De Kristallen Scepter zal de valse Goeroes op alle Werelddelen oordelen

ONDERWERPEN: De verdraaiing van de leringen van Jezus – Het belang van de Kristallen Scepter – De rol van de Levende Christus – Gebruik mijn scepter – Het rechtvaardige oordeel – Het oordeel over de valse goeroes – Het Petrusbewustzijn oordelen

Geascendeerde Meester Jezus, 10 februari 2011 – Helen – Estland

Ik ben Jezus Christus en heb het recht om op aarde geïncarneerd te zijn door de mensen die er klaar voor en bereid zijn om de Levende Christus te belichamen. Ik heb het recht om door open deuren tot uitdrukking gebracht te worden door deze monden en harten die één willen zijn met het licht en het licht tot uitdrukking brengen – het licht van God dat nooit tekort kan schieten.

Ik, Jezus Christus, heb de laatste tijd veel leringen naar buiten gebracht over de structuren, het oordeel en over het Petrusbewustzijn. In het begin, helemaal aan het begin van het Jaar van de Moeder, was ik degene die het dictaat ‘Ga achter mij Satan’ gaf, waarin ik de lering met jullie heb gedeeld van hoe je de Satan achter je laat.

Mijn geliefde kinderen, deze keer breng ik, Jezus, de gedachtevorm van een Kristallen Scepter die als een diamant werkt door de verschillende facetten van het licht van God te vermenigvuldigen. Ik zal de kristallen Scepter in het midden van de aarde verankeren – aan al het vasteland in Europa, in Amerika, in Azië, in Afrika, in Australië en ook in Rusland.

Waarom heb ik ervoor gekozen om de Kristallen Scepter op dit moment naar buiten te brengen? Ik, Jezus Christus, werd 2000 jaar geleden geboren op deze planeet. Ik kwam hier met de speciale missie om het Vissentijdperk te beginnen, ik kwam hier om mijn licht met deze wereld te delen en inspiratie te geven. Ik moest de mensen inspireren die geïnspireerd kunnen worden om hogerop te komen, zodat de planeet hogerop kan komen.

De verdraaiing van de leringen van Jezus
Jij bent je natuurlijk heel goed bewust van wat er met mijn missie en leringen is gebeurd. En je weet ook heel goed dat Petrus de discipel was tegen wie ik zei: “Ga achter mij Satan.” Want ik vocht het bewustzijn aan waar Petrus in die tijd voor stond.

Ondanks het Christuslicht dat ik vertegenwoordigde, was er een bewustzijn op deze planeet dat niet door het Christuslicht gestoord wilde worden, dat niet wilde zien dat de Levende Christus de talenten vermenigvuldigde. Zoals Petrus dacht dat het licht van Christus aan zijn maatstaven moest voldoen. Later werd hij de stichter van de kerk die de belangrijkste kern van de valse leringen over de Levende Christus vormde.

Ik ben me er heel erg van bewust – en ik was me volmaakt bewust van het feit dat ik, voor ik als Jezus incarneerde – geen significante resultaten in de buitenwereld moest verwachten. Alles wat ik kon doen, was mijn talenten vermenigvuldigen door de Levende Christus. Nadat ik gekruisigd werd, wist ik dat ik mijn missie had volbracht. Maar je zou kunnen zeggen dat ik op dat moment in de tijd niet veel bereikt had, wel?

Maar wat ik wel verankerd heb, was de inspiratie, de vlam die ik op deze wereld ben. En de Aanwezigheid van deze vlam werd de inspiratie van velen na mij, na dat leven.

Mijn geliefde kinderen, dat is nu precies de rol van de Levende Christus: je vlam verankeren, zodat die vlam door jou – uitgedrukt door het prisma dat jij bent – de inspiratiebron kan worden voor velen op dit moment en in deze tijd, die na jou komen. Of die hun aanwezigheid hier met jou delen.

Mijn geliefde harten, waarom heb ik, Jezus Christus, in dit dictaat gekozen voor de gedachtevorm van een Kristallen Scepter? Ik heb dat gekozen omdat de Levende Christus, de Christusgeest net een scepter is: transparant, rustig, Gods licht naar buiten stralend dat er doorheen komt. Het komt door de kristalheldere geest van de Bewuste Jij die geen kleuren heeft, maar zuiver bewustzijn is.

Door deze Bewuste Jij, die het licht van God uitstraalt, kan je individuele Vlam van het licht van deze zelfde God op deze wereld worden uitgedrukt als verschillende facetten van hetzelfde kristal. Waarom heb ik voor de gedachtevorm van het kristal gekozen? Omdat het kristal de transparantie symboliseert die niets verbergt, maar tegelijkertijd het licht dat erdoor heen stroomt, vermenigvuldigt.

Het belang van de Kristallen Scepter
Mijn geliefde kinderen, we zijn in een cyclus gekomen – vandaag en aan het begin van het Jaar van de Moeder, die we zorgvuldig aan het begin van dit jaar hebben uitgelegd. Maar de betekenis, de ware betekenis, van onze dictaten zijn al begonnen zich uit te vergroten. Het Jaar van de Moeder is het jaar van eerlijkheid en het jaar van transparantie – zoals de Boeddha zei toen hij de algemene gedachtevorm, de universele gedachtevorm van het Jaar van de Moeder gaf.

Het Wiel van de Dharma schuift alle sluiers van Maya opzij, zodat je de waarheid goed kunt zien en jij aan de waarheid wordt blootgesteld. En je begrijpt dat al die bevooroordeelde meningen, bevooroordeelde waarnemingen en je algemene waarnemingsfilter dit jaar moet onderzoeken.

Mijn geliefde harten, dat is juist de reden dat ik, Jezus Christus, met de Kristallen Scepter kom in het Jaar van de Moeder. Omdat de scepter haar werk doet op die plaatsen waar ik deze scepter heb verankerd, door het licht van God. De Kristallen Scepter zal de Aanwezigheid en het licht van de Levende Christus uitstralen. Het zal door alle facetten ervan stralen. Als jij je de eenvoudigste manier voorstelt waarop diamanten en juwelen gepolijst worden, weet je dat er door polijsten verschillende facetten aan de juwelen komen die het licht reflecteren. Wanneer het licht erop of erdoor heen schijnt, stralen ze het licht door verschillende facetten in verschillende richtingen verder.

En dat is nu net de bedoeling van de scepter van de Levende Christus; die schijnt het licht van God door verschillende facetten de wereld in. Die straalt licht, het is levend licht en het is het licht dat nooit in een of ander gestandaardiseerd formaat kan worden gezet. Het licht van God kan niet aan het formaat of de norm die de mensheid heeft geschapen, voldoen. De mensen denken nog steeds dat als het licht van de Levende Christus maar aan die norm zou kunnen voldoen, wij dan goed zitten, omdat we dan criteria kunnen bedenken om aan die norm te voldoen en de manier waarop het Christuslicht zich moet ontvouwen, beheersen.

Dat is precies wat ik, Jezus, aan Petrus tot uitdrukking gebracht heb. Namelijk dat je de Christus of het licht dat door een Levende Christus straalt, kunt beheersen. Niemand kan Gods licht dat door de open deur schijnt, beheersen.

De rol van de Levende Christus
Dat was de betekenis van de woorden ‘Ga achter mijn Satan’. De Levende Christus is net een kristal – als er licht aan de ene kant doorheen schijnt, dan zal de helderheid en substantie van het kristal van de Levende Christus dat zelfde licht – het Licht van God – in verschillende richtingen naar deze wereld leiden om aan te tonen dat dit de rol van de Levende Christus is. De rol van de Levende Christus is de talenten vermenigvuldigen, niet proberen tegemoet te komen aan structuren. Vooral de structuren die van tevoren gemaakt zijn, tijdelijke, lege kaders die geboren worden in de menselijke geest, de materiële geest.

De rol van de Levende Christus is de onechtheid aan te tonen van al die structuren. Want hoe kan iemand het licht beheersen dat door de open deur schijnt? Dit licht van God is niet iets wat je in bezit kunt nemen op aarde. Wat bedoel ik daarmee, mijn geliefden? Ik bedoel dat het licht dat erdoor schijnt en tot uitdrukking gebracht wil worden, maar niet tot uitdrukking gebracht kan worden door een van tevoren gemaakte vorm, die bepaalt dat het licht slechts op een bepaalde manier en niet op een andere manier tot uitdrukking gebracht kan worden. Van deze vormen kan er geen enkele bestaan, omdat het licht net stromend water is. Hoe kan een vorm ooit het levende water van de Levende Christus bevatten? Welke vorm je ook voor het water van de Levende Christus neerzet, na een paar seconden is elke vorm vol en het water van de Levende Christus stroomt erover, omdat het niet de bedoeling is dat het in van tevoren gemaakte vormen en normen wordt vastgehouden.

Kijk eens goed – ieder van jullie – naar jullie eigen leven. Wat zijn de normen om je heen? En ik, Jezus, ben me er zeer van bewust dat jij, wanneer je dit met je dagelijkse denkgeest gaat onderzoeken, moeilijk kunt zien welke normen jij met je eigen denken hebt gemaakt – de structuren die je in jouw identiteits-, emotionele en mentale lichaam hebt opgebouwd – want hoe moet jij je gedragen, wat moet je bereiken of hoe moet jij je leven leiden als de Levende Christus, of hoe jij als de Levende Christus je Christusschap tot uitdrukking moet brengen.

Mijn geliefde dochters en zonen, ik ben me er volmaakt van bewust dat het heel moeilijk voor jou is om die structuren te onderzoeken, omdat jij, wanneer je nog steeds binnen die structuur zit, die niet ziet. Gebruik daarom de dispensatie die we aan het eind van het Jaar van de Zoon uitgebracht hebben, waarin je mijn persoonlijke aandacht en hulp krijgt om de moeilijkheden te overwinnen, de structuren waardoor jij je eigen mentale kader, je eigen normen, niet kunt zien die je in je geest hebt opgebouwd om te bepalen hoe de Levende Christus door jou tot uitdrukking moet worden gebracht. Blijf deze dispensatie nog steeds gebruiken en ik, Jezus, zal het je tonen in overeenstemming met jouw bereidheid om de open deur te zijn voor mijn Kristallen Scepter.

Gebruik mijn scepter
Ik zal je de structuren in jouw geest tonen wanneer je het mij vraagt, wanneer jij je tot mij wendt voor hulp. Mijn geliefde kinderen, breng de Kristallen Scepter op alle werelddelen van deze wereld tot uitdrukking. Breng die tot uitdrukking en laat hem als een opwaartse spiraal werken, zodat op welk werelddeel jullie – die de vertegenwoordigers van de Levende Christus zijn – ook zijn, jullie deze scepter zijn en deze scepter richten, dan zullen deze scepter en mijn Aanwezigheid tot uitdrukking worden gebracht. En mijn Aanwezigheid zal op de situatie geplaatst worden – hetzij een wereldsituatie of een situatie in je eigen persoonlijke leven. Vraag de Aanwezigheid van de Kristallen Scepter of de scepter helderheid in de situatie brengt – hoe de situatie eruit ziet vanuit het Christusperspectief.

De rol van de Kristallen Scepter die ik jullie vandaag breng, is de helderheid van het Christuslicht op de kern van de situatie te richten, zodat de ware oorzaken van bepaalde onevenwichtige situaties of onevenwichtige handelingen worden blootgelegd. En wanneer jullie die scepter op je persoonlijke leven richten, garandeer ik jullie dat – wanneer jullie de bereidheid en de openheid hebben om naar je eigen onevenwichtige aanpak van het leven met de Kristallijnen Christusgeest te kijken – ik hier ben om jullie te helpen samen met mijn geliefde Maria Magdalena.

We zullen de helderheid van de Christusgeest geven, zodat je door de kristallijnen geest van de Levende Christus kunt kijken, die niets vervormt, maar het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid op deze wereld richt door zijn individualiteit, door zijn verschillende facetten. Hij straalt het licht van God door de Bewuste Jij naar deze wereld, zodat het licht dat door God wordt uitgegeven door jouw IK BEN Aanwezigheid, omdat jij de open deur bent, wordt vermenigvuldigd door de verschillende facetten van jouw individualiteit.

Mijn geliefde studenten, zie je wat de echte rol van de Bewuste Jij is? Zoals we gezegd hebben, om als een helder vensterruit te fungeren door het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid op deze wereld te laten schijnen. Maar tegelijkertijd, geeft jouw individualiteit verschillende facetten, zodat je als een kristal in het midden van de open deur fungeert. En je goddelijke individualiteit zal het licht van God naar deze wereld stralen door de verschillende facetten van het kristal.

Je hebt het recht om dit te doen, om je door God gegeven individualiteit op deze wereld tot uitdrukking te brengen. En er is niemand op deze wereld die kan zeggen dat je dit niet mag doen – of dat je iets wel zou moeten doen. Of dat jij, als je bepaalde dingen doet, voor eeuwig verdoemd bent, omdat je niet aan bepaalde criteria voldoet. De rol van de Levende Christus moet op elk moment als het licht van God door de open deur die de Bewuste Jij is, tot uitdrukking gebracht worden.

Het rechtvaardige oordeel
Mijn geliefde kinderen, er zit nog een aspect aan de Kristallen Scepter. Zoals ik net uitgelegd heb, is de functie van de Kristallen Scepter van de Levende Christus om Gods licht te vermenigvuldigen, wanneer dat op wereldse omstandigheden wordt gericht. Het is de bedoeling dat Gods licht vermenigvuldigd wordt in die situaties waar onrust heerst, onevenwichtigheid is of een ramp plaats vindt. Het is de bedoeling dat het helder licht brengt in regeringsinstanties en grote financiële instellingen. Dit zijn allemaal rechtmatige plaatsen om de gedachtevorm van de Levende Christus op te richten, omdat dit de plekken zijn die zeker aangepakt zullen worden in het Jaar van de Moeder. Al die plaatsen zullen uitgedaagd worden en de meesten willen hun agenda, de feiten, de waarheid, de motieven en de intenties van de mensen die daar werken, verbergen. Zodoende is het andere aspect van de Kristallen Scepter dat het als een oordeel fungeert.

Wat is het rechtvaardige oordeel van de Levende Christus en wat bedoel ik, Jezus Christus, met een rechtvaardig oordeel? Het rechtvaardige oordeel staat ver af van de aardse normen van iemand beschuldigen of vervloeken volgens aardse maatstaven. Ik ben me er heel goed van bewust dat er, terwijl ik op dit moment dit dictaat geef, mensen zijn die mijn woorden niet op de rechtmatige manier begrijpen. Omdat hun waarneming wil denken dat het Christusoordeel inhoudt dat er ergens een Christusnorm beschikbaar is die zegt dat jij je altijd volgens een of andere rol moet gedragen.

Ik ben mij hier heel goed van bewust, maar toch moet ik, Jezus, verder gaan en het risico nemen dat sommigen mijn woorden op de ‘verkeerde’ manier zullen interpreteren of niet op de manier die ik bedoelde, omdat zij niet bereid waren hun waarnemingen te betwijfelen. Het ware oordeel van de Levende Christus is om het licht naar buiten te brengen dat het kristalhelder maakt wat de waarheid is in een bepaalde situatie.

De waarheid is dat jij, zolang jij op planeet aarde bent geïncarneerd, het recht hebt om keuzes te maken vanwege je vrije wil. En het tweede aspect van die waarheid is dat je niet groeit wanneer je keuzes maken, en dus beslissingen nemen, uitstelt of afstelt. Zolang je geïncarneerd bent, moet je jouw Christusschap tot uitdrukking brengen en dat houdt in dat je beslissingen moet nemen en keuzes maken die gebaseerd worden op de waarheid van de Levende Christus. Natuurlijk ben je zolang je in het rijk van de tijd leeft, vanzelfsprekend – door een bepaalde mate van Christusschap uit te drukken – in staat om van je beslissingen en de keuzes die je eerder hebt gemaakt, te leren.

Dat is de transcenderende spiraal van het leven. En het leven van de Levende Christus is te transcenderen, constant herboren te worden en je vorige bewustzijn opnieuw te transcenderen, herboren te worden op een nieuw niveau van bewustzijn, beslissingen nemen en keuzes maken die gebaseerd worden op je nieuwe bewustzijn, en zo voort en zo voort. Zoals Gautama Boeddha aan het begin van het Jaar van de Moeder heeft uitgelegd, is er geen lineaire beweging in het Jaar van de Moeder, er is geen lineaire beweging in het universum. Alles beweegt zich in een spiraal, hetzij omhoog of omlaag. En de mensen die niet bereid zijn beslissingen te nemen en keuzes te maken die gebaseerd worden op de Levende Christusvlam – die van je vraagt dat je voortdurend herboren wordt en verder omhoog gaat, dan te leren van je vroegere bewustzijnsstaat – die mensen beginnen ogenblikkelijk omlaag te gaan door een neerwaartse spiraal.

Wat is dan het echte en rechtvaardige oordeel van de Levende Christus? Het echte en rechtvaardige oordeel van de Levende Christus is de situatie te zien zoals de Levende Christus de situatie beziet. De Christusgeest ziet de aardse situaties niet zoals jouw ego, noch als de menselijke normen, noch als wishful thinking. De Levende Christus schat elke situatie in op basis van de helderheid en de transparantie van de Christusgeest. Deze helderheid en deze transparantie veroordeelt niet.

Die helderheid en eerlijkheid om de waarheid te zien en toe te geven, zal een goede evaluatie van de situatie geven en altijd een potentieel tot groei zien. Het ware oordeel van de Christusgeest zegt je niet dat je gisteren de verkeerde keuze hebt gemaakt, dus kijk maar uit en maak morgen de juiste keuze! De Christusgeest zal zeggen dat het niet een handeling was in overeenstemming met het hoogste potentieel, maar het is altijd mogelijk om te groeien, en de Christusgeest veroordeelt niet volgens aardse normen. De Christusgeest oordeelt het rechtvaardige oordeel dat gebaseerd wordt op de rechtvaardige kijk en helderheid van de situatie.

Het oordeel over de valse goeroes
Wanneer ik de helderheid van de situatie zeg, zie je dan – of begin je dan in te zien – dat niemand op planeet aarde zoveel over een andere levensvorm kan weten als wij – de geascendeerde meesters – omdat we de hele evolutie van die levensstroom zien? Wij zijn niet gericht op die paar jaren waar jij je van bewust bent met je menselijke geest. Zie je hoe beperkt de menselijke geest is vergeleken met het geascendeerde bewustzijn, vanwege het vermogen om een rechtvaardig oordeel te vellen? De menselijke geest kan nooit een rechtvaardig oordeel over iemand vellen, omdat de menselijke geest die geïncarneerd is op planeet aarde, nooit dezelfde informatie heeft over de evolutie van de levensvorm die wij in het geascendeerde rijk wel hebben.

De menselijke geest kan niet de complexiteit zien van alle nuances die wij zien. Zodoende moet de menselijke geest voorzichtig zijn wanneer die over iets of iemand wil oordelen volgens menselijke maatstaven. Ik, Jezus Christus – die tot uitdrukking gebracht wordt door veel mensen die al een bepaalde mate van Christusschap wilden belichamen en dit belichamen – hebben wel het volledige zicht op bepaalde levensvormen. Ik, Jezus, kan een rechtvaardig oordeel vellen en daarom heb ik vandaag de scepter meegebracht – de Kristallen Scepter die mijn licht zal uitstralen, het licht van de Levende Christus, op elk werelddeel van planeet aarde.

Door het rechtvaardige oordeel te vellen, ben ik vandaag gekomen om vandaag het oordeel te vellen over de valse goeroes op planeet aarde. Ik vel vooral het oordeel over de valse goeroe die in India is geïncarneerd, Sai Baba. Ik, Jezus Christus zal mijn scepter van het kristallijnen Christuslicht – het Levende Christuslicht – midden in het dorp Puttaparti verankeren, midden op deze plaats die uitgegroeid is tot een van de kernen van de valse leringen.

Het kenmerk van de valse leringen en valse goeroes is dat ze de bewondering en aanbidding van zichzelf en aardse normen promoten in plaats van te promoten dat je de levende God binnenin jou vindt. Ik, Jezus Christus, ben hier om een oordeel te vellen – het rechtvaardige oordeel van de Christusgeest – en ik daal af naar de plaats van één van de valse goeroes, naar deze kern in India om het licht van de Levende Christus midden op deze plaats te verankeren. Zodat alle mensen die deel uitmaken van de beweging van Sai Baba de kans krijgen, door de toekomstige gebeurtenissen, om de ware aard van deze beweging op waarde te schatten. Al die mensen zullen de kans krijgen om een rechtvaardige keus te maken. Ze zullen dit jaar veel meer helderheid krijgen om een betere keus te maken over hun deelname aan deze beweging dan in voorgaande jaren.

En ik, Jezus Christus, de vertegenwoordiger van de Levende Christus, de vertegenwoordiger van het eenzijn met de echte God, ik zeg dat de degenen die bereid zijn de veranderingen in de gemeenschap van Sai Baba en in de gemeenschappen van alle andere valse goeroes te zien, een kans krijgen om die veranderingen te zien. Mijn scepter van de Levende Christus zal als een lichtstraal fungeren in een donkere kamer die plotseling die kamer verlicht met het licht van Christus door alle hoeken te tonen die eerst verborgen waren in deze kamer. Dit effect zal in de gemeenschap van Sai Baba plaats hebben in het dorp Puttaparti. Alle volgelingen van Sai Baba zullen een veel beter bewustzijn en transparantie krijgen om een andere keus te maken. Of ze dit doen, is natuurlijk hun keus.

Terwijl ik mijn oordeel over de ashrams van de valse goeroes in India vel, vermenigvuldig ik, Jezus Christus, mijn scepter van de Levende Christus overal ter wereld te midden van de gemeenschappen van alle valse goeroes, zodat de scepter van de Levende Christus als lichtstraal fungeert. Door het licht te vermenigvuldigen naar alle verborgen hoeken van de gemeenschappen van de valse goeroes opdat alle volgelingen die de bereidheid hebben om eerlijk en open te zijn, de kans krijgen een betere keuze te maken. Dat is het oordeel van de echte Christus.

Het Petrusbewustzijn oordelen
Dat is het oordeel van het Petrusbewustzijn, dat bij je komt – door verschillende normen en leringen in de buitenwereld te gebruiken van valse goeroes – en zegt dat jij pas als jij aan bepaalde criteria in de buitenwereld voldoet, mechanisch in het kader past dat ‘Christusschap’ heet. Wees je ervan bewust – ieder van jullie die al een bepaalde mate van Christusschap tot uitdrukking brengt – dat het Petrusbewustzijn bij je komt en van je vraagt om aan een norm voor de Levende Christus te voldoen, en jij je dan verder alleen maar volgens deze norm op deze wereld tot uitdrukking mag brengen.

Dat is het bewustzijn dat door het Levende Woord van Jezus Christus geoordeeld wordt. Dit bewustzijn dat bij je komt in verschillende situaties op planeet aarde, via je familie, door je werk, je samenleving en je betrokkenheid bij de maatschappij –zegt dat je bepaalde dingen slechts op bepaalde manieren mag doen. Dit is het Petrusbewustzijn dat ik op dit moment en vandaag kom aanvechten.

Maak gebruik van mijn Christusscepter. Ik, Jezus Christus, heb gesproken en ik heb aan het begin van het Jaar van de Moeder het rechtvaardige oordeel geveld op een manier zoals enkel Christus kan oordelen. En je weet dat het Christusoordeel niet een aards oordeel is of het oordeel volgens aardse normen op basis van de beperkte kennis van een levensstroom.

Het Christusoordeel is een rechtvaardig oordeel! Let daarop, mijn geliefden. En word niet veroordelend naar andere mensen toe of naar situaties zonder jouw IK BEN Aanwezigheid te vragen de goede benadering van de situatie te onthullen, wanneer je een situatie tegenkomt die jou met je dagelijkse denkgeest niet aanstaat.

Let er op en wend je tot je IK BEN Aanwezigheid en laat de vlam van de Levende Christus door je heen werken, om je te helpen de situatie te onderscheiden en de waarheid te zien in deze situatie. Jullie zijn niet geïncarneerd om oordelen te vellen of elkaar op planeet aarde te veroordelen. Als je deze rol en deze missie zou hebben, zou je niet meer geïncarneerd zijn – dat is de waarheid.

Dus voor jullie elkaar beginnen te beoordelen volgens een van die maatstaven die in je geest bestaan, doe een stapje achteruit en kijk naar wat de normen in jouw geest eigenlijk zijn die je ertoe aanzetten om andere mensen te beoordelen. Ik verzegel jullie en ik verzegel planeet aarde in de gedachtevorm van de Kristallen Scepter en de vlam van de Levende Christus die de talenten vermenigvuldigt – het Christuslicht in alle richtingen in de verschillende facetten ervan vermenigvuldigt.