Wat je naast het gescheiden Zelf nodig hebt

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 17 april 2009, Lourdes

Mijn geliefde harten, ik, Maria, kom jullie begroeten op deze heel gunstige plaats voor deze conferentie. ‘Gunstig’ is een concept en woord dat veel gebruikt wordt in de oosterse leringen van de Boeddha, die – hoewel het uiterst strijdig lijkt met de vele mensen die mij hier komen aanbidden in de vorm van de katholieke maagd Maria – ben ik er niettemin één mee, zoals de Goddelijke Moeder altijd één is met de Goddelijke Vader. De vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder is één met de vertegenwoordiger van de Goddelijke Vader voor planeet aarde, de Heer van de Wereld, Gautama.

Ik wil graag dat jullie je afstemmen op de onvoorwaardelijke vrede van de Boeddha. ‘Onvoorwaardelijk’ is het sleutelwoord. Wat staat echte heling dan in de weg? Zijn het niet simpelweg de voorwaarden die je bent gaan accepteren nadat je de ene onderliggende voorwaarde bent gaan accepteren, de illusie dat jij ooit gescheiden van je Goddelijke Vader zou kunnen worden? Je denkt dat de Goddelijke Moeder en elke uitdrukkingsvorm van haar Wezen, gescheiden zou kunnen zijn van die Goddelijke Vader.

Denk eens aan de kleuren van de vele standbeelden die hier staan. Lichtblauw en wit, door mij uitgekozen om mij in deze verschijning te presenteren om de zuiverheid van de Goddelijke Moeder en de blauwe vlam van de Wil van God, de Goddelijke Vader te symboliseren. Het lichtblauw om aan te duiden dat er ten tijde van deze verschijning – en zelfs daarna, voor de hele geschiedenis van het christendom tot aan dit moment toe – geen openheid en bereidheid was om zich echt af te stemmen op de wil van de Vader en te accepteren. Want het christendom heeft natuurlijk het beeld bevordert van de externe God in de lucht, het ver verwijderde wezen hierboven, dat je enkel kunt bereiken door een externe autoriteit, zoals de kerkhiërarchie.

Een les in nederigheid
Sommigen van jullie zijn hier gekomen om een les in nederigheid te krijgen en dit is zeker op ieder van jullie van toepassing. Voor elk van jullie kan die les enigszins anders zijn, afhankelijk van je psyche. Ik vraag jullie om na te denken over welke les in nederigheid jij misschien persoonlijk nodig hebt en die meester te worden om het meeste voordeel uit dit boek te halen – om het volle potentieel te bereiken dat je persoonlijk kunt bereiken.

Jullie krijgen zeker allemaal een les in nederigheid, aangezien jullie spirituele mensen zijn die op de wereld leven en er altijd geluid aanwezig is dat je probeert af te leiden en je aandacht weg te halen van de onvoorwaardelijke vrede van de Boeddha. De demonen van Mara proberen je uit je meditatie onder de Boboom van je IK BEN Aanwezigheid weg te halen en je te vereenzelvigen met de materiële omstandigheden die jouw fysieke lichaam of geest teisteren en waarvoor je genezing zoekt door een wonderbaarlijke bron buiten jou.

Ik weet heel goed dat veel spirituele mensen meer inzicht hebben, een veel groter inzicht dan de vele katholieken die hiernaartoe komen. Maar ik wil graag dat jullie allemaal nadenken over een algemene les in nederigheid die op de meesten van jullie van toepassing is, hoewel met individuele nuances natuurlijk. Je kunt naar de processie kijken van de mensen die hier genezing zoeken. Je kunt, zoals enkelen van al hebben gevoeld, een gevoel van droefheid krijgen – om mensen zo gevangen te zien in een bepaalde denkwijze die het heel erg moeilijk voor hen maakt om zelf heling te bereiken. Zij zoeken die bij een externe bron en denken dat het niet anders kan. Want de kerk waar ze bij zijn, heeft de echte leringen van Christus – dat het koninkrijk van God dat binnenin jou zit – afgenomen.

Ik vraag jullie eerlijk met je hart te overwegen of je een heel klein beetje het gevoel krijgt dat je verder gevorderd bent, intellectueler, volwassener, of in bepaald opzicht superieur aan de mensen die naar deze plaats komen om genezing te zoeken. Mijn doel is jullie te tonen dat er een diepere les in nederigheid is.

Velen van jullie proberen een of andere vorm van genezing te vinden voor jullie zelf, misschien fysiek, misschien een diepere psychische, spirituele genezing. Sommigen van jullie hebben deze leringen al een poosje bestudeerd en toegepast. En hoewel jullie grote vorderingen hebben gemaakt, weten jullie dat er nog steeds iets is dat tussen jou en je totale potentieel staat, waaronder innerlijke vrede. Je zou er misschien over kunnen nadenken waarom het zo moeilijk voor jullie is om die laatste voorwaarde die je tegenhoudt, te overwinnen. En nu zou je misschien eens de mensen in ogenschouw kunnen nemen die naar deze plaats komen om fysieke en in sommige gevallen psychische genezing te zoeken.

Waarom sommigen genezen worden en anderen niet
Sommige mensen die hier komen, worden daadwerkelijk genezen, terwijl anderen – vele – hier komen en niet genezen worden. Je zou misschien kunnen zeggen dat er op deze plaats iets moet zijn dat het vermogen heeft om genezing te bevorderen. Waarom kunnen sommige mensen wel genezen worden en andere niet? En wanneer je hier met de wijsheid van je hart naar kijkt, besef je dat er maar één verschil is tussen degenen die geheeld worden en degenen die niet geheeld worden. Het enige verschil is dat degenen die geheeld worden – totaal – kunnen accepteren dat zij geheeld zijn. Terwijl degenen die niet geheeld worden, een voorwaarde hebben die totale acceptatie in de weg staat.

Je zou misschien eens bij jezelf kunnen kijken wat jou ervan afhoudt om door te breken naar wie jij echt bent. Je ziet misschien dat jij, per slot van rekening, niet heel veel anders bent dan de mensen die hier komen. Sommigen van jullie hebben een voorwaarde die hen verhindert om de genezing volledig te accepteren. Wat er bij die acceptatie gebeurt, is dat je jouw identiteitsgevoel omschakelt, zodat jij jezelf niet meer beschouwt als iemand die niet heel is. Je accepteert dat jij iemand bent die daadwerkelijk heel is. Dit is de omschakeling in identiteit die jullie allen moeten maken om volledig te zijn wie jij bent. En natuurlijk gebeurt het niet in één groots moment, maar wel door vele kleine momenten waarin jij een nieuwe identiteit accepteert.

Ik vraag je in overweging te nemen dat veel van jullie het potentieel hebben om een belangrijke genezing te ervaren door dit boek te gebruiken. Maar om die heling tot stand te brengen, moet jij je identiteit omschakelen, zodat jij je als een heel wezen kunt accepteren. En daarvoor moet je misschien naar een of andere voorwaarde kijken, een of andere overtuiging, die jij nog niet eerder hebt gezien. Ik ken al jullie harten. Er is niet één die zijn voorwaarden niet zou loslaten als hij die echt zou kunnen zien. En het enige wat in de weg kan staan om de voorwaarde los te laten, is dat je die nog niet gezien hebt, of gezien hebt wat het is.

Wees bereid om nederig te worden en te zien wat je nu niet kunt zien. Wees bereid om naar de goeroe op zoek te gaan – die vaak in de vorm van een mier komt – om jou te zeggen wat jij zelf niet kunt zien. Slechts door om te schakelen, kun je heelheid bereiken. Je weet er genoeg van om te weten dat dit niet door een wonderbaarlijke bron van buiten je komt.

Noot: De rest van dit dictaat staat in het boek ‘Heal Yourself by Clearing the Chakras’.