Het Dilemma voor de moderne Mens en moderne Naties

ONDERWERPEN: Het menselijke dilemma – De limieten van het intellect – Evenwichtige wijsheid – Spirituele hoogmoed – De tijd om stil te staan is voorbij – Het dilemma van de Verenigde Staten – De geest tot rust brengen

Geascendeerde Meester Lord Lanto, 9 februari 2011 – Bij het Jefferson Memorial, Washington, D.C.

IK BEN Lanto, de Chohan van de tweede straal. En ik ben hier om de speciale vlam van de tweede straal in en om dit gedenkteken, dat het Jefferson Memorial in Washington D.C. heet, te verankeren. Maar als je er vanuit spiritueel perspectief naar kijkt, is dit niet een gedenkteken van één persoon. Eén van de problemen die je natuurlijk in de Verenigde Staten ziet, is de neiging is om één persoon te verheerlijken, bijna tot god te maken, die in de menigte opvalt.

Maar wat is de echte boodschap die Christus op aarde kwam brengen? Het potentieel van het individu om de individualiteit op de wereld te transcenderen en gewoon de open deur zijn voor de echte van God gekregen individualiteit van de Aanwezigheid. Zodat de IK BEN Aanwezigheid een open deur kan krijgen, waar zijn Omega-aspect, de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid door naar het materiële universum kan stromen. En daardoor kan hij de hogere visie manifesteren, de hogere wijsheid, in plaats van de verkeerde wijsheid van de gevallen wezens die wordt gebaseerd op het dualistische bewustzijn.

En wat je hier trouwens ziet, is dat Thomas Jefferson precies het dilemma van de moderne mens vertegenwoordigt. Zal de moderne mens het intellect tot god maken, de redenerende geest, of zal de moderne mens erkennen dat er beperkingen zitten aan het intellect? Er zitten limieten aan analyse, er zitten zelfs limieten aan de rede. Je kunt de omstandigheden op de materiële wereld – het materierijk zoals dat nu op dit moment is – men kan de omstandigheden niet gebruiken om de analytische vermogens van het intellect of zelfs de hogere vermogens van de redenerende geest door te berekenen om te zien wat de hogere visie van de Geest is.

Het menselijke dilemma
Want het feit is simpel: als de omstandigheden in het materiële rijk eenmaal beneden de visie van de Geest komen, kun je het niet andersom doen met de intellectuele en redenerende vermogens, omdat die alleen maar kunnen kijken naar wat je al weet. En dan kunnen ze proberen het vandaar door te berekenen, maar dat zal je niet weer bij die hogere visie terugbrengen, als je er eenmaal onder bent gegaan. Dit is het eeuwige menselijke dilemma!

Als je eenmaal van de verboden vrucht hebt gegeten – als je eenmaal je eigen waarheid begint te bepalen, omdat jij jezelf, of liever het gescheiden zelf, als een god hebt gevestigd die kan bepalen, die kan weten, wat goed en kwaad is – nu dan zit je vast in die dualistische redenering. En je kunt er nooit boven gaan staan door het te beredeneren, met het intellect, met het gescheiden zelf. Dat kun je niet, mijn geliefden. Dat is gewoon onmogelijk!

En als je natuurlijk verstandig bent, besef je dat het niet mogelijk is en accepteer je het feit dus dat het noodzakelijk is om het anders aan te pakken. Dat we iets niet eeuwig met het verstand kunnen blijven aanpakken en analyseren en redeneren. Want het zal ons trouwens maar tot zover brengen en we kunnen niet boven een bepaald niveau uitkomen. En dus is dit inderdaad de vlam die ik hier kom verankeren, terwijl mijn boodschapper over de rondweg van het monument van Jefferson loopt, terwijl ik door de open deur stroom waar hij voor heeft gezorgd.

De limieten van het intellect
Luister goed, want Thomas Jefferson is trouwens een volmaakt voorbeeld van iemand die te ver is gegaan in intellectueel opzicht, te ver doorgegaan met redeneren. Hij bezat een sterk redenerende geest, een sterk intellect en had dat opmerkelijk ontwikkeld. Desondanks vertegenwoordigt hij ook perfect de limieten van deze aanpak, dat je maar tot een bepaald punt kunt gaan en daarna kom je gewoon niet verder. En dit wordt uitvergroot door het feit dat Thomas Jefferson de open deur was om de Onafhankelijkheidsverklaring op te stellen, waarin staat dat alle mensen gelijk zijn geschapen zonder uitzonderingen te specificeren. En toch had Jefferson zelf zijn hele financiële bestaan – op zijn herenboerderij in Virginia – gebaseerd op het bezit van slaven.

Dit illustreert het volmaakte dilemma dat het intellect de mens presenteert. Het is zo gemakkelijk het hogere principe, een hogere waarheid op het niveau van de geest te begrijpen. Maar het is heel anders om het door de emoties fysiek uit te voeren. Jefferson wist heel goed dat slavernij niet in overeenstemming was met de Onafhankelijkheidsverklaring. Maar als hij thuis kwam op zijn geliefde boerderij, hoog op die heuvel in Virginia, en wanneer hij daar zat en uitkeek over zijn uitgestrekte landerijen, wist hij ook door zijn redenerende geest dat hij het op geen enkele manier economisch kon overleven – gezien de tijd – zonder slaven te houden. En dus stond hij voor de keus: Geef jij jouw geriefelijke levensstijl opgeven om jouw hogere visie te volgen of klamp jij je vast aan het bekende, het gemak, om die levensstijl te behouden?

Vele mensen hebben trouwens die keus gehad. Alle mensen op het spirituele pad moeten en zullen die krijgen; het is een initiatie waaraan niemand kan ontsnappen. Want enkel degenen die bereid zijn om de keus te maken om het gerieflijke los te laten om een hogere waarheid te volgen, kunnen daadwerkelijk de open deur zijn voor deze hogere visie. Nu wil dit niet zeggen dat jullie allemaal precies hetzelfde moeten doen als iemand anders in zijn leven, want jullie moeten allemaal een uniek pad volgen. Je hoeft niet alles te verkopen wat je hebt en met lege handen te staan, want het is de bedoeling dat vele van jullie dienen in de positie waarin jullie nu zijn. Er is niets mis met er een levensstijl op nahouden, zolang het je niet bezit en tegenhoudt om de plaats in te nemen die je moet innemen.

Evenwichtige wijsheid
Is het – nogmaals – niet een kwestie van geen zwart-witbenadering te hebben waar Master MORE over sprak bij het Lincoln Memorial? Het is een kwestie van naar de middenweg gaan, van weten wat de hogere waarheid is, de hogere visie voor jou, gezien de situatie waar je nu in zit. Het is geen kwestie van een maatstaf in de buitenwereld van wijsheid en die dan op jou in je eigen leven toe te passen, of het op de wereld proberen toe te passen – of te proberen jou of het hele universum in een mentaal kader te zetten dat gebaseerd wordt op het gevallen bewustzijn. Nu, mijn geliefden, dat is niet de wijsheid van de tweede straal, wel? Hoe zou dat ooit kunnen, wanneer de waarheid natuurlijk is dat de tweede straal geaccelereerd wordt buiten het bereik van de kromme logica van het gevallen bewustzijn?

Dit is wat er moet gebeuren, juist hier in de hoofdstad van deze natie, als Amerika door het stormachtige water moet laveren dat voor haar ligt. Het is niet een tijd om een stel intellectuelen te verzamelen die dan met theorieën en modellen en statistieken kunnen aankomen. Het is wel de tijd om enkele mensen bij elkaar te brengen die bereid zijn te doen wat Abraham Lincoln gedaan heeft, zich terug te trekken, in hun hart, en zich volkomen te ontdoen van hun bevooroordeelde ideeën, theorieën en modellen. Want ik kan je trouwens zeggen dat wat de wereld onder ogen moet zien, vooral de komende jaren op de financiële markt, maar ook op andere gebieden van de maatschappij, niet afgehandeld kan worden met een standaardmodel als basis.

Er is nooit een situatie geweest die vergelijkbaar is met waar de wereld nu voor komt te staan en dus proberen om met die omstandigheden om te gaan op een manier die gebaseerd wordt op eerdere modellen en eerdere ervaringen, werkt gewoon niet. Er zal een moment komen waarop de enige manier om de problemen te transcenderen is door volledig open te staan voor een nieuwe vorm van wijsheid die niet wordt gebaseerd op de redenering uit het verleden, redeneren vanuit het bestaande, maar die werkelijk wordt gebaseerd op verbeeldingskracht, op de open deur zijn om je geheel nieuwe oplossingen voor te stellen waar nog nooit iemand aan heeft gedacht.

Hier was Thomas Jefferson enigszins de open deur voor bij de Onafhankelijkheidsverklaring. Maar daarna kon hij er niet de rest van zijn leven mee doorgaan. En toen hij feitelijk president werd en de praktijk van de realiteit onder ogen moest zien hoe hij een natie moest besturen, was hij maar al te vaak niet bereid om te doen wat Lincoln wel deed en met de moeilijke beslissingen worstelen. En hij was ook niet de vastbesloten man die George Washington was en daarom had hij de neiging om zich uit de problemen terug te trekken en te hopen dat ze op een of andere manier uit zichzelf zouden oplossen.

Dit is ook nog een serieus probleem bij de intellectuele benadering. Als je te intellectueel bent, als je teveel in je hoofd zit, heb je de neiging je terug te trekken, je hebt de neiging om de koe niet bij de horens te pakken. En dan heb je de neiging om de problemen te negeren en weg te lopen in plaats van die af te handelen in de hoop dat ze op een of andere manier uit zichzelf oplossen. Dit is natuurlijk iets wat je op bepaalde momenten wel eens kunt doen. Er zijn momenten dat je een stap terug kunt doen en waar alles wat je kunt doen, is een stap terug doen en wachten tot cycli veranderen. Maar er zijn ook momenten waarop het tijd is om een stap voorwaarts te doen en de situaties openlijk af te handelen. Dus opnieuw, er is geen zwart-witaanpak die ik aanbeveel. Ik beveel wijsheid aan, afstemming, waardoor je niet kunt gaan zitten analyseren: Wanneer moet ik een stap vooruit doen, wanneer moet ik een stap achteruit doen?

Je moet op de stroom van de Geest meegaan. En de enige manier om met de Geest mee te stromen is door op te houden beslissingen met de dagelijkse, redenerende geest te nemen. Dit wil echter niet zeggen dat jij je, dagelijkse, redenerende geest moet afsluiten. Je moet heus wel de redenerende vermogens van je intellect en dagelijkse denkgeest gebruiken. Maar niet zo dat je een probleem en een kwestie analyseert en dan gebaseerd op die analyse, een besluit neemt met je dagelijkse denkgeest. Je analyseert de kwestie en daarna – wanneer je zover gekomen bent als je kunt met het intellect en de redenerende geest – doe je een stapje terug, geef je het op, geef je het idee op dat je denkt dat je het allemaal weet, of het subtiele gevoel dat je door de gevallen wezens wordt opgedrongen dat je het allemaal moet weten.

Je geeft toe dat je het niet weet. En dan vraag jij je hogere Zelf, jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid, om gewoon door je heen te stromen, terwijl jij het lege vensterglas, de open deur, bent. En daarom heb je geen bevoordeelde meningen van wat er zou moeten gebeuren en wat niet. Je laat de Geest stromen. Je laat de Geest waaien waarheen hij wil – en dat doet hij. Ineens zullen er dingen duidelijk worden. Plotseling ontdek je dat er omstandigheden veranderen en de juiste oplossing zich bijna als door magie manifesteert. Hoe komt dat?

Spirituele hoogmoed
Dat komt omdat mensen de hoogmoed hebben, de spirituele hoogmoed, om te denken dat ze iets met hun dagelijkse denkgeest kunnen oplossen. Maar wat echt iets in deze wereld bereikt, is het Licht van de Geest dat door jou heen stroomt. Je mag dat licht richten, maar het Licht is de doener. En als jij eenmaal dat heldere vensterruit wordt, die open deur – die geen bevooroordeelde meningen of verlangens of verwachtingen heeft – nu, dan zal het Licht door jou heen stromen en het Licht zal zijn werk doen.

Dit is de ware betekenis van ‘Eén natie onder God’. Eén natie betekent niet gewoon één natie die niet fysiek is verdeeld. Het betekent ook dat het spiritueel niet is verdeeld. Omdat de mensen zich niet in verschillende groeperingen hebben verdeeld die allemaal hun eigen stokpaardje hebben over hoe het universum werkt en hoe Amerika zou moeten werken. In plaats daarvan zijn ze bereid geweest te erkennen dat ze het niet weten, dat ze het niet begrijpen en dat ze een hogere visie nodig hebben die het intellect en de omstandigheden die zich momenteel in het materierijk manifesteren, ontstijgt. De materie zal elke vorm van projectie aannemen die er door mensen op geprojecteerd wordt. Materie heeft het potentieel om die vorm af te schudden, maar ze kan dat niet zelf doen – behalve dan door de tweede wet van de thermodynamica die alles afbreekt. Dus de materie zelf kan zich niet uit haar huidige vorm accelereren. En dan zijn er mensen nodig die de open deur voor het Licht zijn dat zal stromen en omstandigheden verder accelereren dan wat zich momenteel manifesteert.

Er is geen andere manier om je individuele leven te veranderen, er is geen andere manier om een natie te veranderen, er is geen andere manier om een planeet te veranderen. Alleen het Licht kan dit maar. Jullie, als menselijke wezens, kunnen in moeilijkheden komen, maar als je denkt dat jullie als mens je ook uit de moeilijkheden kunt halen, dan heb je het jammerlijk mis. En je blijft watertrappelen tot je het feit erkent dat je iets nodig hebt dat buiten het bewustzijn omgaat dat de huidige omstandigheden in het leven heeft geroepen.

Dat iets is de wijsheid en de visie, maar het is ook het Licht zelf. Want enkel het Licht heeft de macht om materie te veranderen. Want wat is materie? Het is Licht dat een bepaald vibratieniveau heeft aangenomen. Wat materie uit dat niveau kan accelereren, is enkel Licht met een hogere vibratie. Dit zijn de wetten van de fysica die zoveel intellectuele mensen – die geloven dat de wetenschap de nieuwe religie is – omarmen. Maar ze willen niet nog één stap verder gaan en de waarheid erkennen dat als alles Licht is, het Licht dat zich dan manifesteert in het materierijk van een hogere vorm van Licht moet komen, een hogere vorm van energie en vibratie. En daardoor is de enige oplossing, opnieuw, die stroom van Boven te openen.

Maar dit kan alleen wanneer men de vooringenomen beelden van iemand los wil laten, zodat men bereid is om dat wat beneden is te laten transformeren tot een reflectie van wat Boven is. Zo Boven, zo beneden. Er is geen andere manier. Dit is de diepere realiteit, die natuurlijk de les is die geleerd moet worden, niet alleen door de Verenigde Staten van Amerika, maar alle andere landen.

De tijd om stil te staan is voorbij
Secularisatie was een noodzakelijke stap uit de poel van verderf van de valse religie die door de middeleeuwse katholieke kerk werd gepresenteerd. Maar net als bij al het andere, kan secularisatie je maar tot zover brengen. En daardoor is er nu behoefte aan de opkomst van een universele vorm, een niet-seculaire vorm, spiritueel, om de wereld uit de huidige impasse, het huidige watertrappen, zo je wilt, waar zo veel moderne naties voor staan, op een hoger niveau te brengen.

Wat is trouwens de bedoeling van een gevestigde welvaartsstaat als je er niets mee doet? Als mensen hun tijd en energie aan leeg amusement besteden en dan uiteindelijk het gevoel krijgen dat er geen bedoeling met hun leven is en zelfs aan de alcohol en drugs en andere vormen van escapisme gaan? Er zit maar één voordeel aan het vestigen van een welvaartsstaat en dat is dat ze steeds meer mensen vrije tijd geeft, zodat ze hun aandacht kunnen besteden aan een universeel spiritueel pad dat alle religies op de wereld transcendeert, maar wel door een religie in de buitenwereld tot uitdrukking gebracht kan worden, of helemaal geen religie, zoals veel organisaties al bewezen hebben.

En pas als de geïndustrialiseerde naties deze sprong kunnen maken, die Thomas Jefferson niet kon maken, staat de wereld niet meer stil. Want de tijd om stil te staan is voorbij en dan stort de huidige orde in, zoals Master MORE gezegd heeft. Die niet, zoals sommigen denken, tot doel heeft om een straf te vormen voor de zonden uit het verleden. Die heeft maar één bedoeling en die is de structuren in de geest afbreken die voorkomen dat mensen de open deur worden voor een hogere visie, vanuit die verbeeldingskracht die de open deur is voor nieuwe ideeën. En als mensen niet bereid zijn die vrijwillig te onderzoeken, moeten hun ideeën afgebroken worden tot ze denken dat er niets meer over is. En dan zijn ze, eindelijk, bereid de open deur te zijn en om hogere leiding te vragen.

Want hebben veel mensen niet de neiging om God te negeren wanneer de dingen goed gaan. Pas wanneer ze door een ernstige crisis heengaan, zijn ze bereid om naar de lucht te kijken of naar binnen te kijken en om hulp te vragen. Zoals in het oude gezegde: er zitten geen atheïsten in de vossenholen. En spreekt het dan niet vanzelf dat als de mensen niet in hun eigen hart willen kijken, terwijl ze hun dagelijkse dingen doen, de tweede wet van de thermodynamica een of andere situatie in het leven moet roepen die hen het vossenhol injaagt. Zodat ze verder dan hun mentale beelden, de structuren in hun geest, willen kijken die hen en hun maatschappij en hun naties en hun planeet vasthouden op een niveau dat allang voorbij is, dat allang geleden getranscendeerd had moeten zijn.

Het dilemma van de Verenigde Staten
De Verenigde Staten in haar huidige situatie lijkt heel erg op de oudere en gepensioneerde Thomas Jefferson die op zijn herenboerderij in Virginia zat en uitkeek over de landerijen en de uitgestrekte vergezichten, terwijl de slaven op de akkers zwoegden. Er is een elite in de Verenigde Staten van mensen in de regering, mensen in de financiële wereld, mensen in de media, mensen in de industrie en het zakenleven, die denken dat ze het allemaal in materieel opzicht gemaakt hebben, net als Thomas Jefferson.

En zij zijn niet bereid het simpele feit te erkennen dat hun weelde opgebouwd wordt door de mensen die slaaf zijn van hun baan, ernaar streven hun kinderen op te voeden – en dit gewoon geen houdbare situatie is. Dat kan niet zo blijven. En dus als de mensen niet tegen de elite in opstand komen – en als de elite niet opkomt voor een hogere waarheid en hun bevoorrechte situatie transcendeert – nu dan moet het systeem wel instorten, tot er, volgens het beeld bij de mensen, niets meer van over is. En dan pas zijn ze bereid om hun geest te openen en te zeggen: “Help ons, toon ons een betere manier.”

De geest tot rust brengen
En op het moment dat dit gebeurt, het moment dat er openheid komt, nu, dan dwingt de roep het antwoord af. Vraag en ge zult ontvangen. Wanneer de student er klaar voor is, verschijnt de leraar. Wat houdt het in dat de student er klaar voor is? Ah, heel veel studenten van geascendeerde meesters hebben dit concept helemaal verkeerd begrepen. Ze denken dat het betekent dat ze een bepaald geavanceerd niveau van initiatie bereikt hebben. Maar dat is niet zo. Het betekent, gewoon dat ze dan als de kleine kinderen zijn geworden waarvan Jezus zei dat ze in het koninkrijk van God zijn. Ze hebben hun geest geopend, ze hebben hun verbeeldingskracht aangesproken; ze zijn bereid de heldere vensterruit te zijn, de open deur. En dan komt het antwoord onmiddellijk opdagen.

Laat je van de voren bedachte voorwaarden los, laat je verwachtingen los. Breng de geest tot rust. Breng de geest tot rust. Want zien jullie ook niet dat er veel mensen in crisissituaties geweest zijn en luid om hulp geroepen hebben tot een externe god in de lucht en nooit een antwoord hebben gekregen? Maar er zijn mensen in staat geweest om zelfs maar een fractie van een seconde van volledige stilte, van volledige openheid, te vinden, die altijd een antwoord krijgen. Dit wordt steeds weer bewezen door mensen die spiritueel en religieus zijn, door mensen die niet spiritueel en religieus zijn. De openheid van geest vormt de sleutel tot elke vorm van vooruitgang. Het zal niet op een andere manier gebeuren; dat is nog nooit zo geweest en zo zal het ook niet worden.

Zie je het ook niet uitvergroot in het leven van Jezus, hoe hij geweldig innerlijk werd verscheurd in de Tuin van Gethsémané op de dag voor zijn kruisiging? Zie je niet hoe hij druppels bloed gehuild heeft uit onrust? Toch vond hij geen rust, hij vond geen vrede, hij vond geen antwoorden. Wat was toen de enige manier om eruit te komen? Hij werd gekruisigd, en hangend aan het kruis – kreeg hij het gevoel dat alles om hem heen wegviel, alle structuren in zijn geest vielen van hem af – toen, vond hij eindelijk dat moment van vrede. Hij gaf de Geest en toen kreeg hij onmiddellijk een hogere bewustzijnsstaat.

Dit is het potentieel, niet voor elk individu, maar voor een hele natie en voor een hele planeet. Wanneer de openheid er is, zal het antwoord komen. Dat kan niet missen; dat heeft nog nooit gemist en dat zal ook nooit gebeuren. Het antwoord wordt gegeven, wanneer er een open geest is die het kan ontvangen. Dit is de wet! Test het uit! Probeer het! Ik daag je uit! Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER en ik zal zo’n zegen in overvloed op jullie laten neerdalen, dat jullie niet genoeg ruimte hebben om het allemaal te ontvangen!

IK BEN Lanto. En mijn vlam wordt voor onbepaalde tijd verankerd in en rondom dit monument opdat iedereen die er doorheen loopt, het voelt en een deel van dat Licht van de tweede straal meeneemt. Dat zal de alchemie op gang brengen, dat hen transformeert, tot ze de beperkingen en de misvatting van hun intellectuele, redenerende geest begrijpen – en daardoor de open deur worden voor de directe leiding van de Geest. Met deze Vlam ben ik één geworden en daarom heb ik het recht verworven om de Chohan van de tweede straal te worden. Dat BEN IK. Lanto BEN IK.