De Noodzaak om een Democratie die bestaat uit Volksvertegenwoordigers transcenderen

ONDERWERPEN: Een gedateerd regeringsmodel – Een democratie die bestaat uit volksvertegenwoordigers transcenderen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 11 februari 2011, gegeven op de Rotunda van het Capitool van de V.S., Washington D.C.

Gautama Boeddha is de naam die ik nu gebruik in verband met mijn dienstbaarheid op deze aarde. Ik maak van de gelegenheid gebruik – omdat ik een boodschapper heb die fysiek geïncarneerd is en die hier fysiek aanwezig is in de Rotunda van het Capitool van de Verenigde Staten – om een grotere hoeveelheid van mijn Aanwezigheid te verankeren dan ik hier eerder verankerd heb, een grotere intensiteit van het Licht dat IK BEN, het Licht van Integratie.

Het Licht van Integratie, niet alleen van de Zeven Stralen, maar ook van de zogenaamde Geheime Stralen, de hogere spirituele stralen die nu verankerd worden door het licht dat deze boodschapper voelt, terwijl ik deze woorden uitspreek op deze openbare locatie, ongekend door degenen die voorbijkomen op hun nieuwsgierigheidstours en ongekend voor degenen die hier voorbijlopen door hun werk als Senatoren en Congresleden, en leden van de Amerikaanse regering die zich, natuurlijk, weinig bewust zijn van de Boeddha of een heel kleine band met de Boeddha hebben.

Is het desondanks niet één van de principes van deze natie dat uit het vele, uit de diversiteit, een Unie werd gevormd? Een Grotere Unie die trouw is aan de hogere principes en de absolute God-overwinnning om de cirkel rond te maken. Omdat de Ondeelbare God zich eerst in vele van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf deelt en daarna door het proces van de groei in zelfbewustzijn, die van zichzelf bewuste verlengstukken zich samenvoegen, hun verschillen transcenderen zonder hun individualiteit te verliezen, en daarna een grotere unie hier beneden vormen die een weerspiegeling is van de Grotere Unie die Boven bestaat.

Dit is daadwerkelijk de bedoeling van deze natie, zoals het de bedoeling is van elke natie en van de Familie van Naties over de hele wereld: dat Materie een weerspiegeling wordt van Geest door de keuzes uit vrije wil van elk menselijk wezen dat zich op één lijn brengt met zijn Aanwezigheid, met zijn IK BEN Aanwezigheid, met zijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. En daarna door die Unie met de Geest die verticaal is, ook verder kijkt dan de uiterlijke verschillen en daardoor een horizontale eenheid bereikt die alles overstijgt wat met de dagelijkse denkgeest, het gescheiden zelf, het ego, kan worden bereikt.

‘Eén Natie Onder God’ betekent juist dat deze natie wordt gebouwd op de erkenning dat er hogere principes zijn die alles moeten transcenderen wat naar opkomt, en/of hier beneden worden vastgesteld. Het is natuurlijk een weerspiegeling van het feit dat er hogere principes zijn die alles transcenderen wat naar buiten wordt gebracht en vastgesteld door de gevallen wezens, het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn dat zich altijd richt op dualistische polariteiten.

Een gedateerd regeringsmodel
Je ziet dit bewustzijn hier natuurlijk gereflecteerd in dit Capitool in de hoofdstad van de Verenigde Staten en het feit dat deze natie zogenaamd Eén Natie Onder God is, nog steeds dit ouderwetse model van twee kamers heeft, die, soms, eindeloos moeten debatteren en vaak niet tot een oplossing kunnen komen, omdat ze niet verder dan de uiterlijke verschillen kunnen kijken. En zou het dan niet mogelijk om een nieuwe aanpak, een hogere aanpak, te krijgen waardoor wij een nieuwe aanpak van Unie proberen te zoeken, een nieuwe aanpak om bij elkaar te komen en een manier te vinden om de verschillen te overstijgen?

Die manier zou natuurlijk zijn om maar één wetgevende kamer te hebben, maar ook om te garanderen dat die kamer niet zoveel macht krijgt als de Senaat en het Congres momenteel hebben. Want het zijn gewoon administrateurs die de wil van het volk uitvoeren en de wil van het volk mag de belangrijke beslissingen nemen en de belangrijke wetten maken door de directe stem van het volk. Er zijn veel mensen in de Verenigde Staten die geobsedeerd zijn door het idee dat de Verenigde Staten een republiek is die niet echt de wil van de meerderheid reflecteert, maar gebaseerd wordt op bepaalde principes die de meerderheid niet kan verwerpen en het Congres en de Senaat en de President en de Supreme Court ook niet kunnen verwerpen.

Desondanks is het nodig om deze democratie bij de volgende logische stap in haar evolutie te brengen. Je moet toegeven dat er door de moderne communicatie- en informatietechnologie, geen behoefte meer is aan een soort democratie die bestaat uit volksvertegenwoordigers die het land tot dusver heeft gehad. Er is behoefte aan directere betrokkenheid van het volk. En als de mensen geen acht slaan op bepaalde principes of die verwerpen, dan moeten ze dat natuurlijk mogen doen en de consequenties van hun keuzes voelen en ervaren. Want hoe leren mensen anders per slot van rekening? Want nogmaals, de absolute bedoeling voor dit land is natuurlijk niet dat het een bepaald resultaat in de buitenwereld oplevert, het gaat over de verdere groei in bewustzijn van het volk. Daarom is dit volk van de mensen, door de mensen en voor de groei in bewustzijn van de mensen.

Ze groeien alleen maar door zichzelf te regeren en de consequenties in te zien, zodat ze besluiten zichzelf te scholen en in de toekomst betere keuzes te maken dan in het verleden. Dit is de enige manier waarop groei kan plaatsvinden. Dit is de enige manier waarop deze natie haar bestemming kan vervullen. Het is de enige manier waarop deze natie uit haar huidige staat kan groeien, waarin maar al te vaak één woord wordt gebruikt om de huidige staat van de Amerikaanse regering te karakteriseren en dat woord is zoals je weet – impasse.

Een democratie die bestaat uit volksvertegenwoordigers transcenderen
Impasse; omdat er geen bereidheid is om verder te kijken dan omstandigheden op aarde, omstandigheden in het materiële rijk en te besluiten dat we spirituele wezens zijn die zich niet aan omstandigheden in de materie aanpassen. We zullen de leiding nemen over omstandigheden in de materie en we zullen omstandigheden die we willen, medescheppen in plaats van het gevoel te krijgen dat we slachtoffer zijn van krachten buiten onze macht.

Dit is de les voor alle mensen die op aarde incarneren en natuurlijk is het slechts een logisch consequentie van de vorming van de democratie. Omdat je niet een dictator hebt, je hebt zelfs niet een goddelijk aangestelde heerser die jullie zegt wat de wil van God is, want jullie moeten je individueel afstemmen op wat de hogere wil is voor jouw eigen leven, en voor het leven van de natie, en voor het leven van de mensheid. De democratie met volksvertegenwoordigers werkt niet meer. De plaatsvervangende boetedoening werkt niet meer, omdat mensen iets voor jou of voor de bevolking doen.

We kunnen geen enkele vorm van regeren meer steunen en sponsoren die gebaseerd wordt op een filosofie die niet het recht en de behoefte van het volk erkent om zichzelf te regeren. Dit is niet meer haalbaar in het Aquariustijdperk. Het zal niet haalbaar meer zijn en je zult zien dat landen die niet bereid zijn hogerop te komen de ene crisis na de andere zullen meemaken. In Egypte zag je onlangs wat er gebeurd is toen een dictator niet bereid was een stap terug te doen. Je zult dit trouwens over de hele planeet de komende jaren zien voorbijkomen. En er is geen één land dat niet getest zal worden op haar bereidheid om haar huidige staat te transcenderen, hoe die er ook uitziet.

Je kunt Amerika kijken met Egypte vergelijken en zeggen: Egypte had dertig jaar een dictator en de Verenigde Staten heeft al 200 jaar of meer een democratie. Desondanks zeg ik jullie dat het niet alleen een kwestie is van in welke staat een land was. Wat belangrijk is in het Aquariustijdperk, is de bereidheid van het land om haar huidige staat te transcenderen hoe die staat er ook uitzag. We zoeken hier niet naar een specifiek doel in de buitenwereld, waarbij alle naties op de wereld dezelfde vorm van regering hebben. We zijn op zoek naar voortgaande groei in het bewustzijn van de mensen. En voortdurende groei kan maar op één manier gebeuren: door de staat te transcenderen waarin je nu bent.

Er bestaat geen andere manier om te groeien. Op het moment dat je stopt met transcenderen, stagneer je. En je stopt waar je op dat moment bent. En je kunt pas verder dan je huidige staat, als je opnieuw bereid bent het niet bespreekbare te onderzoeken, je op jouw hogere Zelf af te stemmen en een ander invalshoek te krijgen.

Dit is dus de Vlam die ik hier zelfs met grotere intensiteit veranker dan daarvoor. Als je met jouw innerlijke oog kunt zien, zie je hier een Gouden Boeddha middenin het centrum van deze Rotunda en zijn hoofd is ongeveer zo hoog als deze koepel. Dat is de reikwijdte van de Vlam die ik hier veranker, om dat evenwicht voor de Amerikaanse natie te bewaren, omdat die de komende jaren strenge testen krijgt. En dus ga ik mijn best doen een grotere alliantie tussen oost en west te smeden, zodat we dat horizontale eenzijn kunnen vormen dat de fundering voor het verticale eenzijn vormt. Zo Boven, zo beneden. Dus ben ik klaar met het verankeren van deze Vlam en zodoende is mijn uitgave voltooid.

Dan verzegel ik nu de uitgave van het Levende Woord in de Vlam die IK BEN. IK BEN Gautama!