De Visie voor Finland

ONDERWERPEN: Afstemmen op de Heilige Geest, niet de geesten in een fles – groot creatief potentieel – universele spiritualiteit

Vraag: Wat is je visie voor Finland?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Omdat Zweden de Vadervlam heeft, Denemarken de Moedervlam, Noorwegen de vlam van de Zoon, heeft Finland de vlam van de Heilige Geest. Dus het potentieel voor het Finse volk is zich af te stemmen op die stroom van de Geest en hem tot uitdrukking durven te brengen. En toch, moeten ze, net als het Britse volk, hun verlangen tot escapisme overwinnen, hun gevoel dat ze geen bedoeling hebben en zelfs hun neiging om hun ellende in de fles te verdrinken.

Want mijn geliefden, er is een groot potentieel om kunst, cultuur en muziek uit Finland tot uitdrukking te brengen – om de universele spiritualiteit tot uitdrukking te brengen. Maar opnieuw, dit moet gebeuren door het ontwaken van de top tien procent die beseft dat spiritualiteit een universele beweging is van zelftranscendentie die om alle religies in de buitenwereld heengaat. En dat moet er tot uitdrukking worden gebracht. Want men is zich er waarachtig maar heel weinig van bewust. Dus daar moet je mee beginnen.

Probeer het Finse volk te wekken, hun gewaarzijn van een universele spiritualiteit, probeer ze hun angst voor erkenning van hun spiritualiteit en het tot uitdrukking te brengen ervan in de maatschappij, te overwinnen. En dan, op dat fundament, krijg je meer helderheid over wat er tot uitdrukking kan worden gebracht.