Beschouw jezelf samen met de Elohim als Onderdeel van het Bewustzijn van de Goddelijke Moeder

ONDERWERPEN: Hoe vrij kan het bewustzijn van de Goddelijke Moeder zijn? – De Elohim hebben de macht om de talenten te vermenigvuldigen – Erken dat jij niet de doener bent! – De dispensatie om de grote archieven van de materie te zuiveren –
Iets scheppen is altijd zuiver wanneer het niet wordt vervormd door het bewustzijn van het gescheiden zelf – Het Jaar van de Moeder wordt fysiek – Het bewustzijn van de Goddelijke Moeder is de waarheid

 

Elohim Arcturus, 12 september 2011 door Helen

Helens beschrijving van haar ervaring voor het dictaat:

Dit dictaat werd gegeven nadat Kim en ik een decreetsessie aan Elohim Arcturus en Victoria deden. Na de decreten verloor ik het gevoel dat ik een gelokaliseerd wezen hier op het materiële vlak ben. Ik had het gevoel alsof het Goddelijke bewustzijn alle ruimte innam en ik had het gevoel dat ik deel uitmaakte van de immense liefde en intelligentie van de Elohim. Ik verloor letterlijk elk gevoel van in een klein lichaam op planeet aarde te zitten. Ik had het gevoel alsof ik helemaal geen lichaam had, maar ik bestond enkel uit het bewustzijn dat maar één wens had – al het leven verheffen, zodat iedereen zich bij datzelfde liefdevolle bewustzijn van de Goddelijke Moeder kon aansluiten.

Nadat ik de hoge vibratie van het Goddelijke bewustzijn had ervaren, werd mijn aandacht getrokken naar de grote archieven die op het materiële vlak bestaan. Ik had het gevoel alsof mijn aandacht duizenden mijlen in de richting van de aarde viel. En ik begon de enorme zwaarte van het huidige materiële vlak te voelen. Ik werd naar de laagste niveaus van de materie getrokken, waarop ik de energie van hopeloosheid voelde.

De laagste energie die ik ervaren heb, was hopeloosheid, omdat de mensen dan het gevoel hebben dat zij volledig in hun situatie vastzitten en niet de kracht of de bereidheid hebben om ook maar iets te veranderen, omdat zij het gevoel hebben dat zij dat niet kunnen. De materie, als een zware last, lijkt heel erg echt.

Hierna kreeg ik het gevoel dat mijn bewustzijn weer uit die lagere rijken van de materie werd gezogen naar het niveau van de Elohim en toen begon het dictaat.

Dictaat:

Elohim Arcturus en Victoria zijn slechts een ander aspect van dezelfde Goddelijke Moeder die door Moeder Maria en andere vertegenwoordigers van het Goddelijke Vrouwelijke wordt vertegenwoordigd. De Elohim vormen deel van hetzelfde bewustzijn, de voortdurende zelftranscendentie door mede te scheppen, net als alle andere vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder. De Elohim, alle hogere wezens van de goddelijke vrouwelijke die meedoen aan het scheppen van dit universum in de materie, vormen dat ene gemeenschappelijk bewustzijn dat de Goddelijke Moeder heet.

Hoe vrij kan het bewustzijn van de Goddelijke Moeder zijn?
De grootste algemene misvatting betreffende het concept de Goddelijke Moeder is dat veel mensen de naam ‘Goddelijke Moeder’ associëren met een of andere vrouwelijke vertegenwoordiger die maar uit één wezen bestaat of die zo’n mysterieus wezen is dat niemand dat ooit heeft gezien of herkend.

Maar de Goddelijke Moeder is een bewustzijnsstaat. Wij, de Elohim van Vrijheid, Arcturus en Victoria, maken deel uit van hetzelfde bewustzijn, omdat we in alle vrijheid scheppen! We scheppen in alle vrijheid iets binnen het bewustzijn van de Goddelijke Moeder. We breiden ons wezen uit door voortdurend verder te transcenderen en daarom iets toevoegen aan de goddelijke stuwkracht, die de hele schepping verheft, omdat het een deel van de Goddelijke Moeder is.

Hoe scheppen de Elohim iets? Of we kunnen beter vragen hoe al die hogere wezens die het bewustzijn van de Goddelijke Moeder vormen, iets scheppen? Het materiële vlak wordt gemaakt van het vloeibare, zuivere witte licht. Het licht komt van God de Vader, de mannelijke vormloze God. Dit moederlicht is het licht dat God de Vader in staat stelt om zich op de wereld tot uitdrukking te brengen door de creatieve gedachtevormen die Gods verlengstukken naar buiten mogen projecteren met hun vrije wil. Maar als elke gedachtevorm vorm mag aannemen in de materie – door zich door het moederlicht te manifesteren – hoe kan die schepping dan vrij zijn?

De schepping neemt, zoals je weet, vorm aan op het materiële vlak, maar de materie kan enkel zo vrij zijn als de gedachtevorm en het bewustzijn van de wezens die iets scheppen. En wanneer de wezens die iets scheppen – die hun gedachtevormen, hun uitgekozen patronen, de bestaande structuren in hun identiteits-, mentale en emotionele lichaam uitbreiden – dan kan het materiële vlak slechts zo vrij zijn als de geest van de van zichzelf bewuste wezens die deze gedachtevormen creëren.

De Elohim hebben de macht om de talenten te vermenigvuldigen
We verwelkomen jullie altijd, de zonen en de dochters die op planeet aarde geïncarneerd zijn – jullie, die het bewustzijn van de Goddelijke Moeder vormen – die met ons samen creëren. En we willen onze oneindige dankbaarheid aan die mensen schenken die actief gebruik hebben gemaakt van de onlangs uitgebrachte decreten en de invocaties van de Goddelijke Moeder, die daardoor een hogere aanwezigheid van het bewustzijn van de Goddelijke Moeder in zichzelf vormen. En ook een sterker momentum van de Goddelijke Moeder door af te stemmen op het bewustzijn van de Goddelijke Moeder en daarom deelnemen aan het scheppen van de meest zuivere vormen.

Alle wezens die zichzelf tot onderdeel van de Goddelijke Moeder hebben gemaakt op planeet aarde maken deel uit van de Elohim, omdat wij hetzelfde bewustzijn van de Goddelijke Moeder vormen. En daarom kunnen wij de talenten vermenigvuldigen van degenen die ook het leven willen verheffen.

We zijn de mensen die hun aandacht hebben gegeven aan de toenemende positieve stuwkracht om planeet aarde te verheffen oneindig dankbaar. En we verwelkomen mensen die bereid zijn geweest om de open deur voor ons te worden en ons daardoor in staat te stellen een groter momentum en een grotere aanwezigheid van de Goddelijke Moeder te vormen.

Geliefde wezens, we zijn begonnen met de vragen over hoe de Elohim scheppen en hoe het bewustzijn van de Goddelijke Moeder in alle vrijheid schept. Zoals jullie weten, kan wat wordt geschapen maar net zo vrij zijn en de hogere vormen in de materie uitvergroten, als de vormen die in de gedachtepatronen, in de matrijzen en de goddelijke geometrie van die wezens die meedoen met het scheppen bestaan.

Begrijpen jullie dan dat de Goddelijke Moeder samen met al die wezens die deel uitmaken van dit bewustzijn vrijelijk kan scheppen, maar de Goddelijke Moeder niet de vormen kan vermenigvuldigen die hoger zijn dan de vrije wil van de meerderheid van de wezens die medescheppen op het materiële vlak.

Ik wil jullie onze visie geven over hoe wij, de Elohim, het materiële vlak bezien. Wanneer we met het bewustzijn van de Elohim naar het huidige materiële vlak op planeet aarde kijken, zien wij een grote wolk, een zware dikke laag, die de planeet bedekt. We zeggen dit niet om iedereen te ontmoedigen die dagelijks een inspanning levert om de rozenkransen en invocaties op te zeggen, de decreten opzeggen om de aarde te verheffen en al het leven te verheffen. We zeggen dit alleen om je deze dikke laag die de planeer bedekt, te laten herkennen, begrijpen en toegeven dat hij bestaat.

Erken dat jij niet de doener bent!
Deze dikke wolk heeft lagen, honderden, duizenden lagen van negatieve gedachtepatronen, massamoorden, gruweldaden, registraties van oorlogen en de registraties van het verkeerd gebruiken van het licht. En we zeggen dat, zodat jullie kunnen toegeven dat de meest essentiële sleutel om in alle vrijheid te scheppen, is dat jij toegeeft dat jij niet de DOENER bent. Je bent de open deur voor het licht van de Vader, omdat niemand op aarde ooit die archieven zou kunnen zuiveren, die zware dikke laag van het verkeerd gebruiken van het licht door negatieve, zware gedachtevormen, de gedachtevormen van pijn, angst, boosheid, en het gevoel van onrechtvaardigheid.

Het materiële vlak kan slechts in haar oorspronkelijke goddelijke zuiverheid herboren worden door de Vader, de Geest die in het bewustzijn van de Goddelijke Moeder geboren wordt. Alle zwaarte kan slechts in de materie worden verteerd met behulp van de geascendeerde meesters en hogere wezens, namelijk de wezens met een hogere bewustzijnsstaat, die niet deel uitmaken van hetzelfde vlak. Deze wezens hebben geen subjectieve mening over wat er op het materiële vlak gebeurt en ze beschouwen niets op het materiële vlak als echt, omdat ze dat als een tijdelijke uitvergroting van het verkeerd gebruiken van Gods licht beschouwen.

De dispensatie om de grote archieven van de materie te zuiveren
Geliefde kinderen van God, wij de Elohim, die deel uitmaken van het bewustzijn van de Goddelijke Moeder, zijn hier om jullie te helpen en de dispensatie aan te kondigen dat wij jullie mogen helpen die archieven van de zwaarte en dikte op het materiële vlak op te ruimen, wanneer jullie de open deur voor ons willen worden. We kunnen niet met jullie werken wanneer jullie jezelf als de doener zien, omdat wij de vrije wil eren en respecteren. En wanneer je zegt dat jij de doener wilt zijn en dat uitvergroot op het materiële vlak, dan zullen we jullie dit laten ervaren. We staan jullie toe dat te doen, maar we kunnen jullie niet helpen, als jij denkt dat jij de doener moet zijn en jij het het beste weet.

Daarom geven wij, de Elohim van de Vrijheidsvlam, Arcturus en Victoria, nu een enorme hoeveelheid Vrijheidsvlam aan jullie. De bedoeling is dat alle mensen die zichzelf als medescheppers willen bezien, meedoen om het bewustzijn van de Goddelijke Moeder te vormen, dit licht zouden kunnen gebruiken om de open deur voor de geascendeerde meesters te worden. Jullie worden de open deur om God de Vader ongehinderd naar het materiële vlak te laten stromen en je laat de macht van de Geest van de Vader de zwaarte die aan de zuiverste vorm van het moederlicht hangt, opruimen.

Scheppen is altijd zuiver, wanneer het niet wordt vervormd door het bewustzijn van het gescheiden zelf
Het moederlicht is altijd zuiver, omdat het moederlicht de basis voor de materie vormt. Waarom is zuiverheid de belangrijkste eigenschap van het moederlicht? Juist omdat de schepping van de Geest alleen maar zuiver kan zijn en slechts in haar zuiverste vorm uitvergroot kan worden wanneer het moederlicht zuiver is, wanneer de Moeder zelf geen vervormde vormen aanneemt, maar de Geest van de Vader de schoonheid en de goddelijke geometrie van God vrij laat uitvergroten.

Wat betekent dit, mijn geliefden? Het betekent dat als wij, op het niveau van de Elohim naar het menselijke bewustzijn kijken, het op het ego gebaseerde bewustzijn dat heel veel mensen hebben gecreëerd en zij nog steeds mee worstelen, zien hoe dit gescheiden zelf en het ego een soort net rondom het materiële vlak vormen. Dit net heeft allerlei vormen en soms zijn er maar een paar openingen in dit net om het licht van de Goddelijke Vader vrij naar beneden te laten stromen en op het materiële vlak te ervaren.

Dit net is meestal zo dik dat het zuivere licht van de Vader niet zomaar naar beneden kan worden uitgegoten en zich ongehinderd op het materiële vlak kan manifesteren. Het op het ego gebaseerde bewustzijn – alle verlangens en wensen, de ‘zou moetens’ en de ‘zou niet moetens’ die mensen hebben gecreëerd met hun gescheiden zelf – vormt een dikke laag netten die wij zien. Deze laag is zo dik dat hoeveel licht wij ook naar beneden uitgieten, er soms maar heel weinig van het materiële vlak in haar zuiverste vorm bereikt, zoals het door de Vader werd uitgegeven.

Daarom begrijpen wij, de Elohim het menselijke dilemma heel goed, hoe jullie moeten worstelen met de identiteit van je gescheiden zelf, met je op het ego gebaseerde wensen, met jullie normen en oordelen en evaluaties op het materiële vlak. Jullie hebben een identiteit opgebouwd die zegt hoe je leven eruit zou moeten zien, hoe jij zou moeten zijn, hoe jij zou moeten denken, hoe jij zou moeten handelen of hoe jij zou moeten scheppen. Al dat ‘zou moeten’ en ‘zou niet moeten’ vormt opnieuw een laag obstakels voor het licht van de Vader om het materiële vlak in de zuiverste vorm te bereiken.

Het Jaar van de Moeder wordt fysiek
Daarom brengen wij, die de vertegenwoordigers zijn van de Vrijheidsvlam, Arcturus en Victoria, dit dictaat hoofdzakelijk uit omdat wij willen dat jullie de noodzaak erkennen dat je opmerkzaam moet zijn tijdens het laatste kwartaal van het Jaar van de Moeder opdat je de open deur zou kunnen zijn als je dat wilt.

Visualiseer ons en onze Aanwezigheid om jou heen, wanneer je de decreten of invocaties opzegt. We hebben de macht en het licht om je van al je netten te bevrijden die je hinderen om het zuiverste licht van God naar het materiële vlak te laten komen. Roep onze hulp in, maar denk eraan dat wij jullie alleen kunnen helpen wanneer jij jezelf als de open deur beziet, niet als de doener. We kunnen jouw inspanningen maximaliseren wanneer je ons dat laat doen.

Eén aspect van het bewustzijn van de Goddelijke Moeder is dat het daadwerkelijk de macht en het licht heeft om jullie te helpen en jullie hetzelfde bewustzijn vanuit een hoger perspectief te tonen, als jullie het ons maar toestaan. En we begrijpen heel goed dat wanneer je vanuit het gescheiden zelf kijkt, het materiële vlak de heerschappij lijkt te hebben. Het voelt voor jouw gescheiden zelf en jouw ego alsof de materie de werkelijkheid is. Het voelt zo overweldigend en het voelt alsof jij je nooit kunt bevrijden van dit materiële vlak en de omstandigheden die je om je heen ziet uitvergroot, vooral die omstandigheden waar je niet van houdt.

Alles is geaccelereerd in het Jaar van de Moeder en daarom beziet je ego het materiële vlak heel vaak alsof iets wat de baas over jou is. Die denkwijze is nu juist wat de duivel wil dat je gelooft, omdat het de denkwijze van het ego is, de belangrijkste haak die de duivel in je wezen kan hebben. Zodat je begint te geloven in de leugen dat de materie inderdaad echt is en dat materie permanent bestaat.

Het bewustzijn van de Goddelijke Moeder is de waarheid
Mijn geliefde zonen en dochters van God, het hele bewustzijn van de Goddelijke Moeder bestaat nog steeds permanent – wanneer dat bevrijd is van de illusies die door het verkeerd gebruiken van Gods licht zijn geschapen. Het bewustzijn van de Goddelijke Moeder vergroot momenteel die omstandigheden op het materiële vlak niet als permanent of echt uit. Het is helemaal niet permanent.

Als je het materiële vlak en het Ma-terlicht vanuit het perspectief van de Elohim beziet, zie je het vloeibare licht, het zuivere, witte, vloeibare, licht dat alle vormen die erop geprojecteerd worden, kan reflecteren. Daarom kan het bewustzijn van de Goddelijke Moeder het Ma-terlicht verhogen door er de hogere vormen uit te scheppen. Of je kunt met het bewustzijn van je gescheiden zelf creëren, dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat je het Moederlicht naar beneden haalt door vervormde vormen te scheppen als je het licht van God verkeerd gebruikt.

Mijn geliefden, houd dat de rest van het Jaar van de Moeder in gedachten. Maak gebruik van deze dispensatie en maak gebruik van onze Aanwezigheid om je heen. Wij zijn de Elohim, wij zijn medescheppers, wij zijn scheppers samen met onze medescheppers op aarde. Wij zijn het ene bewustzijn van de Goddelijke Moeder en als jullie het ons toestaan, zullen wij jullie verheffen en jullie de hogere vormen van de Goddelijke Moeder tonen.

Geliefde kinderen van God, laat de Elohim en laat de macht van de Elohim, jullie leiden in dit deel van het Jaar van de Moeder, wanneer het jaar in het fysieke kwartaal zit, omdat wij, de Elohim, degenen kunnen helpen die met ons willen werken.

Tegen degenen die niet bereid zijn om zich door ons te laten helpen, die niet bereid zijn om Gods licht te laten binnendringen en die zware netten van het gescheiden zelf te verteren, kunnen wij enkel zegen dat het materiële vlak het je dan zal onderwijzen en je precies die lessen geven die jij nodig hebt. Maar we staan altijd ter beschikking van die mensen die zichzelf als medescheppers in de materie bezien en die willen helpen om het materiële vlak van planeet aarde te bevrijden van haar zware geschiedenis en archieven, en de vrijheid en zuiverheid van de materie – de zuivere vorm van het witte licht te herstellen. Als je die intentie hebt, dan kunnen wij je helpen en wij kunnen de enorme macht van de Vrijheidsvlam uitgeven voor degenen die de open deur zijn, die bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen.

Wij, de Elohim, vormen het vuur van God, het Vuur van Schepping en het vuur om in alle vrijheid te scheppen. We kunnen het materiële vlak bevrijden van die zware archieven die het materiële vlak belasten. Dus, geliefden, maak gebruik van deze uitgave en bezie jezelf samen met ons als onderdeel van het bewustzijn van de Goddelijke Moeder.