De terroristische aanslagen in Madrid, 11 maart 2004

ONDERWERPEN: De oude Spaanse regering heeft de wil van het volk in de wind geslagen door de oorlog in Irak te steunen – terroristen zullen de verandering van regering als een overwinning beschouwen – gebruik spirituele middelen om een neerwaartse spiraal die op oorlog afstevent, af te breken

Vraag: Heb je ook iets te zeggen over hoe de mensen in Spanje moeten reageren op de recente terroristische aanvallen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik heb uitgelegd in mijn bespreking van de 9/11 aanvallen, heeft de Amerikaanse natie niet de beste keuze gemaakt na die gebeurtenis. Ik hoop oprecht dat het Spaanse volk een betere keus maakt.

Laat me in dat opzicht zeggen dat de recente verkiezingsresultaten een gevoelige uitdaging vormen. Zoals je kunt zien aan mijn bespreking van de oorlog in Irak, was deze oorlog niet een gerechtvaardigde oorlog. Daarom heeft de oude Spaanse regering de verkeerde beslissing genomen door de Verenigde Staten te steunen in deze oorlog. De overweldigende meerderheid van het Spaanse volk was tegen de oorlog en dit toont aan dat het Spaanse volk spiritueel meer afgestemd was dan de regering. Die afstemming heeft tot de val van de regering geleid en in zekere zin was het goed dat het democratische proces de wil van het volk heeft weerspiegeld. Het valt nu nog te bezien of de nieuwe regering in staat zal zijn om de politiek en de ideologie te transcenderen en af te stemmen op wat de hoogst mogelijke reactie op de situatie is.

Aan de andere kant is het bijna onvermijdelijk dat de terroristen die achter de bombardementen zaten, de verandering in de regering zien als overwinning en als teken dat ze democratische naties kunnen manipuleren. Omdat deze terroristen vanzelfsprekend vrijheid en democratie haten, is dit een gevaarlijke ontwikkeling die tot toekomstige terroristische aanslagen op nog grotere schaal kunnen leiden, vooral voor de Amerikaanse verkiezingen deze herfst. Het is in potentie een explosieve situatie die ervoor zou kunnen zorgen dat bepaalde democratische naties het gevoel krijgen dat de democratie zelf door het terrorisme wordt bedreigd. Het kan tot een escalatie van aanvallen in moslimlanden leiden en dit zou in potentie kunnen leiden tot de oorlog op grote schaal waar Moeder Maria het over had in haar verhandeling over vrede.

Ik moet zeggen dat het heel belangrijk is dat spirituele mensen deze spanning proberen te verkleinen door de spirituele middelen te gebruiken die wij hebben gegeven. Moeder Maria’s invocaties  en de decreten aan de zeven stralen zijn uiterst belangrijk, net als de oproepen tot het oordeel. Het is ook belangrijk dat mensen de leringen in mijn verhandeling begrijpen over de situatie in het Midden-Oosten. Dit zal het ze mogelijk maken om efficiëntere oproepen te doen.

Helaas moet ik profeteren dat het waarschijnlijk is dat terroristische aanvallen zullen escaleren tot Westerse naties in een nieuwe oorlog worden gemanipuleerd die snel uit de hand zou kunnen lopen. Enkel een intense poging door spirituele mensen kan voorkomen dat deze neerwaartse spiraal het punt bereikt waarop het niet meer tegengehouden kan worden.

Zie voor meer besprekingen de bombardementen in Madrid