2007

De Duistere Keizer heeft niets aan
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2007

ONDERWERPEN: Diversiteit veroorzaakt geen conflicten – Waarom Gouden Eeuwmaatschappijen worden afgebroken – Religie als excuus voor conflicten – Verzet je niet tegen het kwaad – transcendeer het! – De verkeerde hiërarchie begrijpen – Je angst voor de verkeerde hiërarchie onder ogen zien – Houd op macht te geven aan iets wat onecht is – De illusie opgeven dat de duisternis macht heeft – Behoud de visie dat jij ontwaakt uit de illusie van duisternis – Het beeld van ontwaken – De Boeddha heeft gevoelens

 

De Leringen over de Achtste Straal integreren
Geascendeerde Meester Saint Germain, 30 december 2007

ONDERWERPEN: Ware studenten en verkeerde studenten – Een beweging waarin de één niet belangrijker is dan de ander – Waarom sommigen niet slagen voor de test in hoogmoed – Zie het innerlijke meesterschap boven het uiterlijke meesterschap – De lineaire kijk op de stralen overstijgen – Het verkeerde pad van meesterschap in de buitenwereld – De zeven stralen integreren – De initiaties van de achtste straal begrijpen – Opnieuw nadenken over jouw beeld van geascendeerde meesters – Wat houdt het in om meester op een bepaalde straal te zijn? – Aan de initiatie van de achtste straal beginnen – Niet gehecht zijn is een absolute vereiste.

 

Vrijheid betekent Overgave aan het Eenzijn
Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 december 2007

ONDERWERPEN: De kracht van ‘Eén’ begrijpen – De kritieke massa – Nieuwe ideeën worden uitgebracht door de geascendeerde meesters – De Gouden Eeuw is een tijdperk van gemeenschap – Vanuit jouw hart spreken – De stroom in de vorm van een 8 sluiten – Saint Germain gaat door – Ontvang een hogere lering over vrijheid – Het gescheiden zelf kan nooit vrij zijn – Oneindige vrijheid begrijpen – Waarom onwetendheid eigenlijk geen gelukzaligheid is – Red de wereld door jezelf te redden – De vrede die alle inzichten overtreft – Het wordt tijd om na te denken over de Rivier van Leven – Wat betekent het eigenlijk om vrij te zijn? – Vertel het verhaal over jouw bewustwording van het spirituele pad – Denk eens na over overgave aan het eenzijn

 

Ware Dienstbaarheid betekent dat je naar Eenheid accelereert
Geascendeerde Meester Saint Germain, 25 december 2007

ONDERWERPEN: Afgaan op een hogere visie van dienstbaarheid – De Alpha en Omega van dienstbaarheid begrijpen – We willen dat de aarde conflicten en rampen ontstijgt – Dienstbaarheid vormt het fundament voor de Gouden Eeuw – Dienstbaarheid en de verwijdering van armoede – De Gouden Eeuw vraagt om acceleratie – De belangrijkste vereiste voor ware dienstbaarheid

 

Zonder Visie komen de Mensen om, maar als hun Visie zuiver is, manifesteren zij een Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 december 2007

ONDERWERPEN: Waarom zuivere bedoelingen zo belangrijk zijn – Een onzuivere visie leidt tot verdeeldheid in de psyche – Een verdeelde geest kan geen Godkracht hebben – Het ontstaan van ongelijkheid in de samenleving – Een subtiel geheim over gevallen wezens – Het bewustzijn dat alles mechaniseert – Onderscheidingsvermogen in de technologie – Een spirituele lering in een mechanische doctrine veranderen – Opgroeien in een gemechaniseerde samenleving – Jouw visie boven mechanisatie verheffen – Ware heling begrijpen – Het probleem met alternatieve geneeswijzen – De natuurwetten zijn niet mechanisch – Het wordt tijd dat jij jouw creatieve kracht accepteert

 

Armoede is Haat voor de Moeder
Geascendeerde Meester Saint Germain, 20 december 2007

ONDERWERPEN: De vierde straal begrijpen – De val op de vierde straal begrijpen – onzuivere motieven – volledige verantwoordelijkheid nemen op de vierde straal – Hoe de haat voor de Moeder ontstaat – Hoe Lucifer is gevallen – Hoe armoede zich verhoudt tot Godzuiverheid – De spiraal van armoede doorbreken – Begrijpen dat de machtselite de armste mensen zijn – De invocaties gebruiken om de haat voor de Moeder te overwinnen – Er bestaan geen materiële middelen om armoede te overwinnen – Geen vrijheid zonder zuiverheid

 

Maak weer Contact met je Hoogste Liefde en vervul je Goddelijke Plan
Geascendeerde Meester Saint Germain (2), 15 december 2007

ONDERWERPEN: Menselijke wezens kunnen geen liefde opwekken – Waarom liefde niet probeert te bezitten – Jezus’ missie van liefde en jouw missie van liefde – Hardop zeggen wat het grotere JUIST is – De absolute noodzaak om een geweldloze benadering te hebben – Neem je leven onder de loep – Saint Germains liefde voor alle mensen – Besluit alles te zijn wat je kunt zijn – Waarom armoede zo verlammend werkt – Jouw missie is essentieel voor de Gouden Eeuw

 

Armoede met de Tweede Straal van Godwijsheid overwinnen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 december 2007

ONDERWERPEN: Wezens die de levensenergie moeten stelen om het zelf te overleven – Onwetend zijn van de kosmische spiegel – Tegenstrijdigheden in de evolutietheorie – De oorlog tussen religie en wetenschap – Naar een verlosser in de buitenwereld op zoek gaan – Waarom het kapitalisme niet werkt – De waarde over jullie arbeid – De Alpha en Omega van onwetendheid – Visualiseer dat mensen ontwaken – Visualiseer een doorbraak in de wetenschap – Wat mensen echt tot slaaf maakt – Een positieve spiraal creëren

 

Armoede is NIET de Wil van God
Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 december 2007

ONDERWERPEN: Een nieuwe dispensatie van de Grote Centrale Zon – Het kosmische perspectief op de aarde – Het armoedeprobleem – De geascendeerde meesters zijn NIET elitair – Armoede is een vorm van energie – Armoede en de eerste straal van Gods Wil – De rol van religie om armoede in stand te houden – De rol van de wetenschap om armoede in stand te houden – De illusie van ongelijkheid is de basis voor armoede – Het oordeel over degenen die het bewustzijn van ongelijkheid in stand houden – De wil van God overwint altijd de antiwil

 

Projecteer een Nieuwe Visie op de Wereld op het Ma-terlicht
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 28 oktober 2007

ONDERWERPEN: De Boeddha is de grote vereffenaar – Het klassensstelsel overwinnen – Een militair rijk kan niet groot zijn – Waarom er zoveel buitenlanders in Engeland zijn – De kloof tussen oost en west overbruggen – De ascensie van de aarde – De revolutie in bewustzijn – De laagste gemene deler overwinnen – Een visualisatie van de Boeddha

 

De Levende Christus is de Ware Koning van Brittannië
Geascendeerde Meester Jezus, 28 oktober 2007

ONDERWERPEN: Wat zullen wij doen met een dronken volk? – De waarheid is niet langer het hoogste gezag – Waarom er geen absoluut systeem bestaat – Kan de Church of Engeland hervormd worden? – Predik het Levende Evangelie van Christus – Predik het universele Woord – Durf aan de kerk te twijfelen – Het oordeel van Christus over de Church oproepen

 

Een Land is geen Eiland
Geascendeerde Meester Saint Germain, 27 oktober 2007

ONDERWERPEN: De noodzaak om wetenschap en religie te combineren – De goede en de niet zo goede kant van atoomtechnologie – Degenen die alleen leren door de harde leerschool – De ware dienstbare leider geeft ALTIJD – Leiderschap in de Gouden Eeuw – Ongevoeligheid en leiderschap – De eilandmentaliteit overwinnen – Een positieve kijk op de bijdrage van Groot-Brittannië aan Europa – Liefde is de sleutel

 

Macht en Liefde begrijpen in de Rol van Mannen en Vrouwen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 oktober 2007

ONDERWERPEN: Alles wat je nodig hebt is liefde – onvoorwaardelijke liefde – Waarom liefde macht is – De rol van mannen en vrouwen opnieuw bekijken – Misbruik van macht ontstaat door gebrek aan liefde – Macht verkeerd gebruiken om het gevoel van waardeloosheid te bedekken – Degenen die macht misbruiken, worden door angst verteerd – De kracht van liefde gebruiken om de maatschappij te transformeren – Kun jij jezelf accepteren en Gods liefde ontvangen?

 

Wanneer je méér begrijpt, kan alles snel veranderen
Geascendeerde Meester Master MORE, 27 oktober 2007

ONDERWERPEN: Ken de onmetelijkheid van kosmische krachten – Waarom spirituele mensen zich vaak terneergeslagen voelen – Een spiritueler zelfbeeld voor zowel mannen als vrouwen – De vervorming van de monarchie – Het bewustzijn achter de monarchie – De dood van Prinses Diana – Durf de maatschappelijke instituties te onderzoeken – In opstand komen tegen het misbruik van macht – Het materialisme onderzoeken – Reik naar de hogere visie voor Groot-Brittannië

 

Er IS méér in het Leven!
Geascendeerde Meester El Morya als Master MORE, 26 oktober 2007

 ONDERWERPEN: Wat God met Groot-Brittannië wil – De revolutie moet vanuit de mensen komen – Wat niet echt is, heeft geen macht over wat wel echt is – Je kunt het collectieve bewustzijn gemakkelijk veranderen – Christusschap hangt niet af van iets buiten jou – De donkere middeleeuwen in Europa begrijpen – De ontbrekende schakel in de geschiedenis – Bezetenheid te boven komen – Verdeeldheid in jouw wezen te boven komen – De naam van God begrijpen – God met GEHEEL jouw hart, ziel en geest (verstand) liefhebben – Herboren worden uit water en Geest – Veranderingen zijn altijd mogelijk – El Morya is niet meer

 

Saint Germain is de Boeddha voor het Aquariustijdperk
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 15 juli 2007

ONDERWERPEN: De aanwezigheid van de Boeddha in Californië – Ik schenk jullie mijn oneindige vrede

 

Is het de Lógische Vólgende Stap om de Gouden Eeuw binnen te halen?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juli 2007

ONDERWERPEN: Een hoger niveau van Christusonderscheid – Het globale doel is Christusschap – Laat je niet door de wereld afleiden – Weet welke mensen jij niet kunt helpen – Zoek je zaken zorgvuldig uit – Moeder Teresa en de milieubeweging – Wees bereid alles op te geven

 

Ik daag je uit om opnieuw na te denken over Bezittingen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juli 2007

ONDERWERPEN: Begrijpen dat alles van het licht van God wordt gemaakt – De wereld is ontworpen om jou overvloed te schenken – Het gevoel van eigendommen aanvechten – Je gehechtheid aan bezittingen te boven komen – Vecht de illusie van gebrek aan – Gelijkheid zonder socialisme – De macht van grote corporaties beperken – Herziening van de patentwetten

 

Politiek en Onderwijs in de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juli 2007

ONDERWERPEN: Het Woord zal de elite oordelen – De behoefte om de maatschappij op te delen overwinnen – Wetenschap en religie verenigen – Op zoek gaan naar de universele spiritualiteit die alle religies overstijgt – Orakels in het Aquariustijdperk – Een nieuw inzicht in het elitarisme als motivatie in de geschiedenis – Een nieuwe aanpak van de politiek in Californië – De behoefte aan een nieuw type politicus – Onderwijs in het Aquariustijdperk – Laat de droom van het ultieme systeem los

 

Wees méér dan normaal!
Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 juli 2007

ONDERWERPEN: De grootste bedreiging voor jullie vrijheid – Durf je niet aan de normen van jullie samenleving te houden – Het concept een ‘gewoon menselijk wezen’ aanvechten – De uitdaging voor jullie is om een cultuur te vormen zonder normen – Gebruik spirituele verworvenheden niet als maatstaf om anderen te beoordelen – Laat de norm je er niet van weerhouden om jouw licht tot uitdrukking te brengen

 

De Grote Illusie dat er Schaarste aan Middelen van Bestaan is, overwinnen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 juli 2007

ONDERWERPEN: De leugen dat er schaarste is – Schaarste is niet onvermijdelijk – Begrijpen waarom veranderingen in het westen waarschijnlijker zijn dan in het oosten – De noodzaak dat mensen voor hun testen onder Jezus slagen – Saint Germain herinnert de mensen aan hun belofte – De multinationale corporaties eruit innoveren – Corporaties heroverwegen

 

Het Geheim over de Opkomst en het Verval van Gouden Eeuwen
Geascendeerde Meester Saint Germain,14 juli 2007

ONDERWERPEN: De Heilige Geest is het volmaakte reguleringssysteem – Waarom mogen degenen die macht verkeerd gebruiken, incarneren? – De dynamiek van een Gouden Eeuw begrijpen – Voortdurende groei begrijpen – Het geheim van het verval van Gouden Eeuwen – De eeuwige uitdaging voor het leiderschap

 

De Gouden Eeuw vereist een Allesomvattende Verschuiving in Bewustzijn
Geascendeerde Meester Saint Germain,13 juli 2007

ONDERWERPEN: Ieder aspect van het leven wordt door het dualiteitsbewustzijn beïnvloed – Waarom is er zoveel wreedheid in de natuur? – De waarheid over het evenwicht in de natuur – Heeft God de onevenwichtigheid in de natuur geschapen? – Er is een zeer diepgaande bewustzijnsverandering nodig – Het spirituele evenwicht voor anderen bewaren – De elite als de ‘verlossers’ van de mensen – De strategie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw – Laat de droom van één ware religie los – Leer van iedere situatie – Stem je af op de etherische blauwdruk van de Gouden Eeuw – Geen limiet aan groei

 

Ik kom degenen wekken die aangeboden hebben om de Gouden Eeuw te brengen!
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juli 2007

ONDERWERPEN: Accepteer de oude manier van denken niet – De overwinning zit in het geven – De mensen hebben de macht om te gedijen zonder elite – Een spirituele crisis te boven komen

 

Ik geef je de Middelen om een Spirituele Crisis te boven te komen
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 11 juni 2007

 

Een Speciale Dispensatie om de Europeanen te helpen hun Verleden  te ontstijgen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 20 mei 2007

ONDERWERPEN: Hoe Europa zich naar permanente vrede kan ontwikkelen – Ware vergeving begrijpen – De grootste potentiële bijdrage van Europa aan de wereld – De kans om de onwil om te vergeven los te laten

 

De Sleutel tot de ultieme Overwinning is ultieme Overgave
Geascendeerde Meester Elohim Victoria, 20 mei 2007

ONDERWERPEN: De illusie dat problemen te groot zijn om te worden opgelost – Durf de dualistische strijd achter je te laten – De mogelijkheid van een nederlaag ontstijgen – De niet-dualistische Victorie begrijpen

 

Laten we ons verheffen boven het vechten om Land!
Geascendeerde Meester Saint Germain, 20 mei 2007

ONDERWERPEN: Hoe kunnen mensen eigendomsrecht op land claimen? – Hoe kijk je naar de machtselite en hoe ga je ermee om – Je bewust zijn van de machtselite zonder hen macht te geven – Nationale staten in de Gouden Eeuw – De sleutel tot begrip onder naties – Schijnheiligheid op nationaal niveau – Naties die afstand doen van alle militaire macht

 

Europa bevrijden van het Verkeerde Gebruik van het WOORD
Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

ONDERWERPEN: De katholieke kerk is een ‘bedarende religie’ – Hoe de katholieke kerk het WOORD vervormd heeft – Hoe de bedarende religie de elite dient – Europa als geboorteplaats van bedarende ideeën – Hoe zowel religie als wetenschap de mensen kalm houdt – Waarom de top 10 procent de sleutel is – Begrijpen hoe de machtselite de individualiteit om zeep probeert te helpen – Durf boven de verkeerde goden te staan – De piramide van bewustzijn begrijpen

 

Je moet beginnen te lopen voor je weet waar je heen gaat
Kim Michaels, 19 Mei 2007

ONDERWERPEN: Stop met beperken wat God door jou heen kan doen – Erken dat jij vrijwilliger bent voor een speciale missie – Geef op wat jouw missie blokkeert – Je moet je in beweging zetten om leiding te ontvangen

 

De Toekomst van de Planeet hangt af van jouw Bereidheid om te Zijn
Geascendeerde Meester Saint Germain, 19 mei 2007

ONDERWERPEN: De krachten van het anti-Zijn in Europa – De krachten van religie en antireligie – Overwin je weerstand tegen het Levende Woord in jou – Durf ergens te beginnen – Wees bereid de mensen een voorbeeld te geven dat zij kunnen volgen
– Het potentieel van Ierland om spiritueel te hervormen – Verdeeldheid in Europa overwinnen

 

Het is Tijd voor een Revolutie in het Denken in Europa
Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 mei 2007

ONDERWERPEN: De grootste behoefte in het Europa van tegenwoordig – Van de geschiedenis van Europa leren – De unieke kans op een bewustwording in Europa – Eis het ware gezag op dat het Levende Woord is – Jullie zijn hier om te helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren – Het wordt tijd voor een tweede revolutie in het denken in Europa

 

Vind de Gelukzaligheid die jouw Verwachtingen ver te boven gaat
Geascendeerde Meester Patrick, 18 mei 2007

ONDERWERPEN: De kromme geest in de katholieke kerk – Hoe zij de Church of Ireland hebben vernietigd – Het eeuwige complot van de machtselite – Gij zult helemaal niet leven – Kan de katholieke kerk ooit nog hervormd worden? – De test van al onze verwachtingen opgeven – Zoek de gelukzaligheid die alle verwachtingen te boven gaat – Wij hebben allemaal onze beproevingen gehad – Onze visie voor deze beweging

 

Onvoorwaardelijke Acceptatie leidt tot onvoorwaardelijke Overgave van alle Omstandigheden
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 mei 2007

ONDERWERPEN: Jullie voorwaarden houden je buiten het koninkrijk van God – God accepteert jou zoals je bent – Doe wat ervoor nodig is om je voorwaarden los te laten – Jij moet ervoor kiezen jouw voorwaarden los te laten – De essentie van het spirituele pad is opgeven

 

Zoek Innerlijke Vrede en breng die aan de Mensen!
Geascendeerde Meester Patrick, 17 mei 2007

ONDERWERPEN: Help ons de verkeerde leraren van Europa te ontmaskeren – Jullie weten dat de verkeerde leraren geen macht hebben

 

Het Perspectief van de Boeddha op hoe Amerika Christus op de Wereld kan vertegenwoordigen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 8 april, 2007

ONDERWERPEN: Wanneer studenten uit het evenwicht raken – Je bent niet hier om de wereld te veranderen – Niet gehecht zijn aan specifieke resultaten – Waarom de beginnersgeest de sleutel is – Het boeddhisme is GEEN religie zonder God – Westers boeddhisme is niet het antwoord – Onthechting is de sleutel tot de toekomst van Amerika – De totale blindheid van de machtselite – Een dispensatie van de Heer van de Wereld

 

Waarom Amerika deel moet uitmaken van de Oplossing in het Midden-Oosten
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 8 april 2007

ONDERWERPEN: Er waait een andere wind in het Midden-Oosten

 

Begrijpen dat het WOORD de LOGOS is
Geascendeerde Meester Jezus, 8 april 2007

ONDERWERPEN: Wanneer zal Christus op aarde regeren? – Wat is het Levende Woord? – De essentiële test voor het Vissentijdperk – De LOGOS begrijpen – Jouw eenzijn met de LOGOS accepteren – Christus staat boven tijd en ruimte – Heb je genoeg dualiteit gehad?

 

De Dualistische Kijk op Gods Wil ontstijgen
Geascendeerde Meester El Morya, 8 april 2007

ONDERWERPEN: een hoger inzicht in Gods wil – Ware keuzevrijheid – Gods wil staat boven regels – De Wil van God binnenin jou vinden

 

Met de Vlam van Victorie kan één  persoon zeker Verschil maken
Geascendeerde Meester Elohim Victoria, 7 april 2007

ONDERWERPEN: De allergrootste uitdaging is vrijheid – Eén persoon kan wel degelijk het verschil uitmaken

 

Hoe kan Amerika één Natie onder God zijn?
Geascendeerde Meester Saint Germain, 7 april 2007

ONDERWERPEN: Eensgezind invocaties opzeggen levert heel krachtige geluidsgolven op – Eén van Geest zijn heft de individualiteit niet op – De zuivering van de nationale psyche – De scheiding tussen kerk en staat – Regeren is een wederzijds proces – Het verschil tussen een republiek en een democratie

 

Door de Hordeur naar de Hemel gaan
Geascendeerde Meester Jezus, 7 april 2007

ONDERWERPEN: Velen zijn eraan toe verder te gaan dan het pad van de buitenwereld – Laat het WOORD rechter zijn – Het vleesgeworden WOORD begrijpen – Begrijpen hoe verlossing werkt – Het overwinnen van het grijze gebied – Alleen het WOORD zuivert je van de dualiteit – Bestaat er ook een absolute waarheid? – Waarom de dagelijkse denkgeest van de mensen zich tegen de waarheid verzet

 

Je opnieuw verbinden met de Liefde die je op deze Wereld bracht
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 7 april 2007

ONDERWERPEN: De aarde is een planeet met veel antiliefde – Jij kwam hier naartoe om liefde te brengen – Je kunt egoïsme niet overwinnen door het zelf te vernietigen – Opnieuw contact maken met jouw oorspronkelijke liefde

 

De Elite en de tegen-Elite begrijpen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 6 april 2007

ONDERWERPEN: De tweede wet van de thermodynamica en de politiek – Kijk in de nationale spiegel – Het dilemma: hoe je een volk wekt – De machtselite is altijd verdeeld – De Middenweg nastreven – De meesters gaan omhoog! – Irak is een schoolvoorbeeld van een gesloten systeem – Alleen God is de Middenweg

 

Waarom jij GEEN vergeving krijgt als je het Woord INNERLIJK afwijst
Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

ONDERWERPEN: De illusie dat jij de ver verwijderde God dient – Waarom je vergeving krijgt als je het Woord van de buitenwereld afwijst – Waarom je GEEN vergeving krijgt als je het Woord INNERLIJK afwijst – De meester-sleutel om niet meer te zondigen – Je kunt deze waarheid niet op intellectueel niveau begrijpen

 

Dien jij een Dode of de Levende God?
Geascendeerde Meester Nada, 6 april 2007

ONDERWERPEN: De valse God dienen – De verdraaiingen in spirituele organisaties – God kun je niet met het verstand begrijpen – De meester-sleutel tot ware dienstbaarheid aan het leven – De doodlopende weg van valse dienstbaarheid – Jouw oorspronkelijke liefde nastreven – Het belang inzien van zo Boven zo beneden

 

Waarom jij door het WOORD vrijgesproken of veroordeeld wordt
Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

ONDERWERPEN: Wat ervoor zorgt dat mensen Christus afwijzen – Waarom wijzen de mensen het WOORD af? Het WOORD bepaalt of jij toegang krijgt tot het spirituele rijk – De enige voorwaarde die jouw verlossing bepaalt – Eén worden met het WOORD – Waarom mensen de balk in hun eigen oog niet zien – Ga op zoek naar jouw eigen filter – Het WOORD wil iedereen bevrijden – Waarom jij jezelf oordeelt – Het WOORD staat boven de manipulaties van jouw ego

 

De Planetaire Impuls van de Dood overwinnen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 5 april 2007

ONDERWERPEN: De tijd en de dood zijn illusies – Jouw aandacht wekt jouw illusies tot leven – De angst voor de dood – Het kruis begrijpen – Het Levende Woord en liefde – de keizer van de regering heeft niets aan – De waarheid is een tweesnijdend zwaard

 

Laat de Eeuwige Worsteling achter je en vind de Vrijheid in het Eeuwige NU
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 februari 2007

ONDERWERPEN: Het geheime principe in alle spirituele leringen – de parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha – Wat houdt mensen in die eeuwige worsteling? – Vanuit menselijk oogpunt bekeken goed zijn, verhindert je om naar de hemel te gaan – Ontsnap aan de genadeloze concurrentiestrijd tussen mensen in het Eeuwige NU – Constante zelftranscendentie is het enige wat blijvend is – De meester-sleutel tot spirituele vrijheid – Waarom je in deze tijd bent geïncarneerd – De invocatie van het Eeuwige NU kan de oorlogen in het Midden-Oosten te stoppen

 

Hoe je Onvoorwaardelijke Vrede bereikt
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2007

ONDERWERPEN: Superioriteit is de oorzaak van de oorlog in Irak – Het superioriteitscomplex in het Midden-Oosten – Hoe gebeurtenissen de aanzet zijn tot veranderingen in de geschiedenis – De gedachtevorm van een gouden Boeddha boven het Midden-Oosten – Je kunt conflicten niet tegenhouden door jouw vijanden te vernietigen – De sleutel tot vrede