Haat voor de Moeder – de Onwil om de veranderende Omstandigheden op aarde onder Ogen te zien

ONDERWERPEN: De onwil om ongemakkelijke situaties in de materiële wereld tegen te komen – Jaloezie – De weegschaal stelt de dualiteit voor – Balans betekent de uitdrukking van God vanuit zuiver gewaarzijn

Geascendeerde Meester Portia, door Helen, 13 februari 2010. Op de plaats waar het huis van Keizer Nero stond, Domus Aurea, met uitzicht op het Colosseum

Geliefde Harten, Ik, Portia, kom jullie een verhandeling geven over oordeel en evenwicht in relatie tot haat voor de Moeder.
Waarom wil ik jullie hier in het centrum van Rome een verhandeling daarover geven, waar de haat voor de energie van de Moeder zo uitvergroot is? Omdat je hier de haat voor de moederenergie op bijna de allergrootste schaal ziet uitvergroot die ooit uitvergroot is, na het Midden-Oosten. Zoals Moeder Maria jullie heeft verteld, zit achter de haat voor het Moederbewustzijn de wil om de macht over God te krijgen – het gevallen bewustzijn en de onwil om zich over te geven aan de Stroom van het Leven, de onwil om de veranderende omstandigheden van de Levende God onder ogen te zien, en de onwil om te transcenderen.

De haat voor de moederenergie haat de materie; het heeft een hekel aan de omstandigheden die onder ogen moeten worden gezien in de materie. En daarom probeert het een structuur aan het materiële vlak op te dringen, dat in de gevallen geest de illusie schept dat je de materie enigszins, in zekere mate, in de hand kunt houden. Waarom moest keizer Vespasianus deze enorme arena bouwen, waar hij en zijn opvolgers de meest afschuwelijke spelletjes konden spelen – gladiatorspelen, waar altijd na de spelen een paar levensstromen uit de arena van het leven werden weggevaagd? Soms gingen er honderdduizenden levensstromen verloren tijdens de periode van de spelen.

Hoe groter het bouwwerk, hoe groter de haatenergie – is het niet een enorme illusie dat een keizer denkt dat als hij gevangenen kan dwingen in de arena te vechten en uiteindelijk beslissen wie dat overleeft – of dat zelfs iemand het overleeft – dat hij dan de baas over het leven is? Natuurlijk werden de keizers ook gemotiveerd door de noodzaak om het gepeupel te amuseren. Als het gepeupel het naar hun zin had, konden zij tijdelijk het gevoel krijgen dat zij het gepeupel ook in hun macht hadden. Maar dit was, opnieuw, een illusie, omdat het gepeupel na een poosje rusteloos werd en steeds meer bloed nodig had om vermaakt te worden.

Door de gladiatorspelen als voorbeeld te gebruiken, zou ik één belangrijke karaktertrek van de haat voor de moederenergie willen illustreren, namelijk de behoefte om andere levensstromen ter dood te veroordelen. Dat werd hier in Rome geïllustreerd, en hoewel nergens anders op de aarde in zo‘n extreme mate uitvergroot, leeft het bewustzijn nog steeds onder de mensheid – als het verlangen om vermaakt te worden door anderen te vernederen, andere mensen te oordelen of wraak of vergelding te gebruiken als iemand zijn zin niet krijgt.

Voor de Romeinen waren de gladiatorspelen het volmaakte excuus om hun haat voor de naties die zich niet aan hun wil onderwierpen, uit te vergroten. En omdat de Romeinen andere landen veroverden, was het gevolg dat ze genoeg gevangenen uit andere landen hadden die ze konden gebruiken om het gepeupel te vermaken. De haat voor die naties was zo groot dat ze in het Colosseum vaak de beroemde gevechten opvoerden waarin Romeinen andere naties versloegen.

Een ander voorbeeld om de haat voor de moeder te illustreren, is keizer Nero die de Domus Aurea begon te bouwen, nadat hij zijn moeder had gedood. Hij moest zijn moeder doden, omdat hij dacht dat hij geen keuzes uit vrije wil kon maken in de Romeinse maatschappij en politiek zonder dat zijn moeder zich altijd met de situatie bemoeide. Hij dacht in zijn kortzichtigheid dat het de simpelste oplossing was om de onruststoker te doden, zelfs als dat zijn eigen moeder was.

De onwil om ongemakkelijke situaties in de materiële wereld tegen te komen
Geef dit bewustzijn toe, mijn geliefden – de behoefte om anderen te oordelen – en geef de verborgen vormen ervan in jou toe en transcendeer dat! Dit oude Romeinse verhaal staat symbool voor het menselijke bewustzijn. De Keizer staat het symbool voor iemand die incarneert en denkt dat hij zijn eigen keuzes uit vrije wil kan maken en zijn eigen zelfgemaakte keizerrijk (leven) op aarde creëren. Maar dan lijkt de moeder (het materiële vlak) er voorwaarden en beperkingen aan op te leggen, en dwingt het gerieflijke keizerrijk om onaangename situaties of keuzes onder ogen te zien – die de keizer niet onder ogen wil zien of tegenkomen.

Zoals mijn geliefde Saint Germain heeft gesproken over het verborgen pakketje dat de menselijke psyche in het bos (de onderbewuste geest) geneigd is te verbergen, het achter te laten en te doen alsof het nooit bestaan heeft, zie je dat het Omega aspect van deze situatie is, dat je nooit van iets kunt weglopen. Omdat de moeder van de keizer (de materie) die situaties naar je reflecteert – en jij dus precies in die situaties terechtkomt die je dacht achter je gelaten te hebben. Maar zie je hoe de materie jou helpt met groeien? Net zoals jij het besluit kunt nemen om onaangename situaties in de materie af te handelen, kun je ook het besluit nemen om deze situatie te transcenderen. Door de positieve uitkomst voor jezelf en anderen te vinden, bevrijd jij jezelf. Als jij eenmaal bepaalde onaangename situaties hebt afgehandeld, merk je waarschijnlijk de verandering in je psyche. Die omslag was dat jij de angst en de weerstand hebt overwonnen om beperkende en onaangename omstandigheden in het materierijk af te handelen.

Keizer Nero had die wijsheid destijds niet, maar nu – bijna 2000 jaar later – hebben jullie de middelen, de wijsheid en ook de bereidheid om jullie beperkende omstandigheden te transcenderen. De beperkende voorwaarden zijn, met andere woorden, de behoefte om andere levensstromen te veroordelen of het materiële vlak zelf vanwege de situaties die jij tegenkomt. Door eerlijk te kijken, zie je dat niet het materiële vlak jou beperkt, maar de omstandigheden die jij waarneemt in JOU met betrekking tot het materiële vlak of het materiële leven.

Je ziet, midden in Rome – de ruïnes van het Colosseum uitvergroot als symbool van het Romeinse Rijk, maar ook als het symbool van de tijd – dat het Moederlicht geen dode structuren in stand houdt. Het symbolisme is dat één mens dacht dat hij de ultieme macht had op aarde, de ultieme macht over anderen, en kon doden om het gepeupel te vermaken. Maar je ziet dat de samentrekkende kracht van de moeder alle situaties maar bepaalde tijd geeft en als die tijd voorbij is, zijn er slechts ruïnes over.

De aarde is het klaslokaal, de arena, waarin ieder de gelegenheid krijgt om elke vorm van bewustzijn uit te vergroten – hetzij de haat voor de moeder, of iets anders. Toch zorgt de kosmische balans ervoor dat de Vader-Moeder stroom wordt hersteld. Als de levensstromen niet terug transcenderen naar eenzijn en eenheid met de vormloze God, kan er geen continuïteit in deze vorm van het leven zijn. Alle structuren die niet transcenderen – sterven, zoals Jezus in de Sint Pieterkerk heeft uitgelegd.

Jaloezie
Achter de veroordelende denkwijze die de gevallenen al heel lang op aarde uitoefenend, zit de jaloezie van het gevallen bewustzijn. In deze veroordelende denkwijze, heeft de keizer het gevoel dat hij op aarde kan doen wat hij wil, zelfs beslissen of iemand in de arena sterft of het overleeft.

Maar ik moet zeggen dat de keizers niet alleen dit bewustzijn belichaamden; de Romeinse bevolking vergrootte hun keizers uit. Terugkijkend op de wereldgeschiedenis zie je dat de haat voor de moederenergie niet in Rome ontstond. Het begon met het gevallen bewustzijn dat jaloers was op iedere levensstroom die spiritueel licht had. Dit licht was de Aanwezigheid van God dat het gevallen bewustzijn niet manifesteerde en die het ook op alleen maar in zijn macht kon krijgen door de structuren en spelen op aarde te maken die bedoeld waren om de aandacht af te leiden van spiritualiteit – en de bevolking de maatstaf opdrong (als je in Rome bent, doe dan net als de Romeinen) dat jij, als jij je net als anderen gedraagt, in de hemel wordt toegelaten.

Die jaloezie van het gevallen bewustzijn dat al tijdens het leven van Jezus werd gemanifesteerd – staat al in het Evangelie van Maria Magdalena – namelijk dat de andere discipelen jaloers waren op Maria Magdalena, omdat Jezus haar leringen had gegeven die hij niet aan anderen gaf. In plaats van alle leringen van Jezus te verheffen – en elkaar te verheffen – gingen de discipelen, vooral Petrus, onmiddellijk in een neerwaartse spiraal in en probeerden Maria Magdalena te vernederen, omdat zij wel voelden dat zij iets had ontvangen wat zij niet kregen.

Wat je destijds – en vele eonen daarvoor – in Judea zag, is dat het gevallen bewustzijn alle mogelijke moeite doet om de illusie op te houden dat God de Vader van God de Moeder gescheiden zijn. En daarom wordt iedere situatie die deze illusie vernietigt – en iedere persoon die deze illusie durft te vernietigen door de echte, levende God tot uitdrukking te brengen – een bedreiging voor het gevallen bewustzijn – zoals Petrus zich bedreigd voelde door Maria Magdalena, die een bepaalde hoeveelheid Christusbewustzijn manifesteerde en slaagde voor de initiaties die Petrus niet kreeg.

Zodoende probeerde de zich bedreigd voelende Petrus God in zijn van te voren vastgestelde beperkingen of structuren te plaatsen en probeerde iedereen ervan te overtuigen dat als God eigenlijk niet in die beperkingen paste, het dan niet de echte God kon zijn. Petrus destijds – en de katholieke kerk tegenwoordig – vergroten dit gladiatorspel bij iedereen uit die niet in hun beperkingen of van te voren vastgestelde structuren past – en dan gelijkgesteld wordt met de oorzaak van de strijd of de weerstand. In de Gouden Eeuw is geen plaats voor het bewustzijn van de haat voor de moeder. Ikzelf heb in Lourdes een verhandeling gegeven dat oordeel een dualistisch concept is, dat evenwicht en equilibrium wordt als het eenmaal totaal getranscendeerd is.

In plaats van een andere levensvorm te vernederen die iets heeft waarvan jij denkt dat jij het niet hebt, besef dat al Gods levensstromen medescheppende vaardigheden hebben, belichaamd door hun individualiteit – die niet bedoeld is om precies hetzelfde te zijn als jij of je vriend of buurman. Het is niet nodig om te proberen de uitdrukkingsvorm van God in te perken of zijn manifestaties te beheersen, zoals je tot aan de dag van vandaag in het Vaticaan ziet, de manifestatie van het Petrusbewustzijn en de haat voor de moederenergie. Wat anders, behalve dan de haat voor de moeder, zou de reden kunnen zijn dat het Vaticaan documenten verbergt die tientallen kilometers boekenplanken in de Archieven van het Vaticaan beslaan? Het is de wens om alles, zelfs kennis buiten het bereik van de massa te houden, omdat het de manier is om het ‘gepeupel in hun macht te houden’ zoals ze in Rome zeiden.

Ik, Portia, zeg je dat er in de Gouden Eeuw geen plaats is voor de haat voor het moederbewustzijn. De Gouden Eeuw is de eeuw van eenheid en eenzijn en de eeuw van vrede. De vibratie van de haatenergie kan deze eeuw gewoon niet ingaan. Zoals mijn geliefde Saint Germain heeft gezegd – en zoals Jezus en Moeder Maria hebben besproken – moet in de Gouden Eeuw de Goddelijke Vaderenergie de perfecte balans vinden met het Goddelijke Vrouwelijke, de Moeder. God kan enkel door de moeder in materie worden uitgedrukt. En als je echt deze eenheid in jezelf doorgrondt, zie je dat jij in die Stroom, één met de rest van het leven bent. Hoe kun je het leven haten, als jij zelf één met het leven bent en het voortdurend medeschept? In het dualiteitsbewustzijn zou je kunnen denken dat dit mogelijk is, maar in werkelijkheid is het gewoon niet mogelijk, omdat je ziet dat er geen scheiding bestaat tussen jou en anderen.

Ik moet zeggen dat de haat voor de moederenergie niet naar zichzelf wil kijken, niet wil kijken naar wat het ego in het bos heeft achtergelaten, omdat het bewustzijn van de haat voor de moeder de afwijking van de perfectie niet stand kan houden – de perfectie die volgens haar eigen zelf bepaalde maatstaven, uit de dualiteit voortkomt. Ik, Portia, kom jullie zeggen: “Ik ben de Godin van Balans, en balans kan slechts worden uitvergroot als jij bereid bent de haat voor de moeder in jou te transcenderen en zo te helpen de hele samenleving naar een hoger niveau te tillen.” Je vindt enkel balans door het dualiteitsbewustzijn te transcenderen, dus probeer niet elkaar te veroordelen, of besluiten te nemen over elkaars leven, of elkaar te vernederen – of zelfs degenen die zich er niet aan onderwerpen te doden, zoals je in de geschiedenis ziet.

Het moedervlak is de tot uitdrukking gebrachte God is en mensen die elkaars uitdrukkingsvorm niet kunnen verdragen, moeten in zichzelf onder ogen zien wat hen zo kwetsbaar maakt voor deze haatenergie en wat ervoor zorgt dat zij de creaties of uitdrukkingsvormen van anderen haten. Zonder deze haat voor de moeder in jezelf te ontdekken, kun je niet de volledige creativiteit manifesteren, waar Saint Germain over gesproken heeft. Vind het punt van stil zijn in jou en zie van daar wat jou in dit leven ongemakkelijk laat voelen. Welke situaties, welke mensen, welke energie of omstandigheden zorgen ervoor dat jij je opgesloten voelt of niet vrij om de stroom van vreugde in jou te voelen. Wat laat je ongemakkelijk voelen of wat zorgt ervoor dat jij negatieve gevoelens krijgt? Zonder eerlijk naar jezelf te kijken (in het bos van jouw onderbewuste geest) kun je het Moederaspect van God als totale uitdrukkingsvorm niet belichamen. Met andere woorden, God kan zich niet door jou tot uitdrukking brengen als jij beperkingen voor die uitdrukkingsvorm hebt bedacht.

De weegschaal stelt de dualiteit voor
Laat me je herinneren aan de weegschaal, waar Moeder Maria over gesproken heeft in haar dictaat. Het principe van de weegschaal is dat als je iets aan de ene kant legt, de andere kant van de schaal omhoog gaat. Als jij je wilt verheffen door anderen te vernederen of hen te veroordelen – of in zulke uitersten gaat als je in de Romeinse geschiedenis ziet – zit je vast in de dualiteit. De weegschaal vertegenwoordigt de dualiteit die getranscendeerd moet worden om het bewustzijn van de haat voor de moeder volledig te transcenderen.

Als je eenmaal in dit dualistische bewustzijn gevangenzit van oordelen door anderen te vernederen, kun je niet verder. Je bent niet vrij van de situatie, totdat je de waarheid inziet en in staat bent jouw dualistische keuze te transcenderen. Zonder volledige overgave en volledige vergeving kun jij geen ware vrijheid, de bevrijding uit de weegschaal, de bevrijding uit de dualiteit, vinden.

Het moederlicht, gevangen in uiterlijke vormen die gebaseerd zijn op de dualiteit – zoals je ziet hier in Rome veel ziet – zal alle structuren afbreken, heeft geen respect voor deze tijdelijke uiterlijke verheerlijking van het keizerrijk. De tot uitdrukking gebrachte God wil zichzelf herscheppen, zoals de natuur zichzelf, jaar na jaar, seizoen na seizoen, herschept – nieuwe bladeren verschijnen en in de herfst verdwijnen die bladeren weer om plaats te maken voor een nieuwe cyclus.

Balans betekent de uitdrukking van God vanuit zuiver gewaarzijn
Ik, Portia, ben gekomen om hier midden in Rome een verhandeling te geven, omdat de haat voor de moederenergie – die ik hier zal verteren – de haat voor de moeder symboliseert, niet alleen voor het Romeinse Keizerrijk maar voor de hele mensheid.
Vind het punt van stil zijn in jou. Ga naar het niveau van zuiver gewaarzijn en vraag jouwe hogere Zelf om jou al je waarnemingen te tonen. Vraag je hogere Zelf: Is er iets in jouw waarneming dat Gods uitdrukking door jou beperkt?

Hoe kijk jij tegen het materiële leven aan? Probeer je anderen te beoordelen, probeer jij je aandacht te richten op anderen in plaats van jezelf? Want als jij die neiging hebt, is er misschien iets in jou wat je moet onderzoeken om de diepste wortels van het bewustzijn van de haat voor de moeder te begrijpen. Is er iets wat jij uit het massabewustzijn of uit vorige levens hebt opgenomen wat jij moet transcenderen?

Vind het stil zijn in jou. Ga daarheen, mijn geliefde harten, ik zal je daar ontmoeten, en ik ben bereid om jou helpen alles te onderzoeken waar jij aan toe bent om in jou te onderzoeken en om het restant van het bewustzijn van de haat voor de moeder te transcenderen. Merk ook op hoe God zich zelfs door de kleinste handelingen in jou tot uitdrukking wordt gebracht. Maak contact met jouw ware zelf, het zuivere gewaarzijn, en je zult zien hoe heerlijk het is om in de Stroom van het Leven te zijn, hoe heerlijk het is om je beperkingen te transcenderen, hoe heerlijk het is om te beseffen dat je zoveel meer bent dan die negatieve gevoelens die jij gewoonlijk voelden ten opzichte van bepaalde onderdelen van het materiële leven. Als je eenmaal deze vreugde ervaart van in de stroom zijn, dan heb je contact met de kosmische balans.

Wat noem ik balans? Het is de tot uitdrukking gebrachte God die al het leven probeert te verheffen door voortdurend de impulsen van Licht naar deze wereld te brengen en door dat te doen, die oude impulsen op te schudden die al zo lang deel uitmaken van het menselijke bewustzijn in het Vissentijdperk. De balans die wij voor de Gouden Eeuw visualiseren, houdt in dat jij het leven als een heilige stroom van medescheppen ervaart – en door dit te doen, te erkennen dat je één bent met het Al-zijn. Door jouw pure vreugde en eenzijn met al het leven kan God de Vader zich manifesteren en zichzelf in uitgedrukte vorm uitbreiden – het Moederlicht, waardoor alle vormen van leven worden verheven. Die schept nieuwe vormen in religie, maatschappij, economie, wetenschap en politiek. Alles wat je in materie ziet, is het resultaat van bewustzijn en alleen jij kunt dat veranderen.

De materie-energie in de Gouden Eeuw is duidelijk de transparante energie die daar slechts door equilibrium wordt gecreëerd. Maar in de Gouden Eeuw wordt medescheppen de erkende levensstroom, onderdeel van het collectieve bewustzijn, omdat de mensen hun eenheid met het Al-zijn ervaren. Door dit te ervaren, zijn ze in staat om hogere vormen van leven te medescheppen door gezamenlijke inspanningen in plaats van individuele inspanning. Creativiteit is vrije verbeeldingskracht, omdat je in staat bent nieuwe keuzes te maken en nieuwe beelden op het materiële vlak te werpen. Jullie moeten beseffen dat alles wat op het niveau van zuiver gewaarzijn wordt gevormd, één is met de echte Schepper. En daarom probeert de goddelijke eeuwig transcenderende energie al het leven te verheffen in plaats van de vormen en structuren te handhaven die al duizenden jaren hier gebruikt zijn.

Ik, Portia, ben altijd bij jullie, één met hetzelfde Al-zijn, altijd bereid om jullie te helpen en jullie te bemoedigen om nieuwe vormen en beelden voor het materiële leven te visualiseren. Durf de verschillende oplossingen voor het hele materiële leven te visualiseren, inclusief jullie eigen levenssituatie. Durf verder te kijken dan die ruïnes van het Colosseum, of wat er verder nog over is van het Romeinse Rijk. En durf je te verbeelden dat het koninkrijk van God niet alleen in jou is, maar dat het mogelijk is om veel aangenamer omstandigheden voor het materiële leven te creëren dan je in haar huidige vorm hier ziet. Alles wat jullie durven te visualiseren, zal zich manifesteren wanneer het gecreëerd wordt op het punt van stil zijn of bewust gewaarzijn.

Dit is het medescheppen waarover ik, Portia, blij ben dat ik jou mag helpen om het te manifesteren in de Gouden Eeuw. Je kunt pas vrij op een uitgebalanceerde manier visualiseren en medescheppen wanneer je alles op aarde hebt opgegeven, wanneer je al die oude beelden achter kunt laten die je in je leven tot vandaag hebt gezien – en je bent gaan geloven dat die beelden echt zijn en misschien nooit veranderd kunnen worden.

Dit is de visie die ik samen met mijn geliefde Saint Germain heb: dat een kritieke massa van de mensheid bereid is om zich te verheffen naar de goddelijke balans en bereid is om te starten met medescheppen vanuit het punt van stil zijn, omdat je probeert het Al te verheffen. Zoek dit punt van stil zijn, ervaar het en verhoog je bewustzijn naar dat niveau van balans, waardoor je in staat bent om verder te kijken dan de uiterlijke beelden die jij met je fysieke ogen ziet.

Ervaar, op het zuivere bewustzijnsniveau, de vormloze God en let op hoe jouw perspectief op het materiële leven een omslag doormaakt – als je eenmaal verder dan de vormen in de buitenwereld ziet en de vrijheid van zuiver gewaarzijn ervaart. Vlieg als een vogel en heb een visie op de aarde vanuit een veel breder perspectief. Durf te visualiseren, durf nieuwe levensstromen, nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen mede te scheppen – zelfs als het jouw menselijke geest minder waarschijnlijk lijkt dat die binnen afzienbare tijd gemanifesteerd kunnen worden. Want ik, Portia, heb al die visies op de Gouden Eeuw in het etherische rijk en samen met Saint Germain hebben wij het aangedurfd om veel meer te visualiseren dan jullie zelfs maar kunnen bedenken.

Probeer je negatieve gevoelens niet te verbergen, want deze haat voor de moederenergie is de energie die je onder ogen moet komen en confronteren om die te kunnen transcenderen en door te gaan naar het volgende niveau op de trap van het leven. Jullie weten dat ik, Portia, niet kom om voor jou te beoordelen welke energie jij onder ogen moet zien of af moet handelen. God veroordeelt je niet voor keuzes die jij in je leven hebt gemaakt. Elk negatief gevoel dat je voor een deel van het leven voelt, kun je transcenderen – het is jouw kans om te groeien.

Zodoende verzegel ik, Portia, jullie in deze volledige vergevings- en overgave-energie die uit de staat van zuiver gewaarzijn, de staat van volledig equilibrium en balans, voortkomt – die je de allergrootste vrijheid en creativiteit geeft om nieuwe oplossingen in de toekomst te medescheppen. Want op het niveau van zuiver gewaarzijn ervaar je eigenlijk dat het materiële vlak niet jouw Geest beheerst – maar dat de Geest de materie medeschept.