Breken menselijke wreedheden Gods hart?

ONDERWERPEN: God heeft de huidige omstandigheden niet geschapen: die zijn het gevolg van het verkeerde gebruik van de vrije wil – de Schepper ziet die omstandigheden niet – geascendeerde meesters hebben geen menselijke gevoelens – hun hart kan niet breken omdat zij weten dat er geen onherroepelijk verlies is – de verschijnselen op aarde zijn tijdelijk – de meesters bemoeien zich met het verdergaan dan een omstandigheid – de meesters bieden ons onvoorwaardelijke liefde aan als het middel dat het allerbeste helpt – vergeving is de sleutel tot vrijheid – slachtoffers vinden het vaak moeilijk om te vergeven – daders vinden het moeilijk zichzelf te vergeven – karmische spiralen kunnen enkel worden opgelost met onvoorwaardelijke liefde – jij krijgt vergeving wanneer jij vergeving accepteert

Vraag: Een paar jaar geleden toen de schoolkinderen in Dunblane, Schotland, gruwelijk vermoord werden, hoorde ik iemand zeggen: “Wat heeft God gedaan om dit te voorkomen?” en iemand anders antwoordde toen: “Gods hart was het eerste dat brak.” Klopt deze uitspraak?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De bewering dat Gods hart als eerste brak, is gewoon niet waar. Ik weet dat dit hard kan klinken, dus laat me het uitleggen. In de eerste plaats, zoals ik heb uitgelegd in de verhandeling over de terroristische aanvallen in Madrid en op deze hele website, heeft God niet het lijden wat je op aarde ziet, gecreëerd. Dit lijden werd door menselijke wezens gecreëerd, omdat ze de vrije wil hebben misbruikt en tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. Omdat God de Wet van Vrije Wil respecteert, heeft hij dit laten gebeuren. En hoewel dergelijke gruweldaden totaal niet op één lijn zitten met Gods wil en Gods plan voor deze planeet, moet God gewoon wachten tot menselijke wezens de keuze maken om de omstandigheden te creëren die tot zulke lijden leiden.

Wanneer je over God in de allerhoogste zin nadenkt, ziet God de onvolmaakte omstandigheden op planeet aarde niet. Zoals de Bijbel zegt: God laat niet met zich spotten (Galaten 6:7) en zijn ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien (Habakuk 1:13). Maar de vertegenwoordigers van God, namelijk wij, die lid zijn van de Opgevaren Schare, zien alle situaties die op planeet aarde voorvallen wel.

Probeer alsjeblieft te begrijpen dat wanneer je een geascendeerd wezen wordt, je het menselijke ego en het menselijke denken achter je laat. Daarom laat je ook de lagere, dualistische en egoïstische gevoelens die uit deze aspecten van de lagere geest ontstaan achter. Ik zeg hiermee niet dat geascendeerde wezens geen gevoelens hebben. Wat ik wel zeg, is dat de gevoelens van geascendeerde wezens anders zijn dan de gevoelens van menselijke wezens. Daarom kan het hart van een geascendeerd wezen gewoon niet breken.
We zouden het gevoel van onherstelbaar verlies dat mensen voelen en wat het gevoel veroorzaakt dat hun hart breekt, niet kunnen voelen. Dit komt omdat, wanneer je een geascendeerd wezen bent, je weet dat er eigenlijk geen onherstelbaar verlies bestaat.

Je weet dat onder de uiterlijke verschijnselen die op aarde gebeuren de oneindige realiteit van God zit. De dingen op aarde lijken echt, maar ze zijn uiteindelijk niet echt en ze zijn niet permanent. Het zijn gewoon tijdelijke manifestaties die het collectieve bewustzijn van de mensheid op het levensscherm heeft geprojecteerd. Als je de filmstrook verandert in de projector (de geest van mensen), verander je de verschijnselen op het scherm.

Ik hoop dat je kunt begrijpen dat wij, de Opgevaren Schare, de taak hebben om alle menselijke wezens te helpen naar een hogere bewustzijnsstaat toe te groeien. Het belangrijkste aspect van spirituele leraar zijn, is dat je nooit en te nimmer een imperfecte omstandigheid als echt of permanent bevestigt. Dus wanneer je een een ramp bekijkt die op aarde gebeurt, beseffen wij dat het gebeurt, maar we bevestigen ook dat het uiteindelijk niet echt en niet permanent is.

Daarom is onze allereerste zorg mensen te helpen om de imperfecte situatie achter zich te laten en dichter bij Gods perfectie te komen, wat de perfectie van het Christusbewustzijn inhoudt. We zouden onszelf nooit medelijden voor menselijke wezens mogen laten verleiden, omdat medelijden simpelweg de imperfecte gevoelens vergroot. We voelen echter empathie en mededogen in de zin dat we beseffen dat mensen door lijden heen gaan. We beseffen echter ook dat hoe moeilijk de omstandigheden ook lijken, mensen het potentieel hebben eraan te ontstijgen.

Bovendien worden we voortdurend verankerd in de onvoorwaardelijke liefde van God en daarom ervaren we de levende, ademende realiteit dat de onvoorwaardelijke liefde van God het potentieel heeft om alle imperfecte omstandigheden en alle imperfecte gevoelens op aarde te verteren. We bieden mensen constant die onvoorwaardelijke liefde aan. We proberen constant als open deur te dienen, als brug waarover de onvoorwaardelijke liefde naar het hart en de geest van menselijke wezens kan stromen.

Daarom hoop ik dat je kunt begrijpen dat we niet op dezelfde manier naar die wreedheden kijken als mensen. Dit betekent niet dat we ongevoelig zijn of dat we willen dat zulke dingen gebeuren. Het houdt in dat we een hogere vorm van sensitiviteit hebben die ons in staat stelt om onvoorwaardelijke liefde te voelen. Daarom proberen we constant uit te reiken naar iedere persoon om die persoon te helpen hogerop in bewustzijn te komen.

Dus wanneer een gebeurtenis plaats vindt, zoals een terroristische aanval, beoordelen wij mensen niet op de menselijke manier zoals menselijke wezens doen. Met andere woorden, we zijn net zo druk bezig om zowel de slachtoffers als de terroristen naar een hogere bewustzijnsstaat te brengen. Helaas wijzen beide zijden van zo een gebeurtenis vaak onze assistentie af.

De slachtoffers van een terroristische aanval voelen zich vaak boos op God, omdat ze de vraag stellen hoe God dit heeft kunnen laten gebeuren. Ze zijn niet bereid om zelfs maar te overwegen dat ze zelf deze omstandigheden mede hebben gecreëerd  die ervoor hebben gezorgd dat de gebeurtenis plaats vond. Daarom zijn ze niet in staat hun hart open te stellen voor de onvoorwaardelijke liefde en vergevingsgezindheid die wij al in hun geest schenken op elk willekeurig moment. Het gevolg is dat mensen vaak vast komen te zitten in gevoelens van negativiteit die verhinderen dat ze spiritueel verder gaan. Als ze alleen maar hun geest en hart zouden openstellen, zouden wij ze met zoveel onvoorwaardelijke liefde overstelpen dat ze onmiddellijk in staat zouden zijn om te vergeven en verder te gaan.

Zie je, de sleutel tot spirituele vrijheid is vergeving. Zolang je nog wrok koestert tegen een vorm van leven of tegen God, kun je gewoon niet vrij zijn van het verleden en verder gaan. Je kunt niet bij de aarde weggaan en het koninkrijk der hemelen ingaan – waarin geen onwil om te vergeven of andere negatieve gevoelens bestaan. Alleen wanneer jij jezelf, andere mensen en God totaal vergeeft, ben je vrij om hogerop in bewustzijn te komen.

Dus door niet te vergeven doe jij jezelf pijn. Veel mensen begrijpen dit niet en daarom kunnen ze mijn gebod niet opvolgen om zeventig maal zeven te vergeven. Denk eens na over hoe ik tegen mensen heb gezegd dat ze van hun vijanden moesten houden. Ik heb gezegd dat als je van degenen houdt die van jou houden, wat is jouw beloning dan? Iedereen kan dat. Als je serieus het spirituele pad wilt bewandelen, moet je leren van degenen te houden die je haten en degenen vergeven die je schade berokkenen.

Ik begrijp helemaal dat er gezinnen in Madrid zijn die op dit moment heel diep treuren door de terroristische aanvallen en het verlies van hun geliefden. Maar als een gebeurtenis eenmaal heeft plaatsgevonden, kan geen enkel verdriet en andere negatieve gevoelens de klok terugdraaien. Negatieve gevoelens zullen echter altijd je spirituele groei tegenhouden. Dus als je echt spirituele groei wilt, is het belangrijkste dat je de negatieve gevoelens achterlaat en hogerop in bewustzijn komt.

Helaas willen veel slachtoffers van zulke gruweldaden niet hogerop komen; ze willen in de negatieve gevoelens van boosheid, verwijten, verdriet en zelfmedelijden blijven. Vanzelfsprekend is dit hun keus, maar als geascendeerde wezens kunnen we onszelf niet toestaan om medelijden met mensen te voelen die deze keus maken. We voelen mededogen en we kunnen begrip voelen voor het feit dat het moeilijk is voor veel mensen om los te laten. Niettemin hoe gemakkelijk is het om mededogen voor een persoon te voelen die zich vastklampt aan een penny wanneer er iemand naast hem staat die hem zomaar een miljoen dollar aanbiedt. Hoe gemakkelijk is het voor ons om mededogen te voelen voor degenen die liever een penny hebben aan menselijk verdriet wanneer wij klaar staan om ze een miljoen dollar van Gods onvoorwaardelijke liefde en vergevingsgezindheid aan te bieden?

Natuurlijk vinden terroristen zelf het ook moeilijk om vergeving te aanvaarden en hogerop te gaan. Ze maken zich vaak zo druk over het handhaven van de illusie dat de terroristische aanvallen juist en gerechtvaardigd in Gods ogen waren dat ze zelfs niet eens kunnen accepteren dat ze vergeving nodig hebben. En als je niet om vergeving kunt vragen, hoe kun je dan ooit vergeving accepteren? De onwil van beide kanten van het conflict om Gods onvoorwaardelijke liefde te accepteren, heeft helaas het effect dat de beide kanten een karmische spiraal met elkaar creëren. Dat kan generaties en eeuwen lang doorgaan. In feite was de terroristische daad in Madrid helemaal het gevolg van een karmische spiraal tussen moslims en het Spaanse volk vanwege de bezetting van Spanje door de moslims en de kruistochten.

Wij, de geascendeerde meesters, zouden niets liever zien dan dat dergelijke karmische spiralen zouden oplossen en verteerd werden door de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar om dat te laten gebeuren, moet een kritieke massa mensen aan beide kanten van de karmische spiraal Gods onvoorwaardelijke liefde accepteren en het naar hun hart laten stromen om de oude gegevens en negatieve gevoelens te verteren.

Gods onvoorwaardelijke liefde regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Als je volledig Gods vergeving kunt accepteren voor elke willekeurige fout die je ooit hebt gemaakt, dan wordt ze je ogenblikkelijk vergeven. Er zou nog wel een hoeveelheid verkeerd gekwalificeerde energie, of karma, over zijn die verteerd moet worden. Maar de vergeving op zich zou net zo ogenblikkelijk zijn als je eigen acceptatie van die vergeving. Dit is een feit dat de meeste mensen onmogelijk vinden te accepteren en daarom maken ze steeds meer karma in plaats van alle menselijke imperfecties achter zich te laten.