Wat kan de situatie op de Balkan verbeteren?

ONDERWERPEN: Sommige leiders van de Balkan moeten hun lichaam verlaten – jonge mensen kunnen geweldloze leiders worden – tenzij de mensen ontwaken, duurt het eeuwen om verandering te brengen – het potentieel tot een gewapend conflict – hoe Europa reageert – gericht zijn op eenzijn in plaats van verschillen

Vraag: Ik heb een vraag over de situatie in de Balkan en de mensen in de Balkan voor Saint Germain. Wat is er voor nodig om de mensen op de Balkan op te laten komen voor eenzijn met elkaar en hun standpunt in te nemen en niet de machtselite oorlogen laten bekokstoven en hun volgende conflict plannen? Wat is ook je visie voor het volk op de Balkan binnen Europa en welke rol zij hebben te spelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Welnu mijn geliefden, als ik wist wat er voor nodig was om mensen op de Balkan één te laten worden, dan zou het al gebeurd zijn. Want ik moet me soms ook, zoals Jezus heeft gezegd, op mijn achterhoofd krabben en me afvragen hoe lang ze zich nog zorgen blijven maken over iets wat honderden jaren geleden is gebeurd.

Maar wat er – realistisch – voor nodig is, is helaas dat enkele van de mensen die degenen zijn die het conflict sturen, moeten excarneren en andere mensen die vrede kunnen brengen, daar moeten incarneren. Er is al een jongere generatie die opgroeit en die een paar oorlogen en conflicten hebben gezien, die volwassen zo worden dat ze in staat zijn om leiderschapsposities over te nemen en vrede te brengen. Maar helaas moet ik je zeggen dat het niet kan zonder een bepaalde hoeveelheid decreten of gebeden of rozenkransen, want er zijn gewoon bepaalde mensen die niet willen veranderen en zolang ze nog geïncarneerd zijn, zullen de dingen niet veranderen.

Nu betekent dit niet dat het hopeloos is, maar het betekent wel dat het een kwestie van tijd is. Nu, het is mogelijk dat de mensen enigszins gewekt kunnen worden en als mensen zouden ontwaken voor een hogere visie op vrede en voorspoed, dan is het mogelijk dat enkele van deze levensstromen eerder van de aarde weggehaald worden. Maar als er niets gebeurt, zullen we hun natuurlijke leven laten verlopen zoals het gaat en is het een kwestie van decennia voor er een grotere transformatie kan zijn.

Zoals ik zei, dat is ongeveer het sombere deel van het plaatje. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat mensen zouden kunnen ontwaken voor een groter spiritueel inzicht. Of dat ze gewekt kunnen worden om een standpunt in te nemen en te zeggen: “Wij willen deze deling niet, want we zien dat het ons tegenhoudt om bij Europa te gaan en onze rechtmatige plaats in te nemen onder de naties van Europa.” Ik voorspel echter niet, om realistisch te blijven, dat dit op de korte termijn, tenminste in het komende decennium, gaat gebeuren.

Er kunnen gebeurtenissen zijn die in dat decennium plaats vinden die de mensen dan wekken, want er is helaas het komende decennium het potentieel tot een gewapend conflict in die streek. En dus, afhankelijk van hoe dit zich vergroot uitvoert, kan er opnieuw een situatie ontstaan waarin conflicten noodzakelijk zijn om mensen eindelijk te laten beslissen dat ze genoeg hebben van oorlog voeren, bloedvergieten en het doden van degenen die eigenlijk als hun broeders moeten worden gezien – zelfs al komen ze uit een andere etnische groep of als ze een andere religie hebben.

Er is ook de kwestie van hoe de andere naties in Europa hierop zullen reageren en of ze het conflict willen laten escaleren of dat ze, op een of andere manier, zullen ingrijpen, hetzij door diplomatie of door troepen te zenden om de vrede te garanderen. En ik kan niet precies voorspellen hoe dit gaat uitvallen, want opnieuw we hebben vrije wil. Maar het zou natuurlijk van groot nut zijn als degenen die banden met die streek hebben of degenen die daar wonen, de invocaties gebruiken om het ontwaken van de volk voor de noodzaak om verder te zien dan deze uiterlijke kenmerken van etnische groepen en religies en waarachtig meer één worden.

Want mijn geliefden, enkel eenzijn zal het probleem oplossen. Er moet een ontwaken zijn, waardoor de mensen zien dat hoewel ze verschillend zijn, ze eigenlijk meer gemeenschappelijk hebben onder de oppervlakte dan waar ze zich zolang op hebben gericht.