Hoe je de Ultieme Waarheid te ‘weten’ kunt komen

ONDERWERPEN: Het verlangen naar de ultieme status – Een monument dat net zo groot is als het ego van de mensen – Meer dan de waarheid buiten jou zoeken – Al jouw meningen opgeven – Eén met de Geest van Waarheid worden – De link tussen Rome en de Acropolis – Het mentorschap van Pallas Athena – De val die jouw ego heeft uitgezet om jou te laten denken dat je alle anderen aan de schandpaal moet nagelen – Jouw zelfbewustzijn veranderen – Hoe je de rest van je leven doorbrengt

Geascendeerde Meester Pallas Athena, 4 mei 2010

Het verlangen naar de ultieme status
Godin van Waarheid. Is dat niet een indrukwekkende titel, bedoeld om indruk te maken – maar op wie? Want ik, Pallas Athena, degene aan wie deze titel wordt toegeschreven door de mens, kom niet gauw onder de indruk van de capriolen van de mens, wel? Dus is het slechts de bedoeling om indruk op mensen te maken.

Er heerst een bewustzijn onder de mensen van iets willen verheffen tot de allerhoogste status en natuurlijk is dat de status van God of Godin. Of in een monotheïstische religie, als de Oppergod, de mannelijke God, maar toch altijd een God op afstand, een tot object gemaakte God. En dit is het enige geheim dat de mens niet kan of wil begrijpen. Toch zie je dit thema in alle culturen, in alle beschavingen terug die op deze planeet hebben bestaan – zij hebben op deze planeet bestaan, want ze bestaan niet meer.

En waarom bestaan die niet meer? Omdat ze het bewustzijn niet willen loslaten dat van hun God of hun goden een object maakt. Dit is juist het bewustzijn van de gevallen engelen, het bewustzijn van gescheidenheid, van gescheidenheid van het eenzijn. Want als jij je afscheidt van eenzijn met God, wat gebeurt er dan? Je bent niet één met God en daarom ben je niet in God. En dan wordt God een object buiten jou.

God wordt iets wat gereduceerd kan worden tot een object, dat je kunt herkennen aan bepaalde eigenschappen die door woorden of beelden zijn vastgesteld, maar het zijn woorden en beelden die door mensen gemaakt zijn die tot het dualiteitsbewustzijn zijn vervallen. Want degenen die eenzijn met God ervaren, weten dat er geen woorden of beelden in de materiële wereld zijn die ooit de totaliteit van Gods wezen ooit zouden kunnen overbrengen.

Een monument dat net zo groot is als het ego van de mensen
Achter het fysieke lichaam van de boodschapper staat inderdaad een tempel die voor mij, Pallas Athena, werd opgericht door de oude Grieken – of liever hun beeld van mij, hun valse God, het gesneden beeld dat zij wilden aanbidden in plaats van de echte Godin van Waarheid. Ze wilden mij niet echt aanbidden, want wat houdt het in om de echte, levende Godin van Waarheid te aanbidden? Het betekent dat je één wordt met mij; er is geen andere manier. Dus ze wilden mij aanbidden en aanbidden betekent dat je een afstandelijk object aanbidt, een apart object, iets wat buiten jou is. Want als je weet dat God binnenin jou is – als jij naar het koninkrijk van God bent gegaan dat in jou is, zoals Christus zei – dan hoef jij God niet te aanbidden. Je hoeft alleen maar de innerlijke God zich door jou tot uitdrukking te laten brengen, toch?

Dit is de enige vorm van aanbidding die de levende God – en degenen die de levende God zijn in de vorm van de geascendeerde meesters symboliseren, of je ons goden of godinnen noemt, maakt ons niets uit – wenst. Wij willen ons graag door jullie tot uitdrukking brengen, niet aanbeden worden als afstandelijke objecten, niet bestudeerd als ver verwijderde objecten die je denkt te kunnen kennen met jouw lineaire, analytische geest, omdat je bepaalde eigenschappen aan ons hebt toegeschreven. En daarom hebben jullie ons in die dode gesneden beelden die jullie hebben gemaakt, begraven.

Denk eens terug aan de tijd waarin dit monument werd opgericht, heel veel jaren geleden, toen het standbeeld van Pallas Athena – het meest magnifieke standbeeld moest worden dat ooit door mensen werd opgericht in het meest magnifieke gebouw dat ooit door de mensen was gebouwd – denk eens aan de denkwijze van de mensen die dit monument hebben gemaakt. En vraag je dan eens af: “Was het een monument voor de Godin van Waarheid, Pallas Athena, of was het een monument voor het ego van de mensen die het hebben neergezet?” En dan zie je dat het natuurlijk een monument was die de grootte van het ego toont en de wens van de ego’s onthult om zich de geschiedenis in te schrijven door een monument op te richten dat daar heel lange tijd zou blijven staan.

Tot dusver hebben ze succes gehad, in die zin dat hoewel de oude cultus voor Pallas Athena grotendeels verdwenen is, het monument er nog steeds staat. En het wordt zelfs in verband gebracht met een beweging die bekend werd als de democratie, hoewel zelfs de democratie zoals de Grieken die opvatten niet een echte democratie was, zoals wij in het geascendeerde rijk hebben – een democratie die zich nog niet volledig in een land op aarde heeft gemanifesteerd.

Dus zie je mijn dierbare studenten, als jij de eeuwige, de eeuwigdurende, student bent – die denkt dat je een afstandelijk onderwerp moet bestuderen en dat ik, Pallas Athena, tot een afstandelijk object kan worden gereduceerd, een object dat je kunt bestuderen en kunt leren kennen met je dagelijkse, lineaire geest – nu, dan moet ik zeggen dat jullie geen echte studenten zijn. In essentie is er een periode op het spirituele pad waarin je moet studeren, want je kunt niet één worden, je hebt dat niveau van volwassenheid niet bereikt. Maar er komt een moment waarop je verder moet gaan dan student van de waarheid zijn en in plaats daarvan één worden met de waarheid.

Meer dan de waarheid buiten jou zoeken
Je moet stoppen met zoeken naar de waarheid in oude boeken of in nieuwe boeken, zelfs in pas uitgebrachte leringen, zoals wij via deze boodschapper hebben gedaan. Want begrijp je de waarheid dat wij niets kunnen zeggen door een bepaalde boodschapper als de geest van de boodschapper er niet voor openstaat en die niet accepteert? En als deze boodschapper de wens had zichzelf te profileren als de ultieme bron van waarheid – om vereerd te worden en als indrukwekkend beschouwd te worden door de mensen – nu, dan zou ik de lering niet kunnen geven die ik nu geef.

Progressieve openbaring is pas progressief wanneer de studenten wat ze krijgen in hun hart vermenigvuldigen, het gebruiken om een bewustzijnsniveau te bereiken dat hoger ligt dan dat van het niveau waarop de lering werd gegeven. En dan kunnen ze de open deur worden om de progressieve lering verder te brengen die de progressieve openbaring één stap verder op de ladder brengt van wat de geascendeerde meesters wensen te onthullen.

Eén worden met de geascendeerde meesters is natuurlijk de logische stap omhoog door student van de geascendeerde meesters te zijn. Je eert mij niet als je me van jou verwijderd ziet, als je mij boven jou ziet staan, als je mij ziet als een ver verwijderd object boven in de hemel, dat je tot een object hebt gemaakt, omdat je nog steeds vastzit in de lineaire, dualistische, analytische geest. Die geest wil mij als een ver verwijderd object zien, omdat hij niet zijn eigen dualiteit, zijn eigen tegenstrijdigheden, zijn eigen tegenspraken wil laten blootleggen.

En hoe kom je verder dan student zijn? Door bereid te zijn niets voor mij, de Godin van Waarheid, te verbergen. Want ik zal in jouw wezen komen en jou helpen naar een hoger bewustzijnsniveau op te klimmen, maar wat is de acceleratie in bewustzijn die ik, Pallas Athena, jou kan bieden? Het is een acceleratie van de vibratie, de eigenschap van God, die ik belichaam en vertegenwoordig op aarde en dat is de levende waarheid. En in de levende waarheid kan zich natuurlijk niets verbergen. Er mogen geen tegenspraken zijn, er mogen geen tegenstrijdigheden zijn in je meningen en overtuigingen. En hoe kom je dan verder dan die tegenstrijdigheden in jouw meningen, en standpunten en overtuigingen?

Al jouw meningen opgeven
Je ontkomt er maar op één manier aan, door al jouw standpunten, meningen en overtuigingen op te geven. Ja, ik zei alle – je moet die allemaal opgeven. Want zolang jij jezelf nog als student beschouwt – en zolang je dat bewustzijn nog hebt dat je denkt dat ik een ver object ben dat bestudeerd en vereerd moet worden – welnu, al je meningen, en gezichtspunten en overtuigingen stammen uit het dualiteitbewustzijn, het bewustzijn dat God tot een object maakt in plaats van één te worden met God.

Dit is een simpele waarheid, een simpele waardheid in woorden uitgelegd, maar zal die van enige betekenis voor jou zijn? Nu, dat hangt ervan af of je het punt bereikt hebt waarop je genoeg hebt van de draaimolen van jouw eigen ego en de ego’s van de gevallen wezens – die je door dit doolhof, dit net, voeren waarin ze jou beloven dat er opwindende openbaringen achter iedere bocht liggen en dat jij ergens in de toekomst, de ultieme top bereikt, waarop de Acropolis is gebouwd en waar Pallas Athena in haar heiligdom zit te wachten. Nee, ik zit niet op jullie te wachten in het innerlijke heiligdom in de Acropolis of welk ander gebouw of plek ook. Ik wacht op jou in het innerlijke heiligdom van jouw eigen hart.

Wanneer jullie ophouden mij buiten jou te zoeken – omdat jullie beseffen dat ik niet een object ben om te bestuderen, te aanbidden of te vereren; ik ben natuurlijk een levende, ademende Aanwezigheid van God waar je één mee kunt worden – dan kan ik in jouw eigen wezen accelereren. Niet dat je iets wordt wat je niet bent, maar dat je ophoudt iets te zijn wat je niet bent, je stopt met het niet-zelf te zijn, je jij houdt op jezelf te vereenzelvigen met jouw niet-zelf. Omdat je door in contact te komen met mijn vibratie, het alternatief voor het niet-zelf ziet en dan kun jij de illusie niet langer ophouden dat jij dat niet-zelf bent en dat het niet-zelf alles is wat er is en dat de illusies van de dualiteit een of andere onfeilbare waarheid voorstellen.

Want dit is, natuurlijk, de belofte die de wereld kreeg van heel veel denksystemen, geloofssystemen, politieke systemen – wat ook maar – filosofische systemen, waar de oude Griekse filosofen op deze plek eindeloos over zaten te debatteren. een of ander systeem, terwijl niemand de ultieme waarheid of realiteit bezat. Geen van hen had die realiteit, mijn geliefden, omdat ze niet bereid waren te zien wat ik zojuist uitgelegd heb. Die Griekse filosofen zaten hier om studenten om zich heen te verzamelen en om wijs te worden geacht in de ogen van de mensen; dat wilden zij juist – ze wilden wijs worden beschouwd bij de mensen en daarmee vergrootten zij hun eigen ego en het ego van degenen die van de filosofen een object maakten, zoals de filosofen de goden en godinnen tot een object hadden gemaakt.

In het materiële universum kun je nooit van een ultieme waarheid spreken of er een beeld van geven. De ultieme waarheid, de levende waarheid, is iets waar je één mee kunt worden – als je daartoe bereid bent. Als je bereid bent om verder te kijken dan de zogenaamde waarheden die de mensen bedacht hebben die door heel veel filosofen, heel veel autoriteitsfiguren verspreid zijn, die volgelingen willen verzamelen onder de mensen in plaats van één te worden met de waarheid van God. Dit is de naakte waarheid.

Eén met de Geest van Waarheid worden
Geen enkel filosofisch systeem heeft de levende waarheid. Je vindt de levende waarheid nergens in de leringen van de geascendeerde meesters, niet op de AskRealJesus website; je vindt er enkel een uitdrukkingsvorm van de waarheid. Het kan een wegwijzer voor jou zijn om één te worden met de vibratie van waarheid, met de vibratie van Jezus en andere geascendeerde meesters. Maar het kan alleen als jij bereid bent om verder te kijken dan de uitdrukkingsvorm van de waarheid in de buitenwereld in plaats van er een object van te maken en dat tot een of andere ultieme status te verheffen, en dat als beter te beschouwen of belangrijker dan de andere uitdrukkingsvormen van de waarheid. Want er zijn natuurlijk andere uitdrukkingsvormen van de waarheid die jou bij een directe ontmoeting met de Geest van Waarheid kunnen brengen – maar alleen als je bereid bent om die te transcenderen, omdat je bereid moet zijn alles te transcenderen.

Zelfs de woorden die ik spreek, zijn maar woorden – tenzij die door jou begiftigd worden met een stroom van de levende geest uit je hart. En dan volg je die stroom, je volgt die verder dan de woorden naar de Levende Geest die ik ben. En wanneer jij contact legt met die Levende Geest, ken je de levende waarheid van Pallas Athena – dan pas. Je zult die nooit leren kennen door naar een standbeeld te kijken, door te lezen of te luisteren naar een dictaat die door een of andere boodschapper wordt gegeven. Je zult het pas weten wanneer je mij in jouw hart leert kennen. En je leert mij alleen in jouw hart leren kennen wanneer je één met mij wordt en jij je niet langer gescheiden van mij ziet. Want je bent niet bang om mijn licht van waarheid te laten schijnen in elk hoekje en gaatje van jouw wezen, ieder aspect van jouw gedachten, gevoelens, handelingen, overtuigingen, jouw zelfbeeld, wereldbeeld, beeld van God – alle structuren die jij in gedachten hebt gevormd, zoals Jezus zo duidelijk in de Sint Pieterbasiliek tot uitdrukking heeft gebracht.

De link tussen Rome en de Acropolis
En ik zeg dat er een directe link bestaat tussen deze plaats, de Acropolis, en de Sint Pieterbasiliek. Het is een link die vele jaren geleden werd gelegd door de legioenen verkeerde leraren op deze planeet, die dachten dat zij de mensheid konden bedriegen. Er bestaat een bewustzijn dat zich van Griekenland naar Rome had verplaatst, en van daar naar andere beschavingen. Deze plek, de Acropolis, is het middelpunt van de verkeerde leraren geweest, de verkeerde hiërarchie op deze aarde, vanaf het moment dat het werd gebouwd. Want het werd gebouwd door degenen die de verkeerde leraren vertegenwoordigden, ook al hadden ze zich heel knap vermomd als vertegenwoordigers van de waarheid of hogere principes.

Dit is een oude haard die hier al heel lang bestaat. Die boog werd vele jaren geleden gevormd, toen de rooms-katholieke kerk werd gesticht, wat het begin van een boog van duisternis was – die in feite niet een boog was die je in de lucht kunt visualiseren, maar een boog van duisternis die door de aarde liep. En die versterkte zich naarmate de katholieke kerk steeds sterker werd, totdat die in de basiliek die nu boven de zogenaamde tombe van Petrus staat, werd verankerd. Wat in werkelijkheid de tombe van waarheid is, de tombe van de levende waarheid en de neiging om die waarheid in een kooi van structuren te zetten – zoals door het bewustzijn van Petrus werd gedemonstreerd.

Die oude haard is er al heel lang, maar ik Pallas Athena, hef nu mijn Speer van Waarheid op en ik werp die speer rechtstreeks naar dit oude verleden, zodat dit nu op dit ogenblik verteerd wordt door die Speer van Waarheid die uit mijn hart komt. Laat het opgeschud worden, laat zelfs de aarde opgeschud worden opdat jullie weten dat er een verandering heeft plaatsgevonden, dat een oud verslag gezuiverd is, dat de link tussen deze twee brandpunten nu vernietigd is, volledig uiteen gespleten, zodat die link niet meer onder de aarde bestaat.

En daarom zeg ik tegen jullie dat dit echt een monumentale gebeurtenis is, want het is een nieuwe kans, niet alleen voor de mensen op de wereld – de mensen van Griekenland, de mensen van Italië, de katholieken overal op aarde – het is vooral een kans voor degenen die de top tien procent vormen, waar zij zich ook bevinden. Degenen die spiritueel de meest bewuste mensen zijn, hebben het potentieel om hogerop te komen en verder dan de dualistische waarheid te kijken en de realiteit te zien dat er nog iets achter ligt, dat er meer te weten valt dan de door mensen gemaakte waarheden die in deze denksystemen kunnen worden vastgesteld – of beelden of standbeelden van steen of ivoor of wat ook maar. Want ik zeg dat die niet blijven, die monumenten van het menselijke ego. Ze zullen opgeschud en uitgewist worden, omdat ze naar beneden zullen duikelen in het bewustzijn van de mensen die bereid zijn om verder te kijken dan die verstikkende beelden in de buitenwereld en de levende innerlijke waarheid vinden. Dit is de voorspelling die ik doe, dit is het mandaat dat ik geef, dit is het licht dat ik vandaag uitgeef.

Laat deze structuren in de geest van mensen naar beneden tuimelen opdat zij de levende waarheid zien die verborgen was. Niet dat die helemaal verborgen was, maar omdat de aandacht van mensen zo op die structuren was gericht dat ze niet in staat waren om verder dan de structuren te zien. Ze zijn zo gericht op de beelden en de woorden die op het papier zijn gezet dat ze niet de schone, witte pagina hebben gezien waarop ze het koninkrijk van God op aarde kunnen scheppen, medescheppen, in plaats van het huidige niet-koninkrijk van de niet-god.

Het mentorschap van Pallas Athena
Dus zeg ik tegen jullie als spirituele studenten: Wend je tot mijn hart, wend je tot mijn Wezen. Als je durft, als je het aandurft om je eigen tegenstrijdigheden, de misvattingen in jouw overtuigingen bloot te laten leggen door het licht van waarheid dat ik ben. Wend je tot mij. Ik ben zachtaardig, toch ben ik een levend, ademend vuur van waarheid. En hoe meer jij je vasthoudt aan onwaarheden, hoe meer het zal lijken alsof mijn vuur brandt. Maar als je de onwaarheden kunt loslaten, zal mijn vuur niet branden.

In plaats daarvan zal het je optillen naar de hemelen, omdat jij je plotseling boven het menselijke labyrint, het menselijke net, het menselijke miasma, de energiesluier van Maya bevindt. Je ziet jezelf erboven, zodat je het gezichtspunt kunt zien met de ogen van Pallas Athena. Je ziet vanuit mijn invalshoek en ineens kun je niet meer begrijpen dat je ooit zo gevangen hebt gezeten in die filosofische systemen, dacht dat één daarvan wel de ultieme waarheid, de ultieme weg naar de hemel, moest zijn.

Want is dit niet de leugen: dat je een systeem in de buitenwereld kunt volgen dat garandeert dat je naar de hemel gaat zonder door de ogen van de waarheid naar jouw eigen wezen te kijken en de tegenstrijdigheden in jouw ego en de leugen die jouw bewuste zelf heeft geaccepteerd die als rechtvaardiging dienden om van je leraar, hetzij Maitreya of een andere leraar in de mysterieschool in een ander rijk, weg te lopen – die ook de waarheid vertegenwoordigde,.

Niet alleen jouw ego houdt je af van eenzijn met de waarheid. Het is het besluit om niet terug te gaan naar de leraar, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt. Er is altijd een besluit dat niet door jouw ego werd genomen, omdat jouw ego door dat besluit werd gevormd. Jouw ego is de nazaat van die beslissing en die beslissing werd genomen door jouw bewuste zelf, de Bewuste Jij. Wat is het dwaas om te ontkennen dat jij dat besluit nam, want als jij niet toegeeft dat jij – de kern van jouw wezen, juist de essentie van jouw bewustzijn – dat besluit heeft genomen, hoe kun je die beslissing dan ongedaan maken? Je kunt een beslissing niet ongedaan maken door ontkenning; alleen door die toe te geven, door de verantwoording te nemen.

En dus maan ik je aan: probeer me uit, probeer me uit als gids voor wat waar en onwaar is. En ik zal je helpen om het woord van waarheid in jouw eigen wezen juist te delen. En wanneer je het woord van waarheid in je eigen wezen gedeeld hebt, dan zou je kunnen dienen om het woord van waarheid in de wereld te delen en voor andere mensen. Maar tot dan, raad ik jou sterk aan je niet te richten op andere mensen vertellen wat zij zouden moeten doen of wat zij moeten geloven, of wat er verkeerd in de wereld is. Want dit is weer een strategie van je ego om iets te camoufleren, je aandacht af te halen, je aandacht af te leiden, om niet naar de onwaarheid in jezelf te kijken door je op de onwaarheid in anderen of de wereld te focussen.

De val die jouw ego heeft uitgezet om jou te laten denken dat je alle anderen aan de schandpaal moet nagelen
Begrijp je niet dat veel filosofieën op de wereld opzettelijk werden bedacht door de verkeerde leraren om de meest spirituele mensen om de tuin te leiden door hen te laten denken dat zij zich moeten richten op het blootleggen of bevrijden van mensen van de vele onwaarheden. En zo wordt je aandacht getrokken naar de vele onwaarheden op de wereld – en daardoor vergeet je gemakshalve om naar de onwaarheid in jezelf te kijken. Dit kan niet tot spirituele vooruitgang leiden.

Het kan leiden tot de illusie dat je spirituele vooruitgang boekt die in spirituele hoogmoed wortelt, omdat je denkt dat jij in staat bent om al deze misvattingen op de wereld aan het licht te brengen, jij bent scherpzinniger, je bent spiritueler, dan de mensen die in deze misvattingen geloven. Maar dat is niet zo, het is niet zo. Jij zit eigenlijk nog meer gevangen in jouw eigen ego dan veel van de mensen die geloven in de verkeerde leringen, maar niet denken dat zij veel beter zijn dan anderen, omdat jij denkt dat je beter bent dan anderen, want jij kunt al die misvattingen zien.

Houd op naar de onwaarheid buiten jou te zoeken. Concentreer je op de onwaarheid in jouw eigen wezen. Wend je tot mij om jou die onwaarheid te tonen. En dan wanneer je door een periode bent heen gegaan waarin je die onwaarheid hebt gezien, wanneer jij gezuiverd bent van die onwaarheid, dan kun jij naakt voor God staan, de God van Waarheid, de Godin van Waarheid, en je niet schamen voor je naaktheid. Want je beseft dat jouw naaktheid een teken van je zuiverheid is, een teken dat je bereid bent geweest jouw wezen te zuiveren van de kunstmatige elementen die een dekkende laag zijn geworden die de ware, spirituele individualiteit die jij van God hebt gekregen voor jij naar het materiële rijk afdaalde, verbergt.

Die zuiverheid, die zuiver, spirituele individualiteit, zit nog steeds verankerd in jouw IK BEN Aanwezigheid, door niets veranderd door wat er met jou is gebeurd of iets wat jij ervaren hebt in het materiële universum. Maar jouw dagelijkse denkgeest zal nooit weer contact maken met die spirituele individualiteit, want jouw dagelijkse denkgeest kan niet door het filter van de dualiteit, het filter van Maya, heen zien. En daardoor zal hij nooit in staat zijn om de ware individualiteit te zien die boven de dualiteit staat, die boven het identiteitsgevoel staat dat door zowel jouw bewuste zelf als je ego werden gevormd nadat jouw bewuste zelf besloot naar de dualiteit te gaan.

Jouw zelfbewustzijn veranderen
Dan kan alleen het bewuste zelf, de Bewuste Jij, de kloof overbruggen die zich kan dis-identificeren van de wereldlijke identiteit, zodat die zich uit het rijk van Maya kan projecteren, het rijk van de dualiteit, het materiële rijk en beseffen dat hij zuiver bewustzijn is. En als zuiver bewustzijn kan hij elk moment kiezen te zijn wat hij wil. Hoe uitgebreid de structuur van een wereldlijke identiteit ook is die hij in meer dan duizenden levens heeft gecreëerd, hij kan er desondanks toch rvoor kiezen op elk moment te stoppen zich ermee te identificeren, zich los te maken van dit identiteitsgevoel en terug te gaan naar dat punt van zuiverheid, waarop hij opnieuw kan erkennen en ervaren dat hij een extensie van het zuivere Wezen van God is, als zuiver bewustzijn, dat niet gevangen zit in welk lager identiteitsgevoel ook.

En op het moment dat jouw bewuste zelf zich als zuiver bewustzijn ervaart, kan hij omhoog reiken en contact leggen met de individualiteit die verankerd wordt in jouw IK BEN Aanwezigheid. Hij kan vervolgens contact maken met de positieve impulsen die jij in vele levens in jouw causale lichaam hebt opgebouwd. Dan wordt de Bewuste Jij echt de open deur tussen dat wat Boven en beneden is. Dan word jij de Levende Christus die vervolgens de open deur kan zijn om de Geest van Waarheid naar deze wereld te laten stromen en de onwaarheid echt aan te vechten vanuit het hogere perspectief van de Christusgeest in plaats van de onwaarheden op de wereld aan het licht proberen te brengen op het niveau van de dualistische geest, omdat je uitdaging alleen maar uit het dualiteitsbewustzijn komt. En daarom zal het ene dualistische argument tegen het andere vechten, wat nooit kan leiden tot een afdoende doorbraak, wat nooit kan leiden tot het echt bevrijden van mensen uit de illusie van de dualiteit.

Hoe je de rest van je leven doorbrengt
Dus hoe wil je de rest van dit leven doorbrengen? Door te kibbelen met andere mensen die gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn? Of ga jij wat tijd besteden aan pogingen om je opnieuw met de waarheid van jouw wezen te verbinden, zodat je waarachtig de open deur kunt zijn voor de Geest van Waarheid. En ik, Pallas Athena, mijn Speer van Waarheid eerst naar jouw eigen wezen mag werpen, omdat jij bereid bent alles aan het licht te laten brengen in jouw wezen wat geen waarheid is. En wanneer jij gezuiverd bent, kan de speer daarna door die open deur naar de wereld geworpen worden, waar je op dezelfde manier een ware uitdaging voor de onwaarheid naar buiten kunt brengen.

Dit is de vraag die ik aan jou voorleg. Als je bereid bent mijn uitdaging aan te nemen, wees dan bereid om recht in mijn Speer van Waarheid te lopen, het jouw wezen in te laten gaan, waar het in het begin pijnlijk zou kunnen voelen. Maar dan ga je voelen, omdat de Speer van Waarheid de sluiers van de onechtheid in jouw wezen doordringt, dat jij weer contact maakt met iets echts. Je begint je bevrijd te voelen, je begint weer in contact te komen met de ware vreugde van jouw wezen, die vredige, gelukzalige, borrelende vreugde die Gods eigen vreugde is om zich in vorm uit te drukken. En dan kan jouw leven in de materiële wereld ook een uitdrukkingsvorm van vreugde worden in plaats van dat jij je belast voelt of gevangenzit in een minder identiteitsgevoel die alle vreugde uit je wezen wegzuigt.

Want het is natuurlijk een eeuwige illusie dat jouw Geest zich moet aanpassen aan – of zich beperken tot, of zichzelf identificeren met – iets in de wereld van vorm. Het is de eeuwige illusie dat iets op de wereld macht over jouw Geest kan hebben. Dit is een illusie die alle spirituele zoekers moeten overwinnen als zij Christusschap willen manifesteren in plaats van de spirituele hoogmoed door te denken dat je zo geavanceerd bent, omdat zij deze ene ware lering kennen en de misvattingen in alle andere leringen kunnen zien.

Dus als je bereid bent om echt op te klimmen, wend je dan tot mij, Pallas Athena. Wees bereid om de 33 treden te lopen die ik je aanbied op de ware mysterieschool van de Godin van Waarheid. Volg die 33 stappen, omdat ik jou op innerlijke niveaus zal begeleiden – en misschien op een bepaald moment zelfs op uiterlijk niveau – en dan zul je op het punt aankomen waarop je er totaal niet meer aan gehecht bent om andere mensen te veranderen of hen redden of tegen hen te strijden. En in plaats daarvan ben je volledig bereid om de open deur te zijn om de Geest van Waarheid het werk door jou te laten doen, zonder dat jij het hoeft te analyseren of van te voren weten met je dagelijkse denkgeest, zonder dat je het gevoel moet krijgen dat de Geest van Waarheid overeen moet komen met een structuur in jouw geest.

Mijn geliefden, wat is er voor nodig om de open deur te zijn, zoals Jezus zei dat hij de open deur was? Welnu, is het niet zo dat een deur alleen maar open is wanneer hij volledig vrij en gezuiverd van alle obstructies, alle structuren, is? En begin dus met je tot mij te wenden en bereid te zijn om de structuren te onderzoeken en te betwijfelen die jij in jouw geest hebt opgebouwd, de structuren die je Geest tijdelijk in een gevangenis heeft begraven waaruit je niet kan ontsnappen zoals de Bewuste Jij gelooft – tot hij volledig en eindelijk de verantwoording voor zichzelf neemt en erkent dat zijn eigen keuzes ervoor hebben gezorgd dat hij zich in de materie begraven voelde – en dat die keuzes in een oogwenk ongedaan gemaakt kunnen worden. Ik, Pallas Athena, wacht op degenen die bereid zijn zich tot mij te wenden. Ik ben de Godin van de Waarheid. Wend je tot mij, als je wilt. En je zult spoedig begrijpen wat de ware vibratie van de Godin van Waarheid is.