De Sleutel om de Open Deur te zijn in het Jaar van de Moeder

ONDERWERPEN: Het vrouwelijke element van jouw wezen met het mannelijke element verenigen – De IK BEN en de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid – De onbevlekte ontvangenis in het Jaar van de Moeder – Wat het inhoudt om echt vrij te zijn – Laat de vrijheid van enkelen niet de vrijheid van anderen belemmeren – Bij vrijheid bestaat er geen oppositie

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 januari 2011

Noot: Dit dictaat werd voorafgegaan door een ander dictaat van Saint Germain

IK BEN Saint Germain en nadat ik de kracht heb uitgedrukt die meestal met het mannelijke wordt geassocieerd, door mijn vrouwelijke boodschapper, zal ik de zachtaardigheid, maar toch de intensiteit die vaak met het vrouwelijke wordt geassocieerd, tot uitdrukking brengen. Want wat zal het Aquariustijdperk, de Gouden Eeuw van Saint Germain, daadwerkelijk tot een gemanifesteerde werkelijkheid maken? Dat we de sluiers naar beneden halen. En is er ook een sluier die een dieper gaande invloed heeft op deze planeet dan de kunstmatige sluier die is opgehangen tussen mannen en vrouwen, tussen de Vader en de Moeder. Heeft de scheiding tussen Vader en Moeder eigenlijk niet voor alle problemen gezorgd die je op deze planeet ziet?

Denk dan eens na over: “Wat is het Jaar van de Moeder echt?” Wat is de Moeder, wat is het concept Moeder? Is dat niet datgene wat leven voortbrengt? Maar is het de hoogst mogelijke visie om Moeder altijd met vrouwen te associëren? Want kan de Moeder, kan een vrouw, alleen nieuw leven op aarde voortbrengen? Je zou met de technologische vooruitgang van tegenwoordig misschien kunnen zeggen dat een vrouw kunstmatig geïnsemineerd kan worden en dan geen fysieke vereniging met een man nodig heeft. Maar het sperma moet toch ergens vandaan komen, niet? En wat je dus ziet uitvergroot, is de fysieke noodzaak van een mannelijke en vrouwelijke vereniging om een fysiek kind voort te brengen, enkel symbool staat voor de Spirituele vereniging tussen het Vaderelement van de Geest en het Moederelement van wat je als materie ziet, maar dat ik gewoon zie als een andere uitdrukkingsvorm van de Geest – die niet gescheiden wordt van de Geest.

Het vrouwelijke element van jouw wezen met het mannelijke element verenigen
Wat is er dan voor nodig om voor de initiaties van dat Jaar van de Moeder te slagen? Dat je de vrouwelijke en mannelijke aspecten van je wezen verenigt. Hoe kan die vereniging bereikt worden? Wanneer de vrouw haar rechtmatige relatie tot de man beseft. Wanneer de Bewuste Jij beseft dat hij niet een doel op zich is, dat hij niet echt een gescheiden, objectief bestaan heeft, dat hij echt een verlengstuk van de Aanwezigheid is. En pas als de Bewuste Jij beseft wie hij is, kan hij zijn juiste relatie tot de Aanwezigheid vinden.

Want de Bewuste Jij moet erkennen dat hij niet het lichaam, de dagelijkse denkgeest, de beelden en structuren is die hij in zijn eigen dagelijkse denkgeest heeft opgebouwd – of dat wat van buitenaf in die dagelijkse denkgeest gestopt is. In plaats daarvan is de Bewuste Jij, in de kern ervan, datgene wat wij zuiver gewaarzijn hebben genoemd. Zuiver gewaarzijn is natuurlijk maar een woord dat we proberen te gebruiken om te beschrijven wat niet in woorden beschreven kan worden, maar enkel kan worden ervaren. Je hebt weinig aan een beschrijving, als je niet bereid bent verder te kijken dan de woorden en de ervaring krijgen.

Zuiver gewaarzijn is de ervaring om de open deur zijn voor de Aanwezigheid, zodat de Aanwezigheid zichzelf door jou tot uitdrukking kan brengen – in totale vrijheid, zonder tegengehouden of gekleurd te worden door filters of sluiers in de dagelijkse denkgeest. Wanneer je denkt dat jij je moet aanpassen aan de structuren die in de materiële wereld gecreëerd zijn, dan zul je – onderbewust of in enkele gevallen zelfs bewust – weigeren de open deur te zijn voor de Aanwezigheid. Of je wilt dat je Aanwezigheid zich aan de beelden van deze wereld aanpast. En let nu op een subtiel onderscheid.

De IK BEN en de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid
DE IK BEN Aanwezigheid, het IK BEN-aspect van je Aanwezigheid – dat we nu sinds 1930 onderricht hebben – kan enkel ervaren worden wanneer de Bewuste Jij terugkeert naar zuiver gewaarzijn. Als je geen zuiver gewaarzijn hebt ervaren, dan is de IK BEN Aanwezigheid gewoon een concept en je kunt elk beeld dat je wilt op de IK BEN Aanwezigheid projecteren. Want het is – zolang je het niet ervaart – gewoon een entiteit ergens ‘daarboven’. En wanneer er een kloof is – omdat de directe ervaring er niet is –kun je elk willekeurig gesneden beeld op de Aanwezigheid projecteren, zoals de mensen al millennia lang doen met God.

Maar het subtiele onderscheid is dat je geen beelden op het IK ZAL ZIJN-aspect van jouw Aanwezigheid kunt projecteren. Want het IK ZAL ZIJN-aspect kan zelfs niet met de dagelijkse denkgeest worden bevat. Het IK ZAL ZIJN-aspect kan enkel ervaren worden, wanneer het door je heen stroomt. En het kan enkel door je heen stromen, wanneer je bereid bent de open deur te worden. Het is daarom niet mogelijk om de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid te beschrijven, want er kan geen concept overheen gelegd worden – omdat het altijd, en op elk moment, is wie hij zal zijn, en niet wie jij en de gevallen wezens willen dat hij is.

Dit is ook de sleutel om de Vrijheidsvlam te begrijpen en te belichamen. Je kunt je beelden vormen van hoe vrijheid eruit ziet, maar vrijheid is datgene wat wordt uitgedrukt en altijd grenzen doorbreekt. Elk willekeurig beeld dat je schept wordt een begrenzing, en de Vrijheidsvlam zal het doorbreken. Daarom moeten de structuren naar beneden gehaald worden, want na bepaalde tijd worden die een belemmering die de stroom van de Geest tegenhoudt, omdat die iets nieuws naar voren wil brengen, terwijl de structuur en die mensen die aan de structuur gehecht zijn, willen handhaven wat er is.

De onbevlekte ontvangenis in het Jaar van de Moeder
Wanneer je dit dus begrijpt, begrijp je dat het de bedoeling is dat de Bewuste Jij de open deur is. En wanneer jij de open deur wordt, word je wat Moeder Maria vertegenwoordigde in de heilige familie, namelijk de maagd die zuiver in geest (haar denken) en van Geest was, omdat ze bereid was de open deur voor de onbevlekte ontvangenis te zijn.

De onbevlekte ontvangenis betekende niet dat Moeder Maria fysiek werd gepenetreerd zonder de assistentie van een man, namelijk ikzelf als Jozef. Het betekende dat ze doordrenkt werd met de Geest, omdat zij bereid was de open deur te zijn om een levensvorm te laten neerdalen met een Spirituele verworvenheid die hoger was dan die van haar. Zij was dus bereid om iets voort te brengen dat meer was dan zij zich ooit had kunnen voorstellen en voor zich gezien had op haar eigen niveau van Spiritueel bewustzijn en verworvenheid. Dit is wat het echt inhoudt om de Moeder te zijn.

En dan zie je dat zowel mannelijke als vrouwelijke mensen of lichamen inderdaad de Moeder kunnen worden. Natuurlijk niet zo van dat mannen fysiek kinderen baren, maar dat mannen ook geboorte kunnen geven aan nieuw leven, nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen, nieuwe manieren om naar de oude problemen te kijken. Maar om zowel mannen als vrouwen die rol te laten vervullen om met nieuwe ideeën te komen, moeten ze de open deur worden voor de onbevlekte ontvangenis. Zodat de nieuwe ideeën waar ze mee komen, direct van de Geest komen en daarom onbevlekte ideeën zijn en niet de ideeën waar ik het net over had, die enkel de bedoeling hebben om een systeem te creëren dat zogenaamd de economie in handen heeft, of macht heeft over een natie, of de mensen, of de wereld.

Macht, zal de onbevlekte ontvangenis afsluiten. Wanneer je eraan gehecht raakt om macht te zoeken om iets te beheersen, word je de gesloten deur en die sluit de stroom vrijheid af. Want is een gesloten deur niet het symbool van een gevangenis, en hoe ontsnap je uit een gevangenis, hoe bevrijd jij je uit de gevangenis? Welnu, de deur moet vanzelfsprekend geopend worden, toch? Want hoe ontsnap jij uit de gevangeis van je eigen geest? Door de deur te openen om de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid door jou heen tot uitdrukking te brengen. Zo word je vrij – niet door een gespiritualiseerd ego te vormen dat een spiritueel persoon of zelfs een vrij persoon kan imiteren.

Wat het inhoudt om echt vrij te zijn
Je bent zelfs niet vrij als je de macht hebt om alles te doen wat je wilt op aarde en ermee weg te komen, zoals inderdaad enkele van de grootste egomaniakken uit de geschiedenis voor elkaar hebben gekregen – maar enkel tijdelijk. Kijk maar naar de keizers uit de geschiedenis, kijk naar de keizers van de industrie of de financiën en zie dat zij hun bekwaamheid om te doen wat ze willen, slechts een poosje kunnen handhaven en zich slechts tijdelijk voor de consequenties kunnen verbergen. En daarna zal die oude wet van de tweede wet van de thermodynamica hen onvermijdelijk inhalen. En dit is natuurlijk geen vrijheid, want het kan niet blijven bestaan. Maar als je de open deur bent, is er oneindige, eeuwigdurende vrijheid.

Wanneer je reageert op omstandigheden in de materiële wereld, ben je niet vrij zoals de Boeddha vorig jaar in zijn toespraak met Nieuwjaar gezegd heeft. En dit is vooral van toepassing op het Jaar van de Moeder. De uitdaging is, zoals Jezus heeft uitgelegd, dat de verzoeker – wat echt het symbool is dat Satan genoemd wordt – bij je zal komen en van jou eisen, je overhalen, of redeneren dat jij je aan moet passen aan een of andere omstandigheid. En dat jij geen contact moet maken, of niet hoeft te maken, met de Geest. Nee, je kunt en zou op deze materiële omstandigheden moeten reageren met je dagelijkse denkgeest en in overeenstemming met alle verwachtingen en beelden die de verzoeker aan jou voorlegt. Want de verzoeker zal je precies presenteren wat nog in jouw eigen onderbewuste geest zit, iets waar jij nog niet naar wilde kijken.

De sleutel om te slagen voor de initiaties van het Jaar van de Moeder, is de onbevlekte ontvangenis in gedachten te houden. Wanneer je met een situatie of probleem te maken krijgt, kun je kijken naar wat er op fysiek niveau bij betrokken is. Maar voor je een beslissing neemt, voor je besluit te reageren, neem je de tijd om er nog eens over na te denken, je trekt je terug (in je hart) om te bidden en volledig de open deur te worden waarna je alle bevooroordeelde meningen, beelden of verwachtingen loslaat. En dan vraag jij jouw Aanwezigheid: “Hoe kijk jij naar deze situatie? Hoe wil jij dat ik handel in deze situatie? Wat wil jij dat ik in deze situatie naar buiten breng?”

Dit zal niet zijn wat jij met je dagelijkse denkgeest verwacht. Het zal niet iets zijn waar jij je op je gemak bij voelt. Het zal niet de gemakkelijkste uitweg zijn. Het zal zijn wat het zal zijn; wat de Aanwezigheid wil dat het zal zijn. En misschien begrijp je wel nooit met je dagelijkse denkgeest waarom de Aanwezigheid wil zijn wat hij wil zijn in die specifieke situatie.

En dit is natuurlijk nog een aspect van de test van het Jaar van de Moeder. Kun je bereid zijn om de open deur te zijn en de Aanwezigheid laten uitdrukken wat hij wil uitdrukken? En dan niet naderhand evalueren en analyseren, en onderzoeken, en eraan twijfelen en redeneren dat het niet zo had moeten gaan, en dat het niet zus had moeten zijn. Maar het had moeten gaan volgens een of andere maatstaf die jij nog steeds in jouw dagelijkse denkgeest hebt zitten.

Wees bereid de open deur te zijn. Wees bereid om de nieuwe ideeën naar voren te brengen die de Aanwezigheid door jou naar voren wil brengen. En daarna doen wat de Moeder doet, wanneer haar kind volgroeid is. Ze geeft geboorte, ze duwt het uit haar buik, zodat het kind een eigen leven kan gaan leiden en vanaf dat moment groeien. Dat moet je doen door je handelingen en ideeën in het Jaar van de Moeder. Wees bereid naar buiten te brengen wat de Aanwezigheid naar buiten wil brengen en laat het daarna los, laat het een eigen leven leiden. Analyseer het niet overdreven, probeer niet de touwtjes in handen te houden, probeer het niet in te perken. En gebruik wat in één situatie naar voren komt niet om er een nieuwe verwachting en structuur mee op te bouwen van wat er naar voren gebracht moet worden in andere situaties – die voor de dagelijkse denkgeest hetzelfde kunnen lijken, maar helemaal niet overeenkomen met het perspectief van de Geest.

Laat de vrijheid van enkelen niet de vrijheid van anderen belemmeren
Vrijheid om de open deur te zijn in één situatie, moet nooit gebruikt worden om weerstand of een structuur te creëren die je vrijheid in toekomstige situaties beperkt. Dit is ook de uitdaging waar ik over sprak door mijn vrouwelijke boodschapper, over de wereld van de corporaties en de regeringen. Men heeft al heel lange tijd de neiging om de wereld te delen in de niet-vrije en de vrije wereld. En het westen, vooral de Verenigde Staten, beziet zichzelf als de vrije wereld. En de Verenigde Staten beroemt zich erop de leider van de wereld te zijn. Welnu, als je ernaar streeft de leider van de vrije wereld te zijn, zou je dan niet in de spiegel moeten kijken en je ervan verzekeren dat jij vrij bent, voor je de wereld naar grote vrijheid probeert te leiden? Want hoe kun je de wereld naar een staat van vrijheid leiden als je die zelf nog niet eens verworven hebt?

De vraag die natuurlijk dit komende jaar in de openbaarheid moet worden gebracht, is: “Kunnen we beweren de vrije wereld te zijn, kunnen we beweren dat we een vrije ondernemingseconomie hebben, als wij toelaten dat bepaalde entiteiten en conglomeraties en corporaties de vrijheid die we hen gegeven hebben, gebruiken om de vrijheid van de mensen in te perken?” Kunnen we een vrije maatschappij zijn, als we toelaten dat een kleine elite de vrijheid afneemt of de vrijheid van het volk inperkt? Is dit een vrije maatschappij? En als je die evaluatie toepast op de wereld van tegenwoordig, zie je dat de Verenigde Staten van Amerika natuurlijk een van de minst vrije naties ter wereld is. Want er zijn weinig naties waar een kleine elite grotere macht over de economie en de regering heeft dan in de Verenigde Staten.

In feite is er in enkele gebieden in de Verenigde Staten tegenwoordig meer macht dan King George in Engeland voor de Onafhankelijkheidsoorlog. En dit zou de opstellers van de Amerikaanse grondwet in hun graf doen omkeren, afgezien van het feit dat de sleutelleden van de Stichters van de Verenigde Staten al geascendeerd zijn – en daarom geen graf hebben waarin ze zich kunnen omkeren. Want ze hebben allemaal achter zich gelaten, verenigd met de Vrijheidsvlam, dat zij de middelen probeerden te geven aan deze nieuwe natie. Dit is het komende jaar nog iets dat de Verenigde Staten in gedachten moet houden. Het is niet een kwestie van, zoals bepaalde mensen zeggen, naar de denkwijze van de Onafhankelijkheidsoorlog terug te keren. De Tea Party is niet afgestemd op mijn Vrijheidsvlam, want je kunt niet echt de Vrijheidsvlam belichamen als je ergens tegen protesteert of er tegen in de oppositie gaat.

Bij vrijheid bestaat er geen oppositie
Hoe kan vrijheid in oppositie staan tot iets, zelfs iets wat antivrijheid is? Je kunt van iets op aarde zeggen dat het antivrijheid is. Maar ik zeg je dat er vanuit mijn perspectief, als vertegenwoordiger van de Vrijheidsvlam, niet zoiets bestaat als antivrijheid. Hoe kan er iets ‘anti’ zijn van wat vrij is? Als het vrij is, bestaat er geen oppositie.

Het is geen kwestie van teruggaan naar de tijd van de Stichters of de geest van de Onafhankelijkheidsoorlog. Het is een kwestie van opnieuw weer alle structuren en verwachtingen loslaten en de open deur worden om de Geest naar buiten te brengen van de onbevlekte ontvangenis voor wat de volgende stap in de evolutie van de Verenigde Staten is – of andere naties, of de planeet als geheel, of bepaalde corporaties of zelfs de hele financiële wereld en het economische systeem. Als je denkt dat je het oude kunt oplappen, de gaten of de scheuren dichten in het systeem, dan zou dit misschien wel juist eens het jaar kunnen zijn dat je de boodschap krijgt dat het te laat is om het oude op te lappen. En dat het tijd wordt om verder te kijken dan het oude en je af te stemmen op de nieuwe ideeën die erop wachten geboren te worden.

De wereld staat niet op het punt om ten onder te gaan in een of andere ultieme ramp of catastrofe. Deze wereld staat op het punt herboren te worden in een nieuwe en hogere staat, die de meeste mensen zich tegenwoordig niet eens kunnen voorstellen, omdat hun gedachten niet vrij zijn om het zich te verbeelden. En dus is het beeld dat ik je aanmoedig dit komende jaar te handhaven, zeker, dat van herboren worden. Van een maatschappij die herboren wordt volgens de onbevlekte visie, de hogere visie van de Geest, die je niet kunt bevatten voor het inderdaad tot uitdrukking gebracht wordt.

Dus probeer niet een visie te zoeken door de denkwijze dat je het van het te voren wilt weten, zodat je het kunt evalueren en in je mentale kader kunt passen. De uitdaging zal zijn om het kader los te laten, zodat je het niet evalueert. Maar je laat de Geest naar buiten brengen wat hij op dat specifieke moment naar voren brengt in die specifieke situatie. En dan wanneer de Geest naar buiten gebracht heeft wat die naar voren wil brengen, laat je hem vrij om te zijn wie hij wil zijn. En je bevrijdt jezelf door de open deur te blijven, zodat de Aanwezigheid kan zijn wat hij wil zijn door jou heen. Dat mijn geliefden, is heel veel van ‘zijn wat het zal zijn’, maar hoe het ook is, het is niettemin de sleutel tot Vrijheid in het Jaar van de Moeder.