Ga naar de ongedeelde Beslistheid en schep je eigen Leven en koninkrijk

Geascendeerde Meester Master MORE, 15 juni 2010,  Helen Michaels, Vilnius, Litouwen.

Helen: Op weg naar Vilnius, kreeg ik het gevoel dat de meesters deze keer iets speciaal voor Litouwen wilden zeggen. Ik had toevallig iets gelezen over de legende van Groothertog Gediminas onderweg naar Vilnius en toen ik er was, wist ik dat deze legende een belangrijke sleutel was, die zal worden besproken in het dictaat. Terwijl ik in Vilnius was, wist ik dat Master MORE zijn dictaat midden in de oude stad van Vilnius wilde geven, op het plein van de Kathedraal, waar het standbeeld van Gediminas recht tegenover de katholieke kathedraal staat. Vilnius ligt in het zuidoosten van Litouwen, waar de Vilnia- en Nerisrivier bij elkaar komen. Dicht bij Vilnius ligt een plek waarvan sommigen beweren dat het het geografische middelpunt van Europa is. Vilnius was eens niet alleen cultureel, maar ook geografisch het centrum van het Groothertogdom Litouwen.

Een paar woorden over de geschiedenis van Vilnius en Litouwen voor mensen die niet in de buurt van dit gebied wonen. De hoofdstad van Litouwen heeft een opmerkelijke geschiedenis. De stad werd voor het eerst genoemd in geschreven bronnen in 1323, toen de Brieven van Groothertog Gediminas naar Duitse steden werden gezonden, die de Duitse leden van de Joodse gemeenschap uitnodigden om zich in de hoofdstad te vestigen, en naar Paus Johannes XXII. Deze brieven bevatten de eerste ondubbelzinnige verwijzing naar Vilnius als de hoofdstad.

Door de eeuwen heen heeft Vilnius talloze oorlogen meegemaakt, toen het deel was van het Pools-Litouwse koninkrijk, maar ook als deel van het Russische rijk (van 1795 -1812). In 1812 werd de stad ingenomen door Napoleon toen hij doorstootte naar Moskou.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Vilnius en de rest van Litouwen door het Duitse Leger bezet van 1915 tot 1918. De Tweede Wereldoorlog begon met de Duitse invasie in Polen in september 1939. De geheime protocollen van het Molotov-Ribbentrop Pact hadden Litouwen en Polen in Duitse en sovjetsferen van belang verdeeld. Op 19 september 1939 werd Vilnius door de Sovjet-Unie ingenomen.

Op 11 maart 1990 kondigde het Hoogste Gerechtshof van Litouwen SSR aan dat ze zich afscheidde van de Sovjet-Unie en de intentie had om weer de onafhankelijke republiek Litouwen te vormen. Het gevolg van deze verklaringen was dat op 9 januari 1991 de Sovjet-Unie troepen zond. Dit culmineerde op 13 januari in de aanval op het Staatsradio- en Televisiegebouw en de tv-toren van Vilnius, waarbij ten minste veertien burgers werden gedood en 700 anderen ernstig gewond raakten. De Sovjet-Unie erkende de onafhankelijkheid van Litouwen uiteindelijk in augustus 1991.

Master MORE:

Vol vreugde grijp ik, Master MORE, de kans aan om op verschillende plekken mijn zegje te doen. Vooral in het licht van de laatste dictaten die zijn uitgebracht in het centrum van de voormalige Sovjet-Unie. Dus grijp ik de kans om hardop te spreken in het centrum van het voormalige koninkrijk Litouwen.

Voor ons – de geascendeerde meesters – is het een grote vreugde om iedereen te begroeten die bereid is de open deur voor het Woord van God en de opening voor het hogere bewustzijn dat we altijd heel erg graag uitgieten, te zijn. Het is de vreugde van God om tot uitdrukking te worden gebracht op verschillende geografische punten die een andere individuele vibratie hebben en op een of andere manier belangrijk zijn voor de plaatselijke inwoners en de groei van hun bewustzijn. Het is ook de vreugde van God om de lokale symbolen te gebruiken voor de mensen die bereid zijn méér te worden en de boodschap, de kennis en de hogere vibraties die zich willen laten horen in de buitenwereld om de Gouden Eeuw tot stand te brengen, te vermenigvuldigen.

Ik, Master MORE, BEN méér op ieder moment, en de boodschap die ik kom brengen is dat ik jullie ertoe wil inspireren méér te worden. Ik heb deze boodschapper ertoe geïnspireerd om onderweg naar Litouwen en de hoofdstad van dit land te lezen; het verhaal te lezen van de Hertog Gediminas, die de stad Vilnius aan het begin van de 14e eeuw heeft gesticht, nadat hij de droom had gezien van een ijzeren wolf die op de heuvel stond en daar huilde.

Waarom is het zo belangrijk om te wijzen op het verhaal van Gediminas? Omdat de denkwijze waar groothertog Gediminas voor stond, nog steeds diep geworteld in het bewustzijn van het Litouwse volk zit. Het Litouwse volk is gewend om haar koningen en hertogen als grote helden van de natie te beschouwen, van wie de herinnering moet worden gekoesterd, in stand gehouden en zeer geëerd. Geleidelijk aan is deze houding uitgegroeid tot een diepe verering voor alle gezagdragers die voor de massa staan. Ik zeg nu niet dat veel van deze figuren niet opvallende persoonlijkheden waren en geen erkenning van de maatschappij hadden verdiend. Ik zeg dat de kritiekloze acceptatie van elke gezagsdrager in de buitenwereld een denkwijze is die geen onderdeel uitmaakt van de Gouden Eeuw, die een eeuw van eenheid en samenwerking moet worden.

Koningen en hertogen hebben hier allerhoogste gezag in de buitenwereld vertegenwoordigd en in deze natie is men niet bereid om echt kritisch het bewustzijn ervan te evalueren aan het begin van de Gouden Eeuw. Daarom sta ik Master MORE klaar en ik ben bereid om nog een portie Licht uit te geven aan de voormalige landen van de Sovjet-Unie om de mensen hier in Litouwen en ook andere landen te helpen de volgende stap te doen naar openheid en groei in bewustzijn.

En ik geef deze dispensatie specifiek voor het nationale bewustzijn van Litouwen dat heel erg is beïnvloed door de oude herinneringen aan het koninkrijk Litouwen, het sovjetcommunisme en de katholieke kerk – waarvan de invloed nog steeds aanwezig is.

Laten we eens bekijken wat er eigenlijk in het Litouwse bewustzijn heeft plaatsgevonden. Toen de groothertog Gediminas in zijn droom, in het begin van 1300, de enorme wolf zag die op de top van de heuvel stond te huilen, waar de twee rivieren Nerus en Vilna bijeenkomen, vatte hij dit op als een belangrijk teken in de buitenwereld om te regeren. Nadat hij de droom had gezien, ging de groothertog erop uit om de plaats te zoeken die in de droom werd voorspeld. Destijds werd Litouwen bezet door heidense stammen en natuurlijk was een heidense priester de meest intelligente man om de groothertog te adviseren. Zelfs als de details van het verhaal niet helemaal kloppen, zoals in die beroemde legende worden verteld, is mijn punt om op de legende van groothertog Gediminas te wijzen, nog steeds waardevol.

Wat nog steeds diep in het bewustzijn van Litouwen geworteld zit, is de sterke neiging om op gezag te vertrouwen. Toen in de 12e eeuw de groothertog aan een heidense priester vroeg hoe die droom moest worden geïnterpreteerd, kwam die interpretatie natuurlijk van een hogere bron van waarheid, die alle daarop volgende handelingen gerechtvaardigde. En wat hebben de heidense priesters aan de groothertog verteld? Ze hebben hem gezegd dat deze specifieke droom absoluut een teken was dat de stad Vilnius hier moest worden gesticht en de stad moest het brandpunt van het Litouwse rijk worden. In de 12e eeuw had Litouwen veel problemen met vijanden van buitenaf. De nieuwe hoofdstad stichten en de Litouwse stammen verenigen tot een samenleving die meer op een staat leek, was de taak die Gediminas op zich zou moeten nemen, vertelde men hem aan de hand van zijn droom. Wat de heidense priesters niet in staat waren tegen Gediminas te zeggen, was dat de ijzeren wolf nooit een teken kan zijn van iets wat hoger is dan slechts de kunstmatige eenheid van een aards koninkrijk.

Hertog Gediminas werd het symbool van Vilnius, omdat hij toen de stad Vilnius af was, de handelslui en kooplieden, officials en handwerkslieden uitnodigde om hier te komen wonen en een nieuwe eenheid, een nieuwe maatschappij, een nieuwe vorm van samenleving beloofde. Om zich er helemaal van te verzekeren dat de mensen in ieder geval enigszins een samenhang zouden vormen tussen de verschillende stammen, besefte Gediminas dat een geloof dat hen verenigde, het noodzakelijke middel was. Hij nodigde de katholieke religie uit in Litouwen om de mensen in dat ene koninkrijk tot elkaar te brengen.

Natuurlijk weet iedereen over de samenleving en cultuur van Litouwen dat de katholieke kerk daar geweldig veel macht over de bevolking heeft gekregen. Net als in Rome werd de katholieke kerk het middel om het Romeinse Rijk te handhaven, maar niet onder een keizer, maar onder de regering van een paus – en hetzelfde is hier gebeurd. De kerkdoctrines en dogma’s waren zo sterk dat de katholieke kerk zelfs nadat koninkrijken vielen, nog steeds aanwezig was en op vele manieren bepaalde hoe het leven in de buitenwereld geregeld moest worden of hoe het gezinsleven zou moeten worden geleefd, hoe elk detail in hun leven moest worden geregeld om tegemoet te komen aan de goddelijke criteria en God te behagen. En toen de Sovjet-Unie op weg naar Litouwen was, viel er niet veel te veroveren, omdat het onderworpen bewustzijn er al was. Het bewustzijn heeft niet kritisch hun volledige vertrouwen in dat gezag in de buitenwereld dat al voor hen was vastgesteld, onderzocht.

Door de eeuwen heen werd het ene valse geloof door het andere valse geloof vervangen. Of direct gezegd – de geest van de antichrist, die al door de meerderheid van de bevolking was geaccepteerd, vond diverse excuses om het bewustzijn van Litouwen te manipuleren om blindelings en zonder vragen te stellen naar gezagsdragers in de buitenwereld te luisteren.

De ijzeren wolf is hetzelfde symbool als we in Rome hebben gezien, omdat de wolvin twee jongetjes verzorgde, die in het bos door de Vestaalse maagd werden achtergelaten. In Vilnius ontbreken de tweelingen, maar de huilende wolf is het symbool geworden van de stad Vilnius en het bewustzijn dat hier wordt gesymboliseerd. De ijzeren wolf is het symbool van een materialistische kijk op de wereld, die wordt gefundeerd op het antichristelijke geloof dat materie kan bestaan zonder één met Gods Geest te zijn. En door hun eigen waarheid in de materie (het koninkrijk) te vormen, is er geen behoefte om je met Gods koninkrijk binnenin jou te verenigen. Het is het grootste bedrog dat ooit op de mensheid werd geprojecteerd en een heel subtiel ongeloof dat moet worden vernietigd.

Daarom ben ik, Master MORE, gekomen om de dispensatie te geven en deze illusie te vernietigen dat het koninkrijk van Gods dochters en zonen wordt bepaald door het beeld van een ijzeren wolf. Een mentaal kader van de ijzeren wolf dat de kunstmatige materiële eenheid symboliseert – samen zijn en leven in een fysiek centrum dat wordt verenigd door materiële omstandigheden in plaats van verenigd in de geest van het ware koninkrijk te zijn.

Alleen de geest van de antichrist gelooft dat je weg naar verlossing, door een koninkrijk in de buitenwereld te creëren of regels in de buitenwereld op te volgen die door een gezagsdrager worden vastgesteld – koning, hertog of katholieke priester – wordt gegarandeerd. Het bewustzijn van de antichrist probeert de vrije wil van mensen te manipuleren, zodat ze in plaats van naar hun innerlijke leiding en aanwijzingen te luisteren, het werktuig worden in handen van de edelen en blindelings geloven in de autoriteiten in de buitenwereld zonder innerlijk onderscheidingsvermogen.

Dit hele gebied – dat eeuwenlang onder invloed heeft gestaan van koningen en de katholieke kerk en bijna vijftig jaar lang na de Tweede Wereldoorlog zeer werd beïnvloed door het sovjetbewustzijn – moet bevrijd worden uit de impasse van deze beelden die het bewustzijn van de mensen hebben vastgezet. Als de mensen in Litouwen het willen doorbreken en opklimmen naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw, moeten ze de bereidheid zoeken om de verantwoording voor hun keuzes, hun beslissingen en hun leven te dragen en het ware koninkrijk binnenin zichzelf vestigen.

Daarom ben ik, Master MORE, door deze boodschapper, gekomen om dit perspectief te bieden, dat ik rechtstreeks tot het bewustzijn van de mensen in Litouwen spreek, dat hier een brandpunt heeft – bij het standbeeld van Gediminas op het Kathedraalplein.

Nog een beperkend symbool voor het volk Litouwen en hun natuurlijke creativiteit is de katholieke religie. Het heeft hier, net als overal, nog een kunstmatige structuur gevormd om de natuurlijke vreugde van de mensen onder de duim te houden en het heeft hen eigenlijk verhinderd om de God in zichzelf te vinden en echt één in geest te zijn. Als de grootste vertegenwoordiger van de geest van de antichrist op aarde is die erin geslaagd om mensen zo te manipuleren dat ze het bewustzijn van niet-willen, het niet-bereid zijn om hun eigen beslissingen hebben aangenomen.

Door het beeld te creëren van een oordelende en voorwaardelijke God, is de katholieke religie erin geslaagd om constant angst in het massabewustzijn op te wekken, namelijk dat je door bepaalde handelingen in de buitenwereld te verrichten, zulke verkeerde keuzes kunt maken dat het beter is om niet zelf iets te beslissen, maar in plaats daarvan de regels in de buitenwereld op te volgen die door de religie zijn vastgesteld. Omdat je er dan altijd zeker van kunt zijn dat je geen verkeerde keuzes maakt die je verlossing kunnen verhinderen. Door te ontkennen dat mensen de vrije wil hebben om keuzes te maken op aarde, is de katholieke kerk erin geslaagd de structuur van illusies overeind te houden dat enkel hun ‘koninkrijk’ rechtvaardig is en dat het opvolgen van de regels van een voorwaardelijke God de enige weg naar de hemel is.

Je ziet dat de sterke structuren in het massabewustzijn en het sterke geloof in een onfeilbare leider of een sterk geloof in een oordelende God wel wel heel moeilijk af te breken kan zijn. Vooral wanneer je van binnenuit naar de situatie kijkt en niet veel opties hebt om over na te denken.

Maar toch, ben ik, Master MORE, gekomen op gebruik te maken van de gelegenheid om direct tot het hart van de natie en dit bewustzijn te spreken en dit diep gewortelde beeld dat de mensen in Litouwen een leider of gezagsdrager in de buitenwereld nodig hebben om op te vertrouwen om beslissingen te nemen, te vernietigen. In plaats daarvan moedig ik jullie aan om overeind te komen en op je innerlijk onderscheidingsvermogen te vertrouwen dat aan het begin van de Gouden Eeuw, het enige koninkrijk dat kan bestaan, het koninkrijk van God binnenin jou is. En dit begint natuurlijk met de WIL om zelf beslissingen te nemen, de beslissing en de wil om de schepper van je eigen leven en situaties te zijn.

Jullie – geliefde zonen en dochters van God – hebben geen beeld in de buitenwereld nodig van een koninkrijk in de buitenwereld. Om individualistischer en meer te worden als natie – als een verenigende natie tussen oost en west, die aan de grens ligt van Rusland, Letland, Polen en Wit-Rusland. Ik zeg wel dat dit land het potentieel heeft om veel meer op te klimmen en nieuwe manieren van creativiteit te demonstreren – in de maatschappij, in het gezin, en op elk ander gebied van het leven – en daarom tot de voorlopers te behoren om ook naburige gebieden te helpen hogerop te komen en manieren te vinden om nieuwe ideeën met westerse mensen uit te wisselen en die naar Rusland te brengen door het Litouwse bewustzijn en door Litouwen.

Het land heeft een groot potentieel om haar huidige bewustzijnsniveau te ontstijgen en daarom spreek ik rechtstreeks tot het hart van de mensen: Ik, Master MORE, ben gekomen om mijn licht van Gods Wil hier te verankeren en alle oude brandpunten van Hertog Gediminas en de katholieke kerk als symbool voor het koninkrijk in de buitenwereld te vernietigen. Ik nodig jullie rechtstreeks in mijn hart uit om deel te nemen aan de Wil van God die IK BEN – de ongedeelde beslistheid die Gods Wil is – en de bereidheid te krijgen om je eigen leven en je eigen koninkrijk te scheppen. Breek de oude structuur en de gewoonte om op het gezag in de buitenwereld te vertrouwen af. Dit is natuurlijk niet nodig in de Gouden Eeuw en het is een grote inperking geworden voor de creativiteit en de bereidheid van het volk van Litouwen om naar een betere maatschappij toe te werken.

De sleutels voor het Litouwse volk – die ik in het bewustzijn van het volk van Litouwen wil verankeren – is de bereidheid te vinden en het besluit te nemen om naar je oorspronkelijke zuiverheid te accelereren. Omdat je door naar zuiverheid te accelereren het bedrog van de antichrist kunt doorzien die de vrije wil wil manipuleren om je aan te passen aan koninkrijken in de buitenwereld in plaats van meer te worden. Door op innerlijke manieren te werken aan het herstel van het innerlijke contact met God binnenin jou, accelereer jij en help je jouw hele natie hogerop te komen naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw. Ik, Master MORE, ben altijd bereid met jullie allemaal samen te werken, degenen die de wens en de wil hebben om meer te zijn. Ik zie veel individuele personen die op innerlijk niveau eraan toe en bereid zijn met mij samen te werken, en hiermee wil ik mijn diepe liefde delen, mijn liefde om één te zijn met Gods Wil.

Ik verwelkom alle personen, die in de Litouwse natie zijn geïncarneerd en andere landen die in het verleden onderdeel waren van het koninkrijk Litouwen en nu deel uitmaken van andere landen die Litouwen omringen – in deze grote liefde die Gods WIL is. En ik verwelkom jullie om met mij en andere meesters samen te werken om de volgende stap te doen in het massabewustzijn, het oude te transcenderen en de nieuwe manieren te verwelkomen om jullie spirituele identiteit en je leven in de materie te scheppen.

Hierdoor moeten de Litouwse natie en alle voormalige landen van de Sovjet-Unie natuurlijk begrijpen dat je om meer te worden, bereid moet zijn om minder te worden in de betekenis van jouw leven en jouw betekenis in de buitenwereld. Hiermee bedoel ik het opgeven van de behoefte om symbolen en structuren (verschijnselen) in de buitenwereld nodig te hebben en bereid te zijn om het belang van structuren of koninkrijken in de buitenwereld te transcenderen. Om meer te worden, moeten de mensen bereid worden om hun behoefte aan symbolen en structuren in de materie op te geven, waaronder het materiële wereldbeeld dat de illusie in stand wil houden dat de materie zonder geest kan bestaan.

MEER worden is een innerlijk proces dat begint in je hart, door de behoefte op te geven om je met normen in de buitenwereld of symbolen in de buitenwereld te identificeren en door jouw keus om de verantwoording voor jouw leven en verlossing in eigen hand te nemen zonder op een autoriteit in de buitenwereld te vertrouwen. Je contact met het echte koninkrijk begint door het besluit te nemen om jouw contact met de God binnenin jou te herstellen, jouw IK BEN Aanwezigheid. Vraag hulp van de meester je het meest na aan je hart ligt, hetzij ik, Moeder Maria of iemand anders, die het meest de eigenschap symboliseert waar jij je gemakkelijk mee resoneert.

Wees bereid om openlijk de vragen in jezelf te stellen, wat vertegenwoordigen die krachtsymbolen en religieuze symbolen in de buitenwereld eigenlijk voor je? Ben je verblind door de illusie dat je niet het contact, dat verloren is gegaan, kunt herstellen met jouw innerlijke God en daarom het gevoel van gescheidenheid probeert te compenseren met uiterlijke symbolen? Of denk je dat eenheid met het materiële leven of het koninkrijk in de buitenwereld jouw aandacht afleidt van de innerlijke wond die je ego heeft geslagen nadat de Bewuste Jij het besluit had genomen om met het gevoel van gescheidenheid te experimenteren?

In dat geval beveel ik je van harte aan om opnieuw het idee te overwegen of het hebben van een kunstmatige eenheid met een religie, of deel uitmaken van een koninkrijk in de buitenwereld, of het gevoel van een gescheiden zelf handhaven, jou wel permanent voldoening geeft. In werkelijkheid is het onmogelijk om zo’n niveau van gescheidenheid van God te creëren dat jij niet jouw contact kunt herstellen, als je bereid bent dat te doen. Dit is de illusie die ik, Master MORE, hier in Litouwen kom vernietigen. En op innerlijk niveau is die verandering al begonnen, omdat deze boodschapper oproepen heeft gedaan voor dit land en de omringende landen – en de Wet van God zegt dat de oproep het antwoord afdwingt.

Omdat wij in het geascendeerde rijk de talenten kunnen vermenigvuldigen en daarom kunnen we ook de oproepen vermenigvuldigen. De verandering die nodig was zowel in het bewustzijn van Litouwen als in andere omringende landen, is daadwerkelijk op innerlijk niveau al gebeurd. Dit is natuurlijk in de zeer nabije toekomst niet zichtbaar door gebeurtenissen in de buitenwereld, maar duidelijk zichtbaar in het hart van die mensen die er voor openstaan en eraan toe zijn om de veranderingen in hun bewustzijn door te voeren – en zodoende het hele land en het massabewustzijn te beïnvloeden.

Wij, de geascendeerde meesters, voelen veel liefde voor de mensheid en wij kunnen natuurlijk met alle mensen samenwerken die enigszins openstaan voor creatieve ideeën die we naar de maatschappij willen brengen. Zelfs als er niet veel mensen in Litouwen zijn die de AskRealJeus-website hebben gevonden – of die bereid zijn om die vragen te stellen en de onderwerpen die we hebben uitgewerkt, te behandelen die we onlangs in onze dictaten in Rusland hebben uitgebracht – kan ik je ervan verzekeren dat wij in het geascendeerde rijk nog steeds met veel mensen kunnen samenwerken in Litouwen en de voormalige landen van de Sovjet-Unie, die er op innerlijk niveau klaar voor zijn en die de oprechte wens hebben om de veranderingen en de creativiteit in hun samenlevingen, hun economie en hun gezinsleven tot stand te brengen.

Door deze uitgave verwelkom ik jullie, het Litouwse volk en mensen uit de omringende landen, die enorm hebben geleden onder structuren, die door het nationale bewustzijn aan hen werden opgelegd. Ik verwelkom jullie in dit nieuwe tijdperk dat het afbreken symboliseert van alle van te voren afgebakende structuren en regels, ook de symbolen in de buitenwereld die enorm het vermogen van de mensen hebben beperkt om een creatieve benadering bij veel aspecten in de maatschappij te gebruiken.

Wij, in het geascendeerde rijk, richten ons licht vooral op de innerlijke structuren die de mensen in hun identiteits-, emotionele en mentale lichaam hebben opgebouwd en die de beperkingen zijn geworden voor verdere zelftranscendentie. Omdat de Kosmische Goddelijke sloopkogel ook hier in Vilnius is gebruikt, waar deze boodschapper momenteel is, kan ik je ervan verzekeren dat de veranderingen op innerlijk niveau toegang verschaffen tot andere veranderingen die in deze samenleving en dit land gaan gebeuren. Het innerlijke verlangen dat vele mensen van binnen hebben – en het in veel gevallen tot uitdrukking zien gebracht als een verlangen naar veiligheid in hun gezinsleven – is eigenlijk het innerlijke verlangen om bij de goddelijke familie te horen, één met je IK BEN Aanwezigheid te zijn en herenigd te worden met elkaar in Geest, omdat niets op aarde de wensen van de Geest kan vervullen.

Ik, Master MORE, sluit hiermee mijn uitgave af en met grote liefde verwelkom ik de veranderingen op innerlijk niveau zowel in de voormalige landen van de Sovjet-Unie als hier in Litouwen en ik geef de volgende beurt aan mijn geliefde zuster Moeder Maria, die over het mannelijke en vrouwelijke evenwicht in deze samenleving wil spreken.