Wat je moet doen als een verkiezing niet wordt wat je ervan had gehoopt

ONDERWERPEN: praktisch realisme – de meesters onderschrijven geen van beide partijen omdat geen van beide de noodzakelijke veranderingen tot stand kan brengen – veranderingen op lange termijn in het politieke systeem

Vraag: Nadat we vandaag naar zoveel lichtwerkers hebben geluisterd, op de dag na de presidentsverkiezingen, lijken we allemaal uiterst verdrietig en een gebroken te zijn. Het is alsof iemand de Geest uit ons heeft gescheurd. Ik dacht dat ik alleen niet kon begrijpen hoe mensen in de Verenigde Staten van Amerika niet de leugens en het bedrog van de regering kunnen doorzien. Veel van ons hebben de rozenkransen gebeden in de hoop dat we op een of andere manier de denkwijze van de Amerikaanse kiezers zouden kunnen veranderen. Dus ik vraag Jezus, namens alle toegewijde lichtwerkers op deze planeet om ons alsjeblieft wat woorden van troost te bieden, zodat we weer moed vatten en terugkeren naar onze missie om vrede te brengen en Gods koninkrijk op aarde te vestigen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank dat je deze vraag stelt; het geeft me de gelegenheid om een paar belangrijke leringen te geven aan allen die zichzelf als spirituele mensen beschouwen, of jij jezelf nu lichtwerker, een lichtdrager, of een spiritueel of religieus persoon noemt. Laat me je een paar ideeën geven om over na te denken.

Ik begrijp dat wanneer je naar de presidentsverkiezingen kijkt door het filter van de geest van iemand die geïncarneerd is, het tamelijk frustrerend kan lijken. Maar wij, de geascendeerde meesters, gaan al heel lang met de mensheid om. Dus we hebben natuurlijk een veel breder perspectief en ik zou je graag ook wat perspectief bieden. We hebben zo vaak gezien dat individuele personen, of een groep mensen, niet aan hun hoogste potentieel voldoen. Ze hebben ervoor gekozen om de ondergang tegemoet te gaan in plaats van de juiste weg te volgen. Omdat we dit zo vaak hebben gezien, hebben we geleerd om met de frustratie om te gaan en een houding van praktisch realisme aan te nemen.

Als je mijn vorige commentaren leest op de presidentsverkiezingen, lees je tussen de regels door deze houding van praktisch realisme. Ik spreek over de noodzaak tot drastische veranderingen in het Amerikaanse politieke systeem. Maar ik besef ook dat het niet mogelijk is om zulke veranderingen in deze presidentsverkiezingen tot stand te brengen. Daarom is het vanuit het standpunt van een praktische realist niet zo belangrijk wie de verkiezingen heeft gewonnen.

Ik begrijp dat veel mensen ernstige problemen met George Bush hebben vanwege de oorlog in Irak en andere onderdelen van zijn beleid. Ik begrijp dat veel van deze mensen naar de Democratische Partij neigen en dus teleurgesteld waren dat de kandidaat van die partij niet werd verkozen. Als je mijn verhandeling zorgvuldig leest, zie je dat de Opgevaren Schare de visie van geen van de beide belangrijke partijen in de Verenigde Staten onderschrijft. De reden is dat geen van de dominante partijen in staat of bereid is om – uit eigen beweging – de politieke hervormingen tot stand te brengen die wij graag willen zien.

Maar deze veranderingen kunnen nog steeds tot stand worden gebracht als voldoende mensen hun bewustzijn verhogen. Met andere woorden, er is nog niets verloren en wij, de geascendeerde meesters, beschouwen deze verkiezing niet als een klap voor onze lopende plannen. Wat wel een klap voor onze plannen zou zijn, is dat veel lichtwerkers ontmoedigd raken en stoppen met hun spirituele werk om veranderingen tot stand te brengen ongeacht welke politieke partij er aan de macht is. Als spiritueel persoon mag je nooit vergeten dat de macht van God groter is dan welke politieke macht ook, maar de macht van God moet door mensen heen werken.

Mijn punt is dat het belangrijk is dat jullie als spirituele zoekers niet gehecht raken aan één van de beide politieke partijen. En als je niet gehecht bent, dan hoef jij je niet gebroken te voelen of het gevoel te krijgen dat je Geest uit je is gescheurd. Ik zou graag zien dat alle spirituele zoekers aan dat gevoel ontstijgen, en dat kan alleen maar wanneer jij je gehechtheid aan de dingen op deze wereld opgeeft.

In plaats daarvan moet je naar de lange termijn kijken en de visie handhaven en het spirituele werk blijven voortzetten om de veranderingen op lange termijn tot stand te brengen voor het politieke systeem dat ik in mijn verhandeling heb geschetst. Je moet ook blijven werken aan en bidden voor het verhogen van het bewustzijn en het verhogen van het bewustzijn van een kritieke massa mensen van het Amerikaanse volk. Dit is de enige manier om politieke veranderingen tot stand te brengen. Je kunt dit niet simpelweg doen door een of andere partij of een of andere kandidaat te verkiezen.