De Baltische staten zitten tussen oost en west in

ONDERWERPEN: Het is de bedoeling dat de Baltische staten een eenheid vormen – een grotere eenheid vormen – een open deur voor ideeën tussen oost en west – de communistische denkwijze transcenderen zonder in hebzucht te belanden – de middenweg tussen het communisme en kapitalisme, en daardoor totalitarisme vermijden van beide soorten

Vraag: We hebben gesproken over de rol van Engeland en de rol van Zweden die de Moedervlam en de Vadervlam op aarde  vertegenwoordigen. Wat is de speciale rol voor Estland en de Oostzeelanden, en in het bijzonder wat kunnen spirituele zoekers doen om het bewustzijn daar te verhogen? Dank je

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ze zouden moeten doen wat spirituele zoekers overal moeten doen – eerst het koninkrijk van God in zichzelf zoeken en dan eropuit gaan en hun inzichten delen en het spiritueel gewaarzijn verhogen. Estland speelt geen individuele rol, om eerlijk tegen je te zijn, want het is echt de bedoeling dat de drie Oostzeelanden één natie zijn, mijn geliefden. Ze zijn zo close, het zijn facetten van hetzelfde grotere idee dat ze in feite hun goddelijke plan kunnen vervullen door alleen maar een grotere eenheid te worden. Ze hoeven zich niet tot één natie te versmelten, maar ze gaan zeker een grotere eenheid vormen dan tegenwoordig.

En dus besef ik dat het niet realistisch is om dit in de heel nabije toekomst te zien gebeuren, maar dat is de visie die moet worden gehandhaafd door de spirituele mensen van die drie landen – de formatie van een grotere eenheid. En alleen dan zal het de mensen duidelijk worden, in de eerste plaats de spirituele mensen, wat de bedoeling van die eenheid is. Maar mijn geliefden, zoals met alle naties, heeft elke natie het potentieel om bepaalde ideeën en concepten naar buiten te brengen die geen enkele andere natie heeft. En dus geldt dit ook voor de Baltische natie, het Baltische volk.

Toegevoegd op 29-11: Omdat ze deel hebben uitgemaakt van de Sovjet Unie, maar ook banden met de Scandinavische landen hebben, heeft het Baltische volk een unieke kans om als open deur te dienen voor ideeën uit het Westen die kunnen helpen om Rusland te transformeren en het weg te halen uit het totalitarisme en naar grote vrijheid te brengen en ware democratie. Dit moet echter thuis bij het Baltische volk beginnen door zich te bevrijden van het kwijnende bewustzijn van willen dat de staat voor alles zorgt – zonder over te gaan op het andere uiterste, hebzucht.

De uitdaging voor het Baltische volk – en ook het Russische volk – is de middenweg te vinden tussen het totalitarisme van de communistische overredingskracht en het totalitarisme van de kapitalistische overredingskracht, het laatste leidt gemakkelijk tot hebzucht en corruptie die de democratie ondermijnt en de vrijheid afpakt van de bevolking in het algemeen.

Je ziet dat in beide systemen een kleine elite de bevolking regeert. In een communistisch systeem, de mensen die de regering van de partij in hun macht hebben, terwijl in het kapitalistische systeem, degenen regeren die de zakelijke instellingen in hun macht hebben. De uitdaging is om een maatschappij te maken die NIET wordt gebaseerd op een door mensen gemaakt systeem, want ze erkent de rol van de Geest in menselijke zaken. Daardoor wordt het gebaseerd op de directe invloed uit het spirituele rijk, wat het onnodig maakt om een door mensen gemaakt systeem te hebben dat alles controleert.