Zou Arnold Schwarzenegger een goede president zijn?

ONDERWERPEN: Ontstijg het dualistische denken – mensen die in Californië wonen kunnen het dualistische denken ontstijgen – er komt een nieuw type kandidaat op

Vraag: Denk je dat Arnold Schwarzenegger, de gouverneur van Californië, een goede president zou zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is een academische vraag, mijn geliefden, omdat hij niet verkiesbaar is als president. Maar het antwoord is nee. Niet met zijn huidige bewustzijnsstaat, waarin hij nog steeds te zeer wordt verblind door het dualistische denken. En het is niet waarschijnlijk dat hij in staat is om er in zijn natuurlijke levensduur aan te ontstijgen.

Dus zijn wij op zoek naar een heel andere soort politieke leider. Eén die niet de dualistische mentaliteit heeft, één die niet probeert de held uit te hangen die een oplossing voor alle problemen heeft, maar iemand die veel gevoeliger is, genuanceerder in zijn of haar denken – en daardoor in staat is om verder dan het zwart-wit denken te kijken en af te stemmen op de waarachtig hogere manier, de spirituele manier, die de extremen van zwart en wit ontstijgen.

Ik veroordeel Schwarzenegger niet, want hij heeft positieve invloed gehad en hij heeft grote stappen vooruit gedaan om boven het dualistische denken uit te komen. Maar toch is er nog zo’n lange weg te gaan dat het niet realistisch is om dit te zien gebeuren en daarom zoeken we naar andere kandidaten – die vandaag nog niet openbaar bekend zijn – om naar voren te komen. En dit zal gebeuren wanneer het denken van de mensen de dualiteit ontstijgt. Ze zullen op een natuurlijke manier betere kandidaten naar voren brengen. En dit kan natuurlijk potentieel in Californië gebeuren, als de mensen opnieuw nadenken over hun concept vrijheid en echt de mentaliteit van ‘alles kan’ ontstijgen.