De Toekomst van de Planeet hangt af van jouw Bereidheid om te ZIJN

ONDERWERPEN: De krachten van het anti-Zijn in Europa – De krachten van religie en antireligie – Overwin je weerstand tegen het Levende Woord in jou – Durf ergens te beginnen – Wees bereid de mensen een voorbeeld te geven dat zij kunnen volgen
– Het potentieel van Ierland om spiritueel te hervormen – Verdeeldheid in Europa overwinnen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 19 mei 2007

Ik ben Saint Germain en zoals velen van jullie weten, was ik de stuwende kracht achter de toneelstukken van Shakespeare – hoewel ik ze eerlijk gezegd niet allemaal persoonlijk heb geschreven. Want je zult wel weten dat wij in die tijd nog geen computers hadden en alles met de hand moest worden geschreven, wat werkelijk een heel tijdrovende en bewerkelijke taak was.

Dus wat was mijn sterke motivatie voor die toneelstukken? Welnu, dat was natuurlijk het WOORD in Europa te herstellen, een proces dat al heel lang aan de gang is, niet alleen om de Engelse taal op te bouwen om die meer op de taal van engelen te laten lijken en om spirituele concepten uit te drukken, maar ook om belangrijke ideeën en gedachten die nu al eeuwenlang deel uitmaken van de wereldse manier van denken en die van de Europeanen – en die zaden zijn geweest die vrucht hebben gedragen en ervoor hebben gezorgd dat veel mensen hun bewustzijn konden uitbreiden.

Wat is echt de meest beroemde uitspraak in de stukken van Shakespeare – welnu, is het niet: “Te Zijn of Niet te ZIJN?” En speelde het zich niet af in een Europese setting waarin die eeuwige, tijdloze, universele vraag stel? En hoewel die regel zeker op alle mensen overal ter wereld van toepassing is, moet ik zeggen dat het geen toeval was dat het in Europa tastbaar werd gemaakt. Want ik moet jullie de waarheid vertellen dat de balans voor de toekomst van deze planeet inderdaad heel erg afhangt van het Europese volk en hun bereidheid die vraag bevestigend te antwoorden en te Zijn wie zij waarachtig in God zijn.

Hoe komt dat, mijn geliefden? Welnu, dat komt omdat Europa uniek is in die zin dat hier zoveel verschillende volken zijn, met heel veel verschillende achtergronden – niet alleen fysiek, maar ook in spiritueel opzicht. De vraag is: kunnen al die verschillende volken een manier vinden om zichzelf te zijn. Want als zij dat kunnen, kunnen zij ook andere mensen zichzelf laten zijn. En als wij dat doen, kunnen we zeker het dualiteitsbewustzijn ontstijgen.

De krachten van het anti-Zijn in Europa
Ik moet zeggen dat dit werelddeel al een heel, heel lange tijd – in ieder geval zolang er iets was wat op een beschaving leek – wordt aangevallen door de krachten van duisternis, de krachten van het anti-Zijn. Zij stellen alles in het werk om te voorkomen dat de mensen in Europa opstaan en Zijn wie zij in God zijn in plaats van het gemechaniseerde concept – het gemechaniseerde bewustzijn van de gevallen engelen – te volgen die niet willen dat iemand zijn individualiteit die hij van God heeft gekregen en zijn Godvlam op aarde tot uitdrukking brengt. Zij willen dat iedereen de partijlijn volgt, in het model past van de passieve mensen die bereid zijn hun rol te spelen als slaaf van de elite, om bezit te zijn van de elite, op hun land te moeten leven en hun land te bewerken, terwijl de elite in hun riante kastelen zitten en totaal onbewust zijn van het lijden van de mensen.

Of in hun riante kathedralen en kloosters zitten, opnieuw de mensen vergetend die zij zouden dienen en die zij in naam van Christus beweren te dienen, maar in werkelijkheid hebben ze niets van de ware compassie van de Christus, anders zouden ze de schapen van Christus hebben gevoederd in plaats van rijkdommen voor zichzelf vergaart die het hen mogelijk maken om in luxe te leven en riante kathedralen te bouwen. Dit waren niet echt gebedshuizen, niet om God echt te verheerlijken, maar om hun eigen gezag te bevorderen en te versterken – dat zij de ware bemiddelaars tussen de mensen en hun God waren.

En dit is trouwens iets – zoals ik gisteravond zei – wat jullie op het Europese vasteland meer gezien hebben dan in de meeste andere werelddelen. Er is namelijk altijd een elite geweest die ofwel om religieuze, dan wel om seculiere redenen, zich als het gezag, de bestuurders van het volk hebben hebben opgeworpen. En daardoor hebben ze daadwerkelijk de mensen verhindert om te Zijn. In feite zou je kunnen zeggen dat het de eerste vereiste is dat zij de mensen het Zijn moeten beletten om zich zelf als machthebber over de mensen te laten gelden. En dus zul je geen andere plek op aarde vinden waar het bewustzijn van het anti-Zijn zo sterk is als hier in Europa. En daardoor ben ik heel blij met jullie discussie, omdat jullie vanuit verschillende hoeken een inschatting hebben gemaakt van hoe jullie, die in Europa zijn opgegroeid, aan deze macht van het anti-Zijn zijn blootgesteld.

En ik moet zeggen dat ik hoge verwachtingen heb van degenen onder jullie die spiritueel openstaan om hun inzichten te blijven vergroten, naar jullie eigen leven te kijken, naar jullie land te kijken, zelfs naar jullie werelddeel te kijken om te zien hoe de krachten van het anti-Zijn deze vele, vele subtiele manieren – subtiele tradities, subtiele illusies – hebben gevormd die mensen verhinderen om te Zijn. En ik geloof vast en zeker dat jullie op het punt zullen komen waarop je bereid bent je te onderscheiden en te Zijn wie je bent en je licht te laten schijnen. En zelfs bereid de open deur voor het Levende Woord te zijn dat zeker door jou heen zal zeggen: “De keizer heeft niets aan.”

Want ik moet zeggen dat Hans Christiaan Andersen tot op zekere hoogte inspiratie van mij ontving toen hij dat prachtige verhaal over de nieuwe kleren van de keizer schreef. Jullie hebben natuurlijk de keizers en de koningen en de kardinalen en de bisschoppen en de pausen van Europa gezien – en zij hadden niets aan. Ze hadden echt het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn niet aan dat het enig ware gezag is dat op deze planeet erkend zou moeten worden. En daarom kijken we opnieuw naar degenen die het gewaarzijn hebben om de machtselite te trotseren.

De krachten van religie en antireligie
Maar, zoals nu al vele malen is uitgelegd, in het bijzonder in het laatste gedeelte van het boek van Maitreya, kijken we naar jullie, niet om de elite te bestrijden, niet om de dualistische strijd met de elite aan te gaan, maar om te Zijn wie je bent, zodat de mensen kunnen zien dat er een alternatief is voor de dualistische strijd en het dualistische bewustzijn. Want hebben we nog niet genoeg dualistische strijdtafrelen in dit werelddeel gezien? Moeten we dit nog verder voortzetten? Ik denk het niet, want ik denk dat jullie er net zo genoeg van hebben als ik.

En daarom zijn jullie, die geïncarneerd zijn, degenen die er iets aan kunnen doen, want ik kan en zal zeer zeker met degenen werken die hun hart willen openen en de open deur willen zijn voor de boodschap van vrijheid die ik in deze tijd graag wil brengen – en die ik zeker op dit werelddeel graag wil brengen. Want de mogelijkheid bestaat echt dat het werelddeel Europa een nieuwe Renaissance kan ervaren die op een hoger niveau ligt dan de vorige Renaissance, want het zal een spirituele in plaats van een materiële Renaissance zijn. Een Renaissance, omdat de mensen van Europa beseffen dat zij, nadat ze eeuwenlang door de religie zijn onderdrukt, zich nu – op een andere manier eeuwenlang – in het tegenovergestelde uiterste bevinden en door de krachten van antireligie onderdrukt worden.

Maar zowel de krachten van religie als de krachten van antireligie zijn onderdeel van de dualistische strijd. Het wordt dus tijd om boven die dualistische krachten te gaan staan. Wat inhoudt dat je dan een spirituele Renaissance kunt ervaren, omdat je beseft dat je die tirannieke, dogmatische, starre, bekrompen religie, kunt ontstijgen zonder alle spiritualiteit op te geven. En dit is het grootste potentieel voor Europa – een ontwaken meemaken dat haar in staat zal stellen om opnieuw de open deur te zijn om nieuwe ideeën naar buiten te brengen die de wereld, bij wijze van spreken, op haar kop kunnen zetten en een nieuw gewaarzijn kan opleveren dat de weg naar een Gouden Eeuw kan voorbereiden.

Er zijn natuurlijk andere delen van de wereld die dat potentieel ook hebben. Zelfs de Verenigde Staten heeft dat potentieel. En ik zeg zelfs de Verenigde Staten, omdat die, ondanks dat er een grote vrijheidsvlam is, nog steeds niet het zwart-witdenken heeft overwonnen dat je door de huidige regering ziet uitvergroot. En die regering kon alleen bestaan – had gekozen kunnen worden en zou kunnen blijven bestaan – omdat de mensen zelf, zoals ik eerder heb gezegd, niet het zwart-witdenken hebben overwonnen, zodat zij hun regering dit niet langer laten doen.

Er bestaat daadwerkelijk enige tegenzin bij het Amerikaanse volk om tegen hun eigen regering in opstand te komen. En hoewel we dit ook in Europa zien, kan ik wel zeggen dat men zich er in Europa veel meer van bewust is dat het zwart-witdenken totaal achterhaald is. En hoewel veel Europeanen nog steeds enigszins verblind zijn door het grijs denken, bestaat het potentieel dat vele mensen gewekt kunnen worden en beseffen dat dit werelddeel beide uitersten heeft meegemaakt – het zwart-witdenken van de katholieke kerk en het grijs denken dat het gevolg is van het wetenschappelijke materialisme en het socialisme en andere ideologieën die dit werelddeel geteisterd hebben. En daarom bestaat het potentieel dat Europa kan zeggen: “We hebben genoeg van die dualiteiten, genoeg van die uitersten! Laten we reiken naar wat er nog meer is.”

En als de mensen zich bewust kunnen worden van het feit dat dat meer meer van het spirituele dan het fysieke rijk moet komen – en niet moet komen van starre spirituele Bijbelboeken of een interpretatie van dat Bijbelboek, maar van het Levende Woord– welnu, dan kan er een daadwerkelijk een ontwaken plaatsvinden.

Overwin je weerstand tegen het Levende Woord in jou
Ik vraag de spirituele mensen of zij de voorlopers voor deze verandering in bewustzijn willen zijn. En zoals altijd, om voorloper te kunnen zijn, moet je dan met jezelf beginnen. Je moet eerst in de spiegel kijken en zien waar jij in jouw bewustzijn je tegen het Levende Woord verzet. Want wat zal het Levende Woord doen, mijn geliefden? Welnu, het zal alle elementen van onechtheid in je wezen blootleggen en aanvechten. Veel van jullie zijn al op dat punt aanbeland – omdat je bereid bent naar alles in je wezen te kijken. Maar ik vraag gewoon je hiervan meer gewaar te worden, je meer bewust te worden van waar jij je verzet, waar jij je tegen veranderingen verzet, waar jij je tegen groei verzet, waar jij je verzet tegen de stroom om jouw innerlijke leiding te volgen.

En je zou heel goed kunnen beginnen met na te denken over wat je al beseft – dat velen van jullie een bepaalde tegenzin hebben om in de massa op te vallen, om voor de massa te gaan staan en dat Levende Woord te spreken. Want hoe kun je dan het instrument van het Levende Woord worden, als jij niet die weerstand overwint die je voelt, soms zo onbewust dat je het niet eens opmerkt, maar waarvan je vaak diep in je hart weet dat jij meer inzicht in iets hebt, maar het om verschillende redenen niet zegt, hetzij omdat je niemand wilt beledigen of omdat je niet vervolgd of afgewezen wilt worden.

Voor velen van jullie is acceptatie een probleem. Maar je moet erover nadenken waar je geaccepteerd wilt worden. Wil je geaccepteerd worden op aarde of wil je in de hemel geaccepteerd worden? Want ik moet zeggen dat je niet, zoals Jezus zei, zowel God als de mammon kunt dienen. Je kunt niet op aarde geaccepteerd en geliefd zijn, terwijl je tegelijkertijd je goddelijke plan uitvoert en daardoor in de hemel geaccepteerd wordt.

Dat wil niet zeggen dat wij, jullie spirituele leraren, jou pas accepteren als je doet wat wij willen. Want we accepteren jullie onvoorwaardelijk, mijn geliefden. Maar jij hebt niet onze acceptatie nodig om in de hemel te komen. Jouw eigen acceptatie, omdat jij jouw wezen in de buitenwereld in overeenstemming en in harmonie brengt met jouw hogere wezen en je goddelijke plan, zodat je geen verdeeldheid in jou hebt. En juist vanwege die verdeeldheid heb je het gevoel dat je acceptatie en erkenning van de wereld nodig hebt. En wanneer je die verdeeldheid te boven komt, heb je geen acceptatie of erkenning van de uiterlijke wereld meer nodig.

En dan kun je voor je mening uitkomen, wat er ook gebeurt, en onbewogen blijven onder de afwijzing van andere mensen, van jou of van het Woord dat via jou komt. Je gaat gewoon door met je licht te laten schijnen, dat Woord te spreken, omdat jij net als de Boeddha weet, toen hij besefte dat hij door de verleider in verzoeking werd gebracht om niet terug te komen om zijn boodschap van verlossing te geven, hij wist dat een paar het zouden begrijpen. En ik kan je ervan verzekeren dat wanneer jij durft te spreken, een paar het zullen begrijpen.

Durf ergens te beginnen
Kijk eens naar de Askrealjesus website. Zie eens hoeveel mensen op de wereld er geen idee van hebben dat die zelfs maar bestaat en veel mensen op de wereld kunnen de leringen die erop staan, niet accepteren. Welnu, deze boodschapper had kunnen zeggen: “Wat heeft het voor nut? Niemand wil het begrijpen!” Want hij werd trouwens door vele mensen op de wereld afgewezen. En dus had hij kunnen zeggen: “Wat heeft het voor zin? Waarom zou ik al die moeite doen?” Maar hij wist ook dat een paar het zouden begrijpen.

Hiervan uitgaande zou je moeten kunnen zien dat wanneer jullie in jullie eigen land hier individueel over spreken, een paar het inderdaad zullen begrijpen. En misschien niet direct, maar ik verzeker je dat er een moment komt waarop je terugkijkt en zegt: “Inderdaad, een paar hebben het begrepen en mijn bereidheid om erover te spreken, heeft andere mensen geholpen.” En daarom kun jij de vreugde en de dankbaarheid voelen dat je werk en je moeite vrucht hebben gedragen.

En je zou dan bereid moeten zijn om te zeggen: “Ik ben er klaar voor om door een periode van afwijzing heen te gaan als dat nodig mocht zijn, omdat ik weet dat een paar het op den duur begrijpen.” Niet in de zin dat je dit beslist nodig hebt – je hebt de acceptatie van andere mensen niet nodig, je hoeft niet in de watten gelegd te worden. Maar ik ben realistisch en ik weet dat we allemaal het resultaat van onze inspanningen willen zien. We willen allemaal het gevoel hebben dat wij iemand geholpen hebben en dat het daarom verschil heeft gemaakt. Want ik geef toe dat jij om de spreekbuis van het Levende Woord te worden, je een bepaalde opoffering moet getroosten en dat zal een groot verschil in jouw leven maken.

Ik wil jullie gewoon laten weten dat wanneer jij bereid bent om met de Geest, met de Rivier van Leven mee te gaan, aan je goddelijke plan te werken, er een moment komt waarop je de beloning gaat voelen. En je weet dan dat dit het inderdaad waard was, zelfs al heb je maar één persoon geholpen, terwijl ik je ervan verzeker dat er veel meer mensen door jullie allemaal geholpen kunnen worden. Laat je niet ontmoedigen door de krachten van het anti-Zijn die alles in het werk zullen stellen om te voorkomen dat jij je mond ooit opendoet. Wees bereid de eerste stap te zetten en dan met kleine stapjes verder te gaan. Want jullie weten heel goed dat wanneer een auto stilstaat, er meer inspanning en stuwkracht van de motor voor nodig is om hem op gang te krijgen. Maar als hij eenmaal rijdt, kun je naar een hogere versnelling schakelen en verbruik je minder brandstof en energie om de auto rijdend te houden.

De krachten van het anti-Zijn weten dit. En daarom weten ze dat het veel gemakkelijker is om jou direct in het begin tegen te houden dan later als je al wat stuwkracht hebt opgebouwd. En nu jij dit weet, ben je in staat te zien dat jij jezelf mentaal, emotioneel, moet kunnen voorbereiden, om die aanvankelijke afwijzing en tegenwerking te weerstaan en willen spreken zonder te letten op de reactie of het gebrek aan reactie. Je moet bereid zijn om gewoon te ZIJN wie je bent. Want wat betekent het om te zijn wie je bent? Welnu, dat jij je licht laat schijnen, onafhankelijk van de reactie van de wereld.

Veel van jullie zijn speciaal naar deze planeet afgedaald om deel te nemen aan de missie van de geascendeerde meesters om deze planeet op een hoger plan te brengen. De reden dat je die missie vergeten of ermee gestopt en tot het dualiteitsbewustzijn vervallen bent, is dus dat je ten prooi bent gevallen aan de illusie dat jij, omdat de wereld niet wil worden lastiggevallen met jouw licht, dat licht lager moet zetten of doven en de waarheid en het Levende Woord of achterwege laten. Maar dit is precies de illusie die wij allemaal tijdens onze incarnatie op deze planeet onder ogen moesten zien. We zijn allemaal op die stuwkracht van het anti-Zijn gestoten die zegt: “Je mag niet zijn wie je bent op deze planeet “of “Je moet niet zijn wie je bent, want jij mag andere mensen niet lastigvallen.”

Wees bereid de mensen een voorbeeld te geven dat zij kunnen volgen
En wat wij dus proberen aan jullie mede te delen is dat je absoluut respect voor de vrije wil van anderen moet hebben, maar wanneer mensen door het dualiteitsbewustzijn verblind zijn, kunnen zij hun vrije wil niet uitoefenen. En daarom valt het binnen de Wet van Vrije Wil dat je iemand wel lastigvalt op een manier die hen de kans geeft voor de waarheid in plaats van iets onwaars te kiezen, want dan hebben ze de waarheid in jou gezien, omdat jij je licht zo voor de mensen laat schijnen dat ze kunnen zien dat dat het licht van God is dat door jou heen schijnt.

En dan weten ze dat het mogelijk is dat een geïncarneerd menselijk wezen de open deur is voor het Licht van God, de Wijsheid van God, de Kracht van God, de Liefde van God en al die andere Godeigenschappen. En doordat zij dit in jou zien, hebben ze dan de mogelijkheid om te zeggen: “Wel, misschien kan ik ook wel de open deur zijn als ik van mij een instrument laat maken, zoals deze andere persoon heeft gedaan.” En voordat ze het licht in jou zien, hebben ze die keuze niet. En ze kunnen dan niet echt hun vrije wil gebruiken.

En dan kun je begrijpen dat jij niet, hoewel je er niet gehecht aan moet zijn aan en geen verwachtingen moet hebben over hun reactie, op het andere uiterste moet overgaan door helemaal niets te doen. Want je bent hier niet om hen te dwingen het licht boven de duisternis te kiezen, maar je bent hier om hen een keuze te geven die zij op dit moment niet hebben, omdat er zo op hen ingehamerd is door de krachten van het anti-Zijn die dit werelddeel al heel lang onderdrukken.

En zoals jullie vanmiddag gehoord hebben, is de geest van Overwinning van het volk van Ierland gebroken door deze onophoudelijke druk en onderdrukking door de krachten van duisternis en hun geïncarneerde vertegenwoordigers. En toch moet ik zeggen dat de verschuiving om naar een positieve kijk op het leven terug te keren veel dichterbij is dan het schijnt, wanneer je naar het vasteland en naar dit land kijkt.

Het is gewoon onvoorstelbaar hoe snel mensen wakker kunnen worden en geprikkeld kunnen worden tot een nieuwe kijk op het leven, tot nieuwe hoop, nieuw optimisme. Het is slechts een kwestie van een kritieke massa opbouwen. Want jullie weten wel uit de natuurkunde, dat er veel voorbeelden in de natuur zijn dat als er plotseling een bepaalde hoeveelheid moleculen van een gas dezelfde kant op gericht worden, er dan een verschuiving plaatsvindt waardoor alle moleculen dan allemaal dezelfde kant op gericht zijn. En zoiets kan ook gebeuren met een bevolking, want elk persoon is in zekere zin een molecuul in het lichaam van God van dat land.

En dus is het heel goed mogelijk en dat hebben jullie trouwens gezien in de geschiedenis van dit werelddeel – toen je in de Renaissance zag hoe er – ineens – een verschuiving in vele delen van Europa plaats vond, omdat zij zich toen openstelden voor nieuwe ideeën, die nieuwe uitvindingen, nieuwe technologie, een nieuwe cultuur, nieuwe muziek, nieuwe toneelstukken opgeleverd hebben. Want hoe had ik de stukken van Shakespeare kunnen uitbrengen, als die omslag in bewustzijn er niet was geweest? Hoe hadden wij ooit zoveel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen tot stand kunnen brengen?

Dit is al veel vaker gebeurd – toen de mensen het idee opgaven dat de aarde plat is, toen mensen het idee opgaven dat de aarde heel klein was, dat het universum heel klein was, toen ze het idee opgaven dat ze naar de hel zouden gaan als ze niet de voorschriften van de katholieke kerk opvolgden. Er hebben veel van die subtiele verschuivingen plaatsgevonden. Zelfs in de vorige eeuw hebben jullie veel van die verschuivingen gezien. En je blijft ze voortdurend zien. En dit zou je de hoop moeten geven dat het inderdaad mogelijk is dat er een verschuiving naar een meer spiritueel gewaarzijn, een meer universeel spiritueel gewaarzijn komt. En dit verandert de zaken natuurlijk.

Het potentieel van Ierland om spiritueel te hervormen
En wat is het potentieel hier in Ierland? Welnu, opnieuw het potentieel van die universele omslag in bewustzijn, omdat het Ierse volk beseft dat de reden waarom zij op Patrick reageerden, was dat ze een inherente spiritualiteit hadden. En hoewel die spiritualiteit omlaag is gebracht door de starheid van de katholieke kerk en de vele aanvallen van fysieke krachten en fysieke veroveringen, bestaat het nog steeds in de kern van hun wezen. En dat komt natuurlijk, omdat ze God liefhebben, omdat ze het plan van God met de aarde en deze natie liefhebben.

En wanneer je dit begrijpt, besef je dat Ierland het land is dat het meest in het westen van Europa ligt. En heeft het daardoor dan niet ongeveer dezelfde positie als het gebied in het Midden-Oosten, omdat wij over de stroom in de vorm van een 8 tussen het oostelijke en het westelijke halfrond hebben verteld en het kruispunt boven het Midden-Oosten ligt. Wel, is er ook niet een de stroom in de vorm van een 8 tussen Europa en Noord-Amerika en ligt Ierland niet precies in het centrum van die stroom? Dus is het dan niet mogelijk dat Ierland zich bewust kan worden van haar rol om de afstand tussen de Vader-Moeder stroom tussen het oostelijke en het westelijke halfrond te overbruggen?

En als die bewustwording plaatsvindt, dan is er meer integratie. En ik moet zeggen dat de recente ontwikkelingen in Noord-Ierland, de meer verenigde aanpak van regeren, zeker een bemoedigend teken is. En soortgelijke dingen kunnen op dit eiland als geheel plaatsvinden. Want ik voorzie wel een toekomst waarin Ierland herenigd is tot één land. Want waarom zou er verdeeldheid moeten zijn, of het nu gebaseerd wordt op religie of politiek? Dit zijn toch alleen maar de verdeel- en heerstactieken van de gevallen engelen, die hun invloed in Engeland– dat al verdeeld en overwonnen was – gebruikten om de verdeeldheid in Ierland te creëren waar geen verdeeldheid nodig was.

Verdeeldheid in Europa overwinnen
Dit moet er globaal in Europa gebeuren – de Europeanen moeten beseffen dat ze kunstmatig door het dualiteitsbewustzijn, door de krachten van het anti-Zijn verdeeld zijn. En wanneer ze opstaan en zichzelf laten zijn wie ze zijn, kunnen zij hun buren op dit werelddeel laten zijn wie zij zijn. En dan zullen zij zich ineens realiseren dat zij in plaats van vijanden – in plaats van zo verschillend te zijn dat die verschillen slechts tot conflicten kunnen leiden – eenvoudig verschillende facetten, verschillende uitdrukkingsvormen van het wezen van God zijn. En dan hoeven hun verschillen, zelfs al verschillen ze in de manier waarop ze dat Wezen uitvergroten, geen conflict te veroorzaken.

En dan kan er een volmaaktere eenheid komen die niet een politieke eenheid is – niet een economische eenheid, op basis van de overtuiging dat we meer geld kunnen verdienen door onze economieën samen te laten werken. Het is een volmaaktere eenheid, omdat het een spirituele eenheid is die de zoektocht naar macht in de buitenwereld en de zoektocht naar geld of een comfortabel leven in de materialistische levensstijl die misschien heel aangenaam kan zijn, maar echt ten koste gaat van de van spiritualiteit en een doel in je leven. Zodat mensen zich met steeds meer bezittingen moeten overladen om hen te verdoven voor de innerlijke stem dat hun leven zinloos is.

Dit is mijn verhandeling voor vanavond. Denk na over de krachten van het anti-Zijn. Denk na over de noodzaak om te zien hoe die krachten jou persoonlijk beïnvloed hebben en hoe jij erboven kunt gaan staan. En durf te Zijn wie je waarachtig bent in God, waardoor je uit de impasse komt – die verlammende impasse – die prins Hamlet zijn leven gekost heeft, waardoor hij zijn kans verloor om een nieuwe regering te vormen in het land dat van hem was.

Opnieuw, laat die kans niet aan je voorbij gaan. Maar durf te Zijn wie je bent. En houd op de krachten te geloven die je zeggen dat je niet het recht en niet de capaciteiten hebt om te Zijn. Want ik zeg jullie, jullie hebben WEL het recht om op dit werelddeel te ZIJN. Want ik, Saint Germain, geef je dat gezag, dat natuurlijk boven elk gezag op aarde staat. Maar het zou echt niet nodig hoeven te zijn dat iemand jou dat gezag geeft, omdat je zou moeten weten dat jij dat gezag al hebt, juist door het feit dat jij werd geschapen.

Want echt, jullie zijn het verlengstuk van het Wezen van jullie Vader. Jullie zijn voortgekomen uit de God zonder wie niets gemaakt werd dat gemaakt werd. En daar vallen jullie zeker onder. Dus durf te erkennen dat juist het feit dat je gewaarzijn en een wezen en bewustzijn hebt, aantoont dat je het recht hebt om te Zijn. En begin door Meer te Zijn. Je hebt het recht om Meer te Zijn dan wat je volgens je opvoeding denkt wat mogelijk of gepast is. En dan kun jij op den duur toegroeien naar de volheid om hier beneden alles wat je boven al BENT te WEZEN.