Er bestaat geen Gescheidenheid tussen de Mens en God

ONDERWERPEN: Ik kom de dualistische illusies vernietigen – Ik vernietig de sluier van gescheidenheid – Echte vrijheid begrijpen – Denk eraan dat de regenboog symbool staat voor de Gouden Eeuw

Geascendeerde Meester Lord Maitreya, uitgebracht door Helen, 27 oktober 2009 bij de Koepel van de Rots, Jeruzalem

Ik ben Maitreya, de Goeroe van Eenzijn. Waarom is de aura van deze plaats, de Koepel van de Rots, waar drie belangrijke religies elkaar ontmoeten, zo zwaar beladen met de energie van geweld? Waarom is dat zo, mijn geliefden? Omdat al die religies de illusie hebben gecreëerd dat de ene beter is dan de andere, dat de principes van de islam beslist rechtschapener zijn dan de principes van het judaïsme of het christendom. Allemaal hebben ze het gevoel dat hun religie of hun duizenden (of zelfs nog oudere) jaren oude Bijbelboeken tegenwoordig rechtschapener zijn dan de Bijbelboeken van die andere religie.

Zoals jullie zelf zagen, is het gevoel van gescheidenheid tussen die mensen groot die van zichzelf beweren dat ze volgeling van God zijn. En hoe gemakkelijk escaleert het conflict wanneer de vertegenwoordigers van de ene religie naar de heilige plaats gaan van een andere religie*, met de bedoeling om hun religie en hun moskee te bespotten. Zie je dat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen die drie hoofdreligies, behalve dan de naam van die religie?

Het drama waar men zich generatie na generatie mee bezighoudt, dat ervoor zorgt dat ze in de neerwaartse spiraal van geweld en haat komen, heeft de mensen zodanig verblind dat ze God niet in elkaar zien en dat zij God niet in zichzelf zien. De sluier van gescheidenheid die de mensen hebben gecreëerd met hun eigen illusies, is hier al heel lang gemanifesteerd en is uitgegroeid tot een niveau waarop de mensen zich niet eens meer kunnen richten op het scheppen van een betere toekomst voor toekomstige generaties. Alles waar ze zich op kunnen richten, is op hoe zij kunnen bewijzen dat hun waarheid beter is dan die van hun buren, zelfs als de buren precies hetzelfde aantal jaren in dat land hebben gewoond. Zie je nu in dat het gewoon niet mogelijk is een eind te maken aan geweld met nog meer geweld?

Eveneens is het niet mogelijk om één drama te beëindigen met een ander drama. Zie je hoe de kosmische spiegel precies naar degenen met het strijdende bewustzijn reflecteert wat naar buiten werd geprojecteerd? De Joden krijgen hetzelfde drama terug van de Arabieren dat zij naar buiten projecteren en vice versa. Maar zie je ook dat God niet in de dualiteit leeft en niet naar de naties kijkt door hun dramafilters. God wil slechts dat zijn zonen en dochters naar huis terugkeren en erkennen dat ze uit dezelfde bron komen.

Ik kom de dualistische illusies vernietigen
Ik, die de Goeroe van Eenzijn ben, ik zeg jullie inderdaad dat de dag gekomen is dat al die dualistische illusies vernietigd en afgebroken moeten worden tot de mensen de basale waarheid zien. Het leven kan enkel terugkeren naar hun land en hun bewustzijn als ze hun drama’s transcenderen en elkaar zien als vertegenwoordiger van God, als verlengstuk van God, als Gods innig geliefde zoon en dochter, van wie het de grootste wens is dat we samen méér kunnen creëren om het leven voor toekomstige generaties, voor onze kinderen en onszelf, te verbeteren?

Mijn geliefden, denk hier eens even na over mannelijke en vrouwelijke relaties met betrekking tot spiritualiteit. Waarom bestaat de illusie in alle drie hoofdreligies dat er gescheidenheid moet bestaan tussen mannen en vrouwen? Zelfs in het christendom, maar voornamelijk in het judaïsme en de islam. Je ziet dit in de moskee, bij de Klaagmuur; overal zie je hoe mannen en vrouwen gescheiden zijn, Wat zit hier echt achter? Welnu, mijn geliefden, omdat jullie de energie hier rondom de moskee voelen, voel je de energie van boosheid op en haat voor de Moeder. De energie die je hier voelt, is de boosheid op de Rivier van Leven. Want wat anders kon de meeste winst opleveren voor het gevallen bewustzijn dan een scheiding creëren, zodat het Goddelijke Manlijke zich niet kan uitbreiden door het Goddelijke Vrouwelijke, of met andere woorden, de condities in bewustzijn creëren die voorkomen dat de Heilige Geest stroomt.

De Rivier van Leven kan pas stromen als het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke één zijn, zodat de uitbreiding van de Vader gemanifesteerd kan worden door de samentrekkende kracht van de Moeder. Wat met andere woorden inhoudt dat het moederaspect van God bereid moet zijn de Goddelijke Vader met liefde te ontvangen. Hoe kan de energie van de Goddelijke Vader anders verder stromen? Dit is trouwens de basiskennis die mensen moeten begrijpen en waar zij over moeten nadenken aan het begin van de Gouden Eeuw.

Die eeuw kan enkel van goud zijn als mensen hun bewustzijn verhoogd hebben, de strijdende dualistische omstandigheden zijn ontstegen. Maar hoe kan er een gouden eeuw, de toekomstige Gouden Eeuw, zijn wanneer de mensen zo’n grote scheiding hebben opgebouwd tussen hen en God, tussen de naties, religies, en ook tussen de twee seksen die zo markant de scheiding tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke symboliseren. Hoe kan de stroom van de Rivier van Leven door hun hart vloeien als er een muur in hun hart is die hen van God scheidt?

Ik vernietig de sluier van gescheidenheid
Natuurlijk ben ik, Maitreya, vandaag hier om de sluiers van gescheidenheid te vernietigen en het hart van de mensen en het bewustzijn te openen voor de energie van de Gouden Eeuw. Mijn Aanwezigheid heeft maar één boodschap aan alle vertegenwoordigers van de drie hoofdreligies en de hele mensheid: “Er bestaat geen gescheidenheid tussen de mens en God.” Hoe hoog en dik de muren ook zijn die de mensheid graag bouwt – tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen hen en God – binnen de Ene Schepper is alles nog steeds één. Eén Schepper, verschillende verlengstukken, maar nog steeds Eén Alomtegenwoordigheid! Er is niets ter wereld dat je zou kunnen scheiden van God, behalve dan jouw eigen illusies. Binnen dezelfde Schepper, ben je nog steeds Eén met de Schepper, ondanks alle illusies dat jij apart bent.

Mijn Aanwezigheid stroomt door jullie allemaal en verankert de energie van eenzijn hier op deze bepaalde plek in Israël, waar de mensen zichzelf verhevener dan anderen beschouwen omdat zij in het Heilige Land wonen. Ik vertel je trouwens dat er maar één plek heilig op de hele wereld is en dat is jouw hart – wanneer je verbonden bent met jouw Ware Aanwezigheid. Het heilige land kun je alleen maar in je hart vinden!

Wat kan er heiliger zijn dan mensen die God in elkaar en God in zichzelf zien? Hoe kan er een God zijn op die plekken waar geen vreugde, geen gevoel van leven, geen gevoel van liefde of zuiverheid is, maar waarvan je de ingang moet beschermen met geweren en knuppels?

Mijn licht begint zich te manifesteren en de mensen die willen opkomen voor positieve veranderingen – die de verantwoording voor hun acties nemen en zichzelf een eenvoudige vraag stellen: “Zorgt mijn actie voor positieve veranderingen die mij helpen al het leven op een hoger plan te brengen?” – zullen inderdaad het verschil opmerken, omdat de tijd sneller gaat, zoals mijn geliefde broeder God Surya heeft uitgelegd. Hiermee zeg ik dat iedereen die positieve acties wil voeren, natuurlijk mijn inspiratie en Aanwezigheid zullen krijgen. Als de Gouden Eeuw niet begint in het hart van mensen, waar hun zuivere bedoelingen voortdurend zoeken om méér mede te scheppen en het strijdende bewustzijn achter te laten, waar moet de gouden Eeuw dan beginnen?

Ik zie dat heel veel mensen die hier op deze plek geïncarneerd zijn, gekomen zijn met zuivere bedoelingen, maar toch nog gevangen raken in de energie van het massabewustzijn. Daarom was het de bedoeling dat jullie, mijn trouwe discipelen, hier kwamen om de zware sluier van het massabewustzijn te vernietigen en de opwaartse kracht hier te verankeren. De dagen zijn voorbij dat de mensen zomaar lagere energie konden manifesteren zonder te voelen dat zij de verantwoording voor de consequenties moesten dragen.

Ware vrijheid begrijpen
Ware vrijheid is alles creëren wat je wilt, in het volle gewaarzijn dat je op hetzelfde moment de consequenties voor jezelf creëert. Ware vrijheid betekent dat mensen die in de materiële wereld aan het scheppen zijn, onvermijdelijk één worden met hun schepping. Als de medescheppers geïncarneerd zijn, zijn ze gedreven om mede te scheppen, maar zolang zij zich vereenzelvigen met de energie van het massabewustzijn en zichzelf niet als verlengstuk van dezelfde Schepper beschouwen, creëren ze in veel gevallen drama’s, omdat zij beginnen te strijden voor de enige waarheid die door een dualistisch filter in het leven wordt geroepen. Deze plek hier in Jeruzalem is één tragisch voorbeeld dat de mensen niet in staat zijn gebleken hun drama’s op te geven en daarom zijn de medescheppers die hier geïncarneerd zijn, niet in staat geweest om werkelijk mede te scheppen, maar zijn begonnen hun eigen cycli in het strijdende epische drama te creëren.

Want ik zeg jullie dat je de stroom van de Rivier van Leven niet in kunt gaan met het dramabewustzijn. Je kunt geen gouden eeuw manifesteren tot je de behoefte om te strijden voor je eigen waarheid hebt opgegeven. Je hoeft alleen dit niveau van denken, of laat me liever zeggen bewustzijn, maar te transcenderen. Want die muren moeten natuurlijk worden afgebroken, omdat de mensen denken dat aan hun kant van de muur de waarheid is en de andere kant van de muur ongelijk heeft.

In de gouden eeuw kan er geen enkele scheiding bestaan tussen het Goddelijke Manlijke en Goddelijke Vrouwelijke, geen scheiding tussen religies, want hoe kan er scheiding binnen één God zijn, binnenin de Schepper die de bron van Licht is, die in de eindeloze stroom van Zuiverheid en Onvoorwaardelijkheid is? Hoe kan het dat dezelfde Schepper de ene voorwaarde aan één religie stelt en een andere aan een andere religie – en die mensen denken dat ze gescheiden moeten worden door een muur?

De muren die mensen fysiek en in hun geest hebben gebouwd, zijn natuurlijk niet alleen de scheiding tussen hen en God geworden, maar een gevangenis voor henzelf, omdat zij niet kunnen meegaan, zelfs als ze dat wilden. De rollen in hun drama zijn de muren geworden, de tradities in de buitenwereld zetten de ziel gevangen en dwingen het bewustzijn om in hetzelfde cirkeltje te blijven ronddraaien.

Denk eraan dat de regenboog symbool staat voor de Gouden Eeuw
Hierbij herinner ik je aan het visioen van de regenboog, die het symbool is voor het Aquariustijdperk.** Denk eraan hoe de Schepper een regenboog kan scheppen uit zonlicht en regenbuien. Hoe de wolken in de lucht nooit hetzelfde zijn en hoe gemakkelijk het is om een regenboog te zien, als de omstandigheden het toelaten. Wat is een regenboog nog – die verdwijnt als jouw gezichtshoek verandert, of de hoek van het zonlicht verandert of de fysieke omstandigheden veranderen. Laat dit symbool je eraan herinneren hoe gemakkelijk je op het materiële vlak kunt medescheppen. En dat het een grote illusie is dat het optrekken van muren tussen elkaar de Rivier van Leven en de eeuwig transcenderende God kunnen tegenhouden!

Denk aan het symbool van de regenboog en laat dit je eraan herinneren dat jij, alleen als jij de invalshoek verandert, misschien zou kunnen inzien dat er totaal geen reden is om het drama voort te zetten vanwege die ene waarheid. Dat geldt voor alle hoofdreligies en ook voor de mensheid.

Denk aan de regenboog als symbool van eenzijn, het Aquariustijdperk, waarin geen uiterlijke verschillen tussen religies meer kunnen zijn, want er zal maar één religie zijn, de religie van het hart, omdat mensen toegeven dat zij deel van de ene, de zelfde Schepper uitmaken. Ze waarderen elkaar als deel van dezelfde God. Ze delen graag en bereidwillig hun aanwezigheid in dezelfde Schepper.

Kijk naar de natuur; kan er een kracht zijn die de creatieve stroom tegenhoudt? De vogels vliegen nog steeds en de vlinders zien geen scheiding tussen Joodse en Arabische gebieden, en de vogels maken nesten aan beide kanten van de Klaagmuur, terwijl de mensen gescheidenheid tussen mannen en vrouwen hebben gecreëerd. Jullie zijn hier gekomen om jullie aanwezigheid te delen en te demonstreren dat ondanks regels in de buitenwereld, de scheiding tussen de mens en God niet echt is.

Ik ben de Goeroe van Eenzijn en ik heb inderdaad mijn Aanwezigheid hier gemanifesteerd en denk alsjeblieft aan mij als de lachende Boeddha die op de daken zit en lacht. Want wat kun je anders, als je al die regels en tradities in de buitenwereld ziet, wanneer de mensen denken dat zij door al die oude regels en tradities in stand te houden, door God verlost worden. NEE! Jullie, mijn geliefde discipelen hebben gezien dat er geen verschil tussen de mensen kan bestaan en jullie hebben de verschillende houdingen gezien die mensen aangenomen hebben. Maar kan de geest inderdaad gescheiden worden? Nee, dat kan niet! Veranker jullie aanwezigheid hier en mediteer een ogenblik op het beeld dat jij jezelf als een levensbron ziet die zich door de scheidingsmuren verspreidt, door de wereld en over Israël en om de wereld heen, omdat ik inderdaad geen enkele scheiding kan scheppen. Ik schep enkel eenzijn en ik zie jullie allemaal – de mensheid – één met mij, één met de meest liefdevolle Schepper.

Visualiseer eens hoe het bewustzijn van de woestijn, opnieuw, de lieflijke weide wordt waar de bloemen in bloei staan en het groene gras groeit, waar de vogels zingen en de vlinders dartelen. Hoe kan er een woestijn in hun bewustzijn zijn als de mensen zich als een onderdeel van God bezien? Daarom ben je hier naartoe gekomen, om dat te laten zien.

Ik verzegel jullie en deze plek die alle drie religies als het heilige der heiligen beschouwen, ik verzegel deze plek in de energie van eenzijn. Omdat ik zeg dat geen enkele andere plek heiliger is dan het hart van mensen die één zijn met de eeuwig transcenderende Schepper. De harten die proberen één te worden met God – dat is het Heilige Land, en dat is het eenzijn dat ik ben komen demonstreren door jullie allemaal! Merk de Boeddhanatuur overal op en breng dit bewustzijn overal naar deze tempel. Omdat er echt geen scheiding bestaat tussen de mens en God! Er is GEEN SCHEIDING tussen de Schepper en zijn schepping.

*Verwijst naar een waar gebeurd incident dat een paar dagen eerder plaats had, toen een groep Joodse fanatiekelingen zich toegang baande tot het erf van de moskee en probeerden te verhinderen dat moslims naar binnen gingen. Relletjes braken uit en de Israëlische oproerpolitie en het leger werden erbij geroepen, waardoor het twee dagen lang onmogelijk was de Koepel van de Rots te bezoeken.

**Noot: Dit is een quote uit Maitreya’s Boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom‘:

Laat me je een illustratie geven van waarom het zo belangrijk is om te vermijden gefixeerd te raken op één bepaalde uitdrukkingsvorm van spirituele waarheid. Je hebt ongetwijfeld de oeroude mythe gehoord van een pot met goud die aan het eind van de regenboog ligt en je weet ook wel dat niemand die ooit gevonden heeft. De meeste mensen zouden zeggen dat er geen goud is, maar de echte reden is dat er geen regenboog is. Een regenboog wordt uit zonlicht gecreëerd dat in prisma’s gesplitst wordt die door regendruppels in de lucht gevormd worden. Toch kun je deze splitsing slechts vanuit een bepaalde hoek zien. Wanneer je een regenboog ziet, heeft die regenboog geen universeel bestaan, omdat je die alleen maar vanuit een bepaalde invalshoek kunt zien. Als je een paar kilometer verderop bent, zou je misschien geen regenboog zien, of misschien wel een regenboog maar dan een andere. Ook beweegt die zich voor je uit als je er dichter bij komt en je kunt die dus nooit inhalen.

Een spirituele of religieuze lering moet je als een regenboog zien. Hij geeft een beeld van Gods transcendente en denkbeeldige realiteit en hoewel het een deugdelijk gezichtspunt is, toont die de transcendente realiteit slechts vanuit een bepaalde hoek. Dus is het mogelijk om dezelfde werkelijkheid vanuit een andere hoek te bekijken en een lering te krijgen die wel anders, maar wel deugdelijk is. Dus is het nutteloos om te vechten om welke regenboog de beste is, als de bedoeling van de lering enkel is om de transcendente realiteit die erachter zit weer te geven. De ware bedoeling van een spirituele lering is jou naar een pot met goud te laten gaan zoeken, die een directe, innerlijke ervaring van de transcendente Geest van God is.