Shiva zuivert de Archieven van het Romeinse Rijk

ONDERWERPEN: Bedrog is zelfbedrog – Goden op aarde willen zijn

Geascendeerde Meester Shiva, 13 februari 2010

IK BEN Shiva. Ik ben buitengewoon gelukkig dat ik de oproep kan beantwoorden van degenen die bereid zijn om naar een fysieke locatie te gaan en mijn naam laten weerklinken, die mij oproepen om door de sluier heen naar het fysieke rijk af te dalen en de oude archieven op te schonen die moeten worden opgeruimd, waar dat ook maar is. Ik ben natuurlijk blij dat ik hier in Rome ben om de archieven van het Romeinse Rijk te zuiveren die als een zware wolk, niet alleen over deze specifieke plek in Rome of de natie Italië, maar nu al 2000 jaar boven het hele werelddeel Europa en het gebied rond de Middellandse Zee, hangt.

Het wordt tijd, mijn geliefden, dat iemand met een bepaalde mate van Christusschap opstaat om mij in staat te stellen erdoor heen te springen om alles op te ruimen wat beneden het niveau van Christusschap ligt waarop de oproep wordt gedaan. En daardoor kunnen degenen die dat willen, de open deur te zijn die niemand kan sluiten, de Aanwezigheid van Shiva oproepen en ik zal naar voren springen en er met mijn vuur bovenop springen om alle oude archieven van het Romeinse Rijk op te schonen: al die oorlogen, al het bloedvergieten, al het misbruik. En wat is een geschiktere plaats dan hier op de Palatijnheuvel, waar de Romeinse keizers woonden en waar ze hun plannen smeedden om uitgestrekte gebieden te veroveren, of hun vijanden te vernietigen – of waar degenen die keizer wilden worden, hun complot smeedden om de keizer te vernietigen, hem met een of ander plan op een bepaalde manier van de troon te stoten.

Bedrog is zelfbedrog
O, dit bedrog, al dit bedrog, wat een antithese van de waarheid. Wat een dwaasheid is dit van de mensen – te denken dat wat zij voor elkaar kunnen verbergen, ook voor God verborgen blijft. Beseffen ze niet dat op een dag alles wat verborgen wordt, wordt geopenbaard, omdat natuurlijk niets verborgen kan blijven voor de God die binnenin hen, hun IK BEN Aanwezigheid, is – die alles noteert wat zij ooit in het fysieke octaaf hebben gedaan. Beseffen ze niet dat de Akashakronieken alles tonen, alles, mijn geliefden. En er dus niets verborgen kan blijven wanneer je voor die rechter, voor jouw IK BEN Aanwezigheid, staat en dan te zien hoe het had kunnen zijn – wat jouw hoogste potentieel was – en hoe het is geweest, wat het potentieel was dat je met jouw vrije wil hebt uitvergroot.

Op dat moment valt er niets meer te verbergen, er valt niets te verbergen wanneer je voor jouw eigen rechter staat. Want je staat voor jouw eigen IK BEN Aanwezigheid die je iedere keus die jij hebt gemaakt zal reflecteren, toen jij in het rijk van de dualiteit was afgedaald. Jouw IK BEN Aanwezigheid veroordeelt jou natuurlijk niet, maar jij beoordeelt jezelf, want jouw IK BEN Aanwezigheid vraagt jou te zien door het filter van die elementen van de dualiteit die jij niet hebt getranscendeerd.

En zo beoordeel jij dan jezelf: gebaseerd op het dualiteitbewustzijn dat je niet hebt opgegeven. Je denkt dat het de waarheid is, je denkt dat het echt is, nodig – of zelfs dat God heeft opgedragen dat jij op deze manier beoordeeld wordt. Want als je geen verantwoording voor jezelf hebt gedragen, weiger je te geloven dat jij jezelf beoordeelt. En daarom moet jij een of andere gezagsdrager buiten jou, of jij die nu als God of de duivel of iets er tussenin waarneemt, projecteren die het oordeel velt. Maar toch weiger je te geloven dat jij degene bent die jezelf beoordeelt. Maar toch is dit de waarheid. Niemand anders beoordeelt jou behalve jij. Niemand anders maakt de keuzes behalve jij. Niemand anders kan jouw bewustzijn veranderen behalve jij.

Jij bent degene die alles ziet, die alles waarneemt, met die bewustzijnsstaat. En als je wilt zien hoe ver die een mens extreem kan meevoeren, bestudeer dan de levens van de Romeinse keizers eens. En dan zie je hoever de waanzin van mensen kan gaan, wanneer je in de dualiteit vastzit, die weigert te begrijpen – zelfs niet kunt bevatten dat er een andere manier is om naar de werkelijkheid te kijken dan zij.

Goden op aarde willen zijn
Zoals Moeder Maria net heeft gezegd, wat is het hele probleem in de katholieke kerk? Dat zij natuurlijk een denkwijze, een waarneming, hebben gevormd waardoor men naar het leven verondersteld wordt te kijken. Die wordt helemaal gebaseerd op het bewustzijn van de antichrist, toch geloven zij dat die volledig op het bewustzijn van Christus wordt gebaseerd, zelfs dat de Paus zelf Christus vertegenwoordigt. Zoals trouwens ook veel Romeinen geloofden dat de keizer een hoger gezag, een of andere god vertegenwoordigde. Maar zij – de keizers – wilden letterlijk god op aarde zijn en dat is natuurlijk precies de wens van de oorspronkelijk gevallen engelen, die als goden op aarde gezien wilden worden, die door de mensen gezien wilden worden als het gezag op aarde dat God slechts heeft.

Maar God oefent dat gezag zelfs niet uit zoals mensen dat gezag opvatten, want God is niet de allergrootste tiran – zelfs al maken velen dat van hem. Dit is niet het geval, Ik, Shiva, ik ken Brahmaan trouwens. En ik weet dat Brahman de vormloze God is en daarom geen tiran. Brahmaan heeft jullie vrije wil gegeven. Wat kan daar tiranniek aan zijn – jij bent degene die keuzes maakt. Als er een tiran in je leven is, dan ben jij die tiran. Als er een rechter in je leven is, dan ben jij die rechter. Als er een moordenaar in je leven is, dan ben jij die moordenaar – door je eigen creativiteit en verbeeldingskracht te laten vermoorden, door jouw verbeeldingskracht te laten begraven in een van de structuren die door mensen zijn opgebouwd, de structuren die moeten afbrokkelen om het Aquariustijdperk het tijdperk van de Heilige Geest te laten worden.

En dus heb ik, Shiva, de woorden gebruikt die juist door het fysieke octaaf moeten stromen om mijn Aanwezigheid overal in dit Romeinse forum, deze Romeinse ruïnes, te manifesteren, ik maak het nu schoon met mijn intense vuur – dat zo intens is dat geen mens het kan doorgronden. Zelfs de boodschapper die deze woorden spreekt kan het vuur van Shiva niet doorgronden, want als iemand dat vuur in zijn totaliteit zou ervaren, zou hij ogenblikkelijk weggebrand worden en zelfs niet in staat zijn een fysiek lichaam in het fysieke octaaf te behouden. Want mijn vuur zal alles naar de zuiverheid van God accelereren. Waar mijn vuur is, bestaan geen onzuiverheden en daardoor kan mijn vuur – ogenblikkelijk – dit hele gebied van die archieven, die meer dan 2000 jaar teruggaan, zuiveren.

Het bewustzijn van de mensen kan natuurlijk weer bepaalde archieven opnieuw maken, maar ik zeg dat dit natuurlijk een dispensatie voor de aarde is. Want het Romeinse Rijk is niet alleen het Romeinse Rijk dat je uit de geschiedenis kent. Het is veel meer dan dit Romeinse Rijk. En wat het precies symboliseert, laat ik aan mijn geliefde Saint Germain over, die nu met dit dictaat verdergaat, omdat wij naadloos van de een in de ander overgaan. En dus trek ik, Shiva, mijn Aanwezigheid terug van deze plek en geef Saint Germain de ruimte.