Er opnieuw over nadenken of de Amerikaanse Democratie de Wil van God is

ONDERWERPEN: De noodzaak om beslissingen te nemen – De wil van God is zelftranscendentie – Jezelf leegmaken zodat er ruimte is voor de wil van God – Herboren worden – De noodzaak om opnieuw na te denken over de Amerikaanse democratie – Nadenken over democratie

Geascendeerde Meester Master More, 9 februari 2011 – Bij het Lincoln Memorial in Washington D.C.

MEER BEN IK. IK BEN Master MORE. En ik ben aanwezig bij dit Lincoln Memorial in Washington D.C. om de Vlam van de Wil van God in en rondom dit monument van een persoon te verankeren die een aanzienlijke stuwkracht had om de wil van God te belichamen en toe te passen. Dit onderwerp, de wil van God, wordt op vele openlijke en subtiele manieren in het leven van Abraham Lincoln gedemonstreerd, die begreep dat je niet een zwart witstandpunt kunt innemen, maar dat je in evenwicht moet zijn, dat je naar de nuances moet kijken. Want de wil van God staat natuurlijk niet in steen uitgehakt, kan niet worden vastgesteld door een bepaald bijbelboek of zelfs maar een bepaald principe dat altijd op dezelfde manier moet worden toegepast.

De wil van God moet met Christusonderscheid worden toegepast, door de visie van een hoger doel, een hoger principe, een hogere unie. En wat Abraham Lincoln zeker zag – voor en vooral tijdens zijn presidentschap – was de absolute noodzaak om de Verenigde Staten te behouden als één natie voor God. Het was beslist noodzakelijk voor de toekomst van de democratie en vrijheid van de wereld dat de Verenigde Staten niet in twee of meer aparte naties werd gesplitst, die dan tegen elkaar opgezet konden worden om oorlog tegen elkaar te voeren. Niet alleen voor de winst van de internationale bankiers, maar zeker ook om het niet verdeeld te maken en het dan door de communistische machten te laten veroveren en de vrijheid op wereldschaal af te laten nemen.

Dit was destijds de grote verdienste van Abraham Lincoln: dat hij zag dat hij de unie in stand moest houden. Toch zag hij ook de noodzaak in om dit in evenwicht te brengen met de individuele rechten van elk mens: het recht op vrijheid, het recht op leven, en natuurlijk het recht om vrij te zijn, zodat iedereen kon streven naar geluk zoals hij of zij dat passend vond, zonder dezelfde rechten van andere mensen te schenden. Dit was het wankele evenwicht dat men moest vinden om Amerika een soepele overgang naar de Gouden Eeuw te laten maken Zonder Christusonderscheid kan Amerika zich op geen enkele manier naar de Gouden Eeuw begeven, gezien op welk punt ze nu is. En zoals we al vele malen hebben proberen uit te leggen, is het Christusonderscheid een evenwichtig standpunt, de middenweg die de dualistische extremen ontstijgt – die altijd een kwestie tot in het ene uiterste willen doorvoeren, of in het andere, of een niemandsland in het midden, waar geen beslissingen kunnen worden genomen.

De noodzaak om beslissingen te nemen
Lincoln begreep toen ook de noodzaak van bepaalde beslissingen nemen. Zeker, ik kan, tegenwoordig als geascendeerde meester – hoewel ik toen nog niet geascendeerd was – vandaag terugkijken op de tijd van Abraham Lincoln en zien dat sommige van de genomen beslissingen niet beslist de hoogst mogelijke waren, vanuit tijdloos perspectief gezien. Niettemin waren ze de hoogst mogelijke die hij kon nemen, gezien wie hij was, gezien zijn kennis en psyche en de omstandigheden waar hij zich in bevond.

Dit is natuurlijk precies de situatie waar ik mij in bevond in mijn incarnatie als Thomas More en in diverse andere incarnaties. Je bent in het fysieke octaaf, je bent in het materierijk, het Moederrijk. En er moeten bepaalde beslissingen genomen worden op grond van de huidige omstandigheden. Als die omstandigheden niet ideaal zijn, en dat zijn ze eerlijk gezegd maar zelden, dan moet je de best mogelijke beslissing nemen op grond van die kennis, op grond van die omstandigheden, op grond van wie je bent; wat inhoudt je persoonlijke psyche en jouw bewustzijnsstaat. Niemand kan meer doen; er wordt van niemand gevraagd om meer te doen. Er wordt van je gevraagd dat je de best mogelijke beslissing neemt, er dan van leert en daarna jouw bewustzijnsniveau transcendeert.

Degenen die besluiten nemen en er daarna met spijt op terugkijken of zichzelf erom veroordelen, of erop terugkijken en weigeren er iets van te leren, zullen gewoon niet groeien. Dit is helaas ook de reden dat de levensvorm die als Abraham Lincoln geïncarneerd was, zich nog niet voor zijn ascensie heeft geplaatst. En dan kan een levensvorm diverse incarnaties vastzitten zonder eenvoudig naar de feiten te kijken, toegeven wat beter had gekund, ervan te leren, jezelf te vergeven, anderen te vergeven en vervolgens door te gaan.

Het staat natuurlijk model voor wat er in de hele natie De Verenigde Staten is gebeurd. De Verenigde Staten heeft vergeleken met andere naties een relatief korte geschiedenis. Desondanks heeft de Verenigde Staten ook de neiging om zijn eigen geschiedenis te ontkennen, niet bereid de lessen die geleerd moeten worden en de bewustzijnsstaat die getranscendeerd moet worden, te erkennen. Dit is overduidelijk als je vanaf dit Lincoln Memorial een klein eindje naar één van de meest bezochte oorlogsmonumenten in Washington D.C. loopt, namelijk het Vietnam War Memorial.

De Vietnamoorlog is nog steeds een vlek op de nationale psyche, die de Verenigde Staten niet openlijk wil bespreken. Ze zijn niet bereid hun lessen te leren, naar de lessen te kijken, of zelfs maar te overwegen dat er lessen moeten worden geleerd. Dit is dan weer een staat van ontkenning die opnieuw niet klopt met de wil van God. Want de wil van God is niet om je eeuwig in een of andere hel te houden, zoals nu al 2000 jaar op het collectieve bewustzijn wordt geprojecteerd door de christelijke religie – en daarvoor al door andere religies.

De wil van God is zelftranscendentie
De wil van God is dat jij constant transcendeert, dat je nooit lang ergens vastzit. En dus is het niet Gods wil om al onze fouten aan te wijzen op een veroordelende manier, waarbij je verteld wordt dat je fout zit en dat jij je in de ogen van God nooit kunt rectificeren. In tegendeel Gods wil is jou aanwijzen dat wat je gedaan hebt de uitdrukking was van een bepaalde bewustzijnsstaat. En als de consequenties niet de hoogst mogelijke zijn, dan is het vanzelfsprekend dat je die bewustzijnsstaat moet transcenderen. En je kunt natuurlijk alleen je bewustzijnsstaat transcenderen als je ernaar wil kijken en de lessen leren.

Dit is natuurlijk de hele misvatting van het gevallen bewustzijn: je kunt een uiterlijk pad volgen dat je zal plaatsen om naar de hemel te gaan zonder dat je naar je eigen bewustzijn hoeft te kijken. Het is het pad dat door de verkeerde leraren uit Oost en West wordt aangeprezen, of het nu de Indiase goeroes van tegenwoordig zijn – die zichzelf als God op aarde neerzetten en dat je gered zult worden als je hen maar blindelings volgt – ofwel de verkeerde westerse goeroes die in veel gevallen ook een uiterlijk pad aanbevelen of zelfs zeggen dat er geen pad is, want God bestaat niet.

Geen van tweeën is natuurlijk juist. Hoe kun jij je kwalificeren voor verlossing als je blindelings naar een goeroe luistert die je buiten jou ziet? Je kunt een poosje een goeroe volgen, maar de bedoeling van een echte goeroe – een echte externe goeroe – is jou één te laten worden met jouw innerlijke goeroe, je hogere Zelf, je Aanwezigheid, jouw IK BEN en IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Zodat jij de open deur wordt voor die Aanwezigheid in plaats van daar te zitten nadenken, analyseren en denken dat je een norm moet hebben voor wat je gaat doen of voor wat de Aanwezigheid door jou heen kan doen. Zodat je eerst moet analyseren of jouw Aanwezigheid wel aan die norm voldoet voor je bereid bent de Aanwezigheid door jou heen te laten handelen.

Dit mijn geliefden, is niet de wil van God, het is niet de kracht van God. De wil van God kun je niet definiëren door een norm van buitenaf. Je luistert nooit naar de wil van God als je een norm in de buitenwereld hebt waarmee je iedere situatie vergelijkt. Je wordt één met de wil van God door de open deur te zijn voor de Aanwezigheid, zodat de wil van jouw IK ZAL ZIJN Aanwezigheid vrij is om zich spontaan door jouw lagere wezen tot uitdrukking te brengen, zonder door het filter te hoeven die van het gescheiden zelf en het gevallen bewustzijn afkomt.

Jezelf leegmaken zodat er ruimte is voor de wil van God
Dit zag je enigszins bij Abraham Lincoln, hoewel je ziet dat hij ook een maatstaf had en dat hij ook door het gevallen bewustzijn werd beïnvloed. Desondanks was hij op kritieke momenten bereid om zich terug te trekken, bij wijze van spreken, zich in zijn hart terug te trekken en oprecht te bidden. Hij was bereid op dat punt te komen waarop hij zou zeggen: “God, ik weet niet wat ik in deze situatie moet doen, ik weet niet wat het juiste is – toon het mij.” En dan kreeg hij een innerlijke impuls, waar hij vaak geen rechtvaardiging in de buitenwereld voor kon vinden en hij durfde ernaar te handelen.

En dat stelde hem in staat om, in een situatie die bijzonder moeilijk was en verre van ideaal, het algemene doel te bereiken dat hij zich gesteld had, namelijk het behoud van de unie. En daarom werd hij natuurlijk ook vermoord door de krachten die de burgeroorlog begonnen waren, niet vanwege de slavernij, maar juist om de unie te splijten en verdelen, zodat zij die konden veroveren. En toen ze dat dus niet door de Burgeroorlog konden – omdat President Lincoln de enige was die tegenover hen stond – toen lieten ze hun gram los op die ene persoon van wie ze wisten dat hij juist de belangrijkste steen was in de boog, juist de hoeksteen die ervoor gezorgd heeft dat ze het gebouw niet helemaal omver konden halen.

En dus werd Lincoln geliquideerd. En helaas nam President Lincoln, de levensstroom die President Lincoln was het besluit dat hij zijn leven verknoeid had door een standpunt in te nemen dat hij niet had moeten doen. Zelfs tegenwoordig kijkt deze levensvorm nog met enige spijt terug op dit leven, bijna met spijt dat hij dat standpunt in moest nemen. Hoewel hij zelfs in die tijd, van binnenuit zag dat dit de enig uitvoerbare oplossing was gezien de situatie.

Vele van jullie tegen wie ik spreek, hebben in vorige levens net zulke moeilijke beslissingen moeten maken en zijn in zulke situaties geweest. Niet dat jullie allemaal leiders van grote naties of koningen of keizers waren, maar jullie zijn deze morele en ethische dilemma’s in je persoonlijke leven of zelfs in bepaalde posities in de maatschappij ook tegengekomen. Vele van jullie kijken er met spijt op terug, hoewel jullie je daar niet bewust van gewaar zijn. Je zult zien dat als je jouw psyche onderzoekt, je dit diepe innerlijke berouw, waardoor een paar van jullie denken dat jullie iets verkeerd gedaan hebben, iets over het hoofd hebben gezien, op een of andere manier gefaald hebben. En dat jij daarom niet acceptabel bent in de ogen van God.

Dit is nu juist het soort zelfonderzoek dat het tegenovergestelde is van de dualistische polariteit ontkenning. Ontkenning is dat je weigert naar jezelf te kijken en weigert te transcenderen. Maar het tegenovergestelde is dat jij jezelf de schuld geeft en jezelf dan ook in een situatie brengt waarin jij het verleden niet kunt transcenderen, je kunt niet verder. En zoals ik heb gezegd, is het de wil van God dat jij transcendeert, dat jij verder gaat. Er is niets op aarde wat je niet kunt transcenderen. Het is de wil van God, het is de wet van God, dat niets in het materiële universum als gevangenis kan dienen voor jouw vrije Geest.

Je hebt het vermogen om alles te transcenderen! Hoe transcendeer je? Nu, zoals we al heel vaak gezegd hebben, doordat de Bewuste Jij beseft dat hij zuiver gewaarzijn is, dat hij een open deur is. En daarom is er geen norm op aarde die de Bewuste Jij kan vasthouden en de Bewuste Jij ervan weerhouden om één te zijn met de Aanwezigheid en de open deur voor de Aanwezigheid te zijn. En wanneer je de open deur voor de Aanwezigheid bent, heb je geen behoefte om over het verleden te klagen. Want je bent gericht op het heden en om die open deur te zijn, dat heldere vensterruit te zijn op dit huidige moment, in de huidige situatie, zodat de Aanwezigheid misschien ongehinderd door jou heen kan handelen; zodat de stroom van licht en creativiteit van de Aanwezigheid misschien kan stromen zonder te worden gestopt, zonder misschien gefilterd te worden of in de verkeerde richting te stromen.

Herboren worden
Dit is inderdaad wat het inhoudt om op de stroom van de wil van God mee te gaan. En ik kan je zeggen dat de Wet van God erg eenvoudig is: als je niet bereid bent om vrijwillig mee te gaan op de stroom en transcendeert, dan word je onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica. En dit houdt heel eenvoudig in dat alle structuren die je hebt – hetzij de uiterlijke structuren in de maatschappij of de innerlijke structuren in je eigen geest – worden afgebroken. Die zullen verbranden en alles verandert in as. En wanneer alles in de buitenwereld, waar de Bewuste Jij zich zo mee vereenzelvigt, door het vuur is verbrand, dan herrijst de Bewuste Jij – die beseft dat hij echt niets van dat alles in de buitenwereld is; hij is zuiver gewaarzijn – nu, dan herrijst de Bewuste Jij als de feniks uit de as. En die zal haar vleugels spreiden en naar de lucht omhoog wieken. Dit is de Wet. Dit is de wil van God.

Zelftranscendentie is het mandaat. Het zal ofwel door de afbraak van jouw structuren gebeuren, of doordat je vrijwillig alle structuren opgeeft en loslaat. Ze sterven ofwel ten gevolge van de tweede wet van de thermodynamica – omdat ze gespleten worden door hun eigen innerlijke tegenspraken – of sterven omdat je die laat sterven en jij ze niet langer met jouw Licht, jouw energie, jouw aandacht, voedt. Dit mijn geliefden, is de wil van God. Dit is het dilemma waar Amerika als natie nu voor staat. En daarom heb ik besloten om die Vlam van de wil van God en het onderscheid tussen wat echt de wil van God is en de wil van de mens, zoals die wordt vastgesteld door de gevallen wezens en het gescheiden zelf, het ego, hier te verankeren.

De noodzaak om opnieuw na te denken over de Amerikaanse democratie
Zal Amerika bereid zijn te transcenderen, in feite, juist de idealen te transcenderen die de fundamenten zijn en ze op een hoger niveau brengen, waar ze niet zo gebonden zijn aan een bepaalde interpretatie of door bepaalde wetten, dat ze niet in staat zijn die aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Is het echt zo moeilijk te zien dat toen de Stichters de Onafhankelijkheidsverklaring schreven, of veel van de allereerste wetten en charters, zij die ook gebaseerd hebben op de situatie van destijds, het bewustzijnsniveau dat ze persoonlijk hadden en het niveau van het collectieve bewustzijn?

Dit was heel lang geleden. Er is al veel bruin water door de rivier de Potomac gestroomd sinds deze hoofdstad werd gesticht. En het is de hoogste tijd om het water van de modderige rivier te scheiden en naar de overkant te lopen naar een nieuwe visie voor Amerika en haar ware potentieel in het moderne tijdperk. Dit is het beeld dat je kunt krijgen, maar je kunt het pas krijgen als je bereid bent het oude te laten sterven. Want je kunt het nieuwe beeld niet zien zolang je nog door het filter van het oude ziet. Je moet je gekleurde bril afzetten, je moet bereid zijn om jouw oude beelden, jouw eigen mentale beelden, jouw gesneden beelden van wat deze natie is, wat democratie is en wat het inhoudt om een vrij democratisch land te zijn, te onderzoeken.

Wat is de beroemdste, de meest aangehaalde uitspraak van Abraham Lincoln? Dat is die van een regering die ‘van de mensen, door de mensen en voor de mensen’ is. Dit was het oorspronkelijke beeld. Wat er echter van dat beeld overgebleven is, is eenvoudig. Tegenwoordig heb je een land dat een regering heeft die van de elite, door de elite en voor de elite is.

En de reden dat dit gebeurd is, is dat de mensen in slaap zijn gezongen, ze hebben zich in slaap laten zingen door de gedachte dat in een vrij land, hun vrijheden niet kunnen worden afgenomen. Toch zijn ze systematisch zo veel uitgehold dat de elite nu ieder aspect aan de macht is, vooral de economie, die de mensen tot slaaf hebben gemaakt door de almachtige dollar en de belastingen en de financiële instrumenten die niemand begrijpt, zelfs de mensen niet die ze gebruiken om zichzelf te verrijken en de natie in hun macht hebben.

Dus wordt het hoog tijd dat de mensen wakker worden, dat ze gaan protesteren, net zoals President Lincoln zichzelf moest wekken en beseffen dat zijn presidentschap niet een wandeling door het park was, zoals ze zeggen. Het zou een zeer martelende en moeilijk periode worden, moeilijker nog dan enige andere Amerikaanse president tot dusver heeft meegemaakt. Maar ik kan je wel zeggen dat de huidige Amerikaanse president en degene die gekozen zal worden – wie dat ook bij de volgende verkiezing wordt – waarschijnlijk voor net zulke moeilijke beslissingen komt te staan.

Nadenken over democratie
Dus is het zeker noodzakelijk om een stap terug te doen, opnieuw na te denken, nog eens te kijken. En als ik een suggestie mag doen: de enige manier om door te gaan om die hogere visie te krijgen, is een aanwijzing uit dit Lincoln Memorial te halen, waar tijdens de zomer aan oostzijde de lange reflectievijver gevuld met water ligt. Wat is een reflectievijver? Nu, die reflecteert toch iets, mijn geliefden. Het is toch een spiegel? Dus is deze reflectievijver een symbool. In de eerste plaats staat het symbool voor het feit dat het universum een kosmische spiegel is en dat wat je uitzendt naar je gereflecteerd wordt. Dit is net zo goed op een land van toepassing als een individu.

De Verenigde Staten heeft bepaalde signalen uitgezonden door de machtselite deze natie te laten regeren en het bij een aantal oorlogen te betrekken. En die dingen zullen terugkomen, die zullen de komende jaren gereflecteerd worden. Wanneer jij je dit realiseert, dan besef jij dat het, voordat de dingen die je uitgezonden hebt naar jullie terugkeren, heel, heel constructief is dat je de bewustzijnsstaat hebt getranscendeerd die ervoor gezorgd heeft dat je de signalen in de eerste plaats hebt uitgezonden. Want wanneer je dat doet, verminder je zeker wat er terugkeert. Je zult openstaan voor de versoepeling van wat er naar je terugkomt, en je kunt natuurlijk op een hogere manier reageren op wat er naar je terugkeert dan je wanneer je nog in dezelfde bewustzijnsstaat bent die ervoor gezorgd heeft dat je die impuls naar de kosmische spiegel hebt uitgezonden.

Desondanks is de andere les die men kan leren van deze reflectievijver dat hij iets weerspiegelt; het water weerspiegelt de lucht erboven. Dit is de oude, universele, alchemistische handeling ‘Zo Boven, zo beneden’. Wat is de wil van God? Dat alles in het materiële universum de visie van de Geest reflecteert, de visie van de Elohim, de visie van de geascendeerde meesters, de visie van jullie eigen hogere Zelf. Dat alles zo Boven zo beneden is. En de enige manier voor Amerika om te transcenderen en door de komende jaren heen te laveren is bereid te zijn naar die hogere visie te reiken en te beseffen dat er iets niet helemaal synchroon loopt, dat deze natie niet voldoet aan haar eigen stichtingsprincipes. Evenmin voldoet ze aan de zelfs nog hogere visie die tegenwoordig naar voren gebracht had kunnen worden als de mensen en degenen in leiderschapsposities bereid waren ernaar te reiken.

Amerika is te zeer een gesloten cirkel geworden. Eén natie onder God, ondeelbaar met vrijheid en gerechtigheid voor ieder. Nu, het is discutabel of de Verenigde Staten op dit moment één natie onder God is, want de Verenigde Staten wordt diepgaand verdeeld door degenen die een agnostisch of atheïstisch wereldbeeld promoten en degenen die een traditioneel fundamentalistisch wereldbeeld aanprijzen, een wereldbeeld dat niet klopt, geen verband houdt met de echte leringen van Christus. En daardoor is dit één deling die overwonnen moet worden.

Is er vrijheid voor alle mensen in de Verenigde Staten? Is er gerechtigheid voor alle mensen in de Verenigde Staten? Opnieuw nee. En daarom moet dit alles openlijk worden erkend en moet erover gedebatteerd worden, zodat er dingen rechtgezet kunnen worden. En daarna, natuurlijk, de hogere visie van de Amerikaanse democratie moet ook naar voren worden gebracht en over gedebatteerd. En hier zal ik, voor ik al te scherp word, de Chohans over laten uitweiden, omdat zij door de hoofdstad van deze natie heen andere toespraken zullen houden. En daarom zal ik deze uitgave en deze hoofdstad verzegelen en dit monument verzegelen in de Vlam van de Wil van God. Het is af!