Laten we ons verheffen boven het vechten om Land!

ONDERWERPEN: Hoe kunnen mensen eigendomsrecht op land claimen? – Hoe kijk je naar de machtselite en hoe ga je ermee om – Je bewust zijn van de machtselite zonder hen macht te geven – Nationale staten in de Gouden Eeuw – De sleutel tot begrip onder naties – Schijnheiligheid op nationaal niveau – Naties die afstand doen van alle militaire macht

Geascendeerde Meester Saint Germain, 20 mei 2007

Zeer vereerde dames en heren, ik wil allereerst graag de vreugde van Saint Germain tot uitdrukking brengen, zodat jullie kunnen voelen hoe blij en dankbaar ik ben voor jullie aanwezigheid hier. Dus voel in jouw hart dat je in de Aanwezigheid van Saint Germain bent, de God van Vrijheid voor de aarde.

Want ik ben inderdaad dankbaar dat jullie hebben willen doen wat heel weinig mensen op deze aarde willen doen, namelijk naar de balk in je eigen oog te kijken, om hem eerlijk te herkennen en los te laten. Je erdoorheen te werken, niet alleen in jullie eigen bewustzijn, maar in het collectieve bewustzijn van dit werelddeel. Want als sommigen niet bereid zijn dit te doen, hoe moet je het collectieve bewustzijn dan verheffen? En als je het collectieve bewustzijn niet verheft, hoe transcenderen wij dan de patronen van conflictsituaties en oorlogen die dit werelddeel zo vaak verscheurd hebben?

Hoe kunnen mensen eigendomsrecht op land claimen?
Wat is ‘mijn land’, geliefden? Is dat een fysieke manifestatie, is het een fysieke plek waar jij een grens omheen kunt trekken, of is het meer? Want waar ik jullie graag naar zou willen laten kijken, is het feit dat juist een van de belangrijkste oorzaken van oorlogen op dit werelddeel – zoals natuurlijk op de hele wereld – juist het feit is dat heel veel mensen zichzelf als eigenaar van een stuk land beschouwen. En om dat land te beschermen – of het uit te breiden door een lijn op een kaart een paar kilometers de een of andere kant op te verschuiven – waren ze bereid ontelbare aantallen van hun medemensen te doden.

Wat voor dwaasheid is het dat mensen eigendomsrecht op een stuk land ontwikkelen en het van hen noemen? Behoort de hele planeet niet toe aan Moeder Aarde? Want is de hele planeet niet een uitbeelding in vorm van de aardemoeder zelf? Wie kan dan een lijn op een kaart trekken en zeggen: “Dit is nu ons land. Wij bezitten het en als iemand hier naar toe wil komen, zullen wij hen doden voor zij ons doden.”

Waarom ontwikkelt dat gevoel van eigenaarschap zich? Welnu, er zijn twee redenen voor, zoals er voor alles twee redenen zijn. De ene is de persoonlijke reden van het ego van iedereen dat een gevoel van veiligheid en macht nodig heeft. En wanneer je het gevoel hebt dat je een stuk land bezit dat van jou, persoonlijk van jou, is en jij een grenslijn rond dat land kunt trekken, dan ga je denken dat niemand het van je kan afnemen en dan voelt het ego zich veilig en de baas. En op grotere schaal ontwikkelt een groep mensen een nationale identiteit, trekt een grens rondom een stuk land en dan voelt hun collectieve ego opnieuw een gevoel van veiligheid en macht.

Maar er bestaat een groter probleem op het menselijke vlak. Namelijk, waar Jezus over sprak, toen hij het had over samenzweringen, dat er in de hogere – de mentale, emotionele en etherische – rijken gevallen wezens zijn die een complot aan het smeden zijn om deze wereld in handen te krijgen en de macht over deze mensen te krijgen. En hoe krijgen zij de mensen op aarde in hun macht? Ze doen dat hoofdzakelijk met de verdeel- en heersmethode, de verdeel- en heersfilosofie, de verdeel- en heersstrategie. In de hemel zijn wij allemaal één, omdat ieder van ons weet dat hij één met de Schepper is – en dus weten we dat alles uit de Schepper is voortgekomen en dat we daarom één met elkaar zijn.

Het is natuurlijk de bedoeling dat de mensen op aarde het Lichaam van God op aarde manifesteren, zich als onderdeel van het ene lichaam van God zien. En wanneer zij dat doen, is er geen ruimte voor duisternis en dualiteit op deze planeet. Want hoe kunnen er oorlogen gevoerd worden als alle mensen zichzelf als één geheel zien? Wie is zo dom zijn om zijn rechterarm als vijand te zien en die arm af te hakken, wanneer je wel beseft dat die arm deel uitmaakt van jouw lichaam en dat het lichaam zonder die arm lijdt, misschien zelfs wel sterft?

Je kunt alleen een ander menselijk wezen doden wanneer jij je niet als deel van het Lichaam van God ziet en daarom andere mensen niet als deel van datzelfde lichaam kunt zien. Dus hebben de gevallen wezens een plan gemaakt om de mensheid met hun strategie te verdelen om te voorkomen dat het bewustzijn van Eenzijn op deze planeet opkomt.

Er zijn natuurlijk veel manieren om dat te doen, maar ik wil graag jullie aandacht vestigen op het feit dat een van de belangrijkste manieren is door hen in groepen te verdelen die wonen op een bepaald, goed afgebakend stuk land met grenzen er omheen. En hen vervolgens te laten geloven dat zij een soort verplichting hebben om dat land te verdedigen, of uit te breiden door andere mensen te doden, als dat nodig mocht zijn.

Hoe kijk je naar de machtselite en hoe ga je er mee om
Dit is een van de belangrijkste strategieën van degenen die de mensheid in hun macht hebben. En daarmee bedoel ik natuurlijk de overheden en de beesten in hogere sferen, zoals Maitreya uitlegt. Want is het niet de machtselite op aarde die dit bewust en weloverwogen doet, want zij hebben gewoon niet de ontwikkeling of het bewustzijn om zo’n globale strategie te verzinnen. En de reden is dat degenen die geïncarneerd zijn, natuurlijk gevoelig zijn voor hetzelfde mechanisme dat jullie allemaal ervaren – dat jij, wanneer je in een fysiek lichaam zit, alles vanuit de materiële wereld ervaart en dus het grotere perspectief verliest.

Dus zelfs al zijn er diverse machtselitegroepen die vanachter de schermen complotten aan het bedenken zijn, moet ik zeggen dat zij niet het bewustzijn hebben om bewust de globale strategie uit te voeren die uitgebroed is door de geest van degenen die niet fysiek geïncarneerd zijn. Dus, de geïncarneerde machtselitegroepen zijn gewoon marionetten. Ze worden alle kanten op getrokken door degenen die niet in het fysieke rijk zijn, degenen die zij tot hun meester gemaakt hebben.

Er zitten veel mensen in de machtselite die volledig aan een bepaald stuk land gehecht zijn en bereid zijn oorlog te voeren tegen de mensen in het buurland die ook een machtselite in dat land hebben gevormd. En dat is eigenlijk de reden dat deze planeet niet door één gecentraliseerde machtselite is overgenomen – want de leden van de verschillende machtselites staan vijandig tegenover elkaar en kunnen niet samen een eenheid vormen. En die zullen nooit samen een eenheid vormen, zolang zij zich aan het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn, vastklampen. En mochten ze dat bewustzijn van gescheidenheid ontstijgen, wat zou er dan gebeuren? Dan zouden ze het spirituele pad opgaan en dichter bij Christusschap komen en daarmee hun behoefte aan macht en controle achter zich laten.

Ik vraag jullie de planetaire geschiedenis en de geschiedenis van Europa vanuit een groter perspectief te bezien. Want wat ik jullie wil geven, is het realiteitsbesef dat wij, hoewel we steeds weer over de machtselite spreken, in jullie geen gevoel van angst of hopeloosheid of zelfs boosheid of vijandschap ten opzichte van die machtselite willen kweken. Er is in feite een heel goede reden waarom we niet al te specifiek over de machtselite spreken, want wij willen niet dat onze meest volwassen en evenwichtige studenten een dualistische strijd aangaan met bepaalde individuen of groepen of instituties op aarde.

Let op het feit dat Jezus Christus zelf nooit een fysieke strijd met een machtselite uit zijn tijd is aangegaan, of dat nu de leiders van de Joodse religie of het Romeinse Rijk waren. Er waren natuurlijk mensen die wilden dat hij de krijgsman-koning was die Israël van de Romeinen zou bevrijden en de macht van God in de strijd zou brengen. Maar Jezus wist heel goed dat het de bedoeling was dat hij een hoger voorbeeld moest geven en een leer naar buiten moest brengen die boven de dualiteit staat.

Je bewust zijn van de machtselite zonder hen macht te geven
Zelfs al willen wij dat jullie je ervan bewust zijn dat de machtselite bestaat – zelfs al willen wij dat jullie de oproepen doen die Aartsengel Michaël en zijn legioenen autoriseert om een aantal machtselites van de aarde te verwijderen – wij willen niet dat jullie je aandacht hierop concentreren. Want zoals we al eerder besproken hebben, wanneer jullie je aandacht ergens op vestigen – met een negatieve emotie zoals angst of boosheid – dan vervorm je energie. En die vervormde energie wordt dan door jouw aandacht tegen de mensen gericht op wie jij je boos voelt.

En wat gebeurt er met die emotionele energie? Hoewel het misschien een bepaalde invloed op de mensen kan hebben, zullen de beesten en de overheden achter die mensen die energie opzuigen en als voeding voor zichzelf gebruiken. Dus je ziet, het is maar al te waar – zoals sommige new age-mensen zeggen – dat waar jij je tegen verzet, juist standhoudt. En waar jij je aandacht op vestigt, vergroot je. Maar dat gaat alleen op als jij je aandacht richt op iets met een negatieve emotie, of een gevoel van hopeloosheid of wanhoop.

En daarom vragen we jullie natuurlijk de middenweg van het Christusonderscheid te vinden, dat je laat erkennen dat er een machtselite op aarde is die de maatschappij op veel manieren beïnvloedt en dat jij je hier goed bewust van moet zijn en het waar nodig aan het licht moet brengen. Maar je gaat niet het dualistische bewustzijn in, omdat je denkt dat jij met die elite moet vechten en slag moet leveren. Want je beseft dat de fysieke elite niet echt het probleem is. Het werkelijke probleem is een bewustzijnsstaat, namelijk de verkeerde overtuigingen en ideeën en het beest en overheden op de achtergrond van het fysieke rijk.

Wanneer je dit beseft, weet je dat de ware vijand nooit mensen zijn, het is eigenlijk de bewustzijnsstaat. En het is zelfs bedrieglijk om te zeggen dat er een vijand bestaat, want in werkelijkheid is er geen vijand. Want wanneer je in het centrum van de geest van Christus bent, besef je dat het bewustzijn van de antichrist niet jouw vijand is. Want je maakt je niet echt druk over het bewustzijn van de antichrist in die zin dat je gelooft dat het macht over jou heeft en jij er dus tegen moet vechten om jezelf ertegen te beschermen.

Nee, jullie hebben naar de oproep van Christus geluisterd om het punt van overgave te bereiken, zodat de prins van deze wereld niets bij jou vindt, wanneer hij komt. Het dualiteitsbewustzijn komt en vindt geen elementen van dualiteit, geen illusies waardoor dit macht over jou kan krijgen en jou dwingt die dualistische strijd aan te gaan, of het nu gaat om land, of welke religie de juiste is, of dat het gaat over welke natie superieur is aan een andere.

Nationale staten in de Gouden Eeuw
Dus vind dat gevoelige evenwicht. Want wanneer je kijkt naar de geschiedenis van Europa, zie je dat het aan evenwicht ontbreekt, de evenwichtige benadering van het leven dat gebaseerd wordt op Christusonderscheid. Want elke keer dat er oorlogen en conflicten in dit werelddeel voorkwamen, kwam dat dan niet omdat twee groepen mensen beide uit hun evenwicht waren geraakt? En één groep dan naar het ene uiterste overging en de andere groep naar het andere uiterste en elkaar vervolgens als vijanden bezagen. En daarna begon zich steeds meer negatieve energie op te stapelen, totdat er een kritieke massa werd bereikt die het denken en de emoties van beide groepen mensen zo overweldigde dat zij elkaar de letterlijk de strijd aanbonden.

En ze wilden het pas opgeven als een van hen overwonnen was of beide zo uitgeput dat ze in feite inzagen dat het absurd was om de strijd voort te zetten. Het potentieel voor Europa is dat er een kritieke massa mensen wakker wordt en zegt: “We hebben genoeg van deze dualistische strijd, waaronder de dualistische strijd om land.”

Wat houdt dat eigenlijk in? Houdt dat in dat ik zeg dat er geen afzonderlijke landen meer moeten zijn en dat heel Europa één natie moet worden? Dat is niet helemaal wat ik zeg, hoewel ik moet zeggen dat het duidelijk is dat wanneer we de Gouden Eeuw ingaan, er bepaalde landen zijn die als afzonderlijke naties zullen verdwijnen, omdat zij zich realiseren dat het ontstaan van hun land uit het dualiteitsbewustzijn geboren werd en niet vanuit een hoger rijk zo werd ontworpen.

Dus wat ik wel zeg, is dat er bepaalde naties in Europa zijn die werkelijk door God ontworpen zijn om een bepaalde Godvlam, een bepaalde nationale eigenschap en individualiteit tot uitdrukking te brengen. Maar er zijn ook naties in Europa die niet door de geascendeerde meesters werden ontworpen en die niet echt een afzonderlijke nationale identiteit in het spirituele rijk hebben. Ze hebben een afzonderlijke nationale identiteit in de fysieke wereld, omdat zij – door de dualistische strijd, door het dualiteitsbewustzijn – die vergankelijke nationale identiteit ontwikkeld hebben, dat vergankelijke zelfgevoel dat hen dwingt zich als tegengesteld aan andere landen of andere groepen mensen te typeren.

Dus naarmate de Gouden Eeuw vordert, zullen de grenzen opnieuw bepaald worden, sommige naties in Europa smelten samen in Europa. Want er zal een bewustwording komen, omdat twee groepen mensen die tegenwoordig door een grens worden gescheiden, gaan inzien dat zij meer met elkaar gemeen hebben dan wat hen scheidt. En dus zeggen ze dan: “Waarom houden we een kunstmatige deling tussen ons in stand, wanneer we veel meer kunnen bereiken als wij één worden?”

Ah, ik besef dat hiervoor een drastische omslag in bewustzijn nodig is, maar ik moet zeggen dat het lang niet zo drastisch is als de omslag waar Jezus over sprak, de omslag tussen de katholieke denkwijze, het katholieke wereldbeeld, en het nieuwe wetenschappelijke wereldbeeld dat in de Renaissance werd geboren. Dit werelddeel heeft eerder verschuivingen meegemaakt en het kan en zal opnieuw verschuiven. Want zijn jullie hier ook niet uit veel verschillende landen gekomen? Kwam iemand van jullie hier binnenwandelen, in de kleuren van de nationale vlag gekleed, en zetten jullie je stoelen verder van de mensen af uit andere landen waarmee jullie een moeilijke relatie hebben gehad, misschien omdat ze jullie altijd versloegen in een voetbalwedstrijd of een andere domme menselijke wedstrijd?

Nee, je kwam hier binnen en vergat je nationale identiteit, in plaats daarvan reikten jullie naar een hogere identiteit, namelijk die als zoon of dochter van God, die spirituele wezens zijn en die boven menselijke indelingen staan. En zoals jullie eerder besproken hebben, zijn jullie inderdaad één geworden. En daarom kan ik jullie vertellen dat jullie een patroon hebben gevormd, jullie zijn met een nieuwe impuls gestart – een nieuw zaadje is begonnen uit te spruiten in het collectieve bewustzijn van Europa.

En als dit verzorgd wordt en hopelijk in de toekomst door andere conferenties sterker wordt, kun je natuurlijk zien hoe de bloem zich kan gaan ontvouwen. En dan komt er, ineens, een andere vorm van bewustwording in Europa – dat als we meer dan zondaar zijn, als we meer dan een hoog ontwikkeld dier zijn, als we echt spirituele wezens zijn, dan kunnen we ons niet meer in de allereerste plaats met onze nationale identiteit vereenzelvigen. We moeten ons dan als spirituele wezens beschouwen die deel uitmaken van het Lichaam van God.

En dan wordt de nationale identiteit ineens minder belangrijk en valt op de juiste plaats, en heeft minder gezag dan de spirituele identiteit. En dit kan dan een nieuwe stroming in het collectieve bewustzijn opwekken, omdat de starheid rondom de nationale identiteit en specifieke grenzen ineens beginnen te verzwakken en vervagen. Totdat mensen zich gaan afvragen: “Waarom zouden wij deze oude patronen aanhouden van een vaststaande mening over andere mensen hebben, alleen maar omdat zij in een bepaald land wonen dat wij van oudsher door een bepaald filter hebben gezien en wij nu beseffen dat dit dualistisch van aard en slechts een illusie is?”

De sleutel tot begrip onder naties
Dit is inderdaad een van de grootste problemen die tot conflicten tussen naties leidt. De neiging van het menselijke ego om te generaliseren, de leden van een ander land niet als individuele menselijke wezens te bekijken, maar als een soort niet-mensen die allemaal hetzelfde etiket dragen. Waardoor mensen dan redeneren dat alle burgers van het buurland slechte of kwaadaardige mensen zijn die eropuit zijn om hen te krijgen en wij ons daarom moeten verdedigen door hen allemaal te doden.

Hoe kan er begrip of zelfs contact tussen verschillende naties zijn, wanneer je eenmaal in die bewustzijnsstaat terecht bent gekomen? Want je bent dan niet in staat om met andere mensen te communiceren of hen te begrijpen, tenzij je hen als unieke individuen ziet in plaats van hen allemaal te beoordelen op een of andere denkbeeldige nationale identiteit die jij in jouw eigen geest hebt gevormd – en die misschien totaal niet klopt met wie deze mensen zijn.

Ik kijk naar de spirituele mensen opdat jullie inzien dat jullie natuurlijk allemaal unieke individuen zijn. Wat inhoudt dat er unieke individuen in iedere natie zijn. En daarom heeft het geen zin te zeggen dat alle Engelsen zus zijn, of alle Fransen zo, of alle Duitsers zo doen. Want in een natie met miljoenen mensen zijn er natuurlijk mensen met ieder type individualiteit. Het zijn allemaal individuen – er zijn goede mensen, er zijn niet zulke goede mensen, er zijn egoïstische mensen, er zijn altruïstische mensen.

Je ziet ze overal, want wanneer jij beseft dat je meer dan jouw fysieke lichaam bent – meer dan een dier, meer dan een zondaar – dan realiseer jij je dat je niet op de aarde thuishoort. Je bent niet uit de aarde voortgekomen, of het nu het stof der aarde, of de dierlijke evolutionaire keten, is. Nee, jullie kwamen uit het spirituele rijk, dus jullie staan werkelijk boven deze menselijke indelingen in de buitenwereld. En dan bezie jij jezelf zonder dat filter van menselijke indelingen en dan kun je andere mensen ook zien zonder dat filter.

En wanneer dit op grotere schaal gaat gebeuren – zoals dat in Europa al begonnen is – wordt er een impuls opgebouwd en zal er een verschuiving gaan plaatsvinden. En dan zullen mensen gaan beseffen dat de mensen van het buurland mensen zijn die veel op hen lijken. In bepaalde opzichten zijn ze anders, maar ze zijn niet fundamenteel anders. Omdat je buren op het diepere niveau van jouw wezen net als jij zonen en dochters van God zijn. Natuurlijk hebben zij ook een op hun ego gebaseerde bewustzijnsstaat, maar als je bereid bent te erkennen dat jouw eigen natie ook een op het ego gebaseerde bewustzijnsstaat heeft, dan begrijp je dat jij je niet tot prooi kan laten maken van de illusie dat jouw ego niet zo slecht is als het ego van een andere natie – en het daarom gerechtvaardigd is dat jij jouw ego laat gelden door anderen te doden.

Schijnheiligheid op nationaal niveau
Het zijn net twee jongetjes die in de zandbak zitten te spelen en ruzie maken. En om de ander af te troeven zegt het ene jongetje tegen het andere: “Mijn vader is sterker dan jouw vader!” waarop het andere jongetje zegt: “Nee, mijn vader is sterker dan jouw vader!” En zo blijven ze ruziemaken en ik moet zeggen dat veel ruzies bij de mensen eigenlijk ontstaan waarbij de één zegt: “Mijn ego is beter dan dat van jou!” en de ander zegt: “Nee, mijn ego is goed.” Jouw ego is slecht, maar mijn ego is oké!”

En dat gebeurt zelfs op nationaal niveau, omdat een volk zo verblind wordt door hun op het ego gebaseerde nationale bewustzijnsstaat dat één natie gelooft dat die het recht heeft te beweren dat een andere natie slecht is en dat zij ze daarom tegen hen op mogen trekken om hen te doden of te veroveren en hen te onderdrukken of de macht in handen te nemen. Want door hen met kracht en geweld te onderdrukken, zouden ze eigenlijk Gods werk doen en de planeet verbeteren. Kijk eens hoe vaak een natie serieus gelooft dat ze oorlog moest voeren om vrede te brengen. Wat voor dwaasheid is dit, mijn geliefden? Hoe kan iemand die maar een greintje Christusonderscheid heeft ooit geloven dat je vrede kunt sluiten door oorlogen?

En kijk dan eens wat een plaag dat op dit werelddeel is geweest, zelfs zo erg dat de meest verwoestende oorlog die er in de opgetekende geschiedenis van de wereld te zien is geweest, de Tweede Wereldoorlog, door sommigen in Europa bestempeld werd als de Oorlog die alle Oorlogen moest beëindigen, omdat zij in alle ernst geloofden dat zij deze oorlog moesten voeren om voorgoed vrede te brengen.

Ach, hoe kan zoiets ooit tot stand worden gebracht? Vrede kan alleen tot stand gebracht worden wanneer mensen verder dan de indelingen in de buitenwereld zien, omdat ze weigeren om zo verstrikt in en geconcentreerd op en gehecht te raken aan de indelingen dat ze in de dualistische strijd worden meegezogen tegen mensen die anders zijn dan zij. Als die bewustwording begint, naarmate de mensen verder kijken, zullen de mensen gaan inzien dat het niet nodig is om grote legers in stand te houden, om tegen hun buren te vechten. Want ze zullen gaan inzien dat hun buren niet hun vijand is, want ze lijken zo op hen dat het onzin is om tegen hen te vechten.

Naties die afstand doen van alle militaire macht
En dan is het mogelijk, zoals we in Zweden besproken hebben, dat hele naties zeggen: “Hebben we echt nog een militair apparaat nodig?” En ik zal jullie een beeld geven van wat het leger in sommige naties kan vervangen. Ik stel niet voor om alle aspecten van de huidige militaire traditie op te geven, want het heeft – bij wijze van spreken – wel psychologische waarde als jonge mensen negen maanden of een jaar van hun leven inleveren om hun land te dienen. Het idee is gezond; alleen wanneer het dienen van je land betekent dat jij je erop voorbereidt om je medemensen te doden, dan kan ik daar hoe dan ook niet van zien dat dat goed is.

Maar stel je de situatie voor dat aan alle jonge mensen gevraagd wordt om negen maanden of een jaar van hun tijd aan burgerlijke dienstverlening te geven, waarbij ze geschoold worden om, of voor hun eigen land of de ontwikkelingslanden, de armere naties, een of andere dienst te verlenen. Zodat ieder jong mens de ervaring krijgt om een vaardigheid te leren die zij hun hele leven met zich mee kunnen dragen en die het hen mogelijk maakt – in staat stelt – op de een of andere manier andere mensen van dienst te zijn.

Dit zou vele, vele vormen kunnen aannemen zelfs zo dat er veel naties in Europa komen die programma’s hebben om de ontwikkeling van derdewereldlanden te helpen. Stel je voor dat de dienstplicht hierdoor werd vervangen, omdat iedereen wordt opgeroepen zo’n dienst te leveren. Stel je voor hoe dit tot een omslag zou kunnen leiden in het bewustzijn van veel jonge mensen die in een cultuur zijn opgegroeid waarin ze niet een bepaald gevoel over de zin en betekenis van het leven hebben gekregen. Toch wordt ineens van hen gevraagd een waardevolle vaardigheid te leren en er wordt voor gezorgd dat zij in een situatie terechtkomen waarin ze de vruchten van hun werk kunnen zien en dat het verschil maakt voor andere mensen die veel slechter af zijn dan zij. Dit zou een geweldige dienst, een fantastische kans, kunnen zijn en dit zou zeker het begrip en de ontwikkeling van internationale verhoudingen kunnen verbreden, meer dan de meeste mensen zich kunnen indenken.

En ik weet heel goed dat veel mensen zullen zeggen: “Wel, hoe kunnen wij het leger afschaffen wanneer er landen zijn met grote legers die eropuit zijn ons te veroveren?” Maar zoals wij in Zweden hebben gezegd, stellen we niet voor dat het hele leger op dit moment afgeschaft wordt. Wat ik voorstel is een zeer geleidelijk proces en ik bedoel dat er bepaalde kleinere naties in Europa zijn die inderdaad kunnen zeggen: “We zullen ons leger vervangen door zo’n programma van belangeloze dienstverlening aan andere landen.” En dan zouden ze een matrix kunnen vormen en een impuls creëren die op den duur kan worden uitgebreid.

Wat zou hiermee dan gebeuren? Nu, ik kan je zeggen dat deze kleinere naties natuurlijk een heel ander signaal naar de kosmische spiegel zouden zenden dan het signaal dat er al eeuwenlang door de Europese naties naar is toegezonden. Want hebben we jullie niet keer op keer verteld dat het universum een spiegel is die alleen kan reflecteren wat je uitzendt? En als je naar de geschiedenis van Europa kijkt, wat is dan de boodschap die de Europese naties naar de kosmische spiegel hebben gezonden? Door zichzelf tot de tanden toe te bewapenen en door zichzelf als de vijand van andere naties te zien, hebben ze dan geen boodschap naar de kosmische spiegel gezonden van “We willen een vijand om tegen te vechten, we willen een dualistische strijd?” Wat kan het universum anders dan het de mensen naar de zin maken door hen zo’n vijand te geven?

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als een paar landen in Europa de boodschap gingen uitzenden: “We willen niet langer tegen een vijand vechten. We willen andere landen dienen in plaats van tegen hen te vechten.” De kosmische spiegel begint onherroepelijk geleidelijk een andere werkelijkheid te reflecteren. En de vijanden verdwijnen dan ineens en andere landen zouden beseffen dat ze niet langer een leger nodig hebben. En dus kan dit zich – geleidelijk – als kringen in het water verspreiden. Want begrijpen jullie niet wat ik nu uitleg – dat het bewustzijn van zich bedreigd voelen ervoor zorgt dat de bedreiging in het leven wordt geroepen. Zelfs tot op het punt dat het bewustzijn dat niet getransmuteerd is, iets heeft geschapen wat als de bedreiging van de militante islam lijkt.

Omdat de Europese naties zich ontwikkeld hebben, zijn ze er beter in geworden om elkaar niet als vijand te zien. Maar omdat Europa die dualistische bewustzijnsstaat nog niet helemaal heeft getranscendeerd, moesten ze gewoon buiten de grenzen van Europa een geschikte vijand vinden. En dit is uiteraard de reden dat de oorlog tegen het terrorisme zich heeft gemanifesteerd. Uiteraard niet alleen door Europa veroorzaakt, maar ook door een heel erg erop lijkend fenomeen in de Verenigde Staten.

Maar ik moet weer zeggen dat ik geloof dat op dit moment Europa een groter potentieel heeft om met het proces te beginnen om het dualistische bewustzijn los te laten en dat te ontstijgen dan de Verenigde Staten of een ander gebied op de wereld, met uitzondering van een paar landen hier en daar.

En dus is dit mijn visie die ik jullie vanavond graag wil geven – van een nieuw Europa, omdat de mensen niet zo op nationale grenzen en een nationale identiteit zijn gefixeerd. Omdat zij zichzelf niet als vijanden of als rivalen van mensen in andere naties beschouwen. Maar natuurlijk beseffen – zoals dat al enigszins gebeurt – dat ze zoveel meer kunnen bereiken door samen te werken dan ooit kan als ze tegen elkaar vechten of wedijveren.

Daarom wil ik aan jullie een deel, een speciaal deel van de Vrijheidsvlam schenken. Want is het niet zo dat indelingen en scheidingen je vrijheid weghalen? En de enige echte manier om vrijheid te verwerven is door één te worden, omdat er geen indelingen meer zijn. En dan is er vrijheid om te zijn wie je bent en anderen te laten zijn wie zij zijn.

Ontvang dus dat deel van de Vrijheidsvlam dat ik niet vaak aan geïncarneerde mensen kon schenken. Voel dan de tere bloesem van de Vrijheidsvlam in jullie hart, de Vrijheidsvlam die geen tegenovergestelde heeft en dus geen vrijheid is als het tegenovergestelde van gebondenheid, maar de Vrijheid van Zijn is, de Vrijheid om in de werkelijkheid van God te Zijn. De Vrijheid om je te koesteren in de zon van jouw IK BEN Aanwezigheid, verbonden met de Centrale zon van de Schepper. Dan te beseffen dat je uit die zon kwam en jij dus de zon op aarde bent. Vrijheid is te Zijn wie jij bent in God en wanneer jij Bent wie je bent in God, is er geen omstandigheid of macht op aarde die je die vrijheid kan afnemen. Want je staat volledig boven alles en ze kunnen je niet raken door jouw gerichtheid op het Wezen van God.