Het Geheim over de Opkomst en het Verval van Gouden Eeuwen

ONDERWERPEN: De Heilige Geest is het volmaakte reguleringssysteem – Waarom mogen degenen die macht verkeerd gebruiken, incarneren? – De dynamiek van een Gouden Eeuw begrijpen – Voortdurende groei begrijpen – Het geheim van het verval van Gouden Eeuwen – De eeuwige uitdaging voor het leiderschap

Geascendeerde Meester Saint Germain (2), 14 juli 2007

Ik wil er zeker van zijn dat jullie het punt begrijpen waar ik het gisteravond over had, toen ik sprak over wat menselijke wezens het evenwicht van de natuur noemen. Die eigenlijk geen evenwichtige staat is, maar een staat die door het collectieve bewustzijn van de mensheid die zich met de dualiteit bezig houdt, in het leven wordt geroepen.

Wanneer jij je dus met het dualiteitsbewustzijn bezig houdt, schep je onvermijdelijk een probleem. En dan gebruik je het dualiteitsbewustzijn om met dat probleem om te gaan – om dat probleem op een of andere manier aan te kunnen – in plaats van het probleem op te lossen, het dualiteitsbewustzijn om nog meer complicaties te scheppen – waardoor het nog gecompliceerder wordt. Het ene probleem leidt tot het andere en de problemen blijven zich opstapelen tot het zo complex wordt dat het zo overweldigend lijkt dat de meeste mensen het opgeven en zeggen: “Hoe kunnen wij ooit die omstandigheden veranderen?”

Maar wat is het alternatief? Welnu, het alternatief is om verder dan de dualiteit te reiken, te reiken naar het Christusbewustzijn en daardoor de Heilige Geest naar ieder aspect van het leven op aarde te laten stromen. Zoals ik gisteravond zei, heeft de onevenwichtigheid van het menselijke bewustzijn bepaalde diersoorten gevormd die in aantallen blijven groeien tot die hun voedselvoorraad opmaken en daardoor, óf uitsterven, óf drastisch in aantal verminderen. Daarom heeft het menselijke bewustzijn dieren gecreëerd die op andere dieren jagen om een soort evenwicht te bewaren. Het menselijke bewustzijn heeft zelfs ziekten voortgebracht die het aantal dieren onder controle houdt.

De Heilige Geest is het volmaakte reguleringssysteem
Maar als de mensheid of in ieder geval een kritieke massa daarvan, naar het Christusbewustzijn zou reiken en de Heilige Geest door hen heen laten stromen, dan zou de Heilige Geest het volmaakte reguleringssysteem worden dat ieder aspect van het milieu kon reguleren. Dit zou ook aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, alle ontregelende weerpatronen, betreffen. De Heilige Geest kan trouwens het perfecte klimaat scheppen, waardoor er een maximale oogst kan groeien die dan weer het maximale aantal mensen zou kunnen voeden.

De Heilige Geest zou ziekten, parasieten, hongersnood, of andere van de zogenaamd regulerende mechanismen die je in de natuur ziet, overbodig maken. De Heilige Geest is het enige perfecte reguleringssysteem dat geen neveneffecten heeft, maar er slechts voor zorgt dat alles groeit en meer wordt. Hetzelfde geldt voor de menselijke samenleving. Als een kritieke massa de geleiders voor het reguleringssysteem zou zijn, dan hoefde je niet om banen te vechten. Want de Heilige Geest zou zich ervan verzekeren dat slechts een bepaald aantal mensen een specifieke opleiding volgen die nodig is om de banen in te vullen die er beschikbaar zijn. En de Heilige Geest zou zich er ook van verzekeren dat de economie in een constante staat van groei verkeert waardoor ieder menselijk wezen een baan heeft, of in ieder geval de mensen die willen werken.

Dus je ziet opnieuw het patroon dat de menselijke samenleving, de economie en alle aspecten van de menselijke samenleving, uit het evenwicht zijn geraakt vanwege die dualistische bewustzijnsstaat. En vooral vanwege de mensen die het meest vastzitten in die bewustzijnsstaat, namelijk de mensen die de machtselite vormen. Die zitten zo gevangen in de dualiteit en de gescheidenheid dat ze geloven dat zij – door hun gescheiden identiteitsgevoel – beter dan God weten hoe je de dingen op planeet aarde, of zelfs in het hele universum, moet doen. Dus hebben zij zichzelf uitgeroepen tot degenen die het het beste weten.

Maar door hun dualiteit creëren ze onvermijdelijk onevenwichtigheden die tot problemen leiden. En dan, zoals ik gisteravond zei, krijgen we steeds weer het patroon van een gevestigde machtselite die een probleem creëert en een opkomende machtselite die beweert dat die het probleem kan oplossen, hoewel die ook nog steeds in het dualiteitsbewustzijn zit. En dus moet die weer een onevenwichtigheid creëren die tot weer een probleem leidt en ga zo ad infinitum door.

Wat kun je doen om deze cyclus te doorbreken, die spiraal te doorbreken? Welnu, het enige wat je kunt doen, is zoals ik gisteravond al zei, dat degenen die bij mij horen, degenen die loyaal zijn aan de zaak van Vrijheid, zich bewust worden van wie zij zijn, zich bewust worden van hun potentieel en beslissen het spirituele evenwicht te bewaren voor het ontwaken van de mensheid. Dit heeft een Alpha-aspect, omdat jij je bewustzijn verhoogt en het evenwicht voor velen bewaart. Het heeft een Omega-aspect, omdat jij de waarheid die je kent, hardop zegt en veranderingen in de samenleving eist.

Waarom mogen degenen die macht verkeerd gebruiken, incarneren?
Eén van de vragen die velen van jullie hebben, is waarom bepaalde levensstromen – die totaal gevangenzitten in de dualiteit – hier toch steeds maar weer op aarde mogen incarneren. Waarom mogen die levensstromen steeds maar weer opnieuw opklimmen naar leidersposities. En leven na leven herhalen zij dezelfde oude patronen door problemen te creëren en zij lijken de enigen te zijn die dat niet kunnen zien. Ze kunnen niet zien hoe desastreus het is om steeds opnieuw hetzelfde te doen en dan te verwachten dat het paradijs op een dag in Irak, of het Dritte Reich, of welke ideale samenleving ook maar neerdaalt, waar zij van beweren dat het op deze planeet gemanifesteerd kan worden, op basis van hun dualistische ideologie.

Waarom geven wij toestemming aan die levensstromen om te blijven incarneren en de leiders van de mensen te worden? Welnu, de waarheid is, dat wij, de geascendeerde meesters, deze levensstromen niet toestaan om te incarneren – dat doen jullie! De mensheid laat dit hier gebeuren, dat zit zo. Zoals Maitreya zeer gedetailleerd uitlegt in zijn boek, zijn er twee manieren waarop je kunt leren. De beste manier om te leren is dat je van de geascendeerde meesters leert, omdat je toegeeft dat er iets meer is dan jouw eigen bewustzijn – iets naast de dualiteit, iets naast jouw ego – en daardoor ben je bereid om naar een echte leraar te luisteren die geen enkel egoïstisch motief heeft.

Maar, zoals Maitreya uitlegt, als je niet – meer – bereid bent om naar de ware leraar te luisteren, wat gebeurt er dan? Nu, dan verlies je het contact met die ware leraar en dan worden de verkeerde leraren jouw leraar. Als de mensen bereid waren geweest om naar de geascendeerde meesters te luisteren, dan hadden wij al heel lang geleden een kritieke massa mensen opgeleid, die dan leidersposities hadden kunnen innemen en vanaf het niveau van de Christusgeest – in plaats van de geest van de antichrist – leiding kunnen geven.

En die zouden dan de machtselite hebben vervangen die gevangenzitten in de dualiteit. Om dit echter te laten gebeuren, was het een vereiste dat de mensen een bepaald bewustzijnsniveau hadden, waardoor ze daadwerkelijk het verschil konden weten tussen degenen die met het Christusbewustzijn leiding geven en degenen die met het bewustzijn van de antichrist leiding geven. En de mensen op de wereld hadden nog niet dat niveau, hoewel ze er heel dicht bij zitten om tot het besef door te breken dat er een hogere werkelijkheid is en dat dit niet alleen kwestie is van argument en tegenargument.

Wanneer de mensen niet bereid zijn naar iets te reiken dat boven het dualiteitsbewustzijn staat, dan worden de gevallen wezens – degenen die vastzitten in de dualiteit – de leraren – doordat zij in gebreke blijven – van de mensen. We staan toe dat dit gebeurt, omdat we de vrije wil respecteren. En ook omdat we zien dat het potentieel bestaat dat de mensen toch nog ontwaken. Omdat wij, per slot van rekening, duidelijk zien dat de levensstromen die vastzitten in de dualiteit waarschijnlijk hun manier van doen niet zullen veranderen. Dus wanneer ze opklimmen naar posities van macht, gebruiken ze die macht onvermijdelijk verkeerd. En wij zien wel in dat het potentieel bestaat dat de mensen eindelijk zullen ontwaken, wanneer het misbruik van macht maar ernstig genoeg wordt.

Vanzelfsprekend is dit een ontwaken dat op een harde manier gaat en we zagen liever dat het op de betere manier ging. Maar opnieuw, we buigen ons hoofd voor de vrije wil van de mensen die zijn geïncarneerd en die dus degenen zijn die bepalen wat er mag gebeuren en blijft gebeuren op aarde. De mensen zijn degenen die moeten ontwaken en zeggen: “Genoeg is genoeg!” Er bestaat, zoals Jezus heeft uitgelegd en zoals Maitreya uitlegt, een top tien procent en de onderste tien procent. Maar wat het lot van de planeet eigenlijk beslist, is of de 80 procent van de gewone bevolking blindelings de blinde leiders volgt die in de onderste tien procent zitten, of dat ze zullen ontwaken en hun ogen openen om de leiders te volgen die in de top tien procent zitten.

De dynamiek van de Gouden Eeuw begrijpen
Ik wil jullie graag inzicht geven in de Gouden Eeuw, een inzicht waar jullie op deze planeet niet over konden beschikken sinds de tijd van Atlantis, want niemand heeft het kunnen bevatten. Wanneer we het hebben over Gouden Eeuwen uit het verleden, spreken we eigenlijk over een samenleving die een hogere bewustzijnsstaat had dan je tegenwoordig op de planeet ziet. Maar ik heb het niet over een samenleving waarin alle mensen een bepaalde staat van Christusschap hadden.

Er zijn natuurlijk in het verleden Gouden Eeuwen geweest, waarin iedereen een hogere bewustzijnsstaat had dan de gemiddelde persoon op aarde tegenwoordig. Maar dat betekent nog niet dat de hele bevolking een hoog niveau van Christusschap had bereikt. In een Gouden Eeuw is het verschil dat er een kritieke massa mensen onder de top tien procent is die dat niveau van Christusschap hebben bereikt, omdat zij constant en welbewust leiding kunnen geven door omhoog te reiken naar een hogere waarheid die van hun hogere Zelf en de geascendeerde meesters afkomt. Dan hebben we hier beneden genoeg geïncarneerde mensen die hier beneden alles willen zijn wat ze boven zijn en bereid zijn om de spreekbuis en het instrument voor de geascendeerde meesters te zijn.

Laat ik jullie een essentiële waarheid geven die de meesten niet begrijpen. Wanneer je geïncarneerd bent, zelfs als je een heel hoog bewustzijnsniveau hebt bereikt, bezie je alles nog steeds met je fysieke lichaam en geest. Je zit binnenin de aarde, het energiesysteem van de aarde, je bekijkt de aarde van binnenuit. Dit kan jou niet hetzelfde perspectief geven als een geascendeerd wezen dat in een hoger rijk verblijft, naar het grote geheel kijkt – niet alleen op aarde, maar naar het hele universum.

Begrijpen jullie wat ik hier zeg? Er is niets mis met geïncarneerd zijn. Het is trouwens noodzakelijk om mensen geïncarneerd te hebben die een hoger bewustzijnsniveau hebben bereikt. Maar deze mensen zullen pas aan hun maximale potentieel voldoen, als ze één worden met hun eigen hogere Wezen, zodat wij, de geascendeerde meesters, met hen kunnen werken en hen de hogere visie mededelen die wij zien en die jullie, die geïncarneerd zijn, van ons kunnen ontvangen, maar zelf niet bij kunnen komen. Omdat het gewoon onmogelijk is om die grotere visie te zien als je binnenin het energiesysteem van de aarde zit.

Begrijpen jullie dit mechanisme? Dit is echt iets wat specifiek door de Schepper is ontworpen. Zou jij, als je volledig in staat was om alles te zien terwijl je geïncarneerd bent, dan nog dezelfde motivatie hebben om te ascenderen? Nogmaals, zoals Maitreya in zijn boek gedetailleerder beschrijft, heeft de Schepper de wereld van vorm geschapen om maximale groei te garanderen. En dus is het simpelweg een wet dat degenen die geïncarneerd zijn, niet verder dan een bepaald niveau kunnen kijken – tenzij ze contact maken met hun hogere Wezen en degenen die al zijn geascendeerd.

En daarom bestaat de stroom in de vorm van een 8 tussen de hemel en de aarde, tussen het spirituele rijk en de materiële wereld, omdat het de enige manier is waarop de materiële wereld kan worden opgeheven om het koninkrijk van God te worden. Zie je dat de Rivier van Leven opnieuw het enige is wat maximale vooruitgang, maximale groei, kan handhaven en dat de Rivier van Leven de Heilige Geest is die naar ieder aspect van het leven hier beneden stroomt, ervoor zorgt dat de patronen worden getranscendeerd die ervoor gezorgd hebben dat het leven zich in een bepaalde staat van bevriezing bevond.

Voortdurende groei begrijpen
Want begrijpen jullie – opnieuw – dat de wet van God er één is van voortdurende, doorgaande groei. Dit wordt door het fysieke equivalent tot uitdrukking gebracht, namelijk de tweede wet van de thermodynamica die in principe zegt dat als een systeem niet groeit, het instort, het zichzelf vernietigt. Maar het diepere inzicht is dat een systeem pas kan groeien als het in contact staat met een hogere werkelijkheid buiten zichzelf en dus informatie van die hogere werkelijkheid ontvangt. Wat er dan weer voor zorgt dat die wordt getranscendeerd en dichter bij de manifestatie – in het materiële universum – komt van de gedachtevormen die in de hogere werkelijkheid, namelijk het etherische rijk, bestaan, zoals ik gisteren heb uitgelegd.

Je ziet dus dat er zich in de menselijke samenleving een nieuw gewaarzijn moet verspreiden, dat het in ieder geval mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is dat een paar leiders van de mensheid bereid zijn op te staan en te zeggen: “Ik zelf kan niets doen, de Vader – in de betekenis van IK BEN Aanwezigheid – in mij doet het werk.” Wat je tegenwoordig op de wereld ziet, zijn leiders die niet bereid zijn om dit te zeggen, want ze geloven echt dat zij slim en machtig genoeg zijn om alles zelf te kunnen. Ze geloven dat zij de oplossing voor ieder probleem hebben. Ze geloven dat zij het paradijs op aarde kunnen scheppen, zelfs als ze daarvoor miljoenen mensen moeten uitroeien die dat paradijs in de weg lijken te staan.

Dus moet een kritieke massa mensen op het punt komen dat ze bereid zijn overeind te komen en te zeggen: “Er is een alternatief voor de soort leiders – degenen die egocentrisch zijn, degenen die vastzitten in de dualiteit – die wij in de geregistreerde geschiedenis hebben gehad en we zijn bereid om onze rol te spelen door dat leiderschap op ons te nemen.”

En dan, omdat de mensen in de top tien procent ervoor uit durven komen en dat aspect, dat niveau van Christusschap, tot uitdrukking brengen, zijn er mensen die zullen ontwaken en zeggen: “O, maar dit klopt, dit spreekt vanzelf. Ineens zien we dat dit vanzelfsprekend is, terwijl we het gisteren nog niet konden zien, maar nu zien we het wel en we willen die leiders in alle aspecten van de samenleving zien. Want er IS een hogere waarheid. Alles is niet relatief en wij kunnen niet toestaan dat het dualiteitsbewustzijn alles manipuleert en er een relativistische waarheid van maakt. Waardoor degenen die in een enigszins bevoorrechte positie zitten een ‘waarheid’ kunnen bepalen die hen hun macht en privileges laat houden of uitbreiden ten koste van de gewone bevolking die in beginsel als slaaf van de elite leeft.”

Het geheim van het verval van Gouden Eeuwen
En je zag dus in Gouden Eeuwen uit het verleden, en de sleutel om juist een Gouden Eeuw te vestigen, dat er mensen waren die verder wilden reiken dan de materiële wereld, verder reiken dan de dualiteit en een totaal nieuwe vorm van leiderschap demonstreren. Maar ik wil jullie nu een ander geheim over Gouden Eeuwen vertellen dat men evenmin begrijpt. Waarom zijn er geen Gouden Eeuwen meer? Waarom zijn ze in verval geraakt wat op de duur, in veel gevallen, leidde tot een rampzalige instorting?

Welnu, dat kwam omdat, zoals ik gisteravond zei, er geen gratis eten is. Iets in het materiële rijk kan niet voorgoed blijven bestaan. Wat betekent dat degenen in de top tien procent die een bepaalde mate van Christusschap hebben bereikt, niet mogen gaan geloven dat zij de allerhoogste status hebben bereikt. En dat ze nu niet meer naar de balk in hun eigen oog hoeven te kijken, of hogere inzichten te zoeken – dat zij niet meer hoeven te transcenderen.

Maar de vraag is: Kunnen zij al hun egocentrisme – hun egoïsme, hun gerichtheid op zichzelf – overwinnen en de staat bereiken die dienend leiderschap wordt genoemd, wat eigenlijk totaal onbaatzuchtig leiderschap inhoudt? Omdat zij beseffen dat zij niet apart van de mensen staan, zij niet boven de mensen staan – zij één met de mensen zijn. Net zoals Jezus heeft gezegd: “In zoverre jij het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt je het aan mij gedaan.” Dit is een heel moeilijke uitdaging.

En in vorige tijdperken hebben we mensen gezien die een bepaalde mate van Christusschap hebben bereikt die hen in de gelegenheid heeft gesteld om leidersposities in te nemen, in sommige gevallen zelfs religieus leiderschap, en profeten of zieners zijn geworden die een hogere visie voor die samenleving naar buiten brachten. Maar na een poosje begonnen mensen hen te verafgoden en zij begonnen in die afgoderij te geloven. Ze begonnen – op heel subtiele manieren – te geloven dat zij speciaal waren, dat zij een elite waren die boven de mensen stond en dat zij al verder waren. Veel van hen waren zich ervan bewust dat er mensen in een lagere bewustzijnsstaat waren die een machtselite probeerden te vormen. Maar ze dachten dat zij beter waren dat die machtselite omdat zij, per slot van rekening, open stonden voor een spirituele kijk op de wereld.

Maar alles kan door de subtiliteit van het kromme bewustzijn gecorrumpeerd worden. Dus is het mogelijk dat iemand die een bepaalde mate van Christusschap heeft verworven, stagneert, misschien door gericht te raken op een activiteit in de buitenwereld. Waardoor de zekerheid erin sluipt dat ik om mijn samenleving te dienen, niet naar mijn eigen psyche hoef te kijken en te transcenderen – ik moet me op de dienstbaarheid aan de buitenwereld richten. En dat zorgt er dan voor dat een levensstroom gaat geloven dat hij een soort plateau heeft bereikt, waardoor hij boven blaam staat, boven zelftranscendentie. En daarom verschuift hij op heel subtiele manieren naar het mechanisme dat hij zijn positie wil beschermen in plaats van het levensproces continueren, zijn positie transcenderen en naar een steeds hogere positie opklimmen. Of zelfs bereid zijn een stap terug te doen uit een bepaalde positie in de samenleving om iemand anders iets te laten leren door die positie te bekleden.

Zolang jij in het materiële universum bent, is het altijd mogelijk om aan iets gehecht te raken. En als je eenmaal die gehechtheid hebt ontwikkeld, kun je – op heel subtiele manieren – beginnen te stagneren en dan erop achteruit gaan. Dit is precies wat er in vorige Gouden Eeuwen is gebeurd, omdat degenen die niet de machtselite, maar de spirituele elite waren, toch nog een bepaalde gehechtheid ontwikkelden, of die nooit overwonnen, die ervoor heeft gezorgd dat ze zichzelf als een elite beschouwden die beter, specialer, meer bevoorrecht, wijzer dan het volk was.

En zodra dit gebeurt, wat is dan het onderliggende mechanisme? Welnu, het onderliggende mechanisme is dat je de meest fundamentele waarheid van de wereld van vorm begint te ontkennen. Die tot uitdrukking wordt gebracht door een quote uit het Evangelie van Johannes: “Zonder hem werd niets gemaakt, wat gemaakt werd” – wat betekent dat de Christus en het Christuspotentieel in ieder mens zit, hoe nederig ze misschien ook lijken in hun huidige bewustzijnsstaat.

En hoe hoger je dus komt in Christusschap – wat echt leiderschap is – hoe meer je de Christus in iedereen ziet en hoe meer je eraan werkt om die Christus te bevrijden, om mensen te helpen hun Christusschap te erkennen. En het wordt een doel voor jou om andere mensen te verheffen in plaats van jezelf te verheffen vergeleken met hen. Je wilt al het leven verheffen, in plaats van een elite.

De eeuwige uitdaging voor het leiderschap
Want er kan alleen maar een elite zijn kan zijn wanneer er iemand is die geen deel uitmaakt van die elite. En dit zorgt er dan voor dat de elite in feite degenen wil tegenhouden die niet in de elite zitten. En dan krijg je opnieuw een dualistisch systeem van degenen die hebben en degenen die niet hebben, omdat de bevolking wordt verdeeld in groepen en de overtuiging bestaat dat die groepen vaststaan en het is onmogelijk om van de laagste naar de hoogste op te klimmen.

Dus zelfs de lering dat er een top tien procent is, een onderste tien procent en mensen in het midden, is in zekere zin een uitdaging die wij jullie toewerpen. Aan de ene kant, willen we dat jullie erkennen dat jullie deel uitmaken van de top tien procent, omdat jullie het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren en de samenleving verder te brengen. Maar tegelijkertijd presenteren wij jullie een uitdaging door jullie dit besef te geven: Kun je nederig blijven? Kun je vermijden dat je in de val loopt door te denken dat jij bijzonder bent?

Of erken je de fundamentele waarheid die Christus tot uitdrukking heeft gebracht toen hij zei: “Ik zelf kan niets doen, maar de Vader in mij wel.” Met andere woorden, niet het zelf in de buitenwereld is hoger dan iemand anders op aarde. Alleen maar door mijn contact met een hogere realiteit die boven deze wereld staat, heb ik het vermogen om iets van waarde te doen.

Dus jullie begrijpen nu – omdat ik durf te beweren dat niemand in het fysieke octaaf het de laatste 10.000 jaar heeft begrepen – de fundamentele dynamiek van wat een Gouden Eeuw creëert en wat ervoor zorgt dat die instort als die niet blijft transcenderen. Want een Gouden Eeuw is geen staat van perfectie die, als ze er eenmaal is, duizend jaar gehandhaafd blijft, zoals veel christenen geloven dat Christus wanneer hij terugkeert, een permanent koninkrijk zal vestigen dat duizend jaar of eeuwig, duurt of wat ze ook maar geloven. De Gouden Eeuw kan enkel blijven bestaan als de samenleving blijft transcenderen. Wat inhoudt dat zowel de top tien procent als een kritiek aantal mensen van de middelste 80 procent moet blijven transcenderen. En als de onderste tien procent niet wil transcenderen, verliezen zij hun kans om op deze planeet te incarneren en moeten ze ergens anders naar toe.

Dus met deze inzichten laat ik jullie achter en hierover na te denken tot ik weer tegen jullie spreek en jullie nog meer leringen geef, niet alleen over de Gouden Eeuw in het algemeen gaan, maar ook over het potentieel om een doorbraak naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw te gaan maken, hier in de staat Californië. Dus dank ik jullie voor jullie aandacht en ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart, in de Vrijheidsvlam die IK BEN.