Mijn Vriendelijkheid zal jouw gesneden Beelden niet bevestigen

ONDERWERPEN: De Kosmische Christus richt zich op alle levensvormen op de planeet – De Moeder symboliseert het in de materie brengen van alles wat er in de Geest bestaat – Slagen voor initiaties gaat niet over goede cijfers halen maar over innerlijk groeien – Maitreya komt in het Jaar van de Moeder zo stilletjes bij je dat het je niet eens opvalt – De Slang staat symbool voor de dualiteit, daardoor is de Slang in de materie een kans om het dualiteitsbewustzijn te transcenderen – Wil je de grootste liefde van de leraar accepteren?

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011 door Helen Michaels

Ik, Maitreya, ben gekomen om het Jaar van de Moeder met mijn grote liefde te begroeten, met die grote liefde die ik voor de hele mensheid voel, voor Gods zonen en dochters.

Waarom was deze boodschapper in tranen voordat ze dit dictaat opnam? Omdat ze mijn geweldige liefde voelde, de liefde die de Kosmische Christus voelt voor de levensvormen op aarde. En ik, Maitreya ben natuurlijk de Kosmische Christus, de universele leraar die niet zo vaak tegen jullie spreekt, want waarom moet ik tegen jullie spreken, als ik constant één met jullie ben.

Zijn jullie één met mij? Mijn dierbare vrienden, voelen jullie dit eenzijn met mij, dat ik met jullie voel? En ik kan je zeggen dat wat ik vanuit dit perspectief zie, is dat er maar heel weinig onder jullie het eenzijn kunnen voelen en echt ervaren in de meest ware zin.

De Kosmische Christus richt zich op alle levensvormen op de planeet
Wat is de rol van de Kosmische Christus? Geïndividualiseerd Christusschap is een pad waar velen al jaren op zijn, dit pad leren, het pad van eenzijn leren en initiaties krijgen op het pad naar geïndividualiseerd Christusschap. Wat in veel gevallen inhoudt dat jij jou, jezelf, je eigen ego, onder ogen moet komen, alles in de dualiteit moet zien, waaronder jouw innerlijke angsten. Om alleen maar te symboliseren dat het de bedoeling is dat geïndividualiseerd Christusschap alles op het materiële vlak overwint, de materie ontstijgt, om te tonen dat de Geest in de materie stroomt en demonstreert, niet dat de materie de heerschappij neemt over de Geest, maar dat de Geest de heerschappij heeft over de materie.

De rol van de Kosmische Christus is niet heel erg anders. Het is de bedoeling dat wij in het geascendeerde rijk andere woorden gebruiken, zodat je onderscheid kunt maken tussen de subtiele concepten die niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn met de dagelijkse denkgeest. De Kosmische Christus en Kosmisch Christusschap richt zich niet op het individu, maar richt de aandacht, concentreert de aandacht, op het Al. Omdat ik de planetaire Boeddha ben, die het pad van eenzijn symboliseert en Kosmisch Christusschap symboliseert, ligt mijn focus natuurlijk niet alleen op elke geïndividualiseerde levensvorm, maar de levensvormen als geheel, het Al-zijn dat die levensvormen vormen die op het pad naar Christusschap zijn.

Dit pad naar Christusschap, vormt een planetair bewustzijn, het Kosmische Christusbewustzijn. Dat volgens de discipelen, volgens bewustzijn van de ‘ingewijden’ constant wordt verhoogd, verandert, eeuwig transcendeert. Omdat het Christusbewustzijn niet stilstaat, ondanks wat velen van jullie geneigd zijn te denken – dat er een station in de hemel is, dat als je een ladder hebt die maar lang genoeg is, jij ernaar toe kunt klimmen, één met dit bewustzijn worden en dan daar blijven en denken dat jij bepaalde zeer belangrijke stappen hebt genomen en daarna niet meer hoeft te veranderen.

Het is niet zo, omdat hoe meer jij het pad naar Christusschap neemt, hoe meer afstemming je krijgt op het Christusbewustzijn, hoe meer je afstemt op de Kosmische Christus. En als jij eenmaal beseft dat het Christusschap niet meer over jou gaat, maar dat echt Christusschap gaat over het verheffen van het al en over het proberen om manieren te vinden om de hele planeet te verhogen, dan heb jij je verbonden met het Kosmisch Christusschap en mijn Aanwezigheid, meer dan daarvoor toen je nog op het pad naar geïndividualiseerd Christusschap was.

Mijn geliefde zonen en dochters, wat is het Christusschap en het pad naar Christusschap? Wij, in het geascendeerd rijk, maken natuurlijk onderscheid tussen Christusschap en Boeddhaschap. Maar in werkelijkheid is er niet een bepaald station waar je stopt bij een bord waarop staat: “Hier eindigt het Christusschap en van nu af aan loop je over het pad naar Boeddhaschap.” Het is een geleidelijk pad waarop je groeit terwijl je verder gaat op dat pad, meer Christusschap verwerft, het Christusbewustzijn, meer Kosmisch Christusbewustzijn, en begrijpt dat dit pad niet meer over jou gaat. Dit pad wordt – vanaf een bepaald punt –echt het pad, waarop jouw aandacht wordt gericht op dezelfde taak waar wij ons in het geascendeerde rijk op richten, namelijk hoe jij je broeders en zusters en vrienden kunt assisteren op planeet aarde. Wat jij kunt doen om hen de weg en het pad naar Christusschap te tonen. Wat kun jij doen om hen te assisteren?

De Moeder symboliseert het in de materie brengen van alles wat in de Geest bestaat
Mijn geliefde, kinderen, dat is de boodschap die ik aan het begin van het Jaar van de Moeder kom brengen. Omdat de Moeder het in de materie brengen symboliseert van alles wat in de Geest bestaat. Daarom, al degenen die mijn geliefde ingewijden zijn, die al enige afstemming bereikt hebben op de Kosmische Christusbewustzijn en die beseffen, zoals Jezus het in zijn dictaat zo keurig heeft gezegd, bestaat het pad naar Christusschap – vanaf een bepaald punt – niet uit het proberen om jezelf te verheffen. Maar het gaat er veel meer om hoe je op elk mogelijke manier probeert je broeders en zusters te dienen, het al te dienen. Hoe je het Christusbewustzijn, het Kosmische Christusbewustzijn, op deze planeet op de best mogelijke manier verheft. Wat is jouw rol? Wat kun jij doen om dat te vergroten?

En wat is het pad naar eenzijn? Velen van jullie brengen mijn naam, de Kosmische Christus, Maitreya, in verband met initiaties en IK BEN zeker de Grote Initiator. Wat is initiatie op het pad dat jij bewandelt? Het is je misschien opgevallen dat er in het verleden mysteries rondom de scholen die vroeger mysteriescholen genoemd werden op planeet aarde, werden afgeschilderd. En het was mij trouwens een grote eer om die scholen te gidsen. Maar het tijdperk van het Aquariustijdperk is al zo ver op gang dat die mysteriescholen niet meer alleen maar ergens in de lucht bestaan, ergens in het spirituele of etherische rijk, waar maar een paar ingewijden kunnen slagen en binnengaan om enkele erg hoge en heel belangrijke initiaties te ondergaan.

Ik kom bij jullie, ik kom jullie initiëren op heel subtiele momenten op het materiële vlak. Veel mensen, veel spirituele studenten, denken dat als ze mijn naam zeggen of denken, ik dan de tweede Boeddha ben, of de wederkomst van Boeddha die enkel bij hen zal komen wanneer ze al heel ver op het pad naar eenzijn zijn. En mij ontmoeten moet wel een heel belangrijk stadium op hun pad betekenen. Ik kom bij jullie – met mijn grootste liefde – in de meest subtiele situaties, die je dagelijks tegenkomt, vooral in die situaties waarin je mijn Aanwezigheid niet eens opmerkt. Je moet echt heel stil zijn van binnen, als je eenmaal bepaalde situaties in de materie bent tegengekomen – hetzij in je dagelijkse leven, hetzij in een situatie op je werk, hetzij in een situatie in je gezinsleven, bij je vrienden of wat ook maar – om te zien dat ik situaties in jouw leven breng waarin je de kans krijgt een hogere keus te maken, het besluit te nemen dat je deze keer anders kunt handelen of reageren. Je krijgt de kans jouw bewustzijn te verhogen, maar de keus is altijd aan jou. Zul je dat bewustzijn verhogen of niet?

Ik, als leraar, zal je de lessen geven. Ik zal je de leringen geven, maar ik dwing je nooit tot leren als je er niet toe bereid bent.  Mysteriescholen, waarvan je tot nu toe hebt gedacht dat die zover ‘daarboven’ zijn, zijn niet meer alleen in het spirituele rijk. Aan het begin van het Aquariustijdperk en vooral in het Jaar van de Moeder, is het hele materiële vlak de mysterieschool. Het hele materiële vlak is een school, omdat je in de materie een geweldige kans krijgt om je bewustzijn te verhogen, om je met de Geest te verbinden die je bent, om je op het hogere bewustzijn af te stemmen, verder te gaan, jezelf te verheffen, verder te gaan dan in het eerdere tijdperk, de eerdere beslissingen en de initiaties te ondergaan die ik kom brengen.

Slagen voor initiaties gaat niet over goede cijfers halen maar over innerlijk groeien
Er zijn veel mensen uit vorige dispensaties die denken dat een initiatie een of andere hoge taak is, een heel erg belangrijke les is en dat ik, als leraar, de ingewijden zal evalueren op dezelfde manier als jullie in de aardse klaslokalen doen. Waarin de leraren een toets presenteren, studenten de antwoorden geven en de leraar cijfers geeft die gebaseerd worden op hoeveel antwoorden er goed of fout waren. Nee, de antwoorden die je met je dagelijkse denkgeest geeft, kunnen mij niets schelen, omdat ik leraar ben in het geascendeerde rijk, ik ben de leraar die je initieert via jouw innerlijke bewustzijn. Ik ben de leraar die ziet wat er op innerlijk niveau in jou veranderd is, terwijl je iets doet of andere handeling in de materie verricht.

Daarom is het materiële vlak een uitstekende gelegenheid voor mij om te zien hoe jouw bewustzijn is veranderd. Ben je bereid om nieuwe beslissingen te nemen, ben je bereid om creatieve beslissingen te nemen – die buiten jouw mentale kader omgaan waarin je gewend bent te denken. De betekenis van de initiatie is dat je geen toets krijgt waarin kant en klare oplossingen zitten. Dus denk niet dat jij met je dagelijkse denkgeest kunt analyseren: is deze oplossing de goede, of als ik nu eens die beslissing neem en misschien later een andere, is dat dan wel juist?

Initiaties zijn een innerlijk proces. Het gaat om het verhogen van het bewustzijn, het gaat over beslissingen nemen, het gaat over durven experimenteren, het gaat over hoe jij innerlijk handelt en reageert. Hoe reageer je in jouw bewustzijn, in gedachten? En als je situaties in de materie tegenkomt, wat leer je dan eigenlijk van die situaties? Wat is de les, wat is de ervaring die jij je eigen maakt – dat is de initiatie. En dan merk je mij – in de meeste gevallen dat ik jou tegenkom bij initiaties –niet eens op, omdat ik nooit met pracht en praal kom, zoals gewoonlijk in aardse scholen. Waarbij je het hele jaar studeert en je dan in het voorjaar of aan het eind van het seizoen, een heel grote toets krijgt, die markeert hoeveel jij je eigen hebt gemaakt, hoeveel kennis je hebt. Weet je voldoende om een goed cijfer of slecht cijfer te halen?

Maitreya komt in het Jaar van de Moeder zo stilletjes bij je dat het je niet eens opvalt
Het pad naar eenzijn gaat niet over goede of slechte cijfers halen. Zie je, mijn geliefde kinderen, het pad naar eenzijn gaat over hoeveel je hebt geleerd, hoe je bewustzijn is veranderd. Daarom, mijn geliefde kinderen, wees opmerkzaam in het Jaar van de Moeder, omdat dit jaar mij in staat stelt om bij jullie te komen op een heel andere manier dan ooit tevoren. Ik kan bij jullie komen door al die situaties in de materie, waarbij je mij niet opmerkt.

Denk na over het woord ‘eenzijn’. Denk na over wat het betekent. Het eenzijn in alle vormen in de materie is net een grote titel voor dit hele jaar. Omdat één van de testen die elk van jullie die een student van de geascendeerde meesters is, zal tegenkomen, is: Zie je het eenzijn in alle vormen, ben je in staat om er overheen en verder te zien dan de uiterlijke verschillen in de vorm? Ben je in staat om de universele Geest die in alle vormen zit, te zien en te begrijpen?

De Slang staat symbool voor de dualiteit, daardoor is de Slang in de materie een kans om het dualiteitsbewustzijn te transcenderen
Het materiële vlak is een prachtige arena. Het materiële vlak stelt je in staat om alles uit te vergroten wat je wilt uitvergroten. Velen hebben gevraagd: Waarom was er een Slang in de Hof van Eden? En de Slang was er om de dualiteit te symboliseren. De Slang haalde bij die ingewijden die enigszins open stonden voor het dualiteitsbewustzijn, al die angsten en onderbewuste verlangens naar boven die de ingewijden misschien niet aan zichzelf durfden toegeven en die ze voor mij verborgen probeerden te houden. De Slang was er, omdat de Slang wijs was – tot op zekere hoogte. En de Slang was in staat om de zwakke punten in de ingewijden te doorzien en door de verzoekingen bracht de Slang alle situaties naar boven die de ingewijden onder ogen moesten zien en het hoofd bieden.

Nu op dit moment, in dit tijdperk, zal het materiële vlak – zoals Moeder Maria, Saint Germain, Jezus en Master MORE voor mij tijdens deze uitgave hebben uitgelegd – de rol van de Slang spelen. Omdat de materie al die angsten, al die onderbewuste verlangens die je misschien met enige tegenzin aan jezelf wilt toegeven, die je met enige tegenzin bij jezelf ontdekt, bij jullie naar boven haalt. Maar de materie brengt het in zicht, zodat je volledig en eerlijk en direct die onderbewuste angsten, onderbewuste wensen in de ogen kunt kijken en opgeven – ze gewoon transcenderen. Je kunt nieuwe beslissingen nemen, een nieuwe benadering van het leven krijgen, naar andere niveaus gaan, naar het volgende bewustzijnsniveau gaan.

Dat is de schoonheid van de materie: dat de materie je in staat stelt om geweldig te leren, wanneer je bereid bent en open staat om te leren. Ik ben hier altijd bij jullie. Er is geen plek waar jullie je voor mij kunnen verbergen, omdat denken dat jij je voor je leraar kunt verbergen alleen in de onderbewuste geest bestaat, de illusie die op mij geprojecteerd wordt uit angst dat als ik misschien door hetzelfde filter als jij naar jezelf kijkt en jezelf beoordeelt, zou kijken, ik je dan misschien ook met datzelfde filter zou beoordelen.

Mijn naam is liefdevolle vriendelijkheid. Ik heb geen behoefte om jou of iemand anders te beoordelen. Ik zie de bedoeling van het materiële vlak. De bedoeling van de materiële vlak is dat je zou kunnen groeien. Van zichzelf bewuste wezens die nog niet het Christusschap of het Boeddhaschap bereikt hebben, hebben een arena nodig, waar ze kunnen ervaren dat zij keuzes uit vrije wil kunnen maken en de consequenties van hun handelingen kunnen ervaren. Dat is de bedoeling van de materie die – vanaf het allereerste begin – bedoeld was als schoolklas.

En dus bezie ik, de Grote Initiator, het als een schoolklas, waar ik geen oordeel vel over waarom je niet eerder een of andere keuze maakte of beslissing nam. Ik zie jullie als van zichzelf bewuste wezens die altijd de kans krijgen om betere beslissingen te nemen. Je krijgt altijd de gelegenheid om te transcenderen, om herboren te worden. Je krijgt altijd de kans om hogerop in Christusbewustzijn te komen, tot je geleidelijk het Boeddhaschap betreedt, tot je geleidelijk aan steeds verder gaat. En vanaf een bepaald moment merk je dat je grootste wens niet meer betrekking heeft op jou, maar dat je het Al wil verheffen – je vrienden, de mensheid, voor wie je alleen maar heel veel liefde en compassie kunt voelen, als je hen eenmaal van een niveau bekijkt dat hoger is dan jouw huidige bewustzijnsniveau.

Wil je de grootste liefde van de leraar accepteren?
Dan zie je dat ik één met jou ben en ik zie geen enkele reden om je voor mij te verbergen. Het enige wat je moet doen, is mijn liefde, mijn grootste liefde, accepteren. Dat is mijn aanbod aan jou aan het begin van het Jaar van de Moeder. Ik, als leraar, respecteer jouw vrije wil. En als je het besluit niet wilt nemen of de initiaties niet wilt ondergaan die het Jaar van de Moeder jou biedt, is dat jouw keuze. Het is jouw keuze en je recht om niet te groeien, als je dat wilt. Maar je krijgt de kans om geweldig te groeien in dit Jaar van de Moeder, dat ik kwam verwelkomen, alleen maar om je te laten weten wie IK BEN, de grootste liefde en vriendelijkheid.

Ik, Maitreya, probeer je niet de vriendelijkheid brengen die je gerieft, of de vriendelijkheid die de gesneden beelden waar je in bent gaan geloven op het materiële vlak, bevestigt. Want deze vriendelijkheid ben ik niet. Ik ben de vriendelijkheid die constant verder gaat. Ik ben het Kosmische Christusbewustzijn, en nog veel meer. En mijn vriendelijkheid heeft maar één bedoeling: jou je mentale kaders te tonen door de initiaties die je wilt ondergaan en daar voor te slagen, zodat je kunt transcenderen. Mijn vriendelijkheid heeft tot doel jou te wekken uit je huidige niveau, zodat jij verder kunt, zodat jij kunt groeien in het Jaar van de Moeder, zodat je deze uitgave maximaal kunt benutten die wij in het geascendeerde rijk gepland hebben en gedeeltelijk al op de planeet aarde hebben uitgebracht. We voelen de grootste liefde voor jullie, die jullie allemaal wil verheffen, die probeert jullie allen te laten groeien en in staat te zijn om die initiaties te ondergaan die het Jaar van de Moeder jullie kan bieden.

Omdat ik nu heb gesproken via mijn vrouwelijke boodschapper, zal ik mijn uitgave via mijn mannelijke boodschapper voortzetten, om het eenzijn en de Alpha-Omega polariteit die in de materie geboren moet worde, te symboliseren. Let erop dat de Alpha-Omega polariteit waar ik het over heb, de polariteit is tussen de Geest en de materie.

Mijn geliefden, ik verwelkom jullie in mijn grote liefde aan het begin van het Jaar van de Moeder.