Eeuwig herboren worden is de Sleutel om te slagen voor de Initiaties van het Jaar van de Moeder

ONDERWERPEN: De valse waarheid zal in het Jaar van de Moeder worden aangevochten – De rol van de Moeder uitvergroot in de materie – De Geest van de materie scheiden heeft tot gevolg dat je een hekel aan de Moeder krijgt – De materie reflecteert je eigen bewustzijn

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 januari 2011 – Helen Michaels

Ik, Maria, verwelkom natuurlijk het begin van het Jaar van de Moeder en het is mij een voorrecht om dit jaar te verwelkomen door diverse boodschappers. Want wat is die boodschap en wat is het overbrengen van die boodschap? Het is inderdaad de Geest in de materie geboren laten worden. Daarom staat het overbrengen van de boodschappen ook symbool voor het Jaar van de Moeder.

Wat is het materiële vlak? Het is geen grote arena, waarin de Geest alles kan uitvergroten wat erop wordt geprojecteerd. En hoe doet de geest dat? De geest wil stromen, zich tot uitdrukking brengen en constant transcenderen. Die wil constant herboren worden, geïntegreerd, nieuwe manieren zoeken, nieuwe vormen zoeken, uitdrukkingsvormen – steeds hoger, constant in beweging blijven en nooit stilstaan.

En hoe moet dit gebeuren? Jullie, mijn kinderen, die klaar zijn voor mijn boodschap, jullie weten natuurlijk dat veel initiaties door diverse stralen in deze tijd gebeuren. Jullie weten dat de initiaties van het Jaar van de Zoon door de eerste straal, door de vijfde straal en door de negende straal plaats vonden. Maar de negende straal – van equilibrium – werd het lakmoespapiertje en test voor de Christusgeest. Omdat de waarheid en creativiteit, als men het equilibrium eenmaal meester geworden is, in ieder geval op een bepaald niveau, door de vijfde en de eerste straal tot uitdrukking worden gebracht – het Woord en de Werken van God – dan van een ander niveau komen, bij wijze van spreken.

De mensen die het laatste jaar voor de initiaties van de negende straal zijn geslaagd, voelen een groot verschil wanneer ze het Jaar van de Moeder ingaan. Ze voelen veel minder lasten, veel meer transparantie en creativiteit door zich heen stromen, veel meer vreugde. Omdat ze weten dat de materie een uitstekende gelegenheid is voor de Geest om alles uit te vergroten wat die Geest wil uitvergroten. De is de (geïndividualiseerde) Geest, jouw IK BEN Aanwezigheid, die constant tot uitdrukking wil worden gebracht door de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid en door de Bewuste Jij.

De Geest weet altijd de juiste richting, de Geest weet altijd wat hij tot uitdrukking moet brengen, waar het tot uitdrukking moet worden gebracht en op welke manier het tot uitdrukking moet worden gebracht. De Geest kent de innerlijke richting, waar het heen moet stromen. De Geest weet alles (wat hij moet weten) en heeft een ingebouwde intelligentie die veel groter is dan jullie je allemaal kunnen voorstellen, omdat de Geest Al-zijn is.

Als je de wereld vanuit mijn perspectief zou zien, dan zou je zien dat er absoluut niets ter wereld is dat de Geest die door jou heen stroomt, niet zou kunnen veranderen. De Geest kan, ogenblikkelijk, je leven veranderen, al je (materiële) omstandigheden, al je grote dromen – waarvan je zelfs niet van kon dromen dat ze konden uitkomen. De Geest is heel machtig, De Geest is oneindig. Niets in de wereld van de materie kan de Geest inperken. De Geest weet veel meer dan iemand ter wereld ooit kan doorgronden. De Geest groeit, gloeit overal, waar jij de Geest door jou heen ook maar in verandert en op richt.

Vanaf het ogenblik dat jij jezelf als de open deur kunt zien, ervaar je ogenblikkelijk de verandering in jouw identiteit en je vorige identiteit als het gescheiden zelf sterft. Alles wat je daarvoor dacht dat je was, sterft als de Geest totaal door jou heen tot uitdrukking wordt uitgebracht.

De stralen voor het Jaar van de Moeder zijn de vierde straal, de achtste straal en de twaalfde straal. De vierde staal vertegenwoordigt de creativiteit van de Moeder, het materiële vlak waarop de Moeder geboorte geeft aan het nieuwe kind, de nieuwe schepping, geïmpregneerd door de Vader. Deze straal – de vierde straal – symboliseert je creativiteit en zuiverheid die kan beginnen te stromen wanneer de Geest echt door jou heen stroomt. Er bestaan geen limieten voor de al-machtige Vadergeest. Zoals ik nu op dit moment mijn Aanwezigheid om deze wereld uitbreid, geef ik je letterlijk de gedachtevorm en ik plaats mezelf en mijn energie rondom deze planeet opdat alle mensen die zich willen afstemmen op mijn Aanwezigheid, door hun innerlijk wezen echt kunnen voelen hoe mijn Geest alles op planeet aarde erbij betrekt.

Als jij je op mijn Geest afstemt, op de Aanwezigheid die ik nu op dit moment ben, voel je absoluut hetzelfde of in ieder geval een soortgelijk gevoel als ik heb – de energie van de Moeder die geboorte wil geven aan een nieuw tijdperk, aan het nieuwe kind, aan de nieuwe materiële omstandigheden. En hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik de Geest in de zuiverheid van de schepping brengen? Door de Geest – de Vader – in de materie te integreren.

Dus de op één na belangrijkste straal voor dit jaar is de achtste straal, de straal van integratie. Integratie is het verbindingspunt, de eenpuntigheid voor je IK BEN Aanwezigheid of voor je hogere Zelf, waar je hogere Zelf de materie ontmoet door de Bewuste Jij. Deze eenpuntigheid is de open deur voor de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die zich tot uitdrukking wil laten brengen en de stroom van de Geest in de materie brengen, zodat het gescheiden zelf en het oude zelfbeeld kunnen sterven.

In het begin van het Jaar van de Moeder zien jullie – ik bedoel iedereen die zich voor mij openstelt voor mijn Aanwezigheid tot alles wat IK BEN – dat jullie een nieuwe kans krijgen om geboorte te geven aan iets wat jullie je niet konden voorstellen dat je zou kunnen zijn. Durf jezelf maar te verbeelden en voor te stellen wat de individualiteit van de Geest van de Schepper zou kunnen zijn. En zelfs nog meer, wanneer je het je niet probeert voor te stellen, in plaats daarvan de open deur te zijn door de Geest door je heen te laten stromen door de eenpuntigheid (Eenzijn) die in de Geheime Kamer van het Hartchakra verblijft. Dit chakra is het symbool van de achtste straal, waardoor de Geest van de Vader naar het materiële vlak kan gaan en geboren worden, naar de materie kan stromen.

Wat is er voor nodig om de Geest van de Vader in de materie geboren te laten worden? Jouw bereidheid om constant herboren te worden. Jouw bereidheid om met de Geest mee te gaan. Jouw bereidheid om die beslissing nu te nemen en niet morgen, zelfs geen seconde later. Omdat mijn Geest eeuwig transcendeert en er is geen TIJD, er is geen morgen voor de Geest. Er is geen morgen voor de Geest van God, omdat God de eeuwig bestaande, eeuwig transcenderende, eeuwig stromende, eeuwig uitbreidende, overweldigende, alomtegenwoordigheid van de Geest is.

De valse waarheid zal in het Jaar van de Moeder worden aangevochten
Stel je eens voor dat je in een sfeer bent die zich constant uitbreidt en probeer je dan eens te richten op een enkel punt. Je beseft dat jouw ogen, zelfs al ze zich op één punt zouden proberen te concentreren, dat niet kunnen, omdat dit punt constant beweegt. En om dit punt te volgen, zou jij zelf constant moeten bewegen. Begrijp je dat je niet kunt stilstaan?

En vooral in het Jaar van de Moeder, kun je gewoon niet stilstaan. Omdat de Vader geboren en herboren wil worden in de materie. Gautama Boeddha heeft gezegd dat de gedachtevorm voor dit jaar het Wiel van de Dharma is en wat doet het Wiel van de Dharma? Het elimineert alle sluiers van Maya, elimineert de illusies waarin je bent gaan geloven, namelijk dat de materie echt is, waaronder de illusie dat de materie kan transcenderen zonder de Geest.

Denk aan die illusie! Denk aan die illusie met betrekking tot jezelf. Stel je voor dat je in het midden staat van een constant transcenderende sfeer of universum, waarin je probeert stil te staan, terwijl het universum om je heen aan het groeien is. Je probeert je ogen op een bepaald punt in dit universum te richten, maar je kunt het niet. Waarom niet? Omdat er in het constant transcenderende universum, geen enkel punt is dat kan stilstaan. Zelfs als jij een bepaald punt in het Universum zou volgen, zou je in beweging moeten blijven, transcenderen, samen met de sfeer zodat je ogen dat punt kunnen volgen.

Dus wat zou ooit je excuus kunnen zijn om niet samen met de Schepper te groeien? Het is natuurlijk waar wat de Boeddha gezegd heeft: “DE TIJD bestaat niet.” De mensen zijn gaan geloven dat de tijd bestaat, maar dit is nog een illusie die dit jaar zal worden aangevochten. De tijd is een excuus om je wedergeboorte uit te stellen, je constante wedergeboorte, die de twaalfde straal van het Jaar van de Moeder jou zal presenteren. Natuurlijk is het jouw keuze uit vrije wil, wat kies je? Kies je ervoor om stil te blijven staan of kies je voor transcenderen? Omdat ik je wel kan vertellen dat je om de illusie in stand te houden in de transcenderende sfeer, de illusie moet hebben dat de het materiële vlak een realiteit is die voortdurend stilstaat, die niet verandert, die niet stroomt of zich uitbreidt.

Om in de illusie te blijven dat de materie echt is en niet verenigd met de zich uitbreidende Geest, moet je een ‘illusiebril’ opzetten, waarop het punt waarop jij je concentreert, op het oppervlak van de bril wordt getekend en niet in de zich uitbreidende sfeer gelokaliseerd is. Misschien denk je dat je niet door die bril hoeft te kijken en naar de waarheid te zoeken, maar kun je strak naar dit punt blijven kijken dat aan de binnenkant van je bril getekend is. Er is alleen geen enkele andere manier waarop je de illusie kunt handhaven dat de materie stilstaat – omdat dat niet zo is.

Niets in dit universum staat stil. Alles beweegt, alles groeit voortdurend. Zelfs deze uitgave die ik nu geef, is constant in beweging, creëert een opwaartse spiraal, die je erbij betrekt, de energie erbij betrekt die momenteel op aarde isn. Ik kan je ervan verzekeren, dat niets, mijn geliefden, niets stilstaat.

Wat mensen zullen beginnen in te zien in het Jaar van de Moeder, is dat de energie die uitgebracht zal worden, zo sterk is dat ze al scheuren maken in de gekleurde brillen die de mensheid heeft gekozen op te zetten. Enkele mensen kunnen hun hele leven proberen stil te staan, strak naar dit ene punt te kijken dat op het oppervlak van de bril is getekend – en denken dat dit de werkelijkheid is. Die illusies zullen worden aangevochten in het Jaar van de Moeder en mensen die hun illusies willen houden, kunnen zeer grote moeilijkheden ondervinden.

Als het glas eenmaal gebroken is en je echt ziet dat het universum constant groeit – en het punt waarvan je dacht dat het werkelijkheid was, niet eens lijkt te bestaan op de manier waarop jij dacht – dan begin je eindelijk te snappen dat de werkelijkheid voortdurend transcendeert. Het is de zich uitbreidende Geest, uitgedrukt in de materie. En om de werkelijkheid echt te begrijpen, moet je samen met de Schepper herboren worden – die zich door jou in de materie tot uitdrukking wil brengen.

Het zal heel moeilijk zijn de illusie te handhaven dat de materie de realiteit is en stilstaat. Ik, Maria, kan je ervan verzekeren dat ik bereid ben jullie te helpen alle initiaties van het Jaar van de Moeder te overwinnen, samen met Jezus en Saint Germain en veel andere meesters, die meedoen om de initiaties van het Jaar van de Moeder uit te brengen. Ik ben bereid jullie te helpen, maar ik vraag één ding, namelijk dat je bereid bent de illusies los te laten, dat je wilt dat ik of de andere meesters en zelfs God stil blijven staan en niet het nieuwe licht uitbrengen of niet transcenderen, maar ons aanpassen aan de kleine wereldjes die jullie met je kleine geest hebben gevormd.

Zoals ik al eerder gezegd heb, zullen die illusies worden vernietigd en die brillen zullen gebroken worden in het Jaar van de Moeder. Samen met de Boeddha, ben ik degene die de mensheid de waarheid toont die achter de sluier van Maya zit. En deze waarheid is de realiteit van de Moeder.

De rol van de Moeder uitvergroot in de materie
Denk na over wat de Moeder aan het doen is. Wat is de ware rol van de Moeder? De Moeder geeft geboorte aan een nieuwe schepping, of een kind, zo je wilt. En nadat het geboren is, blijft het kind dan stilstaan? Het kind, de schepping in de materie, groeit constant. Het begint vanaf het moment dat het geboren wordt met transcenderen net als alle andere scheppingen in de materie. Daarom kan de schepping enkel de enige echte schepping in de materie zijn, wanneer die voortdurend met de Geest, met het Vaderaspect van God wordt geïmpregneerd.

De ware Geest van de Vader wordt natuurlijk niet voorgesteld door de god die de mensheid in haar eigen geest heeft gecreëerd, in hun eigen kerk of in hun eigen doctrines – maar alleen door de echte God, de Levende God, de eeuwig transcenderende, de alomtegenwoordige God. Dit is de enige God die in staat is om de materie, het materiële vlak, te impregneren, waaruit de nieuwe schepping kan worden geboren.

Begrijpen jullie wat er gebeurd is met deze wereld? De mensheid is ten prooi gevallen aan de illusie dat de materie die ze zien de realiteit is en dat deze realiteit iets is wat zij kunnen beheersen. Ze denken dat zij deze realiteit kunnen bezitten, ze denken dat deze realiteit nooit verandert, omdat het zo gemakkelijk voor het ego is om te denken dat de omstandigheden om hem heen nooit veranderen. Het is gemakkelijk om te denken dat het huis dat er 100 jaar geleden stond, er over 100 jaar nog steeds staat. Snap je deze illusie? Wanneer je op langere termijn kijkt, zie je dat alles verandert in de tijd, enkel de snelheid waarmee is anders.

De Geest van de materie scheiden heeft tot gevolg dat je een hekel aan de Moeder krijgt
De werkelijkheid is dat de materie nog steeds transcendeert, constant herboren wordt. Dus de illusie die de mensheid heeft willen creëren – dat materie van Geest gescheiden wordt – heeft geboorte gegeven aan een extreem dichte energie, die ik ook kom aanvechten. Het is de energie van de Haat tegen de Moeder.

Wanneer de mensheid de materie tegenkomt, denken ze dat de materie die ze voor hun ogen zien, de realiteit is en ze vinden deze realiteit niet leuk. Ze houden niet van de omstandigheden die ze om zich heen zien; ze houden niet van deze situatie, of een andere. Ze houden niet van dit gebouw dat hier staat of dat iemand anders iets of nog weer iets anders uitvergroot. De materie rondom hen lijkt wel een werkelijkheid die nooit kan veranderen en die ze soms niet willen veranderen.

Begrijp je de energie waar de mensheid zich mee bezig houdt? Dit is een energie van óf niet willen veranderen, óf een hekel hebben aan de omstandigheden die je om je heen ziet. Als de materiële omstandigheden als goed bezien worden, dan willen mensen in die omstandigheden blijven en de omstandigheden in de materie beheersen. Als ze een hekel hebben aan de omstandigheden, is de eerste reactie haat. Jullie hebben wel gemerkt hoe vaak mensen denken of klagen: “Waarom gebeurt mij dat?” Waarom moet ik die ramp meemaken? Waarom heb ik deze baan, en niet een betere? Ik zou dit of dat wel meer willen, of ik zou wel een baan willen die spiritueler is. Ik zou wel in andere omstandigheden willen zitten.”

En als ze er eenmaal in slagen om uit de omstandigheden te komen die ze niet leuk vinden en omstandigheden vinden die ze wel leuk vinden, begint hetzelfde drama opnieuw. Dan wordt de materie het object van controle en willen ze een realiteit creëren die nooit zou moeten veranderen.

Begrijp je dat deze illusies zolang in stand zijn gebleven, omdat alle vier belangrijke religies het beeld hebben geschapen dat de Geest niet één met de materie is, maar dat de Geest enkel bestaat waar de kerk bepaalt dat die bestaat. En de kerk bepaalt op welke voorwaarden de Geest kan bestaan. Zie je dat de voorwaarden die de kerk of andere groepen mensen als de waarheid hebben willen bepalen, gewoon niet echt zijn.

En al die valse waarheden hebben geboorte gegeven aan een extreem dichte energie om deze wereld. Als je de wereld vanuit mijn perspectief zou zien, zou je zien dat de wereld bedekt is met een enorme wolk negatieve gedachten en illusies die zijn gevormd door de illusie dat de materie echt is en dat de ‘realiteit’ niet kan worden veranderd als de omstandigheden niet aangenaam zijn.

De materie reflecteert je eigen bewustzijn
Tijdens het Jaar van de Moeder zal al die valse realiteit worden aangevochten, maar niet alleen door de bril die veel mensen maar al te graag hebben opgezet, maar ook door de omstandigheden waarvan de mensen denken dat die echt zijn. Omdat de materie mensen alles laat uitvergroten wat ze in hun bewustzijn hebben gecreëerd, ziet de materiële wereld om hen heen er precies zo uit als de mensen die hebben gecreëerd.

Kijk eens hoe ouders hun kinderen creëren. Ze geven hun kinderen alles wat ze hebben mee in hun genen. Een ongeveer soortgelijk proces vindt ook plaats bij een spirituele schepping. Als je iets maakt, leg je in deze schepping alles wat je hebt, jouw huidige bewustzijn, jouw huidige gedachten en emoties, het identiteitsgevoel dat jij je hebt voorgesteld dat je hebt. En dit alles wordt de schepping om je heen. Dat wordt JOUW wereld op het materiële vlak. Begrijp je dat de wereld die je om je heen ziet, een uitvergroting is van de manier waarop jij jezelf momenteel ziet. Het leven dat je hebt gecreëerd, vergroot uit wie je denkt dat je bent, omdat dit een consequentie is van de kosmische spiegel.

Let erop dat je begrijpt dat jij, wanneer je ook maar een ander leven wilt creëren, altijd deze kans krijgt, op ieder moment. Op elk willekeurig moment, wanneer jij je er bewust van gewaar bent, heb je de vaardigheid om herboren te worden en je huidige schepping opnieuw te scheppen. Dat houdt in dat je op ieder moment, wanneer je bereid bent, wanneer je vastbesloten bent, in staat bent een kwantumsprong in je bewustzijn te maken.

Dit kan natuurlijk pas gebeuren als je bereid bent, echt bereid bent naar jezelf te kijken en herboren te worden in een nieuw identiteitsgevoel. Daarom brengt het Jaar van de Moeder de initiaties van de twaalfde straal, de eeuwige hergeboorte. Wees opmerkzaam op de situaties die je tegenkomt, wees opmerkzaam op de mensen die je ontmoet, waar je mee spreekt, de mensen die je lijken te omringen. Wees opmerkzaam op alle omstandigheden die het materiële vlak om je heen uitvergroten, omdat al die omstandigheden je tonen wat eigenlijk het bewustzijn is waarmee jij schept.

Mijn geliefden, ik rond nu deze uitgave door deze boodschapper af en ik ga door met een andere boodschapper. Ik ben dankbaar, eeuwig dankbaar voor alle mensen die bereid zijn mijn leringen aan te nemen, die bereid zijn zich op mijn Aanwezigheid af te stemmen, die de Moeder is die constant herboren wordt op het materiële vlak, omdat de Moeder constant één is, tot één versmolten met de Geest van de Vader.