Armoede is Haat voor de Moeder

ONDERWERPEN: De vierde straal begrijpen – De val op de vierde straal begrijpen – onzuivere motieven – volledige verantwoordelijkheid nemen op de vierde straal – Hoe de haat voor de Moeder ontstaat – Hoe Lucifer is gevallen – Hoe armoede zich verhoudt tot Godzuiverheid – De spiraal van armoede doorbreken – Begrijpen dat de machtselite de armste mensen zijn – De invocaties gebruiken om de haat voor de Moeder te overwinnen – Er bestaan geen materiële middelen om armoede te overwinnen – Geen vrijheid zonder zuiverheid

Geascendeerde Meester Saint Germain, 20 december 2007

IK BEN Saint Germain en ik kom in de grote vlam van Vrijheid. Dit is de vlam van het Grote IS, het IS van al het leven, de Rivier van Leven die van de Geest naar de materie stroomt en weer terug naar de Geest en zo de hele schepping verheft, terwijl hij stroomt. De zevende straal is de de integratie van de eerste zes stralen. Maar voor je de zes stralen kunt integreren en slagen voor de initiaties van de zevende straal, moet je de eerste drie integreren en je vrijheid behalen op de vierde straal van Godzuiverheid.

In mijn eerste drie verhandelingen over dit onderwerp heb ik gesproken over het behalen van je vrijheid op de eerste straal van Godkracht, de tweede straal van Godwijsheid en de derde straal van Godliefde. Ik heb gesproken over de noodzaak om armoede te overwinnen op die stralen en armoede houdt je natuurlijk gevangen op een bepaald niveau en verhindert daardoor dat je de vrijheid krijgt die jou aan dat niveau te laten ontstijgen.

De vierde straal begrijpen
We komen nu bij de vierde straal van zuiverheid en die wordt vertegenwoordigd door het witte licht. En je weet wat er gebeurt wanneer je een straal wit licht door een glazen prisma stuurt: je splitst het in alle kleuren van de regenboog. De vierde straal zit in het midden, met drie kleuren erboven en drie kleuren eronder. En een nieuwe levensstroom die naar de materiële sfeer afdaalt, moet eerst moet worden getest op de eerste straal en Godkracht tot uitdrukking leren brengen. Wanneer hij enige bedrevenheid in Godkracht heeft, begint hij aan testen op de tweede straal en Wijsheid tot uitdrukking te brengen. En dan gaat hij verder naar Liefde. De eerste drie stralen zijn, bij wijze van spreken, het begin van het pad van initiatie. En we weten heel goed dat hij, omdat een levensstroom op die eerste drie stralen begint, nog geen Christusschap heeft, of zelfs een bepaalde mate van meesterschap. Daarom krijgt die levensstroom – in het ideale geval – heel veel leiding aangeboden.

Als de levensstroom zijn voordeel doet met die leiding, zal hij de lessen van de eerste drie stralen integreren en goed voorbereid zijn op de initiaties van de vierde straal, waarbij hij op zichzelf moet gaan staan. En dan kan een levensstroom niet tot in ieder klein detail aanwijzingen, op de vierde straal van Zuiverheid krijgen, want hij moet beslist tonen dat hij heeft geïntegreerd wat hij heeft geleerd van het mentorschap op de eerste drie stralen. Op de eerste drie stralen – wanneer de levensstroom experimenteert met het tot uitdrukking brengen van Kracht, Wijsheid en Liefde – is heel veel vergeving. Zodat het de levensstroom, wanneer hij een vergissing maakt, ogenblikkelijk wordt vergeven en hulp krijgt van de leraar om zijn fout in te zien, zodat hij die kan ontstijgen. Dat helpen door de leraar – de echte spirituele leraar – kan natuurlijk alleen wanneer dat in overeenstemming is met zijn vrije wil en zijn bereidheid om te leren van het mentorschap van de leraar.

De val op de vierde straal begrijpen
Terwijl een levensstroom experimenteert en op de eerste drie stralen leert, laten we de levensstroom fouten maken en we gaan heel tolerant om met die fouten. We zijn niet de soort leraren die je van de aarde kent, die je streng aanpakken en straffen voor elke kleine vergissing die je begaat. Want het is niet ons doel om jullie in robots te veranderen die in het gelid staan en precies tegelijkertijd te laten marcheren alsof je geen individualiteit had. Het is ons doel om jullie te verheffen, zodat je – wanneer je klaar bent met je initiaties op de zevende straal – vrij bent om je goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen op deze wereld. En dit is geen mechanisch proces dat kan worden afgedwongen, daarom is vrije wil de baas.

Hierdoor is het mogelijk dat een levensstroom – terwijl hij experimenteert met de eerste drie stralen – bepaalde stuwkracht en gewoontes opbouwt om de eerste drie stralen verkeerd te gebruiken, met andere woorden, Kracht, Wijsheid en Liefde op een onevenwichtige manier tot uitdrukking brengt. Dit verkeerde gebruik van kracht – deze op angst gebaseerde uitdrukkingsvorm van kracht – is het begin van armoede. Omdat je, wanneer je probeert met geweld iets in de materiële wereld te pakken, nu, hoe meer kracht jij tot uitdrukking brengt, hoe meer die kracht jou en je eigen spirituele vrijheid zal inperken.

Omdat je kracht op een onevenwichtige manier tot uitdrukking begint te brengen, snijdt jij je van de Kracht van God af. Je zult dan niet in staat zijn om de Kracht van God door je heen te laten stromen en daardoor alles wat je wilt, manifesteren. En wanneer je ervaart dat je niet kunt manifesteren wat je wilt, begin je armoede te voelen – en daardoor begin je zelfs nog meer geweld te gebruiken om de situatie in de buitenwereld onder controle te houden. Vele levensstromen kunnen dan op het punt komen dat ze naar het volgende niveau gaan en Wijsheid verkeerd gaan gebruiken, wat hen de geest van de antichrist laat gebruiken om dan met een intellectuele redenering aan te komen waarom ze geen Godkracht nodig hebben of willen; ze willen gewoon macht in het materiële universum. En ze kunnen die macht krijgen, in ieder geval tot op bepaalde hoogte, door de kracht van de eerste straal door de onevenwichtige wijsheid van de geest van de antichrist, de vervorming van Godwijsheid, verkeerd te gebruiken.

Deze vervorming van Wijsheid kan dan weer leiden tot de volgende stap, omdat de levensstroom het gevoel begint te krijgen dat hij niet van God houdt en dat God niet van hem houdt. Omdat hij gaat geloven dat als God echt van hem hield, God hem alles zou moeten geven wat hij wil en hem niet dwingen de consequenties van zijn eigen keuzes – en zijn eigen misbruik van Kracht en Wijsheid – onder ogen te zien. Je ziet dan de driehoek van het verkeerde gebruik – het misbruik, het onevenwichtige gebruik – van kracht, wijsheid en liefde, die ervoor zorgt dat een levensstroom afzakt naar een staat van spirituele armoede, van zich afgesneden voelen van de Kracht, Wijsheid en Liefde van God – die een staat is die het toneel klaar zet om de levensstroom te laten zakken voor de initiaties van de vierde straal, die de straal van zuiverheid is.

Onzuivere motieven
Dus je ziet dan dat het misbruik van kracht, wijsheid en liefde ervoor zorgt dat de levensstroom een momentum opbouwt van onzuiverheid en zijn medescheppende vaardigheden op een onzuivere manier tot uitdrukking brengt die gericht is op het verheffen van het zelf – zijn gescheiden zelfgevoel, zijn ego – in plaats van het Al te verheffen. Dit is essentieel om te begrijpen. Want wanneer je bij de initiaties van de vierde straal komt, sta je precies voor de test of jij jezelf zuivert van het onevenwichtige gebruik van kracht, wijsheid en liefde en dan je creatieve vaardigheden op een zuiverder manier gaat gebruiken.

Wat bedoel ik, wanneer ik zeg zuiverder? Nu, ik bedoel of jij je creatieve vaardigheden tot uitdrukking brengt om er voordeel voor jouw gescheiden zelf uit te halen, of dat je naar een hoger niveau gaat door je creatieve vaardigheden te gebruiken om het Al te verheffen en probeert om alles in het materiële universum méér laten worden. Zien jullie het essentiële verschil nu in? Wanneer jij je creatieve vaardigheden op een onzuivere manier gebruikt, probeer je steeds meer te vergaren voor het gescheiden zelf – rondom het gescheiden zelf – zodat jij een ondoordringbare muur opbouwt die het gescheiden zelf scheidt van de terugkeer van zijn eigen karma, van de terugkeer van de consequenties van zijn eigen keuzes, zodat je de energie van het materiële rijk probeert te gebruiken om je te isoleren en af te schermen van het spirituele pad en de initiaties daarvan.

Waarom doe je dit? Omdat het gescheiden zelf, natuurlijk, niet de echte bedoeling van het spirituele pad kan zien en dus gelooft dat de initiaties – de terugkeer van je karma, de kosmische spiegel die jou terugzendt wat je ook maar uitzendt – de straf is van een boze God in de lucht. Terwijl de waarheid is dat je door de terugkeer van de consequenties van jouw keuzes juist leert en daarom is het een kans, mijn geliefden.

Wanneer je een terugkerende stroom van de kosmische spiegel ontvangt die niet zuiver is volgens jouw eigen hoogste visie, dan is dat een kans voor jou om te beseffen dat wat jij naar de kosmische spiegel zendt niet een zuivere impuls was – en dat de kosmische spiegel daarom een onzuivere manifestatie terugzendt. Dus je krijgt dan de kans om hogerop te komen en je medescheppende inspanningen te zuiveren. Als je natuurlijk bereid bent om je bewust te worden dat wat er terugkeert uit de kosmische spiegel de noodzaak is om in je persoonlijke spiegel te kijken en te doen wat Jezus heeft gezegd, namelijk naar de balk in je eigen oog kijken – hoe jij de onzuiverheden hebt laten opstapelen in je oog – in je visie, in je geest – en daardoor de onzuiverheden een gekleurde film hebt laten vormen die onvermijdelijk je geest kleurt. En daardoor alles kleurt wat je naar die kosmische spiegel zendt en wat er onvermijdelijk voor zorgt dat de spiegel alleen maar een onzuivere manifestatie naar je kan reflecteren.

De volledige verantwoording nemen op de vierde straal
De vierde straal is de straal van Godzuiverheid en de straal van het witte licht van de Moeder. En wat gebeurt er wanneer een levensstroom deze impuls heeft opgebouwd door kracht, wijsheid en liefde verkeerd te gebruiken en wanneer de levensstroom – wanneer hij bij de initiaties komt van de vierde straal – weigert in de persoonlijke spiegel te kijken, wanneer je levensstroom weigert zich te zuiveren? Als de levensstroom zichzelf niet wil zuiveren, kan daar maar één reden voor zijn. En dat is dat de levensstroom geen verantwoording voor zichzelf en het gebruik van zijn creatieve kracht wil nemen.

Als je niet bereid bent om volledig de verantwoording te nemen en het feit te erkennen dat wat er naar je terugkeert in het materiële universum – in de wereld van de materie, de wereld van de Moeder – een reflectie is van wat je hebt uitgezonden – nu als je de verantwoording niet wilt nemen, wat moet je dan doen? Dat is heel simpel, want als wat naar jou terugkeert van de kosmische spiegel niet jouw schuld is – omdat je niet bereid bent te erkennen dat jij een onzuivere impuls hebt uitgezonden – nu dan moet het wel de schuld van iemand anders zijn, toch?

Dit is één van de kernproblemen van het ego. Wanneer iets niet voldoet aan de verwachtingen van het ego over hoe de materiële wereld eruit moet zien, dan moet er wel iets fout zijn en dan moet het wel de schuld van iemand zijn. En als jij niet bereid bent te overwegen of het misschien jouw schuld is – in de zin dat je jouw medescheppende vaardigheden op een onevenwichtige manier hebt gebruikt – nu dan moet je de schuld aan iemand van buitenaf – iemand anders – geven.

En wie is die iemand anders? Nu, dat is heel eenvoudig. Want juist het witte licht van de Moeder dwingt je ertoe, bij wijze van spreken, om de initiaties van de vierde straal onder ogen te zien. De initiatie of je jouw medescheppende vaardigheden naar een hoger niveau wilt brengen en ze te gebruiken om het Al te verheffen, al het leven te verheffen, of dat je die gebruikt om nog meer voor het gescheiden zelf te vergaren. Ga je proberen om meer dingen van deze wereld te verzamelen voor het gescheiden zelf? Of ga je naar een hoger niveau door te proberen alles op deze wereld méér te maken – wat inhoudt Meer van Gods Licht, meer van Gods overvloed – en daardoor de materiële sfeer verheffen tot de perfectie van het koninkrijk van God, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt.

Juist het witte licht dwingt je tot de noodzaak om onder ogen te zien, om te kijken naar hoe jij je medescheppende vaardigheden hebt gebruikt om Kracht, Wijsheid en Liefde tot uitdrukking te brengen. En het witte licht geeft je een realistische schatting. Want is het niet zo dat in de meeste culturen op deze planeet wit wordt geassocieerd met zuiverheid? Wanneer jij de was doet, wil je dan niet dat het wit wordt, in plaats van grijs of verkleurd door andere kleuren?

Hoe de haat voor de Moeder begint
Wat er gaat gebeuren wanneer je opklimt tot de initiaties van de vierde straal, is dat je spirituele leraren en jouw IK BEN Aanwezigheid een grotere hoeveelheid van het witte licht in jouw energieveld brengen. En dit lijkt veel op een helder licht dat in een donkere kamer schijnt. Toen de kamer – jouw energieveld – nog in de schaduw lag – toen hij nog niet helder verlicht werd – was het veel moeilijker om te zien wat zuiver en onzuiver was in jouw energieveld. Het was moeilijker te zien waar jij kracht, wijsheid en liefde op een onzuivere manier tot uitdrukking had gebracht en wanneer jij dat op een zuivere manier had gedaan. Hierdoor kon jouw ego zich, bij wijze van spreken, in de schaduw verbergen en smoezen bedenken door te zeggen dat een onevenwichtige uitdrukkingsvorm niet echt heel slecht was en dat je het daarom niet onder ogen hoefde te komen en meteen te veranderen.

Maar wanneer dat witte licht van zuiverheid afdaalt, kun jij je niet meer in de schaduw verbergen. Je wordt gedwongen jezelf onder de loep te nemen en te zien wat zuiver en onzuiver is. Want dan heb je het witte licht om een realistische schatting te doen van wat zuiverheid betekent, zelfs wat echte kracht, echte wijsheid en wat echte liefde inhoudt. Want terwijl het witte licht in jouw energieveld schijnt, laat het natuurlijk de kleuren helder worden. Want je weet heel goed dat als de zon ‘s morgens opkomt, het in het begin grijs lijkt, maar naarmate het licht intenser wordt, begin je alle kleuren van de bloemen en de lucht te zien. Het witte licht maakt het gemakkelijker voor jou om te zien waar jij een onzuivere manifestatie van de blauwe kleur van Godkracht, een onzuivere manifestatie van de gouden kleur van Godwijsheid, en een onzuivere manifestatie van de roze straal van Godliefde hebt. En daardoor kan je ego de noodzaak dat je moet veranderen niet zo gemakkelijk ontkennen.

Maar als je natuurlijk niet bereid bent in de spiegel te kijken, kan jouw ego je altijd nog een gemakkelijke uitweg bieden. En die gemakkelijke uitweg is het witte licht zelf, het witte licht van de Moeder, de schuld geven. En de redenering van de geest van de antichrist, die het ego gelooft en probeert jou te laten geloven, is dat JIJ niet dat onzuivere beeld over het Ma-terlicht heen hebt gelegd. Het licht zelf heeft er een onzuivere manifestatie overheen gelegd die jou nu belast of jou niet geeft wat jij wilt. De Moeder is tegen jou en die weigert jou te geven wat je wilt.

En dus is de redenering dat de Moeder het fout heeft, dat er iets met de Moeder mis is en dat je jouw creatieve vaardigheden moeten proberen te gebruiken om de baas te zijn over de Moeder, en haar zelfs straffen. In plaats van je in het zuivere witte licht van de Moeder onder te dompelen, zodat je jouw energieveld kunt zuiveren en de heldere kleuren krijgt van de eerste drie stralen die door de helderheid van de vierde straal heen schijnen en daardoor jouw medescheppende vaardigheden met een hogere graad van onbaatzuchtigheid tot uitdrukking brengen.

Wanneer je niet bereid bent in de spiegel te kijken en de initiatie van de vierde straal te doen, is de uitkomst onherroepelijk iets wat wij haat voor de Moeder noemen. Wanneer je de leugen gelooft dat de Moeder niet alleen maar naar jou reflecteert wat jij uitzendt – maar dat de Moeder jou opzettelijk dwingt om een onvolmaakte manifestatie tegen te komen – wanneer je in die leugen gelooft, nu dan is het bijna onvermijdelijk dat jouw angst in haat voor de Moeder verandert.

Hoe Lucifer is gevallen
Want door de Moeder te haten, kun je het vermijden om in de spiegel te kijken – je eigen onzuiverheid te zien. In plaats van te erkennen dat de onzuiverheid in jouw eigen geest en energieveld bestaat, doe je wat het ego het beste kan – je projecteert de onzuiverheid buiten jou, je projecteert het op het Moederlicht, zegt: “O, deze planeet aarde is zo’n lage plaats. Er is zo’n gebrek aan natuurlijke bronnen. Er is zo’n onbalans in de natuur. Ons lichaam is zo beperkt en het manifesteert zo gemakkelijk ziekten. Er is niet genoeg geld voor iedereen. Er zijn niet genoeg bronnen. Er is niet genoeg olie. Alles is zo beperkt en ingeperkt. En dit is de schuld van de Moeder, dit is de schuld van Moeder Aarde, omdat zij ons niet het overvloedige leven wil schenken.”

Je hebt een hele klasse levensstromen die zijn gevallen bij de initiaties van de vierde straal. De meeste van hen vielen in hogere sferen, maar in principe was het dezelfde initiatie. En dan weet je misschien wel dat Lucifer zelf viel op de vierde straal en hij is gevallen vanwege zijn hoogmoed, omdat hij niet bereid was naar zijn eigen onzuiverheden te kijken en die onzuiverheden dus op het Moederlicht projecteerde en haat voor de Moeder opbouwde. Nu moet je begrijpen hoe ingenieus Gods universum is ontworpen, en hoe ingenieus de Wet van Vrije Wil eigenlijk werkt. Wanneer een levensstroom weigert om vrijwillig naar de balk in zijn eigen oog te kijken, heeft die levensstroom zich buiten het bereik van de echte spirituele leraren van de mensheid geplaatst.

Wij kunnen die levensstroom niet bereiken, want we werken uitsluitend binnen het kader van de Wet van Vrije Wil. En dan besef je dat het geen zin heeft om die levensstroom op de mysterieschool te houden. En dan valt de levensstroom of daalt af naar een lagere sfeer, of gaat van de mysterieschool af. En wat er met die levensstroom gebeurt, is dat hij juist naar een sfeer afdaalt die met zijn bewustzijn correspondeert. Wanneer een levensstroom de Moeder haat, daalt hij naar het dichtste niveau van de wereld van vorm af dat op dit moment het materiële universum is, waar hij de laagste vibratie van het Moederlicht tegenkomt – en daar de kans krijgt om te leren door juist datgene tegen te komen waarvan hij is gaan geloven dat het verantwoordelijk voor zijn problemen is. En door, bij wijze van spreken, gedwongen te worden onder ogen te zien wat hij niet op de mysterieschool onder ogen wilde zien, krijgt de levensstroom de enige kans die hij nog heeft om te slagen voor zijn initiaties – en de verkeerde overtuigingen te overwinnen die ervoor hebben gezorgd dat hij in de eerste plaats is gevallen.

De vraag is natuurlijk of de levensstroom er wel voor zal kiezen om dat te doen of dat hij de impuls van ontkenning verder opbouwt en dan steeds meer haat voor de Moeder opbouwt – tot hij geen tijd meer over heeft en er geen kansen meer zijn voor die levensstroom om méér te worden en de levensstroom – de gescheiden levensstroom – moet worden opgelost in de laatste handeling van oplossen in het Hof van Heilig Vuur. Waar de intensiteit van het witte licht van zuiverheid alle onzuiverheden wegbrandt die zijn opgebouwd in wat zou corresponderen met miljoenen levens op aarde.

Hoe armoede zich verhoudt tot Godzuiverheid
Kun je nu begrijpen hoe armoede verband houdt met de initiaties van de vierde straal van Godzuiverheid?
Armoede wordt juist veroorzaakt door het feit dat je een onzuiver beeld op het Ma-terlicht projecteert. Wanneer je dit doet, trek je het witte licht van de Moeder naar beneden in een lagere vibratie die niet in overeenstemming is met – niet op één lijn met, niet is afgestemd op – het overvloedige leven.

Wanneer het witte licht – een straal wit licht – een glazen prisma raakt en zich in de kleuren van de regenboog splitst, zie je de kleuren van de regenboog, maar dit zijn niet de zuivere kleuren die je in de hogere rijken ziet. Ze staan symbool voor de onzuiverheden in het bewustzijn van de mensheid – die daarom onvolmaakte beelden op dat Ma-terlicht projecteren. En omdat er steeds meer van die beelden op het Ma-terlicht worden geprojecteerd, worden er steeds meer beperkingen op de fysieke aarde gemaakt. Wat de reden is dat de mensen gaan voelen dat de aarde een beperkte plaats is.

Maar de aarde is enkel beperkt zolang er onvolmaakte beelden op worden geprojecteerd. Want de aarde heeft geen enkele wens om limieten te stellen en jou te beperken. De aarde zou graag het overvloedige leven van God willen uitvergroten. Maar de aarde heeft beloofd de rol op zich te nemen van vervangende leraar voor die levensstromen die zich van hun spirituele leraren hebben afgesneden – en dus niet kunnen leren door middel van de school van Goddelijke Leiding. En daarom moeten ze leren op de school van de harde klappen door te ervaren wat ze uitzenden – omdat zij dat, namelijk de onzuiverheden en onevenwichtigheden, in hun bewustzijn hebben opgebouwd.

Wanneer je naar de mensen op aarde kijkt die de grootste materiële armoede hebben, zie je dat veel van hen vaak in een paar heel onzuivere activiteiten worden meegezogen op een manier die lijkt op compenseren voor het feit dat ze zich in hun dagelijkse leven opgesloten voelen. Dus ze proberen te ontsnappen, bijvoorbeeld door alcohol, door drugs, door te gokken, door onvolmaakte muziek, door vervormde seksuele praktijken, of alles wat je maar kunt doen zonder veel geld. Hoe armer de mensen worden in materiële zin, hoe gevoeliger ze worden voor hun eigen leven, waaronder voor hun milieu. Je ziet dit aan het gebrek aan persoonlijke hygiëne, de onwil om schone kleren aan te doen, zelfs wanneer het eigenlijk wel kan vanwege hun materiële middelen. Je ziet dit door onachtzaamheid voor hun milieu, de onreinheid van hun huizen, de schoonheid van hun huizen en hun omgeving.

De spiraal van armoede doorbreken
Ik begrijp heel goed dat er veel mensen op aarde zijn die in armoede zijn opgegroeid en zeggen: “Maar Saint Germain, ik heb geen geld om een huis te bouwen, om in een mooi huis te wonen.” Maar ik zeg tegen jullie: “Er is niemand op aarde die zo arm is dat hij niet iets kan doen met wat hij wel heeft om zijn leven méér te maken, om zijn leven te verbeteren!”

Wanneer je naar de parabel van Jezus kijkt over de talenten, zie je dat de heer tien talenten aan één dienaar gaf, vijf aan de andere, en twee aan nog een andere. Maar allen hadden ze iets gekregen om te vermenigvuldigen. Maar wat je vaak ziet, is dat degenen die het gevoel hebben dat ze te weinig hebben, degenen zijn die zeggen: “Wij hebben zo weinig, we kunnen niets.” En daardoor proberen zij niet eens hun best te doen met eruit halen wat ze wel hebben en dan begraven ze hun talenten in de grond. Waardoor van hen wordt afgenomen wat ze wel hebben – niet omdat een boze God dat doet, maar omdat zij zichzelf afnemen wat zij hebben, omdat ze weigeren te gebruiken wat zij hebben om dat te vermenigvuldigen, zodat ze contact maken met de Rivier van Leven.

Omdat de Rivier van Leven het proces is om méér te worden. En begrijpen jullie dat jij, als je zelfs maar een heel klein beetje hebt, als jij je best doet met wat je hebt, weer contact maakt met de Rivier van Leven? In verbinding staan met de Rivier van Leven is niet een kwestie van een bepaald bedrag aan geld en materiële bezittingen. Het is een kwestie van maar één ding: je bereidheid om te gebruiken wat je hebt en er méér van te maken. Die handeling om je talenten te vermenigvuldigen, hoe weinig talenten je misschien ook hebt – en zelfs al heb je helemaal niets, je kunt altijd iets meer doen met wat jij wel hebt, een vorm van vriendelijkheid, niet willen meedoen aan onzuivere handelingen – en zo weer contact maken met de Rivier van Leven. Dus dat wat je hebt, wordt onvermijdelijk door de wet van God, die nooit faalt, vermenigvuldigd.

Degenen die het gevoel hebben dat ze arm zijn, zitten voor de spiegel en weigeren te glimlachen naar de spiegel, ze zeggen: “Tot de spiegel naar mij glimlacht, tot het beeld in de spiegel naar mij glimlacht, glimlach ik niet in de spiegel.” Maar zie je in dat dit nooit gaat gebeuren, want de spiegel zal onfeilbaar naar je reflecteren wat JIJ op de spiegel projecteert. Dus jij moet naar de spiegel glimlachen voor de wereld naar jou terug kan glimlachen en jou meer geven. Maar wanneer jij WEL glimlacht, glimlacht de wereld naar jou terug hoewel – zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt – het wel even kan duren, omdat de impuls door de drie hogere niveaus heen moet circuleren voor hij het materiële universum bereikt. Dus afhankelijk van hoeveel onzuiverheden jij op die hogere niveaus hebt opgebouwd, bepaalt wanneer en hoe zuiver een impuls van de spiegel naar je wordt gereflecteerd.

Maar er is altijd iets wat je kunt doen om de dingen te verbeteren. En daarom zie je in veel landen van de wereld juist dat de mensen in het algemeen minder arm zijn tegenwoordig dan honderd, of vijfhonderd, of duizend jaar geleden. Dat komt omdat een kritieke massa mensen, in wat je de rijke naties noemt, bereid is om meer te doen met wat zij bezaten, hoe weinig ze ook hadden. Dit mijn geliefden, is Liefde. Dit is het hoogtepunt van de derde straal, omdat je die liefde integreert, zodat je zegt: “We zijn bereid om te leren hoe we onze creatieve vaardigheden op een zuiverder manier tot uitdrukking kunnen brengen en daardoor er meer uit halen dan wij nu hebben en daardoor al het leven verheffen, zelfs het milieu waarin we leven, door het te verfraaien en zuiveren.”

Begrijpen dat de machtselite de armste mensen zijn
Hoe weinig je ook hebt, je kunt altijd meer doen. Maar het omgekeerde is natuurlijk dat jij, hoeveel je ook hebt, wel kunt weigeren om meer te doen met wat je hebt. En daardoor zie je dat een paar van de rijkste mensen op de wereld – met betrekking tot geld en materiële bezittingen – in werkelijkheid net zo arm zijn in spiritueel, mentaal en emotioneel opzicht als degenen die letterlijk arm zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat je, wanneer je naar de rijkste mensen, de leden van de machtselite, kijkt, ziet dat als zij hun rijkdom niet delen – al het leven proberen te verheffen, maar die rijkdom gebruiken om het leven in hun macht te krijgen – nu dan kan ik je ervan verzekeren dat ze die rijkdom met geweld hebben genomen. En hoewel een levensstroom een impuls kan opbouwen die hem met geweld materiële rijkdom laat vergaren, kan ik je ervan verzekeren dat een levensstroom als hij zo doet, zijn spirituele rijkdom vermindert.

Juist vanwege de vertraging in de tijd die in het materiële universum zit ingebouwd, zoals Moeder Maria uitlegt, is het mogelijk dat een levensstroom zijn medescheppende vaardigheden verkeerd gebruikt om materiële overvloed van andere mensen af te pakken door die mensen uit te buiten. De levensstroom kan hier meerdere levens aan ontsnappen. En daarom zijn veel mensen gaan geloven dat er een of ander onrecht in dit universum moet bestaan, omdat bepaalde mensen heel rijk zijn of grote rijkdom erven, zelfs al hebben zij niets gedaan om andere delen van het leven te helpen. De wet van God faalt nooit. En die werkt twee kanten op. Als je weinig hebt, maar meer doet met wat je hebt, is het onfeilbaar dat de wet je in de toekomst meer geeft. Maar het omgekeerde is natuurlijk dat als je veel hebt en weigert iets voor anderen te doen met wat je hebt, dan over een tijdje – naarmate de cycli verder gaan – onvermijdelijk dat wat je hebt, van je wordt afgenomen.

Wanneer je de wereldgeschiedenis bekijkt, dan zie je vaak dat er samenlevingen zijn geweest die een machtselite hadden die onaantastbaar leek. Want zij stonden gewoon zo ver boven de gewone bevolking dat het leek of hun macht en privileges nooit van hen zouden kunnen worden afgenomen. Maar plotseling verschuiven er dingen in die maatschappij. En door een natuurlijke gebeurtenis of een revolutie of een andere gebeurtenis in de samenleving, verloren enkele van de rijkste mensen ineens alles wat ze bezaten en stonden toen met lege handen. Maar zij waren slechter af dan de mensen, want zij hadden nog nooit hard hoeven werken voor wat ze bezaten en daardoor waren ze niet in staat om psychologisch met die situatie goed om te gaan – gingen er vaak aan, zoals ze zeggen, in plaats van de stukken op te rapen en aan het pad van initiatie te beginnen. Het pad om meer te doen met wat je ook hebt, hoe weinig je ook.

De neerwaartse spiraal doorbreken
Begrijpen jullie nu – opnieuw – waar ik het in de vorige verhandeling over had, hoe armoede een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal wordt? Want wanneer mensen het gevoel beginnen te krijgen dat zij te weinig bezitten – en dat zij te weinig hebben vanwege onrecht, omdat het Moederlicht hen niet meer overvloed geeft, weigeren ze om voor de Moeder te zorgen door de manifestatie van haat voor de Moeder. Wat hun fysieke omgeving is, hun fysieke lichaam, andere mensen, of hun eigen kinderen. Dus beginnen ze de Moeder en de uitdrukkingsvormen van de Moeder te verwaarlozen. En wat doen ze dan? Nu, zij projecteren die haat, die onzuiverheid, op het Ma-terlicht. En dus moeten ze onvermijdelijk ervaren dat dit terugkeert.

Behalve dat er ook nog de heel fysieke verwaarlozing van hun omgeving is, waardoor de omgeving steeds onzuiverder wordt, steeds viezer, steeds slechter georganiseerd, hun bewustzijn beïnvloed tot op het punt dat hun visie gebrekkig wordt. Zodat ze geen uitweg meer zien, ze kunnen niet iets beters visualiseren, ze kunnen de realiteit niet visualiseren dat het witte licht simpelweg naar hen reflecteert wat erop wordt geprojecteerd. Als zij hun leven willen veranderen, verandert hun leven, hun situatie in de buitenwereld. En dit zet natuurlijk het toneel klaar om de neerwaartse spiraal te versterken door hun mislukte initiaties op de vierde straal, dit zet het toneel klaar voor het volgende niveau waarop ze niet slagen voor de initiaties van de vijfde straal van Godvisie.

Maar dat zal natuurlijk het onderwerp zijn van mijn volgende verhandeling. Dus laat ik jullie nu alleen om na te denken over het belang om de haat voor de Moeder te overwinnen, door naar alles in het universum te kijken als een uitdrukkingsvorm van de Moeder en te beseffen dat jij, wat je ook een deel van het leven aandoet, dat God de Moeder, de Goddelijke Moeder, aandoet. Als jullie een impuls van haat voor de Moeder willen overwinnen, dan heb ik hier een simpele techniek voor. Als je liefde voelt voor een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder, gebruik die liefde dan. Ik weet bijvoorbeeld dat velen van jullie veel van Moeder Maria houden, die de hoogste vertegenwoordiger is van de evoluties op deze planeet. En stel jezelf dan deze vraag: “Houd ik meer van Moeder Maria dan van deze activiteit?” en als dat zo is, mijn geliefden, dan weet je natuurlijk dat het tijd is om met die activiteit te stoppen.

Gebruik de rozenkransen om de haat voor de Moeder te overwinnen
En als je niet bij dat besef kunt komen, vraag Moeder Maria dan – met alle hartstocht in je hart, met alle zuiverheid van je hart – je de impulsen van haat voor de Moeder die je in je eigen wezen hebt, te helpen inzien en overwinnen. En gebruik de rozenkransen voor dat doel, mijn geliefden. Jullie hebben al zoveel rozenkransen en invocaties, en jullie moeten beseffen dat elke rozenkrans in feite wordt ontworpen om een specifiek aspect van haat voor de Moeder te overwinnen. Want ik vertrouw erop dat jullie beginnen in te zien dat elke tekortkoming die jullie in het materiële universum tegenkomen, een uitdrukking – een variant – is van haat voor de Moeder. En gebruik daarom die invocaties, bid tot Moeder Maria die hier bij mij is en haar liefde en dankbaarheid aan jullie wil betuigen, aan degenen die haar rozenkransen en invocaties al gebruiken.

En ze dringt erop aan om die in de toekomst bewuster te gebruiken, om ze specifiek te gebruiken om haar een matrix te geven die zij kan gebruiken om jullie te verlichten en te zuiveren van de illusies en impulsen van haat voor de Moeder. Dit is de haat voor de Moeder die je bijna onvermijdelijk oppikt door op deze planeet te incarneren die momenteel zo zwaar gebukt gaat en vervuild is door de haat voor de Moeder op elk gebied van de menselijke samenleving, individuele levens, en zelfs de natuur zelf, mijn geliefden, waar ik een poos geleden in Californië over heb gesproken, toen ik over de onevenwichtigheden in de natuur sprak.

Er zijn geen materiële middelen om armoede te overwinnen
Ik vertrouw erop dat jullie kunnen begrijpen dat de enige manier om armoede te overwinnen, is door bereid te zijn om de verantwoording te nemen door te erkennen dat jullie materiële omstandigheden een weerspiegeling zijn van je bewustzijnsstaat. En de enig echte manier om armoede te overwinnen is dus door in de spiegel te kijken, naar de balk in je eigen oog te kijken en je bewustzijn te verhogen. Daarom zijn er geen materiële middelen om armoede te overwinnen. Je kunt geen regeringsprogramma maken dat automatisch armoede in een bepaalde natie vernietigt. Geen enkel regeringsprogramma kan de mensen dwingen om hun bewustzijn te veranderen. Het is echter wel mogelijk om een regeringsprogramma op te stellen dat de mensen ineens enigszins uit hun gevoel van hopeloosheid en gebrek aan visie haalt en daardoor hun bewustzijn verandert en zodoende hun visie bijstelt. Wat ik jullie dus wil helpen in te zien, is dat het programma in feite niet armoede uitroeit, maar het feit dat het programma in de buitenwereld impact heeft op het veranderen van de visie van de mensen.

Stel je eens voor dat je de soort programma’s die je tot dusver hebt gezien op deze planeet, combineert met een opvoedkundig programma dat de mensen zou onderwijzen hoe zij de leiding moeten nemen over hun eigen psychische problemen en hun geest, zodat je zowel het Alpha- als het Omega-effect krijgt. De Alpha is de mensen onderwijzen over de kracht van hun geest, en de Omega is daadwerkelijk fysieke programma’s opstellen om hen betere banen te geven en een betere bron van fysiek inkomen of een betere fysieke omgeving.

Wat er tot nu toe op deze planeet is gebeurd, is slechts het Omega-aspect is van armoede uitroeien. En daarom heeft het in veel naties maar zo’n beperkt effect. En veel goed bedoelende mensen, waar ik over heb gesproken in mijn vorige verhandeling, die veel inzicht hebben dat er dingen moeten veranderen, zijn in de verleiding gekomen om zulke regeringsprogramma’s te steunen. En hoewel ze een beperkt effect kunnen hebben, kunnen ze uiteindelijk niet aan het doel beantwoorden om armoede uit te roeien – want armoede kan slechts door zowel de Alpha als de Omega worden uitgeroeid.

En daarom moeten jullie er een schepje bovenop doen. De mensen die echt armoede willen helpen uitroeien, moeten een tandje bijzetten en beseffen dat het noodzakelijk is om de Alpha erbij te halen door de mensen op te leiden. Dit betekent niet dat alle mensen een bepaald religieus of spiritueel geloof moeten krijgen, of een bepaalde religie belijden, of zelfs de geascendeerde meesters erkennen. Maar alle mensen moeten het simpele feit begrijpen dat de menselijke psyche invloed heeft op alles wat zij persoonlijk doen en op alles wat er in de maatschappij gebeurt, zelfs wat er in de natuur gebeurt.

En daarom kun je pas de fysieke omstandigheden veranderen op aarde, als je ze in de menselijke psyche afhandelt en de mensen opleidt, zodat ze kunnen leren om de kracht van hun geest te gebruiken om een zuivere staat, zowel materieel als spiritueel, in plaats van zowel spiritueel als materieel onzuiverheid te creëren. Pas wanneer je de Alpha en Omega combineert, pas wanneer je de mensen voorlicht over de kracht van hun geest, zul je succes krijgen met een regeringsprogramma of zelfs een planetaire poging om armoede uit te roeien en het overvloedige leven tevoorschijn te halen waar veel van de meest bewuste mensen in de top tien procent van weten dat die op deze planeet manifest zou moeten zijn.

Geen vrijheid zonder zuiverheid
Ik heb mijn zegje gedaan over het onderwerp Vrijheid, want nu begrijpen jullie dat er geen Vrijheid kan zijn zonder Zuiverheid, de zuiverheid die komt als je de haat voor de Moeder overwint, en door die onvoorwaardelijke liefde voor de Moeder op te bouwen, omdat je beseft dat de Moeder jullie onvoorwaardelijk liefheeft en omstandigheden naar je zal terugkaatsen die jij op het Ma-terlicht projecteert. Want de omstandigheden en beperkingen die je in de materiële sfeer ervaart, zijn gewoon de reflecties van de omstandigheden in je eigen geest. Het zijn niet de omstandigheden van de Moeder – die onvoorwaardelijk van jullie houdt en graag en liefdevol jullie het overvloedige materiële leven geeft wanneer jullie spiritueel reiken naar het overvloedige leven.

Het is niet de verantwoording van de Moeder om jullie het overvloedige spirituele leven te geven. De enige verantwoording van de Moeder is om jullie het overvloedige materiële leven te geven. Maar dat kan alleen door naar jullie te reflecteren wat je uitzendt. En dus is het jullie verantwoording om je geest te zuiveren, zodat je zuivere beelden op het Ma-terlicht kunt projecteren – die de Moeder dan naar jou terug zal spiegelen in de vorm van materiële omstandigheden.

Wanneer je de haat voor de Moeder overwint, zie je dat de Moeder onvoorwaardelijke liefde voor jullie heeft en je alles geeft wat je maar wilt op de materiële wereld – natuurlijk volgens de natuurwetten die bepalen wat op deze planeet kan worden gecreëerd. En natuurlijk niet alleen voor je eigen bewustzijnsstaat, maar ook voor het collectieve bewustzijn van de mensheid zoals die momenteel manifest is.

Maar het is zeker mogelijk dat mensen ver aan het collectieve bewustzijn ontstijgen en veel grotere materiële overvloed manifesteren dan wat je bij de doorsneebevolking ziet. Helaas heb je tot nu toe gezien dat degenen die grotere materiële weelde hebben gemanifesteerd, dat gedaan hebben door het met geweld te nemen. Wat juist is waarom veel spirituele mensen geen materiële weelde willen, omdat zij denken dat het alleen met geweld kan worden verkregen. Maar als je het boek van Moeder Maria bestudeert, zie je dat het haar hele bedoeling is jullie te tonen dat je daadwerkelijk het overvloedige materiële leven kunt krijgen en je kunt het krijgen, niet door geweld, maar door liefde – de onvoorwaardelijke liefde van de Vader-Moeder God. En dat is dit de volmaakte liefde die je zal bevrijden door de zuiverheid van de vierde straal.

En dus verzegel ik jullie in die zuiverheid, mijn geliefden. En ik bedank jullie voor jullie aandacht, voor jullie bereidheid om de open deur te zijn zodat, ik misschien een buitengewoon grote hoeveelheid van de Vrijheidsvlam kan verankeren, die tot uitdrukking wordt gebracht door de vierde straal van Zuiverheid die het zal uitstralen van deze fysieke plaats maar die in een ogenblik, in een oogwenk, de hele planeet overdekt. En dan het proces accelereert om de mensen te bevrijden, door het mogelijk te maken dat zij de haat voor de Moeder overwinnen en het gevoel dat de Moeder hen nooit het overvloedige leven zal geven. Op het punt komen dat je beseft dat het Moederlicht overvloed kan manifesteren – de overvloed die de Vader jullie met het grootste genoegen geeft, wanneer je bereid bent om Eén te zijn met jouw eigen hogere Wezen.

Wees dus verzegeld in de vierde straal van Godzuiverheid, versterkt door de zevende straal van Vrijheid. Ga heen en zondig niet meer! Overwin je haat voor de Moeder! Wees bereid om het te zien en laat het die vierde straal van de intensiteit van het licht dat alle haat voor de Moeder wegbrandt, passeren, want het brandt alles weg wat niet hetzelfde is als de vierde straal. Wees verzegeld! WEES VRIJ!