Ik kom de Illusie vernietigen dat God niet is waar jij bent

ONDERWERPEN: De Goddelijke Vrouwelijke is de tot uitdrukking gebrachte God in een vreugdevolle stroom – Het vervormde vaderbeeld en de illusie dat het moedervlak apart kan bestaan – Ontsnappen aan de materie stelt je spirituele vooruitgang uit – Het innerlijke verlangen naar zuiverheid – Spiritualiteit in het Aquariustijdperk – Accelereer naar zuiverheid – Je mag jezelf altijd vrij in de materie uiten – De les die je van de katholieken kunt leren – De Aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en waarnemingen onderzoeken – Zelfs in de kerk zal een verandering voelbaar zijn – Wees verzegeld in de liefde van de Moeder – Zie hoe eenvoudig het leven kan zijn – Je hoeft geen vergelijkingen te maken – Overwin jouw illusies van de beperkingen op het materiële vlak

Geascendeerde Meester Magda, door Helen, 14 februari 2010 Noot: Dit dictaat werd gegeven in de Sint Pieterbasiliek, terwijl en er een katholieke kerkdienst op de achtergrond was.

Je kunt je weg naar de Hemel niet afdwingen met regels en ceremonies
IK BEN Magda en ik wil ook mijn Aanwezigheid uitvergroten, mijn Aanwezigheid en Licht verankeren in het centrum van de katholieke kerk – de Sint Pieterbasiliek. De reden dat wij tijdens de ceremonie onze boodschappers hier naar toezonden, was eenvoudig: de katholieke kerk projecteert al lang dat God enkel door een bepaalde ceremonie tot uitdrukking kan worden gebracht of door de regels of structuren in de buitenwereld na te leven.

Je ziet deze mentaliteit op heel veel plekken hier in Rome uitvergroot, waar de katholieke kerk de enorme bouwwerken heeft gebouwd en al die van te voren vastgestelde ceremoniën voor de massa en voor kerkdiensten – allerlei soorten regels die moeten worden nageleefd om God tot uitdrukking te brengen of om in de hemel geaccepteerd te worden. En ze beweren dat dit de Levende God is die op het geliefde kind bij de poort naar de hemel met de sleutel naar een of ander magisch koninkrijk wacht.

Er is, zoals mijn metgezel, Jezus, jullie heeft uitgelegd, natuurlijk geen Levende God in de van te voren vastgestelde honderden jaren oude ceremoniën en bouwwerken. Er is geen Levende God in de ceremonieën of van te voren vastgestelde regels die bedacht zijn om je te bedriegen of jouw toegang tot de hemel af te dwingen. Zoals Aartsengel Michaël jullie heeft verteld, kun je de hemel niet met geweld nemen en je kunt zelfs geen heel klein beetje dichter bij de hemel komen door jezelf te dwingen een aantal regels of ceremonieën uit te voeren – of het nu een katholieke ceremonie is of een andere ceremonie, een decreet of een rozenkrans, die je in beton hebt gegoten.

De illusie die ik wil vernietigen, is dat de katholieke kerk zuiverheid en nabijheid van God heeft voorgesteld alsof die door een ceremonie in de buitenwereld tot stand komen. Ze denken dat als een paus of een of andere hoge priester de ceremonie uitvoert of het woord predikt, er dan een zuivere ceremonie is – en dat dit de enige manier is om God tot uitdrukking te brengen. Volgens de katholieke kerk kan het woord blijkbaar niet door iemand anders, iedereen die niet door de kerk geaccepteerd is, worden gepredikt. Want die mensen kunnen niet zo zuiver als God zijn en zo dicht bij God staan als goedgetrainde en gehersenspoelde katholieke priesters.

De Goddelijke Vrouwelijke is de tot uitdrukking gebrachte God in een vreugdevolle stroom
Maar als vertegenwoordiger van het Goddelijke Vrouwelijke zeg ik jullie dat je de Levende God nooit kunt vinden – zoals Jezus zelf zei – in de van te voren vastgestelde structuren of ceremoniën. Dit is de misvatting die ik hier in het centrum van de katholieke kerk wil vernietigen. Want ik zal mijn Licht hier verankeren, de Aanwezigheid van de Levenhet Goddelijke Vrouwelijke die een vreugdevolle stroom is – de uitdrukkingsvorm van de Levende God in een vreugdevolle stroom.

Vandaag voelden deze boodschappers dat omdat ze naar de levende fontein, de Trevifontein werden geleid, niets de levende stroom zou kunnen stoppen, niets kan de Rivier van Leven stoppen. Toch zien wij in het geascendeerde rijk dat onze studenten in veel gevallen graag deel willen uitmaken van de echte, Levende God –één te zijn met de Rivier van Leven – maar zichzelf op één of andere manier nog steeds buiten de Rivier van Leven zien staan. Onze boodschappers zagen mensen naast de Trevifontein staan, waar ze de levende stroom bewonderen. Zij willen deel uitmaken van die stroom, maar in werkelijkheid – en in spirituele zin – zijn ze nog steeds bang om één te worden met de Rivier van Leven.

De reden is dat mensen zich niet als vertegenwoordigers van zuiverheid kunnen zien, als de uitdrukkingsvorm van de echte, Levende God. En dat is één van de belangrijkste redenen dat de katholieke kerk – en vele andere spirituele organisaties – erin zijn geslaagd om deze conceptuele leugen over het identiteitsgevoel van mensen in het hoofd van de mensen te stampen: dat mensen van nature zo zondig zijn, dat ze niet rechtstreeks met de Levende God kunnen communiceren, ze moeten mediators gebruiken – de priesters en de paus. Omdat de paus of de priesters ceremoniën uitvoeren en oproepen voor hen doen, zal God hen in zijn koninkrijk toelaten. Vanwege deze conceptuele leugen zien de mensen zichzelf niet als een spiritueel wezen van wie de echte identiteit zich in het spirituele rijk bevindt.

Het vervormde vaderbeeld en de illusie dat het moedervlak apart kan bestaan
Zoals wij al vele malen hebben uitgelegd, willen vele mensen spiritualiteit definiëren door de mannelijke God, het vaderbeeld, dat in diverse leringen is vervormd. Ze zien niet dat het materielicht een manifestatie van het vaderelement van God is, die de beelden in hun eigen bewustzijn uitvergroot.

Ze zijn niet in staat om – achter de verschijnselen in het materierijk – de zuiverheid van de Goddelijke Vader te zien. Daarom lijkt het dat het leven op aarde – op het materievlak – onzuiver is. De reden hiervoor is dat het bewustzijn dat de mensen op het materievlak uitvergroten – de beelden die hun bewustzijn op de materie heeft geprojecteerd – niet de soort beelden zijn die zij graag willen zien of fijn vinden om daarmee geconfronteerd te worden. Dus willen zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de beelden die zij op het materiële vlak hebben geprojecteerd.

De mensen denken dat het materievlak gescheiden van hen bestaat. Als ze niet van hun leven in het materiële rijk houden, heeft dat niets te maken met de onzuivere gedachten en beelden die zij op de materie projecteren. Die illusie is één van de redenen geweest dat de katholieke kerk zo veel succes heeft gehad om de splitsing tussen man en vrouw te creëren – tussen de goddelijke mannelijke en vrouwelijke – het idee te gebruiken dat niemand op aarde, anders dan de paus, zo zuiver zou kunnen zijn dat die de energie van de Goddelijke Vader kunnen meedragen en een voertuig daarvoor op het materievlak te zijn. Ze hebben de illusie gebruikt dat niemand op aarde het zelfs maar waard is om rechtstreeks contact met het hogere rijk te hebben – behalve dan de paus en andere katholieke autoriteiten.

Ontsnappen aan de materie stelt je spirituele vooruitgang uit
Het materiële vlak vergroot alles wat in het bewustzijn van mensen bestaat – alle onzuivere gedachten, onzuivere handelingen en gevoelens. En dat is vanzelfsprekend niet – zoals Aartsengel Michaël en Saint Germain hebben uitgelegd – een aangenaam beeld waar mensen naar willen kijken. Daarom hebben ze de neiging om het materiële vlak en het Goddelijke Vrouwelijke als iets onzuivers te beschouwen, iets waar ze liever van weglopen en waar ze aan willen ontsnappen binnen de kerk of de enorme kathedraal.

Als je eenmaal in de kathedraal bent, denken ze dat zich kunnen verbergen voor en ontsnappen aan hun eigen gevoelens en bewustzijn. Ze hebben de illusie dat zij, wanneer zij hier komen, en wanneer de paus of een andere hoge priester een ceremonie leidt die hen zuivert, als zij aan die ceremonie deelnemen – zelfs als zij geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden, gedachten en gevoelens – zuiver of in ieder geval van hun zonden bevrijd worden. Later, na de ceremonie, pakken zij hun leven weer op – en als het gevoel van een uiterlijke, wereldlijke onzuiverheid weer sterk wordt, moeten zij terugkomen naar de kerk, deelnemen aan de ceremonie en gezuiverd worden.

De mensen zien niet dat het materiële vlak als een filmprojector werkt, dat alles uitvergroot wat zij in hun bewustzijn meedragen. Wanneer ze het resultaat zien van hun uitvergrote bewustzijn – zoals je momenteel ziet op het materiële vlak – dan lijkt het iets wat inderdaad lelijk is. Maar voor mij als de vertegenwoordiger van het Goddelijke Vrouwelijke – is het niet lelijk; het is gewoon weer een les op de school die ‘aarde’ heet. Op deze school heeft alles maar één doel, namelijk groei in zelfbewustzijn. Om je hekel aan het materiële leven te overwinnen, dat je voor deze specifieke incarnatie hebt uitgekozen, is het alleen maar de volgende noodzakelijke stap om dichter bij je ware identiteit en ware zelf te komen.

En dat is precies de reden dat ik mijn Aanwezigheid hier midden in de Sint Pieterbasiliek wil verankeren. Omdat de mensen het Goddelijke Vrouwelijke en de Goddelijke Moeder – die de tot uitdrukking gebrachte God op het materiële vlak is – moeten zien en begrijpen. Het is een uitdaging voor de mensen om te begrijpen dat ze in een oogwenk hun leven naar zuiverheid kunnen verheffen – als ze eenmaal de ommezwaai in bewustzijn hebben gemaakt en zich gaan beschouwen als een uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Vader, als deel van het Al-zijn, dat al zuiver is. Tot de mensen zichzelf als voertuigen van licht gaan beschouwen – waar de Goddelijke Vader het licht, de creatieve energie die vorm aanneemt op het materiële vlak, in kan gieten – tot die tijd zullen menselijke wezens en de levensstromen op aarde het materiële vlak als onzuiver blijven zien.

Het innerlijke verlangen naar zuiverheid
Mijn geliefden, jullie hebben gezien hoe de katholieken bouwwerken hebben gebouwd, uitgebreide constructies, om de beelden van het vaderaspect van God te illustreren. Zelfs als die bouwwerken de vervormingen van het vaderaspect voorstellen, blijven die nog altijd het verlangen naar zuiverheid voorstellen – het verlangen naar het innerlijke weten – gnosis – dat er meer is dan dit uiterlijke beeld van het leven. Mensen in spirituele organisaties en in de katholieke kerk hebben een poging gedaan om deze eindige zuiverheid te vangen, waarvan ze denken dat die in die bouwwerken zit ingebouwd. In plaats van het echte leven op het materievlak onder ogen te zien, gaan ze naar de kerk of de basiliek en denken dat dit de enig zuivere plek is van God – en dat hier de goddelijke zuiverheid is waar ze naar verlangd hebben.

Maar ik zeg dat dit niet de benadering is die wij in het Aquariustijdperk willen, omdat het Aquariustijdperk het tijdperk is van de eenheid van het Vader-Moeder-eenzijn met God. Zoals wij tot uitdrukking hebben gebracht – en ik breng het ook tot uitdrukking – is de eenheid van de Vader-Moeder iets heiligs. Door die heilige eenheid, door die zuivere waarneming zijn de mensen in staat – als mensen naar het niveau gaan van zuiver gewaarzijn en contact maken met zuiver stil zijn – om de zuivere vaderenergie te ervaren en te beseffen dat ze allemaal een voertuig kunnen zijn om de vaderenergie op aarde te brengen. Vanaf het niveau van zuivere waarneming zien mensen ook dat het materievlak net zo zuiver is als hun aandacht, hun bewustzijn – en zij zien hoe zuiver de stroom van spiritueel licht door hun bewustzijn zou kunnen stromen.

Spiritualiteit in het Aquariustijdperk
In het Aquariustijdperk hoeven wij – de meesters – niet aanbeden te worden. Dit is iets dat wij, de geascendeerde meesters, graag willen dat de mensheid en de levensstromen op aarde zouden inzien – dat geen van de geascendeerde meester vereerd hoeft te worden. Noch God noch de geascendeerde meesters hebben lange diensten nodig waar mensen moe van worden en slaperig, omdat ze deze lange en monotone stroom niet kunnen volgen.

In het Aquariustijdperk willen wij graag dat mensen in staat zijn ieder aspect van hun leven te spiritualiseren. We willen graag dat mensen zich verenigen met het Al-zijn en alles spiritualiseren, maar vooral hun gezinsleven – de mannelijke en vrouwelijke vereniging – en deze vereniging als heilig gaan zien. Want wat anders kan zuiverder zijn dan de vereniging van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder, die mensen in hun leven, in hun gezin en hun samenleving, uitvergroten?

Dit is het tijdperk waarin wij proberen te zien dat de mensen beginnen te erkennen dat het materievlak net zo zuiver is als de mate waarin zij de zuiverheid van de Goddelijke Vader kunnen brengen en tot uitdrukking brengen. Het volmaakte concept voor al het leven handhaven, is wat spiritualiteit in de het Aquariustijdperk zou betekenen – de volmaakte zuiverheid en de zuivere waarnemingen die alle negatieve ideeën opruimen – deze vervormde vaderbeelden waaraan mensen zo gewend waren in het Vissentijdperk.

Je ziet ook het vervormde moederaspect terug in dezelfde situatie door hoe mensen bij spirituele organisaties – zoals de katholieke kerk en andere – willen horen, maar hoewel ze daar bij horen, voelen zij zich nog steeds van God gescheiden en hebben niet het gevoel dat zij compleet en voldaan zijn. De vervorming van de moeder is dat zij, terwijl je geïncarneerd bent, in staat zijn de illusie te handhaven dat het moedervlak van de Vader gescheiden is. Hoe hard ze ook proberen te werken om allerlei diensten en ceremoniën in kerken bij te wonen, het gevoel dat er iets aan ontbreekt, blijft altijd. Ze vinden dit ‘ontbrekende deel’ niet in de kerken, niet in de katholieke kerk of andere kerk en spirituele organisatie.

Het koninkrijk van God kun je slechts binnenin vinden door jouw eigen bewustzijn te transcenderen. Dit is de totaliteit, de compleetheid, die je niet bij spirituele organisaties kunt vinden. Maar degenen die in staat zijn te zien dat zij één zijn met God – en zichzelf beschouwen als een geïndividualiseerd voertuig van de Goddelijke Vaderenergie – die mensen hebben dit eenzijn in zichzelf uitgewerkt en beseffen dat het koninkrijk waar zij naar op zoek zijn, in hen zit en daardoor hun leven in ieder opzicht  spiritueel maakt. Waar ik hier tot uitdrukking breng, is dat het koninkrijk van God binnenin jou vinden een individueel proces is.

En de mensen die begrepen hebben dat de sleutels tot het koninkrijk in jouw eigen bewustzijn liggen – niet in handen zijn van de katholieke paus – zien dat hun gehele leven deel van het koninkrijk wordt. Ze zien dat God of spiritualiteit niet een of ander uiterlijk kenmerk is – iets wat ver weg is en waar je alleen heengaat als je een probleem hebt of wanneer je te lang in het ‘onzuivere’ materiële rijk bent geweest. Dit is een illusie, mijn geliefden. Zoals Jezus heeft uitgelegd, elk van jullie, waaronder deze boodschapper, moet naar binnen, het graf van Sint Pieter vinden en die illusies in jou zien die het niet mogelijk maken dat jij volledig de God-realiteit tot uitdrukking brengt, en het jou niet mogelijk maken jezelf als een pure individualisatie van God op het materievlak te zien.

Accelereer naar zuiverheid
“Accelereer naar zuiverheid! Accelereer naar zuiverheid! Accelereer naar zuiverheid!” zijn de woorden die Elohim Astrea in haar laatste decreet heeft gebruikt; Ik, Magda, zal in deze kerk, de Sint Pieterbasiliek, bevestigen dat de acceleratie naar zuiverheid in het materierijk moet plaatsvinden – om alle illusies die de mensheid – vooral de katholieken en de mensen in andere spirituele organisaties – meestal als deel van hun identiteit te beschouwen.

Vernietig al die illusies en word wakker en verhef je naar de zuiverheid van het echte leven! Begin jezelf als een deel van het Ma-terlicht en als deel van de zuiver Goddelijke Vrouwelijke te zien – de zuiverheid die uit het spirituele rijk naar jou toe stroomt. Die stroomt naar jouw identiteitslichaam, waar het al die immense structuren vernietigt waaraan jij gewend bent geraakt om jezelf als zondaar te zien. Vernietig die illusies die het mogelijk hebben gemaakt dat jij het materievlak – waar jij je dagelijkse leven leidt – als iets onzuivers beschouwt, iets waaraan jij moet ontsnappen. En verscheur het gevoel dat je pas zuiver kunt zijn als je met spiritualiteit bezig bent, dat je dan pas het zuivere voertuig van de echte God kunt zijn.

Nee, mijn geliefde, ik zeg je: Dit is de illusie die ik kom vernietigen. Laat die illusie nu meteen met het licht van de Goddelijke Moeder verdwijnen – die ik ook vertegenwoordig. Laat er vreugde in spiritualiteit zijn, laat er de vreugde van de Rivier van Leven zijn, laat dit hersteld worden in het identiteitslichaam van de mensheid als deel van hun ware identiteit. Door hun ware identiteit te herstellen, zouden de mensen zien dat zij de hoogste God vertegenwoordigen en dat zij inderdaad geïndividualiseerde medescheppers zijn, die hun creativiteit op aarde tot uitdrukking brengen.

De creativiteit waar ik het over heb, zijn niet de katholieke tradities en ceremoniën – noch die van andere kerken – maar de uitdrukking van creativiteit in het dagelijkse leven – door met andere mensen te communiceren, die in de maatschappij tot uitdrukking brengen binnen instituties, regeringen en overal. Door dat te doen, zien mensen hoe heerlijk het is jouw identiteit als individualisatie van God in het sociale leven te realiseren. En ze zullen zien hoe heerlijk het is wanneer jij je verantwoordelijkheid voor jezelf draagt en beseft dat jij een geïndividualiseerde medeschepper bent en jouw individualiteit binnen het materievlak tot uitdrukking brengen – omdat alles na bepaalde tijd zichtbaar wordt.

Dit is de vreugde, die ik, Magda, tot uitdrukking wil brengen aan het begin van het Aquariustijdperk. Deze vreugde – om God in de materie tot uitdrukking te brengen – is iets wat lang is onderdrukt – door katholieken en door de mensheid, die de verkeerde identiteit hebben geaccepteerd dat het vrouwelijke aspect van ieder menselijk wezen onzuiver is en dat vrouwen onzuiver zijn, dat het materiële leven onzuiver is. Het beste wat ze met die onzuiverheden konden doen, was óf die onderdrukken, óf eraan ontsnappen.

Je ziet dit zelfs in het idee dat slechts mannen hogere posities in de katholieke kerk kunnen bekleden. En als ze eenmaal in die hogere posities zitten, dan wordt hun uitdrukkingsvorm in de samenleving en materie nog steeds beperkt door de eindeloze doctrines, dogma’s en structuren die ze moeten naleven in hun manier van spreken, daden en ceremonieën. In werkelijkheid is dit allemaal een onderdrukking van de energie van het Goddelijke Vrouwelijke – die zegt dat jij je goddelijke wezen niet vrij tot uitdrukking kunt brengen.

Dit is de misvatting die ik kwam vernietigen. Ik kom aantonen dat deze overtuiging en dit verkeerde gevoel van zuiverheid niet kloppen. Wat een leugen die de mensheid zo lang heeft geaccepteerd! Zie je mijn geliefden, dat het vrij tot uitdrukking brengen van jouw ware wezen precies het voertuig is waardoor medeschepping op het materiële vlak plaatsheeft?

Mensen die de Goddelijke Vader, door hun zuivere gewaarzijn, het punt van stil zijn, zien en ervaren, zijn de mensen die – in het Aquariustijdperk – in staat zijn te zien hoe heerlijk het is om deze zuivere, vormloze Vaderenergie op het materievlak tot uitdrukking te brengen. Ze zullen zien hoe heerlijk het is om hun individualiteit op het materievlak tot uitdrukking te brengen en hoe heerlijk het is om iets nieuws mede te scheppen, iets dat hier eerder nog niet was.

Je mag jezelf altijd vrij in de materie uiten
Maar je moet ook begrijpen dat er iets in elk van jullie zit dat je onder ogen moet komen en eerlijk naar kijken om je opnieuw met deze vreugde in je wezen te verbinden. Dit is dat jouw identiteitslichaam waarneemt – dat je bent gaan accepteren – dat het materielicht onzuiver is, of de overtuiging dat jij niet jouw zuivere wezen op het materiële vlak tot uitdrukking kunt brengen. Of de overtuiging dat het veel gemakkelijker is om één te worden met het gepeupelbewustzijn en te denken dat jij, door je met het gepeupelbewustzijn te versmelten, jouw verlossing hebt veiliggesteld, dat jij naar de hemel gaat. Slechts door die subtiele en verborgen hoekjes in jouw identiteitslichaam tegen te komen, kun jij de angst om je vrij te uiten op het materievlak overwinnen – zonder gehecht te zijn aan de reacties van andere mensen.

Zolang jij deze verborgen hoekjes in jouw identiteitslichaam bestaan – waar jij niet naar wilt kijken – ben jij niet in staat om je vrij te uiten, omdat jij de verbinding met zuiver gewaarzijn, de Bewuste Jij, niet volledig kunt herstellen. En totdat je dat doet, blijft jouw uitdrukkingsvorm hier in het materierijk onzuiver. Ieder verborgen hoekje in je identiteit kleurt jouw waarneming en om vrij te stromen – om jezelf als een zuiver wezen te beschouwen, als een zuivere medeschepper in het materierijk – moet jij open zijn, totaal open, volledig bereid om transparant te worden door de leringen van de geheime stralen die Gautama Boeddha heeft gegeven, toe te passen.

Je moet bereid zijn om helemaal transparant te zijn, de open deur te zijn. Je moet volledig bereid zijn een prisma te zijn, het licht door jouw identiteitslichaam laten stromen, naar jouw mentale lichaam, vandaar naar jouw emotionele lichaam – die al die schakeringen blootlegt, waardoor jij niet in staat was om jezelf tot uitdrukking te brengen of jezelf als een zuivere uitdrukkingsvorm van God te bezien.

De les die je van de katholieken kunt leren
Zien jullie mijn geliefden, dat je van de katholieke ceremonies iets kunt leren? Je ziet natuurlijk mensen naar de kerk gaan met het verlangen naar iets speciaals, iets dat zo zuiver is dat je dit alleen in de kerk kunt vinden en krijgt van de autoriteiten die door de paus gedoopt zijn. Die mensen hebben het verlangen naar de zuivere levensstroom in zich en zij zien door hun waarneming dat enkel de katholieke kerk deze zuivere stroom van het Moederlicht kan representeren.

Door het gevoel van gescheidenheid zien ze niet dat de ware kerk om het gevoel van eenzijn met God te herstellen binnenin hen zit en dat eenzijn hun wonden zal helen – hen zal troosten, hen zal zeggen dat God de Vader klaar staat om hen met open armen te ontvangen. In plaats van naar binnen te gaan, denken ze dat zij, als ze zich aan de katholieke kerk onderwerpen door het juiste gedrag, gered zullen worden. Zie je dat dit een misvatting is en een leugen die ik kom vernietigen?

De Aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en waarnemingen onderzoeken
Ik deel mijn Aanwezigheid van het Goddelijke Vrouwelijke met iedereen die hier komt met het verlangen in zijn hart, met het verlangen naar deze koestering van de Goddelijke Moeder. Ik deel deze Aanwezigheid rondom dit katholieke centrum, in de Sint Pieterbasiliek en overal ter wereld, waar mensen die tot de katholieke kerk behoren – of mensen die bij andere kerken en spirituele organisaties horen – waar zij met het verlangen in hun hart naar toe gaan om iets zuivers te zoeken.

Ik deel mijn Aanwezigheid en mijn Licht vernietigt inderdaad de illusies op het innerlijke niveau van elk van hen. Mijn Licht raakt hen zo persoonlijk dat zij, nadat ze uit de kerk komen, voelen dat zij niet naar de kerk, niet het spirituele centrum, toe moeten gaan om deze zuiverheid, deze Stroom van de Rivier van Leven, te zoeken.

Ik zeg dat de mensen die bereid zijn om dit ‘iets meer’ te ontdekken, dat zullen vinden, omdat het mijn geschenk is dat ik aan hen heb te kennen gegeven. Door deze dispensatie van de Aanwezigheid van de Goddelijke Moeder, verwelkom ik hen in mijn hart. Ik verwelkom hen opdat zij kunnen zien dat je die zuiverheid en de Goddelijke Aanwezigheid, de Aanwezigheid van God, overal op het materievlak kunt vinden. En zij, de mensen die met een open hart komen, zijn zelf in staat om deze Aanwezigheid te voelen – overal in hun dagelijkse leven, waar ze leven met hun echtgenoten, kinderen of in elke situatie die zij in het leven tegenkomen. Ik kan bevestigen dat mensen in staat zullen zijn om aan zichzelf te werken, als ze bereid zijn om al die waarnemingen te onderzoeken die in hun lagere lichaam bestaan – de waarnemingen waar ze tot op heden niet naar wilden kijken.

Zelfs in de kerk zal een verandering voelbaar zijn
Ik zeg je ook dat de katholieke kerk zelf moet beseffen dat er iets is wat ze hier in het Vaticaan niet hebben kunnen doorgronden. Zelfs de leiders van de katholieke kerk zullen de verandering voelen op innerlijk niveau, omdat zij tot het besef komen dat zij, om de kerk in stand te houden, moeten inzien hoe ze dichter bij het gewone leven, de echte maatschappij kunnen komen. Ze moeten bereid zijn om de verantwoording binnen de katholieke kerk te dragen en ook eerlijk en kritisch te kijken naar de katholieke kerk en haar structuren. Zonder deze kritische blik naar binnen, kan ik je zeggen dat de omslag in de kerk niet kan plaatsvinden. En dan wordt de katholieke kerk – zoals je in het Oude Rome hebt gezien – de ruïnes die onder hun eigen gewicht instorten.

Er zijn veel verborgen geheimen in de katholieke kerk – en in de maatschappij – die moeten worden blootgelegd aan het begin van het Aquariustijdperk. En het is de bedoeling dat de zuiverheidsenergie die wij uit het geascendeerde rijk uitgeven gedeeltelijk het werk doet – alles naar de oppervlakte brengt wat niet zuiver is. En het is natuurlijk de bedoeling dat deze uitgave van Licht, aan het begin van het Aquariustijdperk, blootlegt dat de tot uitdrukking gebrachte God op het materievlak net zo zuiver is als het bewustzijn van de mensen. Het Licht kan niet stromen zonder complete transparantie. Dat is gewoon niet mogelijk. Het Licht dat uit het spirituele rijk naar het materiële rijk kan stromen, kan dit alleen als er geen verkleuringen of voorwaarden zijn die het Vaderlicht op het materievlak onzuiver maken.

Wees verzegeld in de liefde van de Moeder
Hiermee verzegel ik jullie in de liefde van de Goddelijke Moeder, in het licht van het Goddelijke Vrouwelijke – dat Gods zuiverheid probeert te vertegenwoordigen, op het materievlak, in ieder aspect van het materievlak. En je zult zien dat als deze verandering eenmaal plaatsvindt in de maatschappij, er niet veel mensen zijn die graag naar deze uitgestrekte gebouwen komen om de vervormde beelden van de vader te bewonderen – de mensen die de creatieve stroom in zichzelf hebben gevonden en die de stroom van vreugde en zuiverheid in hun wezen hebben hersteld, die lijkt op de eeuwige bron van Licht.

Daardoor bevestigt alles wat je hier in Rome is uitvergroot – zo veel vertoon van uiterlijke macht van de paus of de keizer, die de mensen van Rome graag wilden, zodat zij zich aan die uiterlijke macht konden onderwerpen – de bereidheid om met het gepeupelbewustzijn te versmelten en niet de verantwoording voor zichzelf en hun individualiteit te dragen. Je ziet dat in de Gouden Eeuw de symbolen van de uiterlijke macht geen bewondering zullen oogsten. Omdat de mensen die zich met hun ware zelf hebben verbonden deze vormen in de buitenwereld niet nodig hebben, die uiterlijke symbolen, omdat zij zichzelf als een individualisatie van God zien.

Zie hoe eenvoudig het leven kan zijn
Daarom wil ik graag dat je op het beeld zou mediteren hoe veel eenvoudiger en gemakkelijker het leven kan zijn, als mensen die gewend zijn de massa te volgen – de regels of de ceremoniën in de buitenwereld – de stroom van creativiteit in zichzelf weer konden herstellen. Stel je voor hoeveel meer verscheidenheid er in de maatschappij zou zijn, wanneer ieder lid voelt dat hij of zij een individualisatie van God is – die zich niet aan iemands mentale kader of de regels in de buitenwereld hoeft aan te passen en er totale vrijheid bestaat om jouw individuele Godkenmerken tot uitdrukking te brengen.

Als zij dat doen, worden mensen de vertegenwoordiger van de goddelijke, koesterende Moeder die uit het spirituele rijk naar het materiële rijk stroomt door alle aspecten van dit materierijk dat je kunt doorgronden, te zegenen en troost en vreugde te schenken. Stel je voor hoe anders de relatie tussen man en vrouw zou zijn als beide partners vrij zijn om hun creativiteit tot uitdrukking te brengen en het gevoel te hebben dat ze gelijkwaardige individualisaties van God zijn – die zich niet als tegengestelde polariteiten beschouwen, waardoor ze thuis rivaliteit, strijd of oorlogen moeten handhaven om er zeker van te zijn dat er één gelijk had en de ander ongelijk.

Zien jullie mijn geliefde kinderen, dat de vrede waar Jezus over sprak, pas kan beginnen als de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder zich verenigen? In de allereerste plaats betekent dit dat elk van jullie deze vereniging in zichzelf moet herstellen voor je eraan toe bent om dit Alpha-Omega-eenzijn met je partner te vinden. Zie je ook dat de koestering die de Goddelijke Moeder op het materievlak wil brengen, pas kan komen door die vereniging in jou, als jij totaal in vrede bent met jezelf?

Je hoeft geen vergelijkingen te maken
Zie je dat jij mag bepalen waar en hoe jij de vormloze God tot uitdrukking wilt brengen door de Bewuste Jij in het materierijk? Zie je hoe heerlijk het is om jouw vrijheid, jouw leven, jouw uitdrukkingsvorm van God te bepalen? Voel jij ook dat jij, terwijl jij dat doet, jouw individuele uitdrukkingsvorm van God niet hoeft te vergelijken met de uitdrukkingsvorm van andere mensen? Begrijp je dat jij, nadat jij jezelf als vertegenwoordiging van de geïndividualiseerde God, geen enkel gevoel – negatieve emoties, negatieve ideeën of gedachten – voor een ander deel van het leven hoeft te hebben? Omdat God jou met een bepaalde eigenschap heeft geschapen die jij alleen vorm kunt geven en niemand anders heeft de eigenschap die het specifieke talent of geschenk is, dat jij moet zuiveren en in de hoogste vorm op het materievlak tot uitdrukking moet brengen?

Begrijp je dat door jezelf als vertegenwoordiger van God te zien – als de Goddelijke Moeder die zich op het materievlak tot uitdrukking brengt – alle negatieve gevoelens – de haat voor de moeder – gewoon oplossen? En jij bent in staat om dit als weer een illusie op te geven. Je ziet hoe bedrieglijk het is als je iets negatiefs moet voelen of ervaren ten opzichte van een ander deel van het leven. Je ziet hoe bedrieglijk het is dat je tegen andere mensen of je partner in je gezin moet strijden. Je ziet dat als jij eenmaal één bent met je hogere Zelf, het mannelijke aspect van God, die oneindige vrede, alle illusies en waarnemingen gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnen. En je begint te zien dat het materierijk juist een uitstekend wit doek is, waarop jij je talenten kunt gaan schilderen, de manier bepalen waarop jij je schilderij wilt maken. Het leven wordt dan een kunstwerk op zich – een goddelijk kunstwerk – en je ziet dat niets op dit materievlak je Geest eigenlijk beperkt.

Mijn geliefde harten, je zou kunnen zeggen; “Hoe kunnen er geen beperkingen zijn, want hoe kan ik mij uiten, want op het materievlak botsen de keuzes van de vrije wil van mensen toch met elkaar?“ Maar alleen jouw gescheiden zelf kan zo denken, “Ik heb een beperking hier” of “Ik kan dit of dat niet doen” om welke reden ook. Maar zie je wat een illusie dit is? Omdat de keuzes van andere mensen – de keuzes die zij met hun vrije wil maken – jou alleen kunnen beperken als je die illusies mee naar binnen neemt en die illusies accepteert als deel van jouw identiteit. Tenzij jouw gescheiden zelf die beperkingen is gaan accepteren en jij jezelf gescheiden ziet van de ware bron van de Rivier van Leven, kan niets op aarde jou inperken.

Overwin jouw illusies van de beperkingen op het materiële vlak
Wij, in het geascendeerde rijk, hebben de visie dat jij je beperkingen overwint. Omdat al die uiterlijke structuren op het materiële vlak instorten, wanneer een kritiek aantal mensen in de maatschappij de illusie van de beperkingen in zichzelf kan zien.

Mensen die de verschuiving in bewustzijn hebben gemaakt – die de verantwoordelijkheid voor zichzelf hebben genomen – hebben geen kader in de buitenwereld, geen ceremonieën, geen structuren nodig – en zij laten hun ware identiteit niet door andere mensen of iets op aarde inperken. Zij begrijpen dat zij vrij zijn!

Welke vorm hun dagelijks leven ook krijgt – in het gezin en de samenleving – zij zijn vrij om hun ware identiteit tot uitdrukking te brengen. Omdat niets op aarde, NIETS op het materiële vlak de Geest kan beperken die zich tot uitdrukking wil brengen en zich vrij voelt om creativiteit tot uitdrukking te brengen. Dat is het ware koninkrijk, dat is de ware basiliek, in elk van jullie!

(De ceremonie die in de basiliek plaatsvond, eindigde en de klokken begonnen te luiden)

Met deze klokken sluit ik mijn uitgave af en verzegel jullie in deze oneindige vrede en in de oneindige energie van Zuiverheid die wij hier op deze plek in het Vaticaan en in Rome hebben uitgebracht.