Om in de Spiraal van Ascensie te komen, moet jij het Grote Projectiespel overwinnen

ONDERWERPEN: Vereisten om in de spiraal van Ascensie te komen – Alles bestaat uit waarneming – Het gevoel van alleen zijn – Egocentrische leiders – Jouw waarneming is de oorzaak in jouw leven – Superioriteit in de geschiedenis – Onderzoek jouw waarneming of ascendeer niet – Denk eens na over hoeveel jij projecteert – Het communistische waarnemingsfilter overwinnen – Depersonaliseer jouw leven – God wordt niet beïnvloed door jouw waarneming – Creativiteit is de oplossing; niet macht

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 11 juni 2010. Sint Petersburg, Rusland

Vereisten om in de spiraal van Ascensie te komen
IK BEN Serapis Bey en ik kom om jullie een verhandeling geven over enkele vereisten om in de spiraal van Ascensie te komen die nog niet zo bekend en goed begrepen zijn. Sommigen van jullie weten dat ik de ‘Hiërarch van Luxor’ genoemd wordt. Want in de etherische laag die correspondeert met de tempel van Luxor in Egypte, ben ik het hoofd van de Ascensie Retraite. Dit is de retraite waar mensen komen als ze er bijna aan toe zijn om de spiraal van Ascensie in te gaan. Deze retraite is dus niet voor nieuwkomers, niet voor beginners op het spirituele pad, niet voor leerlingen van de kleuterschool.

Maar een eigenaardig fenomeen vindt plaats in mijn retraite. En dat is dat daar zeker veel studenten door een periode heen moeten die bijna lijkt op een kleuterschool. Want wanneer je ziet hoe deze studenten zich gedragen, dan vraag jij je af: “Hoe zijn zij ooit van de kleuterschool af gekomen?” En dit is een onderwerp dat ik graag wil bespreken, want het is essentieel dat degenen die vastbesloten zijn om in dit leven in de spiraal van Ascensie te komen, dit concept begrijpen.

Wanneer studenten naar de Ascensie Retraite komen, worden ze in kleine groepjes verdeeld met andere mensen die een botsende astrologie, karma, persoonlijkheid, hebben. Maar niet alle studenten worden in deze kleuterschoolgroepjes gezet, want degenen die een bepaalde neiging al hebben overwonnen, hoeven niet door deze initiatie heen. Welke studenten worden dan in die groepen geplaatst? Nu, dat zijn de studenten die, hoewel ze vorderingen gemaakt hebben op het spirituele pad, nog niet duidelijk één bepaald concept of de noodzaak gezien, begrepen of geïnternaliseerd hebben. En het is noodzakelijk om één van de subtielere spelletjes van het ego, namelijk het Grote Projectiespel, het spel dat ervoor zorgt dat jij jouw eigen waarneming op andere mensen projecteert, of op de wereld projecteert, te overwinnen.

Het is heel goed mogelijk om levens lang en decennia lang in dit leven bezig te zijn met spirituele leringen of spirituele organisaties en spirituele technieken te beoefenen. En hoewel je wel wat vooruitgang boekt, blijft de grote vraag of je op het punt zult komen waarop je de rol begrijpt die waarneming in jouw leven speelt. De naakte waarheid is dat alles uit waarneming bestaat.

Alles bestaat uit waarneming
Wat is de bedoeling van het leven? Dat jij je zelfbewustzijn uitbreidt. Hoe breid jij je zelfbewustzijn uit? Door te beginnen met een plaatselijk, strak gefixeerd zelfbewustzijn, waarbij jij jezelf beschouwt als een plaatselijk geïndividualiseerd wezen – en dan breid je dat zelfgevoel uit. Maar hoe verloopt die uitbreiding? Het gebeurt natuurlijk doordat jij je waarneming uitbreidt, zodat jij in plaats van jezelf als een gelokaliseerd wezen te beschouwen, jezelf – op den duur – als een alomtegenwoordig wezen beschouwt, omdat je dan net als een van de meesters kunt zeggen toen hij ascendeerde: “Ik ben overal in het bewustzijn van God.”

Maar om dat zelfgevoel uit te breiden, moet jij weten dat jouw beperkte zelfgevoel uiteindelijk niet echt is. Je wordt slechts beperkt door jouw waarneming, jouw waarneming is gelokaliseerd. En daardoor is het proces van naar Godschap toegroeien een proces om jouw waarneming te ontgroeien dat jij gelokaliseerd bent, de waarneming opgeven dat jij een gelokaliseerd zelf bent, en samen te smelten met het alomtegenwoordige zelf waar jouw gelokaliseerde zelf een verlengstuk van is. Maar wat er gebeurt – en wat maar weinigen hebben begrepen – is dat wanneer jij je met een gescheiden zelf gaat vereenzelvigen – in tegenstelling tot een gelokaliseerd zelf – jouw waarneming een rol aanneemt om jouw een identiteitsgevoel te bezorgen.

Je zou dit misschien kunnen vergelijken met het voorbeeld dat gisteren gegeven werd: dat wanneer jij jezelf beschouwt als een plaatselijk wezen, is het alsof je met je fysieke ogen naar de wereld kijkt. Je merkt dat jouw fysieke ogen gericht zijn op een bepaalde locatie in de ruimte. Omdat deze boodschapper op een bepaalde plaats staat, kijken zijn ogen naar de materiële wereld vanuit dit gezichtspunt. Jullie, die in het publiek zitten, kijken de andere kant uit, kijken naar de wereld vanuit jullie individuele gezichtspunt. Maar zolang je beseft dat dit maar één gezichtspunt is en niet het enig mogelijke of ware gezichtspunt, zul jij je niet volledig identificeren met dit gelokaliseerde gezichtspunt.

De Bewuste Jij zal weten dat hij gewoon door de verrekijker van het fysieke lichaam naar de materiële wereld kijkt. Maar, wanneer de Bewuste Jij zich gaat zien als een gescheiden wezen, dan vergeet hij dat hij gewoon met de waarneming van het lichaam en dat gescheiden zelf kijkt. Hij raakt er dan helemaal van overtuigd dat zijn waarneming niet slechts één gezichtspunt is van de vele mogelijke gezichtspunten. Nu, op een of andere manier is dat het ultieme gezichtspunt; het is de waarheid. Wat de waarneming jou toont, is echt. En dan begin jij het gevoel te krijgen dat jouw waarneming superieur is aan de waarneming van anderen.

Het gevoel van alleen zijn
Maar wanneer jij je vereenzelvigt met het gescheiden zelf, een gescheiden wezen, is er onvermijdelijk een metgezel van dat zelfgevoel. En dat is een innerlijk gevoel van alleen zijn dat heel diep zit. Het gescheiden zelf kan slechts gescheiden zijn als hij apart, apart van zijn bron, apart van andere mensen, wordt gezet. En door dat apart zetten, komt onvermijdelijk het gevoel van alleen zijn bovendrijven. Dit alleen zijn is de manier van de kosmische spiegel, van het universum, om aan jou duidelijk te maken dat jij op een gescheiden zelf bent overgestapt, dat je uit het eenzijn bent gestapt. Daarom is dat, bij wijze van spreken, een reddingslijn die jij – als je hem grijpt en bereid bent om ernaar te kijken – vervolgens kunt gebruiken om in feite weer terug te keren naar het eenzijn. Een reddingslijn die jou weer bij je bron brengt.

Toch besluiten vele levensvormen dat ze niet naar dat alleen zijn willen kijken. Ze willen dat niet toegeven, dus proberen ze dat te bedekken door een gevoel van superioriteit op te bouwen, het gevoel dat zij gelijk hebben. Hier werd gisteren over gesproken: dat is gebeurd in de eerste sfeer, waardoor wezens vielen. Degenen die genoemd werden als degenen die zich als leider hadden opgeworpen – waren inderdaad degenen die weigerden naar de eenzaamheid te kijken en door die eenzaamheid heen te gaan – en die hadden geprobeerd dat te bedekken door een gevoel van superioriteit. Zij kregen de ervaring om een poosje leider te mogen zijn opdat zij de gelegenheid zouden krijgen om te ervaren hoe het is om leider te zijn, te ervaren hoe het is om superieur te zijn, in de hoop dat zij genoeg van die ervaring zouden krijgen voor die sfeer er klaar voor was om te ascenderen, voor een kritieke massa andere levensvormen had gekozen om door die eenzaamheid heen te gaan naar eenzijn en daardoor de magneet hadden gevormd om hun sfeer te laten ascenderen.

Want je hebt het recht om elke ervaring te hebben die je wilt. Jij, als gescheiden wezen, hebt het recht om elke ervaring te krijgen die jij wilt. Maar jij hebt niet het recht om te eisen dat alle andere wezens in die sfeer, op jouw planeet, in jouw groep, in jouw spirituele organisatie, in jouw familie of in jouw relatie, oneindig aan jouw ervaring moeten meedoen. Maar kun je zien, hoewel jij dat recht niet hebt, dat degenen die het superioriteitsgevoel opbouwen gaan geloven dat zij dit recht wel hebben, ze hebben het recht te eisen en te verwachten dat andere mensen met hen meedoen en mee blijven doen – en daardoor hun keuze bevestigen om op een nooit eindigende zoektocht om dat superioriteitsgevoel op te bouwen en te houden, te gaan?

Egocentrische leiders
En wat je hieraan ziet, is dat in die afgelegen sfeer, je wel een groep wezens had die in een leiderschapspositie mochten zitten maar niet in staat waren de dienaar van iedereen te worden, maar die nog steeds de dienaar van het gescheiden zelf waren. En ze hadden nu de waarneming dat zij superieur waren aan die wezens die onder hen vielen en blindelings naar hen luisterden. Maar die waarneming was natuurlijk onecht. Het was een mentale gevangenis die deze wezens gevangenhield in het gevoel van gescheidenheid, wat verhinderde dat zij met de rest van hun sfeer ascendeerden. Dus hoe kun je deze wezens helpen?

Nu, er werd besloten dat enkel de wezens die de superioriteit bezaten, de kans kregen om elkaar te helpen die superioriteit te boven te komen. Veel van die wezens waren erin geslaagd zich van elkaar te isoleren, zodat zij elkaar zelden tegenkwamen of met elkaar botsten. Ze waren, of gescheiden, of ze hadden een hiërarchische orde geschapen van ‘als je mij niet uitdaagt, daag ik jou niet uit’ en daardoor naast elkaar in een ongemakkelijke vrede konden bestaan, die niet de ware vrede van eenzijn was. Het was een gefabriceerde vrede, een kunstmatige vrede, die natuurlijk helemaal geen vrede was.

En dit is iets wat je in veel gevallen ook op aarde ziet bij degenen die deel uitmaken van de machtselite en elkaar niet openlijk confronteren, omdat ze een vorm van equilibrium hebben gevonden die die confrontatie voorkomt. Maar in die afgelegen sfeer werd besloten om deze kunstmatige impasse te doorbreken door die wezens, bij wijze van spreken, te dwingen samen in een gesloten omgeving bij elkaar te komen, waar ze niet van elkaar weg konden lopen en daarom onvermijdelijk zouden botsen. En door hun impulsen van superioriteit en ongevoeligheid voor het leven uit te vergroten – hun impulsen om te proberen anderen te dwingen toe te geven – in plaats van in staat te zijn elkaar tot toegeven te dwingen, zoals ze konden doen met degenen die onder hen vielen, konden ze elkaar misschien bewust maken van de nutteloosheid om met dit spel door te gaan door jouw waarneming op andere wezens met een vrije wil te projecteren – die het recht hebben om te groeien zonder belast te worden met de projectie van jouw waarneming over hoe zij zouden moeten leven en hoe ze zou moeten groeien, of niet.

Deze situatie is vele malen in alle sferen opgevoerd, vele malen in deze sfeer op deze planeet. Dit is precies de omgeving die in de Ascensie Retraite opnieuw wordt geschapen. Degenen die het projectiespel nog niet te boven zijn gekomen, degenen die nog niet beseft hebben dat hun waarneming hen tegenhoudt om de spiraal van Ascensie in te gaan, worden samen in groepjes geplaatst. En wat botst, is niet echt hun persoonlijkheid in de buitenwereld, of hun karma, of hun astrologie. Want hun persoonlijkheid in de buitenwereld, karma en astrologie zijn niet de oorzaak, die zijn het gevolg van de waarneming van deze wezens.

Jouw waarneming is de oorzaak in jouw leven
Begrijpen jullie dat? Er is een oud gezegde: “Het paard niet achter de wagen spannen”. Verwar oorzaak en gevolg niet met elkaar, zoals veel mensen doen wanneer ze in een beperkte waarneming zitten. Je denkt dat jouw astrologie en jouw karma de reden is dat jij je zo gedraagt. Maar de waarheid is dat de reden waarom jij je zo gedraagt als jij je gedraagt, jouw waarneming is. En je waarneming is het resultaat van de keuzes die jij lang geleden hebt gemaakt om naar het gescheiden zelf te gaan, om te weigeren je af te vragen waarom jij je eenzaam voelt als gescheiden zelf – en dat deze eenzaamheid misschien een teken was van dat er iets met het gescheiden zelf was dat je moest onderzoeken, namelijk waarom jij je in de allereerste plaats als een gescheiden zelf ervaart. De waarheid die ervoor gezorgd heeft dat alle mensen, alle medescheppers, alle van zichzelf bewuste wezens, een negatieve spiraal ingaan, inderdaad waarneming is. En de enige manier om deze spiraal te doorbreken, is door op het punt komen dat jij bereid bent je waarneming te betwijfelen.

Nu heb je misschien wel eens gehoord dat in de Ascensie Retraite deze zielen in die groepen blijven tot ze doorkrijgen dat harmonie belangrijker is dan gelijk hebben of je superieur voelen. Dit is niet onjuist, maar niet het hele verhaal. Want wat is ervoor nodig om te beseffen dat harmonie belangrijker is dan gelijk hebben? Dat je bereid moet zijn jouw waarneming te betwijfelen. Want jouw waarneming plaatst je apart van anderen, wat schijnbaar dit conflict en confrontaties met anderen schept. Omdat jij hun verschillen waarneemt als een bedreiging voor jouw gevoel van equilibrium dat je van binnen hebt, het gevoel van equilibrium dat jou in staat heeft gesteld om jouw gevoel van eenzaamheid te negeren, jouw gevoel dat jouw gescheiden zelf superieur is en daarom zelfs voelt dat de eenzaamheid gerechtvaardigd is.

Want zoals ze zeggen: “It’s lonely at the top.” En degene die de ultieme superioriteit bezit, heeft natuurlijk geen gelijke en moet zich daarom wel alleen voelen – dus het ego van die mensen zegt dat zij zich superieur aan anderen mogen voelen. Wanneer jij je superieur voelt, kun je geen relaties met anderen hebben van hetzelfde niveau. Je kunt alleen relaties hebben waarin jij je superieur aan hen voelt en zij jouw superioriteitsgevoel bevestigen. En daarom vormen degenen die dat niet willen bevestigen – omdat zij weten dat ze zonen en dochters van God zijn en daarom weigeren zich inferieur aan jou te voelen – die mensen worden een bedreiging voor jou, dus moet jij hen verbannen uit je invloedssfeer, zodat jij dat fragiele equilibrium van superioriteit kunt handhaven.

Superioriteit in de geschiedenis
Begrijpen jullie, mijn geliefden – als je eerlijk naar de geschiedenis op deze planeet kijkt – begrijpen jullie dit patroon en hoe vaak dit patroon herhaald is in de menselijke maatschappij? Zie je dat Adolf Hitler een voorbeeld was van iemand die deze ultieme behoefte aan superioriteit had? Hij stond aan de top. Zijn gezag werd niet ter discussie gesteld. Als iemand dat gezag durfde te betwijfelen, zou er met hen afgerekend worden, ze werden gevangengezet, ze werden geïntimideerd. Als ze zich niet lieten intimideren, werden ze gedood. Er bestond niets tussenin. Tekenen van afkeuring werden niet getolereerd.

Begrijpen jullie hoe hier in Rusland juist deze denkwijze over de Sovjet Unie regeerde? Tekenen van afkeuring werden niet getolereerd. Zie je dat Joseph Stalin nog een voorbeeld was van zo’n wezen dat zich superieur moest voelen, om het allerhoogste bevel te voeren – en daarom geen afkeuring tolereerde. Degenen die zich niet onderwierpen, werden met miljoenen gedood. Zie je dat er nog verder terug, nog meer voorbeelden in de Russische geschiedenis zijn; Iwan de Verschrikkelijke, bijvoorbeeld. En dan zie je dat, zoals gisteren gezegd werd, Stalin, Marx en Engels gevallen engelen waren, dat Iwan de Verschrikkelijke ook een gevallen engel was, die alle karakteristieken van de gevallen denkwijze tentoonspreidde, zonder enig nadenken de mensen doodde die zich niet wilden onderwerpen.

Je ziet dit patroon door de hele geschiedenis heen. Je ziet het bij de katholieke kerk, het opvallendst bij de Inquisitie, waar de gevallen engelen natuurlijk de voorzitter van de Inquisitie waren en die – zonder nadenken, zonder er nog eens op terug te komen – degenen doodden die niet hun zogenaamd ketterse ideeën herriepen. Zie je dat dit juist de denkwijze is die je bij elk conflict ziet, elk dictatoriaal systeem dat je op aarde ziet. Steeds en steeds en steeds maar weer zie je deze manier van denken terug. Je ziet hoe vaak twee wezens met die manier van denken dan met elkaar botsen, zoals je de middeleeuwse koningen van Europa, zoals je in vele andere delen van de wereld ziet.

Maar je zag ook het patroon dat deze gevallenen dan toegaven dat als ze elkaar tot het bittere einde bestreden, dat tot stellige vernietiging van elkaar zou leiden. En ze zorgden er onder elkaar dan wel voor dit gevoel van equilibrium, zoals je zag bij de Conferentie van Jalta aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen Stalin, Roosevelt en Churchill elkaar ontmoetten, om bij wijze van spreken, de wereld onder elkaar te verdelen. Drie gevallen engelen die bij elkaar kwamen, mijn geliefden. Niet de helden zoals veel mensen hen beschouwen, maar weer een voorbeeld van de gevallen engelen die niet gevoelig voor het leven, niet gevoelig voor hogere principes, waren.

Dan zie je natuurlijk hoe ver het bij dit bewustzijn dat zich op de wereld mocht uitvergroten, gaat om alles te vernietigen wat het als een bedreiging ziet van zijn eigen superioriteit, zijn eigen gevoel van gelijk hebben – en niet gewoon een waarneming is, maar de superieure waarheid, dit superieure gedachtesysteem, bezit. Er bestaat, zoals wij al vele malen hebben geprobeerd uit te leggen, geen superieur systeem. Er bestaat geen superieure waarheid die in de woorden en beelden en concepten en filosofieën die je op deze planeet met het huidige niveau van kosmische ontwikkeling ziet, tot uitdrukking kan worden gebracht. Het is gewoon niet mogelijk om een waarheid naar voren te brengen die absoluut, onfeilbaar of superieur is.

Onderzoek jouw waarneming of ascendeer niet
De kern van de zaak is: je komt niet in de spiraal van Ascensie, zolang jij niet bereid bent om jouw waarneming te betwijfelen. Want wat is de ascensie? De ascensie is de hereniging met jouw echte Zelf. Begrijpen jullie, mijn geliefden, dat de Bewuste Jij de bekwaamheid heeft om zich overal te projecteren waar hij maar wil? Dit is een vorm van projectie, omdat jij je naar een bepaalde bewustzijnsstaat of een fysiek lichaam projecteert om de wereld vanuit dat gezichtspunt te bekijken. Dit is een legitieme projectie. Maar wat er gebeurt, is dat jij, wanneer jij je vervolgens identificeert met die waarneming van dat beperkte gezichtspunt, een foute projectie maakt, omdat jij dan projecteert dat de waarneming van dat beperkte gezichtspunt niet beperkt, maar op de een of andere manier superieur, absoluut, allesomvattend is.

Dus er zitten twee aspecten aan projectie. En wanneer jij die beperkte waarneming begint te verheffen en die op de wereld projecteert, dan kun je niet op hetzelfde moment beseffen dat jouw waarneming het resultaat is van de jij, de Bewuste Jij, die jou naar een beperkte staat projecteert. En daardoor kun jij jezelf niet weer terug projecteren naar een onbegrensde staat. Wanneer jij je als een gescheiden wezen beziet, kun je het spirituele pad leren kennen, je kunt leren begrijpen dat jij een hoger Zelf hebt, je kunt gaan begrijpen – theoretisch en intellectueel – dat jij moet ascenderen om je weer met dat hogere Zelf te herenigen. Maar je beschouwt dit nog steeds als een extern proces, je ziet dit nog steeds als een proces dat volgens jouw waarneming moet plaatsvinden. Je projecteert nog steeds een beeld op jouw hogere Zelf. Maar begrijpen jullie dat jij je niet met je hogere Zelf kunt herenigen zolang je een gesneden beeld van je hogere Zelf blijft houden. Dat kan niet.

Dus wat ik nu zeg, is dit: de ascensie is een proces waardoor je alle waarneming te boven komt en op het punt komt dat jij de werkelijkheid niet meer waarneemt. Wat bedoel ik hiermee? Wat heb ik nu gezegd? Wanneer jij het Bewuste Zelf naar een beperkt gezichtspunt projecteert, bekijk je de wereld door de waarneming van dat beperkte gezichtspunt. De waarneming wordt per definitie tot een specifiek gezichtspunt beperkt. Je kunt pas waarnemen wanneer jij door een of ander instrument waarneemt, hetzij je fysieke ogen of een verrekijker of een ander instrument. Je neemt door iets waar. Wanneer jij niet waarneemt, betekent het niet dat jij je bewustzijn verliest, maar jouw bewustzijn is dan alomtegenwoordig. Dat wordt niet tot een bepaald gezichtspunt beperkt. Jij bent overal in het bewustzijn van God, in plaats van op één plek in het bewustzijn van God, en bekijkt de wereld van daar. Nu, wanneer jij de waarneming transcendeert, ervaar je door eenzijn, je hebt een sferisch gewaarzijn, en dan kun jij jezelf niet als een gescheiden wezen bezien dat op een of andere manier samensmelt met een hoger Zelf. Je beseft dat jij dit hogere Zelf BENT, je was altijd al het hogere Zelf. Alleen door jouw waarneming leek het alsof jij gescheiden was van dat zelf. Het is allemaal waarneming.

Dus begrijpen jullie dan waarom de zielen die niet bereid waren de rol van waarneming te erkennen, die niet hun eigen waarneming wilden betwijfelen – maar die nog steeds het spel spelen om die waarneming op anderen, op God, op de wereld, te projecteren – niet in de spiraal van Ascensie kunnen komen? En daardoor moeten ze naar de kleuterschool, zoals wij het in de Ascensie Retraite noemen. En daar blijven tot ze die waarneming beginnen te betwijfelen, totdat ze op het punt komen waarop ze zeggen: “Ik wil mijn projectie niet meer op de werkelijkheid projecteren. Ik wil die kennen door er één mee te worden. Ik wil de waarheid niet waarnemen, ik wil die kennen door gnosis met de realiteit, door één te zijn met de realiteit.”

Maar om daar doorheen te gaan, moet je zover komen dat je bewust en opzettelijk beslist dat je wilt stoppen met alles, wat ook maar, welke mening ook, op andere mensen te projecteren. Je wilt ophouden met oordelen, analyseren, het gevoel hebben dat jij moet evalueren of wat jij doet goed of fout is volgens jouw waarneming, dat jij tot een of ander ultiem systeem hebt verheven.

Denk eens na over hoeveel jij projecteert
Kijk eens eerlijk naar jezelf, want dit is een maatstaf die ik jullie geef. Dit kan niet ogenblikkelijk gebeuren, maar wel in een relatief korte periode. Als je wilt, kun je gaan zien hoeveel je op andere mensen projecteert, hoeveel je op de wereld projecteert, hoeveel je op God projecteert – en uiteindelijk hoeveel je op jezelf projecteert. En wanneer je begrijpt dat alles wat jij projecteert, jou beperkt, omdat het verhindert dat jij eenzijn ervaart, kun jij je heel snel ervan bewust worden dat jij gewoon, in een oogwenk, het contrast ziet en ervaart tussen de waarheid en de waargenomen ‘waarheid’.

Je ziet, zoals in de Bijbel staat ‘de ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid’. Je ziet dat alles wat wordt waargenomen ijdelheid is, want het is onecht, het heeft geen zin, het is onbelangrijk, het maakt geen verschil. Want wat je ook op de wereld projecteert, verandert de wereld niet, alleen jouw waarneming van de wereld. Zoals al gezegd is, was de aarde was nog steeds rond, toen de meeste mensen er het beeld op projecteerden dat die plat was. Jouw waarneming verandert de waarheid niet, slechts jouw waargenomen ‘waarheid’ verandert. En pas als je dit ziet, zullen de schellen je van de ogen vallen, zoals gebeurde met Paulus op de weg naar Damascus, toen hij uiteindelijk het Christuslicht erkende.

Dit was geen ervaring in de buitenwereld, waarin Jezus aan hem verscheen in een niet onloochenbare manifestatie, want Jezus was op innerlijk niveau al vele malen aan Paulus verschenen. Maar door de innerlijke ervaring erkende Paulus uiteindelijk het verschil tussen zijn waarneming van christenen en de waarheid waar Jezus voor stond. Dat was de ontmoeting met de waarheid die hem de schellen van de ogen deed vallen, de ‘schellen’ van waarneming die zijn ogen hadden bedekt en verhinderden dat hij de waarheid zag.

Dit kan met iedereen gebeuren die dat wil. Het gebeurt misschien niet op één dramatisch moment; de meesten van jullie zullen het als een geleidelijk proces ervaren. De meeste van jullie hebben er al korte momenten van ervaren, in een mildere vorm. Maar door je gewaar te worden van het proces en de noodzaak om verder te gaan dan jouw waarneming, kun jij je groei geweldig accelereren. Je kunt een groei ervaren die veel sneller gaat dan alles waar je tot dusver van gedroomd hebt.

Het communistische waarnemingsfilter overwinnen
En dit is natuurlijk vooral belangrijk voor de spirituele mensen in Rusland. Want om Rusland ooit de spiraal van Ascensie in te laten gaan die naar de Gouden Eeuw leidt, moet Rusland de waarneming te boven komen die aan het Russische volk werd opgelegd in de tijd van het communisme, en die nog steeds op hen geprojecteerd wordt door bepaalde mensen die de overtuiging nog niet hebben losgelaten dat de waarneming, zoals het communisme die ziet, enigszins waar was en enige verdienste bezat.

Begrijpen jullie dat wat er in Rusland is gebeurd, ook in andere naties is gebeurd, maar op weinig plaatsen op een duidelijker manier dan in Rusland? Begrijpen jullie dat er een Alpha- en een Omega-aspect is: het misbruik van de macht van de Vader, het misbruik van de visie van de Moeder. Dus het Alpha-aspect is zoals ik uitgelegd heb, dat Stalin bereid was om iedereen te doden die iets afkeurde. Maar het Omega-aspect was dat het Russische volk tegen elkaar verdeeld was. En hoe kwam dit tot stand? Door de activiteiten van diverse geheime diensten die dan spioneerden en verslag uitbrachten over het Russische volk. Zodat het Russische volk nooit het gevoel had dat ze vrijuit kon spreken, want ze wisten nooit of er iemand meeluisterde die hen bij de autoriteiten zou rapporteren, zodat zij vervolgens naar Siberië of waar dan ook, verdwenen.

Zie je die vervorming van het Vader-Moederaspect en hoe dit het Russische volk tegen elkaar verdeeld hield, zodat ze niet het Eenzijn kon bereiken en een verenigd front tegen hun onderdrukkers kon vormen? Dit moeten ze te boven komen. Jullie, als de spirituele mensen, moeten dit gebrek aan vertrouwen overwinnen, deze twijfel waar Aartsengel Michaël het over had. Jullie moeten je aansluiten op de vlam van Aartsengel Michaël, dat referentiekader dat je God kunt vertrouwen en dat jij God in andere mensen kunt vertrouwen.

Vertrouw niemand, maar vertrouw God in iedere man, vrouw en kind. Maar bovenal, vertrouw God in jezelf, vertrouw erop dat God jou op je rechtmatige plaats zal brengen. Maar wees dan bereid om jouw waarneming te onderzoeken over hoe die rechtmatige plaats eruit moet ziet. Want velen hebben onder de Sovjet Unie geleden, maar hun lijden heeft meegeholpen om dat systeem om zeep te helpen. Want natuurlijk zullen degene die projecteren en doden en misbruik maken slechts hun eigen tijd die over is, bekorten voor zij geoordeeld worden en daarom niet langer aan de macht of in een fysiek lichaam kunnen blijven.

Er zijn veel manieren om dienstbaar te zijn. En wanneer een natie en een volk onder zo’n zware wolk van de projectie van een gevallen ideologie en denkwijze en mentaal kader zit, dan is in veel gevallen de enige uitweg om die impasse te doorbreken je door die autoriteiten te laten misbruiken, zodat het kwaad duidelijker zichtbaar wordt. Pas als mensen dit eindelijk kunnen zien en kunnen zien, zoals gisteren gezegd werd, dat het systeem niet duurzaam is – zal het zichzelf vernietigen, tenzij het verandert. Dus nogmaals, de vele mensen die geleden hebben onder de Sovjet Unie in Rusland en omringende naties, verleenden een dienst om de instorting van het Sovjetcommunisme tot stand te brengen. Wees dus niet gehecht aan wat er in de buitenwereld gebeurt.

Depersonaliseer je leven
Maar ik moet zeggen dat je om voor de initiatie te slagen van niet gehecht zijn aan de projecties van andere mensen, moet beseffen dat de allerbeste manier om onthecht te worden, je leven depersonaliseren is. Omdat jij dan herkent dat wanneer andere mensen hun negativiteit op jou projecteren, zij jou niet echt haten, ze niet boos op jou zijn. Ze haten het licht en waarom haten zij dat? Omdat het licht hen een referentiekader geeft dat hun waarneming aanvecht. Want ze weten – ze zien, zelfs op onbewuste niveau – dat jij niet in hun mentale kader vastzit en dat jij je niet onderwerpt aan hun waarneming. En dit vecht hun waarneming aan, dit beroert hun gevoel van eenzaamheid. Maar als zij dat niet als reddingslijn herkennen, zullen zij het als een bedreiging zien, en dan proberen de oorzaak van die bedreiging te vernietigen, en dat ben jij.

Want begrijpen jullie dat jij, wanneer jij in het projectiespel zit, geen verantwoording voor jezelf kunt dragen, je moet projecteren dat iemand anders jouw ellende veroorzaakt, iemand anders de oorzaak is van wat jouw maatschappij lijkt te bedreigen, of jouw positie als spiritueel leider, of jouw relatie tot andere mensen? Als je naar buiten projecteert dat andere mensen of duistere krachten de oorzaak zijn van wat er gebeurt in jouw leven, dan toon je aan dat jij geen verantwoording neemt. En door geen verantwoording te nemen, bedoel ik dat je de waarheid niet wilt toegeven dat alles in jouw leven een reflectie is van wat jij naar buiten projecteert. En wat jij naar buiten projecteert, is het resultaat van de manier waarop jij het leven bekijkt. Het is het resultaat van jouw waarneming van het leven.

Daardoor moet je, om alles ten goede te veranderen, beginnen jouw waarneming te onderzoeken. Het paard kan niet achter de wagen gespannen worden – als je vooruitgang wilt. Als het paard achter de wagen staat, moet het paard achteruit lopen. Dit is een natuurkundige wet die je niet kunt veranderen hoe jij ook waarneemt of projecteert. Dus als je grotere vorderingen op het spirituele pad wilt maken, als jij in de spiraal van Ascensie wilt komen, stop dan met projecteren. Geef het toe wanneer jij projecteert. Kijk naar jezelf, kijk naar de waarneming die ervoor zorgt dat jij iets naar buiten moet projecteren. En besef dat het ware doel is dat jij op het punt komt waarop jij waarneming hebt getranscendeerd en dus geen behoefte meer hebt om te projecteren.

Geloof je echt dat toen Jezus Christus op aarde rondliep, hij door zijn menselijke ego en het gescheiden zelf aan het projecteren was? Geloof je dat Gautama, toen hij onder de Bo boom zat en verleid werd door de demonen van Mara, beelden van het gescheiden zelf op die demonen aan het projecteren was? Want als Gautama zulke beelden had geprojecteerd, dan hadden de demonen iets bij hem gevonden dat ze konden gebruiken om hem tot een reactie te verleiden. Want de projectie is een reactie, de projectie is een gehechtheid. En zolang je reageert en gehecht bent aan iets op deze wereld, kun je niet ascenderen, zoals werd uitgelegd. Je kunt niet door die deur naar de geascendeerde staat lopen als je nog aan iets op aarde gehecht bent. En zolang jij ergens aan gehecht bent, zul je de behoefte voelen om een beeld op de wereld te projecteren dat jouw gehechtheid rechtvaardigt, dat bevestigt dat jij die gehechtheid niet moet opgeven. Het kan niet op een andere manier.

Begrijp je dat wat ik je hier geef, de waarheid is, een dosis van de waarheid? Dit is niet iets waar je over kunt debatteren of argumenten tegenin brengen. Degenen die zich nog met hun waarneming identificeren, zullen dit enkel als een concept zien. Zij zullen er argumenten tegenin brengen. Ze zullen zelfs zeggen dat het een verkeerde lering is, omdat het iets anders tegenspreekt. Maar door er tegenin te gaan, bewijzen ze enkel dat ze in het projectiespel vastzitten. En zolang jij in het projectiespel vastzit, moet je op de kleuterschool blijven. En je zult niet verder gaan naar de Ascensie Retraite hoe geavanceerd jij ook denkt te zijn.

De eerste persoon die wordt bedrogen door jouw waarneming en projectie ben jijzelf. Je denkt dat het echt is en daardoor denk je dat je dit op Serapis Bey kunt projecteren wanneer je naar mijn retraite komt. En ik stap in jouw luchtbel van waarneming en zeg: “Natuurlijk ben jij een gevorderd wezen, kom naar het hart van de Ascensie Retraite.” Maar dat is niet zo. Ik ben het projectiespel ontgroeid en omdat ik bereid ben het in mijzelf te zien, kan ik het ook gemakkelijk in iemand anders zien.

Er is niets wat mij voor de gek kan houden om jou in mijn retraite toe te laten tot ik weet dat jij er klaar voor bent om door te gaan. Je verhuist pas naar de retraite zelf als je voor bepaalde initiaties op de kleuterschool geslaagd bent. Je kunt je daar gevorderd voelen, maar je lijkt nog steeds op één van de studenten die zichzelf nauwelijks kunnen voeden zonder je kleding te bevuilen, en dan dwing je mijn respect niet af. Want ik heb respect voor de echte jij, niet de geprojecteerde jij die jij in het leven hebt geroepen.

God wordt niet beïnvloed door jouw waarneming
Het begin van wijsheid is dat je een simpel feit herkent. God kijkt niet naar de wereld met jouw waarneming. De geascendeerde meesters kijken niet naar de wereld met jouw waarneming. Jouw IK BEN Aanwezigheid kijkt niet naar de wereld met jouw waarneming. Jij verandert ons niet, wat je ook naar buiten projecteert. Daarom is jouw enige optie – als je vooruitgang wilt boeken – jezelf te veranderen. Proberen alle andere mensen te veranderen, verandert ons niet. Je kunt misschien ieder menselijk wezen op aarde veranderen en ervoor zorgen dat zij het met jou eens zijn, maar dat betekent slechts dat alle mensen op aarde buiten de spiraal van Ascensie blijven totdat zij hun waarneming veranderen. Je kunt de hemel niet met geweld nemen. Dat is onmogelijk. Ik zou dit nog een miljoen keer kunnen zeggen. Maar ik vertrouw erop dat ik genoeg gezegd heb om het sommigen te laten begrijpen.

Projectie is de pest van het gevallen bewustzijn, het is het enige wat, meer dan iets anders, de manifestatie van een Gouden Eeuw verhindert. Want waarom hebben we geen Gouden Eeuw? Omdat jullie beelden op het Ma-terlicht projecteren die gebaseerd worden op het gescheiden zelf en zijn waarneming. Hoe kunnen jullie een Gouden Eeuw manifesteren? Transcendeer die waarneming tot je de beelden ziet die gebaseerd worden op Eenzijn en projecteer die beelden dan. Of nog liever, besef wat ik heb uitgelegd: dat er een manier is om waarneming en de behoefte om iets te projecteren, te transcenderen.

Want als je inderdaad het hele projectiespel transcendeert, betekent dat niet dat je niets wordt; het betekent niet dat je nu een pacifist bent die in een grot in de Himalaya zit. Je kunt nog steeds eropuit trekken en actief deelnemen aan de maatschappij, maar je doet dat niet door jouw waarneming van het gescheiden zelf te projecteren. Je doet het door de open deur te zijn van jouw IK BEN Aanwezigheid, de visie van jouw IK BEN Aanwezigheid en het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid door jou heen te laten stromen. En dit is het echte medescheppen. Je creëert niet een mentaal beeld en projecteert het licht door dat beeld. Jouw Bewuste Zelf heeft geen beeld dat tussen hem en de IK BEN Aanwezigheid staat. Jij bent de open deur, een heldere vensterruit.

Maar wat je doet is: jouw aandacht richten. Dus je bent in een fysiek lichaam. Je richt jouw aandacht op een specifieke locatie, op een bepaald probleem of kwestie. Je projecteert er geen beeld op van wat er zou moeten gebeuren of wat verkeerd is. Je richt gewoon jouw aandacht erop en dan laat je het licht en de visie van jouw IK BEN Aanwezigheid door jou heen stromen, naar die situatie stromen en de veranderingen doorvoeren die er uitgevoerd kunnen worden volgens de Wet van Vrije Wil en de hogere visie.

Zie je het essentiële verschil tussen projecteren en gewoon je aandacht ergens op vestigen, het op een neutrale onthechte manier ervaren? Jij projecteert niet. Jij bent gewoon het heldere vensterglas dat het referentiekader oplevert. Dit zag je toen Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs tegenkwam. Hij projecteerde niet, hij liet gewoon het licht van God door zich heen stromen en hun waarneming aanvechten.

Dit is ook jullie uiteindelijke rol. We proberen niet een leger mensen op te been te krijgen die denken dat zij de onfeilbare waarheid bezitten en erop uittrekken om de strijd aan te gaan tegen ieder die de wereld anders waarneemt dan zij en daarom een ander mentaal beeld heeft. We proberen de Christuswezens te verhogen, die bevestigen dat zij hier zijn om de open deur te zijn, dat je niets hoeft te projecteren. Het heeft zelfs geen zin om zelfs maar meningen te formuleren. Je richt gewoon jouw aandacht op een bepaalde kwestie, dan stem jij je af op jouw IK BEN Aanwezigheid. En in plaats van een mening te hebben die wordt gebaseerd op een waarneming en een mentaal beeld, voel je het verschil met de situatie in de buitenwereld – de vibratie van het bewustzijn achter die situatie in de buitenwereld – en de vibratie van jouw IK BEN Aanwezigheid. En door gewoon het verschil te voelen, ken je de waarheid.

Creativiteit is de oplossing; niet macht
Moskou is nog steeds het machtscentrum van Rusland, Sint Petersburg is of heeft het potentieel om het creatieve centrum van Rusland te worden. De oplossing voor het problemen op aarde is niet meer macht, maar creativiteit, onbeperkte vrij stromende creativiteit. Alle macht ter wereld kan de problemen niet oplossen waar de mensheid voor staat. Anders zou de Sovjet Unie de wereld hebben overgenomen en het Utopia van de communistische droom binnenhalen. Maar zoals je gezien hebt, heeft de Sovjet Unie zichzelf vernietigd, omdat het universum dat met rente laat terugkeren wanneer je een impuls op de buitenwereld projecteert, en je kunt niet blijven overwinnen wat met geweld naar jou terugkeert – alleen maar door te veranderen wat jij uitzendt met creativiteit, door creatieve visie.

Dit is de waarheid. Jullie hebben het gezien. Jullie weten het van binnen. Visualiseer nu dat dit de verandering is die bij het Russische volk en bij volken overal ter wereld plaatsheeft. Want er zijn veel andere naties die het potentieel hebben om deze overgang over een paar jaar te maken, om de ijdelheid van macht en de macht van creativiteit te erkennen. En die ene omslag in bewustzijn zet de sluizen open om de Gouden Eeuw te laten manifesteren en de planeet echt in een spiraal van Ascensie te zetten. Want planeet aarde gaat echt omhoog. Planeet aarde is in een verder gevorderde staat dan honderd, duizend of vijfduizend jaar geleden. Niettemin is planeet aarde nog steeds een voorbeeld – de hele planeet is een voorbeeld – zoals ik heb uitgelegd, van de klas op de kleuterschool in de Ascensie Retraite. Je zit nog steeds in die situatie, omdat individuele personen in het gevallen bewustzijn en groepen mensen het projectiespel strijden.

Maar als de spirituele mensen dit kunnen transcenderen, kun je deze denkwijze en de illusies te doorzien – de ijdelheid ervan – en dan sta je verbaasd over hoe snel de planeet naar de zuiverheid van de spiraal van Ascensie kan accelereren. En dan zie je een opwaartse spiraal die zich door geen enkele projectie laat tegenhouden. Die verandering is dicht bij, maar is er nog niet. En dus moeten jullie de open deur zijn om te visualiseren dat deze verandering gebeurt. Jullie moeten je accelereren naar zuiverheid, je waarneming accelereren naar zuiverheid, zodat je de waarneming kunt transcenderen – je laat het los en je ervaart eenzijn met de waarheid. Sla acht op mijn woorden, mijn geliefden – als jullie persoonlijk willen ascenderen op het eind van jullie leven. Sla acht op deze woorden als jij je missie wilt uitvoeren, de reden waarvoor je geïncarneerd bent en de aarde in de spiraal van Ascensie te zien komen.

En dus bedank ik jullie net als de anderen voor jullie aanwezigheid, voor jullie aandacht. Want opnieuw, ik heb jullie chakra’s gebruikt om een bepaalde mate maar niettemin heel grote concentratie van het licht van ascensie naar deze planeet te brengen en vooral deze natie en de naties die vroeger onder het juk van de Sovjet Unie te lijden hebben gehad. Dit is een acceleratie die de waarneming van mensen van de status-quo en van het verleden moet aanvechten opdat ze misschien het ongemak kunnen voelen dat komt als jouw waarneming wordt aangevochten – maar daardoor ook de kans krijgen om die waarneming los te laten en te beseffen dat er iets meer is. Er bestaat een kans, er bestaat een potentieel dat ze nog niet eerder hebben gezien. Maar dat potentieel is echt, omdat ze de waarheid van de spiraal van Ascensie en het licht van ascensie hebben ervaren dat IK BEN en dat ik via jullie op deze planeet uitgeef. Maar jullie erkennen ook dat jullie die spirituele wezens zijn, jullie zijn de studenten, jullie zijn de verlengstukken van God. En jullie accelereren ook naar zuiverheid, zoals IK altijd accelereer naar steeds hogere uitdrukkingsvormen van zuiverheid.

IK BEN inderdaad Serapis Bey. Ik word voortdurend naar zuiverheid geaccelereerd. Maar in die permanente acceleratie naar zuiverheid, BEN IK mij ook oneindig aan het uitbreiden en accelereren naar grotere zuiverheid. Want niets kan stilstaan, zelfs een geascendeerde meester niet, zelfs de Schepper zelf niet. Want de Schepper accelereert zijn Wezen via jullie. Want als jullie Meer worden, wordt de Schepper Meer, en als de Schepper Meer wordt, worden jullie Meer. En dit is de opwaartse spiraal die zeker de spiraal van ascensie, het licht van ascensie, is. O, wat is dat licht mooi! Wanneer je dat ziet, wanneer je die zuiverheid ziet, die immense zuiverheid en het grijpt en ervaart, zeg je: O! Wat is dat mooi! Ik wil één zijn met die schoonheid.” En dan ben je dat – want de oproep dwingt het antwoord af. Want wanneer jij je naar zuiverheid projecteert, ben je Zuiverheid – zoals IK zuiverheid BEN.