Komt het Licht uit Scandinavië?

ONDERWERPEN: Het licht komt uit de mensen – Het kompas wijst naar het noorden – het collectieve bewustzijn is dichter rondom de evenaar – potentieel om helderder te denken in noordelijke landen – transcendeer de behoefte aan superioriteit

Vraag: Ik kom uit Finland en ik denk dat deze vraag misschien voor Saint Germain is. Er is mij verteld dat het licht uit het Noorden komt – dus uit Scandinavië – maar ik weet niet of het waar is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Nu, mijn geliefden, het licht komt van binnenuit. Dus de vraag is: “Waar zijn de mensen fysiek gelokaliseerd die bereid zijn om het licht in hen te laten schijnen door hun uiterlijke wezen en daarom licht naar dit werelddeel en deze wereld brengen?”

En zodoende mijn geliefden, zie je misschien dat er enige waarheid schuilt in het idee dat het licht uit het noorden komt. Want waar kijken menen om hun richtingsgevoel op de fysieke aarde te vinden? Kijken ze dan niet naar het noorden? Wijst het kompas niet naar het noorden? En dus zit er een bepaalde werkelijkheid in in die zin dat je omhoog kijkt, je kijkt boven het dualiteitsbewustzijn uit.

En je weet misschien wel dat in de warme secties van de aarde, rond de evenaar, de dichtheid van het collectieve bewustzijn het grootst is. En dus hoe verder je naar het noorden gaat, hoe meer je boven dat collectieve bewustzijn uitstijgt en hoe gemakkelijker het voor de mensen wordt om helder te denken. En dus is er zeker een potentieel dat mensen in de noordelijke landen de open deur kunnen worden voor nieuwe ideeën – als ze bereid zijn om eerst het koninkrijk van God in zichzelf te zoeken en het dan naar buiten te brengen.

Maar opnieuw, er zijn geen garanties, want alles wordt onderworpen aan de vrije wil. Waarachtig, het potentieel is er al. Ik zou het wel manifest willen zien. Maar aan de andere kant, zijn er mensen in alle landen – zelfs bij de evenaar – die het potentieel hebben om de open deur te zijn voor het licht.

Dus, wil ik je echt graag aanmoedigen om vandaag de dag verder dan deze uiterlijke dingen te kijken en je niet laten ophangen aan iets fysieks en beseffen dat het fysieke er niet zoveel toe doet als het spirituele. Want mijn geliefden, ik zou niet willen aanmoedigen wat er al zo lang in Europa speelt, door de superioriteitsstrijd tussen degenen die denken dat hun land beter is dan een ander land. En dit heeft zo veel oorlogen gecreëerd en zoveel lijden op dit werelddeel, dat ik echt naar de mensen kijk – de spirituele mensen – om erboven uit te komen en niet het gevoel te krijgen dat een bepaalde natie of regio, in zekere zin, beter is dan een andere.

Allen hebben het potentieel, want God zit in iedereen en alles – want zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd.