De ware Alchemie van Vrijheid

ONDERWERPEN: Zelfbestuur vereist kennis van het zelf – Internationale bankiers die de democratie ondermijnen – Feitelijke slavernij door hypotheken – De angst voor een vrije economie – Het neerdalen van de Vrijheidsvlam – De onvermijdelijkheid van verandering

Geascendeerde Meesters Saint Germain en Portia, 12 februari 2011 – In een open gebied ten oosten van het Capitool en tussen de gebouwen van het Supreme Court en de Library of Congress in Washington D.C.

IK BEN Saint Germain samen met Portia en IK BEN hier! Ik ben hier om de Vlam van de Zevende Straal precies hier tussen de twee gebouwen van het Supreme Court en de Library of Congress in Washington te verankeren. Waarom draagt de Godin van Rechtvaardigheid een weegschaal? Omdat er twee kanten aan rechtvaardigheid zitten: er kan geen rechtvaardigheid komen zonder vrijheid. Er kan geen rechtvaardigheid komen zonder de vrijheid te hebben om te weten wat je moet weten om rechtvaardigheid te meten. En daardoor zie je aan de ene kant het gebouw van het Supreme Court, met de rechters van het Supreme Court. Maar hoe kunnen die in deze Grieks-Romeinse tempel zitten – die ze opgericht hebben om hen in te sluiten – en rechtvaardigheid uit te meten zonder de volledige kennis van wat er in een natie of in het materiële universum omgaat? En wat ze dus nodig hebben, zit in het huis ernaast, de kennis die daar ligt opgeslagen.

Wanneer je natuurlijk het symbool voor justitie ziet – de weegschaal – zie je dat er twee schalen zijn. Maar hangen die niet aan één centraal punt, de top van de triangel, de top van de piramide? En is het genoeg om rechtvaardigheid af te meten, om de horizontale kennis te laten opslaan in deze Library of Congress, de kennis van deze wereld? Nee, natuurlijk is dat niet genoeg! Want er moet eenpuntigheid zijn, de open deur opdat de hogere kennis, de hogere visie, de hogere matrix kan neerdalen. En die zou inderdaad – onder ideale omstandigheden – op zowel het Congress als de Senaat – of nog liever de enige wetgevende kamer is alles wat ervoor nodig is – en het Supreme Court en natuurlijk ook op de President moeten neerdalen.

Zelfbestuur vereist kennis van het zelf
Als wij de rechters van het Supreme Court en de senatoren en congresleden toch eens zover kunnen krijgen dat ze zich openstellen voor deze hogere kennis, zouden wij aanzienlijke vooruitgang boeken naar de grotere eenheid die ‘van het volk, door het volk en voor het volk’ is, maar eigenlijk ‘van God, door God en voor God’ is. Want kan er zelfbestuur zijn, tenzij er een bevestiging is van wat het Zelf is?

Wat is het Zelf dat in staat is te regeren? Niet het gescheiden zelf; ik neem aan dat jullie dat kunnen begrijpen. En dan zou niemand, zoals Hilarion zo welsprekend uitgelegd heeft, beneden het 48e bewustzijnsniveau betrokken moeten zijn bij de regering van een vrij, echt democratische natie. Want hoe kun je vrij zijn, wanneer jij je identificeert met het gescheiden zelf dat nooit vrijheid kan doorgronden, maar de vrijheid slechts wil beperken vanuit zijn eigen gezichtspunt, het beeld dat hij gecreëerd heeft door de macht aan te nemen dat hij een god is die bepaalt wat goed en slecht is.

Dit kan nooit tot vrijheid leiden, maar enkel van de ene vorm van tirannie na de andere. En zo zag je de Stichters van wie de meeste boven en ver boven het 48e bewustzijnsniveau stonden. Je zag dat zij in staat waren om een hogere visie te ontvangen voor de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet van deze natie en ze probeerden die te belichamen. Maar toen ze feitelijk dingen moesten uitvoeren in het fysieke octaaf – met de wetten omgaan die door het collectieve bewustzijn van de mensheid werden gemaakt– nu, toen vonden ze het heel moeilijk om hun visie te implementeren, zoals de allereerste chaos van deze natie duidelijk aantoont. En zoals in de hele geschiedenis van deze natie te zien is, omdat zodra een natie zich gesetteld had gebaseerd op rechten, die rechten ondermijnd begonnen te worden door elitegroepen die geen reden zagen om de mensen rechten te geven. Want ze wilden dat de mensen de slaven van de elite bleven.

Internationale bankiers die de democratie ondermijnen
En zodoende hebben ze geprobeerd hen tot slaaf te maken door de democratische instituten en de democratische vrijheden te ondermijnen. En ze hebben dit vooral geprobeerd met het geldstelsel. Herken je niet dat de internationale bankiers de Britten gefinancierd hebben in de Onafhankelijkheidsoorlog en zelfs op geheime manieren, manieren vonden om de revolutionaire krachten te financieren? George Washington was één van de weinigen die dit heeft toegegeven en probeerde zichzelf en het land ervan te vrijwaren.

Maar kort na zijn presidentschap, slaagden een paar internationale bankiers erin om zich de Amerikaanse regering en het Amerikaanse leven binnen te schrijven via een goddeloos bankcharter dat nooit aan iemand gegeven had moeten worden en die vanaf het begin ongrondwettelijk was, die tegen de geest van de revolutie en de grondwet inging. En dus zie je hoe zelfs tot in de heel recente tijd, deze bankiers erin geslaagd zijn om de regering te bedriegen door mensen opnieuw de leningen te laten garanderen van de elite met hun levensbloed, met hun arbeid, wat alles is wat zij kunnen geven.

Wat moet dan de instorting van het financiële systeem van deze natie voorkomen wanneer de mensen voor de onvermijdelijke situatie staan dat zij, óf geen werk, óf hogere prijzen voor de allereerste behoeften krijgen? Waren het niet de hogere prijzen van de dagelijkse behoeften die daadwerkelijk de opstanden in Tunesië en Egypte ontketenden? En is het niet te voorzien door iemand met gezond verstand dat dit zich buiten deze twee staten verder ook zal verspreiden? Want er zijn veel andere landen waar de mensen in zulke arme omstandigheden leven dat ze nauwelijks hun gezinnen kunnen voeden.

Feitelijke slavernij door hypotheken
Moet het echt zo slecht met de economie in de Verenigde Staten gaan dat mensen hun gezinnen niet meer kunnen voeden, om het volk te laten beseffen dat ze zichzelf moeten verdiepen in de economie en het financiële systeem? Zodat ze kunnen zien hoe geld gebruikt wordt om een slavernij te creëren die misschien geen slavernij lijkt, maar mensen net zo vastzet als in de feodale samenlevingen, waarin geen enkele boer van het land van de landheer van wie hij was, ergens anders naar toe mocht verhuizen? Is het niet zo dat het Amerikaanse volk in veel gevallen niet hun huis uit kunnen, omdat het van de hypotheekmaatschappij is? Want ze hebben geen manier om de huizen te verkopen voor een prijs die maar in de buurt komt van wat zij hen schuldig zijn.

Nu, wordt het dan niet tijd om eens na te denken over: “Aan wie zijn wij dat geld schuldig?” Van wie is de schuld? Waar komt die schuld vandaan? Wie int de rente van die schuld? Je ziet dat de schuld door de regering wordt gesteund, maar int de regering de rente ook? Nee, de privébanken van de machtselite innen de rente. En kun je dan niet zien dat er behoefte is om een omwenteling in het hele systeem teweeg te brengen door te zeggen dat de prijzen van het onroerend goed kunstmatig verhoogd werden en nu dat ingezakt is, het niet meer juist is dat mensen een kunstmatige schuld hebben. Maar dat de schuld van een huis moet worden gereflecteerd door de marktwaarde van dat bezit en niet een of andere eerder kunstmatig gecreëerde luchtbelwaarde, die niets te maken heeft met iets echts.

De angst voor een vrije economie
Dit is slechts één revolutionaire gedachte die uit deze Vlam van Vrijheid voortkomt die ik hier op deze plaats veranker. Opnieuw, net zoals de andere vlammen die we hier verankerd hebben, zal het effect van deze vlam zijn dat ze de veronderstellingen aanvecht, de mentale kaders, die de huidige situatie hebben geschapen. omdat er niet alleen een impasse in dit gebouw Het Capitool is, maar er is ook een impasse in het Supreme Court, er is een impasse in het financiële systeem, er is een impasse in de economie. Omdat de machtselite met hun angst voor een vrije economie heeft geprobeerd om het financiële systeem de kop in te drukken, zodat het geld niet vrij kan stromen. En wanneer het niet vrij kan stromen, hoe kan het dan vermenigvuldigd worden en hoe kan de economie dan groeien?

Je kunt een economie niet dwingen tot groei, en de machtselite weet dit trouwens. Ze willen de economie niet dwingen tot groei, want ze zijn bang voor economische groei. Want ze weten dat ze die niet de baas kunnen, wanneer de economie boven een bepaald niveau uitstijgt. En daarom proberen ze de economische groei op een bepaald niveau te houden – en als dat niet lukt, raken ze in paniek en dan bespoedigen ze een crisis die daarna de economie laat instorten. En dan krijgen ze het gevoel dat ze weer enige macht hebben. Dit is de cyclus van vergrote groei en daarna vergrote niet-groei, vergrote instorting, die je in de Amerikaanse economie bijna vanaf het begin hebt gezien. En die je alleen maar zult zien versnellen, tenzij de mensen ertegen in opstand komen en zeggen: “Niet meer! Wij accepteren niet dat het geldstelsel in deze Verenigde Staten niet door het Congres beheerd wordt, die verkozen zijn en die grondwettelijk geautoriseerd zijn dat te doen. We zullen dit niet meer tolereren en daarom willen we niet dat de Federal Reserve het geldstelsel beheert. We eisen dat het Congres zijn grondwettelijke macht terugneemt als de enige autoriteit die het recht heeft om geld te drukken.”

Tot dat gebeurt, moet er wel chaos en onrust heersen, totdat de mensen bereid zijn opnieuw na te denken, zich er opnieuw in te verdiepen, om het oude gevoel van ‘het zit wel snor met de Amerikaanse Droom’ te laten sterven. Zodat Amerika misschien herboren kan worden wanneer het beeld op Amerika van het volk herboren wordt en niet meer in die oude mentale kaders vastzit die door de machtselite in het leven worden geroepen.

Het neerdalen van de Vrijheidsvlam
Laat deze Vlam neerdalen en laat die de leiding nemen over de Amerikaanse Natie. Zodat de vijanden van de vrijheid zich niet meer kunnen verbergen en uitgedaagd worden om voor het leven of de dood te kiezen – want er zit niets tussenin. Als je niet vrij bent, dan word je een slaaf. Je kunt denken dat je niet een slaaf bent geworden, omdat jij je voor de gek hebt laten houden – vanwege een of andere illusie – door te denken dat je nog steeds in een vrij land woont. Je hebt jezelf voor de gek gehouden door in staat te zijn iets over het hoofd te zien, of de eerstvolgende inbreuk op je vrijheid, zodat je nog steeds een gevoel van equilibrium kunt handhaven dat zolang dit of dat niet gebeurd is, wij nog steeds een vrij land zijn.

Ontwaak NU, alle Amerikanen, zeg ik! Erken het feit dat je niet meer een vrij land bent en dat je al heel lang geen vrij land meer bent. In feite hebben jullie nooit naar jullie hoogste ideaal en potentieel toe geleefd om een echt vrije natie te worden. Word nu wakker en eis je ware vrijheid op. Reik naar die visie van echte vrijheid. Eis die op en wees daarna bereid te eisen dat je regering die belichaamt.

Kom voor het leven op! Want op dit moment komen jullie zelfs niet eens voor de dood op. Jullie gaan zitten, jullie slapen tijdens de wacht. Jullie hebben je in slaap laten zingen door het goede leven, maar zien jullie dan niet dat het leven om jullie heen afbrokkelt? Dus sla er dan acht op en word wakker voor de chaos niet meer omgekeerd kan worden. Op welke manier ook, er zijn veranderingen op komst. Op welke manier ook bereikt deze natie grotere vrijheid, economisch en op elke andere manier. Want er is geen andere manier om de Gouden Eeuw te brengen dan de gevangenismuren af te breken die veranderingen tegenhouden.

De onvermijdelijkheid van verandering
Er zullen veranderingen komen. De Vlam van Vrijheid maakt veranderen onvermijdelijk. Je kunt dat op geen enkele manier tegenhouden, er is geen macht op aarde – noch de machtselite, noch zelfs de wil van de meerderheid van het volk – die dit kan tegenhouden. Want er zijn genoeg mensen geïncarneerd die dicht bij of boven het 96e bewustzijnsniveau zitten, die grotere vrijheid hebben opgeëist. En wanneer die in voldoende grote aantallen bij elkaar komen, kunnen ze in feite meer gewicht in de schaal leggen dan de wil van de meerderheid. En zo krijg je zelfbestuur, waardoor de meerderheid opgetrokken wordt door de creatieve elite, de top tien procent en meer dan de top tien procent die bereid is naar een hogere visie te reiken. En dan kunnen ze, zelfs als de meerderheid niet bereid is naar die visie te reiken, de veranderingen, de sluisdeuren der verandering, niet tegenhouden.

Zoals jullie zelfs in Egypte konden gezien, waar niet echt de meerderheid van de mensen de revolutie steunde. Want de meesten van hen wilden in slaap blijven met wat ze hadden. Maar er was een kritieke massa mensen die die hogere visie begreep en die bereid waren ervoor op te komen en die bleven staan zelfs toen hun familieleden zeiden dat het belachelijk was en het tijd werd om naar huis te gaan. Maar ze bleven staan tot de dictator moest aftreden.

En zo moet hetzelfde gebeuren met deze natie, omdat de machtselite – en zelfs het regeringsapparaat dat geen contact met vrijheid heeft – gedwongen worden het handschrift op de muur zien. Dat ze concessies moeten doen, ze moeten het system veranderen dat ze hebben gemaakt, ze moeten van hun zelfgemaakte voetstukken afgaan, zoals je daadwerkelijk ziet bij deze gebouwen die boven het volk verheven staan.

Hoe kun je een hoofdstad van een vrij democratisch land hebben, waar de regering verondersteld wordt van het volk, door het volk en voor het volk te zijn; en toch staat elk afzonderlijk gebouw van de regering gehuisvest op een voetstuk en daarom daadwerkelijk boven de mensen? Zie je niet dat zelfs het symbolisme van deze architectuur niet in contact staat met de Vlam van Vrijheid die IK BEN!

IK BEN de Vlam van Vrijheid! IK BEN Saint Germain, en IK BEN hier om deze verandering door te voeren naar de visie van de Gouden Eeuw visie die IK BEN! Ik handhaaf geen visie als externe visie; ik belichaam die als de ware alchemist. Ik ben de Gouden Eeuw geworden! IK BEN de Gouden Eeuw! Maak contact met mijn Aanwezigheid opdat jij de Gouden Eeuw hier beneden kunt zijn zoals IK de Gouden Eeuw Boven BEN. Zo Boven, Zo Beneden – JIJ en IK: één. Uit de ene: Vele. Uit de vele: Eén. Dit is alchemie en IK BEN hier!