Zet het aan de kant dat je een Ier bent

ONDERWERPEN: Zet het aan de kant dat je een Ier bent – zet het aan de kant dat je katholiek bent – de mensen zijn niet gelukkig, maar toch willen ze niet veranderen – het verdriet van de Ieren komt door gehechtheid – onrealistische eigenschappen aan het verleden hangen – verlamt de mensen en verhindert dat zij veranderen – de beste tijd om iets te verbeteren – ontwikkel hartstocht voor het leven – waar kan het gras groener zijn?

Vraag: Een vraag voor geascendeerde Meester Patrick: Zou jij een gebed kunnen geven om het hart van Ierland te helen, en mag ik vragen wat jij tot het Ierse volk van tegenwoordig zou willen zeggen?

Antwoord van geascendeerde Meester Patrick door Kim Michaels:

Natuurlijk heb ik veel tot het Ierse volk te zeggen. Maar het allereerste wat ik zou willen zeggen, is: Zet je erover heen dat je Iers bent!

Want zoals ik gisteren heb gezegd, ben ik een geascendeerd wezen en ik heb me erover heen gezet dat ik Iers ben. En als je met me wilt ascenderen dan moet jij je er zeker overheen zetten dat je Iers bent, zoals de Britten zich erover heen moeten zetten dat ze Brit zijn en de Denen zich erover heen moeten zetten dat ze Deen zijn. Want wanneer je boven het dualiteitsbewustzijn uitstijgt, boven het niveau van de aarde, laat je alle verdelingen op aarde achter.

En mijn geliefden, waarom ben ik naar deze natie toe gekomen? Waarom kwam ik naar dit eiland? Om de mensen te bevrijden van de bewustzijnsstaat waarin ze in die tijd vastzaten. En wat wil ik dan zien bij de mensen die tegenwoordig in Ierland zitten? Ik wens te zien dat jullie vrij zijn van het bewustzijnsniveau waarin jullie tegenwoordig vastzitten.

Daarom heb ik destijds de leringen van Christus gebracht die, zoals ik gisteren heb uitgelegd, veel meer een universele versie van de leringen van Christus waren dan wat je momenteel in Ierland ziet, waar je de leringen van Christus door het katholieke filter ziet. Dus zet je erover heen dat je een Ier bent en zet je er vervolgens overheen dat je katholiek bent – en daarna kunnen we het er misschien nog eens over hebben dat je de echte missie waar je voor gekomen bent in deze tijd, afmaakt.

Want er zit zeker potentieel in de missie voor Ierland. Maar ze kan op dit moment nog niet uitgebracht worden, tenminste niet door mij, misschien door Saint Germain, die misschien straks nog opmerkingen heeft.

Maar ik moet je zeggen mijn geliefden, dat toen ik in Ierland kwam, ik de weerstand van het collectieve bewustzijn ben tegengekomen, waardoor mensen niet willen veranderen. En ik ontmoet tegenwoordig dezelfde weerstand, waardoor mensen niet willen veranderen, ook al weten ze dat ze moeten veranderen – ze weten dat ze niet gelukkig zijn, ze voelen zich niet voldaan – en zoals al eerder tot uitdrukking werd gebracht, ze weten dat ze een heel zware last aan verdriet bij zich hebben.

Maar dat verdriet komt maar van één ding, mijn geliefden, en dat is gehechtheid – gehechtheid aan een bepaalde kijk op de wereld, een bepaalde kijk op jezelf. En daarom zeg ik, zet je erover heen om de wereld door het filter te zien dat je hebt opgebouwd – het filter van een nationaal bewustzijn waardoor je denkt dat je in de eerste plaats Iers moet zijn en in de tweede plaats zonen en dochters van God. Terwijl de boodschap die ik 1500 jaar geleden heb gebracht was: zie jezelf in de eerste plaats als zonen en dochters van God en al het andere komt op de tweede plaats.

Dat is de boodschap die ik zou willen overbrengen. Want zoals al is gezegd, als je eerst naar het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid uitreikt, dan komt al het andere erbij. Dus ik heb geen gebed, want het ligt aan de vrije wil van de mensen en ik wil niet bidden voor de schending van die vrije wil.

Want mijn geliefden, ondanks mijn strenge praatje, ben ik niet pessimistisch over het Ierse volk en de toekomst van Ierland. Ik geloof wel dat er een ontwaken mogelijk is en die is misschien wel veel dichter bij dan het misschien lijkt. En daardoor heb ik goede hoop dat deze natie nog steeds haar goddelijke plan kan vervullen en aan haar hoogste potentieel voldoen.

Denk er eens over na – vanuit een objectief perspectief – dat je naar de economie kunt kijken en bijna ieder ander aspect van het leven in Ierland en dan zie je dat de dingen nog nooit zo goed zijn geweest als tegenwoordig. En dan moet jij je afvragen waarom de mensen nog steeds niet tevreden zijn en waarom zoveel mensen een – vaak niet herkend – verlangen naar het verleden hebben waar ze van denken dat het op een of andere manier beter is – het te zien als ‘de goede oude tijd’.

In werkelijkheid hebben de meeste mensen die leefden in wat de huidige generatie de goede oude tijd noemt, ook naar het verleden gekeken dat zij als de goede oude tijd beschouwden. En dit is een patroon dat je in veel naties ziet, vooral in Europa. Dus je moet je eens afvragen waarom dit zo is en het antwoord is dat er een patroon in het collectieve bewustzijn is dat door de eeuwenoude geschiedenis van veel naties is gecreëerd. En dat patroon trekt de collectieve psyche naar het verleden en geeft het een aura van beter af zijn, omdat niemand in de tegenwoordige tijd zich kan herinneren – of heeft ervaren – hoe het collectieve bewustzijn in die tijd was.

Dit is eigenlijk een egospelletje door te denken dat het gras altijd groener is aan de andere kant van de heuvel, omdat het ego elke eigenschap die het aan het verleden wil geven, kan toewijzen, omdat hij ziet dat het niet door de werkelijkheid kan worden aangevochten, want de werkelijkheid is doorgegaan. Dus het psychologische effect hiervan is dat mensen niet leven in het NU en dat waarderen, wat ze kalm houdt en ze verlamt, en verhindert dat ze van het leven genieten en doen wat ze in feite wel KUNNEN doen in het nu om de dingen te verbeteren.

Dus ik wil graag dat het Ierse volk – en vele andere naties in soortgelijke situaties, zoals de mensen in Oost Europa die naar het communisme kijken als een gouden tijd – ontwaken en herkennen dat de tegenwoordige tijd niet alleen de beste is die er is geweest in de opgeslagen geschiedenis, maar ook de beste – daadwerkelijk de ENIGE – tijd om de dingen te verbeteren. En door het heden te omarmen, kunnen mensen daadwerkelijk de dingen verbeteren, terwijl het verlangen naar het verleden dat voor eeuwig voorbij is, enkel de vooruitgang zal uitstellen.

Ik wil graag dat het Ierse volk in de allereerste plaats hun hartstocht voor het leven, hun levensvreugde, weer oppakt – en het volledige potentieel ervan ontwikkelt en het verdriet gewoon loslaat in plaats van te proberen het te verdrinken. Want dat laatste zal nooit werken, terwijl overgave ALTIJD werkt wanneer het met een zuiver hart wordt gedaan. Natuurlijk zal het oplossen van de energieën in het collectieve bewustzijn door de rozenkransen van Moeder Maria ook van onschatbare waarde zijn en het gemakkelijker maken voor de mensen die nog niet spiritueel ontwaakt zijn om het verleden los te laten.

Toch moet de eerste stap van de top tien procent van de mensen zijn om het egospelletje los te laten dat het gras altijd groener is aan de andere kant van de heuvel. En dit zou heel gemakkelijk moeten zijn voor het Ierse volk – want waar kan het gras ooit groener zijn dan in Ierland?