Hoe beperkte Verbeeldingskracht de Vrede in het Midden-Oosten blokkeert

ONDERWERPEN: Wat ben jij? – Vanuit het punt van stil zijn handelen – Hoe beperkte verbeeldingskracht de Joden en Palestijnen beïnvloedt – Als jij je geen vrede kunt voorstellen, kun je geen vrede oproepen – Hard werken om te vermijden dat je op de Sabbat werkt – De goddeloze droom van Gods uitverkoren volk zijn – Waarom de Joden vervolgd willen worden – Het bewustzijn dat de grondslag vormt voor de vorming van Israël – Israël is niet echt voor de Joden – Alle problemen vanuit het punt van stil zijn bezien

Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 februari 2010

Ik kom vanuit het punt van stil zijn. IK BEN vanuit het punt van stil zijn. “Wie ben ik?” is de eerste vraag die in je opkomt. Maar zou het niet geschikter zijn om te vragen: “Wat ben jij?”

Want ik ben natuurlijk het wezen dat jullie kennen onder de naam Saint Germain. Maar zoals Gautama jullie heeft verteld, heb ik onlangs het niveau van Boeddhabewustzijn bereikt. Daardoor ben ik niet alleen de vurige, zich snel bewegende Saint Germain – die sommigen van jullie als een afgod zijn gaan vereren – maar ik ben ook de Boeddhische Saint Germain, die in het punt van stil zijn verblijft dat overal aanwezig is. Want dat is natuurlijk de Boeddhanatuur en alles IS de Boeddhanatuur.

Dus als je eerlijk bent, zie je dat het mogelijk is het punt van stil zijn overal te vinden. En wanneer jij dat punt van stil zijn vindt, vervaagt de vraag “Wie ben ik?” en ontstaat een nieuwe vraag: “Wat ben ik?” En dan zie je dat je een Aanwezigheid bent, een spirituele Aanwezigheid. Het woord ‘spirituele aanwezigheid’, betekent dat er iets is dat zelfs boven een spiritueel wezen staat. Een spiritueel wezen kan heel gemakkelijk worden gezien als een etherische tegenhanger van een menselijk wezen. En we staan hier voor een klassiek probleem – dat heel veel op aarde voorkomt, maar zeker niet tot de aarde beperkt blijft – dat menselijke wezens hun eigen zelfbeeld op God projecteren.

Het is waar – zoals in het boek Genesis staat – dat God de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen. Maar misschien zouden we moeten zeggen dat er in de woorden die letterlijk in Genesis staan, een waarheid schuilt. Maar die waarheid zit niet in de woorden, noch kan die met een intellectuele of letterlijke interpretatie van die woorden doorgrond worden. Want het betekent natuurlijk niet dat God op een menselijk wezen lijkt. De God van Abraham is niet een oude man met een witte baard die op een witte troon in de hemel zit. De God van Abraham is, zoals mijn geliefde broeder Master MORE onlangs in Israël uitgelegd heeft, de vormloze God. Als je dan een willekeurig beeld van die vormloze God, de Aanwezigheid, van de vormloze God, vormt, verduistert dat de waarheid.

Wat zijn jullie, mijn geliefden? Zijn jullie een menselijk wezen? Zijn jullie een spiritueel wezen? Of zit er zelfs achter het concept van een spiritueel wezen, nog iets diepers? Zijn jullie een Aanwezigheid? Wat is dan die Aanwezigheid? Ik kan je ervan verzekeren dat de enige manier om jouw aanwezigheid te kennen, is door naar het punt van stil zijn te gaan dat eeuwig aanwezig is, waar jij ook bent – want dat punt van stil zijn zit in jou. En dan kun jij waar je ook op aarde bent, welke activiteit je ook uitvoert, op elk willekeurig moment, op elke willekeurige plaats, naar binnen gaan en contact maken met dat punt van stil zijn, waardoor je een ander perspectief krijgt op wat er om jou heen gebeurt, zelfs op wat er in jouw eigen wezen en bewustzijn misschien gebeurt.

Vanuit het punt van stil zijn handelen
Het is mijn bedoeling om jullie vandaag wat ideeën te geven over de situatie in het Midden-Oosten, in het bijzonder de staat Israël. Wij staan op het punt dat altijd de scheidslijn vormt tussen degenen die het begrijpen en degenen die het niet begrijpen. Ik onderga, door vanuit het punt van stil zijn te spreken, dezelfde test als Gautama Boeddha toen hij uit het Nirvana kwam. Hij kreeg de ingeving dat niemand zijn lering zou begrijpen, omdat zijn nieuwe bewustzijnsstaat werd gebaseerd op naar het punt van stil zijn gaan – en omdat de grote meerderheid van de mensen op deze planeet nog nooit dat punt van stil zijn had ervaren. En daardoor had hij de keus om, of zijn mond te houden, of die lering toch te geven – in de wetenschap dat enkelen die wel zouden begrijpen. Maar degenen die het wel zouden begrijpen, zijn degenen die het punt van stil zijn hebben ervaren en die daarom, naast de woorden die ik zeg, mijn Aanwezigheid, de Aanwezigheid van Sint Germain – maar zelfs naast deze naam, de Aanwezigheid van het Wezen dat de incarnatie is van de Vrijheidsvlam voor de aarde is, kunnen voelen.

Want wat is vrijheid? Veel menselijke wezens zouden zeggen: “De vrijheid om te doen wat ik wil.” Maar is er – kan er ooit – vrijheid in het doen zijn? Zit er vrijheid in activiteit, of bestaat vrijheid natuurlijk op het punt van stil zijn? Dus het onderscheid waar we nu bij komen is dit: volledige, totale vrijheid in stil zijn. Als je het stil zijn met je mee neemt naar de activiteit, naar het doen, dan kun je vrij zijn in het doen. Maar als jij je heel erg richt op wat je doet, dan verlies je dat stil zijn, dan verlies jij je in het doen. En wat je ook aan het doen bent – zelfs als je alle vrijheid op aarde hebt om te doen wat je maar wilt, ben je niet meer vrij, je zit vast in het doen. Zoals Jezus zei: wat levert het een mens op als hij de hele wereld bezit – of de vrijheid heeft om te doen wat hij wil op deze wereld – maar zijn eigen ziel, het punt van stil zijn in hem, verliest?

Want wat geef je een mens in ruil voor zijn ziel? Wat kun je, vanaf de aarde gezien, geven in ruil voor stil zijn? Want er is niets voor nodig – geen geschenk, geen opoffering, geen lijden – om het stil te ervaren. Er is maar één vereiste. Je moet datgene wat je uit het stil zijn haalt, opgeven, loslaten, overgeven.

Enkelen van jullie zijn zo gericht op jullie spirituele groei – het veranderen van je psyche, het overwinnen van je ego, het manifesteren van een hogere bewustzijnsstaat – dat die activiteit voor jou in een handeling van doen is veranderd. Je bent verdwaald in het doen, altijd op zoek naar het volgende, de volgende illusie, het volgende aspect van jouw ego, dat jij in je psyche moet overwinnen. Maar alles wat jij moet doen, is stoppen met dat doen, ophouden het spirituele pad te benaderen als een proces en je gehechtheid aan iets doen opgeven – zodat je misschien het stil zijn daarbinnen eens zou kunnen ervaren.

Heel veel mensen op het innerlijke pad – vooral in het westen – denken dat het pad een kwestie van streven is. En ze denken dat hoe sneller ze rennen, hoe sneller ze hun doel bereiken. Maar in werkelijkheid is het zo dat hoe sneller jij rent – hoe actiever en fanatieker jij wordt – hoe verder je van het stil zijn wegrent. Want uiteindelijk is het contact met jouw punt van stil zijn binnenin jou dat wat je spirituele vooruitgang helpt of afbreekt.

Stil zijn is een Aanwezigheid. Het is zuiver gewaarzijn. Geen bewustzijn van het een of ander, of nog iets anders op aarde, maar zuiver gewaarzijn. Als je het niet ervaren hebt of hebt herkend – het contrast hebt herkend tussen zuiver gewaarzijn en wat mensen normaal bewustzijn noemen – welnu, dan kom je niet voorbij een bepaald niveau van het spirituele pad. Je zult vast komen te zitten op dat niveau. En dan zul je steeds meer gericht zijn op – en steeds meer gehecht aan – iets in de materiële wereld. En je zult gaan geloven dat dat iets de sleutel is om naar de hemel, het koninkrijk van God, of hoe je het ook maar wilt noemen, te gaan.

Je zult denken dat het vervolmaken van deze activiteit in de buitenwereld, het in een bepaalde hoeveelheid uitvoeren – zoals veel decreten opzeggen, zoveel violette vlam, zoveel meditatie, je zoveel keer ter aarde werpen, zoveel kaarsen aansteken, of dit te doen, of dat, of nog wat anders – jij zult denken dat deze activiteiten in de buitenwereld niet alleen de sleutel zijn om het koninkrijk binnen te gaan, maar in feite garanderen dat je het koninkrijk binnen zult gaan. Want je bent de slaaf geworden van het oeroude epische drama dat bepaalt dat een activiteit op aarde de sleutel naar de hemel is. En daarna zegt dat jij, wanneer je die activiteit een bepaald aantal keren doet, gegarandeerd naar de hemel gaat.

Dit is natuurlijk één van de oudste epische drama’s die de gevallen wezens gebruiken om de medescheppers van God in de val te lokken en te voorkomen dat zij hun rol als medeschepper op aarde vervullen. Het effect van dit drama is tweeledig: het laat jou focussen op wat er gebeurt als jij niet meer op aarde bent, het haalt je focus bij de aarde en wat je hier moet bereiken op aarde weg. En daarna laat het jou je concentreren op een zich herhalende, mechanische activiteit die jouw concentratie weghaalt van wie jij werkelijk bent – een medeschepper die juist toegang heeft tot de oneindige bron van creativiteit in zichzelf.

En wat is die bron van creativiteit? Dat is stil zijn – maar je hebt geen behoefte aan stil zijn, denk je, want alles wat jij moet doen is deze religieuze activiteit in de buitenwereld uitvoeren en dan zul je aan dit beperkte rijk ontsnappen naar dat heerlijke koninkrijk dat achter die sluier op je wacht. Maar waarom zei Jezus dan toch dat het koninkrijk van God binnenin jou is? Omdat jij, tot je het koninkrijk in jezelf vindt, het niet zult vinden. Tot je het koninkrijk in het huidige moment vindt, vind je het niet. Zolang jij het koninkrijk buiten jou ziet, en als iets wat in een toekomstige tijd haalbaar is, vind jij het never nooit niet.

Het koninkrijk is binnenin jou – hier en nu. En tot je het vindt in het hier en nu, zal het verre van jou blijven – of zo lijkt het voor de geest die niet meer weet wat stil zijn is en gevangen zit in het doen. Zelfs denken dat hij vrij is, omdat hij bepaalde macht heeft op aarde – en zogenaamd alles kan doen wat hij wil, wat in werkelijkheid betekent dat hij zich van alles kan voorstellen op het beperkte menselijke niveau van verbeeldingskracht. Want als je dat niveau ontstijgt en dat punt van stil zijn ingaat, kom je in contact met Gods verbeeldingskracht die oneindig veel groter is en jij je dingen voor de aarde kunt voorstellen die nauwelijks iemand op deze planeet zich op dit moment kan voorstellen.

Hoe beperkte verbeeldingskracht de Joden en Palestijnen beïnvloedt
En dit brengt mij natuurlijk op mijn onderwerp het Midden-Oosten, in het bijzonder Israël. Wat is het onderliggende probleem in dat deel van de wereld – wat trouwens ook het geval is in ieder ander deel van de wereld? Welnu, het onderliggende probleem is dat de fysieke omstandigheden maar door één ding beperkt worden, namelijk de verbeeldingskracht van de mensen die in die streek wonen. Alles is een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn en dan zal het bewustzijn slechts beperkt worden door de verbeeldingskracht. Gebruiken zij de verbeeldingskracht die je alleen maar in de menselijke geest ziet? Of maken ze contact met dat punt van stil zijn en zien zij dan wat God zich kan verbeelden, wat God voor zich ziet voor de plek waar zij leven?

Waarom kwam Jezus naar dat deel van de wereld? Dat was om de mensen te tonen dat jij, wanneer je bereid bent om naar dat punt van stil zijn, verder dan je menselijke geest, te gaan, je veel meer kunt verbeelden, veel meer kunt visualiseren, veel meer dan mensen kunnen visualiseren met hun normale bewustzijnsstaat. En dan kun jij iets verrichten wat menselijke wezens en het menselijke bewustzijn als een wonder zullen beschouwen. En dit heeft Jezus gedemonstreerd. Waarom kon hij de lammen helen, waarom kon hij de broden en vissen vermenigvuldigen, waarom kon hij water in wijn veranderen, waarom kon hij over de woeste zee lopen en die tot bedaren brengen? Omdat hij het zich kon verbeelden – niet alleen in zijn fantasie, als in een droom. Hij kon het zich verbeelden – hij kon het ver’beeld’en (i-magine: EYE-magic) als een gemanifesteerde werkelijkheid zien.

Wat zie jij in het Midden-Oosten? Wat is het eerste waar jij aan denkt als je aan het Midden-Oosten en haar natuurlijke omgeving denkt? Nu, is dat niet de woestijn – droog, onvruchtbaar, verstoken van veel leven? En dit laat precies een weerspiegeling van het bewustzijn van de mensen in die streek zien. Hun verbeeldingskracht is opgedroogd, is onvruchtbaar geworden net als de woestijn om hen heen. Nu zullen enkelen zeggen dat de verbeeldingskracht van de mensen slechts de woestijn weerspiegelt – en dat is waar. De verbeeldingskracht van mensen is beïnvloed en beperkt door de omstandigheden in die woestijn. Maar als je dieper gaat, moet jij je vragen waar die omstandigheden in de woestijn vandaan komen. En dan besef je dat heel veel mensen niet bereid zijn de waarheid toe te geven, namelijk dat de woestijn uit de verbeeldingskracht van de mensen werd geschapen. En toen de woestijn was geschapen, beïnvloedde dat de verbeeldingskracht van de mensen, en beperkte hen nog meer. En dan kom je in een zichzelf versterkende, neerwaartse spiraal.

Hoe kan die spiraal ooit verbroken worden? Alleen wanneer de mensen beslissen dat ze bereid zijn te veranderen. Ze zijn bereid te beseffen dat wat hen beperkt, wat hun levenservaringen beperkt, de balk in hun eigen oog is – en niet een probleem buiten hen, hetzij in de natuurlijke omgeving, hetzij in andere mensen, is. Je leven verandert pas wanneer jij de verantwoording draagt voor jouw bewustzijnsstaat.

Als jij je geen vrede kunt voorstellen, kun je geen vrede oproepen
Wat is vrijheid? Is vrijheid dat jouw innerlijke bewustzijnsstaat vastzit aan en afhangt van – een slaaf is van – jouw omstandigheden in de buitenwereld? Is dat vrijheid? Nee, dat is slavernij – onderworpenheid, de oudste en enige vorm van onderwerping die de wereld van vorm kent. Dit is de onderwerping waar de oorspronkelijke gevallen wezens toe vervielen, toen ze zich afscheidden van het koninkrijk van God binnenin hen – van het punt van stil zijn – en daarna hun externe, dualistische verbeeldingskracht gingen gebruiken. Waardoor ze aan de tweede wet van de thermodynamica werden onderworpen die georganiseerde structuren afbreekt tot je de laagst mogelijke energiestaat bereikt. En zie je dat juist niet bij de onvruchtbare zandduinen in de woestijn waar niets wil groeien?

Wat zeg ik nu? Ik zeg dat de mensen in het Midden-Oosten, vooral de mensen in Israël één overkoepelend probleem hebben waar al het andere voor moet wijken en dat is gebrek aan verbeeldingskracht. Wat is de grootste beperking voor vrede tussen Israël en de Palestijnen, tussen Israël en de Arabische naties? Dat is gebrek aan verbeeldingskracht! Dit gebrek aan verbeeldingskracht zie je duidelijk aan beide kanten. Maar laten wij ons richten op de situatie in Jeruzalem, waar het hoofdprobleem tussen de Joden van Israël, de staat Israël, en de Palestijnen die geen staat hebben, bestaat. Wat is het belangrijkste probleem dat een vreedzame oplossing voorkomt? Dat is gebrek aan verbeeldingskracht!

De Palestijnen kunnen zich niet voorstellen hoe een Palestijns staat eruit zou zien. En daardoor hebben ze een droom over hun eigen staat, maar er zit een kloof tussen die droom, dat doel, en hun huidige bewustzijnsniveau. En zij kunnen zich niet een trap voorstellen die hen stap voor stap uit hun huidige niveau bij de vervulling van hun droom kan brengen. En dan blijft het een ongrijpbaar doel. Aan de andere kant zie je dat de Joden in Israël gebrek aan verbeeldingskracht missen om te visualiseren hoe de staat Israël eruit kan zien – ze kunnen zich niet voorstellen dat in de staat Israël Joden en Palestijnen in harmonie en vrede naast elkaar kunnen bestaan. En waarom kunnen zij zich dit niet voorstellen? Omdat hun bewustzijn is komen vast te zitten in bepaalde overtuigingen die er over de Joden zijn ontstaan in het verleden – en omdat ze niet bereid zijn dat los te laten, omdat zij die overtuigingen hebben gebruikt als een rechtvaardiging om hun verbeeldingskracht af te sluiten en blindelings tradities te volgen.

Hard werken om te vermijden dat je op de Sabbat werkt
Kijk eens naar een simpel voorbeeld, zoals de viering van de Sabbat. Als je gelooft dat de Sabbat een dag is die door God apart werd gezet– ten gevolge van een bevel van God – zou het dan niet redelijk lijken dat jij je verbeeldingskrachten gebruikt om je voor te stellen wat Gods bedoeling geweest zou kunnen zijn om dit instituut op te zetten? Zou dat een onredelijke gedachte zijn? Wat zou Gods bedoeling kunnen zijn dat hij van mensen eist dat ze één dag per week apart zetten, een dag waarop ze met hun normale drukke activiteiten stoppen en zich op God concentreren? Welnu, gebaseerd op wat ik je in deze verhandeling verteld heb, is het dan onredelijk om je voor te stellen dat God heel goed wist dat de mensen op aarde zo gevangen zitten in het doen, dat hij wilde dat ze een dag apart zouden zetten, waarop zij niets zouden doen en naar het punt van stil zijn in zichzelf te gaan?

Maar kijk nu eens wat de Joden met de Sabbat gedaan hebben. Ze hebben een uitgebreide traditie, een uitgebreid ritueel, geschapen over hoe je de Sabbat moet vieren. Je beseft zeker wel dat toen de Sabbat werd ingesteld er geen liften waren. Maar betekent dat dan dat jij het bewustzijn van voor de uitvinding van de lift, moet laten overplaatsen naar hoe je met liften omgaat, nu ze wel uitgevonden zijn? Betekent het dat je met het idee moet komen dat de lift zelf nemen niet werken is, maar het drukken op de knop van de lift wel?

Mijn geliefden, zie je – stel jij je voor – wat Ik hier wil overbrengen? Het idee van de Sabbat was de mensen te laten stoppen met doen, zodat ze naar binnen konden gaan en dat punt van stil zijn zoeken. Maar wat de Joden met de Sabbat hebben gedaan, is er een uitgebreid ritueel van doen van maken – ze zijn zo bezig met geen werk doen dat ze in een bewustzijnsstaat terechtkomen, waarin zij om te vermijden dat wat zij als werk definiëren, zo hard moeten werken dat zij alles vergeten over stil zijn. Daardoor transformeren zij wat ze doen in een andere vorm van doen die hen ook afhoudt van het zoeken naar het stil zijn in plaats te stoppen met doen.

Kun jij je voorstellen wat er gebeurd zou zijn als de Joden niet deze volledig misplaatste traditie hadden geschapen, maar in plaats daarvan de Sabbat in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling hadden benut. Kun jij je voorstellen hoe de Joden dan in staat zouden zijn geweest om te reageren op elke willekeurige situatie die ze tegenkwamen als ze één dag per week contact hadden gemaakt met dat punt van stil zijn, zodat zij er misschien de andere zes dagen vanuit het punt van stil zijn op uit gaan en handelen – in plaats van het menselijke niveau van verbeeldingskracht, waarin zij zo in hun tradities opgaan.

Kun je begrijpen dat zelfs het idee van een traditie een belemmering is voor, het tegenovergestelde van, de vrije stroom van creativiteit wat de rol is die God voor voor medescheppers voor ogen had? Wat heeft Jezus gezegd: “IK BEN de open deur, die niemand kan sluiten.” Het is de bedoeling dat alle mensen – mannen, vrouwen en kinderen – de open deur zijn voor de vrije stroom van creativiteit – van nieuwe ideeën, van nieuwe manieren om met dingen om te gaan.

De goddeloze droom van Gods uitverkoren volk zijn
Dus hoe komt het dat de Joden in de moderne staat Israël zich niet kunnen voorstellen dat ze vreedzaam naast Palestijnen in de staat Israël zouden kunnen leven? Welnu, dat komt omdat de hedendaagse Joden hun geest, hun verbeeldingskracht, zo gevangen hebben gezet in hun tradities dat ze denken dat zij zelf tot een aparte categorie mensen behoren en zij geloven dat de natie Israël er enkel voor hun categorie mensen dient te zijn. En daarom kunnen zij zich niet voorstellen dat de staat Israël voor meer mensen zou kunnen zijn dan Joden en zij kunnen zich niet voorstellen dat de Joden deze eeuwenoude tradities van superioriteit en exclusiviteit kunnen opgeven – dat ze zouden kunnen ophouden zichzelf als Gods uitverkoren volk te beschouwen. En in plaats daarvan naar het punt van stil zijn kunnen gaan, omdat zij beseffen dat er in Gods koninkrijk geen joden, geen moslims, geen Palestijnen, geen Arabieren, geen blanke mensen, geen zwarte mensen, geen christenen, zijn. Want al die indelingen kunnen slechts in de menselijke bewustzijnsstaat bestaan.

En om naar dat punt van stil zijn te gaan, moet je bereid zijn al die menselijke condities op te geven, die te transcenderen. En dan kom je aan de andere kant van stil zijn uit als pure Aanwezigheid van God. Kun je inzien dat wanneer jij je er zo op concentreert jezelf te beschouwen als iemand die tot een apart ras behoort, of Gods uitverkoren volk, dat in feite aantoont dat jij God niet kent? Je kent de waarachtige God niet, die Ene waarachtige God die je slechts door stil te zijn kunt vinden – niet met door mensen gemaakte voorwaarden.

Je zult God niet vinden als jij jezelf als jood, christen, moslim, blank, zwart, geel, rood of elke willekeurige kleur waar jij je aan wilt hechten, beziet. Je vindt God niet als je deze voorwaarden niet wilt loslaten, en de reden is eenvoudig. Als je deze condities die je gebruikt om je mee te vereenzelvigen, niet loslaat dan kun je de bewustzijnsstaat niet loslaten die deze condities ook op God zal proberen te projecteren. En dan kun jij je de echte God niet eens voorstellen. Want je zit zo opgesloten in jouw verbeeldingskracht van een door mensen gemaakt beeld, een gesneden beeld van God dat wanneer jij beweert dat je naar God zoekt, jij op zoek bent naar een door mensen gemaakt beeld van God. Je zoekt niet naar de Ene waarachtige God die elke vorm, alle beelden, alle condities overstijgt.

Stil zijn is zuiver gewaarzijn, omdat de door mensen gemaakte condities wegvagen. God is zuiver gewaarzijn en God staat boven alle door mensen gemaakte condities. En de enige manier om God te ervaren is dus door stil te zijn. Dat wilden de Joden niet erkennen en daarom zijn ze niet het door God uitverkoren volk.

Dit is natuurlijk zeer aanstootgevend voor het menselijke bewustzijn. Maar zie je, IK BEN verder dan het menselijke bewustzijn. En daarom maak ik mij niet in het minst druk over wat het menselijke bewustzijn beledigt. Begrijp je wat Ik hier zeg? Elk bewustzijn dat gericht is op het apart zetten van een groep mensen en ze daarna boven anderen te verheffen, is geen bewustzijn dat van God komt. Dat verbeeldt God zich niet, dat verbeeldt de menselijke geest zich. Wat God zich voorstelt, is dat alle wezens op aarde – die zich menselijk noemen – wakker zullen worden uit de menselijke droom en toegeven dat zij spirituele wezens zijn – maar dat zij nog meer zijn, namelijk een spirituele Aanwezigheid.

En dan zullen ze met die Aanwezigheid contact maken in het stil zijn en dan eropuit gaan en vanuit het punt van stil zijn op aarde handelen. Want die ene verandering, die ene verschuiving in bewustzijn, is het enige wat Gods koninkrijk op aarde, wat de Gouden Eeuw van Saint Germain op aarde, kan brengen. Ik kan mij die Gouden Eeuw voorstellen. Er is nauwelijks iemand die zich dat met zijn huidige bewustzijnsniveau kan verbeelden, want ze zijn niet het stil zijn ingegaan, niet enkel de Aanwezigheid die zij zijn, maar de Aanwezigheid die IK BEN, zodat ik mijn EYE-magic, mijn verbeeldingskracht, met hen kan delen.

Waarom de Joden vervolgd willen worden
Dus wat is het ene onderliggende probleem dat een vreedzame oplossing in het Midden-Oosten verhindert? Het is juist die onwil om de droom van menselijke superioriteit los te laten. Het klopt helemaal dat de Joden de vervolging die zij van andere mensen ervaren, niet willen beëindigen. De reden is juist dat ze zo sterk geloven in de illusie dat zij Gods uitverkoren volk zijn, En omdat zij Gods uitverkoren volk zijn, geloven ze dat alle mensen jaloers op hen zijn – en dat is de ware reden dat zij de Joden vervolgen, vanuit hun jaloezie en hun boosheid. En daarom is het een bevestiging voor de Joden, dat zij wanneer ze vervolgd worden, inderdaad Gods uitverkoren volk zijn.

Begrijp je? Wanneer jij, als buitenstaander – die niet opgegroeid is in de Joodse cultuur of in de staat Israël – naar de Joden en de staat Israël kijkt, zou je misschien kunnen denken dat de Joden natuurlijk willen dat de vervolging ophoudt, dat zij net als anderen behandeld willen worden zonder vervolgd te worden. Maar je begrijpt de gedachtegang niet die er juist nu in de staat Israël heerst als een tiran die geen andersdenkenden duldt. Die gedachtegang is de wens bijzonder te zijn. En die gedachtegang wil natuurlijk behandeld worden als superieur aan alle andere mensen op aarde. De Joden kunnen natuurlijk een droom visualiseren waarin alle andere mensen hen als Gods uitverkoren volk erkennen en hen als zodanig behandelen. Ze zijn echter net zo gelukkig als ze door andere mensen vervolgd worden – want dat bevestigt hun droom ook dat zij apart gezet zijn, dat zij bijzonder zijn.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Als de Joden vervolging te boven zouden moeten komen, hoe zou dit ooit kunnen gebeuren? Als de Joden niet door andere volken vervolgd zouden worden, wat zou dat dan betekenen? Het zou betekenen dat die andere mensen de Joden net zo zouden behandelen als alle andere mensen. En als de Joden opeens net als alle andere mensen behandeld zouden worden, wat zou dat betekenen? Welnu, het zou betekenen dat de Joden niet anders zijn, niet bijzonder zijn, nietwaar? En dan – worden de Joden – ineens – geconfronteerd met de noodzaak tot zelfonderzoek en hun droom dat zij zich bijzonder voelen, dat zij zich Gods uitverkoren volk voelen. En hiertoe zijn ze absoluut niet bereid. Ze zijn niet bereid om naar de balk in hun eigen oog te kijken en daarom concentreren ze zich op de splinter in het oog van andere mensen. En hoe meer andere mensen de Joden vervolgen, hoe meer de Joden een excuus hebben om naar de splinters in het oog van andere mensen te kijken en ‘hun oog van de bal afhalen’– de balk – in hun eigen ogen.

Zo werkt het menselijke bewustzijn. Het werkt niet alleen zo bij de Joden, want je ziet het trouwens ook overal ter wereld bij mensen die de behoefte voelen om bijzonder te zijn. We moeten zeker niet de vele, vele moslims over het hoofd zien, die ook bijzonder willen zijn door te denken dat de islam een superieure religie, de enig ware religie, is. En laten we de vele christenen natuurlijk ook niet vergeten die precies hetzelfde bewustzijn hebben en denken dat Christus de enige manier is om het koninkrijk van God te bereiken en daardoor is het christendom natuurlijk de superieure religie, die hen speciaal maakt – en in feite vervolgd willen worden zoals ze in de dagen van Rome werden vervolgd.

Er is een bewustzijnsstaat, een element in het menselijke bewustzijn, dat ervan houdt om te worden vervolgd, omdat het zichzelf als slachtoffer wil zien. Het is een ander eeuwenoud episch drama – dat wij het slachtoffer zijn van een kwade macht die wij niet de baas kunnen. Maar dat op een dag God aan de lucht verschijnt en ons weer in onze oorspronkelijke positie herstelt. En dan zullen alle mensen zien dat wij altijd al superieur waren. En juist omdat zij ons zo hevig vervolgd hebben, zullen zij zich slecht over zichzelf voelen! Dit is een episch drama waar miljoenen mensen al millennia in vastzitten en waar miljoenen mensen tegenwoordig nog steeds in gevangenzitten. Zelfs veel spirituele en new age-mensen zitten gevangen in dit drama dat er op een dag er iets zal gebeuren dat aan andere mensen toont dat zij al die tijd gelijk hadden.

Is dit echt alles wat jullie je kunnen voorstellen voor jullie? Want als dat zo is, dan kan ik wel zeggen dat jullie niveau van verbeeldingskracht zo ver afstaat van wat ik mij voor jullie kan verbeelden dat ik nauwelijks weet hoe ik uit moet leggen hoe wij die kloof kunnen overbruggen. Want jullie zullen zeker niet in staat zijn te doorgronden wat ik mij voor jullie en jullie rol in de Gouden Eeuw voorstel, zolang jullie niet bereid zijn dat te onderzoeken, verder te kijken en de epische drama’s los te laten waarin je verbeelding in vast is komen te zitten. En dan zie je opnieuw waarom het zo belangrijk is dat wij jullie deze leringen over de epische drama’s hebben gegeven. Pluis ze helemaal uit als je wilt. Heb er kritiek op als je wilt. Maar weet dat alles wat jullie doen, is dat jullie je nog meer aan het bewustzijn dat achter de epische drama’s zit, binden. Dit is jullie keuze.

Het bewustzijn dat de grondslag vormt voor de vorming van Israël
Als de God van Vrijheid kom ik op voor de vrije wil. En daardoor kom ik op voor de vrije wil in het Midden-Oosten. Het is heel acceptabel dat mensen voor zichzelf een ervaring creëren die zij willen ervaren. En wat is de staat Israël dus? Het is een matrix, een rol, een theatervoorstelling voor het type zielen dat een onvervuld verlangen heeft om te ervaren hoe het is om zich superieur aan anderen te voelen. Let erop als je wilt – of neem er geen notitie van als je dat niet wilt – dat ik nu niet zeg dat alle mensen in de staat Israël de behoefte, of het verlangen hebben, om zich superieur te voelen. Wat ik echter wel zeg, is dat de staat Israël door dit bewustzijn wordt beheerst. Wat ik eigenlijk wil, is dat je begrijpt dat de staat Israël door dit bewustzijn werd gevormd.

Want zoals degenen die de staat Israël bestuderen, zullen beseffen, werd die eigenlijk niet gevormd door de verbeeldingskracht van de officiële internationale stichting van de staat. De vorming van de moderne staat Israël begon al in de 19e eeuw in de verbeelding van één persoon die de achternaam Rothschild had, een internationale bankier die zich niet in de traditionele zin van het woord een Jood beschouwde, maar die volkomen gevangenzat in het bewustzijn dat de behoefte had om zich superieur te voelen, die geld wilde gebruiken om macht te creëren en zich dan door die macht superieur te voelen.

Dit was het soort bewustzijn dat het toneel klaar zette voor de opkomst van wat de staat Israël zou worden. Bestudeer de geschiedenis, die zelfs door de staat Israël wordt erkend en dan zie je de invloed van niet alleen de Rothschilds, maar ook van andere internationale bankiers en financiers. Die de vorming van de staat Israël financierden en ruggensteun gaven, niet omdat zij zich zorgen over het volk maakten – niet vanwege de Joden of de Joodse religie of de Joodse cultuur – maar omdat zij zich bezig hielden met de droom van superioriteit. En ze zagen dat dit inderdaad een manier was door een staat te vormen die die droom kon vervullen.

En zij waren zich er volkomen van bewust dat dit tot conflicten zou kunnen leiden met andere staten, andere volkeren, maar dat beschouwden zij eigenlijk als een bonus. Er zijn ook mensen die zich ervan bewust waren dat de Rothschilds in Europa vaak geld uitleenden om een militaire macht in twee naties te financieren en dan de wapens fabriceerden en die verkochten en de vonk leverden die ervoor zorgde dat die wapens gebruikt en opgebruikt werden, zodat de behoefte ontstond om nog meer wapens te verkopen. Maar het bewustzijn dat achter de vorming van de staat Israël zit, is niet alleen maar van conflicten te profiteren – het is natuurlijk het conflict dat het ultieme gevoel van macht geeft.

Als je in het bewustzijn gevangenzit dat jij je superieur aan een ander wilt voelen, dat jij de allerhoogste macht op aarde hebt, wat zou dat bewustzijn dan beter kunnen voeden dan het gevoel dat jij de macht hebt om de wereld in een derde wereldoorlog onder te dompelen, omdat jij trouwens ook gelooft dat jij ervoor gezorgd hebt dat de wereld in de twee vorige wereldoorlogen werd ondergedompeld? Dit is de allerhoogste uitkomst van misvormde macht – dat jij het gevoel hebt dat jij de macht hebt om de wereld, Gods plan, te vernietigen, te vernietigen wat God heeft opgebouwd. Zodat jij kunt bewijzen dat het een dwaling is om medescheppers vrije wil te geven en hen tegelijkertijd de medescheppende kracht te geven die hen ertoe kan brengen een hele planeet te vernietigen.

Israël is niet echt voor de Joden
Dit is het bewustzijn dat achter de vorming van de moderne staat Israël zit en als je ernaar kijkt vanuit het punt van stil zijn, zie je dat dit niets te maken heeft met de Joden. De meesten mensen die Jood zijn, zitten niet vast in deze bewustzijnsstaat, maar zij worden er het slachtoffer, de pionnen, van vanwege hun eigen droom dat het Joodse ras Gods uitverkoren volk is. Maar kijk eens naar de staat Israël. Het is het theater voor mensen die een bepaalde bewustzijnsstaat willen ervaren.

Kijk dan eens verder dan de gewone overtuigingen van de christenen, joden en moslims en erken de waarheid dat de ziel de dood van het fysieke lichaam overleeft en daarom meer dan één fysiek lichaam kan bewonen door de tijd heen. Wanneer je erkent dat reïncarnatie bestaat, zou je misschien in het begin kunnen denken dat de mensen die tegenwoordig Jood zijn in al hun vorige incarnaties ook Jood waren, maar dit is niet het geval. Je kunt de geschiedenis van levensstromen niet opsporen door de geschiedenis van het Joodse volk in de buitenwereld te bekijken. Je kunt het Joodse volk door de geschiedenis heen nalopen, maar het betekent niet dat dezelfde levensstromen steeds weer als Jood reïncarneerden. Een paar levensstromen zijn als Jood geïncarneerd in vele, vele incarnaties, maar de meerderheid schakelde over op andere ervaringen, want de meeste mensen zitten er niet zo aan vast dat zij keer op keer dezelfde ervaring willen. Ze zoeken afwisseling, en deze planeet is ontworpen om daar in overvloed in te voorzien.

Wat ik probeer uit te leggen, is het volgende: de staat Israël is niet voor één groep mensen, zelfs niet alleen voor de Joden. De moderne staat Israël wordt niet voor de Joden geschapen, of je het nu bekijkt zoals de Joden tegenwoordig of als levensstromen die vele levens als Jood geïncarneerd zijn. De moderne staat Israël is in werkelijkheid ontworpen als het theater voor een groep mensen, een groep levensstromen, die nog vastzit in dat bewustzijn dat zich superieur wil voelen – maar zelfs de allerhoogste macht wil ervaren.

Er bestaat een bewustzijn in Israël – gebonden aan het bewustzijn van Massada – van een ultiem standpunt in willen nemen dat het zogenaamd voor een goede zaak, zoals vrijheid, is maar eigenlijk de allergrootste wens van het menselijke ego is om in de geschiedenis voor te komen door een daad te stellen die zo schokkend van aard is dat het de aandacht van alle toekomstige generaties zal trekken. En er bestaat ook een bewustzijn in de staat Israël dat de staat Israël het recht heeft zich te verdedigen met alle mogelijke middelen, wat natuurlijk atoomwapens inhoudt. Wanneer je die twee inzichten combineert, besef je dat er in Israël een bewustzijn is – een beest – dat een atoomeindstrijd in Israël, rondom Israël, in de Arabische landen, wil creëren, zodat dit met onuitwisbare inkt in de geschiedenis van deze planeet zal worden geschreven – dat dit was waar de allergrootste kracht van het ultieme wapen van atoomenergie werd ontketend. En daarom zal er met vrees naar gekeken worden in alle toekomstige generaties.

Dit niveau van krankzinnigheid waart onder de oppervlakte in en rond de staat Israël rond. Het is niet exclusief voor Israël, omdat je er ook nesten van in andere plaatsen op de wereld kunt vinden, zelfs nog in Rusland, waar sommige mensen atoomtechnologie willen gebruiken om de Russische superioriteit te herstellen. En je kunt het natuurlijk ook in een aantal zeer beperkte militaire kringen in de Verenigde Staten ontdekken, die ook van nucleaire wapens houden vanwege de macht die het hen geeft. Je kunt dit bewustzijn natuurlijk zowel in Pakistan als India ontdekken, in China, in Noord Korea – meer als begeren dan in werkelijkheid. Je kunt het in Iran zien, zelfs in Engeland – hoewel in verminderde vorm – en vooral in Frankrijk. En je kunt het in andere landen ontdekken die ernaar zuchten, zelfs in zogenaamd terroristische organisaties, zoals Al Qaeda, waar ze niets liever willen dan een atoomwapen op een grote stad loslaten.

Alle problemen vanuit het punt van stil zijn bezien
Dit bewustzijn moet aan het licht gebracht worden, dient recht in de ogen te worden gezien. En nu op dit moment steekt deze boodschapper zijn rechterhand met de scepter op die hij van Surya heeft gekregen. En de scepter raakt het voorhoofd – het derde oog – van dit beest aan. En dus wordt het beest zelf verkleind door deze actie, maar wordt wel weer steeds opnieuw geschapen en in leven gehouden doorn het bewustzijn van veel mensen overal ter wereld. En dus is er behoefte aan mensen die alert en ontwaakt zijn om oproepen te doen tegen dit specifieke bewustzijn en dit beest dat ultieme macht wenst en denkt dat ultieme macht, de macht om de aarde en Gods bedoelingen met de aarde te vernietigen, is.

Ik heb jullie genoeg stof tot nadenken gegeven in één verhandeling – ik ben mij er wel van bewust dat dit leringen kan verstoren. Maar waarom begon ik te spreken over het punt van stil zijn? Omdat niets op aarde je echt zal storen, wanneer je in dat punt van stil zijn bent. Wanneer je in het punt van stil zijn bent, kijk je op de aarde neer, zonder gevoel van paniek, zonder gevoelens van angst, geen gevoel dat de ondergang je boven het hoofd hangt. Deze gevoelens kunnen slechts in het menselijke bewustzijn bestaan en wat is de basis van die gevoelens? Dat is opnieuw, beperkte verbeeldingskracht.

Wat is vrije verbeeldingskracht? Wat is onbeperkte verbeeldingskracht? Wat is de ultieme verbeeldingskracht? – de ultieme EYE-magic? Welnu, het is natuurlijk wat Jezus zei: “Met God is alles mogelijk.” En wanneer je op het punt van stil zijn bent, ben je bij God en God is bij jou. En dan kun je naar de aarde kijken en weten dat met God alles mogelijk is, met God is het mogelijk om deze traditie, dit bewustzijn te boven te komen. En laat je daarom niet afschrikken om naar een situatie, naar een bepaalde bewustzijnsstaat te kijken. Want je weet dat als je er niet naar kijkt, jij niet je EYE-magic, je ver’beeld’ingskracht, kunt gebruiken om te visualiseren dat het weg is.

Je kunt geen Eye-magic gebruiken voor iets waar je niet naar wilt kijken. En natuurlijk, je kunt Eye-magic niet gebruiken als je ernaar kijkt op het niveau van het menselijke bewustzijn. Wat precies is waarom het allerbelangrijkste onderscheid is dat je niet naar problemen hoeft te kijken met het menselijke bewustzijn, omdat jij je er door overweldigd voelt of er door in paniek raakt. Je gaat het punt van stil zijn in en wanneer je dat gevonden hebt, wanneer jij je in dat stil zijn gevestigd hebt, dan kijk je naar problemen. Want dan beschouw je die niet meer als echt, permanent, maar slechts als tijdelijke luchtspiegelingen, als beelden die op een filmscherm worden geprojecteerd. En je ziet hoe gemakkelijk die kunnen worden veranderd door de filmstrook in de projector te veranderen.

En dan ga je de filmstrook in jouw eigen geest veranderen, zodat je niet een angstbeeld, of dat het blijvend of onvermijdelijk is, projecteert, maar jij projecteert het beeld dat deze situaties worden getransformeerd met het licht van God, dat de mensen gewekt worden uit hun beperkte bewustzijn. Dat ze zich bewust worden van een nieuw beeld van hoe zij deze oude en schijnbaar onoverkomelijke obstakels kunnen overwinnen, hoe het onverenigbare conflict verenigd kan worden, hoe de onmogelijke problemen opgelost kunnen worden met de kennis dat door stil zijn alles mogelijk is.

Daarom heb ik jullie vanuit het stil zijn begroet. Ik zeg jullie Adieu vanuit het stil zijn en ik spoor jullie aan om je een poosje op dat stil zijn te concentreren, jouw eigen Aanwezigheid te ervaren en dan de Aanwezigheid te ervaren die IK BEN. Noem het Saint Germain of de Aanwezigheid van vrijheid of hoe je het maar wilt noemen, maar maak er contact mee door jouw eigen Aanwezigheid. Ervaar mijn Aanwezigheid, en ik zal mijn verbeeldingskracht voor de Gouden Eeuw met jou op aarde delen, waaronder de Gouden Eeuw in het Midden-Oosten. En dus zeg ik jullie ‘Adieu’ vanuit het stil zijn dat niet passief stil zijn is, maar actief stil zijn, want het tilt op van leven – het Leven dat God IS!