WIN21: Invocatie voor het in Ere herstellen van het WOORD in Rusland

Roept op tot het eerherstel van het WOORD in Rusland. Het WOORD is de erkenning dat er een waarheid bestaat die boven de door mensen gemaakte, op het ego gebaseerde illusies staat. Enkel wanneer wij ons afstemmen op die waarheid kunnen wij de problemen die onze samenleving kwellen, oplossen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam roep ik de gehele LOGOS aan, alle wezens die Eén zijn met de universele Christusgeest, de bron van het spirituele leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis de vernietiging van de sluier van illusie op die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen. Ik eis het aan het licht brengen van alle leugens op en hoe zij het WOORD van Waarheid hebben verdraaid. Ik eis dat alle mensen echt de keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis het in ere herstellen van het WOORD van Waarheid op elk gebied van de Russische regering en maatschappij op, vooral in… (Beschrijf de situaties en omstandigheden, die jij wilt, dat deze invocatie oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin was er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt wat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christus geest – geïndividualiseerd als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christus geest schijnt in het duister; en degenen die verblind zijn door de duisternis van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware licht dat elke medeschepper die ter wereld komt, licht geeft.

De LOGOS is op de wereld en de wereld wordt erdoor gemaakt en de wereld kent het Levende Woord van de LOGOS niet. De LOGOS wordt in ere hersteld als het Levende Woord en degenen die verblind zijn door de dualiteit ontvangen het Levende Woord niet. Maar aan even zo velen als degenen die het Levende Woord ontvangen, geeft de LOGOS kracht om de Zon van God te zijn, zelfs aan hen die in het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet uit bloed, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar uit God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vlees geworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zodoende de Zon van God te ZIJN, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven het mandaat dat ons door God verleend is te vervullen door het WOORD in ons te vermenigvuldigen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS, als het Levende Woord in ons, de heerschappij over de aarde heeft.

 

Aartsengel Michaël, snijd het Russische volk vrij van de sluier van onwetendheid
1. Aartsengel Michaël, verteer alle energie van het antiwoord om en in de geest en het energieveld van de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen in Rusland. Maak hen bewust van hun Goddelijke plan en hoe zij de voorlopers moeten zijn om de mensen te wekken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Het Russische volk is dan vrij om één natie onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, hul de geest en het energieveld van de meest spiritueel bewuste Russen in jouw schild van Blauwe Vlam bescherming. Bescherm hen tegen de woeste aanvallen doordat de machtselite verwarring te schept en de agressieve mentale suggesties die de machtselite aanvoert bij hun zoektocht om het Russische volk kalm te houden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

3. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van de programmering die probeert te voorkomen dat zij hun reden van bestaan ontdekken en aanvaarden. Help het Russische volk in te zien dat zij medeschepper naast God zijn en dat het de bedoeling is dat zij de heerschappij over Rusland hebben in plaats van de machtselite. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

4. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van imperialistische ambities die door de machtselite verspreid zijn. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat Rusland een geweldige natie kan zijn door de creativiteit en cultuur van haar volk en dat die niet grootheid hoeft na te jagen door militaire macht. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

5. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van nationalisme en de behoefte om te bewijzen dat Rusland een grote politieke en economische macht is die door de machtselite verspreid is. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat Rusland een unieke natie is en omdat zij uniek is, niet superieur of inferieur aan andere naties is. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

6. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van de valse nationale identiteit die door de machtselite verspreid is. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat Rusland een nationale identiteit heeft die ze van God heeft gekregen die bijna door het communisme was vernietigd en opnieuw ontdekt moest worden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

7. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van het autoritaire regeringssysteem dat door de machtselite verspreid is. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat zij het recht hebben om het WOORD van God in zichzelf te volgen en dat zij in opstand moeten komen tegen de valse autoriteit van de machtselite. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

8. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van het totalitaire regeringssysteem dat door de machtselite verspreid is. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat zij de verantwoording voor hun natie op zich moeten nemen en de machtselite tegenhouden om de macht van de mensen af te pakken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

9. Aartsengel Michaël, snijd de meest spiritueel bewuste Russen los van het bewustzijn van overheersing dat door de machtselite verspreid is. Laat alle Russen het inzicht krijgen dat de mensen de autoriteiten in bedwang moeten houden en niet andersom. Maak alle Russen bewust van de noodzaak dat zij moeten voorkomen dat degenen in het leger, de politie en de geheime dienst Rusland in een politiestaat veranderen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite ontmaskert.

 

Bescherm alle Russen tegen de krachten van het antiwoord
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik Aartsengel Michaël op de absolute Godbescherming van alle Russen die voorbestemd zijn deel te nemen aan de initiatieven om het WOORD in Rusland in ere te herstellen. Bescherm hen tegen alle agressieve mentale aansporingen en alle emotionele programmeringen die hen proberen kalm te houden en te voorkomen dat zij aan hun reden van Bestaan voldoen.

Zeg het volgende decreet één keer of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stromen van Boven naar Moeder Rusland.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij willen aan onze bestemming beantwoorden.

Moeder Rusland is dan bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Het Russische volk is nu bevrijd
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor Rusland is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, maak alle Russen bewust van de Christuswerkelijkheid
1. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de erkenning van Gods werkelijkheid en dat er een waarheid bestaat die boven elk geloofssysteem of instituut op aarde staat. Deze Levende Waarheid kan niet gemanipuleerd worden of verkeerd gebruikt door de machtselite en alle mensen kunnen deze kennen door de sleutel van kennis in zichzelf. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef, dat agnosticisme ontstaat uit de mislukte poging om de sleutel van kennis te gebruiken. Wanneer de meest spiritueel bewuste Russen hun Christusonderscheid gebruiken, kunnen zij de natie bewust maken van een hogere realiteit die niet gemanipuleerd kan worden door de machtselite. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

3. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef, dat de machtselite in Rusland het onderwijs gebruikt om de mensen te hersenspoelen met een ideologie die van de antichrist komt. Hun doel is om de mensen kalm te houden, zodat zij Rusland kunnen regeren. Maak het Russische volk bewust van hun verantwoordelijkheid om de heerschappij over hun land te nemen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

4. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het feit dat de machtselite religie gebruikt om de mensen te hersenspoelen met een ideologie die van de antichrist komt. Hun doel is om het Russische volk te laten geloven dat het orthodoxe christendom de enig ware religie is. Maar het is een religie die de ware leringen van Christus verdraait en zo de mensen kalm houdt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

5. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat de machtselite wil dat Rusland van het ene op het andere dualistische uiterste overgaat. Hun doel is om de communistische ideologie, die bedoeld was om de macht van de mensen af te pakken, door een ander geloofssysteem te vervangen die de mensen van hun macht berooft. Zo proberen zij het agnosticisme of het christendom te verspreiden als twee manieren om de mensen te laten geloven dat zij de waarheid niet van binnen uit zichzelf kunnen kennen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

6. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat de machtselite in Rusland probeert de mensen te laten leven met de ‘als het goed voelt, doe het dan maar’ filosofie. Maak de spiritueel bewuste mensen bewust van de noodzaak dat zij hun Christusonderscheid moeten gebruiken en de mensen bewust te maken van de illusie dat niets ertoe doet. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

7. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat zij de rest van de mensen moeten laten zien hoe zij onderscheid moeten maken tussen de Christuswerkelijkheid en dualistische leugens. Ze moeten de mensen tonen hoe zij onderscheid kunnen maken tussen de echte leraren en de verkeerde leraren die in vele vermommingen verschijnen, waaronder boodschappers die bedrieglijk beweren dat zij de geascendeerde meesters vertegenwoordigen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

8. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat zij de rest van de mensen moeten tonen hoe zij onderscheid maken tussen de Christuswerkelijkheid en zwarte magie. Ze moeten de mensen tonen hoe zij onderscheid maken tussen een goed gebruik van spiritueel licht en het gebruik van paranormale energie voor egoïstische doeleinden of om anderen in hun macht te krijgen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

9. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat de machtselite het Russische rechtssysteem gebruikt om de macht van de mensen af te pakken. Maak het Russische volk bewust van de noodzaak om eerlijke gerechtshoven te eisen die gebaseerd worden op Christusonderscheid, zodat gerechtigheid zal zegevieren en het vertrouwen van de mensen in de gerechtshoven hersteld wordt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

 

Maak alle Russen bewust van hun liefde voor de waarheid
Geliefde Jezus, maak alle Russen bewust van hun liefde voor God en Gods waarheid die zij al in de innerlijke schuilhoeken van hun wezen bezitten. Help hen te beseffen dat het ware doel van elke spirituele lering NIET is om de absolute waarheid te geven, maar die als hulpmiddel te laten dienen om het bewustzijn van mensen te verhogen, zodat zij contact maken met de Geest van Waarheid in zichzelf. Door de Geest van Waarheid te zoeken, kunnen mensen zowel mentale als fysieke slavernij overwinnen en Gods koninkrijk in Rusland vestigen. Inspireer alle Russen het pad van Christusschap te omarmen, zodat de ware tweede komst van de Christus in Rusland kan plaatsvinden, doordat de Christus in hen geboren wordt.

 

Zeg het volgende decreet één keer of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria, wek de liefde voor de aarde in alle Russen
1. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het besef dat zowel het kapitalisme als het communisme een elitair systeem is dat het geld afpakt van de mensen en het in handen van de elite concentreert. Beide moeten vervangen worden door een nieuwe economische filosofie die iedereen dezelfde economische kansen geeft en zodoende niet de kloof tussen rijk en arm institutionaliseert. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

Wees Gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak om het gezondheidszorgsysteem te hervormen, zodat het de mensen en niet de machtselite voordeel oplevert. Maak alle Russen bewust van de noodzaak om hun fysieke lichaam te waarderen als de tempel voor de Geest, zodat ze dat niet met alcohol of andere vormen van misbruik vernietigen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

3. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het feit dat de nationalisatie van veel bedrijven of natuurlijke bronnen een poging is om geld en macht weg te sluizen bij de mensen. Rusland moet alle restanten van het communistische denken van zich afwerpen die maken dat het nodig lijkt dat de staat alles beheerst. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

4. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van het feit dat noch staatsbeheer noch kapitalisme voorspoed aan de mensen geeft. Zowel controle door de staat als kapitalisme werkt naar een staat toe waarin de elite het monopolie bezit op economische kansen. Er is een middenweg die gebaseerd is op het Christusonderscheid, die gelijke economische kansen aan de mensen geeft. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

5. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak tot hervormingen die de economie ontwikkelen door in de landbouw, industrie en infrastructuur te investeren. Maar dit moet men doen door kleine onafhankelijke bedrijven te stimuleren in plaats van grote, nationale of multinationale conglomeraten. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

6. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak om hun mening te geven over corruptie in alle lagen van de maatschappij. Maak de mensen bewust van het feit dat corruptie gebruikt wordt als wapen door de machtselite, waardoor zij de kans krijgen om degenen die de dienaren van de mensen zouden moeten zijn, onder de duim te houden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

7. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak om hun mening te geven over onverantwoordelijk gedrag op elk gebied van de samenleving. Maak de mensen bewust van het feit dat sociale en politieke onverantwoordelijkheid gebruikt wordt als wapen door de machtselite, waardoor zij de kans krijgen om de mensen rustig te houden door hen op onmiddellijke genoegens te laten focussen in plaats van de verantwoording voor hun leven en hun volk te dragen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

8. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak om hun mening te geven over de perversie van de amusementsindustrie. Maak de mensen bewust van het feit dat amusement gebruikt wordt als wapen door de machtselite, waardoor zij de kans krijgen om de mensen kalm te houden en te hersenspoelen met subtiele overtuigingen die hun macht afpakken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

9. Moeder Maria, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van de noodzaak om eerlijkheid en transparantie op elk gebied van de bureaucratie te eisen. Maak de mensen bewust van het feit dat de bureaucratie wordt gebruikt als wapen door de machtselite, waardoor zij de kans krijgen om ambtenaren zichzelf bevoorrechte posities te laten geven, terwijl ze de mensen inperken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Macht en Liefde in de spirituele mensen in Rusland in evenwicht houdt.

 

Help ons om alle onevenwichtigheden in liefde en macht te overwinnen
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik de bewustwording op van de meest spiritueel bewuste Russen van hun ware potentieel in deze tijd. Moeder Maria, help hen om elk opgaan in zichzelf te overwinnen en het juiste evenwicht tussen liefde en macht te bereiken, zodat zij de machtselite kunnen uitdagen zonder meegesleept te worden in die eeuwige dualistische strijd. Help alle Russen om de ware vertegenwoordigers van de Christus te worden en de werken te doen van de Levende Christus in deze tijd om zodoende het Moederlicht in zichzelf en voor Rusland te verhogen.

 

Zeg het volgende decreet één keer of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte. De Boeddhanatuur is in allen en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep om de Christus op aarde te zijn. De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en de geascendeerde meester Igor Rusland hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat Rusland een zon is die goddelijke liefde naar alle naties uitstraalt.

 

Saint Germain, maak alle Russen bewust van het potentieel tot een Gouden Eeuw
1. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral hun vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit, dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral politieke activiteiten, zoals organisaties en nieuwe politieke partijen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

3. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral de manipulatie van de openbare mening bij verkiezingen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

4. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral de administratieve druk op degenen die niet tot de regerende partij behoren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

5. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral de pogingen om het meerpartijenstelsel te beperken of te vernietigen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

6. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral alle pogingen tot vrije verkiezingen en een representatieve democratie te beperken of te vernietigen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

7. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral de dodelijke combinatie van materialisme, communisme en atheïsme die geld en macht verheffen tot de enige god. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

8. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral de tendens om economische groei te laten baseren op de export van olie, gas en wapens. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

9. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om het Russische volk bewust te maken van het feit dat Rusland haar huidige beperkingen kan overwinnen en een Gouden Eeuw manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moet het volk in opstand komen tegen alle pogingen om hun vrijheid te onderdrukken, vooral alle pogingen om hun vrijheid te laten inperken door de machtselite die Rusland manipuleert in een wapenwedloop in hun nooit eindigende zoektocht naar meer winst. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Rusland op gang brengt.

 

Saint Germain, maak alle Russen bewust van hun liefde voor vrijheid
Saint Germain, maak de meest spiritueel bewuste Russen bewust van hun innerlijke liefde voor Vrijheid. Wek de vele mensen die vrijwillig in deze tijd zijn geïncarneerd om mee te helpen jouw Gouden Eeuw echt te manifesteren. Maak hen bewust van de waarheid over hun goddelijke plan, zodat zij kunnen opkomen voor Vrijheid en het instrument kunnen zijn om het Russische volk te bevrijden van de tirannie van het bewustzijn van de antichrist en de machtselite.

 

Zeg het volgende decreet één keer of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

Ik Kies voor het Leven van Christus!
Aartsengel Michaël, laat alle illusies van het antiwoord uiteenvallen en verteer ze! (3x)
Aartsengel Michaël, maak de meest spiritueel bewuste mensen bewust van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons als sterfelijke menselijke wezens beschouwen die gescheiden van onze God zijn. Snijd ons los van deze veroordeling en zelfveroordeling die ervoor zorgt dat wij denken dat wij niet het recht hebben om het Levende Woord de machtselite door ons te laten aanvechten.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Verdediger van het Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van de vrije wil die ik van God heb gekregen, verklaar ik nu dat ik bereid ben om het beter te weten. Ik ben bereid om alles in mijn wezen en leven te zien wat niet overeenkomt met de waarheid van Christus. En wanneer ik het zie, zal ik het overgeven aan de alles verterende vuren van de Heilige Geest, de Violette Vlam van Saint Germain. Door mijn bereidheid om de balk in mijn eigen oog te verwijderen word ik de transparant, waardoor de prins van deze wereld, wanneer hij komt, niets bij mij vindt. Ik begrijp nu dat totale overgave die tot totale transparantie leidt, mijn ultieme spirituele bescherming is.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid om elke gerichtheid op mezelf te overwinnen en te beseffen dat ik niet hier ben om aardse verlangens te vervullen of zelfs maar naar persoonlijke groei op zoek te gaan. Ik ben hier om de hogere spirituele wensen te realiseren, zoals die beschreven worden in mijn goddelijke plan, om te werken aan de groei van allen. Ik ben bereid te erkennen dat spirituele groei, als die niet tot uitdrukking komt door anderen te helpen, geen Christusschap is. Zodoende wil ik mij niet langer richten op mijn persoonlijke groei, maar ik wil mij richten op de groei van alle mensen. Ik wil andere mensen zien als deel van mijn grotere zelf, het ene Lichaam van God op aarde. Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

Ik kies voor het bewustzijn van het eeuwige leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik hier ben om de open deur te zijn voor het Levende Woord en laat ik het WOORD degenen oordelen die de dood verkiezen boven het leven. Dus ben ik bereid om het instrument te zijn dat de illusies van de antichrist uitdaagt en de mensen bevrijdt van de machtselite. Ik zal niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen en hun veroordeling van mij, want ik respecteer hun vrije wil. Maar ik respecteer ook mijn eigen vrije wil en mijn eigen recht om in iedere situatie in het centrum van de oneindige Christusvrede te blijven. Ik weet dat IK evenwichtige Macht-Liefde in actie BEN en daardoor sta ik boven de dualistische uitersten.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de Levende Christus op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van de spirituele slavernij onder de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van de materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite op aarde bindt.

Rusland is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwe Vlamenergie. Ik bevestig dat alle Russen verzegeld worden tegen de giftige energie die naar hen gezonden wordt door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in alle Russen bindt, het menselijke ego, zodat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets in hen vindt. Ik geef het antizelf van Moeder Rusland op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van Rusland vervangen wordt door haar Christuszelf, nu en tot in eeuwigheid.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als het hoogste gezag in alle aspecten van de Russische maatschappij. Het WOORD wordt geopenbaard door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, De geascendeerde meester Igor en Saint Germain werkt. Amen.