneer je ego erin slaagt om de allergrootste dualistische strijd te overleven.

Daarom is vergeving het allerbelangrijkste ingrediënt voor vrijheid, omdat je niet ongestoord geboorte kunt geven aan de Geest op het materiële vlak, als je de Geest niet vrij laat stromen. En heb je ooit gezien dat de Geest zich eigenlijk bezig wil houden met een dualistische strijd in de materie? Nee, mijn geliefden, jouw ego wil alleen bepalen wat goed en kwaad is. Hij kan enkel het gescheiden zelf zijn dat de allermeest verheerlijkt wil worden door de strijd, zichzelf als de held neerzetten terwijl hij iemand weerstand biedt tegen iemand in de strijd en dan terugkomt als de overwinnende leider van het land of iets anders.

Het belangrijkste doel van de Revolutie van 1917 was vernietigen
Je zag hoe deze strijd in 1917 werd uitvergroot in de allergrootste strijd tussen de tsaar en het proletariaat. Je hebt gezien hoe de kromme logica, toen hij macht kreeg, erin geslaagd is om de mensen van het Russische Wereldrijk te verleiden tot een dualistische strijd tegen de tsaar. Het was een strijd die op den duur het hele land vernietigde. Heel weinig mensen vroegen destijds: “Is het eigenlijk wel redelijk wat we aan het doen zijn?” omdat de meerderheid van het massabewustzijn al in de kromme logica gevangen zat, met als belangrijkste doel de macht van de tsaar vernietigen.

Ik zeg niet dat de tsaar en de leidende elite toen, het hoogst mogelijke plan voor Rusland uitvergrootten. Ik verheerlijk de tsaar niet, maar ik zeg dat er in het bewustzijn van het Russische volk heel lang een sterke impuls is geweest om op iemand tegen te zijn en daardoor bepaalde groepen bij hen en of in andere naties als de vijand van het Russische volk neer te zetten. En daarom heeft de kosmische spiegel Rusland de kans gegeven om haar bewustzijn door haar bloedige geschiedenis te zien.

Daarom kom ik, Kuan Yin, die boven de dualiteit staat, die boven elke strijd en gevecht staat en die getuige is van de vrije stroom van de levende Geest die zichzelf voortdurend transcendeert, een extra portie van de Vlam van Vergeving – de Vlam van Genade – voor Rusland en de hele planeet uitbrengen. De stuwkracht van mijn vlam is zo sterk dat alle mensen over de hele planeet aarde, die zich afgestemd hebben op mijn vlam – de Vlam van Vergeving, Mededogen en Genade – die uitgave kunnen voelen en er gebruik van maken bij hun eigen manifestatie van Christusschap in de materie.

De kosmische spiegel aan het eind van het Jaar van de Moeder
Waarom zeg ik, Kuan Yin, dit op deze specifieke dag, na de herfstequinox en aan het begin van de maanden die het eind van het Jaar van de Moeder symboliseren? Ik zeg dit, omdat het materiële vlak, zoals je weet, alles reflecteert wat je onder ogen moet zien. Alles in het bewustzijn dat je op anderen wilt projecteren, reflecteert het materiële vlak naar jou. Alles in het bewustzijn dat jij op anderen op het materiële vlak – als de grote leraar – projecteert – wordt gereflecteerd. Een paar ogenblikken geleden heeft Vladimir Putin een verklaring afgegeven dat als hij de president wordt, het Russische volk een bittere pil van economische medicijnen moet slikken voor ze de kop met honing krijgen. Is dit niet tegen het universum zeggen dat hij zelf de eerste moet zijn om de bittere pil te slikken?

Mijn geliefden, de Vlam van Vrijheid, de Vlam van Genade en Vergeving, zijn zo onderling met elkaar verbonden dat de Vlam van Genade natuurlijk alleen maar een ander aspect of een invalshoek van vrijheid is. Hoe kunnen de mensen dan vrij worden in op het materiële vlak? Hoe kunnen ze zich bevrijden van de verheerlijking van hun geschiedenis van oorlog voeren?

Ze kunnen pas vrij zijn wanneer ze zichzelf vergeven en hun vijanden onvoorwaardelijk vergeven, zonder het bloedige verleden te verheerlijken, zonder de beelden van de dualistische strijd te verheerlijken, zonder de gevechten te verheerlijken waarin iemand zijn leven verliest, hetzij in een bloedige strijd, of in een gevangeniskamp, zoals hier bij Archangelsk, die echt de omstandigheden van de hel uitvergroten.

Herinner je de kosmische sloopkogel
Zoals sommigen van jullie nog wel weten, heb ik, Kuan Yin, vorig jaar de gedachtevorm gegeven van de kosmische sloopkogel bij het evenement in St. Petersburg. Nu herinner ik alle spirituele mensen in Rusland eraan om hun verbeeldingskracht te gebruiken, hun wijsheid te gebruiken, hun hogere visie te gebruiken, hun wil en actieve vertrouwen met actieve onvoorwaardelijke vergeving, om alle structuren uit de bloedige geschiedenis van Rusland los te laten – zodat Rusland geen negatieve beelden over zichzelf bewaart en het Russische volk dat echt los kan laten. Zodat ze echt kunnen geloven in de vrije stroom van de Geest en geloven dat de Geest inderdaad vrijheid kan uitvergroten, de allergrootste vrijheid, voor het Russische volk in de materie.

Maar om dat te doen, moet het bewustzijn, zoals we een aantal keren gezegd hebben, in de eerste plaats veranderen en alle bereidheid moet worden losgelaten om je met een of andere vorm van strijd bezig te houden. Om tegen iets te zijn of zelfs een externe vijand te definiëren die vernietigd moet worden – deze hele wens moet weg om de Geest in de Moeder volledig te verheffen.

Daarom zal het komende deel van het Jaar van de Moeder de mensen een geweldige kans geven om door fysieke gebeurtenissen te zien wat zij naar de kosmische spiegel hebben uitgezonden. Het zal hetzelfde bewustzijn reflecteren dat geboorte heeft gegeven aan alle dualiteit en aan alle dualistische strijd op planeet aarde. Daarom zijn vergeving en vrijheid de woorden waar je over na moet denken.

Wanneer je denkt aan de woordcombinatie ‘zuiver gewaarzijn’ waardoor je slechts de open deur bent, getuige bent van wat de Geest door jou kan doen zonder de Geest te zeggen hoe hij moet stromen, wat hij moet doen en wat het allerhoogste doel is dat de Geest moet bereiken. Dit, mijn geliefden, zou een grote vrijheid zijn die alle mensen zouden moeten ervaren.

Degenen die dit al eens ervaren hebben, kunnen dat niet vergeten, omdat het zo’n grote bevrijding is van alle aardse voorwaarden die jouw denken aan de Geest stelt, hoe de Geest eigenlijk door de materie moet vloeien. En zie je in dat jij, om de Geest echt naar de materie te laten stromen, niet aan voorwaarden gebonden kunt worden, omdat je tegen de Geest zegt dat de Geest eigenlijk niet bepaalde voorwaarden zou moeten uitvergroten, omdat jij niet bereid was de dualistische strijd op te geven, jij niet bereid was te vergeven, jij niet bereid bent om de Genadevlam uit te vergroten en te belichamen?

De Vlam van Genade belichamen is een geweldige bevrijding
Mijn geliefden, hoe heb ik mijn vrijheid en ascensie behaald? Alleen doordat ik besefte dat alles wat je door de Vlam van Genade en Vergeving loslaat – onvoorwaardelijke, actieve vergeving – de bevrijding van je ware Zelf is. Het moment van actieve onvoorwaardelijke vergeving is een moment waarop je in feite de piramide van je ware Zelf begint op te bouwen. Zodat het uitvergroten van de echte moeder niet enkel een constante in je geest wordt, maar de werkelijkheid wordt, het zal door jou belichaamd worden als open deur.

Dat is de reden voor mijn uitgave, dat is de reden dat ik je eraan kwam herinneren dat jij om echt de zuiverste vorm van de Witte Kubus van de Moeder uit te vergroten, in staat moet zijn om te vergeven, niet een paar dingen, je moet in staat zijn om alles onvoorwaardelijk te vergeven – dit betekent alles in jou wat jij op jezelf en iemand anders tegen hebt. Of je zou misschien zelfs iets op het leven of een bepaald regime zoals het communisme tegen kunnen hebben.

Daarom is het natuurlijk nodig dat vrijheid met de Vlam van Genade en Vergeving begint, om volledig in de materie belichaamd te worden. Hoe word je anders van planeet aarde bevrijd? Hoe denk jij dat je anders ascendeert? Je zult dagelijks ascenderen, je kunt alleen maar dagelijks ascenderen, wanneer je echt dagelijks loslaat, wanneer je echt dagelijks onvoorwaardelijk vergeeft, wanneer je echt alles onvoorwaardelijk vergeeft wat wrok, boosheid of negatieve gevoelens bij jou oproept.

Door dit te zeggen zal ik, Kuan Yin mijn concentratiepunt en de Vlam van Vrijheid, Vergeving en Genade verankeren boven de stad Archangelsk, de stad der engelen, zodat de Vlam van Genade hier als een zaadje in de moederkubus wordt geplant, zodat iedereen die openstaat om de Godmoeder op planeet aarde te belichamen, zich kan afstemmen op mijn Aanwezigheid, die ik iedere seconde uitstraal, vibreer en belichaam. De Aanwezigheid van Genade en Vergeving die ik voortdurend transcendeer, zodat er zelfs geen tijd in deze Vlam bestaat. Zo eeuwig is de Vlam van Vergeving en de Vlam van Genade als één van de zaden, de fundamenten, om echt te slagen voor de initiaties van de Vrijheidsvlam.

Dit is ook een waarschuwing voor de hele Russische staat: wanneer er geen vergeving is, kunnen het land en de maatschappij niet vrij zijn. Dit land kan haar dualistische verleden niet ontstijgen, tenzij dat leert te vergeven – openlijk, eerlijk de geschiedenis bestudeert en vergeeft. Hierdoor wordt mijn uitgave verzegeld. IK BEN Kuan Yin, IK BEN de Godin van Genade, IK BEN de Godin van Vergeving, de hoeder van de Vlam van Vergeving en Genade als een sleutel tot eeuwige vrijheid.