Je bent pas veilig als je EEN bent

ONDERWERPEN: Het oordeel over het bewustzijn dat mannelijk en vrouwelijk van elkaar scheidt

Geascendeerde Meester De Goddelijke Moeder, 27 oktober 2009 bij de Koepel van de Rots, Jeruzalem

En God zei: “Laat er Licht zijn, en er was Licht.” Wanneer ik zo op de talloze vormen van deze wereld van vorm neerkijk, zie je alleen verschillen en indelingen. Maar wanneer je verder kijkt, zie je dat de grootste gemene deler natuurlijk licht is. Niet licht dat zichtbaar is, maar het licht dat het Moederlicht, het zuivere Moederlicht, de schoot van alle vormen, is. Het licht dat elke vorm kan aannemen, maar dat ook ogenblikkelijk weer terug kan keren naar vormloosheid.

En dus kom ik natuurlijk de Goddelijke Moeder representeren. Ik kom als Moeder Maria, Kuan Yin, Kali, allemaal  vertegenwoordigers van het Goddelijke Vrouwelijke die jullie overal op deze planeet kennen, die uit het Licht kwamen. Wij komen. Wij komen met miljarden engelen, dalen uit de hogere octaven spiraalsgewijs naar beneden af om ons te richten op deze bijzondere plek die – door het bewustzijn van de mensen – het brandpunt in het fysieke octaaf op aarde is voor de scheiding tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God, gesymboliseerd door de scheiding tussen man en vrouw bij de religieuze aanbidding.

Je ziet dit bij de islam. Je ziet het bij het judaïsme. Je ziet het bij het christendom: De onderdrukking van vrouwen, het buitensluiten van vrouwen, het buitensluiten van het vrouwelijke element in alle mensen, inclusief de mannen en de kinderen. Dit bewustzijn dat zich in de zogenaamde monotheïstische religies heeft geconcentreerd, moet worden ontmaskerd als een illusie, er moet worden blootgelegd dat dit zijn oorsprong vindt in een episch drama, dat door gevallen wezens in het leven is geroepen die alleen maar de menselijke bevolking in hun macht wilden en daarom dit zo moeten doen door de ware polariteiten te scheiden, die wanneer die in balans zijn, het Christuskind in alle mensen geboren laten worden. En wanneer die uit balans zijn, worden er slechts conflicten, strijd, worstelingen en oorlogen geboren.

Het oordeel over het bewustzijn dat mannelijk van vrouwelijk scheidt
Mijn geliefden, degenen die in contact staan met het Goddelijke Vrouwelijke kunnen niet doden in naam van het Goddelijke Manlijke. Dat is gewoon niet mogelijk, want je weet dat jij, wanneer je in contact staat met het Goddelijke Vrouwelijke een uitdrukkingsvorm bent van God, en alle andere mensen ook. En hoe kan één uitdrukkingsvorm van God een andere uitdrukkingsvorm van God doden? Dat kan helemaal niet en dan zie je dat die extreme vervorming enkel kan ontstaan wanneer je het vrouwelijke van het mannelijke scheidt, van het mannelijke een afgod, een gesneden beeld van dit boze oordelende wezen in de lucht, maakt die degenen gunstig gezind is die een bepaalde religie of een bepaald ras hebben.

Dit is het bewustzijn dat wij vandaag komen oordelen, en het is al geoordeeld. Wat betekent dat het zich niet meer mag verbergen en dat het de mensen niet langer toegestaan wordt om neutraal te blijven, maar vandaag moeten kiezen wie zij willen dienen, welke God zij dienen – de dode god in de buitenwereld of de levende God in zichzelf en elkaar. Dit is echt een noodzakelijke stap in de evolutie van de mensheid en die wordt gemaakt hier op deze bepaalde plaats – die het symbool is juist door het feit dat religie zonder het Goddelijke Vrouwelijke slechts tot conflicten en oorlogen kan leiden.

Weten jullie hoeveel miljoenen mensen er in dit gebied in het Midden-Oosten klaarstaan om te doden om deze fysieke heuvel, deze fysieke rots, in hun macht te hebben? Mijn geliefden, het zijn miljoenen en ze zijn niet verdraagzaam ten opzichte van degenen die niet de god vereren die zij vereren of die niet de god vereren op de manier waarop zij vinden dat hij vereerd moet worden. Dus wordt het tijd dat de mensheid het feit beseft dat je God niet kunt indelen en dat je zelfs de polariteiten van God – manifest als man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk – ook niet kunt indelen. Daardoor zeggen we de eeuwige mantra op: “God is Vader, God is Moeder, nooit één zonder de ander.” Dit is de waarheid die duidelijk zal worden aan degenen die ogen hebben om te zien.

En degenen die geen ogen hebben om te zien, zullen onmiddellijk het terugkeren van het conflict, de intolerantie die zij uitzenden, ervaren, die ervaring ondergaan. Dan zullen degenen die met hun mannelijke, chauvinistisch bewustzijn doorgaan inderdaad het geweld van dat bewustzijn dat zich tegen hen keert en hen gaat achtervolgen, uitvergroot zien. Maar zij zullen nergens veilig zijn tot zij hun bewustzijn hebben veranderd, want je bent pas veilig als je één bent en eenzijn bestaat slechts in het hart.