Ik daag het Volk uit om in Opstand te komen tegen de Elitaire Tendensen in de Regering van de Verenigde Staten

ONDERWERPEN: De sluiers van geheimhouding zullen afvallen – De twee grootste mislukkingen van het Congres – De uitdaging om een impasse te transcenderen – Hoeveel zinloze oorlogen moeten er nog komen?

Geascendeerde Meester Nada, 12 februari 2011 – voor het Capitool van de Verenigde Staten in Washington D.C.

IK BEN Nada, de Chohan van de zesde straal. Hulp verlening en dienstbaarheid. Vrede. Maar zelfs van de hogere visie van het begin van de integratie van de kennis dat je deel van een geheel bent dat groter is dan jij en elk ander deel van het geheel? Want het geheel is natuurlijk meer dan de som der delen – wanneer een kritieke massa van de van zichzelf bewuste wezens die deel van het geheel zijn, bereid zijn te erkennen dat ze meer zijn dan het lagere zelf, meer dan het gescheiden zelf.

En dit is natuurlijk het hachelijke ingrediënt om dit Capitool en de regering die erin verblijft, te laten werken. Zullen die vertegenwoordigers erkennen dat ieder meer is – meer dan hun persoonlijke zelf, meer dan de speciale belangen waar zij van alle kanten op stoten door de lobbygroepen of de bureaucratie, of zelfs meer dan de mensen die zij in hun thuisstaten vertegenwoordigen? Want is er echt één staat in deze Unie die de Unie kan domineren? Zit het niet zo dat de Unie meer is dan de som der staten? En als dit gewaarzijn er niet is, hoe kan de Unie dan functioneren, hoe kan de regering dan functioneren?

De sluiers van geheimhouding zullen afvallen
En daarom kom ik hier, in dit gehele gebouw, de vlam van de zesde straal als het Omega-supplement van Gautama Boeddha’s aanwezigheid in de ronde koepel verankeren. De vlam gaat naar elk klein hoekje en gaatje van dit gebouw, boven en onder de grond. En het zal alle aspecten van de Amerikaanse regering doorspekken, zelfs die dingen waarvan mensen denken dat zij die, bij wijze van spreken, onder het mom van geheimhouding, voor het volk verborgen houden.

Er is niets verborgen voor de Chohan van de zesde straal. Want ik ben al heel lang betrokken bij Godbestuur en ik weet hoe ik zelfs op de meest verborgen afdelingen van een menselijke regering moet kijken. Jullie denken dat jullie je voor de geascendeerde meesters kunnen verbergen? Je kunt niets verbergen! Niets wat verborgen is, zal niet onthuld worden, zoals door Jezus, de allerbelangrijkste vertegenwoordiger van de zesde straal die in de bekende geschiedenis is geïncarneerd, is verklaard.

Dus voorspel ik dat je, na het verankeren van deze vlam, zeker gaat zien dat alle geheimen beginnen uit te komen die men denkt voor het volk geheim te kunnen houden. Want deze vlam zal die sluiers van geheimhouding aanvechten. Zoals Gautama Boeddha met Nieuwjaar heeft gezegd, hoe ze natuurlijk naar beneden zullen komen en hoe je zult zien dat de Moeder zelf de mensen uit haar buik zal spugen die denken dat ze er langer kunnen blijven dan de hun toegemeten tijd. Degenen die denken dat ze zich in haar buik kunnen verschuilen en zichzelf en hun gemakzuchtigheid niet hoeven te transcenderen.

“Laat alles zijn eigen gang maar gaan,” zeggen ze. Want je kunt niet meer je eigen gang gaan in de buik van de Moeder, als je niet bereid bent te werken om de hele kosmos te verheffen die in de grotere buik van de Moeder verblijft. Je denkt misschien dat jij je eigen kleine compartiment kunt maken, apart van het geheel. Dat kan niet, want deze compartimenten zullen om je heen beginnen te verkruimelen en de muren van geheimhouding zullen omvallen. Laat dit een woord ter waarschuwing zijn aan de mensen in dit gebouw die denken dat ze zich voor hun eigen mensen kunnen verbergen, hoe ze de belangen van speciale groepen, van elitegroepen, nastreven die het geld hebben om de lobbygroepen te financieren of gunsten te kopen. Dit zal niet meer mogen, omdat de mensen dit niet zullen tolereren en openheid van zaken vragen. En ze zullen de dienstbaarheid aan het Al eisen.

De twee grootste mislukkingen van het Congres
De twee spectaculairste mislukkingen van het Congres en de Senaat om hun missie te vervullen, in de recente tijd, is natuurlijk dat ze niet tegen President Bush in opstand gekomen zijn, toen hij het valse bewijs presenteerde dat, in die tijd, schijnbaar de invasie in Irak goedkeurde. En het tweede incident was dat ze ook niet in opstand kwamen tegen President Bush toen hij de grote investeringsbanken in Wall Street veilig wilde stellen.

In beide gevallen waren noch de Senaat noch het Congres bereid hun rol te vervullen om de President in evenwicht te brengen, door ervoor te zorgen dat de President niet op een of andere egotrip zou gaan, misleid door speciale belangengroepen. Dit is hun ware rol in het grondwettelijke systeem: ervoor zorgen dat geen enkele tak van de regering te ver kan gaan. Ze zijn spectaculair de mist ingegaan en dit moeten de mensen zien, zodat ze eisen dat het niet weer gebeurt.

Daarom bestaat de noodzaak om opnieuw over deze regering na te denken en zich ervan te verzekeren of die van het volk, door het volk en voor het volk is. En natuurlijk is het nodig om veel stappen omhoog te doen naar dat allerhoogste doel van zelfbestuur. Is de Amerikaanse natie een natie die zichzelf bestuurt? Regeert het Amerikaanse volk zichzelf, of hebben ze hun zogenaamde verkozen vertegenwoordigers een elite laten vormen die niet regeert op basis van wat de wil van het volk is? Hoe kan het dat dit instituut – waarvan het de bedoeling is dat ze één natie onder God vertegenwoordigt, met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen – nog steeds verdeeld is in Republikeinen en Democraten, en nu komen de niet harmoniërende stemmen van de Tea Party er ook nog bij?

Hoe kan het dat ze niet vrijwillig dit dualistische systeem hebben getranscendeerd en beseffen dat dit instituut niet levensvatbaar is als je constant aan het pingpongen bent tussen de extremen van de uiterste Democratische positie en de uiterste Republikeinse positie, wanneer de meerderheid van het volk in werkelijkheid vierkant in het midden van de Amerikaanse politiek staat, haar best doet in overeenstemming met haar bewustzijnsstaat om de middenweg die wordt gebaseerd op een hogere visie, na te streven – die niet tussen de extremen inzit, maar de extremen transcendeert.

Dit is niet de wil van het volk, en het is ook niet de wil van de stichters. En ik daag alle verkozen vertegenwoordigers, de media, de bureaucratie en het volk zelf uit om dit openlijk te erkennen. En dan naar dit gebouw te kijken en te zeggen: “Maar de keizer heeft niets aan.” De senatoren en congresleden die beweren dat zij de wil van het volk vertegenwoordigen, maar speciale belangen in de uitverkoop hebben gedaan – zij hebben niets aan. Zelfs als zij geloven dat ze een grotere zaak of gewoon de politiek van de dagelijkse werkelijkheid dienen, hebben ze nog steeds niets aan.

En dus wordt het tijd om te zeggen: “Impasse, maak dat je wegkomt! Je hebt geen macht over dit huis van het volk. We willen geen impasse. We willen dat jullie je bij het netwerk van de geascendeerde meesters en het netwerk van Saint Germain aansluiten, op de matrix van de Gouden Eeuw in Amerika.” Op dit netwerk moeten jullie je aansluiten. Niet je eigen, zelfgemaakte netwerk, gebaseerd op jullie dualistische bewustzijnsstaat, zodat jullie niet bereid zijn dat te transcenderen voor het goed van de Unie.

De uitdaging om een impasse te transcenderen
IK BEN een vrouwelijke geascendeerde meester, toch kan ik – en zal ik wanneer nodig – de toorn van Kali belichamen. En dit is natuurlijk de gram van Kali, die jullie uitdaagt je impasse te boven te komen, die de impasse is in je eigen bewustzijnsstaat – want je zult het mentale kader dat je hebt gevormd en waarin jij je op je gemak voelt, niet te boven komen. Ga erboven staan, NU! Of ga ermee ten onder, omdat het neergehaald wordt door de tweede wet van de thermodynamica en de wil van het volk. Want dit zal niet zo blijven, deze gruwel van verlatenheid zal geen stand houden hier, op wat de heilige plaats van deze democratische natie zou moeten zijn.

Sla er acht op, of je zult zien dat jullie eigen volk tegen jullie in opstand komt, op een manier die niet zo veel verschilt van wat je onlangs in Tunesië en Egypte hebt gezien en die je waarschijnlijk ook de komende jaren in andere naties zult zien. Omdat degenen die de vertegenwoordigers van de Moeder zijn, natuurlijk in opstand komen tegen degenen die de Vader moeten vertegenwoordigen, maar het niet zijn. Want ze zijn niet bereid om zich aan te sluiten op de hogere visie van dienstbaarheid en het instrument van vrede te zijn.

Diende het echt de zaak van de vrede om de president te laten doorgaan met wat in essentie een egotrip was van een kleine elite neo-conservatieven om deze natie zover te krijgen dat ze ten strijde zouden trekken? Jullie, het Congres en de Senaat, zouden de zesde straal moeten vertegenwoordigen. En daarom zouden jullie acht moeten slaan op de woorden van Christus: “Oordeel niet naar het uiterlijk, maar vel het rechtvaardige oordeel.” Toen jullie je door de President zogenaamd lieten ‘overtuigen’ om de invasie in Irak te steunen, niet enkel gebaseerd op verschijnselen zoals die geobserveerd werden, maar verschijnselen zoals die gefabriceerd werden, bracht je jouw missie in opspraak en het gezag dat je van het volk had gekregen.

En jullie hebben het heilige principe geschonden van de ‘instemming van de geregeerden’, omdat jullie niet de instemming van de geregeerden hadden. Een paar senatoren en congresleden lieten zich intimideren door deze schijn van patriottisme en loyaliteit. Zoals heel veel mensen gedaan hebben die dachten dat ze de president moesten steunen om ten strijde te trekken, om patriottistisch en loyaal te zijn. Maar je bent niet loyaal als je niet bereid bent om je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Want je kunt geen oorlog voeren onder het voorwendsel dat je een grotere zaak – maar in feite de zaak van de machtselite – dient en op hetzelfde moment je sponsorschap van Saint Germain behouden. Dit is gewoon geen realistische verwachting en daardoor moeten jullie, het volk, in opstand komen tegen jullie eigen regering, wanneer ze iets doen waarvan je in je hart weet dat het niet juist is en wat jij voor deze natie wilt.

Hoeveel zinloze oorlogen moeten er nog komen?
Hoe vaak moeten wij nog zien dat deze Amerikaanse regering zich inlaat met die zinloze oorlogen? Kunnen jullie niet inzien dat zelfs president Obama, die aan de macht kwam vanwege zijn agenda om veranderingen door te voeren, vanaf het begin werd belemmerd door de uitverkoop van de vorige regering aan de financiële wereld en hun betrokkenheid bij Irak en Afghanistan? En hij maakte de enorme vergissing door te oordelen, naar het uiterlijk te oordelen, zijn adviseurs te geloven, dat hij een beslissende overwinning in Afghanistan zou behalen als hij meer troepen en geld in zou zetten.

Er valt geen beslissende overwinning in Afghanistan te behalen, of ergens anders. Want je kunt een volk niet dwingen vrij te zijn als ze er niet aan toe zijn, zoals bewezen wordt door het Egyptische volk dat pas na dertig jaar ruwe onderdrukking tegen hun dictator in opstand kon komen. En nu ze in opstand zijn gekomen tegen hun eigen dictator, wat gaan ze nu doen? Hoe kunnen ze vermijden dat er een periode van chaos en onrust komt, wanneer die dictator hen natuurlijk verhinderd heeft om een soort organisatie te ontwikkelen die klaar was om de regering over te nemen na die dictator?

Dus een vacuüm komt er gegarandeerd en in een vacuüm is het meestal een chaos tot er een wedergeboorte komt en een nieuw orde opkomt. Houd het beeld voor ogen dat deze ‘nieuwe wereldorde’ niet wordt gebaseerd op de visie van de machtselite, maar dat het een nieuwe matrix wordt, die gebaseerd wordt op het beeld van de Gouden Eeuw van Saint Germain voor zowel Egypte als andere naties, en deze natie de Verenigde Staten.

Soms is het inderdaad beter dat er chaos heerst dan de voortdurende stilstand. En ja, er zou misschien zelfs wel chaos in de Verenigde Staten kunnen komen, waarbij je denkt dat alles onder controle is. En de machtselite denkt dat alles onder controle is, maar zij zullen inzien dat de controle begint af te brokkelen, wanneer juist de mensen waarop ze vertrouwen die macht uit te oefenen, weigeren om dat in grotere aantallen te doen en met grotere stoutmoedigheid. Zodoende heb ik de vlam verankerd, de Vlam van de zesde straal, de geaccelereerde vrede van het eenzijn, van eenwording gebaseerd op een grotere betekenis, een betere visie, van het geheel. Dus is mijn uitgave af, ik verzegel hem. IK BEN Nada.