Alleen degenen die proberen al het Leven te verheffen, komen in de Ascensiespiraal

ONDERWERPEN: Degenen die het Christusschap proberen in te perken – De bereidheid om in de spiegel te kijken – Het bewustzijn dat de spot drijft met iets, moet worden opgegeven – Jij bent een vormloos wezen – Het gebeurt allemaal in jouw gedachten – Voel de vibratie

Geascendeerde Meester Master MORE, 13 juni 2010, Sint Petersburg, Rusland

De duivel, de kwade geest, kan het niet verdragen om bespot te worden. Dat zijn de tijdloze woorden die ik heb uitgesproken, toen ik geïncarneerd was als Thomas More. En die zijn inderdaad waar. De duivel houdt er niet van om bespot worden – of dat er grappen over hem gemaakt worden of dat hij uitgelachen wordt – want hij neemt zichzelf heel serieus. Laat mij dus één ding heel duidelijk maken: IK BEN de Meester El Morya. Ik heb het recht om mijn naam te veranderen in Master MORE. En JIJ hebt het recht niet om mij te zeggen wat ik moet doen – net als ik niet het recht heb om jou te zeggen wat je moet doen.

Degenen die het Christusschap proberen in te perken
Het verschil is dat ik niet van plan ben jou te vertellen wat je moet doen, terwijl sommigen op aarde wel van plan zijn om mij – of elke vertegenwoordiger van de Levende Christus – te zeggen wat hij moet doen. Dit is juist het bewustzijn dat je zag bij de Schriftgeleerden en de farizeeërs, die Jezus uitdaagden en de spot met hem dreven en die probeerden te gebruiken wat er, in wat je nu het Oude Testament noemt, gezegd wordt om Jezus te beperken in de manier waarop hij zijn Christusschap zou mogen uitdrukken.

Zie je hoe dit bewustzijn altijd iets probeert te vinden dat het kan gebruiken als wapen om de uitdrukkingsvorm van de Levende Christus in te perken? Zo zijn er zelfs mensen die iets uit een eerdere lering van een geascendeerde meester gebruiken om tegenwoordig de uitdrukkingsvorm van de geascendeerde meesters in te perken. Dit heeft natuurlijk geen effect op ons, want wij worden niet bespot door iets waar de mens mee aankomt. Want wij kunnen het wel verdragen dat wij worden bespot; wij kunnen er zelfs van genieten dat wij bespot worden. Want als jij jezelf niet serieus neemt, wat voor zin heeft dan dat anderen jou bespotten of uitlachen?

Maar het heeft wel consequenties voor degenen die de spot drijven en grappen maken of proberen anderen naar beneden te halen. Mijn geliefden, kijk naar de situatie van Jezus die terecht moest staan. Nog maar een paar dagen daarvoor hadden veel mensen uit Jeruzalem hem als de Messias welkom geheten, hem als een koning binnengehaald toen hij Jeruzalem binnenkwam. Maar ineens schakelden ze om, zoals de menselijke geest in een oogwenk kan omschakelen. En toen schreeuwden ze: “Barabbas, Barabbas,” want ze hadden liever een moordenaar op vrije voeten dan de Levende Christus. En terwijl hij door de smalle straatjes van Jeruzalem liep, het kruis dragend, bespotten ze hem, spogen naar hem en probeerden hem met allerlei scheldwoorden te vernederen.

Maar Jezus is geascendeerd en is nu in het geascendeerde rijk, terwijl degenen die hem in de menigte bespot hebben, nog steeds op aarde zijn. Maar bovendien zijn ze nog steeds geïncarneerd. En dat zou zeker een reden tot bezorgdheid moeten zijn voor degenen die enigszins bereid zijn om naar zichzelf in de spiegel te kijken – en daarom van deze situatie zouden kunnen leren door te beseffen: “Wij zijn degenen die niet veranderd zijn, wij zijn degenen die naar onszelf moeten kijken in plaats van op anderen projecteren. Want wij gaan niet naar het geascendeerde rijk door te proberen anderen te veranderen – slechts door zelf te veranderen.”

De bereidheid om in de spiegel te kijken
En je kunt jezelf pas veranderen als je bereid bent in de spiegel te kijken en te erkennen dat jij in gebreke blijft, dat jij niet in de juiste bewustzijnsstaat bent. En ik kan je ervan verzekeren dat het voor een spiritueel iemand absoluut noodzakelijk is om het verlangen om iemand te bespotten of te vernederen, te overwinnen. Want wat je naar beneden haalt, is het heilige in jou. Want zoals Jezus heeft gezegd, wat je aan anderen doet, moet je eerst aan jezelf gedaan hebben. Dus juist het feit dat jij je ertoe brengt anderen te bespotten, toont dat je met het heilige in jou al de spot hebt gedreven. En dan kun je niet de Christus in jou geboren laten worden, want je zou het het gevoel hebben dat je die Christus in jou moet bespotten, zoals je die in anderen bespot.

En dan kun je dat bewustzijn niet ontstijgen, het bewustzijn dat je bij in zoveel spirituele mensen overal ter wereld ziet. Omdat ze denken dat zij – omdat ze niet gewelddaden in de buitenwereld plegen – omdat ze zacht spreken en niet openlijk boosheid tonen – het menselijke bewustzijn hebben getranscendeerd en waarachtig spirituele mensen zijn geworden. Maar ze zijn niet bereid onder dat niveau van oppervlakkig bewustzijn te zien dat er nog steeds onopgeloste psychische problemen zijn, onverwerkte emoties. En dat kun je juist zien aan het feit dat ze een gevoel van superioriteit hebben dat ervoor zorgt dat zij anderen, die iets anders geloven of die niet dezelfde spirituele oefeningen doen als zij, kunnen oordelen of zelfs de spot met hen drijven.

Kijk eens hoeveel spirituele bewegingen overal ter wereld gedomineerd worden door deze bewustzijnsstaat: de behoefte om zich beter dan anderen te voelen, de behoefte om te voelen dat wij iets hebben wat niemand anders heeft, dat onze goeroe, onze lering, onze organisatie, ons ritueel, op een of andere manier superieur is aan die van anderen. Maar om je superieur te voelen, moeten er mensen zijn die inferieur zijn. En dat betekent dat jij, om jezelf te verheffen, bereid bent anderen te vernederen. En dit is natuurlijk totaal in tegenstelling en in overtreding met de wil van God.

Als Chohan van de Eerste Straal heb ik – zoals ik denk ik wel kan zeggen – een heel redelijk inzicht in de wil van God. En ik weet dat het de absolute wil van God is om al het leven te verheffen. Dit moet natuurlijk binnen de context van de vrije wil, zodat er delen van het leven zijn die niet verheven worden door hun eigen keuze. Maar God respecteert gewoon de keuzes van de vrije wil van sommige wezens. God heeft geen behoefte om aan hun keuzes iets toe te voegen door hun naar beneden te halen, door hen te straffen, zoals je bij heel veel religieuze mensen door de tijd heen hebt gezien. En God heeft zeker geen behoefte om de spot te drijven met degenen die niet willen meedoen aan een systeem op aarde.

Het bewustzijn dat de spot drijft met iets, moet worden opgegeven
Begrijpen jullie de absolute waarheid dat dit spotten met anderen een staat van bewustzijn is die getranscendeerd moet worden? Nogmaals, ik vraag niet van jou je schuldig te voelen, omdat jij je ingelaten hebt met dit bewustzijn, want dit bewustzijn van ironie en sarcasme doordrenkt de meeste samenlevingen. Want het komt van de gevallenen die, bijna vanaf het begin, probeerden wat wij het bewustzijn van de aanklager genoemd hebben, te gebruiken om de spot met anderen en hun spiritualiteit en hun dienstbaarheid te drijven.

Dit is slechts één poging om mensen op de dualistische strijd te laten reageren. De andere is natuurlijk het misbruik van macht, omdat je met geweld de vrije wil van andere mensen schendt. Dit zou het Alpha-aspect genoemd kunnen worden. Maar het Omega-aspect is dan die vervorming, waarbij je probeert de spot met anderen te drijven en hen belachelijk te maken en in psychologische zin te vernederen. Met andere woorden, er bestaat fysiek geweld en psychologisch geweld. En dit zijn de Alpha en Omega van de strategie die vanaf het begin door de gevallenen werd gebruikt.

Als spirituele mensen moeten jullie naar jezelf kijken en zien of je dit bewustzijn van de samenleving waarin jij bent opgegroeid, hebt overgenomen. Velen van jullie, bijna elk van jullie heeft dat wel gedaan, want zoals ik zei, het doordrenkt iedere samenleving. En je zou zelfs kunnen ontdekken, als je eerlijk bent, dat sommigen van jullie heel goed lol kunnen maken, snel met een geestig antwoord aan te komen op alles wat jou wordt aangegeven. En sommigen van jullie zouden zelfs kunnen voelen dat dit een bepaalde mate van plezier is, zoals ik toegeef dat ik zelfs in mijn incarnaties ervan genoot om op deze manier grappen te maken en iemand voor de gek te houden, zoals jullie tegenwoordig zeggen.

Zelfs Saint Germain was tamelijk geestig in een paar van zijn incarnaties en had heel snel een pittig antwoord klaar. Maar we kwamen allemaal op het punt waarop wij beseften dat dit bewustzijn ons pad naar ascensie niet diende en iets was wat wij gewoon achter ons moesten laten. En het moest achtergelaten worden door een beslissing te nemen, omdat je beseft dat dit bewustzijn het effect heeft dat het een ander aspect van het leven naar beneden haalt. En dan haal jij jezelf naar beneden.

En hoe kun jij natuurlijk ascenderen als je een ander aspect van het leven naar beneden haalt? Want wat is ascensie? Het is alles verheffen wat verheven kan worden en al het andere te laten sterven. Maar zie je, wanneer je iets naar beneden haalt, kun je het vanzelfsprekend niet verheffen – maar je kunt het ook niet laten sterven. Want wat je naar beneden haalt, wil je in stand houden. Want alleen wanneer jij wat je naar beneden hebt gehaald, houdt, kun je dat gevoel van superioriteit handhaven dat je overhoudt door een ander element van het leven naar beneden te halen.

Een deel van jou – het deel van jouw ziel, het deel van jouw lagere wezen – houd je tijdelijk vast in een niemandsland. Het kan niet verheven worden, maar je kunt het ook niet laten sterven. Dus je moet op het punt komen waarop je beseft dat dit bewustzijn om te bespotten, lol te maken en iemand af te kraken, slechts dient om jou tegen te houden. En dan moet jij je opnieuw verbinden met die grotere liefde, de grotere liefde om hogerop te komen bij de ascensie. En wanneer jij opnieuw met die liefde contact maakt, kun je terugkijken op het bewustzijn dat de spot wil drijven, zonder schuld of schaamte te voelen – met andere woorden, zonder een nieuwe reden te bedenken om jezelf af te kraken. En daardoor kun je het recht in de ogen kijken en zeggen: “Je vormt geen deel van mijn echte wezen en ik wil niet dat je nog langer deel uitmaakt van mijn wezen. Daarom laat ik je los in het vuur van God.”

Dan kun je de innerlijke vastbeslotenheid voelen, omdat het voelt alsof iets breekt, en dan krijg je een nieuw gevoel van vrijheid, wanneer je beseft dat je meer geworden bent dan je daarvoor was. Dit is de vreugde – dit is de vreugde van een geascendeerde meester als hij een student op dat punt ziet komen dat hij een paar elementen van het gevallen bewustzijn loslaat die de student heeft opgenomen – wanneer de student zich weer verbindt met de waarheid over wie hij is.

Jij bent een vormloos wezen
En wie ben jij? Je bent een vormloos wezen, zoals we al heel vaak gezegd hebben. Want enkel het vormloze kan vorm transcenderen, alleen het vormloze kan méér worden. Want waarom wordt mijn naam met hoofdletters gespeld? Om aan te geven dat ik niet meer wil worden VAN de dingen in het materiële. Ik wil dat je dat niveau transcendeert en meer wordt DAN het menselijke.

Ik ben niet geïnteresseerd in studenten die levens hebben gebruikt om deze spirituele persona en het beeld in de buitenwereld te perfectioneren, zodat zij spiritueel kunnen lijken door dit of dat, of nog niets anders te doen. Ik ben er niet in geïnteresseerd of jij een spiritueler persoon wordt volgens een bepaalde norm op aarde. Ik ben erin geïnteresseerd dat je meer wordt dan een spiritueel persoon, meer dan een menselijk wezen. En alleen iets wat geen vorm heeft, kan meer dan welke vorm ook worden.

Dit zou logisch, vanzelfsprekend, moeten zijn voor degenen die bereid zijn om met de Christusgeest in plaats van met de menselijke geest te redeneren – die altijd wel een rechtvaardiging kan vinden om meer te worden in plaats van dat niveau van de ‘ijdelheid der ijdelheden’ te transcenderen, waarbij je probeert het menselijke te verheffen, het ego te verheffen, tot je denkt dat God, omdat jij een bepaalde norm volgt, jou wel toestemming moet verlenen om naar de hemel te gaan.

Maar zoals wij al gezegd hebben, er is geen norm op aarde die jou toestemming kan verlenen om naar de hemel te gaan. Het menselijke zal nooit naar de hemel gaan en daarom moet je het wezen dat vorm heeft, laten sterven. Zodat het vormloze wezen – noem het de Bewuste JIJ of wat je ook maar wilt – herboren kan worden in een nieuw identiteitsgevoel als geascendeerd wezen in plaats van niet-geascendeerd wezen.

Sommige studenten van de geascendeerde meesters hebben in gedachten de overtuiging gevormd dat de ascensie een extern proces is. Je voldoet aan de vereisten in de buitenwereld en dan verschijnt Serapis Bey of een andere meester aan jou en legt deze mantel van ascensie op jouw schouders. En dan ascendeer je. Maar het is niet waar. Je kunt niet met de ascensie begiftigd worden door een bron in de buitenwereld, want herboren worden is een innerlijk proces.

Zolang jij niet geascendeerd bent, waarom ben je dan niet geascendeerd? Omdat jij je nog vasthoudt aan een identiteitsgevoel als niet-geascendeerd wezen. Je denkt dat je nog niet aan een vereiste heb voldaan, je denkt dat een externe gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden, dat jou nog niet een of andere genade van buitenaf is verleend. En je kunt op dat niveau zijn – omdat jij je eigenlijk geplaatst hebt voor je ascensie – en heel lang op dat niveau blijven, zelfs levens lang. Omdat jij je geplaatst hebt, maar jezelf niet ertoe kunt brengen om door die poort te lopen, omdat jij dat zelfgevoel niet wilt loslaten – dat je nog niet helemaal daar bent of dat je wacht op iets van buitenaf. Je bent niet bereid om die identiteit te laten sterven en dan herboren te worden.

Wat er gebeurt wanneer je geascendeerde meester wordt, is dat je eindelijk het laatste overblijfsel, de laatste geest, van de niet-geascendeerde identiteit laat sterven. En dan wordt jij – het vormloze wezen – herboren in een nieuw identiteitsgevoel, je accepteert jezelf opnieuw, als geascendeerd wezen. Het is niet zo dat Serapis Bey of een andere meester bij je komt en zegt: “Jij bent nu een geascendeerd wezen.” Het is dat jij je bewust wordt van een nieuw zelfbewustzijn, waarbij je ineens om je heen kijkt en zegt: “IK BEN nu een geascendeerde meester.” Dit is het verschil, het laatste verschil, de laatste stap. Het is allemaal een proces dat in jouw geest plaatsvindt.

Het gebeurt allemaal in jouw gedachten
Iedere lering die we hebben gegeven, elk hulpmiddel dat wij ooit hebben gegeven, heeft maar één bedoeling gehad: een verandering in jouw geest teweegbrengen, jouw zelfbewustzijn, jouw identiteitsgevoel. Wanneer je DAT begint te begrijpen, dat ben je aan de ascensiespiraal begonnen. En dan transcendeer je volledig elke wens om anderen naar beneden te halen, of zelfs elke wens om anderen te verheffen. Want je begrijpt: de ascensiespiraal is een individueel proces.

Zoals ze zeggen: “Je kunt het niet meenemen.” Er is niets op aarde, uit je vorige leven – zelfs van je vorige spirituele activiteiten – wat je kunt meenemen naar de ascensiespiraal. Het moet van je wegvallen, naarmate je hoger in die ascensiespiraal komt. Zelfs het verlangen om andere mensen te redden – zoals wij het bestaan van een verkeerd concept van de Bodhisattva hebben genoemd – zelfs dat verlangen moet wegvallen. Want zolang je niet geascendeerd bent, kun jij heel gemakkelijk vervallen tot de wens om anderen met geweld te redden door hen te dwingen op een of andere manier te veranderen. Zelfs dat moet je loslaten, totdat je daar staat en beseft dat jouw ascensie maar van één ding afhangt: jouw relatie tot God, jouw relatie tot je hogere Zelf, jouw relatie tot de geascendeerde meesters.

En dan doe je wat Jezus je verteld heeft wat jij moest doen: “Laat niemand jou je kroon afpakken.” Laat niemand tussenbeide komen, laat niets op aarde tussenbeide komen bij jouw rechtstreekse contact met het geascendeerde rijk. Wanneer je elk verlangen loslaat om een deel van het leven naar beneden te halen of te verheffen, dan begin je aan de ascensiespiraal. Dan kun jij de volledige verantwoording voor jezelf dragen en beseffen dat de keuzes van andere mensen geen enkele invloed op jouw ascensie hebben. Het enige wat jouw ascensie beïnvloedt, zijn jouw eigen keuzes. En dan kun jij je concentreren op wat van belang is, in plaats van gevangen te zitten in activiteiten die niet van belang zijn voor jouw eigen ascensie.

En zeg ik hiermee dat je om te ascenderen egoïstisch moet worden? Nee! Want egoïsme is juist het verlangen om anderen te dwingen – de onwil om naar jezelf te kijken, om verantwoording voor jezelf te dragen. Wanneer je egoïsme overwint – wanneer je het egocentrische overwint, wanneer je narcisme overwint – ga je echt de ascensiespiraal in. Want dan probeer jij niet voor de ascensie in aanmerking te komen om het gevoel van jouw ego op te bouwen dat hij beter is dan anderen. Je hebt geen aanleiding meer om te ascenderen op een manier die verband houdt met deze wereld, want je hebt geen verlangens meer die betrekking hebben op deze wereld.

In plaats daarvan zijn je verlangens gericht op de volgende wereld. Maar zelfs dan, naarmate jij opklimt in de ascensiespiraal, vervagen alle verlangens en je wordt die verlangenloosheid waarin je niet probeert om te ascenderen om een bepaald gebrek te compenseren. Je ascendeert uit de pure vreugde van het eenzijn, van het ervaren van eenzijn en simpel gemagnetiseerd worden naar steeds groter eenzijn, totdat het gescheiden zelf eindelijk sterft en jij herboren wordt als iemand die één is – één met je hogere Zelf, één met de geascendeerde meesters, één met al het leven, één met jouw Schepper.

Voel de vibratie
Dit is een bewustzijnsstaat die de meeste spirituele zoekers nauwelijks kunnen begrijpen. Het is een bewustzijnsstaat die nauwelijks in woorden kan worden uitgedrukt, maar ik heb jullie – buiten de woorden om die jullie mij hebben horen spreken – een gevoel van de vibratie van dit bewustzijn gegeven. En dus kan ik enkel met Jezus zeggen: “Laat hen die oren hebben, horen, laat degenen die de gevoeligheid van hart hebben, mijn vibratie voelen, het bewustzijn van de geascendeerde meester MORE – opdat jullie weten dat IK méér   BEN.”

Ik ben meer dan een beeld dat ik of een student of organisatie, ooit heeft gevormd. En je zult mij alleen kennen wanneer je bereid bent om mee te gaan met dat MEER, die altijd transcenderende Aanwezigheid die IK BEN. Want de wil van God transcendeert tot in eeuwigheid. Die wenst al het leven te verheffen, maar die wil graag het leven verheffen waar het ook maar in bewustzijn is. Dus de wil van God past zich voortdurend aan, naarmate al het leven hogerop komt. Of zelfs als het leven naar een lager niveau zinkt, past de wil van God zich daarbij aan en blijft proberen het van dat niveau te verheffen in plaats van het op welke manier ook naar beneden te halen.

De wil van God stroomt altijd verder. Die is geen vaststaande onveranderlijke wet, zoals heel veel mensen dat visualiseren. Slechts het ego verlangt naar deze veiligheid en deze absolute waarheid of absolute wet. De wet van God past zich voortdurend aan, want de ultieme wet van God is al het leven verheffen. En dit kan alleen wanneer je naar het niveau gaat waarop het leven zich bevindt en probeert het van daar hogerop te brengen. Daarom zei ik: “Als de goeroe een mier is, sla er acht op.” Want op elk punt moeten wij, de geascendeerde meesters, jullie een goeroe sturen die je kunt horen op jouw huidige niveau van bewustzijn. En als je niet bereid bent die goeroe te horen, dan kun je dat niveau van bewustzijn niet transcenderen, toch?

En dan kun je niet doorstromen naar een hogere goeroe. En daarom zie je dat heel veel mensen, die zich student van geascendeerde meesters noemen, maar niet bereid zijn de goeroe te horen die wij hen gestuurd hebben. En daarom hebben zij geen echt contact met ons, zelfs al denken velen dat ze ons tegen hen kunnen horen spreken. Maar ze horen niet de geascendeerde meesters; het is de valse hiërarchie van bedriegers die jou vertellen wat je wilt horen, die jouw gevoel van superioriteit bevestigen en versterken. In plaats van jou een referentiekader te geven dat jou laat voelen dat jij niet meer op één lijn zit met de waarheid van God – en daarom de keus kunt maken om je weer op één lijn te brengen.

Dit is het doel van een echte leraar: jou niet vertellen wat je moet doen of hoe jij dat moet doen, maar jou dat gevoel geven wat echt en onecht is, zodat je kunt kiezen om een omslag in jouw bewustzijn te maken van geprojecteerd zijn op een onecht zelfgevoel naar de realiteit – de realiteit die je ervaart, omdat jij een vormloos wezen bent. En wanneer je de vibratie van de waarheid ervaart, kan het vormloze wezen dat jij bent – als het bereid is – bewust worden gemaakt van de waarheid dat het vormloos is, dat het meer is dan een vorm in de identiteit in vorm. En dan kan je pad in alle ernst beginnen, want je bent niet echt op het innerlijke pad wanneer je een lering in de buitenwereld opvolgt en oefeningen in de buitenwereld doet.

Je bent pas op het innerlijke pad wanneer je de waarheid hebt ervaren en je bereid bent geweest om jouw gevoel van gewaarzijn te veranderen, om je op één lijn te brengen met de waarheid die jij ervaren hebt. En om dit te blijven doen tot je volledig één bent met de waarheid in dat laatste proces van de ascensie – die waarachtig een omslag is van het ene punt naar het andere. En dat kan zomaar gebeuren, wanneer jij er klaar voor bent.

Zodoende is mijn missie af. Want terwijl ik sprak, heb ik natuurlijk de vibratie die IK BEN uitgestraald, de aanwezigheid die IK BEN, de wil van God die IK BEN voor Rusland en het Russische volk. Ik heb hen de kans gegeven om te voelen wat echt de wil van God is, in plaats van de wil van de partij. En dus wordt het tijd om de partij, van de communistische misvattingen, los te laten – en het wordt tijd om de partij van de kapitalistische misvattingen los te laten. Het wordt tijd om zowel rechts, links als het midden te transcenderen en te beseffen dat de wil van God is dat Rusland meer wordt dan een communistische staat, meer dan een kapitalistische staat. Zij wordt de waarachtige uitdrukkingsvorm van creativiteit, die waarachtige uitdrukkingsvorm van de aanwezigheid van het Russische volk, de Spirituele Aanwezigheid waaruit het Russische volk is voortgekomen. Breng jezelf weer op één lijn met die Aanwezigheid, die Aanwezigheid van spiritualiteit die jij bent. En dan zul je Rusland zien bloeien. Dan zul je Moeder Rusland geboorte zien geven aan de belichaamde Christuswezens. En dat is de wil van God voor Rusland.