Iran en atoomwapens

ONDERWERPEN: westerse propaganda – de president van Iran speelt de machtselite een troef in handen – de valse bedreiging van één gek die moet worden afgezet – angst gebruiken om de mensen te laten denken dat er een oorlog nodig is

Vraag: We zien dat Iran atoomwapens aan het ontwikkelen is en bij de besprekingen van het leiderschap in Iran, schijnen ze potentieel van plan te zijn om de mening over het Midden-Oosten te forceren en op oorlog aan te sturen, mogelijk met Israël en misschien atoomwapens te gebruiken. Als spirituele mensen kunnen we besluiten dat er geen atoomoorlog in het Midden-Oosten komt. Wat kunnen we nog meer doen aan de situatie in Iran, om ze boven die bewustzijnsstaat uit te laten stijgen, hetzelfde geldt voor Israël dat de tegenkracht in het Midden-Oosten vormt voor die belangrijke weerstand.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me beginnen met commentaar te geven op de uitdrukking ‘We zien dat Iran atoomwapens aan het ontwikkelen is’. Heb je dit feitelijk gezien? Nee! Omdat ik je kan zeggen dat het pure propaganda is, in het leven geroepen door bepaalde machten in het westen die altijd naar een excuus zoeken voor hun volgende militaire avontuur.

Het feit, mijn geliefden, is dat Iran met het idee flirt om atoomwapens te ontwikkelen, maar hun feitelijke capaciteit om dat te doen, is nog een aantal jaren verwijderd. En er is momenteel geen vast besluit om in feite atoomwapens te ontwikkelen, hoewel er wel een besluit ligt om de vaardigheid te ontwikkelen om dat te doen.

Wat je bij de president van Iran ziet, is hoofdzakelijk show, die gericht is om over zijn eigen macht in het Midden-Oosten op te scheppen. Hij is niets meer dan een heel naïeve politicus die als een pauw heen en weer stapt en per abuis denkt dat hij een of andere status krijgt als hij zich tegen Amerika durft uit te spreken, terwijl hij veel blaft, maar niet bijt. Maar mijn geliefden, hij beseft niet dat hij door dat te doen regelrecht in de kaart speelt van de internationale machtselite, die op zoek is naar de volgende dictator die ze in naam van vrijheid en democratie kunnen wippen. Want heeft presidente Bush niet alle vele jaren geleden gesproken over de spil van het kwaad in Irak, Iran en Noord Korea?

En dus is het beste wat je kunt doen, de visie houden dat de mensen overal ter wereld, vooral in de Verenigde Staten, deze manipulatie door hun eigen regering doorzien. En ze zullen verder kijken dan het dualistische denken, waarbij er een elite is die probeert om de wereld in nog een dualistische strijd onder te dompelen. En om een excuus te hebben om dat te doen, moeten ze de illusie creëren dat er een of andere gek is die een bedreiging vormt die moet worden afgehandeld voor zich er grotere rampen voordoen.

Dat was de redenering achter de zogenaamde massavernietigingswapens in Irak. En natuurlijk weten jullie allen nu onderhand wel dat dit een totaal verzinsel was die niets met de werkelijkheid te maken had. En zodoende moeten jullie je eens afvragen: Was de regering Bush opzettelijk oneerlijk door te spreken over  massavernietigingswapens in Irak? En als dat niet zo was, is het enige alternatief dat ze volledig incompetent waren – op beide manieren niet geschikt om de machtigste natie ter wereld te leiden, zoals zij het graag noemen, gebaseerd op militaire capaciteit.

En dus mijn geliefden, behoud de visie dat de mensen uit de dualistische strijd ontwaken, door de dualistische leugens die al eeuwen en zelfs nog langer, zijn gebruikt om de mensen angst aan te jagen, waardoor ze denken dat oorlog de volgende noodzakelijke stap moet zijn om een nog grotere ramp te vermijden. Want dit is een strategie die al zolang door de elite is gebruikt dat het hoog tijd wordt dat vooral de top tien procent van de spirituele mensen hem doorzien en zich uitspreken tegen de manipulatie van de publieke opinie die wordt gebaseerd op angst, gebaseerd op bedrog, gebaseerd op de kunstmatige creatie van een bedreiging, die niet echt een bedreiging is, maar die de elite in staat stelt zich ermee te bemoeien en te zeggen: “Wij zullen de oplossing brengen, wij zullen het volk redden – als je ons maar toestaat om nog een oorlog te creëren.”

Dit patroon moet stoppen, en het moet stoppen in de gedachten van de top tien procent die zich bevrijdt van deze illusies en door de propaganda heen ziet en het hardop zegt waar het maar mogelijk is.