Waarom zitten er zoveel mensen in de bijstand?

ONDERWERPEN: Het materialisme voedt kinderen op zonder gevoel van zingeving – als er geen zelftranscendentie is, waarom dan geen bijstand? – De machtselite wil de mensen rustig houden – een universeel spirituele cultuur

Vraag: Toen ik naar Groot-Brittannië ben verhuisd, viel mij een bepaald sociaal probleem op. Er is een groep mensen die niet naar het werk wil, die een uitkering krijgt en ik vraag me af of het de algemene politiek is, omdat de regeringskantoren in feite deze mensen aanmoedigen om in de bijstand te gaan. En ik vraag me af of dit algemene politiek is om ze de hele tijd afhankelijk te houden van de regering?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Dit is inderdaad de consequentie van algemene politiek, namelijk de filosofie van het wetenschappelijk materialisme die een hele generatie opvoedt in het geloof dat het leven geen bedoeling en betekenis heeft. En dus zie je, mijn geliefden, dat er mensen zijn die zijn opgegroeid met het idee dat het geen zin heeft om ernaar te streven jezelf te verbeteren. Want wat heeft het voor zin als je slechts een hoog geëvolueerd dier bent dat op een dag verdwijnt wanneer het fysieke lichaam haar laatste adem uitstoot?

Je kunt geen zin in het leven ontdekken als je niet een spiritueel perspectief hebt. Maar je kunt niet echt de zin van het leven ontdekken als je niet een goed inzicht hebt in de realiteit van reïncarnatie, waardoor je beseft dat je ziel naar hogere niveaus kan stijgen in opeenvolgende incarnaties om op den duur permanent naar het spirituele rijk te ascenderen.

Dus wat je in de rijkste landen ter wereld ziet, is dat ze wereldser en materialistischer zijn geworden. Er is een groeiend percentage in de bevolking die geen idee van bedoeling en betekenis heeft. En daardoor buiten ze het voordeel van het welfare systeem uit. En ze leiden een leven waarvan je zou kunnen zeggen dat het niets meer is dan van dieren of planten.

Nu mijn geliefden, het probleem is hier dat de machtselite deze situatie niet wil veranderen. Want hun grootste strategie is om de hele bevolking gevangen te houden in een materialistische denkwijze die het hen mogelijk maakt om de bevolking in deze tijd te manipuleren. En dus zijn ze bereid om de onkosten erbij te nemen, bij wijze van spreken, dat een bepaald percentage van de mensen van het welfare systeem profiteert.

Omdat ze heel goed weten dat het een probleem is dat zij hebben gecreëerd door het secularisme en materialisme. Maar ze geloven ook dat hun filosofie juist is. Of ze zijn, minstens, bereid om die filosofie te gebruiken zoals ze elke filosofie zullen gebruiken om de hele bevolking te onderdrukken. En dus is het welfare systeem voor hen gewoon de onkosten van het zakendoen – van de hele maatschappij in het materialisme op te sluiten.

Dit is natuurlijk iets wat wij, de Opgevaren Schare, graag zouden willen zien veranderen. Maar aan de andere kant is het niet onze hoogste prioriteit om mensen uit de bijstand te krijgen, maar de hele maatschappij uit het materialisme te halen dat er de oorzaak van is.

Maar echt, mijn geliefden, als je een universele spirituele cultuur had, zouden mensen de waarde ervan inzien om zichzelf te verbeteren. Mensen zouden de waarde ervan inzien om een leven leiden waar je volwassener uitkomt en met meer inzicht en verworvenheden dan toen je aan het leven begon. En dus zou het leiden van een heel leven op hetzelfde bewustzijnsniveau gewoon afschuw opwekken bij mensen die een duidelijk gevoel van bedoeling en richting hadden.