Wees niet als de Romeinen – wees de Christus in jou

ONDERWERPEN: Aartsengel Michaël in het Coliseum – Aartsengel Michaël vocht niet tegen de draak – Mijn onverzettelijkheid is een spiegel – Waarin medescheppers van engelen verschillen – Uit de leugen ontwaken dat je door bedrog in de hemel kunt komen – Het gepeupelbewustzijn begrijpen – Hoe je gepeupel vormt– Waarachtig eenzijn door individualiteit – De samenleving wordt diepgaand beïnvloed door het gepeupelbewustzijn – De poging om leegte te bedekken – Het zwaard van Aartsengel Michaël gebruiken

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, Rome 13 februari 2010

Aartsengel Michaël in het Coliseum
Michaël de Aartsengel, Ik Ben! Laat ik je eens vragen om mee te doen aan een kleine oefening door middel van je verbeeldingskracht. Zelfs al ben je hier niet persoonlijk geweest, je hebt vast wel plaatjes gezien, misschien zelfs wel films over het Coliseum in Rome en de spelen met gladiatoren en het slachten van dieren. En dan vraag ik je te visualiseren dat dit een dag is van de spelen:

Het Coliseum zit vol met tienduizenden mensen, het is afgeladen – zelfs meer dan de officiële aantallen zeggen dat het stadium kan houden. Ze zitten allemaal klaar voor één ding: Bloed – Drama! Zij willen een gesimuleerde oorlog ervaren, waarbij ze het drama en het bloedvergieten van de oorlog kunnen ervaren zonder aan het risico blootgesteld te worden dat zij zelf verminkt of gedood worden. Dit is het bewustzijn dat – hoewel niet de oorsprong van oorlog – natuurlijk het bewustzijn is dat ervoor heeft gezorgd dat oorlogen op deze planeet bleven bestaan. En hoewel het enorm werd uitvergroot in het Romeinse Rijk, is het zeker niet uniek, omdat het zelfs tegenwoordig nog op de wereld bestaat.

Maar laten we niet op onszelf vooruitlopen. Laten we beginnen met het beeld van de Romeinen die daar zitten te wachten tot de gladiatorspelen beginnen. En van te voren krijgen zij diverse opwarmertjes: diverse gevechten tussen gladiatoren, wilde dieren die losgelaten worden om misdadigers te doden of tegen de gladiatoren te vechten. Maar iedereen wacht op de belangrijkste gebeurtenis, waarvan het gerucht gaat, dat er vandaag iets bijzonders komt. Het lawaai is oorverdovend, de vibratie is die van een menigte die opgewonden raakt door extreem gevaar en ongerustheid – en de zucht naar bloed.

Zoals je misschien wel weet, had het Coliseum in de latere fases, een uitgebreid systeem dat het mogelijk maakte dat de komende evenementen onder de arena klaargezet werden. En een deel van de vloer van de arena werd dan verlaagd en het volgende evenement kwam letterlijk door de vloer naar boven en verscheen zo in de arena voor de mensen. Tenslotte stond dan het evenement, naarmate de opwinding een crescendo bereikte, op het punt plaats te vinden. Het geschreeuw van de menigte bereikt een nooit eerder bereikt hoogtepunt, en dan komt de vloer omhoog. En wat dan door de vloer komt, ben ik zelf natuurlijk. Ik kom in mijn volle gestalte, meer dan 3.60 m groot, bekleed met een blauwe wapenrusting die als neonflitsen straalt, een intens blauw, zoals nog niemand ooit gezien heeft met fysieke ogen. Ik neem een zwaard mee waar blauwe vlammen uitschieten. En plotseling valt de menigte stil – want dit is niet wat ze verwacht hadden.

Zij hebben nog nooit zoiets gezien; ze weten niet wat zij ervan moeten maken. En in die stilte, kijken ze naar elkaar. Zij beginnen tegen elkaar te mompelen, terwijl ik daar sta en mij zwaard omhoog houdt. En na een paar minuten stilte, beginnen ze te schreeuwen. Want nu willen ze wat actie zien; ze willen bloed zien. Ze stellen zich voor dat dit angstaanjagende wezen in staat moet zijn om iedere gladiator te verslaan. En ze verwachten dat alle gladiatoren op mij losgelaten worden. Ze denken kennelijk dat dit een soort truc is, dat men er misschien voor gezorgd heeft dat deze man groter lijkt, dat hij er stralender uitziet.

Maar als zij het geluidsniveau beginnen te verhogen, wijs ik met mijn zwaard naar de menigte. En terwijl ik mij langzaam omdraai, schieten er blauwe vlammen, als blauwe laserstralen uit het zwaard en raken alle mensen in het stadion. En als ze geraakt worden door dit intense licht, vallen ze ogenblikkelijk stil. En terwijl ik rondloop in het stadium, volgt de stilte het zwaard – totdat ik helemaal rond ben geweest. En dan is de menigte gereduceerd van een boze menigte die naar bloed dorst tot een stille menigte. Stil, omdat wat ze zien, iets is wat zij niet in zichzelf hebben willen zien. En ineens kunnen ze een soort inschatting maken, van wat de impuls is, de illusie, dit ieder van hen heeft: wat tussen die persoon en zijn toegang tot de hemel staat. Ze maken een schatting die ervoor zorgt dat ze beseffen dat zij niets kunnen doen om de hemel via bedrog of met geweld binnen te gaan, omdat ik absoluut, volledig, totaal, onverzettelijk ben.

Aartsengel Michaël vocht niet tegen de draak
De mensen hebben veel illusies. Maar er is geen een gevaarlijker of subtieler dan het idee dat je op een of andere manier de toegang tot de hemel kunt afdwingen, dat je de toegang tot het koninkrijk der hemelen op een bepaalde manier kunt forceren, zoals Saint Germain eerder vandaag beschreef. Neem de uitdrukkingen in het boek Openbaring, waarin beschreven wordt hoe de oorspronkelijk gevallen engelen tegen God in opstand kwamen, de gebroeders beschuldigden en tenslotte, zoals er gezegd wordt: “Er was oorlog in de hemel. En de draak vocht tegen Aartsengel Michaël en zegevierde niet.” (Openbaring: 12:7)

Mijn geliefden, het is heel erg gemakkelijk voor jullie – zelfs voor degenen die al heel lang – tientallen jaren in dit leven, misschien zelfs al in vorige levens – studenten van de geascendeerde meesters zijn, om nog steeds overblijfselen van het dualiteitsbewustzijn te hebben die je projecteert op deze uitdrukkingsvorm uit het Boek Openbaringen. Toch werd die bepaalde formulering gekozen om degenen die het dualiteitsbewustzijn hebben, uit te dagen om te zien of zij hun dualistische beelden op die beschrijving zouden projecteren of bereid waren verder te kijken.

Want je hebt van Maitreya in zijn boek al gehoord over de verschillende sferen. En dan weet je dus dat de opstand niet in de hemel was – als we met de hemel het spirituele rijk bedoelen, waar alleen wezens zijn die geslaagd zijn voor de initiatie van de ascensie of die nog nooit tot de dualiteit zijn vervallen. Daardoor weet je dat de gevallen engelen rebelleerden in een andere sfeer. En die sfeer was nog niet volledig geascendeerd, zelfs al zat die al in de Ascensiespiraal. En daarom is het inderdaad mogelijk dat de engelen rebelleerden, omdat het niet mogelijk is dat een geascendeerd wezen rebelleert. Want dat wezen is al geslaagd voor de initiatie om je vrije wil mogelijkerwijs te misbruiken om tegen de wil van God in te gaan. En dit betekent natuurlijk niet dat jij, wanneer je ervoor kiest om niet tegen de wil van God in te gaan, jouw vrije wil opgeeft. Het betekent dat jij leert en kiest om die vrije wil te gebruiken op een manier die het Al te verheft – in plaats van, zoals Portia heeft gezegd, maar één deel van het leven te verheffen – en daarom onvermijdelijk een ander deel van het leven naar beneden te halen, zodat de weegschaal op en neer gaat: één omhoog, één naar beneden.

Mijn geliefden, nu je dit weet, moet je in staat zijn om de kennis die wij jullie hebben gegeven over het dualiteitsbewustzijn over te dragen op die situatie, waarin ik zogenaamd tegen de draak vocht, dat symbool stond voor het bewustzijn dat tegen God in opstand kwam. Maar daarnaast is dit het bewustzijn al in twee polariteiten gespleten die enkel tegenover elkaar kunnen staan; het ene probeert het andere te vernietigen. En de draak is eigenlijk een uitdrukkingsvorm van dat strijdende bewustzijn, het bewustzijn van degenen die in de epische gedachtegang willen zijn, die van de epische gedachtegang houden. Want zij willen vechten voor iets waarvan zij vinden dat het een goede en rechtvaardige zaak is, vechten om anderen te vernietigen die zij het zwarte schaap, de vijand of zelfs tot de vijanden van God hebben bestempeld die met alle beschikbare middelen onderworpen moeten worden. Want voor de draak kan het doel de middelen helemaal heiligen. Het doel voor de draak is niet het koninkrijk van God te manifesteren, maar de tegenstander uit te schakelen. Want de bloeddorst, de moordzucht, de vernietigingsdrang, is het bewustzijn dat in Openbaring wordt beschreven als de Draak.

Het is heel erg gemakkelijk voor jullie – als je het dualiteitsbewustzijn nog niet hebt opgegeven – om naar deze beschrijving te kijken en te denken dat ik, Aartsengel Michaël, tegen de gevallen engelen en hun legioenen in de hemel vocht – dat ik tegen hen vocht, dat ik tegen hen vocht om hen te doden en te vernietigen, dat ik tegen hen vocht vol boosheid en toorn, of wat jij je maar voorstelt als jij gesneden beelden op God projecteert. Maar ik ben een geascendeerd wezen. Ik bekleed een spiritueel ambt. Ik zit niet vast in het dualiteitsbewustzijn. Ik bezit geen boosheid. Ik heb geen verlangen om een deel van het leven te vernietigen. Daardoor zouden we zelfs kunnen zeggen dat ik niet in staat ben om een deel van het leven te vernietigen.

Maar waar ik wel toe in staat ben en wat natuurlijk ook mijn ambt is, is degenen beschermen die het AL proberen te verheffen tegen degenen die de verziekers zijn, degenen die gewoon proberen de ascensiespiraal te vernietigen en af te breken. En hoe doe ik dit dan? Ik verdedig mij door absoluut onverzettelijk te zijn. De draak vocht tegen mij; ik vocht niet terug. Ik was gewoon onwrikbaar.

Mijn onverzettelijkheid is een spiegel
En door onwrikbaar te zijn, vorm ik de spiegel die de agressie terugzendt, de agressie die op mij wordt gericht. En daardoor zullen mijn aanvallers hun eigen impulsen tegenkomen die naar hen teruggezonden worden. Ze slagen er natuurlijk niet in te zien dat ik reflecteer wat zij uitzenden. En daardoor zullen ze eigenlijk ervaren dat ik deze stralen op hen afstuur, wat ik illustreerde door te zeggen dat de mensen in het Coliseum ervoeren, waarnamen, dat ik hen laserstralen toezond. Maar wat zij kregen toegezonden, is hun eigen bewustzijn, gereflecteerd en in enkele gevallen, als het constructief wordt geacht, vergroot door de kracht die ik ben om door de dichtheid van het bewustzijn van mensen heen te snijden en hen de gelegenheid te geven om te zien wat zij niet willen inzien.

Ik ben niet boos op de duivel, op de Draak. Ik ben een Aartsengel. Hoe word je aartsengel in het spirituele rijk? Alleen maar als je de dualiteit, alle scheidingen, transcendeert. En daardoor één te worden met de wil van God, de kracht van God, ik ben één met de wil om al het leven te verhogen – en met de kracht om degenen te beschermen die bereid zijn zich te verheffen tegen degenen die hen proberen af te breken. Maar door te verdedigen, opnieuw, niet te vechten maar die inschatting te maken dat er iets is wat het dualiteitsbewustzijn absoluut niet kan verplaatsen. En dus zie je dat de gevallen engelen die deel uitmaakten van de Draak die tegen mij vocht, diep in hun wezen de innerlijke wetenschap met zich meedroegen dat ze Aartsengel Michaël niet konden verplaatsen, ze kunnen de krachten van de hemel niet verplaatsen. Het is alsof je zou proberen een betonnen muur omver te halen door er met je hoofd tegenaan te bonken.

En daardoor kwamen zij – toen ze op de aarde werden geworpen – of liever toen ze zelf afdaalden – met zo veel toorn. Wat betekent het dat zij afdaalden in plaats van dat ze erop werden geworpen? Zij ervoeren dat ze werden neergeworpen, maar dit kwam, nogmaals, omdat zij het zo waarnamen. Ze waren niet bereid om onder ogen te zien wat zij in zichzelf moesten zien. En door niet bereid te zijn dit onder ogen te zien, projecteerden ze op de situatie dat ik degene was die boosheid of agressie naar hen toezond. En de waarheid is dus dat zij, hoewel ze het ervaren hebben als naar beneden geworpen worden, naar beneden geworpen werden door hun eigen impulsen die naar hen werden gereflecteerd – door de onwrikbaarheid van mij en mijn legioenen.

Waarin medescheppers van engelen verschillen
En als je een geïncarneerde gevallen engel of een medeschepper die gevangen is komen te zitten in het dualiteitsbewustzijn met elkaar vergelijkt, zie je verschil. Als je de diepte ingaat van de psyche van het gevallen wezen, kom je bij een punt waarop het wezen weet dat de hemel onverzettelijk is. Dit is natuurlijk bedekt met dikke lagen illusies. Maar het is er wel, want dat wezen heeft de onverzettelijkheid van de hemel ervaren. Maar een medeschepper die is komen vast te zitten in het dualiteitsbewustzijn, is nog nooit de onverzettelijkheid van een aartsengel tegengekomen en heeft dus in zijn innerlijk geen vergelijkingsmateriaal met iemand die echt onverzettelijk is. En dat is juist de reden dat de medeschepper gevoelig is voor het geloof, het giftige idee dat de gevallen wezens hebben geplant, dat het mogelijk is om een manier te vinden om de toegang tot de hemel met geweld af te dwingen. En dit is natuurlijk de reden waarom heel veel medescheppers – die het potentieel hebben om te ascenderen, die het potentieel hebben om het gevallen bewustzijn te transcenderen – zo vaak in die droom vastzitten, zoals Saint Germain het omschreef, dat een structuur in de buitenwereld hen naar de hemel zal brengen.

Als je een vergelijking trekt tussen de psyche van een gevallen wezen en een medeschepper vanuit een ander standpunt, dan zie je dat in de psyche van het gevallen wezen, jij ook een punt hebt van absolute rebellie tegen God en helemaal niet iets in jezelf wilt zien. Terwijl een medeschepper niet dat hoge niveau van Godbewustzijn is tegengekomen en daarom niet de kans heeft gehad om ertegen te rebelleren. Daarom heeft de medeschepper niet die diepgewortelde innerlijke verloochening gekend. En daarom is het gemakkelijker, veel gemakkelijker, voor een medeschepper om de illusie van de gevallen wezens door te prikken. De medeschepper heeft het potentieel om het gevallen bewustzijn te transcenderen – de droom van verlossing in de buitenwereld – maar zit gevangen, omdat hij niet het gevoel heeft dat er iets is in de hemel onverzettelijk is en dat je op geen enkele manier naar de hemel kunt gaan door een vorm van geweld.

Het is mogelijk dat een medeschepper vele, vele levens in die leugen blijft vastzitten. Omdat hij verscheidene levens één bepaalde religie heeft, of één bepaalde benadering van spiritualiteit en denkt dat die specifieke benadering hem in staat stelt om in de hemel te komen zonder het dualiteitsbewustzijn onder ogen te zien en dat te transcenderen, zonder naar de balk in zijn eigen oog te kijken. Mede-scheppers kunnen dus in die leugen vastzitten dat zelfs als iets in het verleden niet gewerkt heeft, er een andere manier moet zijn. Als we het niet kunnen afdwingen, kunnen we dan misschien wel vals spelen, misschien kunnen wij ons voor God verbergen – want wij denken dat wij ons voor andere mensen of onszelf kunnen verbergen. Misschien is er een manier om God over te halen – dat hij ons zielig vindt – of het laten lijken dat we zo goed zijn, omdat we van alles op aarde doen.

Uit de leugen ontwaken dat je door bedrog in de hemel kunt komen
En hier kan een medeschepper in vastzitten, en daarom zijn medescheppers zo gevoelig om naar de gevallen wezens te luisteren, de blinde leiders die de blinden leiden, zoals Jezus hen heeft genoemd. Maar het potentieel bestaat ook dat de medeschepper uit die illusie kan ontwaken. Dit gebeurt echter in bijna alle gevallen maar op één manier en dat is dat de Bewuste Jij van de medeschepper zich bewust moet worden van zijn eigen innerlijke realiteit als verlengstuk van het zuivere gewaarzijn van God.

Want wanneer je dat zuivere gewaarzijn ervaart – als je gewaarzijn zonder inhoud, de vormloze God, ervaart – dan ervaar je onverzettelijkheid. Je weet dat het bewustzijn dat vorm overstijgt, nooit beperkt kan worden – of verplaatst – door iets wat vorm heeft. Wanneer jij je verbindt met dat zuivere, vormloze gewaarzijn in jou, ervaar jij een aspect van jouw eigen wezen waar de dagelijkse denkgeest, het ego, de gescheiden identiteit – onmogelijk macht over kan hebben. Je ervaart dit rechtstreeks. En zo krijg je wat vergelijkingsmateriaal, dat de gevallen engelen kregen door te rebelleren – en dus tegen mijn onverzettelijkheid aanliepen.

En als je eenmaal dat vergelijkingsmateriaal hebt, omdat je dat nog niet verloochend hebt, wordt het veel gemakkelijker voor jou om een ommezwaai in jouw bewustzijn te maken, om het ineens te begrijpen – om de wijzerplaat van het bewustzijn die paar graden te draaien waardoor jij de bedrieglijkheid van de leugens van de gevallen engelen kunt zien. Je kunt dan letterlijk geleidelijk ontwaken, omdat het bijna lijkt alsof je voelt dat de raderen van je geest draaien en alles geleidelijk op zijn plaats klikt. Dan zie je deze illusie, dan zie je de volgende, dan zie je de volgende laag daarna en dan de volgende, en de volgende, en de volgende, en de volgende. En plotseling ben je de hele kosmische klok rondgegaan, het kosmische wiel van van 12 strepen. En dan klikt het zelfs nog door naar de 15, die we hebben beschreven, als de zeven stralen, de achtste straal en de zeven geheime stralen. En je ziet dat de lagen illusies, de een na de ander, vallen.

Je ziet dit echter alleen als je bereid bent om in de spiegel te kijken en te zien wat in jouw eigen bewustzijn ervoor heeft gezorgd dat je die illusies ging geloven. Want zolang je projecteert, dat het de duivel is – of de gevallen engelen, of de leiders van een of andere kerk – die je gedwongen hebben die illusies te accepteren, welnu, dan kun je de keuzes die je gemaakt hebt om deze illusies te accepteren niet zien – omdat de illusies jou iets schijnen te bieden, een rechtvaardiging om niet de volledige verantwoording voor jezelf te dragen. En als je dan niet bereid bent om dit in jezelf te zien, houd je die illusie – en jaag je die of de volgende illusie na – en denkt dat dit voor jou een middel is om de hemel in te komen, dat de vervorming van de Godeigenschap op die bepaalde straal je het zeker mogelijk moet maken om naar de hemel te gaan.

Het gepeupelbewustzijn begrijpen
Het volgende wat ik aan jullie wil beschrijven, om terug te keren naar het concept van het gepeupel, het gepeupel dat daar in het Coliseum zit, of dat daar in de samenleving zit – zelfs het gepeupel dat zich regelmatig voor het televisiescherm verzamelt, waarbij iedereen die naar hetzelfde programma kijkt, deelneemt aan dezelfde collectieve bewustzijnsstaat. En wat je ziet, is dat als de medescheppers eenmaal in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, ze – juist omdat zij geen innerlijk gevoel van onverzettelijkheid hebben – gevoelig worden om blindelings hun leiders te volgen, of blindelings het gepeupel zelf volgen, het massabewustzijn zelf.

Dit gebeurt, omdat jij, wanneer je ervoor kiest om niet de volledige verantwoording voor jezelf te dragen, in werkelijkheid weigert jouw individualiteit, jouw creativiteit, tot uitdrukking te brengen. En daardoor schep jij, door een excuus te accepteren om je levenskracht te onderdrukken – jouw creativiteit te onderdrukken, jouw individualiteit te verloochenen – jouw ego dat geen creativiteit bezit, dat geen individualiteit bezit – en daarom alleen maar iets kan nadoen; hij kan niet zelf iets scheppen. En als jij jouw individualiteit en creativiteit niet wilt gebruiken, kun jij geen ego creëren dat individualiteit en creativiteit bezit. En als je bereid bent om jouw individualiteit en creativiteit te gebruiken, hoef jij geen ego te creëren dat beslissingen voor jou neemt.

Dus je ziet dat – per definitie, door de aard ervan – het ego niet creatief is, ook geen individualiteit bezit, zeker niet de ware individualiteit die jij van God hebt gekregen, die God aan jou heeft gegeven. En daardoor is het ego gevoelig om, óf een sterke leider, óf de grote massa, het gepeupel, te volgen. Er is niets destructiever voor spirituele groei dan meedoen met het gepeupelbewustzijn. Er is niets wat anti-spiritueler is dan het gepeupelbewustzijn. Het gepeupelbewustzijn is de antithese van spirituele groei.

Want wat is de ascensie? Zoals we onlangs hebben uitgelegd, is het een individueel proces. Je gaat alleen door de poort naar de geascendeerde staat, op jouw eigen stuwkracht – je gaat er als individu doorheen. En daardoor is die extreme individualiteit juist nodig om de antithese van het gepeupelbewustzijn te ascenderen, omdat de geest van de individuele personen door het gepeupel zijn overgenomen – uitgeschakeld bij wijze van spreken – door de collectieve geest die gevormd wordt wanneer een groep mensen bijeenkomt. En met een groep, bedoel ik alles wat meer is dan één persoon.

Zie je hoe het gepeupel de individualiteit uitschakelt? Het gepeupel laat niet toe dat er uitdrukkingsvormen van individualiteit zijn. Dat wil dat alle leden van het gepeupel het gepeupel en het gepeupelbewustzijn volgen. Je ervan afscheiden wordt niet toegestaan, want dan ben je waarschijnlijk niet alleen een verstoteling van het gepeupel, maar het gepeupel keert zich waarschijnlijk tegen jou en vernietigt jou, als dat mogelijk is. En zo zie je dat het gepeupel Jezus aanviel, dat hem minachtte, zelfs toen hij het kruis door de straten van Jeruzalem droeg. Zelfs het gepeupel dat uitschreeuwde dat hij gekruisigd moest worden – dat liever een veroordeelde moordenaar dan de Levende Christus vrijliet. En dit kwam juist, omdat het gepeupel zich kon identificeren met de moordenaar, want de moordenaar had het bewustzijn dat het bewustzijn van het gepeupel is – het moordbewustzijn. Het bewustzijn dat individualiteit wil vermoorden en het individu in het gepeupel opnemen – en steeds meer individuen blijven absorberen, totdat het gepeupel de hele wereld heeft overgenomen.

Hoe je gepeupel vormt
Dit is opnieuw een opzettelijke strategie van de gevallen wezens. Hoe vorm je gepeupel? Er moeten twee elementen zijn. Eén daarvan is de vervorming van het Vaderaspect, door een giftig idee te creëren en dat te laten begaan, zodat je het gepeupel iets geeft om zich op te concentreren. Een giftig idee is een idee dat gebaseerd wordt op de dualiteit, omdat er een scherp omlijnde deling is tussen wat goed en fout is, goed of slecht. En dan komt er een splitsing, zodat er een duidelijk zwart schaap is die het slechte symboliseert en dan is er nog het gepeupel dat aan de kant van het goede staat en daarom in actie moet komen tegen het slechte. Maar zie je niet dat de diepere waarheid is dat het gepeupelbewustzijn de individualiteit wil vermoorden? En dus is elk individu slecht volgens het gepeupel, omdat het een bedreiging voor het gepeupel vormt.

Als één individu kan weigeren zich door het gepeupel te laten verplaatsen, kan dat ene individu de matrix van het gepeupelbewustzijn tenietdoen en daardoor de mensen ervan bevrijden, zodat zij ineens weer overschakelen van het gepeupelbewustzijn op individuele personen. En als individu hebben zij menselijke gevoelens – hebben ze een menselijk gevoel van verantwoordelijkheid, van moraal, van ethiek, van goed en fout op een hoger niveau dan het gepeupelbewustzijn bepaalt. Je ziet dit uitvergroot bij de situatie waarin Jezus het boze gepeupel confronteert, die klaar staat om de vrouw die betrapt is op overspel te stenigen. Door onverzettelijk te zijn – en door het stellen van de vraag die hen wekt – slaagt hij erin de matrix van het gepeupel te vernietigen en hen terug te laten keren naar het individu, zodat zij één voor één weglopen – in plaats van de vrouw als die eenheid van gepeupel aan te vallen.

Hoe wordt het gepeupel gevormd? Door een giftig idee te planten en dan het tweede element – die een vervorming van de Moeder is – dat het verlangen is om eenzijn in het materierijk, in de wereld van vorm, te creëren. Dit is het subtiele onderscheid dat veel mensen om de tuin leidt, want je denkt dat eenzijn zogenaamd goed is, zogenaamd spiritueel is – want door eenzijn kun je vrede krijgen. Maar je kunt niet echt eenzijn in het materiële rijk scheppen; je kunt die niet uit het dualiteitsbewustzijn creëren. Want je kunt niet met geweld eenzijn scheppen.

Waarachtig eenzijn door individualiteit
Er kan geen eenzijn tussen mensen bestaan – waarachtig eenzijn tussen mensen – die hun individualiteit verloochenen. Eenzijn kan slechts door individualiteit tot stand komen. Dit klinkt natuurlijk als een tegenspraak. Maar in plaats van het als een tegenstelling te bezien, doe ik je de suggestie om het als een enigma te bezien – dat is alleen een enigma, omdat je het door het filter van de dualiteit bekijkt. Want als je verder dan de dualiteit kijkt, zie je dat ware individualiteit eruit bestaat dat elk van zichzelf gewaar wezen een verlengstuk van het Wezen van de Schepper is.

En hoe wordt dus waarachtig eenzijn bereikt? Doordat elk individueel wezen beseft dat hij één is met zijn bron – en daarna te beseffen dat alle andere van zichzelf bewuste wezens ook verlengstukken zijn van die ene bron. En zo ontstaat waarachtig eenzijn – door de verbinding met die ene bron. De gevallen wezens hebben zich natuurlijk buiten dit eenzijn gezet door hun verbinding met hun bron te verloochenen – en door te proberen te ontkennen dat ieder ander wezen op aarde is verbonden met die bron. En daarom hebben zij geprobeerd hier beneden dat eenzijn te creëren, het valse eenzijn, dat met geweld wordt geschapen, namelijk dat de collectieve geest het overneemt en de individuele geest dwingt om zich te onderwerpen.

En wat ze gedaan hebben, op een aantal manieren, is deze giftige ideeën te planten, en daarna, als vervorming van de moeder, het idee te planten dat je dit algemene doel moet accepteren en je eraan onderwerpen om solidariteit te tonen, om voor het grotere doel te werken, zelfs voor Gods zaak. Dus je ziet: eerst zet jij je algemene doel uit en dan plant je het gevoel dat de goede mensen zich aan dit doel onderwerpen, eraan meedoen – en bereid zijn hun individualiteit opzij te zetten om dit gezamenlijke doel, zoals het werd gesteld, te bereiken. En als een bevolking dit eenmaal accepteert, zijn ze in principe gepeupel geworden – want ze denken en voelen niet meer als individuen.

En ik begon met het voorbeeld van het gepeupel in het Coliseum, want ik vertrouw erop dat de meesten van jullie bereid en in staat zijn om dit als een duidelijke uitdrukkingsvorm van het gepeupelbewustzijn te zien – dat klaar staat om te vernietigen, klaar staat om alles te vernietigen wat zich er niet aan wil onderwerpen. En door dit in deze extreme vorm te zien, hoop ik dat je bereid bent de subtielere vormen ervan in te zien. Want er zijn veel van die subtiele vormen.

De samenleving wordt diepgaand beïnvloed door het gepeupelbewustzijn
Zie je hoeveel gebieden van de maatschappij beïnvloed zijn door dit mechanisme van een algemeen doel en dan die verplichting te voelen – dat als je één van de juiste mensen bent – één van de goede mensen – dat je dan aan dit doel moet beantwoorden, dat zogenaamd nobel is? Dat kan in een religieuze setting zijn; dat kan in een politieke setting zijn – dat een of andere politieke zaak eist dat jij je eraan onderwerpt. Het kan in vele andere settingen, zoals het zakenleven, maar zelfs bij amusement, mode en sport. Kijk eens naar de Romeinse spelen, kijk naar de gladiatorgevechten. Je denkt dat jij in een wereld leeft die ver verwijderd is van dit bloedvergieten van het Romeinse Coliseum. Maar zet je televisie iedere zondag aan en je zult zien dat er in veel delen van de wereld naar het voetballen of andere sportevenementen wordt gekeken.

En dan zie je dat men in dat land de Verenigde Staten – en het verspreidt zich nu ook al door het medium televisie naar andere landen – naar American football kijkt. Kun je niet begrijpen dat zelfs voetbal een verlengstuk is van de gladiatorspelen? Als je dat niet kunt zien – omdat je opgegroeid bent met de gedachte dat het een legitieme sport was – dan kun je natuurlijk wel zien dat ze bij American football zelfs een wapenuitrusting en helmen dragen, net als de gladiatoren. Kun je niet begrijpen dat zij, hoewel ze elkaar niet kunnen doden op opzettelijk pijn doen, elkaar en zichzelf desondanks pijn doen?

Besef je wel – heb jij er ooit over nagedacht – hoeveel gewonden er ieder jaar vallen bij football in Amerika? Er worden meer mensen, meer jonge mensen, gewond op voetbalvelden dan op oorlogsvelden zoals in Afghanistan of Irak. Hun verwondingen zijn niet zo dramatisch of zichtbaar, want vele ervan worden verborgen: rugpijn, pijn aan de knie, maar het grootste probleem van alles: hersenletsel. De sport American football is één van de belangrijkste oorzaken van hersenletsel in Amerika en dit kan levenslang handicaps opleveren. Maar daarnaast kan het zeker het vermogen van de speler beïnvloeden om helder te denken, om als individu te denken.

De poging om leegte te bedekken
En kijk dan eens verder dan deze uitdrukkingsvormen van de spelen in de buitenwereld. Zie eens hoe hier het gepeupelbewustzijn achter zit, het gepeupel dat, zoals ik zei, wil deelnemen aan de opwinding van een oorlog zonder het risico van een oorlog te lopen. Ze willen dat anderen het risico lopen om hen hun opwinding te geven. Maar wat zit hierachter? Wat er juist achter zit, is dat deze mensen meedoen met het gepeupelbewustzijn. Ze hebben hun individualiteit onderworpen aan een van de vele vormen van het gepeupelbewustzijn. En door zich daaraan te onderwerpen – hun individualiteit op te geven – hebben ze alle opwinding uit hun leven gehaald – alle echte opwinding. Want wat is de echte bron van opwinding in het leven? Het is de individualiteit die je van God hebt gekregen, tot uitdrukking brengen, iets mede te scheppen dat al het leven verheft. Dit is de ultieme vorm van opwinding.

En wanneer jij je aan het gepeupel onderwerpt en jouw individualiteit opgeeft, hoe kun je dan de opwinding voelen van co-creativiteit? En dus lijkt je leven leeg, Als jij je eenmaal aan het gepeupel onderwerpt, is jouw leven leeg. En waar hunker je dan naar? Je hunkert naar een uitlaatklep, je hunkert naar een of andere uitlaatklep voor de leegte in het alledaagse bestaan. En dan wil je een vorm van vermaak, het soort vermaak dat jij mag hebben van jouw specifieke gepeupelbewustzijn, hetzij een sportwedstrijd, hetzij weddenschappen, hetzij pornografie, hetzij drinken, hetzij materialisme – of één van de meest verraderlijke vormen van het gepeupelbewustzijn: zeuren en klagen over alles en niets wat de gepeupelgeest niet bevalt.

Want één ding hebben alle van de vele verschillende gepeupelgeesten gemeenschappelijk en dat is intolerantie voor alles wat zich er niet aan wil onderwerpen, alles wat niet in het mentale kader past van de gepeupelgeest. En dus zal het gepeupel in enkele gevallen gewelddadig worden en heftig, met geweld proberen datgene te onderdrukken of te vernietigen wat er niet bij past. Maar tegenwoordig hebben mensen, tenminste in veel gevallen, de bereidheid om geweld te gebruiken overstegen, als de vervorming van het Vaderelement, de uitbreidende kracht van de Vader. En wat doen ze dus in plaats daarvan?

Welnu, ze nemen hun toevlucht tot een vervorming van de samentrekkende kracht van de moeder, wat zeuren en klagen en roddelen is – en eindeloos over andere mensen of de maatschappij praten, of wat fout is hier en fout daar, in plaats van er iets aan doen. Maar ze kunnen er natuurlijk niets aan doen, want ze hebben hun individualiteit en hun creativiteit verloochend. Dus hoe kunnen ze nieuwe oplossingen vinden die de problemen oplossen en al het leven verheffen? En dus blijft er maar één ding over, de mogelijkheid om te klagen over wat er niet goed is – volgens hun waarneming, de waarneming van de gepeupelgeest.

Wat is het triest – als een aartsengel triest zou kunnen zijn – om dit op de hele aarde uitvergroot te zien. Maar het is twee keer zo triest om het uitvergroot te zien bij degenen die zich spirituele mensen en zelfs in sommige gevallen studenten van de geascendeerde meesters noemen – die hier over klagen, daar over klagen, en toch niet bereid zijn om overeind te komen en hun eigen bron van creativiteit op te graven, zich te verbinden met het punt van stil zijn, en met een creatieve oplossing naar buiten komen.

Bij God is alles mogelijk. Jezus bewees dit 2000 jaar geleden al. Ik heb het bewezen als onderdeel van het proces om mijn ascensie te bereiken. Ieder geascendeerd wezen heeft het bewezen, is het niet alleen gaan geloven, maar heeft het als feit geaccepteerd. Want je hebt het zo vaak gezien, je hebt het ervaren, dat wanneer jij je met dat punt van stil zijn in jou verbindt – met het punt van eenzijn – en vanuit dat punt medeschept, dan is alles mogelijk – alles is mogelijk.

Het zwaard van Aartsengel Michaël gebruiken
Ik heb jullie de lering gegeven die ik jullie wilde geven. Want ik overlaat, wat ik niet gezegd is, laat ik over aan jullie eigen creativiteit, maar ook aan andere meesters, die misschien de komende tijd willen spreken over diverse facetten van deze zaken. Maar wat mij nog rest, met de Alpha-Omega polariteit van deze twee boodschappers hier in Rome, is elk van hen te vragen om hun rechterhand op te heffen, beide, het zwaard van Michaël vast te houden. En dan de open deur te zijn voor mij om dat zwaard te laten zakken in de annalen, de twee meest vooraanstaande annalen van het gepeupelbewustzijn – dat precies hier in Rome verankerd zit, in de ruïnes van het Romeinse Rijk en in de, nog net niet, ruïnes van de katholieke kerk, de Rooms katholieke kerk.

En dus vraag ik hen om hun hand te laten zakken en te visualiseren hoe deze zwaarden door deze annalen heen gaan, net zoals mij in het Coliseum een volledige cirkel te draaien en te zien hoe die annalen opgeruimd worden, 360 graden. Hoe er dan een nieuwe kans ontstaat voor degenen die hebben meegedaan aan deze twee vormen van gepeupelbewustzijn om zich te bevrijden – zowel van het geweld en de oorlogen, als van het geloof dat je door bij een specifieke kerk te horen de hemel kunt halen zonder je co-creativiteit uit te drukken.

Wanneer je in Rome bent; doe dan als de Romeinen, zeggen ze. Maar ik, Aartsengel Michaël zeg: Wanneer je in Rome bent, doen dan NIET als de Romeinen. Doe als de Christus in jou. WEES de Christus in jou. Volg de grote massa niet, volg het gepeupel niet. Volg de Christus, of beter: laat de Christus door jou heen stromen – want je kunt de Christus niet echt volgen, wanneer je weet wat de Christus is. Jullie kunnen de open deur zijn, of jullie kunnen de open deur niet zijn – dat is de vraag. En ik eindig door die vraag naar jullie toe te werpen. Willen jullie de open deur zijn voor de overgang naar het Gouden Eeuwbewustzijn? Willen jullie de voorlopers zijn van het Gouden Eeuwbewustzijn? Of blijven jullie in je geriefelijke positie in het gepeupelbewustzijn, waar je nooit gezien wordt, want je valt nooit op in de menigte. Degenen die niet bereid zijn om op te vallen in de menigte kunnen vanzelfsprekend niet de voorlopers zijn van de Gouden Eeuw – is dat niet overduidelijk?

Overweeg of je bereid bent om op te vallen in de menigte. En als je bereid bent om de voorloper van Aquarius en de Gouden Eeuw te zijn, kijk dan naar jezelf, kijk naar waar jij je aan onderworpen hebt in het gepeupelbewustzijn, kijk naar de structuren die jij hebt opgebouwd, zoals Jezus heeft uitgelegd. En roep daarna mij, roep Aartsengel Michaël, op want jij mag ook mijn zwaard in jouw rechterhand vasthouden en het gebruiken om de structuren die jij in je geest hebt opgebouwd te vernietigen – zodat jij bevrijd wordt om met het licht en de waarheid van de Gouden Eeuw mee te gaan, die al naar het etherische octaaf stroomt, naar het mentale rijk stroomt. En jij kunt dan de open deur zijn om het mentale rijk te zuiveren en daarna het emotionele, zodat er een doorbraak kan volgen om die ook op het fysieke vlak te manifesteren.

Dit is mijn oproep aan jou: “Als je durft – als je bereid bent om naar jezelf te kijken – vraag dan om mijn zwaard en jij zult het ontvangen.” En ik zal, zoals Gautama Boeddha zei met Oud en Nieuw, ik zal het zwaard van bliksem zijn, van blauwe bliksemschichten, dat de sluiers doorklieft die verbergen wat onecht is. Klief die sluiers in jouw eigen bewustzijn door. Leg die structuren bloot, breng de illusies aan het licht – en je hebt geen idee hoeveel groei je zult voelen aan het eind van het jaar en daarna. Je zult niet geloven dat jij je zoveel vrijer zou kunnen voelen, en voelen dat je vandaag zoveel meer bent dan jij korte tijd geleden was. Wat een vrijheid, wanneer de structuren naar beneden tuimelen en jij ineens hoort wat je niet kon horen achter die dikke muren. Je hoort de borrelende beek, de bron van de Rivier van Leven, die als een waterval over de heuvels naar beneden stroomt, en in extatische vreugde al borrelend haar weg vindt en naar de oceaan van het Zelf stroomt.

Wees verzegeld, in de liefde van een Aartsengel. Durf je mijn liefde te voelen? Durf je mijn liefde te voelen? Want als dat zo is, voel je dat mijn liefde ook onverzettelijk is. Want ik heb je zo lief dat ik plechtig heb gezworen dat ik mijn leven en Wezen geef om je dat vergelijkingsmateriaal te geven dat je in staat zal stellen te voelen dat er iets is wat jouw ego niet kan verplaatsen, wat de gevallen wezens niet kunnen verplaatsen, wat het gepeupelbewustzijn niet kan verplaatsen, wat zelfs de hele aarde – en alle krachten van de mensheid en alle duistere krachten – niet kunnen verplaatsen. En door de wetenschap dat er iets is wat niet kan worden verplaatst, weet je dat er iets is wat kan dienen als het fundament voor jouw leven en groei.

Want ik sta echt op de Rots van Christus. Of om preciezer te zijn: IK BEN de Rots van Christus. IK BEN de rots waarop Christus zijn kerk heeft gebouwd. IK BEN de fundering waar de poorten van de hel geen vat op hebben. Wat kunnen jullie allemaal voelen? Dit is zoals ik zei het zuivere gewaarzijn dat er iets is dat niet verplaatst kan worden. Jullie vermogen om dit te voelen, je ermee te verbinden, DAT is de Rots van Christus. Je vermogen om verder te kijken dan de door mensen gemaakte structuren en het gepeupelbewustzijn, je vermogen om te voelen als individueel wezen, door de Bewuste Jij, jouw verbinding met de Schepper, DAT is de Rots van Christus.

DAT gewaarzijn, dat onderscheidingsvermogen, DAT is de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. Gebruik hem om de deuren in je eigen wezen te ontsluiten, de deuren waarachter je echte vrijheid vindt, de vrijheid die uit individualiteit en creativiteit ontstaat, door het meegaan met de Rivier van Leven. Drijf mee. Drijf mee, mijn geliefden – drijf mee. Want een nieuwe dag, een nieuwe kans, daagt. Benut hem… Benut hem… Benut hem… – als je wilt.