Gods ware Kracht en Gods ware Wil is Creativiteit die uitgedrukt wordt in de Materie

ONDERWERPEN: De mechanische manier om over kracht en de ware kracht van God te denken – Gods kracht en Gods wil bestaat eruit om in de materie iets scheppen – De open deur voor Gods wil en Gods kracht te worden, houdt in dat je de kelk wordt voor de onbevlekte ontvangenis – Wanneer je beslist om jouw individualiteit niet in de materie uit te drukken, zet jij je IK BEN Aanwezigheid in de wacht, wat de stroom van de Vader onderbreekt – Armoede wordt veroorzaakt door de eerste straal in de materie te vervormen – De duivel heeft van te voren gemaakte voorwaarden nodig, niet de Geest – De enige werkelijkheid achter de materie is de Geest

Geascendeerde Meester Master More, 5 januari 2011 – Helen Michaels

De kracht van God, de wil van God die méér is! Ik ben Master MORE en ik ben meer, iedere dag, ieder moment, iedere seconde – want er is echt geen tijd om méér te zijn. Jullie hebben allemaal de leringen op deze website bestudeerd. Jullie hebben zo bereidwillig, zo gretig, van ganser hart de wil van God, Gods kracht, bestudeerd.

De mechanische manier om over kracht en de ware kracht van God te denken
Wanneer je op het materiële vlak een bepaald apparaat wilt aanzetten, druk je dan niet op de knop van dat apparaat? Zet je gewoon de knop niet om dat de krachtbron – een batterij of iets anders – contact laat maken met het apparaat en de mechanieken aanzet die je verwacht?

Dat is de kracht waar de menselijke geest zo aan gewend is te denken, dat je een handeling in de buitenwereld verricht en dat die mechanisch het verwachte resultaat oplevert, nadat je op de knop hebt gedrukt. De mechanische aanpak van kracht is denken dat als je een bepaalde handeling verricht, de verwachte kracht vrijmaakt. Dit is ongeveer hetzelfde als de kracht die sommigen hebben toegepast op de leringen van de geascendeerde meesters, op de kracht van God, op de eerste straal, op de wil van God.

Sommige studenten denken nog steeds dat de wil van God en de kracht door hen heen begint te stromen, als ze de leringen bestuderen, als ze bepaalde rozenkransen of aanroepen opzeggen. Ze denken nog steeds dat, net als door op een knop te drukken, Gods kracht er dan is, bepaalde mechanieken aangezet worden in hun leven die je verwacht, die van te voren bekend en te voorspellen zijn. Dan zal je leven onder controle zijn en kun je zeggen dat ‘je geslaagd bent voor de toets, ik weet nu wat de wil is, wat de kracht van God is’. Omdat je het gevoel hebt dat je gewoon Gods Kracht kunt ‘aanzetten’.

Waarom heb ik, Master More – die nu meerdere boodschappers heb door wie ik kan spreken – waarom heb ik gekozen om mijn eerste boodschap van dit jaar door een vrouwelijke boodschapper te geven? Het is juist opdat jullie zouden kunnen begrijpen dat aan het begin van het Jaar van de Moeder, dat Gods kracht, Gods wil – die ik vertegenwoordig – daadwerkelijk naar de Moeder, naar de materie moet stromen.

Gods kracht en Gods wil bestaat eruit om in de materie iets scheppen
Wat is Gods Kracht? Denk je dat het een mechaniek is die je aan kunt zetten en dat deze mechaniek dan begint te werken – een motor of een van te voren gemaakte machine? Nee, ik ben MEER, zoals mijn naam zegt. Ik ben Master MORE en zo gaat het ook met Gods wil! De wil van de Schepper en de kracht van de Schepper worden ieder moment meer!

Zoals Jezus, Moeder Maria en Saint Germain voor mij hebben gezegd, hebben ze gezegd dat de Geest van God enkel naar de materie kan stromen nadat hij werd doordrenkt met een onbevlekt concept van de Bewuste Jij. De onbevlekte ontvangenis door de Bewuste Jij betekent dat je denken, je ziel en je Geest, allemaal afgestemd moeten zijn op de kracht en de wil van God om iets in de materie te creëren en geboorte te geven aan de echte schepping in de Moeder.

Begrijpen jullie dat de wil van God en de kracht van God aan veel verkeerde interpretaties op aarde onderhevig zijn geweest, omdat veel mensen de kracht en de wil van God hoofdzakelijk met de blauwe mannelijke straal en een mannelijke meester in verband brengen. Veel mensen schrijven mij de eigenschappen toe die er nooit zijn geweest, op zo’n lineaire manier als mensen zich graag verbeelden.

De kracht en de wil van God is in de eerste plaats jullie CREATIVITEIT tot uitdrukking te brengen. Wat doet de Schepper, wat is de wil van de Schepper? De Schepper schept! Hij schept met zijn kracht, met zijn Geest, met zijn Al-zijn, zijn alomtegenwoordigheid! De Schepper schept door zijn kracht te gebruiken, die naar het materiële vlak stroomt, door zijn almacht, zijn eigen wil – om de vormen die de Geest heeft ontworpen te manifesteren! De vormen in de materie zijn de vormen die de Geest wenst te scheppen! Die zijn niet ergens op het materiële vlak van te voren afgebakend en de Schepper kiest dan uit op welke vorm hij zijn Geest richt.

De ware kracht van God kan slechts uitgedrukt worden door de open deur die de Geest naar de materie laat stromen
Begrijpen jullie het verschil nu? Zie je nu wat de ware kracht en ware wil van God is? De ware kracht is te scheppen, de Geest te laten stromen. De echte wil van God is om de Geest te laten stromen, zodat de Geest de vormen in de materie kan scheppen! En de materie neemt de vorm aan die de Geest schept. Dat is de belangrijkste boodschap voor het Jaar van de Moeder. Het klinkt zo vanzelfsprekend voor de studenten die de leringen van de geascendeerde meesters al heel lang bestuderen. Het klinkt vanzelfsprekend, toch?

Het klinkt heel vanzelfsprekend voor de studenten die denken dat ze alles weten. O ja, ze hebben de eerste straal bestudeerd. Zij hebben alle zeven stralen bestudeerd, maar op een of andere manier is de open deur er nog niet! De Geest die de Schepper is, stroomt er nog niet doorheen! En dat is de uitdaging voor het Jaar van de Moeder, zoals Saint Germain zo goed heeft gezegd. De Moeder en het vrouwelijke kunnen niets scheppen zonder het Vaderaspect! Er moet eenzijn bestaan tussen de Moeder en de Vader, die de Geest zijn zaad aan de Moeder laat geven en de Moeder haar zuivere vorm laat aannemen.

Ik Master MORE, kom juist aan het begin van het Jaar van de Moeder om de oude gedachtevormen aan te vechten, om de oude mentale kaders uit te dagen die in jullie gedachten bestaan over de kracht en de wil van God! Omdat de wil en de kracht echt de wil en de kracht zijn, wanneer ze in de materie tot uitdrukking worden gebracht, nietwaar?

Wat heb ik eraan wanneer ik hier in het geascendeerde rijk met al mijn kracht, al die kracht van de Schepper zie en het Al-zijn hier in het geascendeerde rijk ervaar, wat ik toch al doe? Wat voor zin heeft het voor mij om het hierboven te doen? Ik wil, echt, dat jullie de open deur worden voor deze kracht die IK BEN. Ik wil dat de kracht en de wil van de Schepper in de vorm tot uitdrukking worden gebracht, in de materie tot uitdrukking worden gebracht.

Omdat de ware kracht, de ware wil, die de Schepper wil zien, is dat zijn Geest tot uitdrukking wordt gebracht. Hij wil zich uitbreiden, nieuwe levensvormen, nieuwe levensstromen, scheppen zodat de Geest kan stromen, zich kan uitbreiden, en de oude vormen kan transcenderen, en er nieuwe vormen geboren worden. Die kracht en die wil van God vertegenwoordig ik. De kracht van God wordt elke dag meer, ieder moment – ieder moment, dat zelfs niet het moment is, maar NU. Het eeuwige NU is de wil en kracht van het meer. En hoe worden jullie de open deur voor die wil en kracht van de Schepper?

De open deur voor Gods wil en Gods kracht te worden, houdt in dat je de kelk wordt voor de onbevlekte ontvangenis
Jullie kunnen pas de open deur voor de Schepper worden als jullie je openstellen voor de echte individualisatie en creativiteit, die je IK BEN Aanwezigheid is. Saint Germain heeft gisteren gezegd dat je iets echt niet zelf kunt creëren. Maar het Goddelijke Vrouwelijke moet de kelk worden voor de onbevlekte ontvangenis, voor de Goddelijke Vader zijn Geest erin kan laten stromen en een nieuwe vorm geboren laat worden.

Begrijpen jullie dat jullie de open deur zijn geworden? Je moet je huidige identiteitsgevoel laten sterven. Wat het is niet slechts één beslissing nemen die je door de tijd heen neemt, maar je moet besluiten je huidige gescheiden zelf dagelijks, per uur – in ieder NU, te laten sterven om de echte wil en de echte kracht van God erdoorheen te laten stromen. Begrijpen jullie dat er geen eenzijn geboren kan worden tussen de Geest en de materie tot je het besluit neemt om de open deur te zijn en bereid bent om alles in jou wat niet de open deur is, te laten sterven. Zien jullie in dat de kracht door JOU moet stromen!

Het heeft geen zin, het levert je niets op, als je de kracht door iemand anders ziet stromen – en dat jij er dan afgoderij rondom opbouwt, zoals heel veel mensen met Jezus hebben gedaan. Iedere afgod die je gescheiden zelf kan maken, wordt een excuus voor jou om de beslissingen uit te laten stellen die jij over jezelf moet nemen. Als je eenmaal afgodsbeelden maakt rondom Jezus of iemand anders, dan wordt je focus, je aandacht, afgeleid van je eigen Goddelijke Aanwezigheid en de erkenning dat jij nu op dit moment de open deur kunt zijn voor de kracht van God. Tot je het opgeeft om iemand anders te verafgoden, ontken je in feite dat Gods kracht en wil door jou heen stromen – omdat je niet herkent dat dezelfde God door jou heen stroomt. Denk aan Jezus’ woorden “wat één gedaan heeft, kunnen allen doen…”

Wanneer je beslist om jouw individualiteit niet in de materie uit te drukken, zet jij je IK BEN Aanwezigheid in de wacht, wat de stroom van de Vader onderbreekt
Omdat God pas echt de Schepper kan zijn, wanneer hij in de materie tot uitdrukking wordt gebracht, wanneer hij in een vorm tot uitdrukking wordt gebracht – hoe die vorm ook zou kunnen zijn, zoals woorden, handelingen, gedachten, emoties of elk ander hulpmiddel dat je op het materiële vlak kunt gebruiken. Dit is allemaal gereedschap voor de Schepper. Ik Master MORE, heb dit jaar de visie voor jullie klaarliggen dat jullie allemaal meer kunnen worden! Jullie zouden herboren kunnen worden in een identiteitsgevoel dat jullie echt medescheppers zijn!

Mede-schepper worden is niet een kwestie van hoeveel je weet over de leringen van de geascendeerde meesters. Het gaat er niet om hoeveel je weet over ons, de geascendeerde meesters. Wat voor zin heeft het om al die wereldlijke kennis te hebben als jij niet jouw eigen individualiteit tot uitdrukking brengt? De lering is pas een nuttig hulpmiddel als het jou in staat stelt om de volgende stap te nemen op het pad, de noodzakelijke beslissing te nemen of de vereiste handeling te verrichten. Maar de lering neemt niet het besluit om de open deur voor jou te zijn. De lering kan jou slechts op een bepaald niveau brengen, maar jij moet zelf de beslissing nemen en de handelingen verrichten die de Geest van God in staat stellen om zich door JOU heen te laten uitdrukken!

Ik zeg je met absolute zekerheid dat de beslissing om je individualiteit NIET tot uitdrukking te brengen, definitief de stroom van de Vader door jou heen afbreekt. Het is alsof je tegen jouw IK BEN Aanwezigheid zegt dat je nu op dit moment niet de open deur kunt zijn, omdat je denkt dat je er nog niet aan toe bent: Wacht tot ik nog wat meer gestudeerd heb IK BEN Aanwezigheid, tot ik nog wat meer rozenkransen, invocaties, opgezegd heb of een bepaald boek heb gelezen, of mezelf vanuit alle hoeken heb geanalyseerd!

En dan, nadat ik al dit geplande werk met mezelf af heb, ben ik er misschien klaar voor op de open deur voor jou te zijn. Begrijpen jullie hoe dit in verband staat met het Jaar van de Zoon, waar Jezus over sprak? Het symbool van de Zoon is de open deur, de open deur voor je Christusschap, de open deur voor de Schepper die wil stromen, die zich tot uitdrukking wil laten brengen. Wanneer je de stroom afbreekt, dan zeg je tegen jouw IK BEN Aanwezigheid, dat jouw IK BEN Aanwezigheid in de wacht moet, tot je genoeg krijgt van het leven dat je door je gescheiden zelf in de materie hebt geschapen. En tot je klaar bent met dit gescheiden zelf, dat jij tussen jou en God geplaatst hebt, tot dan moet jouw IK BEN Aanwezigheid maar wachten!

En wat doet de kosmische spiegel dan? De kosmische spiegel wacht natuurlijk, omdat wij in het geascendeerde rijk, net als de kosmische spiegel, jouw vrije wil respecteren. We komen niet bij jou wanneer je zegt dat je er niet klaar voor wilt zijn, of je geen tijd hebt, of je niet dit of dat hebt. Dan wachten we en dan wordt ook je leven in de materie in de wacht gezet, zie je de relatie niet?

Armoede wordt veroorzaakt door de eerste straal in de materie te vervormen
De Schepper wil zijn overvloed, zijn kracht, zijn liefde en wijsheid en alles wat de Schepper is, tot uitdrukking brengen. Zie je hoeveel overvloed dat is? Er is zoveel wat de Schepper jullie kan bieden. Het is ook zo’n grote hoeveelheid dat je het zelfs niet eens kunt doorgronden.

Door God in jou te ontkennen, door te weigeren jouw individualiteit in de materie tot uitdrukking te brengen, zeg je tegen deze overvloed: “Ik heb het niet nodig.” Je zegt dit: “Ik wil de stroom van de Vader afsluiten. Ik heb een beter leven hier op het materiële vlak, dat mijn gescheiden zelf heeft gecreëerd en ik wil het leven ervaren dat mijn gescheiden zelf geschapen heeft, waarin ik alles onder controle heb, ik wil het leven ervaren waarin ik de absolute zekerheid heb dat als ik op een knop druk, dat de motor van mijn van te voren bedachte apparaat begint te werken precies op de manier die ik verwacht. Het werkt altijd op de manier die ik voorspeld heb, de manier die ik altijd gewild heb en hoe ik ook wil dat het in de toekomst gaat.”

Begrijpen jullie wat jullie aan het doen zijn? Door de stroom van de Goddelijke Vader af te sluiten, zeg je “NEE” tegen Gods overvloed! Wat is het bewustzijn achter armoede? Een bewustzijn dat Gods overvloed, Gods kracht niet door JOU heen wil laten stromen. Omdat je zegt: “Ik heb nu een beter koninkrijk dat mijn gescheiden zelf heeft gecreëerd. En ik wil in dat koninkrijk leven.” Het is jullie keuze! Het is jullie keuze ook in het Jaar van de Moeder, omdat de Moeder juist geboorte geeft aan wat jij voor je ziet.

De Moeder laat het leven, de wil, die jij bent of niet bent, geboren worden. Wanneer je ervoor kiest om het leven in de materie te ervaren dat door het gescheiden zelf wordt gecreëerd, moet je die ervaring krijgen. En vanzelfsprekend wacht Gods overvloed dan af.

Daarom leeft de meerderheid van de bevolking van deze planeet beneden de gewone levensstandaard! Dit is juist het bewustzijn dat ik kom aanvechten, want wat is ARMOEDE? Is het niet een vervorming van Gods ware kracht, de creatieve stroom van de Schepper die anders door jou heen had kunnen stromen en iedereen overvloed had kunnen brengen? De overvloed van de Schepper zou geboorte kunnen geven – door het onbevlekte concept – aan alles wat de Geest wil scheppen. Het zou een overvloediger leven, economie, maatschappij, geboren kunnen laten worden waarin iedereen genoeg heeft om te leven.

De duivel heeft van te voren gemaakte voorwaarden nodig, niet de Geest
Ik, Master MORE, die de kracht en de wil van God vertegenwoordig, heb het recht om deze antiwil en de antikracht aan te vechten. Ik heb het recht de duivel achter dit bewustzijn aan te vechten, want wie anders dan de duivel komt bij jou en zegt dat het apparaat en de machine die jij in jouw eigen kleine handjes hebt, altijd een bepaald resultaat moet opleveren?

Wie anders dan de duivel is degene die tegen je zegt dat jij niet zomaar jouw individualiteit tot uitdrukking kunt brengen, omdat je nooit van te voren weet wat de Geest wil doen. En dan weet je niet precies of de Geest voldoet aan de criteria die de duivel in de materie heeft gesteld. De duivel zegt tegen jou: “Ga met mij mee, omdat ik van te voren gemaakte omstandigheden in de materie voor jou heb. Je hebt de stroom van de Geest niet nodig. Als je met mij meegaat, als je het contact met jouw Geest opgeeft, geef ik je die omstandigheden op het materiële vlak en dan kun je genieten van die omstandigheden op het materiële vlak zolang je maar wilt.”

En natuurlijk heeft het bewustzijn dat niet de volheid van de Geest ziet, nog niet het Al-zijn en de ware kracht van de Schepper gezien. Het bewustzijn van het gescheiden zelf is toch wel een gemakkelijk doelwit voor de duivel, niet? Daarom moet deze planeet op zo grote schaal armoede ervaren. Ik, Master MORE ben niet blij dat ik dit in zo grote mate zie, maar ik respecteer jullie wil en de wil van het collectieve bewustzijn. Als je het wilt ervaren, zal ik, natuurlijk, zeggen dat dit jullie keus is, mijn geliefden.

Maar wees opmerkzaam wanneer je nadenkt over de initiaties van de eerste straal tijdens het Jaar van de Moeder. Denk aan Jezus’ uitgave, waarin hij tot in groot detail uitlegt hoe de duivel te werk gaat. De duivel is degene die je de vormen, mentale kaders, van te voren ontworpen structuren, van te voren vastgestelde vormen in de materie voorlegt en probeert jou ervan te overtuigen dat de Geest die door jou heen stroomt niet de kracht heeft om opnieuw iets beters te creëren.

De duivel wil je ervan overtuigen dat je altijd diverse stappen op straat vooruit moet weten, waar je precies je voeten neerzet en wat je om de hoek te wachten staat. Of wat de omstandigheden zijn die je gaat tegenkomen, of wat de situaties zijn waar je in terecht komt. Dit is de satanische denkwijze die alles van te voren wil weten en je in zijn macht wil houden met die omstandigheden, omdat met de almachtige Geest geconfronteerd te worden, die de duivel niet de baas kan, een grote bedreiging voor hem vormt.

De enige werkelijkheid achter de materie is de Geest
Ik, Master MORE, sta hier klaar om jouw innerlijke deuren open te doen en jou te helpen die te ontsluiten, zodat de stroom van de Schepper – de wil en de ware kracht van de Schepper – door jou heen kan stromen zoals die door mij heen stroomt. Jullie zijn de open deur, zoals ik dat ben, door wie de Geest zich echt tot uitdrukking kan brengen. Stem je af, elke keer dat jullie in het Jaar van de Moeder omstandigheden tegenkomen die je laten denken dat je die omstandigheden niet kunt veranderen. Stem je af op mijn Aanwezigheid. Stem je af op de vlam die ik ben, en ik, Master MORE, zal je tonen dat er maar één werkelijkheid is en dat is de Geest, de Scheppers kracht en wil.

Die energie en uitgave wilde ik aan het begin van het Jaar van de Moeder delen. Omdat het mij enigszins triest maakt dat het bewustzijn van armoede, het bewustzijn van de vervormde kracht en wil van de Schepper nog steeds zo heel erg aanwezig is op planeet aarde. En er zitten nog heel veel levensvormen vast in dit bewustzijn. Wanneer je omstandigheden van armoede in het Jaar van de Moeder ziet, denk dan aan mijn uitgave, stem je af en wees de open deur voor de echte Godkracht en Godwil.

Zelfs jouw Aanwezigheid, wanneer je echt de open deur bent, maakt een enorm verschil in het bewustzijn van de mensen en helpt het al te verheffen. Verwacht geen resultaten met je dagelijkse denkgeest, of je menselijke ogen, omdat je moet weten dat de Geest door jou heen werkt en de Geest de doener is en niet jij.

En kracht en wil van de Schepper – die willen scheppen, die zich tot uitdrukking wil laten brengen – voelen geen belemmeringen wanneer ze echt in de materie worden uitgedrukt. Daarom, hebben jullie de keus in het Jaar van de Moeder om echt de open deur te worden, omdat die kracht door jou naar de materie stroomt. Niet door jouw buurman, niet door iemand anders, omdat jij je moet richten op wat door jou heen moet stromen. En je moet de hulp van de meesters inroepen, als je die stroom wilt voelen, maar die nog steeds niet voelt. Het is jouw verantwoording om aan jezelf te werken tot je zo de open deur kunt zijn dat je, echt, voelt dat de Geest door jou heen stroomt.

Ik sluit deze uitgave af en ik zal nu door mijn mannelijke boodschapper verder gaan. Ik dank jullie heel hartelijk, mijn getrouwe studenten, die de leringen die ik door de jaren heen heb gegeven, wilden bestuderen en openstaan voor de uitgaven die wij, de geascendeerde meesters, naar buiten kunnen brengen.

Ik verwelkom dit Jaar van de Moeder met grote vreugde, want is het niet de grootste vreugde om de creativiteit te zien, de ware kracht en ware wil, die door de schepping in de materie tot uitdrukking wordt gebracht, doordat bewuste medescheppers echt scheppen.