Libanon heeft het potentieel om een voorbeeld voor het hele Midden-Oosten te worden

ONDERWERPEN: het potentieel om te tonen hoe conflicten kunnen worden opgelost zonder geweld – vereist omslag in bewustzijn – geloof de duistere krachten niet – spiraal van wraak – de band tussen religie en politiek verbreken – gematigde mensen moeten een seculaire aanpak eisen van de regering – verschillende religies moeten leren naast elkaar te bestaan

Vraag: Moeder Maria heeft ons instructies gegeven om de rozenkransen voor vrede op te zeggen om de situaties overal te wereld te helpen, in het bijzonder Libanon. Zou je dat willen bespreken en ons de mening van de Opgevaren Schare geven over het onderwerp Libanon, waar de hele wereld betrokken is bij de verkiezing van de president. Is er iets wat het Midden-Oosten daarvan kan leren, of iets wat je ons kunt vertellen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Libanon mijn geliefden, heeft het potentieel om een voorbeeld voor het hele Midden-Oosten te worden van hoe je conflicten oplost tussen mensen met verschillende religies op een vreedzame, geweldloze manier. Helaas mijn geliefden, zal dit een belangrijke verschuiving in het bewustzijn van de mensen eisen. Maar deze verschuiving is niet zo gemakkelijk als je misschien denkt door naar de omstandigheden in de buitenwereld te kijken.

Maar het probleem met Libanon is dat de mensen zich er niet van bewust zijn dat ze worden aangevallen door wat wij de duistere krachten noemen, die zich er heel goed van bewust zijn wat het potentieel voor Libanon is en daardoor alles doen wat ze maar kunnen om een conflict in de buitenwereld in het leven te roepen die de natie in een volgende burgeroorlog stort, het mogelijk zelfs in twee naties op te splitsen, of dat een deel ervan letterlijk word veroverd door Syrië.

Dus is heel moeilijk voor de Opgevaren Schare om met de mensen te werken, want hun traditionele overtuigingen laten het bestaan van duistere krachten niet toe die de natie en het volk tegenwerken. En zodoende kunnen mensen zich relatief niet verdedigen om in een eindeloze spiraal van wraak vanwege agressie en dan wraak op de wraak voor de agressie en zo voort.

Maar toch willen we altijd dat jullie, die de spirituele mensen zijn, de visie handhaven voor het hoogste potentieel om zich te manifesteren, mijn geliefden, en dat de Libanese mensen op zullen staan en het juk van het extremisme afwerpen. En zie je mijn geliefden, het potentieel is hier de opkomst van een heel nieuwe aanpak in de politiek. Want als je realistisch naar het Midden-Oosten kijkt, mijn geliefden, zie je dat er geen vrede in het Midden-Oosten kan zijn zolang de huidige band tussen religie en politiek er is.

Ik zeg hiermee niet mijn geliefden, dat het helemaal juist is om religie en politiek te scheiden, zodat er geen invloed van hogere principe in de politiek zit, zoals ik eerder in mijn besprekingen over de scheiding van kerk en staat in Amerika uitgebreid heb besproken. Maar vanuit een realistisch standpunt, als er vrede in het Midden-Oosten moet komen, dan moeten de gematigde mensen in het Midden-Oosten – die in de meerderheid zijn – een nieuwe aanpak van de regering eisen, die een seculiere regering is die van de religie is gescheiden. Want natuurlijk kunnen jullie allemaal zien dat het, ten minste op oppervlakkig niveau, de belangrijkste oorzaak van conflicten in het Midden-Oosten de religie is.

En zodoende moet je om een land te stichten waar christenen, moslims van diverse pluimage en zelfs joden kunnen samenleven in vrede, een maatschappij hebben met een seculiere regering die vrijheid van religie aan alle religies geeft en zodoende het ten minste op theoretisch niveau mogelijk maakt dat de verschillende religies naast elkaar leraren te bestaan. Zoals je inderdaad zag in bepaalde tijdsperioden in Spanje, waar christenen, joden, en moslims naast elkaar leefden, omdat zij een seculiere maatschappij hadden gesticht, waarbij de religie zich niet door de politiek kon mengen, zodat er politieke tegenstand kwam, die gewoon op religieuze overtuigingen waren gebaseerd. Maar waar de religie gescheiden was en mensen het privé uitoefenden zonder te eisen dat alle andere mensen bij hun religie zouden komen.

Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Maar dit is het commentaar wat ik je op dit moment wil geven. En het is de visie die ik voor jullie, voor Libanon en andere naties wens te handhaven. Neem bijvoorbeeld Turkije die ervoor heeft gestreden om een echt seculiere regering te stichten, maar waar de meerderheid van de mensen duidelijk beseft dat dit de enige toekomst voor hun natie is.