De Uitgave van de Vrijheidsvlam voor het Jaar van de Moeder

ONDERWERPEN: Het vormt een onderdeel van de Vrijheidsvlam om de ware beelden die achter de materie zitten, te (h)erkennen – De misleidende en valse fundamenten zullen worden aangevochten – Degenen die zich achter de oude concepten en structuren verbergen, zullen uitgedaagd worden – De Gouden Eeuw begint wanneer de maatschappij en bedrijven de verantwoording op zich nemen voor hun handelingen – Echte Vrijheid is de vrijheid om je Christusschap tot uitdrukking te brengen – Conglomeraties die niet beheersbaar zijn, gaan hun eigen leven leiden – De Vrijheidsvlam doordringt en vernietigt oude monolithische structuren – De veranderingen zullen bij de managers worden neergelegd – In plaats van het systeem te handhaven, wordt het belangrijker om de maatschappij te dienen, mensen te dienen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 januari – Helen Michaels

Ik, Saint Germain sta klaar om de stroom van vrijheid aan het begin van het Jaar van de Moeder uit te geven. Zijn jullie er klaar voor om deze stroom die ik uit wil brengen, te ontvangen? Ik, Saint Germain, heb, duidelijk, een visie op vrijheid van wat ik in het Jaar van de Moeder wil dat er gebeurt. Wat betekent vrijheid eigenlijk voor de Moeder, waar Jezus en Moeder Maria al over gesproken hebben? Het Jaar van de Moeder zal het jaar zijn waarin veranderingen aan de oppervlakte zullen komen: in de eerste plaats in het bewustzijn van iedereen die wil veranderen, transcenderen, een nieuw tijdperk geboren wil laten worden die de Moeder geboren wil laten worden. En ik, Saint Germain, vertegenwoordig, duidelijk, één Geest die naar de buik van de Moeder wil stromen om in de materie geboren te worden.

Onderdeel van de Vrijheidsvlam is de eerlijkheid de echte beelden achter de materie te (h)erkennen
De vrijheid van de Moeder vertegenwoordigt vooral de vrijheid die er alleen kan plaatsvinden wanneer de echte situatie – de echte waarheid – in de materie kan worden erkend. Wanneer de sluiers van Maya zijn gevallen, kan men de waarheid over illusies herkennen in de arena van de materie en de mensen krijgen dan de kans om te zien wat er eigenlijk onder die sluiers zit. Zoals de Boeddha in de gedachtevorm gaf, lijkt het op het openen van een tinnen blikje en dan kun je zien wat er in dat blikje zit en beslissen wat je met de inhoud van het blikje wilt doen.

De vrijheid van de Moeder geeft de kans op de Christuswaarheid in situaties in de materie, zoals de Boeddha aangaf, zoals Moeder Maria aangaf en waar Jezus het over had. Men onderzoekt de situaties in de maatschappij, vooral die van de regeringen, grote corporaties, kleine middenstandsbedrijven en de activiteiten van de mensen die belast zijn met de ondernemingen, grote conglomeraties en corporaties. De vrijheid van de Moeder is de ware Christusgeest die met de nieuwe omstandigheden mee wil gaan om nieuwe omstandigheden te creëren, geboren te laten worden – de eeuwig transcenderende omstandigheden die constant in de materie herboren worden. Hoe kan dat tot stand komen? Het Jaar van de Moeder legt de realiteit die onder de sluiers zit, bloot.

En wat er onder die sluiers zit? Wat is die maatschappij waar je zo aan gewend bent geraakt door tv, op het nieuwskanaal, te kijken of over in de krant te lezen? Die samenleving waar jij gewend bent naar te kijken – en die je constant door de mentale beelden in jouw geest projecteert – is de goede oude maatschappij, dezelfde mentale beelden, die je constant opnieuw vormt. Het tijdperk van de maatschappij waar je gewend bent naar te kijken en te projecteren, zal beslist worden aangevochten tijdens het Jaar van de Moeder. Wat doet de Geest? En wat doet de Vrijheidsvlam binnenin die Geest?

De Vrijheidsvlam is vrij. Is de laag van de Moeder vrij? Dit is de vraag die de Vrijheidsvlam tijdens het Jaar van de Moeder stelt. En het Jaar van de Moeder zal al die situaties scheppen, omdat de mensen echt over moeten nadenken in de maatschappij. De maatschappij en de meningen in de maatschappij zijn meestal gecreëerd door de opinieleiders van de machtselite, die allen mensen zijn die genoeg geld hebben om bepaalde kranten of media te kopen en door die media de gekleurde boodschap geven die voornamelijk en in de allereerste plaats hun eigen belangen aangaat.

Jullie hebben allemaal gezien hoe tijdens dit tijdperk de media de beelden heeft geschapen die het nuttigst, meest winstgevend en gunstigst zijn voor een bepaalde groep mensen. Wat is er eigenlijk voor nodig om een maatschappij te vormen waarin één groep de omstandigheden wil creëren die gunstig voor hen zijn? Er moet, natuurlijk, een misleidende handeling gedaan worden door de groep mensen die de illusie wil scheppen dat ze veel beter zijn dan een ander. En dus verdienen zij beslist betere levensomstandigheden dan de meerderheid van de bevolking. Om die illusie te scheppen, moeten ze de andere groep die geen deel uitmaakt van hun ‘team’ om de tuin leiden.

De misleidende en valse fundamenten zullen worden aangevochten
Die conglomeraties, corporaties, regeringen en andere instanties – in de allereerste plaats de financiële instituten – zullen veel in dit Jaar van de Moeder worden aangevochten. Omdat de misleidende en nadrukkelijke scheiding tussen groepen mensen – die de machtselite in haar denkwijze van de antichrist zo graag op het materiële vlak projecteert – een totale misvatting is.

In de ogen van de Schepper is echte vrijheid eerlijkheid; de vrijheid om situaties te zien zoals ze echt zijn. Onderdeel van echte vrijheid is dat men de mentale beelden achter de materie (h)erkent en eerlijke vragen over de basis, de fundamenten, stelt over de soort corporaties en conglomeraten die zijn ontstaan door misleidende methoden te gebruiken. Die methoden die mensen in staat hebben gesteld om ondernemingen en corporaties met een vals fundament te scheppen – niet door het al te verheffen, maar om de winst en de belangen van een paar mensen te maximaliseren – zal in het komende tijdperk onderzocht worden. Alle fundamenten die deze wereld proberen om de tuin te leiden, die de mensen proberen om de tuin te leiden, waarbij de ene groep alle winst naar zich toehaalt en de andere groep in armoede wordt achtergelaten, dit soort bedriegerij houdt op te bestaan.

Omdat ik, Saint Germain, mijn grootste liefde naar voren breng, en mijn grootste liefde is natuurlijk de liefde voor de Vrijheidsvlam. Ik ben vrij en ik zend de Vrijheidsvlam de aarde rond, bedek deze planeet met de Vrijheidsvlam, met de kracht van Saint Germain en de Gouden Eeuw die ik samen met andere meesters vertegenwoordig. Ik breng deze vlam naar buiten die al die valse fundamenten vernietigt, alle misleidende fundamenten, die hier in de maatschappijen als zwarte dozen bestaan, die heel weinig mensen ooit durven te onderzoeken. Waarvan de meerderheid van de mensen niet eens weet hoe ze die moeten onderzoeken.

Degenen die zich achter de oude concepten en structuren verbergen, zullen uitgedaagd worden
Kijk eens naar die conglomeraten, de financiële instanties, de regeringen en alle andere grote ondernemingen! Kijk eens wat er met hen gebeurd is in de maatschappij! Ze leven in hun eigen gecreëerde wereld, denkend dat ze een illusie kunnen scheppen die de rest van de hele wereld gelooft. Namelijk de illusie dat zij kunnen doen wat ze willen zonder de verantwoording voor hun handelingen te dragen. De denkwijze die zij presenteren aan hun werknemers, hun cliënten of de mensen die het nieuws consumeren, is een illusionair beeld, gevormd door de misleiding dat als de gestandaardiseerde verslagen over de corporatieve activiteit goed lijken, niemand hun motieven of handelingen hoeft te betwijfelen.

Begrijpen jullie, hoeveel concepten – de gestandaardiseerde, op dwang gebaseerde concepten – er in de economie zijn gecreëerd die alle grote corporaties in staat stellen om een misleidend beeld van zichzelf op te houden? Kijk eens naar de maatstaven voor de financiële administratie, accountantsverslagen en andere die allemaal gestandaardiseerde benaderingen hebben voor hoe zij de financiële resultaten van een corporatie meten. Die gestandaardiseerde manieren werken wel een poosje, maar hoe groter die corporaties worden, hoe meer ze kunnen verbergen achter allerlei maatstaven en verslagen. De verslagen van activiteiten kunnen allerlei cijfers tonen en die cijfers zullen nooit betwijfeld worden, omdat ze volgens een bepaalde maatstaf verzameld zijn. En moeten dus wel waar zijn. Achter die cijfers kan men veel verbergen, de accountantsverslagen, want als de accountants zeggen dat de cijfers kloppen, neemt men in de wereld van de corporaties aan dat er geen noodzaak is om die te onderzoeken.

Ja ik, Saint Germain, kan je met absolute zekerheid zeggen dat dit jaar de veranderingen brengt die zullen leiden tot het onderzoeken van de maatstaven voor de financiële administratie en andere maatstaven die de mensheid heeft gemaakt om grote corporaties en instituten door te lichten. Alle maatstaven die de mensheid heeft gemaakt om de maatschappij door te lichten door kleine gemakkelijke kaders of door allerlei rapporten, worden gebaseerd op de onwil om de materie te transcenderen en de Geest van de Vader nieuwe vormen te laten maken. Mensen hebben zo graag de Levende Geest in de balanspapieren, winst- en verliesrekeningen en allerlei andere rapporten, gedrukt, denkend dat de cijfers de waarheid kunnen verbergen. En daardoor kan de echte waarheid over een bepaalde onderneming of instantie verborgen worden achter de structuur van de financiële administratie en andere door mensen gemaakte structuren.

Welnu, je weet dat voor de transcenderende Geest geen enkele vorm permanent is en vooral het Jaar van de Moeder laat niet toe dat iemand in deze illusie blijft hangen dat de vorm de waarheid kan verbergen. Samenlevingen en grote corporaties kunnen niet zomaar weglopen voor hun handelingen zonder de consequenties te accepteren. Dit kan beslist niet langer doorgaan en al die handelingen beginnen aan het licht te komen, omdat de sluiers van Maya naar beneden vallen.

Alles wat achter de sluier zit, zal naar buiten gebracht worden in de media, rechtstreeks voor de ogen van de mensen. In dit tijdperk zijn er veel communicatiemiddelen waardoor de mensen de kans krijgen om vragen te stellen aan de regeringen en instituten, of discussies te beginnen over de activiteiten van die instanties en financiële ondernemingen.

De Gouden Eeuw begint wanneer de maatschappij en bedrijven de verantwoording op zich nemen voor hun handelingen
Neem bijvoorbeeld wat er het laatste jaar in de Golf van Mexico is gebeurd toen British Petroleum de consequenties van haar daden en beslissingen wilde verbergen. Alles wat ze wilden verbergen, kwam naar buiten en werd openbaar gemaakt. Niets van wat ze wilden verbergen, kon verborgen blijven, omdat de energie van het Jaar van de Zoon en het Jaar van de Moeder niet toelaat dat leugens verborgen blijven. Die laat niet toe dat handelingen op zo’n grote schaal niet onderzocht blijven of dat er niemand is die de verantwoording voor deze daden op zich neemt.

De echte omstandigheden kunnen niet verborgen blijven achter die op dwang gebaseerde kunstmatige mentale kaders die door wetenschappers en theoretici zijn gemaakt. Zelfs als theorieën over het kapitalisme en haar economie omstandigheden van het leven zelf behandelen als een nooit veranderende maatschappij, betekent het niet dat de Geest van God die als realiteit zal behandelen. Zelfs als het nog op de universiteiten onderwezen wordt door de professoren die de decennia oude of soms eeuwen oude concepten aan de studenten als de absolute waarheid presenteren, betekent dit niet dat die labels en concepten bewaarheid worden. Zoals gezegd door Moeder Maria en de Boeddha, stelt de materie, door haar liefde, de mensen in staat om de illusie te handhaven dat hun door mensen gemaakte schepping, slechts bepaalde tijd, de realiteit is.

De economie van de Gouden Eeuw en het Aquariustijdperk brengt door de Geest van God nieuwe ideeën naar buiten die Keynes en andere beroemde macro-economische geleerden zich niet eens konden voorstellen. De concepten van de Gouden Eeuw zijn natuurlijk niet die die door de grote corporaties in stand worden gehouden of deel uitmaken van het volmaakte excuus voor corporaties om hun handelingen achter die concepten te verbergen. De Gouden Eeuw stelt mensen niet in staat om iets te verbergen, zoals je tegenwoordig ziet in situaties, waarin de mensen denken dat ze feiten uit het leven op een hoop kunnen gooien en een leuke mediagebeurtenis creëren, die hen in staat stelt om ermee weg te komen zonder de consequenties voor hun daden te dragen. Degenen die daden hebben gepleegd die de samenleving, of de onderneming of mensen in die onderneming, heeft geschaad zullen de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen.

De soort maatschappij die de grote corporaties en financiële instanties in staat heeft gesteld hun activiteiten op een wenselijke manier in de media te presenteren – en dan de consequenties van hun handelingen te ontlopen, omdat de wetten en andere structuren zo gemaakt worden dat zij gewoon weg kunnen lopen zonder de verantwoording hiervoor op zich te nemen – dit kan niet zo blijven. Het nieuwe tijdperk, en het Jaar van de Moeder in het bijzonder, schept de situaties waarin niemand zijn daden kan ontlopen, zonder tenminste iets van een gevolg of een bepaalde consequentie tijdens het zelfde Jaar van de Moeder te ervaren.

Echte Vrijheid is de vrijheid om je Christusschap tot uitdrukking te brengen
Ik, Saint Germain, ben hier om het nieuwe tijdperk, het nieuwe tijdperk van totale vrijheid, naar buiten te brengen. Wat betekent vrijheid eigenlijk? In de laatste eeuw hebben mensen het woord ‘vrijheid’ heel vaak geïnterpreteerd alsof er geen uiterlijke fysieke of andere omstandigheden bestaan die hun zelfexpressie belemmeren, op dat moment beschouwen ze zichzelf vrij. Ja, dat is deze eeuw het geval geweest, omdat vrijheid werd beschouwd als elke willekeurige situatie waarin je niet fysiek of op andere manieren tot bepaalde handelingen werd gedwongen.

De echte innerlijke vrijheid is de vrijheid om de Christus in de materie tot uitdrukking te brengen. De vrijheid om Christusschap tot uitdrukking te brengen is de vrijheid in het Aquariustijdperk en alle situaties die niet echt deze innerlijke vrijheid bezitten, zullen in dit jaar worden aangevochten. Kijk eens naar de situatie bij Wikileaks. De regeringen van de wereld hebben zich gerealiseerd dat zij niets echt kunnen verbergen in het tijdperk van elektronische communicatie. Dit werd het bewustzijn van regeringen net zo duidelijk als ik deze toespraak op dit moment door deze boodschapper houd. Ineens hebben alle regeringen die door Wikileaks zijn beïnvloed, zich gerealiseerd dat hun hele wereldbeeld wordt vernietigd! Ze moeten op andere manieren denken en beginnen te denken en dit is juist wat er in het Jaar van de Moeder moet gebeuren.

Je moet op een andere manier beginnen te denken om echt zo vrij te zijn dat jij je Christusschap tot uitdrukking kunt brengen. Je moet je afvragen: ben je wel echt vrij? Kun je spreken en kun je lopen op de manier van de Christus die jij bent? Kun je de ware Geest van je IK BEN Aanwezigheid die je bent, tot uitdrukking brengen? Kun je echt de individualisatie van je Godvlam tot uitdrukking brengen – dat is een vraag waarover je moet nadenken. Als er een antwoord is dat verschilt van “ja”, dan is er werk aan de winkel. En ik ben de meester die je maar al te graag wil helpen om jouw innerlijke vrijheid te laten bereiken.

Zoals Jezus gisteren heeft gezegd, is er een speciale dispensatie gegeven om de uitgave en initiaties van het Jaar van de Zoon af te maken. Dus bevestig ik, Saint Germain, dat ik ook een dispensatie voor jullie open heb staan. Ik wacht erop tot je een oproep doet in mijn naam en zegt: “Saint Germain, help mij alle voorwaarden in mezelf te zien die mijn innerlijke vrijheid belemmeren!” En ik geef je de belofte dat ik de lamp ben die dit licht in jouw leven brengt. Als je al je belemmeringen echt wilt onderzoeken, dan ben ik de meester die niets liever jou de lessen wil geven om jou te helpen op elke manier die jij nodig hebt, zodat je de volgende stap op de pad kunt doen. Vraag mij: “Waar zit de belemmering voor mijn vrijheid opdat ik het kan zien, transcenderen en herboren worden in het Jaar van de Moeder?”

Ik, Saint Germain, kan je deze dispensatie het hele jaar door geven, omdat ik weet dat dit jaar beslist niet gemakkelijk zal zijn voor degenen die nog steeds iets proberen te verbergen. Daarom zal dit jaar veel botsingen creëren, veel conflicten, vooral in de maatschappij, in regeringen, bij corporaties, bij financiële instanties. En ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat hoe meer conflicten en botsingen we tegenkomen, hoe meer er behoefte is om de sluiers van Maya af te trekken in de maatschappij en bij instanties.

Conglomeraties die niet beheersbaar zijn, gaan hun eigen leven te leiden
Kijk eens naar wat er in de vorige eeuw en laatste decennia in de maatschappij is gebeurd. De ondernemingen begonnen als kleinere bedrijven waar meestal één manager was en een paar mensen het werk deden. Die manager kon niet echt voor zijn werknemers verbergen wat hij had besloten of gedaan. Later zijn de corporaties zo groot geworden dat er verschillende lagen in het management zijn geschapen, verschillende lagen in computersystemen die voor alle handelingen moesten zorgen. Maar meer controlerende lagen of systemen voegden helaas niets toe aan de transparantie.

In tegendeel. Wat er in feite gebeurde, is dat al die instanties tot conglomeraten – tot monsters – zijn uitgegroeid. Ze raakten onbeheersbaar in die zin dat er niemand in die conglomeraties, in die enorme conglomeraties of instanties, meer de verschillende lagen kan overzien en daadwerkelijk vastbesloten tot actie overgaan wanneer er iets mis gaat.

In die monsters is de ene laag na laag de opgebouwd en als de winst eenmaal hoog genoeg is, kunnen de niet-transparante rapporten worden gebruikt om de handelingen te verbergen die niet zo verstandig zijn of niet de belangen van iedereen dienen. En wie kan zeggen wat de verstandigste handeling is, als niet één van de bestuursleden daadwerkelijk kan overzien wat er bij de instantie gebeurt? Als niemand het overzicht op de lagen die er geschapen zijn, heeft – omdat er niemand op de planeet de capaciteiten heeft om al die informatie te verwerken – dan kun je zien dat deze monsterinstanties hun eigen leven beginnen te leiden. En de lagen – de sluiers van Maya – stellen de managers en de VIPS een bepaalde, beperkte, tijd in staat om de illusie te handhaven dat zij de macht in handen hebben – hoewel ze in veel gevallen in hun innerlijk begrijpen dat dit in feite niet klopt.

De Vrijheidsvlam doordringt en vernietigt oude monolithische structuren
Welnu, dat is de schoonheid van de Geest: dat die niet vastzit aan enige vorm die in de materie wordt gemaakt. De schoonheid van de wereld zoals ik haar zie, is de schoonheid van de Vrijheidsvlam. Wat doet de Vrijheidsvlam wanneer deze in die situaties doordringt die hun transparantie lijken te hebben verloren? De Vrijheidsvlam brengt alle energie die zich achter de monolithische structuren probeert te verbergen aan de oppervlakte. En dat kan natuurlijk conflicten en situaties scheppen die mensen dwingen de problemen te (h)erkennen. De Vrijheidsvlam geeft de kans aan de mensen die open vragen willen stellen, de kans om echt die vragen te stellen in het Jaar van de Moeder.

De Vrijheidsvlam zal de aarde doordringen en alle structuren die de mensheid tot dusver heeft gevormd. De Vrijheidsvlam die door de structuren heen schijnt, brengt een acceleratie op gang die zo sterk is dat alle door mensen gemaakte scheppingen, structuren en organisaties gaan schudden, omdat ze worden overspoeld door de kracht van de Vrijheidsvlam. De Vrijheidsvlam zal die oude monolithische structuren net zo lang door elkaar schudden totdat ze opbreken in kleine stukjes – opdat mensen de hele waarheid kunnen zien, omdat de sluiers van Maya naar beneden vallen. En dan kunnen ze de vraag stellen: “Hebben we echt zo’n soort onderneming gewild?” Wilden wij echt wel dit soort superstructuren die niemand kon besturen, die niemand kon superviseren, zodat niemand eerlijk een transparant rapport over de situatie die er nu aan de handhaaft is, zou kunnen geven?

Welnu, dat is de schoonheid van de Vrijheidsvlam – dat de Vrijheidsvlam de transparantie naar boven haalt, de eerlijkheid zodat je iets niet meer kunt ontkennen. De Vrijheidsvlam creëert geweldige kansen voor die mensen die openstaan voor een nieuw tijdperk van regeringen, managementsystemen, opleidingssystemen in een Gouden Eeuw. Die mensen zullen een geweldige stroom aan creativiteit ervaren tijdens het Jaar van de Moeder, omdat ze voelen dat ze de ideeën begrijpen die ze nog nooit eerder konden bevatten, de ideeën die ik aan dit universum en de planeet heb uitgegeven.

Die ideeën zijn de ideeën waarop de mensen die zich ervoor openstellen, zich zullen afstemmen, ze zullen die ideeën gebruiken, hun talenten vermenigvuldigen en een nieuwe werkelijkheid– een nieuwe wereld – scheppen die wordt gebaseerd op die ideeën. Natuurlijk gebeurt dit niet van de een op de andere dag. Dit gebeurt ook niet alleen maar in het Jaar van de Moeder, omdat mijn visie veel langer is dan één jaar in menselijke zin.

De veranderingen zullen bij de managers worden neergelegd
Ik, Saint Germain, wilde jullie enkel een gedachtevorm geven die je tijdens dit Jaar van de Moeder in gedachten kunt houden. De veranderingen die je om je heen ziet, zijn de veranderingen die je in de maatschappij ziet gebeuren. Deze veranderingen zijn al begonnen, zijn heel subtiel en allereerst zullen die veranderingen bij de bestuursleden van het management worden neergelegd. Vooral bij de leden van die groepen die zichzelf tot de machtselite rekenen en die nu de gelegenheid krijgen opnieuw over hun oude wereldbeeld na te denken.

In het Jaar van de Moeder wordt het in toenemende mate moeilijker om de illusie te handhaven dat één groep mensen zich superieur aan de andere kan voelen, terwijl de andere groep nog steeds deel uitmaakt van hun onderneming of hun instantie en het eigenlijke werk doet – dat met andere woorden, de waarde van de onderneming creëert. Als de eigenaars en managers hun onderneming willen handhaven – of liever opnieuw geboren willen laten worden – dan moeten ze bereid zijn om eerlijk naar zichzelf en hun creatie te kijken. Ze moeten nieuwe manieren vinden om de noodzakelijke veranderingen die de Vrijheidsvlam aan de oppervlakte brengt, te accepteren en moeten creatief te worden om de oude problemen op een transparante manier op te lossen.

Dus je ziet dat de veranderingen die ik klaar heb liggen voor het Jaar van de Moeder – en voor het nieuwe tijdperk van de Gouden Eeuw en het Aquariustijdperk – veel van die veranderingen zullen tijdens het Jaar van de Moeder starten. Alle oude impulsen, die nooit onderzocht zijn, zullen afbreken tot ze in zulke kleine stukjes voor jouw ogen liggen dat je echt elk klein stukje kunt zien. En je kunt vragen: “Heeft het echt zin om dit systeem op de oude manier te handhaven, of zouden we het kunnen veranderen?” Heeft het zin om deze bestuurslaag in de onderneming te handhaven? Heeft het zin onze resultaten op bepaalde manieren te presenteren? Heeft het zin om op een bepaalde manier zaken te doen?

De mensen zijn zo gewend om verschillende soorten maatschappijen op een bepaalde manier te bestempelen – dat een bepaald systeem een democratie is en een ander systeem socialistisch en een derde systeem weer iets anders. Welnu, wat is het eenzijn achter alle vormen die in de materie worden geschapen?

Dit eenzijn houdt in dat het in toenemende mate moeilijk wordt om het ene systeem hetzelfde te bestempelen als het andere, wanneer je echt de vrijheid hebt om door alle kleine stukjes heen te zien die dat bepaalde systeem vormen. Begrijp je dat het belang van labels, mentale kaders, en concepten die de mensen hebben gevormd en in de universiteiten worden onderricht gewoon vervaagt – wanneer je het eenzijn van alle vormen beseft? Begrijp je dat dit alles zal worden betwijfeld in het Jaar van de Moeder, omdat je, wanneer je echt de situaties doorziet en de scheppingen die de mentale kaders vormen – de dossiers die mensen hebben gemaakt – ziet je dat enkele van die systemen die de mensen als het tegenovergesteld hebben beschouwd, helemaal niet zo anders zijn, wanneer het erop aankomt.

Hoe het socialisme functioneert als maatschappij, verschilt niet zoveel van hoe een democratie functioneert. En je merkt ook dat systemen die als democratisch bestempeld zijn, helemaal niet zo democratisch zijn.

In plaats van het systeem te handhaven, wordt het belangrijker om de maatschappij te dienen, mensen te dienen
Welnu, je ziet dat dit het tijdperk is waarin alle oude structuren en labels onderzocht zullen worden. Ook de politieke partijen die zichzelf altijd als linker- of rechtervleugel bestempeld hebben, zullen het belang van het label beginnen te verliezen, omdat de mensheid voor een tijdperk staat waarin nieuwe waarden in beeld komen door situaties die in het Jaar van de Moeder naar boven zullen komen.

De mensen beseffen spoedig dat de allereerste taak van de regering niet een kwestie is van een label of beleid handhaven. In plaats daarvan zal de vraag worden: “Moeten we met onze oude manier van mensen regeren doorgaan of is er iets wat wij als regering moeten veranderen om een betere maatschappij te krijgen, waarin mensen betere levensomstandigheden kunnen krijgen? Dat zullen de vragen zijn waarover de regeringen in het Jaar van de Moeder moeten nadenken.

Het proces dat in het Jaar van de Moeder begint, gaat door tot je na bepaalde tijd, zelfs niet meer gelooft hoe de maatschappij, de regeringen, veranderd zijn. Dan kunnen de mensen terugkijkend op het jaar 2012 en de voorgaande jaren zich echt afvragen in welke maatschappij ze ooit geleefd hebben. Hoe haalden we het in ons hoofd om al die labels en concepten te creëren, waar we zo leuk onze handelingen, ons denken, in plaatsten? En als het etiket er eenmaal opzat, dachten we dat we gewoon de consequenties konden ontlopen.

Dit zal de belangrijkste gedachtevorm zijn voor de regeringen – dat ze gaan beseffen dat alles wat ze doen, gevolgen heeft. En er zal een tijd komen dat de mensen die hen verkozen hebben, niet meer tevreden zijn als ze naar het nieuws op de tv kijken over de nieuwe actie of reactie die de regering zelf of de regeringsinstanties hebben ondernomen. De mensen beginnen op een zeer pijnlijke manier vragen te stellen, als de regeringen en de verantwoordelijke partijen in de maatschappij niet naar zichzelf willen kijken en beseffen dat het in dit nieuwe tijdperk hun belangrijkste taak zal zijn om al het leven te verheffen en niet de belangen van een kleine groep mensen te behartigen.

Ik ben heel blij dat ik deze uitgave aan het begin van het Jaar van de Moeder kan geven. En ik ben heel blij dat ik het Jaar van de Moeder kan verwelkomen door deze Vrijheidsvlam die ik vertegenwoordig. Vrijheid is echt de keuze waardoor je moet beslissen welke kant je opgaat. Wil je eerlijk naar de omstandigheden om je heen kijken en je Christusschap de noodzakelijke vragen laten stellen? Laat jij je Christusschap en eerlijkheid in alle situaties in het Jaar van de Moeder tot uitdrukking brengen, manifesteren? Dat noem ik vrijheid, omdat het vrijheid is wanneer je niet gebonden bent aan een misleidende of krachtige band. Soms hebben die banden al zolang bestaan dat je zelfs niet meer merkt welke band of belemmering jij binnenin jou hebt. Die banden wil ik jullie maar al te graag helpen te overwinnen en transcenderen.

Ik, Saint Germain, verwelkom jullie – iedereen die openstaat voor deze website en onze leringen, die openstaat voor de andere leringen die er op de wereld zijn en die ook de vibratie van de vrijheid die IK BEN opwekken en dragen. Het Jaar van de Moeder zal een kans zijn om echt in het oog van het spiegelbeeld te kijken en het leven en de omstandigheden rondom je op de aller-eerlijkste manier te zien. En je dan afvragen: “Welke keus wil ik maken dit jaar?” Wil ik me achter de illusies verbergen of wil ik mijn IK BEN Aanwezigheid, mijn Godindividualisatie, zich in de meest volledige vorm tot uitdrukking laten brengen, in de volle vrijheid die IK BEN en in de volledige vrijheid om een te zijn met Saint Germain?

Mijn geliefden, deze vibratie die ik draag en tijdens deze uitgave heb uitgestraald – en in de volgende uitgave door de mannelijke boodschapper – beide uitgaven zullen de vibratie van de vrijheid die IK BEN dragen. En deze vrijheid heeft maar één bedoeling en doel: deze vibratie van vrijheid wil jullie allemaal naar een nieuw bewustzijnsniveau verheffen, zodat je op het Jaar van de Moeder kunt terugkijken en denken: Wat dacht ik wel niet voor het Jaar van de Moeder? Waarom was ik zelfs niet in staat om vraagtekens te zetten bij veel dingen en die in mij te zien die ik in het Jaar van de Moeder heb geleerd?”

En de dankbaarheid zit in jullie, vanwege de geweldige kans die het voor jullie is om de initiaties van vrijheid in het Jaar van de Moeder te doen. Ik, Saint Germain, ben bij jullie dit jaar – de hele tijd, zoals ook in de jaren daarvoor. Tijdens die jaren ben ik er voor al mijn studenten geweest die de Vrijheidsvlam die IK BEN willen overpeinzen, internaliseren en tot uitdrukking brengen. Ik dank jullie, die de open deur voor Saint Germain wilden zijn en ik zal via mijn mannelijke boodschapper dit dictaat voortzetten.