De ware Bedoeling van de Democratie is niet Voorspoed voor iedereen

ONDERWERPEN: Stellen democratieën de rechten van het volk veilig? – Is elke waarheid vanzelfsprekend voor alle mensen? – Rechten vaststellen die op een beperkte bewustzijnsstaat gebaseerd zijn – De sleutel tot een ware democratie

Geascendeerde Meester Hilarion, 21 februari 2011 – bij het National Archives Building, Washington D.C.

IK BEN Hilarion. De Chohan van de vijfde straal van hogere visie. Daarom ben ik hier om de Vlam van Hogere Visie te verankeren boven dit gebouw van de National Archives, dat enkele van de stichtingsdocumenten van deze natie huisvest en daardoor ook van de principes van de moderne democratie in haar huidige vorm.

In de allereerste plaats natuurlijk de Onafhankelijkheidsverklaring die getekend werd door vijftig moedige mensen die bereid waren hun leven en hun aardse fortuin te riskeren om een hogere visie te manifesteren, een visie voor een hogere maatschappij, een hogere vorm van regering. Niettemin was, wat er naar voren gebracht zou kunnen worden in die tijd – in dat gedenkwaardige jaar 1776 – natuurlijk alleen maar wat naar voren gebracht zou kunnen worden gezien het niveau collectieve bewustzijn van de mensheid van die tijd. En zodoende is het in dit Jaar van de Moeder, juist relevant, zoals wij al gezegd hebben, om juist de fundamenten van de moderne democratie te onderzoeken. Net zoals het Omega-aspect van hoe goed de democratie eigenlijk functioneert met betrekking tot doen wat er gezegd wordt in de Onafhankelijkheidsverklaring: de rechten van het volk veiligstellen.

Stellen democratieën de rechten van het volk veilig?
Zijn moderne democratieën echt de rechten van het volk aan het veiligstellen? Of hebben ze zich laten ondermijnen of zijn ze gedeeltelijk in de macht van speciale belangen, de belangen van de minderheid, de belangen van de elite? En dus is er behoefte aan debatten. Moet een democratie zorgen voor de belangen van de meerderheid van de mensen, gezien hun bewustzijnsniveau, zodat een democratie op elk moment het collectieve bewustzijn van de meerderheid van de mensen uitvergroot? Of moet een democratie de meerderheid uitdagen om voortdurend hogerop in bewustzijn te komen, zodat zowel het volk als de natie zelf een hogere staat kan manifesteren dan wat er momenteel manifest is?

En dan zie je natuurlijk, dat wanneer je bereid bent om aan de Alpha-vereiste te voldoen, dat er geen allerhoogste visie op aarde mogelijk is. Want als het collectieve bewustzijn wordt verhoogd en het niveau – de reikwijdte van het bewustzijn dat op aarde mogelijk is – dan ook wordt verhoogd, bestaat de noodzaak om naar een nog hogere visie te reiken. En je moet dat tot in het oneindige blijven doen, tot de aarde het punt van ascensie bereikt. En zelfs dan, na het punt van ascensie, is er voortdurende groei.

Is elke waarheid vanzelfsprekend voor alle mensen?
Kijk dan nu eens naar die Onafhankelijkheidsverklaring: “We gaan ervan uit dat deze waarheden vanzelfsprekend zijn.” Inderdaad een krachtige verklaring, wanneer je het feit in overweging neemt dat er 144 verschillende niveaus van bewustzijn mogelijk zijn op aarde. Is het realistisch te zeggen dat een waarheid die vanzelfsprekend op een bepaald bewustzijnsniveau is, net zo vanzelfsprekend als dat voor diverse bewustzijnsniveaus daaronder zal lijken?

Kunnen degenen die bijvoorbeeld momenteel op het 77e bewustzijnsniveau zitten, kunnen zij zichzelf echt laten geloven dat wat degenen die op het 5e bewustzijnsniveau zitten, net zo vanzelfsprekend als de waarheid zien als zij? Zoals we in het nieuwe boek uitleggen, komt een nieuwe medeschepper op aarde aan op het 48e bewustzijnsniveau. Dit is het niveau waarop je enigszins het gevoel hebt dat er iets meer is dan jij, het zelf dat je gebruikt om je in het materiële rijk uit te drukken.

Op dit punt heb je nog geen gescheiden zelf gecreëerd. Dus de keus is: zul je accelereren vanaf het punt waarop je begint, of zul je ervoor kiezen jezelf af te remmen door naar het dualiteitsbewustzijn te gaan en de illusies van een gescheiden zelf creëren dat kan handelen zonder afstemming te zoeken op jouw eigen hogere Zelf – of een hogere visie of principes om je door te laten leiden, maar door je enkel te laten leiden door het feit dat jij je eigen waarheid vaststelt?

Want begrijpen jullie niet dat wanneer je naar de dualiteit gaat, je de profetie vervult die in het Boek Genesis gegeven wordt? Je hebt, bij wijze van spreken, van de verboden vrucht gegeten en je bent nu net ‘god’ geworden die goed en kwaad kent, in die zin dat jij bepaalt wat je denkt dat goed of kwaad is gebaseerd op jouw huidige bewustzijnsniveau. En kun je dan niet inzien dat iemand die onder het 48e bewustzijnsniveau ook zijn of haar persoonlijke waarheid heeft vastgesteld, mogelijk door een waarheid te accepteren die bepaald werd door de verkeerde leiders, namelijk de gevallen wezens die geïncarneerd zijn?

Maar ondanks dat heeft elk persoon zijn of haar persoonlijke visie op wat echt en onecht is. En daarom zal die waarheid, wanneer je over een waarheid spreekt die onder het 48e niveau ligt, niet vanzelfsprekend lijken voor degenen die beneden het 48e niveau zitten. En daardoor is de waarheid die in de Onafhankelijkheidsverklaring staat, die op het 77e bewustzijnsniveau werd gegeven, nogal wat hoger dan de 48e niveau waarop nieuwe medescheppers beginnen.

En is het dan niet duidelijk dat het voor iemand die beneden het 48e bewustzijnsniveau zit niet vanzelfsprekend is dat alle mensen gelijk geschapen zijn? Het zal niet vanzelfsprekend zijn dat alle mensen door hun schepper onvervreemdbare rechten zijn geschonken; het zal niet vanzelfsprekend zijn wat die rechten zijn. Want degenen die beneden het 48e bewustzijnsniveau zitten, kunnen natuurlijk beweren dat zij in een God te geloven, maar het is geen God die transcendent is; het is een god die gebaseerd wordt op hun eigen bewustzijnsniveau.

Rechten vaststellen die op een beperkte bewustzijnsstaat gebaseerd zijn
En dan wordt het duidelijk dat zelfs als jij het concept hebt dat mensen rechten hebben, die rechten moeten worden vastgesteld door de ‘god’ die jij vanuit jouw bewustzijnsniveau ziet. En daarom zijn de rechten zeker een uitdrukking van jouw bewustzijnsniveau en wat dat bewustzijnsniveau goed uitkomt op dat bewustzijnsniveau. En daarom rechtvaardigt dat waarom je niet hoeft te transcenderen, je niet jezelf hoeft uit te dagen naar een hogere visie te reiken dan het gesloten mentale kader dat door jouw huidige bewustzijnsniveau is gevormd.

Wanneer je onder het 48e bewustzijnsniveau zit, denk je dat jouw mentale kader gesloten, compleet, onfeilbaar, is, een hoger gezag heeft. En dan hoef je het niet te onderzoeken. Pas wanneer je boven het 48e niveau uitkomt, begin je het als vanzelfsprekend te zien dat je altijd meer te weten kunt komen, je kunt altijd meer begrijpen van het leven. En daarom kun je nooit echt stoppen om die hogere waarheid, dat hogere inzicht, die hogere visie, die inderdaad de stuwende kracht in het hele leven is, na te streven.

De vlam die ik hier veranker, is juist die vlam van geaccelereerde visie, die iedereen uitdaagt die deze zogenaamd heilige documenten komt bekijken, om inderdaad te onderzoeken of deze documenten de hoogst mogelijke visie en het hoogst mogelijke fundament voor een democratie reflecteren? En dan zouden ze uitgedaagd kunnen worden om naar binnen te gaan. En degenen die boven een bepaald bewustzijnsniveau staan, degenen die boven het 77e niveau staan waarop de Onafhankelijkheidsverklaring werd gegeven, hebben de vaardigheid om zich te gaan afstemmen op de hogere visie. Die inderdaad is dat alle mensen niet gelijk geschapen werden; ze werden met gelijke rechten geschapen om hun huidige bewustzijnsstaat te transcenderen. Maar de dieper gaande waarheid is dat alle van zichzelf bewuste wezens uniek geschapen werden, met een unieke individualiteit. En het is hun recht die individualiteit uit te breiden, te transcenderen, méér te laten worden.

Ze hebben natuurlijk ook het recht om die minder te laten worden, door beneden het 48e niveau te zakken en te ervaren hoe het is om een gescheiden zelf te zijn. En zelfs dit moet, in ieder geval in bepaalde mate, door een vrije maatschappij worden geaccepteerd. Toch moet men natuurlijk ook accepteren dat deze mensen niet hun egoïstische neigingen mogen uitvergroten, vooral wanneer die egoïstische neigingen tot uitdrukking gebracht worden als een of andere vorm van altruïsme of als een soort noodzaak waarom de machtselite zou mogen regeren. Want als je naar de geschiedenis kijkt, kun je dan niet inzien dat er nooit een lid van de machtselite is die een bewustzijnsniveau boven het 48e niveau had? Want dan zouden ze natuurlijk niet als een elite kunnen handelen die macht zocht en de mensen onderdrukte. Dat zou niet mogelijk zijn.

De sleutel tot een ware democratie
Ik vertrouw erop dat je kunt inzien dat een echte, functionerende democratie er rekening mee moet houden dat er 144 niveaus zijn. En ze moet daarom proberen de bevolking op te leiden, zodat ze kunnen herkennen wat die niveaus zijn en vooral de mensen kunnen herkennen die onder het 48e niveau zitten. En dan kan iedereen de noodzaak erkennen dat de maatschappij niet door mensen bestuurd kan worden die onder dat bewustzijnsniveau zitten. En dus een niveau van egoïsme hebben waardoor ze proberen om een vrije maatschappij te manipuleren, om hun voordeel te doen met de vrijheden van een vrije maatschappij om iets na te streven wat zij als een hogere zaak zien, hoewel het gewoon een gecamoufleerde vorm ven eigenbelang is.

De noodzaak bestaat inderdaad om een grondwet op zo’n manier te schrijven dat er onderscheid gemaakt wordt met betrekking tot de bewustzijnsniveaus, en zodat enkel degenen die boven een bepaald bewustzijnsniveau uitkomen, in staat zijn om leidersposities in te nemen. Maar dit kan natuurlijk niet in wetten en grondwetten beschreven worden, tenzij het het volk dit erkent. En als het door het volk erkend wordt, dan hoeft het niet gedetailleerd opgeschreven te worden, want het is iets waar de mensen zich bewust van zullen zijn en gebruiken om te stemmen op degenen die hun leiders zijn.

En natuurlijk, zoals Gautama gisteren in de Rotunda van het Capitool gezegd heeft, is het noodzakelijk de mensen te laten stemmen. En dit zal zeker een hogere visie vereisen, want je kunt niet verwachten dat de meerderheid van de mensen een hoger bewustzijnsniveau heeft dat hen in staat stelt om vanzelfsprekend de waarheid te zien van wat het beste is voor de maatschappij. En dus moeten de mensen die wel het hogere niveau hebben, echt erg tolerant en heel geduldig zijn en, soms, toelaten dat de meerderheid beslissingen neemt die onwenselijke consequenties hebben. En daardoor kunnen degenen die boven een bepaald bewustzijnsniveau staan, natuurlijk zien wat er komt, maar ze moeten soms een stap terug doen om de mensen in staat te stellen om hun bewustzijnsniveau uit te vergroten en de consequenties te oogsten. Want zo leren ze en dan raken ze gemotiveerd om te transcenderen.

Natuurlijk, pas wanneer je boven het 96e niveau uitkomt – waarop de Christus begint te verschijnen en waarop het Christuslicht en de Christuswaarheid vanzelfsprekend beginnen te worden – nu, dan pas transcendeer je de noodzaak om de tweede wet van de thermodynamica als een plaatsvervangende leraar te laten dienen volledig, door de structuren in je geest en de structuren in je wereld om je heen af te breken, zodat je uitgedaagd wordt om opnieuw na te denken over je mentale beelden. Pas wanneer je dat 96e niveau bereikt en daarna, word je er zelf toe aangedreven om voortdurend je zelf-beelden uit te dagen en wil jij je echt aansluiten op de Christusvisie die jou in staat stelt die aan te vechten. Want je kunt dit natuurlijk niet met redeneren doen, je kunt dit niet vanuit het bewustzijnsniveau doen waarop jij bent, zoals Lanto bij het Jefferson Monument heeft uitgelegd.

Dit is de vlam die ik hier daadwerkelijk verankerd heb tijdens dit dictaat en zal verankeren wanneer mijn boodschapper zich in de fysieke aanwezigheid van deze stichtingsdocumenten begeeft. Het is de vlam die iedereen uitdaagt die er komt, allen die naar Washington D.C. komen, om opnieuw na te denken over hun mening over democratie en mensenrechten en de bedoeling van het menselijke bestaan. Want hoe kun je een functionerende democratie hebben, als je geen idee hebt wat de bedoeling van het menselijke bestaan is, namelijk de groei in zelfbewustzijn?

Het is niet de bedoeling van een democratie om een vrije maatschappij te creëren met voorspoed voor iedereen. De welfarestaat is niet het uiteindelijke doel van democratie. Uiteindelijk is zelf-groei de bedoeling van democratie en dat vraagt zelf-bestuur. En dit wordt natuurlijk het onderwerp van Nada, wanneer zij straks haar toespraak houdt. En daarom verzegel ik deze uitgave in de Vlam die IK BEN – de Vlam van accelererende, eeuwig accelererende visie. IK BEN Hilarion.